Ondernemen met de beste ondersteuning

Management

Werkgevers: Langer doorwerken krijgt wel veel aandacht in cao

13 januari 2017 - ABCOUDE - Sinds de verhoging van de AOW- en pensioenleeftijd is er in de praktijk veel gebeurd om langer doorwerken of flexibel met pensioen te gaan ook echt mogelijk te maken, stellen MKB-Nederland en VNO-NCW. Bijvoorbeeld door afspraken in cao’s maar

Lees verder  |  Reageer

Bynder: onbeperkt verlof werkt

13 januari 2017 - ABCOUDE - Werknemers die zelf mogen bepalen hoeveel vrije dagen ze opnemen, misbruiken dat vertrouwen niet. Dit is de belangrijkste conclusie van Bynder, dat begin 2016 de sprong waagde en als eerste Nederlandse bedrijf besloot om onbeperkt verlof aan te bieden.

Lees verder  |  Reageer

Nederlandse economie in lagere versnelling

12 januari 2017 - ABCOUDE - Na twee jaar van stevig herstel, groeit de economie in 2017 wat minder hard. De brexit wordt sterker gevoeld, de huizenmarktimpuls is kleiner en de gasproductie daalt. Toch blijft de groei op peil, mede door toenemende consumentenbestedingen. • Klusbedrijven

Lees verder  |  Reageer

Een op negen Nederlanders verlaat liefst morgen nog huidige werkgever

12 januari 2017 - ABCOUDE - 11 procent van werkend Nederland verlaat het liefst morgen nog de huidige werkgever als er een andere functie voorbijkomt. Ruim de helft (52 procent) overweegt een overstap en slechts 33 procent zegt resoluut nee. Medewerkers tussen de 35 en

Lees verder  |  Reageer

Overheid stimuleert ruilen van kavels

11 januari 2017 - ABCOUDE - Het ministerie van Infrastructuur en Milieu start samen met het Kadaster een programma om stedelijke kavelruil te stimuleren. Er zijn genoeg redenen waarom mensen hun woon- en/of werkomgeving willen veranderen. De wensen en behoeften van gebruikers en eigenaren van

Lees verder  |  Reageer

Vijf goed betaalde opkomende banen in 2017

11 januari 2017 - ABCOUDE - Wat zijn de goed betaalde opkomende banen in 2017, in de sectoren IT, Logistics & Supply Chain, Marketing & Sales, Engineering en Finance? De war for talent laat haar effecten over de hele linie zien, waarbij hoge gemiddelde salarissen

Lees verder  |  Reageer

Ervaren zzp'er maakt zich minder sappel over wet DBA

11 januari 2017 - ABCOUDE - Zzp'ers die al een tijdje zelfstandig werken maken zich minder zorgen over de gevolgen van de wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) dan starters. De meeste zzp’ers zijn positief: ze verwachten volgend jaar een groei in omzet en uurtarief en

Lees verder  |  Reageer

Werkgeverslasten dalen, personeel met lagere lonen goedkoper

10 januari 2017 - ABCOUDE - De werkgeverslasten dalen in 2017 voor de meeste organisaties. Met name personeel met lagere en middeninkomens wordt goedkoper. Zo hoeft voor een bouwvakker met een modaal inkomen maandelijks 17 euro minder lasten te worden afgedragen. De meeste uitzonderingen zijn

Lees verder  |  Reageer

Nieuw fiscaal voordeel via Energie-investeringsaftrek

09 januari 2017 - ABCOUDE - Ondernemers die willen investeren in energiezuinige technieken kunnen in 2017 weer rekenen op fiscaal voordeel via de Energie-investeringsaftrek (EIA). Voor 2017 steeg het EIA budget van € 161 miljoen naar € 166 miljoen. • Tot 55 procent aftrek van fiscale

Lees verder  |  Reageer

Nieuwe baan geliefde nieuwjaarswens

06 januari 2017 - ABCOUDE - Een derde van de Nederlanders met een betaalde baan verandert in 2017 van baan of denkt hierover na. Van de mensen die de intentie hebben om van baan te wisselen, wil bijna 25 procent ZZP'er of ondernemer worden. Dit

Lees verder  |  Reageer

Kwart van werknemers slaat nieuwjaarsborrel liever over

05 januari 2017 - ABCOUDE - Ze komen er weer aan, de nieuwjaarsbijeenkomsten. Een kwart van de werknemers slaat deze ‘verplichte’ borrel liever over. 27 procent heeft weleens een smoesje bedacht om de nieuwjaarsbijeenkomst over te slaan. Ook dit jaar denkt een kwart erover eronderuit

Lees verder  |  Reageer

Foute loonstrook kost bedrijfsleven 150 miljoen

04 januari 2017 - ABCOUDE - Eén op de vijf loonstroken over de maand januari klopt niet. Dit kost het bedrijfsleven circa 150 miljoen euro over een heel jaar. Dat blijkt uit cijfers van Timeflex. Om bedrijven te helpen deze hoge kosten te reduceren, vindt

Lees verder  |  Reageer

Regels geschrapt, meer ruimte voor lokaal maatwerk

04 januari 2017 - ABCOUDE - Minder regels, meer kwaliteit voor de leefomgeving en een grotere keuzevrijheid voor ondernemers. 4 ontwerpbesluiten vervangen 60 algemene maatregelen van bestuur en geven concreet handen en voeten aan de Omgevingswet. De ontwerpbesluiten hebben de steun gekregen van de Tweede

Lees verder  |  Reageer

Gebrek doorgroeimogelijkheden grootste reden ontslag

03 januari 2017 - ABCOUDE - Het ontbreken van doorgroeimogelijkheden (33 procent) is volgens mkb-professionals de belangrijkste reden dat medewerkers uit dienst gaan, naast pensionering. Tegelijkertijd geeft slechts 16 procent aan te willen investeren in doorgroeimogelijkheden en het toekomstperspectief van medewerkers. Binnen het MKB ligt

Lees verder  |  Reageer

Vertrouwen producenten industrie neemt toe

02 januari 2017 - ABCOUDE - Het producentenvertrouwen steeg van 3,4 in november naar 4,7 in december, maakt CBS bekend. Ondernemers in de industrie zijn vooral positiever over hun orderportefeuille en de verwachte bedrijvigheid. De producenten in de hout- en bouwmaterialenindustrie zijn het meest positief.

Lees verder  |  Reageer

Lage-inkomensvoordeel voor werkgevers per 1 januari 2017

02 januari 2017 - ABCOUDE - Het ministerie van Sociale Zaken kondigt per 1 januari 2017 een aantal wijzigingen aan. Zo krijgen werkgevers een financiële tegemoetkoming wanneer zij werknemers in dienst hebben die tussen de 100 en 125 procent van het wettelijk minimumloon verdienen en

Lees verder  |  Reageer

Ruim driekwart ondernemers graag zondags open

30 december 2016 - ABCOUDE - Een meerderheid van de gemeenten en ondernemers heeft gekozen voor een ruime openstelling van winkels op zondag. Eventuele contractuele verplichtingen of boetebedingen die hiertoe dwingen, spelen zeer beperkt een rol. Ook werknemers ervaren doorgaans vooral de positieve gevolgen. •

Lees verder  |  Reageer

Nederlandse ondernemers huiverig van vakantie

30 december 2016 - ABCOUDE - Ondernemers en vakantie blijken geen topcombinatie te zijn. Jaar na jaar blijkt uit onderzoeken dat veel zakenmensen blijven doorwerken, ook aan de rand van het zwembad of op safari. Dat zijn dan nog de mensen die zichzelf de tijd

Lees verder  |  Reageer

Deze vijf trends bepalen in 2017 de retailsector

29 december 2016 - ABCOUDE - 2016 was een enerverend jaar voor de retailsector. Innovatieve mogelijkheden en nieuwe spelers volgden elkaar in razendsnel tempo op. Retailers moesten flink aanpoten om relevant en concurrerend te blijven. In 2017 gaat de stroomversnelling verder die in de afgelopen

Lees verder  |  Reageer

Toezicht en Tech Giants of Super Banken

28 december 2016 - COLUMN - Afgelopen jaar zijn de banken veel in het nieuws. Zonder uitzondering kondigen banken grote reorganisaties, vermindering van kosten en reducties van personeel aan. Het CPB heeft in december een zogenaamde 'Policy Brief' gepubliceerd met daarin een schets over de

Lees verder  |  Reageer

Meer sollicitaties via mobiel in 2017

28 december 2016 - ABCOUDE - Het solliciteren via mobiele apparaten zal toenemen in 2017. Millennials (18-35 jarigen) vormen over een paar jaar het grootste deel van de werkende beroepsbevolking en zij verwachten dat zij alles via hun mobiel kunnen regelen. Dit vraagt om belangrijke

Lees verder  |  Reageer

MKB: Wetsvoorstel massaclaims beter dichttimmeren

23 december 2016 - ABCOUDE - MKB-Nederland, VNO-NCW en de Consumentenbond zijn blij dat minister Van der Steur van Justitie het commerciële claimorganisaties onmogelijk wil maken om namens consumenten massaclaims in te dienen. Dat schrijven zij in een brief in reactie op een wetsvoorstel van

Lees verder  |  Reageer

100. 000 werknemers per jaar verzuimen door arbeidsongeval

20 december 2016 - ABCOUDE - Van de werknemers in Nederland verzuimde 1,4 procent in 2015 ten minste een dag door een ongeval op het werk. In de bouwnijverheid lag dit percentage twee keer zo hoog. Arbeidsongevallen met minimaal vier dagen verzuim komen in Nederland

Lees verder  |  Reageer

Lachen op het werk nóg belangrijker dan goede koffie

19 december 2016 - ABCOUDE - Goede koffie (of thee) op ons werk vinden we belangrijk. Niets nieuws onder de zon. Maar wat we nog belangrijker vinden op ons werk: lachen. Uit onderzoek van zorgverzekeraar Aevitae, uitgevoerd door Ruigrok Netpanel blijkt dat 87 procent van

Lees verder  |  Reageer

Ontslagvergoedingen meer dan gehalveerd na invoering WWZ

19 december 2016 - ABCOUDE - De op 1 juli 2015 ingevoerde Wet Werk en Zekerheid (WWZ) heeft onder meer ten doel de ontslagkosten voor werkgevers te verlagen. Die kosten bestaan grotendeels uit de ontslagvergoedingen die aan de ontslagen werknemers moeten worden betaald. Is de

Lees verder  |  Reageer

Schrap het beoordelingsgesprek!

16 december 2016 - ABCOUDE - Ruim een op de vijf Nederlandse medewerkers (21 procent) ziet het beoordelingsgesprek het liefst afgeschaft worden. Werkend Nederland geeft de voorkeur aan continu feedback (41 procent). • Focus op zwakke punten heeft weinig effect • Medewerker wil graag zelf

Lees verder  |  Reageer

Het concurrentiebeding

08 december 2016 - ABCOUDE - Een werknemer leert veel over een bedrijf tijdens zijn dienstbetrekking. Je wilt als werkgever niet dat de werknemer deze kennis en goodwill, na beëindiging van de dienstbetrekking, gaat gebruiken als hij bij een concurrent gaat werken. Dit kun je

Lees verder  |  Reageer

11 pikante feiten over seks op het werk

07 december 2016 - ABCOUDE - Het is altijd een gevoelig onderwerp: seks op het werk. Hoe vaak komt het eigenlijk voor? Wie zijn degenen die de affaires hebben? En hoeveel wordt er op het werk naar porno gekeken? Arienne Cohen deed er onderzoek naar

Lees verder  |  Reageer

Uitstel Wet DBA maakt chaos niet minder

01 december 2016 - ABCOUDE - Afgelopen vrijdag maakte staatssecretaris Eric Wiebes bekend de Wet DBA tot 1 januari 2018 in de ijskast te zetten, nadat ook hij niet langer om de grote onrust en onzekerheid heen kon die de wet onder zowel opdrachtgevers als

Lees verder  |  Reageer

KvK: kennis bij ondernemers over geldzaken schiet tekort

29 november 2016 - ABCOUDE - Veel ondernemers geven aan op diverse belangrijke punten onzeker te zijn over hun kennis van geldzaken. Vooral bij financieel vooruitkijken valt er het nodige te winnen voor ondernemers. Het gaat dan bijvoorbeeld om het inschatten van de winstgevendheid van

Lees verder  |  Reageer

'Ondernemers zijn gelukkige mensen'

25 november 2016 - ABCOUDE - 'Ondernemen moet in je zitten, dat kun je niet leren'. Dat vindt althans 75 procent van de mkb-ondernemers in Nederland. Ruim 60 procent is van mening dat het ondernemerschap te weinig waardering krijgt in ons land, maar dat is

Lees verder  |  Reageer

Ssst. . . De geheimhoudingsovereenkomst

25 november 2016 - ABCOUDE - Als je een onderneming wilt kopen (of een samenwerking aan wilt gaan), wil je achtergrondinformatie hebben. Vaak zullen deze gegevens echter niet openbaar worden gemaakt door de verkoper. Als je gaat onderhandelen, kun je meestal wel een geheimhoudingsovereenkomst (ook

Lees verder  |  Reageer

Levenlanglerenkrediet van de overheid tot 55 jaar

17 november 2016 - ABCOUDE - De overheid komt volgend jaar met een levenlanglerenkrediet. Anders dan de naam van het krediet en de pensioengerechtigde leeftijd in Nederland doen vermoeden, is het krediet er voor mensen tot 55 jaar. Zoals bekend is het voornemen van deze

Lees verder  |  Reageer

Compensatie voor werkgever bij ontslag langdurig zieke

16 november 2016 - ABCOUDE - Werkgevers worden gecompenseerd uit het Algemeen werkloosheidsfonds (Awf) voor de transitievergoeding bij ontslag van een langdurig zieke. De maatregel is om tegemoet te komen aan de zorgen bij werkgevers over de optelsom van financiële verplichtingen voor langdurig zieke werknemers.

Lees verder  |  Reageer

13 miljoen voor aanpak werkstress door bedrijven

16 november 2016 - ABCOUDE - Bijna 2,7 miljoen Nederlandse werknemers hebben te maken met een hoge werkdruk. Ongeveer een miljoen Nederlanders loopt het risico op een burn-out. Uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden van TNO en het CBS blijkt dat vooral werknemers met een hoge

Lees verder  |  Reageer

Wat mag je controleren bij je personeel?

16 november 2016 - ABCOUDE - Je personeel heeft een zekere mate van privacy op kantoor. Als werkgever mag je medewerkers in principe controleren, maar de wetgever stelt hier wel beperkingen aan. Wat mag je controleren en wat niet? En welke eisen stelt de Wet

Lees verder  |  Reageer

Ondernemersklimaat het beste in Rijssen-Holten

14 november 2016 - ABCOUDE - Rijssen-Holten is de mkb-vriendelijkste gemeente van Nederland. Dat blijkt uit een grootschalig onderzoek van MKB-Nederland, waarin ruim 21.000 ondernemers verdeeld over 390 gemeenten zich hebben uitgesproken over het lokale ondernemersklimaat. Apeldoorn voert de ranglijst aan bij de 36 grootste

Lees verder  |  Reageer

Rotterdammers meest last van burnoutklachten

14 november 2016 - ABCOUDE - In Rotterdam heeft maar liefst 18 procent van de werknemers last van burnout- klachten. Dit is fors hoger dan het gemiddelde in Nederland wat 13,4 procent betreft. Een slechte werksfeer, hoge werkdruk, conflicten of onduidelijke taken kunnen oorzaken zijn

Lees verder  |  Reageer

Vooral mkb'ers maken gebruik van Panama-constructie

10 november 2016 - ABCOUDE - Belastingconstructies via Panama hebben wellicht hun langste tijd gehad. Panama heeft recent een conventie ondertekend waarin het belooft om andere landen informatie te geven over belastingzaken als zij daarom vragen. Vooral mkb'ers blijken gebruik te maken van een Panama-constructie.

Lees verder  |  Reageer

Naheffing loonheffing voor dga die zakenbezoek en skivakantie combineert

10 november 2016 - ABCOUDE - De skivakanties komen weer in beeld en sommige zakelijk rijders laten dan hun inventiviteit los op de rittenadministratie om onder de 500 privékilometers te blijven. Dan hoef je immers geen bijtelling te betalen. Dat gaat nogal eens mis, zo

Lees verder  |  Reageer

Lagere loonkosten door premiekorting in 2017

10 november 2016 - ABCOUDE - Werkgevers kunnen vanaf 1 januari 2017 een vergoeding krijgen om bijvoorbeeld langdurig werklozen of mensen met een arbeidsbeperking aan te nemen. Het gaat hier om het zogeheten lage-inkomensvoordeel (LIV). Maar er zijn ook premiekortingen. Er is een handige regelhulp

Lees verder  |  Reageer

Drie tips om je personeel beter te laten presteren

08 november 2016 - ABCOUDE - Of een werknemer productief is, hangt van veel factoren af. Heeft hij stress, slaapt hij wel goed, is het klimaat op de werkvloer aangenaam, is het werk uitdagend genoeg? Er is vaak ruimte voor verbetering op allerlei vlakken. Neem

Lees verder  |  Reageer

Onderzoek naar mkb-toets voor wetgeving

07 november 2016 - ABCOUDE - MKB-Nederland is blij dat het kabinet de mogelijkheden voor een mkb-toets in wet- en regelgeving gaat onderzoeken. Omdat veel wet- en regelgeving niet werkbaar is in de praktijk van kleinere bedrijven, pleitte voorzitter Michaël van Straalen eerder al nadrukkelijk

Lees verder  |  Reageer

Financiële bedrijven zorgen voor groei in Nederland

07 november 2016 - ABCOUDE - Financiële instellingen zijn een belangrijke motor van de groei van de bedrijvigheid in Nederland. Deze sector groeide in het derde kwartaal van 2016 met 2.962 bedrijven en neemt daarmee een kwart van de totale netto-groei van het Nederlandse bedrijfsleven

Lees verder  |  Reageer

Jonge vrouwen zonder diploma staan niet te springen om een baan

04 november 2016 - ABCOUDE - Voor veel jonge vrouwen zonder diploma heeft het vinden van een betaalde baan geen prioriteit. Volgens het CBS geeft driekwart van deze jonge vrouwen aan dat ze afgelopen vier weken niet hebben gezocht naar een baan en er ook

Lees verder  |  Reageer

Hoogopgeleide zzp'ers massaal getroffen door Wet DBA

04 november 2016 - ABCOUDE - Zelfstandigen worden hard getroffen door de Wet DBA. Een groot gedeelte van de opdrachtgevers vindt het met de komst van de Wet DBA moeilijker geworden om zelfstandige professionals (zp’ers) in te huren. Veel zelfstandigen geven aan opdrachten mis te

Lees verder  |  Reageer

Mkb'er ziet sollicitatiegesprek als date

03 november 2016 - ABCOUDE - Meer dan driekwart van de Nederlandse ondernemers (80 procent) is het erover eens: een sollicitatiegesprek lijkt op een date, waarbij het gevoel vertelt of de klik er is. Een duidelijke match met de organisatiecultuur is veruit het belangrijkste criterium

Lees verder  |  Reageer

Makkelijke test voor opsporen gehoorschade werknemers

02 november 2016 - ABCOUDE - Gehoorschade staat in de top drie van meest gemelde beroepsziekten. Als je benieuwd bent hoe het staat met het gehoor van jouw werknemers, dan is er een makkelijke online test die de mensen zelfstandig via de smartphone of tablet

Lees verder  |  Reageer

Lonen flexwerkers lopen sterk uiteen

02 november 2016 - ABCOUDE - De inkomens van flexwerkers lopen sterk uiteen en zijn gemiddeld lager dan die van vaste medewerkers. Onderaan de ladder staan de oproep- en invalkrachten. Voor een aanzienlijk deel heeft dit te maken met verschillen in bijvoorbeeld gewerkte uren, leeftijd

Lees verder  |  Reageer

Top 10 grootste marketingblunders

02 november 2016 - ABCOUDE - Bedrijven krijgen vaak niet de media-aandacht waar ze op hopen. Met een campagne kun je je bedrijf of product onder de aandacht brengen. Maar dan moet je het wel goed doen. Dat het ook fout kan gaan, daar kunnen

Lees verder  |  Reageer

Hoeveel kost een werknemer met schulden?

01 november 2016 - ABCOUDE - Het Nibud heeft een Kostenscan Personeel met Schulden ontwikkeld. De nieuwe tool laat werkgevers zien wat de privé-geldproblemen van hun medewerkers hun bedrijf jaarlijks in euro’s kosten. • Geldzorgen werknemers grote invloed op werk • Vroegsignalering belangrijk Last van stress,

Lees verder  |  Reageer

Mkb'ers hebben moeite personeel te vinden

01 november 2016 - ABCOUDE - Het is voor Nederlandse midden- en kleinbedrijven niet makkelijk om personeel te vinden. Circa een derde (34 procent) heeft hier zelfs veel tot zeer veel moeite mee, zo blijkt uit onderzoek van vacaturesite Indeed, uitgevoerd in samenwerking met onderzoeksbureau

Lees verder  |  Reageer

Veel zzp'ers vertrouwen op inkomen werkende partner

01 november 2016 - ABCOUDE - De meeste zzp'ers kunnen financieel overleven tot aan hun pensionering als zij arbeidsongeschiktheid raken. Een belangrijke rol is weggelegd voor de werkende partner. 35 procent van de zelfstandigen wil terugvallen op het inkomen van de partner als alternatieve inkomensbron.

Lees verder  |  Reageer

Jaarverslagen beursbedrijven dik onvoldoende

31 oktober 2016 - ABCOUDE - Beursgenoteerde Nederlandse ondernemingen weten in hun jaarverslag weinig concreets te melden over de omgeving en de context waarin ze opereren. Visies op zaken als duurzaamheid, diversiteit, leiderschap en innovatie blijven beperkt tot vaak nietszeggende algemeenheden. En als dit soort

Lees verder  |  Reageer

Bedrijfsleven zet schouders onder CO2-reductie

28 oktober 2016 - ABCOUDE - Tijdens de Nationale Klimaattop 2016 hebben vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, overheden en maatschappelijke organisaties afspraken gemaakt om de uitstoot van CO2 met in totaal 17,6 Megaton terug te dringen. Dit blijkt uit onderzoek van Ecofys. De beperking komt overeen

Lees verder  |  Reageer

SEO: hoe zet ik het slim in als ondernemer?

27 oktober 2016 - ABCOUDE - Goed vindbaar zijn in Google is één van de belangrijkste marketingdoelstellingen van ondernemers. SEO kan je daar goed bij helpen en is dan ook een veelgehoorde term. Maar wat betekent SEO nou eigenlijk? Wat moet je weten over SEO

Lees verder  |  Reageer

Meeste werkgevers geven werknemers af en toe een complimentje

25 oktober 2016 - ABCOUDE - Een complimentje geven aan een werknemer over geleverd werk is voor veel werkgevers een hoge drempel. Toch geeft 75 procent van de ondernemers een werknemer af en toe een schouderklopje. 25 procent van de ondernemers krijgt nooit een compliment

Lees verder  |  Reageer

Ondernemers: Hou regelingen voor mkb in stand

24 oktober 2016 - ABCOUDE - Minister Kamp van Economische Zaken (EZ) moet een aantal regelingen voor het midden- en kleinbedrijf in stand houden of besluiten daarover terugdraaien, schrijven MKB- Nederland en VNO-NCW in een brief aan de Tweede Kamer. Die behandelt deze week de

Lees verder  |  Reageer

Bijna 90 procent bedrijven Azië-Pacific geconfronteerd met late betalingen

24 oktober 2016 - AMSTERDAM - Bijna 90 procent van de bedrijven in de regio Azië-Pacific kreeg in het afgelopen jaar te maken met wanbetaling. Vooral bedrijven in India, Singapore en China zijn hierdoor geraakt. Om hun cashflow te beschermen tegen betalingsrisico’s zijn zo’n vier

Lees verder  |  Reageer

Moeten banken weer naam - nummercontrole invoeren?

21 oktober 2016 - COLUMN – Met een zekere regelmaat laait de discussie weer op, dat banken naam – nummercontrole moeten invoeren om beter onder meer factuur fraude te bestrijden. Het lijkt een simpele oplossing, maar is dat ook zo? Zie ook: Hebben banken de

Lees verder  |  Reageer

Boost je bedrijf met het juiste verdienmodel

21 oktober 2016 - DELFT - De zakelijke dienstverlening krabbelt weer op. Toch heb je als ondernemer nog steeds te maken met een ‘buyer’s market’: de klant verlangt meer en wil er minder voor betalen. Daarbij staan de ontwikkelingen niet stil en krijgt de klant

Lees verder  |  Reageer

Werkgevers verdacht van onder druk zetten arbeidsslachtoffers

20 oktober 2016 - ABCOUDE - Werkgevers proberen de laatste tijd vaker slachtoffers van arbeidsongevallen te beïnvloeden om de waarheid over de oorzaak van het ongeval te verdraaien, vermoedt de Inspectie SZW. Volgens de inspectie willen deze werkgevers waarschijnlijk een boete ontlopen en hiermee tevens

Lees verder  |  Reageer

5 financiële blunders die je moet vermijden

20 oktober 2016 - ABCOUDE - Heb je eindelijk die grote opdracht binnen? Dat moet gevierd worden natuurlijk. Maar... sommige ondernemers vieren hun successen wat al te hard. Of voordat ze werkelijk behaald zijn. Of ze begaan direct een financiële blunder. Daarom vijf financiële missers

Lees verder  |  Reageer

Grote bedrijven omarmen online videosolliciteren

19 oktober 2016 - ABCOUDE - Nog even en de papieren sollicitatie is ouderwets. Steeds meer werkgevers vinden deze manier van solliciteren te veel tijd in beslag nemen. Online videosolliciteren blijkt efficiënter omdat je meteen een betere eerste indruk van een een kandidaat krijgt. Nu

Lees verder  |  Reageer

Meer zzp'ers doen zelf volledig de boekhouding

19 oktober 2016 - ABCOUDE - Zzp'ers doen steeds vaker zelf de boekhouding. Een op de zeven zzp’ers besteedt de boekhouding nog volledig uit. In 2013 deed bijna de helft (47 procent) van de zzp’ers dit nog. Voor de boekhouding gebruikt 85 procent een offline

Lees verder  |  Reageer

Investeren in crowdfunding of in een staatslot?

18 oktober 2016 - COLUMN - Nu de rente op spaargeld nagenoeg 0 procent is, zoeken steeds meer mensen naar alternatieve manieren om een rendement op spaargeld te halen. Is crowdfunding dan een alternatief of kan je beter een staatslot kopen? Zie ook: Hebben banken

Lees verder  |  Reageer

Stijging salarissen verwacht

14 oktober 2016 - ABCOUDE - Door de aantrekkende economie zijn bedrijven positief gestemd over hun groeivooruitzichten. De overgrote meerderheid (87 procent) van de HR-managers heeft dan ook vertrouwen in de groei van het eigen bedrijf. En dit vertrouwen vertaalt zich volgens een derde ook

Lees verder  |  Reageer

Lastig overleven op survival of the fittest-arbeidsmarkt

14 oktober 2016 - ABCOUDE - Mensen met gezondheidsbeperkingen ervaren slechtere (sociale) omstandigheden op het werk; ze voelen zich vaker gepest en ervaren minder mogelijkheden om door te groeien. Dat zijn dan nog de gelukkigen met betaald werk. Mensen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering of arbeidshandicap hebben

Lees verder  |  Reageer

50 duizend bedrijven halen omzet vooral via internet

13 oktober 2016 - ABCOUDE - Nederland telt ruim 50 duizend bedrijven die voornamelijk via internet hun omzet behalen, zoals webshops, online diensten en internetgerelateerde ICT-bedrijven. Dat is 3 procent van de bedrijven in Nederland. Het CBS beschouwt deze groep als de kern van de

Lees verder  |  Reageer

Dit is volgens de fiscus een dienstbetrekking

12 oktober 2016 - ABCOUDE - De wet DBA, de opvolger van de VAR, zorgt voor veel beroering bij ondernemers. De angst voor naheffingen door de belastingdienst is groot. Veel bedrijven stoppen zelfs met inhuren van zzp'ers ondanks de sussende woorden van staatssecretaris Wiebes van

Lees verder  |  Reageer

Creditcards scoren bij ondernemers

11 oktober 2016 - ABCOUDE - Van alle voordelen die betalen met een creditcard biedt, vinden ondernemers het veilig (online) kunnen betalen het belangrijkst. Maar liefst 86 procent van de ondernemers geeft aan dat het volledig verzekerd zijn tegen online fraude het grootste pluspunt is.

Lees verder  |  Reageer

Slechts subtiele verschillen tussen ondernemer en manager

06 oktober 2016 - ABCOUDE - Ondernemers verschillen niet wezenlijk van managers op persoonlijkheidskenmerken als risicogedrag en optimisme. Een subtiel verschil is wel dat ondernemers meer bereid zijn om risico’s te lopen met mogelijke persoonlijke verliezen tot gevolg. • 'Beeld van ondernemer als bevlogen creatieveling

Lees verder  |  Reageer

Gebruik papier zakt in bij mkb-handelsbedrijven

05 oktober 2016 - ABCOUDE - Bij voorraadhoudende mkb-handelsbedrijven is het gebruik van papier en fax in de afgelopen drie jaar gehalveerd. 80 procent van de groothandelsbedrijven geeft verder aan dat hun klanten een digitale factuur willen ontvangen; 71 procent zegt dat hun klanten digitaal

Lees verder  |  Reageer

Lage bijtelling blijft ook in 2017 belangrijk

05 oktober 2016 - ABCOUDE -Voor zakelijke rijders blijft een lage bijtelling ook na de sterk vereenvoudigde opzet (4 procent voor volledig elektrische voertuigen in 2017) een belangrijke keuzefactor. Vooral berijders die nu al een auto met gunstige bijtelling rijden, vinden volledig elektrische voertuigen aantrekkelijk.

Lees verder  |  Reageer

1 op 400 startende bedrijven wordt 'gazelle'

03 oktober 2016 - ABCOUDE - Van de 161.000 in 2010 opgerichte bedrijven hebben 410 bedrijven vóór 2016 een snelle groei doorgemaakt en zich daarmee gekroond tot ‘gazelle’. Dat is ongeveer een kwart procent van de starters oftewel één op vierhonderd. Dat meldt CBS. •

Lees verder  |  Reageer

Succesvolle jaren voor mkb-ondernemers

03 oktober 2016 - ABCOUDE - Het gaat de laatste jaren goed met het Nederlandse midden- en kleinbedrijf. Een meerderheid (54 procent) van de ondernemers heeft in 2015 een omzetstijging gerealiseerd. Voor 21 procent bleef de omzet stabiel en 16 procent zag een afname. Hiermee

Lees verder  |  Reageer

De gevolgen van het overlijden van een ondernemer beperken (3)

30 september 2016 - ABCOUDE - Het is een onderwerp waar niemand graag over na denkt, overlijden. Toch is het als ondernemer verstandig hier eens bij stil te staan. Als je op tijd een plan maakt, kun je in veel gevallen namelijk een hoop geld

Lees verder  |  Reageer

Biologisch katoenen inlegkruisje wint MKB Innovatie Top 100

30 september 2016 - ABCOUDE - Yoni.care, die biologisch katoenen tampons, maandverband en inlegkruisjes op de markt brengt, wint de elfde editie van de MKB Innovatie Top 100. De onafhankelijke jury onder leiding van Ruud Koornstra heeft dit gisteren bekend gemaakt. Op de tweede plaats

Lees verder  |  Reageer

Armoede onder jongeren door vele oproepcontracten

30 september 2016 - ABCOUDE - Het dreigt mis te lopen op de arbeidsmarkt. Het aantal mensen met een oproepcontract is flink gestegen, blijkt uit cijfers van CBS. FNV-vicevoorzitter Gijs van Dijk zegt over het groeiende leger met een 0-urencontract: "Vaak gaat het om mensen

Lees verder  |  Reageer

Update wettelijke regeling personenvennootschappen uit 1838

29 september 2016 - ABCOUDE - De wettelijke regeling voor personenvennootschappen heeft haar langste tijd gehad. Een werkgroep van deskundigen heeft sinds 2012 gesleuteld aan een nieuwe opzet en de resultaten aangeboden aan minister Van der Steur (Veiligheid en Justitie). Zo is voorgesteld dat de

Lees verder  |  Reageer

Continu blijven presteren kan met de juiste motivatie

28 september 2016 - ABCOUDE - Als je mentaal vermoeid raakt, speelt motivatie een grotere rol dan je zou denken. Hoewel het er soms op lijkt dat je ‘batterijtje’ leeg is, blijkt een goede dosis motivatie weer genoeg brandstof te leveren om een taak nog

Lees verder  |  Reageer

Meer ondernemers failliet in de Verenigde Staten

28 september 2016 - ABCOUDE - Het aantal faillissementen in de Verenigde Staten zal in dit jaar stijgen. Naar verwachting gaat 3 procent van de Amerikaanse bedrijven in dit verkiezingsjaar failliet. De belangrijkste oorzaken van deze ongunstige vooruitzichten zijn de lage olieprijs en de groeivertraging

Lees verder  |  Reageer

Ondernemers merken tekort aan geschikte arbeidskrachten

27 september 2016 - ABCOUDE - Ondernemers ondervinden steeds minder vaak belemmeringen voor hun bedrijfsvoering. Aan het begin van het derde kwartaal gaf ruim de helft aan geen drempels meer te ondervinden. Wel is het hinderlijk dat er vaker een tekort aan geschikte arbeidskrachten is,

Lees verder  |  Reageer

De gevolgen van het overlijden van een ondernemer beperken (2)

26 september 2016 - ABCOUDE - Het is een onderwerp waar niemand graag over na denkt, overlijden. Toch is het als ondernemer verstandig hier eens bij stil te staan. Als je op tijd een plan maakt, kun je in veel gevallen namelijk een hoop geld

Lees verder  |  Reageer

Thuiswerken goed voor productiviteit

26 september 2016 - ABCOUDE - Volgens de Nederlandse werknemer is thuiswerken erg goed voor onze productiviteit, vergeleken met werken op kantoor. Uit onderzoek van Epson onder 500 medewerkers van diverse Nederlandse bedrijven, blijkt dat maar liefst 55 procent van de ondervraagden productiever denkt te

Lees verder  |  Reageer

270. 000 familiebedrijven in Nederland

23 september 2016 - ABCOUDE - Nederland telt 271 790 familiebedrijven. Dit komt neer op 70 procent van alle bedrijven met meer dan één werkzame persoon. Van de bedrijven in de horeca is 81 procent een familiebedrijf en in de landbouw zelfs 92 procent. Ook

Lees verder  |  Reageer

Pak ze! 10 kansen voor accountants

23 september 2016 - ABCOUDE - Je pakt je kansen heus wel. Maar wat als er nu meer kansen zijn dan je in eerste instantie ziet? In deze whitepaper vertellen 8 experts kort waar volgens hen nieuwe mogelijkheden zitten: om je kantoor uit te breiden,

Lees verder  |  Reageer

Zakelijke webshops krijgen keurmerk

23 september 2016 - ABCOUDE - Business­-to-­business e­-commerce bedrijven kunnen zich vanaf nu laten certifieren voor een keurmerk. De certificering richt zich op wet­- en regelgeving in de zakelijke markt en biedt acht zekerheden voor zakelijke kopers. Met het nieuwe keurmerk Thuiswinkel Zakelijk laten webwinkels

Lees verder  |  Reageer

Laat betalen slecht voor MKB

22 september 2016 - ABCOUDE - Ondernemers die aan het grootbedrijf leveren merken steeds vaker dat voorwaarden in hun nadeel worden aangepast. Niet alleen door prijzen, maar ook door het oprekken van betalingstermijnen. • Financieel voordeel • Keihard buffelen • Wetsvoorstel: wettelijke rente Zie ook:

Lees verder  |  Reageer

Prinsjesdag 2016, maatregelen voor ondernemers (deel 1)

21 september 2016 - ABCOUDE - De overheidsfinanciën zijn verbeterd en de economische groei zet naar verwachting door met 1,7 procent in 2017. Het consumentenvertrouwen neemt toe en bedrijven durven weer te investeren. Dat is de belangrijkste boodschap van de Rijksbegroting voor 2017. Iedereen gaat

Lees verder  |  Reageer

MKB: Uitspraken Rabobank over lonen ongehoord

20 september 2016 - ABCOUDE - "Ongehoord". De opmerkingen van Rabobank­economen in de Telegraaf (‘Loon kan omhoog’) zijn voorzitter Michaël van Straalen van MKB-­Nederland volledig in het verkeerde keelgat geschoten. De economen vinden dat werkgevers in bouw, transport en groothandel ‘op hun verantwoordelijkheid moeten worden

Lees verder  |  Reageer

Concurrentiebeding ook in tijdelijk contract

20 september 2016 - ABCOUDE - Het concurrentiebeding lijkt op z'n retour. Er worden tenslotte veel meer tijdelijke contracten afgesloten en in nieuwe tijdelijke contracten mag je geen concurrentiebeding opnemen. Maar er is een uitzondering. Bij zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen kan je wel degelijk beperkingen

Lees verder  |  Reageer

Eén Europees octrooi stap dichterbij na akkoord Nederland

19 september 2016 - ABCOUDE - Nederland heeft het verdrag geratificeerd waarin wordt geregeld dat ons land meedoet aan de nieuwe Europese rechtbank voor octrooigeschillen. MKB­-Nederland en VNO-NCW reageren verheugd. Daarmee komt één Europees octrooi, na meer dan 40 jaar discussie over voertalen, vergoedingen en

Lees verder  |  Reageer

Rare vragen om je sollicitant te leren kennen

16 september 2016 - ABCOUDE - Sollicitatiebrieven en cv's zijn leuk om mee te beginnen, maar in het sollicitatiegesprek kom je als ondernemer pas echt te weten wat voor vlees je in de kuip hebt. Ben je vragen als 'wat is een zwak punt bij

Lees verder  |  Reageer

Kwart van de winkels staat meer dan drie jaar leeg

15 september 2016 - ABCOUDE - De winkelleegstand is sinds 2008 onafgebroken toegenomen. In 2016 werd de grens van 10 procent leegstand gepasseerd. Dit komt door het grote aantal faillissementen en een geringe reductie van de winkelvoorraad. Ongeveer een kwart van de winkels staat meer

Lees verder  |  Reageer

Veelbelovende ondernemers aan lot overgelaten

15 september 2016 - ABCOUDE - Veelbelovende ondernemers moeten in een veel vroeger stadium ondersteuning krijgen. Daarbij moet niet alleen aandacht zijn voor kapitaalverstrekking, maar ook hulp met kennis, talent, markt en faciliteiten. Deze input is hard nodig want het aantal scale-ups in Nederland is

Lees verder  |  Reageer

De franchiseovereenkomst

14 september 2016 - GRATIS DOWNLOAD - Franchisebedrijven zijn er overal, denk bijvoorbeeld aan de Jumbo en de Starbucks. Als startende ondernemer kan het slim zijn een franchiseovereenkomst te sluiten, zo lift je mee op de bekendheid van de franchisegever. Startende franchisenemers blijken ook vaak

Lees verder  |  Reageer

Uitdaging voor werkgevers: de powernap-ruimte

14 september 2016 - ABCOUDE - Iedereen kent ze wel. Collega's met donkere ringen onder de ogen die zich de dag door geeuwen omdat ze te weinig hebben geslapen. Een belangrijke reden voor slaapgebrek is kennelijk werk. Werk houdt één op de zes werknemers 's

Lees verder  |  Reageer

Verdragen TTIP, CETA en TiSA van grote invloed op handel in Nederland

14 september 2016 - ABCOUDE - Verschillende handelsverdragen van de Europese Unie met andere landen staan ter discussie. Het gaat niet alleen om het veel besproken verdrag TTIP met Amerika, maar ook om CETA met Canada en de TiSA met een gros aan landen. In

Lees verder  |  Reageer

Laagste aantal faillissementen in acht jaar

13 september 2016 - ABCOUDE - Het aantal failliet verklaarde bedrijven is opnieuw gedaald. In augustus 2016 zijn er 88 faillissementen minder uitgesproken dan in juli, meldt het CBS. Hiermee komt het aantal voor zittingsdag gecorrigeerde faillissementen uit op het laagste aantal na juli 2008.

Lees verder  |  Reageer

Woningmarkt buiten Randstad komt moeilijk op gang

13 september 2016 - ABCOUDE - De gemiddelde woningwaarde bereikte in Nederland haar dieptepunt in het tweede kwartaal van 2013. De waarde lag toen 15 procent onder het niveau van de piek in 2008. Sinds 2013 zijn woningen in Nederland weer 12 procent in waarde

Lees verder  |  Reageer

Alleen voordelen van vijftigplussers in bedrijf

31 augustus 2016 - ABCOUDE - Vijftigplussers werken langer dan vroeger, maar als ze werkloos worden, hebben ze twee keer zoveel kans op langdurige werkloosheid als jongeren. Dat vijftigplussers niet werkloos thuis hoeven te zitten, bewijst wasserij en stomerij Slenders in Santpoort-Noord, waar maar liefst

Lees verder  |  Reageer

Belastingadviseurs en makelaars verdwijnen door robots

29 augustus 2016 - ABCOUDE - Beroepen als belastingadviseur, makelaar en secretaresse lopen het grootste risico om te worden overgenomen door robots. Creatieve en sociale beroepen (zoals pedagogisch medewerker, verpleegkundige of loopbaanadviseur) hebben het laagste robotiseringsrisico. Dat blijkt uit de top 10 beroepen met de

Lees verder  |  Reageer

Hoofdlijnen Wet BeZaVa in 16 vragen en antwoorden

25 augustus 2016 - ABCOUDE - Met de wetswijziging van BeZaVa neemt het WGA-risico van werkgevers toe. Als werkgever moet je kiezen of je het extra risico verzekert via het UWV of dat je eigenrisicodrager wordt of blijft. Heb je hier vragen over? Waarschijnlijk vind

Lees verder  |  Reageer

Vaak geen airco voor minimumloners

23 augustus 2016 - ABCOUDE - Werknemers willen op warme dagen graag koelte op de werkvloer, maar krijgen dat vaak niet. Slechts de helft van de werkende Nederlanders heeft airconditioning op zijn werk, minimumloners komen er helemaal karig af. Slechts een kwart heeft airconditioning. Werkgevers

Lees verder  |  Reageer

10 tips om productief te werken vanuit huis

19 augustus 2016 - ABCOUDE - Als zelfstandige met een kantoor aan huis beslis je zelf over je werk. Voor veel zelfstandigen is dat juist een reden om zelfstandige te zijn. Weg met de baas, de collega's en de sociale controle van het werknemerschap. Maar

Lees verder  |  Reageer

Maak keuze voor eigenrisicodragen op tijd

18 augustus 2016 - ABCOUDE - De laatste fase van de nieuwe Ziektewet (de Wet Bezava) gaat per 1 januari 2017 in. Er is veel om te doen, temeer omdat je als werkgever moet inschatten of het financieel gunstiger is ziek/arbeidsongeschikt (ex-)personeel via het UWV

Lees verder  |  Reageer

Zo kom je van een verstikkende bedrijfscultuur af

16 augustus 2016 - ABCOUDE - Als de werksfeer niet optimaal is bij je op het werk, dan vraag je je vast af wat er mis is en hoe je je medewerkers in een positieve vibe krijgt. Je bent niet de enige werkgever die ermee

Lees verder  |  Reageer

Economie draait prima richting Prinsjesdag

15 augustus 2016 - ABCOUDE - Richting Prinsjesdag heeft het CBS veel positieve cijfers te melden: de economie groeit verder, de export neemt toe, de werkgelegenheid blijft stijgen en de CO2-uitstoot is opnieuw lager. De economische groei met 0,6 procent in het tweede kwartaal is

Lees verder  |  Reageer

Mobiel platform voor werving valt in de smaak

12 augustus 2016 - ABCOUDE - Mobiele werving is populair onder sollicitanten en bedrijven. De helft van 619 ondervraagde sollicitanten vindt mobiel solliciteren handig en bij 84 procent van de 318 ondervraagde HR-managers speelt mobiel solliciteren een belangrijke rol in het bedrijf. • Kwart bedrijven heeft

Lees verder  |  Reageer

Nieuwe Ziektewet: zo pak je de re-integratie aan

12 augustus 2016 - ABCOUDE - Met de verandering van de Ziektewet per 1 januari 2017 ben je ook na uitdiensttreding verantwoordelijk voor zieke medewerkers. Ook als je via het UWV verzekerd bent. Het is dan ook heel belangrijk voor jou om zieke medewerkers weer

Lees verder  |  Reageer

Zo verdrijf je snel de middagdip

11 augustus 2016 - ABCOUDE - Heb je een enorme slaap om pakweg om twee of drie uur 's middags? Daar hoef je je niet voor te schamen, want veel mensen hebben er last van. De middagdip staat wetenschappelijk vast, zegt ook de National Sleep

Lees verder  |  Reageer

Energierekening bijna 100 euro lager

11 augustus 2016 - ABCOUDE - De jaarrekening voor energie van huishoudens in Nederland valt op grond van de nieuwe tarieven bij een gelijkblijvend verbruik gemiddeld bijna 100 euro lager uit dan een jaar geleden. Bij een standaard verbruik komt de jaarlijkse rekening met de

Lees verder  |  Reageer

Eén op drie Nederlanders wil ondernemen

10 augustus 2016 - ABCOUDE - Maar liefst de helft van alle Nederlandse mannen is zo gehecht aan de zekerheden van een vaste baan dat het een obstakel vormt om te gaan ondernemen. Bij de vrouwen is dat slechts veertig procent. Dat blijkt uit onderzoek

Lees verder  |  Reageer

Groei aantal bedrijven voor 99 procent door zzp'ers

09 augustus 2016 - ABCOUDE - In de periode van 1 januari tot 1 augustus 2016 zijn er 36.841 bedrijven bijgekomen. Deze aanwinst komt voor 99 procent voor rekening van zzp’ers. Het totaal aantal registreerde vestigingen bedraagt op 1 augustus op 1.814.915. Hiervan is 1.730.303

Lees verder  |  Reageer

Nieuwe Ziektewet: hoe voorkom jij ziekteverzuim?

05 augustus 2016 - ABCOUDE - Met de verandering van de Ziektewet per 1 januari 2017 ben je ook na uitdiensttreding verantwoordelijk voor zieke medewerkers. Ook als je via het UWV verzekerd bent. Het is dan ook heel belangrijk voor jou om te voorkomen dat

Lees verder  |  Reageer

7 richtlijnen voor borstvoeding op de werkvloer

04 augustus 2016 - ABCOUDE - Voor werkgever en werknemer geldt een aantal bijzondere maatregelen om de gezondheid van moeder en kind tijdens de periode van borstvoeding zo goed mogelijk te beschermen. Zo heeft de werknemer tot negen maanden na de bevalling het recht het

Lees verder  |  Reageer

Hoe ga jij met flexwerk om?

04 augustus 2016 - ABCOUDE - Een kwart van alle werknemers in Nederland werkt met een flexibel dienstverband. Hoe kun je zekerheid bieden aan je werknemers als de werkdrukte fluctueert? De campagne Hoe Nederland Werkt beoogt een uitwisseling van oplossingen voor flexwerken. Een voorbeeld is

Lees verder  |  Reageer

Ondernemers willen einde aan verpandingsverboden

03 augustus 2016 - ABCOUDE - Er moet een einde komen aan de zogenoemde verpandingsverboden die bedrijven en overheden aan leveranciers opleggen, vinden MKB-Nederland en VNO-NCW. Op basis van deze verboden mogen leveranciers uitstaande rekeningen niet als onderpand gebruiken voor financiering of verkopen aan factoringbedrijven.

Lees verder  |  Reageer

'Mkb'ers cashen alvast met delen bedrijf'

02 augustus 2016 - ABCOUDE - Mkb'ers doen steeds vaker een deel van hun onderneming van de hand. Met de crisis nog vers in het geheugen, cashen zij alvast deels zodat bij een eventueel faillissement niet alles verloren is. • Cashen is geen vies woord

Lees verder  |  Reageer

Consumentenvertrouwen in Nederland bovengemiddeld

02 augustus 2016 - ABCOUDE - Het Nederlandse consumentenvertrouwen was in juli aanzienlijk hoger dan het EU- gemiddelde. De afgelopen veertien jaar was de Nederlandse consument structureel positiever. Gemiddeld had de Nederlandse consument het op vijf na hoogste consumentenvertrouwen van alle EU-lidstaten. Scandinavische consumenten zijn

Lees verder  |  Reageer

De regels rond vakantie en ziekte

02 augustus 2016 - ABCOUDE - Vakantie is normaal gesproken een feestje. Maar het gaat nog wel eens mis. Doodziek na een ranzig all-in buffet, de snoekduik vol bravoure in helaas ondiep water etcetera. Pleister op de wonde: ziekte hoeft medewerkers geen vakantiedagen te kosten.

Lees verder  |  Reageer

Ontslag met wederzijds goedvinden, incl. vernieuwd voorbeeldcontract

01 augustus 2016 - ABCOUDE - Een werknemer ontslaan kan een heel gedoe zijn. Vooral sinds het nieuwe ontslagrecht kan het ontslaan van een werknemer veel tijd en geld kosten. Een ontslag met wederzijds goedvinden is dan vaak een sneller en goedkoper alternatief. Hierbij moet

Lees verder  |  Reageer

Toename snelgroeiende bedrijven na jaren van daling

01 augustus 2016 - ABCOUDE - Het aantal snelgroeiende bedrijven is in 2015 na jarenlange daling met 10 procent toegenomen. Grote bedrijven hadden gemiddeld het grootste groeipercentage. Onder kleinere bedrijven bevinden zich echter de meeste relatief jonge snelgroeiende bedrijven (gazellen). Dat meldt het CBS op

Lees verder  |  Reageer

Nog 4 weken, daarna vervalt je keuzevrijheid als werkgever

28 juli 2016 - ABCOUDE - De laatste fase van de Wet BeZaVa, de Wet beperking Ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters, gaat 1 januari 2017 in. Met deze wet wordt het eigenrisicodragerschap voor werkgevers uitgebreid. Eigenrisicodragers zijn dan ook verantwoordelijk voor de WGA-lasten en re-integratie van arbeidsongeschikte

Lees verder  |  Reageer

Meerderheid mkb wil zakelijke en privégesprekken altijd scheiden

26 juli 2016 - ABCOUDE - De scheidslijn tussen werk en privé vervaagt. Welke invloed heeft dit op de telefonische bereikbaarheid van het mkb? En wat zijn de behoeften van zakelijke gebruikers? Multiscope deed er onderzoek naar in opdracht van zakelijke telefoonaanbieder Voiceworks. De meerderheid

Lees verder  |  Reageer

Succes online reclamefolder steun voor ja-ja sticker

26 juli 2016 - ABCOUDE - Reclamefolders zijn onverminderd populair in Nederland, of ze nu in de brievenbus vallen of online op je scherm staan. Online folders zetten nagenoeg net zo vaak aan tot aankoop als de papieren variant, blijkt uit onderzoek. Koren op de

Lees verder  |  Reageer

Vertrouwen mkb'ers vrij stabiel

25 juli 2016 - ABCOUDE -Het ondernemersvertrouwen in het mkb is sinds begin 2015 vrij stabiel. Ondernemers in de bouw hebben het meeste vertrouwen in het ondernemersklimaat, ondernemers in de horeca het minste. Hoewel het veel ondernemers dankzij een aantrekkende economie weer voor de wind

Lees verder  |  Reageer

Nederland voor het eerst geen innovatievolger maar innovatieleider

25 juli 2016 - ABCOUDE - Nederland is in 2016 voor het eerst leidend in Europa op het gebied van innovatie. Samen met Denemarken, Duitsland, Finland en Zweden, vormt Nederland de kopgroep van landen die minimaal twintig procent boven het Europese gemiddelde scoren op 25

Lees verder  |  Reageer

Risico's met zzp'ers sinds Wet DBA te groot

25 juli 2016 - ABCOUDE - De Wet DBA (Deregulering beoordeling arbeidsrelaties) die sinds 1 mei de VAR opvolgt zorgt voor onrust. Volgens intermediair Yacht is duidelijk te merken dat er bedrijven zijn die niet meer met zzp'ers willen werken omdat ze de risico's op

Lees verder  |  Reageer

Ruim helft Nederlanders wil snel andere baan

22 juli 2016 - ABCOUDE - Meer dan 80 procent van alle Nederlandse werknemers is tevreden met zijn leven in het algemeen. 40 procent is echter niet content over het totaalplaatje van zijn werk. Deze ontevredenheid nam in een jaar tijd met 14 procent toe.

Lees verder  |  Reageer

Gewijzigde aanbestedingswet biedt MKB meer kansen

21 juli 2016 - ABCOUDE - Meer kansen voor het MKB, efficiëntere procedures en meer ruimte voor innovatie. Dat beoogt minister Kamp van Economische Zaken (EZ) met de gewijzigde aanbestedingswet die 1 juli 2016 in werking is getreden. De modernisering van de Wet uit 2013

Lees verder  |  Reageer

Tien voordelen voor werknemers

20 juli 2016 - ABCOUDE - Als werknemer moet je belasting betalen over je loon, dit kan met het progressieve tarief oplopen tot wel 52 procent. Geld dat je natuurlijk liever aan iets anders besteedt. Gelukkig heb je als werknemer wel fiscale en financiële voordelen.

Lees verder  |  Reageer

Arbeidsgehandicapten veel vaker zonder werk

20 juli 2016 - ABCOUDE - In 2015 telde Nederland 1,7 miljoen mensen tussen de 15 en 75 jaar die aangaven dat ze door een langdurige ziekte, aandoening of handicap belemmerd werden in het krijgen of uitvoeren van werk. Bijna 400 duizend van deze arbeidsgehandicapten

Lees verder  |  Reageer

Meeste ondernemers rijden zakelijk in privéauto

20 juli 2016 - ABCOUDE - Slechts 7 procent van de ondernemers geeft aan in een leaseauto te rijden. De meeste ondernemers rijden zakelijk in hun privéauto (59 procent). Op de tweede plaats staat de bedrijfsauto, waarbij de auto eigendom is van de onderneming (19

Lees verder  |  Reageer

De stageovereenkomst

19 juli 2016 - ABCOUDE - Het lopen van een stage draagt bij aan de ontwikkeling van de student. Tevens is het voor jou als ondernemer een uitgelezen kans om nieuwe werknemers aan te trekken. In de periode dat de stagiair bij jou meedraait in

Lees verder  |  Reageer

Thuiswerkovereenkomst, inclusief voorbeeldcontract

18 juli 2016 - ABCOUDE - Thuiswerken kan een uitkomst zijn. Veel werknemers staan dan ook open voor de mogelijkheid hun dienstbetrekking geheel of gedeeltelijk vanuit hun eigen huis te verrichten. Het is echter wel belangrijk hier goede afspraken over te maken en deze ook

Lees verder  |  Reageer

Nederlanders zitten dagelijks (te) veel

15 juli 2016 - ABCOUDE - Nederlanders zijn fervente zitters. We brengen dagelijks gemiddeld 8,7 uur zittend door. Hoger opgeleiden zittten gemiddeld 9,5 uur per dag. Jongeren (12 tot 20 jaar) scoren gemiddeld 10,4 uur per dag. Europees zitten we hiermee in de top. Veel

Lees verder  |  Reageer

Werken met oproepkrachten, het min-max- contract

15 juli 2016 - ABCOUDE - Een oproepovereenkomst met uitgestelde prestatieplicht bevat meer verplichtingen over en weer dan een voorovereenkomst. Zo ben je als werkgever verplicht de werknemer op te roepen bij beschikbaar werk en is de werknemer (onder bepaalde voorwaarden) verplicht te komen werken

Lees verder  |  Reageer

Brexit: grote gevolgen voor werkgevers

12 juli 2016 - ABCOUDE - Nederlandse werkgevers die hun werknemers naar de UK uitzenden en Britse werkgevers die hun werknemers in Europa willen laten werken krijgen grote last van de Brexit. De gevolgen op korte termijn voor het ondernemen zijn al zichtbaar op de

Lees verder  |  Reageer

Meer faillissementen, vooral in de horeca

11 juli 2016 - ABCOUDE - Het aantal failliet verklaarde bedrijven is gestegen. In juni 2016 zijn er 38 faillissementen meer uitgesproken dan in mei, meldt CBS. De stijging volgt op drie maanden met een daling. De meeste faillissementen in juni zijn opnieuw uitgesproken in

Lees verder  |  Reageer

Vijf overwegingen bij het kiezen van een Internet of Things-netwerk

11 juli 2016 - ABCOUDE - Het Internet of Things (IoT) is definitief doorgebroken in het bedrijfsleven. Gartner verwacht dat de uitgaven aan IoT-diensten dit jaar wereldwijd 235 miljard dollar zullen bereiken, een stijging van 22 procent vergeleken met vorig jaar. Er zijn inmiddels al

Lees verder  |  Reageer

Werken met vakantiekrachten, inclusief vernieuwd voorbeeldcontract

11 juli 2016 - ABCOUDE - De zomervakantie is alweer (bijna) aangebroken en dat betekent dat veel vaste werknemers op vakantie gaan. Om dit gemis op te vangen, is het werken met vakantiewerkers uitermate geschikt. Vakantiewerkers zijn meestal normale werknemers, met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde

Lees verder  |  Reageer

Bedrijven pakken kinderarbeid aan

08 juli 2016 - ABCOUDE - Bedrijven met goede plannen om kinderarbeid aan te pakken kunnen vanaf nu een beroep doen op het Kinderarbeidfonds. Hun financiële inspanning wordt door het fonds verdubbeld. Het fonds is donderdagmiddag in de Tweede Kamer gepresenteerd door minister Ploumen (Buitenlandse

Lees verder  |  Reageer

Het regent boetes in horeca en detailhandel

07 juli 2016 - ABCOUDE - Een op de vijf geïnspecteerde bedrijven in de horeca en detailhandel leeft de wet niet goed na. Illegale tewerkstelling, onderbetaling en te lang werken zijn de overtredingen die de Inspectie SZW constateert. • 5,5 miljoen euro aan boetes opgelegd

Lees verder  |  Reageer

Wat komt er kijken bij het aannemen van een werknemer?

07 juli 2016 - ABCOUDE - Je eerste werknemer is een gebeurtenis die je waarschijnlijk lang zal bijblijven. Behalve ondernemer word je immers ook werkgever en dat geeft meer verplichtingen dan je vermoedt. Nog afgezien van de vraag of je geschikt bent om leiding te

Lees verder  |  Reageer

9 tips uit de praktijk voor accountants

01 juli 2016 - WHITEPAPER - Traditioneel boekhouden is een consumptiegoed geworden. Allerlei kant-en-klare financiële tools nemen je als accountant het werk uit handen. Dit betekent echter ook dat je moet nadenken over nieuwe en andere diensten aan je klanten. Deze whitepaper helpt je daarbij.

Lees verder  |  Reageer

Tool voor meten werkstress in je bedrijf

30 juni 2016 - ABCOUDE - Ruim een derde van het werkgerelateerde ziekteverzuim ontstaat door werkstress, onder andere door werkdruk en ongewenst gedrag op de werkvloer. Dit kost werkgevers veel geld. De Inspectie SZW heeft deze week een online zelfinspectietool gelanceerd, waarmee werkgevers door de

Lees verder  |  Reageer

Slachtoffer acquisitiefraude? Je kunt er onderuit

30 juni 2016 - ABCOUDE - Ondernemers zijn vanaf 1 juli wettelijk beschermd tegen acquisitiefraude. Fraudeurs die je een advertentie in een niet of nauwelijks gelezen bedrijvengids in de maag splitsen of spooknota's verzenden, kun je tot twee jaar de cel in krijgen. De wet

Lees verder  |  Reageer

Kwart Nederlandse ondernemers is idealistisch

29 juni 2016 - ABCOUDE - Een kwart van de Nederlandse ondernemers heeft een idealistische drijfveer. Ze ondernemen om een droom te realiseren, of streven naar duurzaam ondernemen met balans tussen mens, milieu en winst. • Duurzaam ondernemen steeds belangrijker • Onafhankelijk minder belangrijk •

Lees verder  |  Reageer

Economie groeit met 0,5 procent in eerste kwartaal 2016

27 juni 2016 - ABCOUDE - De Nederlandse economie is in het eerste kwartaal 2016 met 0,5 procent gegroeid ten opzichte van het vierde kwartaal 2015. Dit blijkt uit de tweede berekening van de economische groei van het CBS. Het beeld van de economie blijft

Lees verder  |  Reageer

Een arbeidsovereenkomst wijzigen of aanvullen

27 juni 2016 - ABCOUDE - Na het sluiten van een arbeidsovereenkomst kunnen er situaties optreden waardoor een wijziging of aanvulling op de arbeidsovereenkomst gewenst is. Kleine aanpassingen kunnen gemakkelijk worden opgenomen door middel van een addendum op de bestaande arbeidsovereenkomst. In een addendum kunnen

Lees verder  |  Reageer

‘Geen verhoging premie borgstelling kredieten mkb’

24 juni 2016 - ABCOUDE - MKB-Nederland trekt aan de bel over de plannen van het kabinet om de premie voor ondernemers voor de borgstellingsregeling BMKB te verhogen. "Echt heel onverstandig" zegt directeur Leendert-Jan Visser in het Algemeen Dagblad. "Dat maakt deze voor het mkb

Lees verder  |  Reageer

Nieuwe maatregelen tegen belastingontwijking

23 juni 2016 - ABCOUDE - De renteaftrek voor bedrijven wordt beperkt, er komt een algemene anti-misbruikbepaling tegen kunstmatige constructies en shoppen tussen belastingstelsels wordt aangepakt. De 28 landen van de Europese Unie binden de strijd aan tegen belastingontwijking. Onder Nederlands voorzitterschap werd een akkoord

Lees verder  |  Reageer

Regels en sancties schijnconstructies

22 juni 2016 - WHITEPAPER - De nieuwe Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS) pakt ondernemers én opdrachtgevers aan die regels en cao-afspraken omzeilen. Het pakket maatregelen is gepresenteerd als een drietrapsraket. Op 1 juli 2015 en 1 januari 2016 zijn al nieuwe regels ingevoerd. Op 1

Lees verder  |  Reageer

In 2015 1,5 miljard euro extra financiering voor bedrijven

21 juni 2016 - ABCOUDE - Met behulp van verschillende financieringsinstrumenten die de overheid ondernemers te bieden heeft, is in 2015 circa € 1,5 miljard aan financieringen in de markt mogelijk gemaakt die anders niet van de grond waren gekomen. Dat is ten opzichte van

Lees verder  |  Reageer

Export groeit aanzienlijk

20 juni 2016 - ABCOUDE - Het volume van de goederenexport was in april 6,7 procent groter dan in april 2015, meldt het CBS. De stijging is aanzienlijk groter dan in de voorgaande maand. Bedrijven exporteerden opnieuw vooral meer transportmiddelen. Het importvolume was in april

Lees verder  |  Reageer

Werken met oproepkrachten, de voorovereenkomst

20 juni 2016 - ABCOUDE - Als je meer werk krijgt, kan er vraag naar flexibele arbeidskrachten ontstaan. Er zijn verschillende mogelijkheden om flexibele arbeidskrachten in te huren. Eén van de meest vrije vormen is doormiddel van een voorovereenkomst. Aan deze overeenkomsten zijn wel een

Lees verder  |  Reageer

Oudere werknemers onvoldoende benut

17 juni 2016 - ABCOUDE - Het lukt Nederland maar matig om de economische kracht van oudere werknemers (55+) te benutten. Van de 34 onderzochte OESO-landen - de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling - scoort Nederland een 21e plek. IJsland blijft, net als vorig

Lees verder  |  Reageer

Participatiewet, wat zijn de regels en hoe creëer je draagvlak?

15 juni 2016 - ABCOUDE - Hoe krijg je draagvlak binnen jouw organisatie voor mensen met een arbeidsbeperking? Werkgevers hebben sinds de invoering van de Participatiewet – 2015 – nog steeds moeite om mensen met een arbeidsbeperking of grote afstand tot de arbeidsmarkt in het

Lees verder  |  Reageer

Werkstress, doe jij er wat aan?

14 juni 2016 - ABCOUDE - Wie de cijfers laat bezinken, realiseert zich dat er echt een groot probleem is op de werkvloer: stress. Zo hebben alleen al 240.000 jongeren tussen de 25 en 35 jaar last van burn-out klachten en worden per jaar in

Lees verder  |  Reageer

Aantal faillissementen weer gedaald

13 juni 2016 - ABCOUDE - Het aantal failliet verklaarde bedrijven is opnieuw gedaald. In mei 2016 zijn er 46 faillissementen minder uitgesproken dan in april, meldt het CBS. Vorige maand was de daling 9. De meeste faillissementen zijn opnieuw uitgesproken in de handel. •

Lees verder  |  Reageer

Ondernemers willen meer samenwerken met gemeenten

13 juni 2016 - ABCOUDE - MKB-Nederland en VNO-NCW gaan alle wethouders Economische Zaken in Nederland vragen om in een verklaring vast te leggen of en hoe zij zich willen inzetten om het ondernemersklimaat in hun gemeente te verbeteren en de samenwerking met andere gemeenten,

Lees verder  |  Reageer

Zo kun je loon tot je winst uit onderneming rekenen

13 juni 2016 - ABCOUDE - Naast je winst uit onderneming, kun je als zelfstandig ondernemer ook een dienstbetrekking hebben. Hoewel een dienstbetrekking prima kan bestaan naast je eigen onderneming, kan het wel voor problemen zorgen indien je hierdoor niet meer aan het urencriterium voldoet.

Lees verder  |  Reageer

De fictieve dienstbetrekking

10 juni 2016 - ABCOUDE - Er zijn verschillende soorten arbeidsrelaties. Bovendien zijn er binnen de groep dienstbetrekking ook nog verschillende varianten. Eén van de varianten is de fictieve dienstbetrekking. Wat is dit en wanneer krijg je ermee te maken? De redactie bespreekt een aantal

Lees verder  |  Reageer

Vijf succesvolle crowdfundingsprojecten

09 juni 2016 - ABCOUDE - Hoe degelijk je aanvraag voor een crowdfunding ook is, het geeft ondernemers altijd een euforisch gevoel als blijkt dat genoeg investeerders vertrouwen hebben in je plannen. Een overzicht van vijf mkb'ers die het glas konden heffen op een succesvolle

Lees verder  |  Reageer

Nederland tweede landbouwexporteur ter wereld

08 juni 2016 - ABCOUDE - In 2015 bedroeg de landbouwexport 81,3 miljard euro, de hoogste waarde ooit. Na de Verenigde Staten is ons land de grootste landbouwexporteur in de wereld. Na Nederland volgen Duitsland, Brazilië en Frankrijk. Inclusief landbouwgerelateerde producten zoals landbouwmachines en meststoffen

Lees verder  |  Reageer

Chantage bij ontslag leidt tot billijke vergoeding

08 juni 2016 - ABCOUDE - Een secretaresse gaat niet akkoord met een vaststellingsovereenkomst voor haar ontslag met wederzijds goedvinden. Haar werkgever, een advocatenkantoor, beschikt echter over aan haar gerichte pikante e-mails. Het kantoor gebruikt deze om haar onder druk te zetten om alsnog akkoord

Lees verder  |  Reageer

'Crowdfunding moet je als ondernemer echt willen'

07 juni 2016 - ABCOUDE - Mkb'ers vinden financiering steeds vaker via crowdfunding. Toch is het traject niet zo eenvoudig als sommigen denken. Jan-Willem Onink, partner in Collin Crowdfund, zegt dat twee van de drie aanvragen uiteindelijk worden afgewezen. Hij heeft praktische tips voor een

Lees verder  |  Reageer

1 op 6 werknemers wordt gepest

07 juni 2016 - ABCOUDE - Ruim 1,2 miljoen werknemers hadden het afgelopen jaar te maken met discriminatie, pesten of (seksuele) intimidatie op het werk. In combinatie met een hoge werkdruk verdubbelt ongewenst gedrag de kans op burn-outklachten. Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Lees verder  |  Reageer

Betere regels voor concurrentie overheden met bedrijfsleven

06 juni 2016 - ABCOUDE - Het kabinet wil de mogelijkheden voor overheden een uitzondering te maken op de Wet markt en overheid inperken. Er komen betere regels voor overheden die concurreren met het bedrijfsleven. De gevolgen voor ondernemers van eventuele concurrentie worden zwaarder meegewogen.

Lees verder  |  Reageer

Parttime een eigen bedrijf beginnen populair

06 juni 2016 - ABCOUDE - Mensen die een bedrijf willen opstarten, beginnen het liefst als parttimer. Belangrijkste reden hiervoor is het behoud van een baan en de financiële zekerheid die daarbij hoort. Het klassieke beeld van de fulltime starter is voor velen niet meer

Lees verder  |  Reageer

Maak een succesverhaal van jouw bedrijf

03 juni 2016 - WHITEPAPER - Voor dienstverleners zijn het uitdagende tijden. De vraag naar de diensten daalt en groeiende concurrentie zet tarieven en marges onder druk. Tegelijkertijd verwachten klanten steeds meer kwaliteit en waarde voor hun geld. Dus is het zaak om snel en

Lees verder  |  Reageer

Top 10 sterkste horecamerken

01 juni 2016 - ABCOUDE - Voor een snelle hap bezoeken Nederlanders liever een lunchzaak dan een cafetaria of pompstation. 'Sfeerloos en gebrek aan kwaliteit' is het harde oordeel van consumenten in vergelijking met andere horecabedrijven. Enkel FEBO blijft als cafetariaketen overeind in het Horeca

Lees verder  |  Reageer

Arbeidsuitbuiting op de loer bij vrachtwagenchauffeurs

01 juni 2016 - ABCOUDE - Signalen van arbeidsuitbuiting werden geconstateerd bij een controle van vrachtwagenchauffeurs. Daarnaast werden ook onderbetaling, te veel uren achter het stuur en lang wachten op een nieuwe opdracht, geconstateerd. De controle vond plaats op 10 parkeerplaatsen verspreid over het land

Lees verder  |  Reageer

Baas heeft in slaapkamer werknemer niets te zoeken

01 juni 2016 - ABCOUDE - Leuk zo'n smartphone of wearable 'van de zaak', totdat blijkt dat de werkgever minutieus de data zit bij te houden over het slaapgedrag van medewerkers, hun hartslagritmes en waar zij zich in het weekeinde ophouden. Gebeurt niet? Nou, voorbeelden

Lees verder  |  Reageer

Verkoop bedrijfswagens fors gestegen

31 mei 2016 - ABCOUDE - Het gaat goed met de verkoop van bedrijfswagens. De bedrijfsautobranche is het jaar met een forse omzetstijging begonnen. In het eerste kwartaal van 2016 werd ruim 16 procent meer omgezet dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Het gaat

Lees verder  |  Reageer

Intermediair geen vervanging voor modelovereenkomsten

30 mei 2016 - ABCOUDE - Met het verdwijnen van de VAR is er onrust gekomen in de wereld van opdrachtgevers en zzp’ers. Het idee bestaat dat deze onrust kan worden weggenomen door te gaan werken met een intermediair. Werken met een intermediair wil echter

Lees verder  |  Reageer

Bijna kwart software zonder licentie

27 mei 2016 - ABCOUDE - Ondanks de link tussen ongelicentieerde software en cyberaanvallen, gebruiken Nederlandse computergebruikers veel pc-software waar zij niet de juiste licenties voor hebben. Dat blijkt uit de Global Software Survey, een onderzoek onder consumenten, IT- managers en mensen die gebruikmaken van

Lees verder  |  Reageer

Zzp'er minder gestrest en meer bevlogen

25 mei 2016 - ABCOUDE - Zelfstandig ondernemers zonder personeel ervaren minder werkdruk en hebben minder vaak burn-outklachten dan werknemers. Ook zijn ze meer bevlogen, vinden ze hun werk gevarieerder en willen ze later met pensioen dan werknemers. Wel voelen zelfstandig ondernemers zich vaker fysiek

Lees verder  |  Reageer

Kies de juiste modelovereenkomst (1)

23 mei 2016 - ABCOUDE - Met een modelovereenkomst krijgt de opdrachtgever vooraf zekerheid dat hij geen loonheffingen in hoeft te houden. Hierdoor is gebruik maken van een modelovereenkomst handig, je loopt immers minder risico. Het werken met een modelovereenkomst is echter niet verplicht. Het

Lees verder  |  Reageer

Lang in de wacht staan ergernis nummer 1

23 mei 2016 - ABCOUDE - Mensen hebben een bloedhekel aan het lang in de wacht staan. Met 28 procent staat deze frustratie op 1 in een top vijf met ergernissen over telefonische bereikbaarheid. Op twee staat eindeloos wachten voordat er wordt opgenomen (19 procent).

Lees verder  |  Reageer

9 tips voor de beste accountant

20 mei 2016 - ABCOUDE - De accountancymarkt is in ontwikkeling - dat heb je niet kunnen missen. Kant- en-klare technische tools maken het doen van de boekhouding zoveel makkelijker en sneller, dat accountants moeten nadenken over nieuwe en andere diensten. Klanten van nu zijn

Lees verder  |  Reageer

Bedrijven gedijen beter onder buitenlandse zeggenschap

20 mei 2016 - ABCOUDE - De omzet en werkgelegenheid bij in Nederland actieve bedrijven onder buitenlandse zeggenschap nemen harder toe dan bij bedrijven onder Nederlandse zeggenschap. Tussen 2010 en 2013 stegen de omzet en werkgelegenheid van deze buitenlandse bedrijven gezamenlijk met respectievelijk 17,2 en

Lees verder  |  Reageer

Op verzoek weer: Slim flexibel werken in je mkb-bedrijf

19 mei 2016 - WHITEPAPER - Steeds meer werknemers werken flexibel. Zo kunnen ze hun eigen tijd indelen en werk en privé beter afstemmen. Werkgevers profiteren ervan door tevreden medewerkers en klanten, een hogere productiviteit en flinke kostenbesparingen op werkplekken en reistijd. Met de huidige

Lees verder  |  Reageer

Fiscus helpt ondernemers bij baan voor vluchteling

19 mei 2016 - ABCOUDE - Werkgevers die een vluchteling in dienst nemen, kunnen gebruik maken van tal van regelingen en subsidies. Van tijdelijke loonkostensubsidie tot op proef werken. Vooral gemeenten spelen een prominente rol. Wat ze aanbieden verschilt bijna per gemeente. Welke regelingen zijn

Lees verder  |  Reageer

Ondernemers positief en verwachten meer banen

18 mei 2016 - ABCOUDE - De stemming van Nederlandse ondernemers is aan het begin van het tweede kwartaal onveranderd positief. In een aantal sectoren, zoals in de informatie en communicatie en horeca, verbeterde het sentiment. In andere sectoren, zoals de detailhandel, daalde het vertrouwen.

Lees verder  |  Reageer

Bank begint platform voor crowdfunding

17 mei 2016 - ABCOUDE - Online bank Knab biedt sinds kort een platform aan voor crowdfunding. Het platform is opgezet voor ondernemers met een financieringsbehoefte tussen 50.000 en 1.000.000 euro. René Frijters, oprichter van Knab: "We combineren de grote behoefte van veel mkb’ers om

Lees verder  |  Reageer

Advies stuwt omzet zakelijke dienstverlening

17 mei 2016 - ABCOUDE - De aanhoudende vraag naar advisering blijft dit jaar een drijvende kracht achter de groei in de zakelijke dienstverlening. Organisatieadviesbureaus zijn bij uitstek de adviserende dienstverleners, maar ook accountantskantoren, juridische dienstverleners en ingenieursbureaus profiteren van de adviesbehoefte. De adviesvraag komt

Lees verder  |  Reageer

Zieke werknemer heeft ook recht op privacy

17 mei 2016 - ABCOUDE - Een zieke werknemer zorgt altijd voor ongemak. Maar voor kleine werkgevers kan een zieke werknemer extra hard aankomen. Een zieke werknemer zou zelfs het verschil uitmaken tussen winst en verlies bij MKB'ers, aldus onderzoek. Niet vreemd dus dat werkgevers

Lees verder  |  Reageer

Veel advocaten niet bestand tegen cybercrime

13 mei 2016 - ABCOUDE - De online werkomgevingen, intranetten en portalen van zestien kantoren uit de Top 50 advocatuur 2016 van Advocatie.nl blijken slecht beveiligd te zijn tegen de meest eenvoudige vorm van cybercriminaliteit. Dat blijkt uit recent onderzoek van Files42. De betreffende kantoren

Lees verder  |  Reageer

Top 10 belastingparadijzen (1)

12 mei 2016 - ABCOUDE - Belastingparadijzen, belastingontduiking en belastingontwijking zijn de laatste tijd een hot item. Voor veel Nederlanders is dit echter geen alledaagse kost. Welke belastingparadijzen zijn er en wat maakt deze landen dan zo voordelig? De redactie beschrijft een aantal welbekende belastingparadijzen

Lees verder  |  Reageer

Opnieuw minder faillissementen

12 mei 2016 - ABCOUDE - Het aantal failliet verklaarde bedrijven is opnieuw gedaald. In april 2016 zijn er 15 faillissementen minder uitgesproken dan in maart, meldt het CBS. Vorige maand was de daling 88. De meeste faillissementen zijn opnieuw uitgesproken in de handel. •

Lees verder  |  Reageer

Meer klanten door online reviews

11 mei 2016 - WHITEPAPER - Je schudt de hand van een blije klant. Hij bedankt je voor de goede en snelle service. Later op de dag belt een nieuwe klant op, die via via van je diensten heeft gehoord. Mond-tot- mondreclame doet het voor

Lees verder  |  Reageer

9 Tips voor een gezonde cashflow

04 mei 2016 - WHITEPAPER - Cash is de levensader van je bedrijf. In een ideale wereld komt er in je bedrijf meer geld binnen dan er uit gaat. Zo kun je altijd al je kosten betalen. De praktijk is helaas lastiger. Trage betalers, onverwachte

Lees verder  |  Reageer

Veel ICT'ers werkloos ondanks personeelstekort

03 mei 2016 - ABCOUDE - Ruim 7000 ICT’ers zitten thuis met een WW-uitkering, ondanks de grote vraag naar personeel in de ICT-sector. Meer dan de helft van de werkloze ICT’ers is 50-plusser. Oudere ICT’ers zijn gemiddeld hoger opgeleid dan hun jongere collega’s. Dit blijkt

Lees verder  |  Reageer

Zo regel je een fiets van de zaak

03 mei 2016 - ABCOUDE - Het zonnetje wordt weer feller en dat maakt het meteen aangenamer om op de fiets naar het werk te gaan. Vooral met de elektrische fiets kan je aardig wat kilometers aan woon-werkverkeer overbruggen. De e-bikes zijn echter best prijzig.

Lees verder  |  Reageer

Werken met 65-plussers (incl. contracten)

02 mei 2016 - ABCOUDE - Het kan gewenst zijn een dienstbetrekking in stand te houden, ook nadat de werknemer de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt. Het in dienst hebben van werknemers die de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt heeft bepaalde voordelen. Bovendien zijn er kleine verschillen

Lees verder  |  Reageer

Haags uitzendbureau en leidinggevenden krijgen forse boetes

29 april 2016 - ABCOUDE - Een Haags uitzendbureau heeft een boete gekregen van bijna 230 duizend euro voor het niet naleven van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag. Twee leidinggevenden van het uitzendbureau hebben boetes gekregen van respectievelijk 108 duizend euro en 44 duizend euro.

Lees verder  |  Reageer

Dit moet je niet opnemen in een freelanceovereenkomst (2)

29 april 2016 - ABCOUDE - Opdrachtgevers en opdrachtnemers kunnen vanaf 1 mei 2016 gaan werken met de modelovereenkomsten, te vinden op de site van de Belastingdienst. Je kunt ze ook zelf opstellen. Wat moet je niet opnemen in de freelanceovereenkomst? De redactie stelde de

Lees verder  |  Reageer

Dit moet je opnemen in een freelanceovereenkomst (1)

26 april 2016 - ABCOUDE - Opdrachtgevers en opdrachtnemers kunnen vanaf 1 mei 2016 gaan werken met de modelovereenkomsten, te vinden op de site van de Belastingdienst. Je kunt ze ook zelf opstellen. Wat moet je opnemen in de freelanceovereenkomst? De redactie stelde de absolute

Lees verder  |  Reageer

Je projecten onder controle met een Work Breakdown Structure

22 april 2016 - DELFT - Vaste prijzen of een uurtarief? Wat is het beste voor je klant en wat voor jezelf? Geen eenvoudige beslissing, want aan beide keuzes kleven voor- en nadelen. Bovendien heb je inzicht nodig in de duur van je projecten en alle

Lees verder  |  Reageer

Onderzoek: MKB vindt kopieerheffing onredelijk

21 april 2016 - ABCOUDE - Nederlandse ondernemers in het midden- en kleinbedrijf vinden de jaarlijkse verplichte kopieerheffing voor het kopiëren van artikelen uit kranten, tijdschriften en boeken onredelijk. Negen van de tien bedrijven stelt nooit meer iets te kopiëren of te scannen. Minder dan

Lees verder  |  Reageer

Meeste bedrijven verwachten dat inhuren ZZP'er moeilijker wordt

21 april 2016 - ABCOUDE - Drie kwart (72 procent) van de organisaties denkt dat met de invoering van de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) het moeilijker wordt zzp'ers in te huren. Een kwart verwacht ook minder van zzp'ers gebruik te zullen maken. • Veel

Lees verder  |  Reageer

88 procent Nederlandse bedrijven geconfronteerd met te late betalingen

21 april 2016 - AMSTERDAM - Bijna 9 op de 10 Nederlandse bedrijven kregen vorig jaar te maken met achterstallige betalingen door zakelijke klanten. 20 procent van de ondernemers moest hierdoor betalingen aan hun eigen leveranciers noodgedwongen uitstellen. Dit is voor een vijfde van de

Lees verder  |  Reageer

Zo pak je loonkostensubsidie en premiekorting

19 april 2016 - ABCOUDE - Het aannemen van een medewerker met een arbeidsbeperking kan meer opleveren dan verwacht. Je toont jezelf een maatschappelijk betrokken ondernemer wat altijd goed valt bij (mogelijke) klanten, de overheid geeft aantrekkelijke ondersteuning als premiekorting en loonkostensubsidie en je hebt

Lees verder  |  Reageer

Zo regel je fiscaal meewerkende kinderen (3)

15 april 2016 - ABCOUDE – Niet alleen de partner van een ondernemer kan meewerken in de onderneming, ook kinderen kunnen meewerken. Als ondernemer heb je verschillende fiscale mogelijkheden om dit meewerken financieel te regelen. De redactie stelde de verschillende mogelijkheden samen. • Arbeidsovereenkomst •

Lees verder  |  Reageer

Zo regel je fiscaal een meewerkende partner (2)

14 april 2016 - ABCOUDE - De partner van een ondernemer kan meewerken in de onderneming, bijvoorbeeld door het bijhouden van de boekhouding. De ondernemer en zijn partner hebben verschillende fiscale mogelijkheden om dit meewerken te regelen. De redactie stelde de verschillende mogelijkheden samen. •

Lees verder  |  Reageer

Zzp'ers massaal gedumpt vanwege afschaffing VAR

13 april 2016 - ABCOUDE - Bedrijven nemen op grote schaal afscheid van zzp'ers en freelancers. Dit met het oog op de afschaffing van de VAR en de invoering van de wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (wet DBA) per 1 mei 2016. Bedrijven hebben weinig vertrouwen

Lees verder  |  Reageer

Microbedrijven kunnen digitaal deponeren

11 april 2016 - ABCOUDE - Kleine bedrijven kunnen sinds 1 april hun jaarrekening digitaal deponeren, meldt de Kamer van Koophandel. Een voorwaarde voor een bedrijf in de zogeheten 'bedrijfsklasse micro' is een omzet kleiner of gelijk aan 700.000 euro. • Ondernemingen ingedeeld in vier

Lees verder  |  Reageer

Familiebedrijven scoren bovengemiddeld

11 april 2016 - ABCOUDE - Bijna 70 procent van de Nederlandse bedrijven is een familiebedrijf. Zij zorgen samen voor meer dan de helft van de werkgelegenheid en voor meer dan de helft van het bnp. De werkgelegenheid stijgt veel harder dan het landelijk gemiddelde.

Lees verder  |  Reageer

Faillissementsfraudeurs per 1 juli harder aangepakt

08 april 2016 - ABCOUDE - Faillissementsfraudeurs wordt het lastiger gemaakt. De Eerste Kamer is akkoord met twee maatregelen die faillissementsfraude harder aanpakken. Zo mag een malafide bestuurder vijf jaar lang geen rechtspersoon meer besturen. De maatregelen treden naar verwachting op 1 juli 2016 in

Lees verder  |  Reageer

Komt jouw bedrijf in de MKB Innovatie Top 100?

07 april 2016 - ABCOUDE - De Kamer van Koophandel presenteert voor het elfde jaar de 'mooiste innovatie-etalage' van Nederland: de MKB Innovatie Top 100. Innovatieve ondernemers uit het midden- en kleinbedrijf kunnen zich inschrijven tot 30 april 2016. • Belangrijkste innovatieprijs voor MKB • Notering

Lees verder  |  Reageer

Einde VAR: Er een voorbeeld aan nemen

06 april 2016 - WHITEPAPER - De rol van de Verklaring arbeidsrelatie (VAR) is met een paar weken uitgespeeld. Per 1 mei treedt de veelbesproken Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) in werking. Als opdrachtgever en opdrachtnemer moet je dan gaan samenwerken op basis van een

Lees verder  |  Reageer

Rechtbank snijdt 'Cyprusroute' truckers af

05 april 2016 - ABCOUDE - Vrachtwagenchauffeurs die via het Cypriotische bedrijf AFMB voor Nederlandse transportbedrijven rijden, vallen onder de Nederlandse wet en niet die van Cyprus. • Streep door besparing op loonkosten • Truckers vallen onder Nederlandse wetgeving • Rechter: Feitelijke situatie is leidend

Lees verder  |  Reageer

Veel vraag naar medewerkers met weinig of geen ervaring

04 april 2016 - ABCOUDE - Er is een opvallend grote vraag naar starters op de arbeidsmarkt. In maar liefst een derde (31 procent) van de vacatures wordt specifiek gevraagd naar een arbeidskracht met minder dan twee jaar werkervaring. Vorig jaar was dit nog 26

Lees verder  |  Reageer

Zo regel je financieel een meewerkende partner (1)

04 april 2016 - ABCOUDE - De partner van een ondernemer kan meewerken in de onderneming, bijvoorbeeld door het bijhouden van de boekhouding. De ondernemer en zijn partner hebben verschillende fiscale mogelijkheden om dit meewerken financieel te regelen. Een optie is te kiezen voor een

Lees verder  |  Reageer

Ga jij HR-zaken digitaal regelen?

01 april 2016 - ABCOUDE - Werknemers zijn de papieren rompslomp voor het aanvragen van vakanties, ziekmeldingen en dergelijke beu. HR-zaken willen ze het liefst via hun mobieltjes kunnen regelen. De top zes zijn: rooster inzien, ziekmelden, roosterwijzigingen doorgeven, bekijken van salarisstroken, aanvragen van verlof

Lees verder  |  Reageer

Zakelijk rijder aast weer op comfortabele slee

01 april 2016 - ABCOUDE - De zakenauto mag weer wat kosten en moet wat bij je losmaken. Zakelijk rijders die zich de laatste jaren lieten beïnvloeden door de bijtelling, laten zich weer leiden door comfort en mooi koetswerk. Kostenbesparing alleen is niet meer zaligmakend;

Lees verder  |  Reageer

Kleine ondernemer kan niet stil blijven zitten

31 maart 2016 - ABCOUDE - Kleine ondernemers worden nogal eens onzeker van de impact van onder meer snelle technologische ontwikkelingen of veranderend consumentengedrag op hun bedrijf. Toch biedt slimme technologie juist kansen. Een tip van collega-ondernemers: "Als je ziet dat de omzet terug loopt,

Lees verder  |  Reageer

De Waal: ''Geef de Wwz de tijd''

29 maart 2016 - ABCOUDE - De nieuwe Wet werk en zekerheid moet de tijd krijgen om te beklijven. Dit zegt oud- vakbondsman Lodewijk de Waal. De Waal is aangesteld als 'verkenner' voor seizoensarbeid zoals die in de wet is geregeld. Hij is niet eens

Lees verder  |  Reageer

Minder risico's door screenen personeel

29 maart 2016 - ABCOUDE - Als je iemand in dienst wilt nemen, is het devies om niet over één nacht ijs te gaan. Er zijn talloze voorbeelden van liegende sollicitanten die ex- werkgevers tot wanhoop hebben gedreven. Door te screenen beperk je de risico's

Lees verder  |  Reageer

Twee jaar na faillissementsontslag heeft twee derde baan

24 maart 2016 - ABCOUDE - Twee derde van de werknemers die op straat zijn gezet na een faillissement van hun bedrijf heeft binnen twee jaar een baan. Het succesvolst waren de werknemers in de horeca en in de informatie- en communicatiebranche. Van hen had

Lees verder  |  Reageer

Met deze 4 regels haal je zo je eerste klanten binnen

24 maart 2016 - AMSTERDAM - Je hebt een geweldig idee en de ambitie om er iets van te maken. Maar hoe overtuig je die eerste klanten om jouw product of dienst af te nemen? Dé formule voor gegarandeerd succes bestaat niet. Wel kunnen we

Lees verder  |  Reageer

Flexwerker kan lang wachten op vaste baan

23 maart 2016 - ABCOUDE - Bijna één op de tien werknemers die geen vaste maar een flexibele baan hebben, blijft langer dan vijf jaar flexwerken. Dat meldt CBS op basis van onderzoek naar de 794 duizend werknemers, die in 2007 een flexibele baan kregen en geen

Lees verder  |  Reageer

Voorbeeld: arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

21 maart 2016 - ABCOUDE - In een arbeidsovereenkomst verbindt de werknemer zich om persoonlijke arbeid te verrichten voor de werkgever. De werkgever verbindt zich om de werknemer een loon te betalen. Bij de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, staat het einde van de overeenkomst vooraf

Lees verder  |  Reageer

Werkloosheid stabiliseert

18 maart 2016 - ABCOUDE - In februari waren er 7 duizend werklozen meer dan een maand eerder. Gemiddeld over de afgelopen drie maanden daalde de werkloosheid nog wel met 5 duizend per maand. Deze daling ging samen met een stijging van het aantal werkenden

Lees verder  |  Reageer

Export groeit sterk

17 maart 2016 - ABCOUDE - Het volume van de goederenexport was in januari 5,6 procent groter dan in januari 2015, meldt het CBS. De stijging is groter dan in de voorgaande maand, toen de export met 1,5 procent groeide. In januari zijn vooral meer

Lees verder  |  Reageer

Slim flexibel werken in je mkb-bedrijf

17 maart 2016 - WHITEPAPER - Flexibel werken is populair. Werknemers zijn er blij mee omdat ze hun eigen tijd kunnen indelen en werk en privé beter kunnen afstemmen. Werkgevers zien tevreden medewerkers en klanten, een hogere productiviteit en flinke kostenbesparingen op werkplekken en reistijd.

Lees verder  |  Reageer

Waarde fusies en overnames groeit fors

15 maart 2016 - ABCOUDE - De waarde van fusies en overnames op de Nederlandse markt is vorig jaar aanzienlijk gestegen. In 2015 vonden 556 transacties plaats met een totale waarde van € 179 miljard. Dat is ruim drie keer zoveel als het bedrag van

Lees verder  |  Reageer

Jacht op malafide belastingadviseurs

15 maart 2016 - ABCOUDE - De FIOD heeft vorige week verschillende doorzoekingen gedaan en vooralsnog twee verdachten aangehouden in 6 strafrechtelijke onderzoeken naar belastingfraude. De verdachten presenteerden zich als belastingadviseur. Zij hebben vermoedelijk voor hun klanten opzettelijk een groot aantal onjuiste aangiften inkomstenbelasting ingediend, waardoor

Lees verder  |  Reageer

15 tips bij het kiezen van je huisvesting

15 maart 2016 - ABCOUDE - Als MKB’er word je soms belemmerd in je groei doordat je in een te klein jasje zit. Goede huisvesting heeft een positieve invloed op de productiviteit en laat je bedrijf sneller groeien. Het juiste bedrijfspand vinden is vaak gemakkelijker

Lees verder  |  Reageer

5 weetjes over hygiëne op je werkplek

14 maart 2016 - ABCOUDE - Regelmatig stofzuigen, je toetsenbord reinigen en je werkplek met een doekje afnemen: vanzelfsprekende zaken om je werkplek schoon te houden. Maar ondertussen is er meer vervuiling op je werkplek dan je weet en kan zien. Veel mensen zijn zich

Lees verder  |  Reageer

Tenderkosten aanbesteding schrikbarend gestegen

10 maart 2016 - ABCOUDE - Aanbestedende diensten moeten er veel meer aan doen om de tenderkosten voor inschrijvende bedrijven te beheersen. De kosten om mee te dingen naar een overheidsopdracht zijn de afgelopen jaren schrikbarend gestegen, schrijven VNO-NCW en MKB-Nederland in een brief aan

Lees verder  |  Reageer

Onetische beslissing 'acceptabele bedrijfspraktijk'

10 maart 2016 - ABCOUDE - Naarmate er meer concurrentie is, worden managers onethischer in hun besluiten om meer winst te halen. Ze komen er ook makkelijk mee weg. Het wordt in sectoren met veel concurrentie als financiële dienstverlening, de media en auto-industrie afgedaan als

Lees verder  |  Reageer

Benieuwd hoe kredietwaardig je afnemers zijn? Gebruik deze 5 tips

10 maart 2016 - AMSTERDAM - Als je op krediet levert, moet je weten met wie je zakendoet. De belangrijkste vraag hierbij is of je (nieuwe) klant wel in staat is om de rekening te betalen. Onderstaande tips kunnen je inzicht geven in de kredietwaardigheid

Lees verder  |  Reageer

Maak van je jaarverslag een visitekaartje

09 maart 2016 - WHITEPAPER - Elk jaar opnieuw sta je als ondernemer weer voor de uitdaging om een correct en duidelijk jaarverslag op te stellen. Het is een klus die de nodige tijd en moeite kost, zeker als je van je jaarverslag een visitekaartje

Lees verder  |  Reageer

Fijne werkplek vergroot betrokkenheid werknemer

09 maart 2016 - ABCOUDE - Tevredenheid over de werkplek hangt positief samen met de betrokkenheid van werknemers bij een organisatie. Werknemers die keuze en zeggenschap hebben over hun werkplek en manier van werken zijn het meest betrokken. Dit zijn de belangrijkste conclusies uit een

Lees verder  |  Reageer

Vrouwelijke ondernemers maken inhaalslag

09 maart 2016 - ABCOUDE - Vrouwen starten steeds vaker een bedrijf. Was in 2007 nog 31 procent van de startende ondernemers een vrouw; in 2014 was dit percentage opgelopen tot 37 procent. Dat meldt het CBS. • Vrouwen in webwinkels en zorg • Mannen

Lees verder  |  Reageer

Brief over verdwijnen VAR

07 maart 2016 - ABCOUDE - Staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën wil een eind maken aan de onrust onder zzp'ers over de verdwijning van de VAR per 1 mei. Alle zelfstandigen zonder personeel met een VAR-verklaring krijgen binnenkort een brief over wat er staat te

Lees verder  |  Reageer

Thuiswerken bespaart bedrijven miljarden filekosten

07 maart 2016 - ABCOUDE - Het verkeersoponthoud door files op de bekende knelpunten zal groeien in 2016. Dat maakte de ANWB bekend. Na een aantal jaar van afname, is de filedruk in Nederland in het afgelopen jaar fors gestegen. In totaal verloren weggebruikers in

Lees verder  |  Reageer

Fiscale faciliteiten deel 2: de oudedagsreserve

07 maart 2016 - ABCOUDE - Als ondernemer werk je hard om je bedrijf te laten groeien en hiermee ook een mooie winst te behalen. Fiscaal is een hoge winst echter onvoordelig. Aftrekposten en fiscale faciliteiten kunnen de fiscale winst verlagen. De redactie verzamelde een

Lees verder  |  Reageer

Werkgevers: Houd WBSO laagdrempelig

03 maart 2016 - ABCOUDE - Ondernemers zijn niet geholpen met strengere eisen voor belastingvoordelen voor research and development (WBSO) zoals het Centraal Planbureau (CPB) voorstelt. Dat zeggen MKB-Nederland en VNO-NCW in een reactie op het CPB-boek Kansrijk Innovatiebeleid. • Risicovol onderzoek • Innovatiekracht mkb

Lees verder  |  Reageer

Groei bedrijvigheid vlakt af

03 maart 2016 - ABCOUDE - Tijdens het vierde kwartaal van 2015 groeide het aantal bedrijven 25 procent minder hard dan in 2014. In totaal nam het Nederlandse bedrijfsleven in het laatste kwartaal van 2015 met 5062 entiteiten toe. Dat blijkt uit de nieuwe Kwartaalmonitor

Lees verder  |  Reageer

Werkenden steeds ouder met pensioen

02 maart 2016 - ABCOUDE - Al negen jaar achtereen stijgt de gemiddelde leeftijd waarop werknemers met pensioen gaan. Tussen 2006 en 2015 is die opgelopen van 61 jaar naar 64 jaar en 5 maanden. Het afgelopen jaar is de gemiddelde pensioenleeftijd 4 maanden hoger

Lees verder  |  Reageer

‘Wet Werk en Zekerheid is mislukt’

02 maart 2016 - ABCOUDE - Voorzitter Michaël van Straalen van MKB-Nederland vindt dat de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) die vorig jaar is ingegaan, zo snel mogelijk moet worden aangepast. In een interview met NRC stelt hij dat de wet is mislukt. "De wet

Lees verder  |  Reageer

Sterkste groei uitzenduren in 5 jaar

01 maart 2016 - ABCOUDE - In het vierde kwartaal van 2015 steeg het aantal uitzenduren met 3,6 procent ten opzichte van het kwartaal ervoor. Dit is de sterkste stijging in vijf jaar, meldt het CBS. Zowel de uren in de langlopende als in de

Lees verder  |  Reageer

Nederlandse baas pakt IT verkeerd aan

29 februari 2016 - ABCOUDE - IT-professionals hebben een belangrijke, maar ondersteunende rol in het proces waarbij bedrijven informatiewaarde scheppen uit hun kostbare en kwetsbare data. De directies en afdelingsmanagers moeten de regie nemen. Alleen zij kunnen het doel en de waarde van data-analyses goed

Lees verder  |  Reageer

Ondernemersklankbord helpt 70. 000 ondernemers

26 februari 2016 - ABCOUDE - Remco Rosmulder is met zijn bedrijf door2doc de 1.000e ondernemer die door het team van Ondernemersklankbord (OKB) in de regio Utrecht is geholpen. Sinds de oprichting van OKB in 1980 zijn er landelijk al zo'n 70.000 ondernemers begeleid. •

Lees verder  |  Reageer

Voorjaarsronde SDE+ 2016 opent op 22 maart

25 februari 2016 - ABCOUDE - MKB'ers die werk willen maken van duurzame energievoorziening in hun bedrijf, kunnen hun plannen gaan afronden. Op dinsdag 22 maart gaat de ronde SDE+ voorjaar 2016 open. Een pot waarin 4 miljard euro subsidie zit. • Plan eerder klaarzetten

Lees verder  |  Reageer

Internationale ondernemingsrisico's nemen toe in 2016

25 februari 2016 - AMSTERDAM - Na positieve ontwikkelingen in 2015 verwacht kredietverzekeraar Atradius dat internationale ondernemingsrisico’s weer gaan toenemen. Dalende energieprijzen en de onzekerheid die het afkoelen van opkomende markten in Azië - in het bijzonder in China - en de recessie in Rusland

Lees verder  |  Reageer

Demotie niet langer een taboewoord

24 februari 2016 - ABCOUDE - Weegt bij jouw bedrijf de expertise van je oudere werknemers op tegen het veelal hogere salaris dat zij krijgen? Zitten je medewerkers überhaupt  – jong en oud – op een positie waar ze thuishoren? Misschien wordt het tijd om

Lees verder  |  Reageer

Bedrijfsleven: Werk maken van ethiek loont

23 februari 2016 - ABCOUDE - Het goede doen met de goede redenen. Dat is waar ethiek over gaat. Het raakt aan de waarden waar een bedrijf of persoon voor staat en aan waarden gedreven ondernemerschap. En dus raakt het aan de essentie van ondernemen.

Lees verder  |  Reageer

Tankpas bespaart je rompslomp

23 februari 2016 - WHITEPAPER - Tanken terwijl je onderweg bent naar een afspraak, het is een normale zaak. Je declareert het bonnetje en alles is in orde. Totdat je het bonnetje kwijtraakt… wat natuurlijk iedereen weleens overkomt, zowel werkgever als werknemer. Met een tankpas

Lees verder  |  Reageer

Managementadvies kent meeste starters en stoppers

23 februari 2016 - ABCOUDE - Het managementadviesbureau was in 2015 het populairste bedrijfstype onder startende ondernemers, blijkt uit een Top 10 van CBS. Ruim 12.000 adviesbureaus met management en bedrijfsvoering als specialiteit openden hun deuren. De dynamiek is er erg hoog: managementadviesbureaus gingen vorig

Lees verder  |  Reageer

Werkgever betaalt graag mee aan baankans werknemers

19 februari 2016 - ABCOUDE - Bijna 70 procent van de werkgevers betaalt mee aan een opleiding of training die een werknemer wil volgen. Gemiddeld 40 procent van de professionals denkt dat hij nog inzetbaar is over vijf jaar zonder een opleiding of training te

Lees verder  |  Reageer

CBS: Werkloosheid verder gedaald

19 februari 2016 - ABCOUDE - Het aantal werklozen daalde in de afgelopen drie maanden met gemiddeld 14 duizend per maand. In januari waren er 574 duizend werklozen en was 6,5 procent van de beroepsbevolking werkloos. Het aantal werkenden nam met gemiddeld 6 duizend per

Lees verder  |  Reageer

Ondernemers laten crisisjaren achter zich

17 februari 2016 - ABCOUDE - Tal van organisaties zijn het er over eens: ondernemend Nederland is positief gestemd. Het ondernemersvertrouwen is aan het begin van het eerste kwartaal toegenomen tot ruim 9, het hoogste niveau in vierenhalf jaar. Vooral onder dienstverleners en bouwers nam het vertrouwen

Lees verder  |  Reageer

MKB'ers hebben moeite goed personeel te vinden

16 februari 2016 - ABCOUDE - Ondanks een aantrekkende economie en nog hoge werkloosheid hebben ondernemers grote moeite met het aantrekken van het juiste personeel. Maar liefst 45 procent van de ondernemers ervaart het vinden van een geschikte kandidaat als een grote uitdaging. • Kleinere

Lees verder  |  Reageer

Acht uur lang focussen zal niet lukken

12 februari 2016 - ABCOUDE - Acht uur per dag focussen op je werk lukt meestal niet en multitasking is inefficiënt. "Hersenen raken makkelijk vermoeid", stellen onderzoekers "En multitasken werkt averechts en levert stress op." Er valt wat aan te doen! Lees hoe je dat

Lees verder  |  Reageer

Alleen fiscale hobbels staan fiets van de zaak in de weg

11 februari 2016 - ABCOUDE - De elektrische leasefiets van de zaak kan in een groot aantal gevallen de zakenauto vervangen als fiscale regels worden aangepast. Het berekenen van de bijtelling voor privégebruik en de kilometerregistratie die een berijder van een zakenfiets moet bijhouden, zijn

Lees verder  |  Reageer

Aantal faillissementen daalt weer

10 februari 2016 - ABCOUDE - Na vier maanden met een stijging van het aantal faillissementen, daalt het aantal failliet verklaarde bedrijven weer. In januari 2016 zijn er 27 faillissementen minder uitgesproken dan in december, meldt CBS. De meeste faillissementen zijn uitgesproken in de handel.

Lees verder  |  Reageer

Goed gedrag loont ondernemer!

10 februari 2016 - ABCOUDE - Compliance is het naleven van wet- en regelgeving, vrijwillige standaarden en eigen regels. De hoeveelheid wet- en regelgeving is explosief gegroeid. Er wordt scherp op toegezien door toezichthouders en maatschappij. Non-compliance heeft nadelige consequenties voor je bedrijf. Het leidt

Lees verder  |  Reageer

Al voor 1,3 miljoen werknemers cao-afspraken

08 februari 2016 - ABCOUDE - Werkgevers sluiten in hoog tempo cao's af. Er zijn op dit moment, in totaal, al 83 akkoorden afgesloten, dus akkoorden met ingangsdatum 1 januari 2016 of later. Normaliter staat de teller op ongeveer 50 akkoorden. In de cao's is

Lees verder  |  Reageer

Prijzen in bedrijfskantines fors omhoog

05 februari 2016 - ABCOUDE - Bedrijfskantines zijn in de afgelopen tien jaar bijna anderhalf keer zo duur geworden. Hiermee was de prijsstijging drie keer zo hoog als de inflatie. De sterke prijsstijging komt onder meer doordat werkgevers besluiten de subsidie voor de lunch van

Lees verder  |  Reageer

Nederlandse liefde voornaamste reden om hier te werken

04 februari 2016 - ABCOUDE - Niet de goede werkgelegenheid (38 procent) of ontwikkelingsmogelijkheden (19 procent), maar de liefde is voor buitenlandse werknemer de belangrijkste reden om werk te zoeken in Nederland. Nog nét niet de helft (49 procent) van de respondenten geeft aan dat

Lees verder  |  Reageer

Keurmerk voor meer vertrouwen in private lease

03 februari 2016 - ABCOUDE - Het Keurmerk Private Lease is gelanceerd. Met een verviervoudiging van het aantal leasecontracten in de afgelopen twee jaar, wordt het privé leasen van een nieuwe auto steeds populairder. Het label moet een einde maken aan onduidelijke regels en voorwaarden

Lees verder  |  Reageer

Zo ga je om met een verzoek tot flexibel werken

02 februari 2016 - ABCOUDE - Heb je het eerste verzoek om flexibeler te mogen werken al binnen? Zou best eens kunnen. In menig kerstvakantie wordt tenslotte gemijmerd over zaken als passender werktijden en werkplek. Op 1 januari is de Wet Flexibel Werken (Wfw) in

Lees verder  |  Reageer

Bedrijven opgedeeld in vier MKB-typen

01 februari 2016 - ABCOUDE - Wat voor MKB-bedrijf heb jij? Die vraag beantwoorden wordt voortaan makkelijker aan de hand van de nieuwe typologie voor het MKB die in opdracht van Economische Zaken is ontwikkeld. Ook zijn er indicatoren in beeld gebracht waarmee de gezondheid

Lees verder  |  Reageer

Humor verdubbelt de productiviteit

01 februari 2016 - ABCOUDE - Als tijdens het werk je mentale batterij even helemaal leeg is, kun je beter een grappig YouTube clipje gaan bekijken dan dat je door zwoegt met je werk. Zo laad je je batterij weer op. Volgens onderzoekers van de

Lees verder  |  Reageer

Bedrijven steeds actiever op professionele sociale netwerken

01 februari 2016 - ABCOUDE - Het gebruik van professionele sociale netwerken, zoals LinkedIn, neemt niet alleen onder mensen maar ook onder bedrijven toe. Het gebruik van professionele netwerken loopt nog wel achter op het gebruik van andere sociale netwerken en ze komen vooral in

Lees verder  |  Reageer

CBS: 6. 000 snelle groeiers

28 januari 2016 - ABCOUDE - In het Nederlandse bedrijfsleven is één op de tien bedrijven (met tien of meer werknemers) een snelle groeier. In totaal ging het in 2014 om bijna 6.000 bedrijven. Het aantal werknemers bij deze bedrijven is tussen 2011 en 2014 met gemiddeld 21 procent per jaar

Lees verder  |  Reageer

Einde VAR: Contracten nodig tussen ZZP'er en opdrachtgever

28 januari 2016 - ABCOUDE - Het einde van de VAR-verklaring is nabij. ZZP'ers en opdrachtgevers moeten per 1 mei 2016 voldoen aan de Wet Deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA). Deze partijen moeten middels contracten hun arbeidsrelatie gaan vastleggen. Om de partijen te laten wennen

Lees verder  |  Reageer

Meer meldingen zwangerschapsdiscriminatie

26 januari 2016 - ABCOUDE - Zwangerschapsdiscriminatie is nog steeds een veelvoorkomend probleem. Tussen 4 november en 4 december 2015 deden 636 vrouwen melding van discriminatie vanwege zwangerschap. Het komt bijvoorbeeld nogal eens voor dat er geen contractverlenging wordt aangeboden. • Roep om strengere aanpak

Lees verder  |  Reageer

Minder animo om bedrijf ouders over te nemen

26 januari 2016 - ABCOUDE - Steeds minder kinderen staan te trappelen om het bedrijf van hun ouders over te nemen. De animo om het familiebedrijf over te nemen zou sinds 2011 zelfs zijn gedaald met 30 procent. Nederlandse studenten blijken al helemaal weinig zin

Lees verder  |  Reageer

Opdrachtgevers transport aansprakelijk bij onderbetaling chauffeur

18 januari 2016 - ABCOUDE - Opdrachtgevers worden ook aansprakelijk bij onderbetaling in het goederenvervoer over de weg. Door een aanvulling op de Wet aanpak schijnconstructies kan de werknemer bij onderbetaling naast zijn eigen werkgever ook andere partners in de keten van het goederenvervoer over

Lees verder  |  Reageer

Meer ruimte voor eigen regionale MBO-opleidingen

18 januari 2016 - ABCOUDE - MBO-scholen moeten met hun opleidingen sneller kunnen inspelen op opkomende beroepen. Om dit voor elkaar te krijgen, mogen MBO-scholen nu samen met het bedrijfsleven op regionaal niveau zelf nieuwe opleidingen ontwikkelen. Werkgeversorganisaties noemen de mogelijkheid 'een zegen'. • Bussemaker

Lees verder  |  Reageer

De Wet Meldplicht Datalekken: wat verandert er?

15 januari 2016 - ABCOUDE - Als klantgegevens door een datalek op straat liggen, is dat uitermate vervelend. Voor je klanten en je bedrijf. Het leidt soms zelfs tot flinke reputatieschade van je bedrijf. Directe financiële gevolgen levert dit tot nu toe vaak niet op.

Lees verder  |  Reageer

5 tips om jezelf te beschermen tegen faillissement van je afnemers in 2016

14 januari 2016 - AMSTERDAM - De nieuwskoppen over grote faillissementen zijn vandaag de dag nog steeds harde realiteit. Grote merken, bekende namen, gaan verloren. In 2016 wordt verwacht dat nog een aantal grote namen zal volgen. Vele toeleveranciers zijn de dupe. • Niet betalende

Lees verder  |  Reageer

Zo financier je je bedrijf met crowdfunding

13 januari 2016 - WHITEPAPER - Fondsen werven bij het publiek, dat is wat crowdfunding letterlijk betekent. Crowdfunding doet het goed: in 2015 leverde deze vorm van geld ophalen meer dan € 250 miljoen op. Daarmee kunnen ondernemingen nieuwe investeringen doen. Naast crowdfunding zijn er

Lees verder  |  Reageer

Ontwikkeling van veel werknemers stokt

06 januari 2016 - ABCOUDE - Werknemers willen graag zelf de regie over hun ontwikkeling, maar in de praktijk komt er weinig van terecht. Volgens onderzoek vinden medewerkers het lastig om daadwerkelijk in beweging te komen. "De waan van de dag staat hun ontwikkeling in

Lees verder  |  Reageer

Vrouwelijke IT'ers meer bescheiden

05 januari 2016 - ABCOUDE - Vrouwelijke IT-talenten reageren pas op een vacature als zij over meer dan 80 procent van alle gevraagde vaardigheden beschikken. Mannelijke kandidaten daarentegen reageren al op een vacature als zij slechts over 40 procent van deze vaardigheden beschikken. • Vrouwen

Lees verder  |  Reageer

7. 500 banen voor mensen met een beperking

23 december 2015 - ABCOUDE - De belofte die werkgeversorganisatie AWVN namens het bedrijfsleven twee jaar geleden aan het kabinet deed, is ingelost. ?Nederlandse bedrijven hebben de afgelopen twee jaar meer dan 7.500 banen geregeld voor mensen met een beperking. • 300 bedrijven doen concrete

Lees verder  |  Reageer

Op verzoek weer Whitepaper: Optimaliseer de productiviteit van je medewerkers

23 december 2015 - WHITEPAPER - Uiteindelijk draait het om de mensen die bij je werken, ook al heb je nog zo'n goedlopende ‘digital enterprise’ Zitten al jouw medewerkers in een goede workflow? Op veler verzoek nogmaals deze gratis whitepaper met veel nuttige tips om

Lees verder  |  Reageer

Ondernemen aan zee makkelijker

22 december 2015 - ABCOUDE – Ondernemers die aan de kust aan de slag willen, krijgen meer de ruimte van de overheid. Het algemeen geldende verbod op nieuwe bebouwing buiten de bebouwde kom in het kustgebied komt te vervallen. Het gaat om het geheel van

Lees verder  |  Reageer

Nieuwe uitvoeringsregels UWV voor ontslag

22 december 2015 - ABCOUDE - Het aanvragen van ontslag voor één of meer werknemers omdat je bedrijf niet best draait en de vooruitzichten somber zijn, vergt veel papierwerk. Hetzelfde geldt voor een ontslagvergunning voor een medewerker die langdurig arbeidsongeschikt is. In verband met de

Lees verder  |  Reageer

''Eerlijke kans voor allochtone jongeren''

21 december 2015 - ABCOUDE - Werkgevers moeten allochtone jongeren een eerlijke kans geven op de arbeidsmarkt. Dat zeggen drie werkgevers met een gemengd personeelsbestand deze week in de tableteditie van Forum. Zij waarschuwen ervoor dat jongeren die niet aan een baan komen extremer worden

Lees verder  |  Reageer

Risicoscan vergroot financieel incasseringsvermogen ondernemers

21 december 2015 - ABCOUDE - Ondernemers kunnen vaak forse financiële risico’s lopen in het zakelijk verkeer met hun klanten. Veelal zijn zij zich daar onvoldoende van bewust en niet op voorbereid. MKB-Nederland en kennispartner Coface willen het financieel incasseringsvermogen van ondernemers vergroten. Dat begint

Lees verder  |  Reageer

Accountant als tegendenker van ondernemer tijdens biertje

18 december 2015 - DELFT - Wil je als accountant niet binnen 5 jaar werkloos zijn? Dan moet je je adviesrol gaan ontwikkelen en inzicht ontwikkelen in menselijk gedrag. Dat was de strekking van het betoog van Jeroen Smit over leiderschap tijdens de Exact Master Editions, waarover

Lees verder  |  Reageer

MKB twijfelt over impact eigen inbreng in ontwikkelingslanden

16 december 2015 - ABCOUDE - MKB’ers die zaken doen met ontwikkelingslanden zijn steeds kritischer over hun eigen positieve impact bij het oplossen van maatschappelijke problemen. Ze voelen zich 'machtelozer'. Deze ondernemers ontplooien wel vaker maatschappelijk verantwoorde initiatieven in ontwikkelingslanden. • Strenge MVO-eisen in eigen

Lees verder  |  Reageer

Criminelen vallen ruim helft zakelijke computers aan

15 december 2015 - ABCOUDE - De cyberaanvalmethoden die in 2015 werden gebruikt tegen bedrijven zijn duidelijk anders dan die werden gebruikt tegen consumenten. Dit blijkt uit de analyse van Kaspersky Lab naar corporate dreigingen in de afgelopen 12 maanden. De methoden omvatten vaker het

Lees verder  |  Reageer

Big data van je zakenauto big money

15 december 2015 - ABCOUDE - Beheerders van een wagenpark kunnen tegenwoordig beschikken over een enorme hoeveelheid data. Gegevens over de staat van de bedrijfsauto, over de berijder, over zijn rijgedrag. Er blijft weinig verborgen. Al die data leveren veel zakelijke kansen op. Big money

Lees verder  |  Reageer

Whitepaper: Optimaliseer de productiviteit van je medewerkers

14 december 2015 - WHITEPAPER - Er wordt veel gesproken over je bedrijf als ‘digital enterprise’: een bedrijf dat door moderne techniek een voorsprong heeft op de concurrentie. Toch blijven de mensen met wie je werkt altijd de kern van je succes. Hoe maak je

Lees verder  |  Reageer

Oneerlijke concurrentie overheden nu stoppen

11 december 2015 - ABCOUDE - Het kabinet moet een einde maken aan de oneerlijke concurrentie door overheden. Ondernemers worden uit de markt geduwd, omdat de Wet markt en overheid die hen zou moeten beschermen, niet werkt. Dat blijkt uit het Zwartboek Wet markt en

Lees verder  |  Reageer

Werkloosheid loopt op, wel meer vacatures bij MKB

10 december 2015 - ABCOUDE - De werkloosheid is in de afgelopen 3 maanden toegenomen met gemiddeld 4.000 per maand. Het totaal aantal werklozen is toegenomen tot 616.000: 6,9 procent van de beroepsbevolking. Ondertussen is het aantal vacatures bij het MKB fors toegenomen. Bij de

Lees verder  |  Reageer

Vernieuwd contract: samenwerkingsovereenkomst (uitgebreid)

09 december 2015 - GRATIS DOWNLOAD - Als je een samenwerking aangaat met een andere partij, is het raadzaam de afspraken op papier te zetten. BC.nl helpt je graag met een gratis voorbeeldcontract, zodat je een juridisch waterdicht contract hebt. Juridisch dienstverlener ARAG heeft de

Lees verder  |  Reageer

Proactieve bedrijven behalen structureel een hogere winst

04 december 2015 - ABCOUDE - Bedrijven die in een onrustige markt extra innoveren en risico’s nemen en in een stabiele markt het tegengestelde doen, behalen een structureel hogere winst. Dat is de belangrijkste uitkomst van een uniek, 15-jarig onderzoek onder 135 grote Nederlandse bedrijven.

Lees verder  |  Reageer

Visie op leiderschap door de ogen van Jeroen Smit

04 december 2015 - DELFT - Woensdag 25 november vond de 5e editie plaats van de Exact Master Editions, een event waarbij accountants en ondernemers met elkaar in gesprek gaan. Deze editie stond het onderwerp leiderschap centraal onder leiding van spreker Jeroen Smit. De schrijver van onder andere De

Lees verder  |  Reageer

Op verzoek weer: 3 manieren om slimmer te ondernemen

27 november 2015 - WHITEPAPER - Als ondernemer wil je niet verstrikt raken in het dagelijkse werk, maar tijd vrij houden voor je echte taken als ondernemer. Zoals voor de zaken die meer toekomst en groei aan je bedrijf geven. In de whitepaper ‘3 manieren

Lees verder  |  Reageer

Laat startups los, focus op doorgroeiers

26 november 2015 - UTRECHT - Uit diverse onderzoeken blijkt dat groeibedrijven van onschatbare waarde zijn voor de Nederlandse economie, vooral vanwege de werkgelegenheid en de innovaties die zij creëren. Toch investeert de overheid meer in start-ups dan in groeiers, terwijl het aantal groeiende bedrijven

Lees verder  |  Reageer

Gratis advies voor ondernemers van topexperts tijdens LiveWIRE

26 november 2015 - ABCOUDE - Wil je gratis ondernemersadvies van gerenommeerde experts van o.a. TNO, DSM, Edelman, One Shoe, de Kamer van Koophandel en/of Shell? Ze staan voor je klaar tijdens de finale van LiveWIRE* op 3 december. Het wordt sowieso een spannend evenement

Lees verder  |  Reageer

Gebruik jij de werkkostenregeling slim?

25 november 2015 - ABCOUDE - De tijd van de bonussen en kerstpakketten komt er weer aan. Werkgevers moeten zich hierbij houden aan fiscale spelregels of veel belasting betalen. Alle werkgevers vallen sinds begin dit jaar verplicht onder de werkkostenregeling (WKR). Veel zaken kun je

Lees verder  |  Reageer

Faalangst houdt ondernemers in spe tegen

24 november 2015 - ABCOUDE - Faalangst houdt één op de drie ondernemers tegen om een eigen bedrijf op te zetten. Toch staan veel Nederlanders positief tegenover een eigen bedrijf. Vier op de vijf maar liefst, blijkt uit het Amway Global Entrepreneurship Report 2015. •

Lees verder  |  Reageer

5 tips om je onderneming te laten groeien

24 november 2015 - WHITEPAPER - Zoals iedere ouder zal bevestigen is het een stuk eenvoudiger om een kind te verwekken dan er een op te voeden. Als we een parallel trekken met ondernemen, dan valt op dat er in de afgelopen jaren veel is

Lees verder  |  Reageer

3 manieren om slimmer te ondernemen

18 november 2015 - WHITEPAPER - Teveel bezig zijn met de dagelijkse operatie is een valkuil voor elke ondernemer. Sommige ondernemers raken zelfs verstrikt in het dagelijkse werk. Slim ondernemen is tijd vrijmaken voor je echte taken als ondernemer. Zoals voor de zaken die meer

Lees verder  |  Reageer

Vieze werkplekken en collega's grote ergernis werknemer

30 oktober 2015 - ABCOUDE - 39 procent van de Nederlandse werknemers geeft aan dat de hygiëne op de werkvloer te wensen overlaat. Bij 20 procent wordt de werkruimte zelfs überhaupt niet schoongemaakt, tenzij ze dit zelf doen. Een op de vijf werknemers moet het

Lees verder  |  Reageer

Verdien aan je ICT

12 oktober 2015 - DEN HAAG - Altijd online en bereikbaar zijn: in je privéleven is het vanzelfsprekend, op het werk ligt dat vaak anders. Veel ondernemers weten niet wat er mogelijk is op het gebied van communicatie en hoe ze die technologie in hun

Lees verder  |  Reageer

Werkgevers weigeren langdurig zieke werknemers te ontslaan

12 oktober 2015 - AMSTERDAM - Het klinkt raar. Veel werkgevers willen graag van zieke werknemers af, maar als werknemers 2 jaar of langer ziek zijn dan willen veel werkgevers de zieke werknemers niet ontslaan. Ontslagspecialist komt dit fenomeen in de dagelijkse praktijk tegen en

Lees verder  |  Reageer

Personeel mag pakketje niet op het werk laten bezorgen

09 oktober 2015 - ABCOUDE - Online bestellen is één, maar waar laat je je pakket bezorgen? Een op de tien laat de bestelling op het werk bezorgen. Dit is niet voor iedereen een optie. 52 procent van de werkenden mag het pakket niet op

Lees verder  |  Reageer

6 tips voor een slim declaratieproces

09 oktober 2015 - AMSTERDAM - Declaraties afhandelen is niemand zijn favoriete bezigheid. Belangrijker nog: je wilt dat werknemers hun tijd besteden aan hun core reponsibilities, niet aan tijdrovende administratieve zaken zoals declareren. Efficiëntie is belangrijk om de winstgevendheid te verhogen. Automatisering is al in

Lees verder  |  Reageer

15 tips voor je beste presentatie

05 oktober 2015 - ABCOUDE - Als ondernemer geef je geregeld een presentatie om je product, dienst of visie onder de aandacht te brengen. Hoe maak je die zo, dat je je toehoorders wint voor je zaak? De redactie verzamelde 15 tips voor de allerbeste

Lees verder  |  Reageer

Nieuwe ronde subsidie voor duurzame inzet medewerkers

02 oktober 2015 - DEN HAAG - Bedrijven en instellingen kunnen van 19 oktober tot en met 13 november 2015 wederom een aanvraag indienen bij het Agentschap SZW om mensen langer en productief aan het werk te houden. Een aanvrager kan de helft van de

Lees verder  |  Reageer

Nederland is corrupter dan je denkt

02 oktober 2015 - ABCOUDE - Nederlanders denken dat corruptie in ons land weinig voorkomt. Tegelijkertijd stapelen de schandalen zich op. Mr. Jacqueline Bos promoveert vandaag op een onderzoek naar corruptie in Nederland en Duitsland. Zij concludeert dat de definitie van corruptie vaag is, de

Lees verder  |  Reageer

5 tips voor besparingen op de transitievergoeding

28 september 2015 - LEUSDEN - Was het voor invoering van de WWZ bij tijdelijke contracten vooral opletten dat er na het 3e contract of na een periode van 3 jaar aan tijdelijke contracten geen vast contract ontstond, nu is er een extra ‘catch’: als

Lees verder  |  Reageer

Bedrijven, investeer meer in je medewerkers

24 september 2015 - ABCOUDE - Change management, talent management en training & development vormen dit jaar de belangrijkste uitdagingen voor bedrijven. De omvorming van human resources is van essentieel belang aan de vooravond van een nieuwe strijd om talent, ook voor Nederlandse bedrijven. Dat

Lees verder  |  Reageer

Minder managers, meer werkenden

23 september 2015 - ABCOUDE - Terwijl de omvang van de werkzame beroepsbevolking in Nederland groeit, daalt het aantal managers. In een jaar tijd is dit aantal met 8 procent afgenomen van 531 tot 490 duizend. Dit komt voornamelijk doordat er minder mannelijke managers zijn.

Lees verder  |  Reageer

Asscher voorkomt snel WGA-voordeel

23 september 2015 - ABCOUDE - Minister Asscher heeft een maatregel aangekondigd om te voorkomen dat werkgevers vanaf 1 januari 2016 vanwege financieel voordeel voor één jaar overstappen naar de publieke WGA-verzekering van het UWV. De maatregel bepaalt dat werkgevers in alle gevallen ten minste

Lees verder  |  Reageer

Kan jouw personeel thuis werken?

23 september 2015 - ABCOUDE - Is elke medewerker een geschikt type om thuis te werken? Komt er überhaupt iets uit zijn handen? Zal de collega niet in een isolement raken als hij eenzaam met z'n laptopje op de bank zit? Werkgevers die het thuiswerken

Lees verder  |  Reageer

Miljarden extra voor financiering MKB

22 september 2015 - DEN HAAG - Nu de economie flink aantrekt, maken ondernemers plannen om uit te breiden, te investeren en te groeien. Om deze groei te ondersteunen, maakt het kabinet met aanvullende maatregelen naar verwachting komende jaren enkele miljarden euro’s aan extra kredietverlening

Lees verder  |  Reageer

Mag je werknemer er een baan bij nemen?

21 september 2015 - LEUSDEN - Inmiddels hebben bijna een half miljoen mensen in Nederland twee banen. Maar niet iedereen is daar even blij mee. En soms loop je ook tegen wettelijke grenzen aan. Zes vragen over als je werknemer twee banen heeft. • Mag een

Lees verder  |  Reageer

1 op 3 werkt online tijdens vakantie

16 september 2015 - ABCOUDE - Internet is onmisbaar op vakantie. Twee derde houdt bij het kiezen van de accommodatie rekening met wifi. En maar liefst negen op de tien vakantiegangers zijn online tijdens de vakantie. E-mail en WhatsApp worden dagelijks bijgehouden door ruim 40

Lees verder  |  Reageer

Hoofdpunten Prinsjesdag voor ondernemers

16 september 2015 - ABCOUDE - Het gaat beter met de economie, maar we moeten nuchter blijven. Dat was op Prinsjesdag de kernboodschap van het kabinet over de economie en de rijksbegroting voor 2016. Wat zijn de belangrijkste punten voor ondernemers? De redactie zet ze

Lees verder  |  Reageer

Eenmanszaak veruit populairste rechtsvorm

14 september 2015 - ABCOUDE - De meeste ondernemers beginnen als eenmanszaak. Dat is een gemakkelijke en toegankelijke rechtsvorm met veel fiscale voordelen. Het is een misverstand dat je als eenmanszaak geen personeel in dienst kunt nemen. Als je de enige eigenaar bent, is dat

Lees verder  |  Reageer

Werkgevers: Inzetbaarheid juist belangrijk

11 september 2015 - DEN HAAG - MKB-Nederland en VNO-NCW herkennen zich niet in het rapport Vraag naar Arbeid van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Volgens het Planbureau investeren werkgevers steeds minder in hun personeel. Beide ondernemingsorganisaties vinden dat beeld achterhaald. Het aantal cao-afspraken

Lees verder  |  Reageer

Beste accountant, een beetje meer Tinder mag best!

11 september 2015 - DELFT - In deze tijd van efficiëntie maakt 8 procent van de Nederlanders gebruik van de razendsnelle datingtool Tinder. Maar hoe vindt een ondernemer zijn accountant? En waarom hechten accountantskantoren zo weinig aan marketing en presentatie? In dit blog daag ik

Lees verder  |  Reageer

Investeren in personeel krijgt minder prioriteit

10 september 2015 - ABCOUDE - Werkgevers zijn de afgelopen jaren minder gaan investeren in personeel. Gaf in 2011 nog 72 procent van de werkgevers hier prioriteit aan, in 2013 was dit 66 procent. Ook thema’s als het aantrekken van niet-westerse migranten, meer vrouwen aan

Lees verder  |  Reageer

Een werknemer kost meer dan je denkt

08 september 2015 - ABCOUDE - Een ondernemer die voor het eerst personeel wil aannemen, krijgt het zwaar voor de kiezen. Neem alleen al het looiige Handboek Loonbelastingen van de Belastingdienst met meer dan 300 pagina's aan instructies, informatie en vereiste afdrachten. Wat gaat een

Lees verder  |  Reageer

Nieuwe ontslagroute via UWV sneller?

07 september 2015 - LEUSDEN - Als je een werknemer wilt ontslaan om bedrijfseconomische redenen of vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid, kun je hiervoor een ontslagvergunning vragen bij UWV. Om die vergunning te krijgen, moet je de redenen voor het ontslag goed onderbouwen. Daarnaast moet je aantonen

Lees verder  |  Reageer

'Afschaffing VAR kost 100. 000 ZZP'ers hun opdracht'

07 september 2015 - AMERSFOORT - ZZP-intermediairs voorzien dat ruim 100.000 ZZP’ers hun opdracht zullen mislopen, als het Wetsvoorstel Deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA), waarin de VAR wordt afgeschaft, wordt aangenomen. Dat blijkt uit een peiling van NBBU en Bovib, brancheorganisaties voor ZZP-intermediairs onder hun leden.

Lees verder  |  Reageer

Sneller rendement met Energie Investeringsaftrek EIA

01 september 2015 - ABCOUDE - Investeren in je bedrijf is altijd slim, vooral als het geld dat je erin steekt snel rendeert. De overheid helpt hieraan mee met een aantal fiscale aftrekregelingen. Een populaire is de Energie Investeringsaftrek (EIA) voor het investeren in energiezuinige

Lees verder  |  Reageer

Beste accountant, ben jij een goede of slechte adviseur?

28 augustus 2015 - DELFT - "Een accountant die zijn klant niet helpt zijn bedrijfsvoering en –rendement te verbeteren, is een slechte adviseur."  Grofweg 80 procent van de aanwezigen was het eens met deze stelling tijdens de Master Editions lunchsessie ‘Iedere ondernemer verdient een coach’.

Lees verder  |  Reageer

Studenten management vinden snel een baan

27 augustus 2015 - ABCOUDE - Masterstudenten van Rotterdam School of Management, Erasmus University (RSM) vinden snel een baan. Bijna driekwart van hen had binnen drie maanden werk gevonden. Dat blijkt uit het jaarlijkse Graduate Placement Report van RSM. Vrijwel alle afgestudeerden hebben binnen een

Lees verder  |  Reageer

Belgische werkgevers dupe van diefstal door personeel

27 augustus 2015 - ABCOUDE -  Ruim 40 procent van alle bedrijfsdiefstallen in België worden gepleegd door eigen personeel. Werkgevers proberen dit onder meer te stoppen door het inzetten van camera's op de werkvloer. Daar is het personeel niet zo van gediend. De Privacycommissie in

Lees verder  |  Reageer

Weinig positieve energie op de werkvloer

21 augustus 2015 - ABCOUDE - Het is over het algemeen slecht gesteld met de mate van positieve energie waar Nederlanders mee aan het werk gaan. Slechts 8 procent van de Nederlanders werkt vanuit een positieve energie.  Er zijn ook positieve punten. Medewerkers in de

Lees verder  |  Reageer

Werkgevers zien niets in uitbreiding vaderschapsverlof

18 augustus 2015 - ABCOUDE - VNO-NCW ziet niets in uitbreiding van door werkgevers betaald vaderschapsverlof. "Dat is een oplossing voor een probleem dat er niet is. De band met je kind bouw niet in een paar dagen extra verlof op", heeft Ton Schoenmaeckers, teammanager

Lees verder  |  Reageer

Let op aanzegtermijn tijdelijk arbeidscontract

17 augustus 2015 - ABCOUDE - Even snel een contractje opstellen voor een tijdelijke werkkracht kan je lelijk opbreken. Vergeet bijvoorbeeld niet de aanzegtermijn op te nemen bij een tijdelijk contract van 6 maanden of langer. Een werkgever die het vergeet, kan een maand extra

Lees verder  |  Reageer

Hoogopgeleide gebukt onder weekendstress

07 augustus 2015 - ABCOUDE - Het mag zo zijn dat veel werkenden uitkijken naar het weekend, toch ervaren hoogopgeleiden in het weekend meer stress dan tijdens de werkweek. Veel van hen lijden aan een ‘zondagsneurose’. Dat blijkt uit een studie van de Universiteit van

Lees verder  |  Reageer

Auto van de zaak vaker private lease

05 augustus 2015 - ABCOUDE - De ‘auto van de zaak’ kent vele gezichten. Zo gebeurt het steeds vaker  dat de zakenauto een vorm van private lease is waarbij niet de werkgever maar de werknemer de financiële risico’s loopt. Private lease is een aantrekkelijke optie

Lees verder  |  Reageer

Accountants, omzetgroei zit in advies!

31 juli 2015 - DELFT - Accountants- en administratiekantoren verwachten de komende 12 maanden te groeien, zo blijkt uit onderzoek van Exact en Accountancy Vanmorgen. Deze groei zit vooral in de veranderende rol van de accountant. Accountants- en administratiekantoren denken zelfs dat in 2018 de

Lees verder  |  Reageer

Kamp: Nederland als eerste laten profiteren van vernieuwing

21 juli 2015 - ABCOUDE - Het kabinet wil innovatieve ondernemers en Nederlandse consumenten in staat stellen om als eerste te profiteren van de voordelen die ontwikkelingen als de deeleconomie, digitalisering en 3D-printen bieden. Om dat te realiseren, start het kabinet verschillende onderzoeken om komend

Lees verder  |  Reageer

Zelfstandigen blijer, maar zorgen over toekomst bedrijf

17 juli 2015 - ABCOUDE - Zelfstandig ondernemers zijn vaker tevreden over hun werk dan werknemers. Dat geldt vooral voor zelfstandigen die in dienstverlenende sectoren actief zijn. Wel maakt ruim de helft van de zelfstandig ondernemers zich wel eens zorgen over de toekomst van hun

Lees verder  |  Reageer

Karl Raats zet ondernemers flink aan het denken

17 juli 2015 - DELFT - Topspreker Karl Raats nodigt ondernemers uit hun ondernemersuitdaging aan te gaan met creatieve technieken. Daar is hij dan ook een ster in! Niet voor niets was hij 2de spreker van 2014 in Nederland! In zijn sessies bij de Exact

Lees verder  |  Reageer

Mag je sporten verbieden als het tot regelmatig verzuim leidt?

13 juli 2015 - LEUSDEN - "Mag ik als werkgever van een werknemer vragen om te stoppen met hockey omdat hij de laatste paar jaar zo vaak afwezig is door blessures? Het kost mij als ondernemer tijd en geld en het belast zijn collega’s extra

Lees verder  |  Reageer

Kamer beperkt macht exploitanten auteurs en artiesten

09 juli 2015 - ABCOUDE – De positie van auteurs en kunstenaars is verbeterd zodat zij sterker staan in de onderhandelingen met exploitanten als uitgevers en platenmaatschappijen. De maatregelen zijn per 1 juli ingegaan. Zo kunnen makers een hogere vergoeding claimen als hun werk een

Lees verder  |  Reageer

Demotie voorkomt ontslag

09 juli 2015 - ABCOUDE - Demotie, waarbij medewerkers gevraagd wordt een stapje terug te doen, is voor een op de vier organisaties onderdeel van het HR-beleid. Dat blijkt uit onderzoek van ADP Nederland en Berenschot. Demotie heeft volgens VNO-NCW en MKB-Nederland een te negatieve

Lees verder  |  Reageer

Zelfrijdende auto mag de openbare weg op

01 juli 2015 - ABCOUDE - Per 1 juli mogen er proeven worden gedaan met zelfrijdende auto's op de openbare weg. Verder kunnen gemeenten vanaf vandaag beginnen met het thuisbezorgen van rijbewijzen en worden de regels voor het commercieel gebruik van drones eenvoudiger en toegankelijker.

Lees verder  |  Reageer

MKB'er maakt vliegende start door handelsmissie India

30 juni 2015 - ABCOUDE - Het zal je maar overkomen als starter. Je bent net de Nederlandse b-to-b markt op met een mooie innovatie en vrijwel meteen is er belangstelling vanuit India! Het is de droom van BioBoxx die uitkomt, na een succesvolle deelname

Lees verder  |  Reageer

Heb jij het juiste verdienmodel?

19 juni 2015 - DELFT - De zakelijke dienstverlening krabbelt weer op. Toch heb je als ondernemer nog steeds te maken met een ‘buyer’s market’: de klant verlangt steeds meer en wil er minder voor betalen. Daarbij staan de ontwikkelingen niet stil en krijgt de

Lees verder  |  Reageer

Rechter: Ontslag aanzeggen mag bij indiensttreding

17 juni 2015 - ABCOUDE - Als je bij het aangaan van een tijdelijk contract al vastlegt dat het arbeidscontract niet wordt verlengd, voldoe je aan de wettelijke aanzegtermijn uit de Wet Werk en Zekerheid. Dat bepaalde de kantonrechter in Utrecht in een zaak tussen

Lees verder  |  Reageer

Topmanager steeds vaker ZZP'er

09 juni 2015 - UTRECHT - De kansen op arbeidsmarkt voor hoogopgeleide interim managers nemen toe. Dat blijkt uit de 12e editie van de Interim Index van Schaekel & Partners en Nyenrode Business Universiteit. De trends die zich vorig jaar al voorzichtig openbaarden, zetten nu

Lees verder  |  Reageer

Meest trotse medewerkers werken in de profitsector

08 juni 2015 - AMSTERDAM - Medewerkers in de commerciële sector zijn bijzonder trots op hun werkgever. Organisatietrots scoort bij profitorganisaties een 7,4, ten opzichte van een 6,7 in de non-profitsector. Dat blijkt uit het onderzoeksrapport 'Het verborgen potentieel van werkend Nederland 2015', dat eind

Lees verder  |  Reageer

Heb jij al een accountant nieuwe stijl?

05 juni 2015 - DELFT - Hoe is jouw relatie met je accountant? Doet hij of zij alleen de jaarcijfers? Of werk je online samen en krijg je proactief advies? Dat laatste wordt steeds gewoner. Veel accountants breiden hun diensten uit: ze adviseren meer en

Lees verder  |  Reageer

Achterlopen qua kennis zorgt voor meer verzuim bij personeel

22 mei 2015 - ABCOUDE - Van alle werknemers zegt 23 procent dat zij nieuwe kennis of vaardigheden missen die belangrijk zijn om het werk goed te kunnen doen. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om technologische en organisatorische kennis en vaardigheden. Werknemers die dit aangeven zijn

Lees verder  |  Reageer

Administratie geen hobby voor ondernemers

22 mei 2015 - DELFT - De boekhouding. Gaap! Of: stress! Uit onderzoek van de MKB Cloud Barometer blijkt dat de administratie voor veel ondernemers een beproeving is. Het inboeken, de BTW-aangifte, de belasting en alle regeltjes: ze hebben er niet veel mee. Hoe komt

Lees verder  |  Reageer

Bedrijven investeren in ontwikkeling personeel

20 mei 2015 - ABCOUDE - Nu de economie zich herstelt, investeren organisaties weer meer in hun medewerkers. Dit blijkt uit de stijging van de vraag naar Training & Development Specialisten. Ten opzichte van het laatste kwartaal van 2014 nam deze vraag toe met maar

Lees verder  |  Reageer

Jouw personeel ook pensioen? Dit moet je weten

18 mei 2015 - ABCOUDE - Je bent je aan het oriënteren op pensioen voor jezelf of je medewerkers.  Het is dan verstandig je uitgebreid te laten voorlichten door een expert. Daarnaast is het natuurlijk ook goed zelf enige kennis te hebben van de mogelijkheden.

Lees verder  |  Reageer

Scholing belangrijk voor personeel

13 mei 2015 - ABCOUDE - Meer en meer mensen volgen werkgerelateerde online trainingen of zijn van plan daar op korte termijn mee te beginnen. Dat blijkt uit een onderzoek onder ruim duizend Nederlanders. 87 procent vindt leren in het algemeen (zeer) belangrijk. Van alle

Lees verder  |  Reageer

Baan oninteressant? Hoogopgeleide vertrekt

13 mei 2015 - ABCOUDE - Hoogopgeleiden die switchen van werkgever geven aan dat een oninteressante baan (43 procent), gebrek aan groeimogelijkheden (43 procent) en weinig waardering (29 procent) het meest hebben bijgedragen aan hun vertrek. Laagopgeleiden noemen, naast deze factoren, vooral een te laag

Lees verder  |  Reageer

Vakantiegeld meeste inkomens fors lager

08 mei 2015 - ABCOUDE - De jaarlijkse vakantiebijslag, die miljoenen Nederlanders eind deze maand weer ontvangen, valt dit jaar voor veel werknemers lager uit dan voorgaande jaren. Om een lagere teruggave bij de belastingaangifte (het ‘deurmatmoment’) in 2016 te voorkomen, wordt er dit jaar

Lees verder  |  Reageer

Geld besparen en nog 8 voordelen van boekhouden in de cloud

08 mei 2015 - ABCOUDE - Voor sommige ondernemers is de boekhouding nog steeds een schoenendoos met bonnetjes. Anderen gebruiken een boekhoudprogramma op de eigen computer. In de cloud is het  echter handiger, makkelijker, opgeruimder  en goedkoper. Waarbij je vaak ook bespaart op je boekhouder

Lees verder  |  Reageer

Wat mag je bewaren in het personeelsdossier?

06 mei 2015 - LEUSDEN - Met de komst van de WWZ zijn de regels rond ontslag ingrijpend gewijzigd. Het belang van een goed personeelsdossier is hiermee toegenomen. Als werkgever bewaar je hierin een hoop zaken: de sollicitatiebrief, een verslag van een functioneringsgesprek, ziekmeldingen, een

Lees verder  |  Reageer

Helft werknemers wil dit jaar andere baan

01 mei 2015 - ABCOUDE - Meer dan de helft van Nederlandse werknemers wil graag dit jaar een nieuwe baan (52,7 procent). Vooral werknemers in de sectoren horeca & toerisme, transport & logistiek en IT & telecom zoeken iets anders. Dat blijkt uit de Loonwijzer/Monsterboard

Lees verder  |  Reageer

CBS lanceert eigen app

30 april 2015 - ABCOUDE - Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft de webapp CBS Corporate nieuws gelanceerd. Het is een webapp met actuele artikelen over onder andere nieuwe dienstverlening, nieuwe producten, internationale ontwikkelingen en evenementen van het CBS.    CBS Corporate nieuws is geschikt

Lees verder  |  Reageer

Werknemers omzeilen eigen IT-afdeling

24 april 2015 - ABCOUDE - Bijna 90 procent van de Nederlandse werknemers maakt gebruik van IT-oplossingen die niet zijn goedgekeurd door de eigen IT-afdeling. Dit wordt ‘Shadow IT’ genoemd en het is dus geen uitzondering maar regel. Werknemers gebruiken zelf gevonden oplossingen, omdat die

Lees verder  |  Reageer

Bedrijven die in de cloud werken groeien harder

24 april 2015 - DELFT - Bedrijven die breed gebruikmaken van cloud-technologie realiseren wereldwijd 20 procent meer omzetgroei dan bedrijven die dit niet doen. Dat blijkt uit de MKB Cloud Barometer 2015 van Exact en KPN. Gemiddeld hebben bedrijven die meerdere cloud-oplossingen benutten een omzetgroei

Lees verder  |  Reageer

Fout personeel zet bedrijf op achterstand

23 april 2015 - ABCOUDE - Negen op de tien Nederlandse HR-managers en topbestuurders heeft te maken gehad met een foutieve  aanstelling  binnen  de  huidige  organisatie.  De  verkeerde  collega  aan  boord  halen  levert  menig  onderneming reputatieschade en een achterstand op de concurrentie op. In slechts

Lees verder  |  Reageer

Lunchpauze verhoogt productiviteit

13 april 2015 - ABCOUDE - Ondernemers moeten stimuleren dat hun personeel een lunchpauze neemt. Die heeft namelijk een positieve impact op de productiviteit en bevordert de gezondheid van de werknemers. Dat concludeert AirConUK uit onderzoek onder 1300 Britse werknemers.   • Lunchpauze goed voor werksfeer • Nog

Lees verder  |  Reageer

27 april en 5 mei: personeel vrij?

07 april 2015 - ABCOUDE - Op 27 april is het Koningsdag en op 5 mei is het Bevrijdingsdag. Beide zijn officiële feestdagen in Nederland. Dat betekent niet dat je personeel op die dagen automatisch een vrije dag heeft. Voor Koningsdag ligt het bovendien iets

Lees verder  |  Reageer

Boetes voor foute leidinggevenden

03 april 2015 - ABCOUDE - De Inspectie SZW heeft de afgelopen twee jaar 25 maal leidinggevenden beboet. De Inspectie kan dit doen als ze kan aantonen dat de leidinggevende verantwoordelijk was of een belangrijke rol heeft gespeeld bij het begaan van een overtreding binnen

Lees verder  |  Reageer

Top 5 EU-landen met de duurste en goedkoopste werknemers

01 april 2015 - ABCOUDE - De ene Europeaan is de andere niet. Personeel inhuren kost in het ene EU-land veel meer dan in het andere. De Denen zijn de duurste Europeanen. Zij kosten per uur meer dan tien keer zoveel als de Bulgaren, die

Lees verder  |  Reageer

Stress overheerst leven ondernemers

01 april 2015 - ABCOUDE - Stress door ondernemen is een bekend probleem, maar de omvang blijkt onderschat. Ruim de helft van de ondernemers vindt dat stress het bedrijf afremt en 1 op de 8 entrepreneurs ondervindt echt schade als gevolg van teveel stress. Vooral

Lees verder  |  Reageer

Ondernemers: Wet markt en overheid nu aanscherpen

13 maart 2015 - ABCOUDE - Minister Kamp van Economische Zaken moet de Wet markt en overheid aanscherpen, zeggen MKB-Nederland en VNO-NCW in reactie op een rapport van de Autoriteit Consument en Markt (ACM). Die concludeert dat bedrijven veel oneerlijke concurrentie ervaren van activiteiten van

Lees verder  |  Reageer

MKB krijgt meer geld voor productontwikkeling

13 maart 2015 - ABCOUDE - De komende jaren gaat het kabinet extra investeren in innovatie, onderzoek en productontwikkeling. Tot eind 2016 kunnen MKB-bedrijven profiteren van € 6 miljoen voor productontwikkeling via zogenaamde Innovatie Prestatiecontracten. Daarnaast reserveert het kabinet de komende tien jaar in totaal

Lees verder  |  Reageer

Werktijden personeel vaststellen kan niet zomaar

12 maart 2015 - ABCOUDE - Werkgevers hebben een zogenaamde ‘beleidsvrijheid’ bij het vaststellen van de arbeidstijden en werkroosters. Als je die wilt aanpassen, moet je met een aantal zaken rekening houden. Bijvoorbeeld met de bestaande afspraken – al dan niet op schrift –, de

Lees verder  |  Reageer

Let op de nieuwe ketenbepaling bij tijdelijke contracten

11 maart 2015 - ABCOUDE - Er is nogal wat veranderd met de komst van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ). Zo wijzigt de ketenbepaling van arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd die op of na 1 juli 2015 zijn gesloten. De arbeidsovereenkomsten gaan twee jaar na

Lees verder  |  Reageer

11 kwaliteiten van de allerbeste werknemers

10 maart 2015 - ABCOUDE - Niemand op het werk is onmisbaar. Toch zijn sommige mensen dat wel bijna. Ze zouden een gat achterlaten als ze zouden vertrekken. Iedereen in je bedrijf doet zijn best. Maar er is een verschil tussen goed je werk doen

Lees verder  |  Reageer

KvK: Minder starters en minder faillissementen

06 maart 2015 - ABCOUDE - Het aantal bedrijven in Nederland groeide in februari van dit jaar minder hard dan in dezelfde maand in 2014 (-10 procent). Daarnaast blijft het aantal faillietverklaringen dalen: 33 procent minder dan in dezelfde maand een jaar eerder (van 602

Lees verder  |  Reageer

Ondernemers nog steeds te laat betaald

06 maart 2015 - ABCOUDE - Slechts 14 procent van de kleine ondernemers krijgt altijd op tijd betaald. Bij een overgrote meerderheid van 86 procent staan er nog facturen open na de vervaldatum. Gemiddeld staat er per ondernemer € 35.000 aan onbetaalde rekeningen open. Dat

Lees verder  |  Reageer

Openbaren van aandeelhouders BV een openbaring?

05 maart 2015 - AMSTERDAM - Soms is het wel eens lastig om te weten met wie je eigenlijk zaken doet. De wirwar aan bedrijfsstructuren met verschillende BV’s, aandeelhouders en gevolmachtigde personen kan voor onduidelijkheden zorgen. En bij de Kamer van Koophandel worden alleen de

Lees verder  |  Reageer

Deurwaarders zitten op zwart zaad

27 februari 2015 - AMSTERDAM - Minder gevulde orderportefeuilles en een dalend bedrag per debiteur zetten de omzet van deurwaarders onder druk. Tegelijkertijd is de kostprijs per debiteur gestegen, omdat het lastiger is bedragen te innen. Per saldo blijft er steeds minder over. In 2013

Lees verder  |  Reageer

Let op wetswijzigingen bij DGA-loon

27 februari 2015 - ABCOUDE - Twee wetswijzigingen kunnen in 2015 het DGA-loon verhogen of verlagen. De definitief verplicht geworden Werkkostenregeling heeft mogelijk invloed en kan volgens accountantsorganisatie BDO tot een verlaging van het belaste DGA-loon leiden. De criteria om het gebruikelijk loon vast te

Lees verder  |  Reageer

Geen ontslag na mislukt verbetertraject

23 februari 2015 - ABCOUDE - Als een werkgever een verbetertraject met een werknemer niet correct uitvoert, kan de werknemer niet worden ontslagen. Dat blijkt uit een uitspraak van de Rechtbank Midden-Nederland. De rechter keurt het ontslag van een manager van een tennisbanencomplex af. •

Lees verder  |  Reageer

Verkopers en marketeers zoeken massaal andere baan

18 februari 2015 - ABCOUDE - De vraag naar sales- en marketingprofessionals neemt voor het eerst sinds de crisis weer toe. Dat moet veel van hen goed uitkomen, want maar liefst 69 procent van de professionals kijkt actief om zich heen naar een andere baan.

Lees verder  |  Reageer

Recherchebureau ingezet tegen werknemer: geldig bewijs?

18 februari 2015 - ABCOUDE - Een werkgever hoort via via dat een langdurig zieke werknemer stiekem bijklust bij een concurrent. Om de onderste steen boven te krijgen schakelt zij een recherchebureau in. Mag zij als werkgever de bevindingen van de recherche gebruiken tegen haar

Lees verder  |  Reageer

Robots zijn onze vrienden

16 februari 2015 - ABCOUDE - Er zal ook in de toekomst genoeg werk zijn. Robots zorgen dat we ander werk gaan doen, maar uiteindelijk zullen we per persoon niet minder werken. De robot en andere arbeidsbesparende technologie bieden volop kansen. De vraag die Nederland

Lees verder  |  Reageer

11 redenen waarom je personeel er geen zin in heeft

12 februari 2015 - ABCOUDE - Het personeel is voor vrijwel elke werkgever het meest waardevolle ’bezit’. Hoe gemotiveerder het personeel, hoe beter het bedrijf draait. Bepaalde factoren kunnen de motivatie van je personeel echter flink ondermijnen. Dit zijn 11 zaken die je personeel demotiveren. •

Lees verder  |  Reageer

MKB heeft geen grip op kosten telefonie

10 februari 2015 - ROTTERDAM - Het MKB komt nog regelmatig voor verrassingen te staan wanneer de telefoonrekening gepresenteerd wordt. Ruim 21 procent van het MKB geeft aan moeite te hebben met het managen van de telefoniekosten. Bij 65 procent hiervan blijken de kosten vaak

Lees verder  |  Reageer

10 foute redenen voor een eigen bedrijf

09 februari 2015 - ABCOUDE - Mensen worden gestimuleerd om een eigen bedrijf te beginnen. Zo’n 30 procent van de ondernemers stopt echter al na een jaar. In Amerika crasht zelfs 8 op de 10 bedrijven binnen 18 maanden, berichtte Bloomberg onlangs. Niet iedereen is

Lees verder  |  Reageer

Interesse baas helpt bij werkstress

06 februari 2015 - AMSTERDAM - De werkdruk in Nederland neemt toe. Dat signaleert Effectory op basis van recent, grootschalig onderzoek uitgevoerd onder ruim 400.000 medewerkers in Nederland. In 2012 beoordeelde 68 procent van de Nederlandse medewerkers haar werkdruk als goed. In 2015 is dit

Lees verder  |  Reageer

Werknemer meest productief op dinsdag

05 februari 2015 - ABCOUDE - Werkenden zijn niet op elk moment van de dag even productief: 80 procent van de werkenden zegt ‘s morgens meer werk te verzetten dan ‘s middags. Ook tussen werkdagen bestaan verschillen: maandag en dinsdag zijn volgens veel werkenden de

Lees verder  |  Reageer

Euro hard onderuit, voordelen voor ondernemers?

05 februari 2015 - AMSTERDAM - De waarde van de euro is in de afgelopen maand sterk gedaald en het lijkt erop dat deze misschien nog wel verder daalt in de loop van dit jaar. Midden januari was de euro 15 procent minder waard ten

Lees verder  |  Reageer

Werkgever hoeft niet dubbel te betalen bij ontslag

03 februari 2015 - ABCOUDE - Werkgevers die na 1 juli personeel ontslaan, moeten volgens de nieuwe Wet Werk en Zekerheid werknemers een transitievergoeding meegeven. Als werkgevers op dat moment ook gebonden zijn aan andere afspraken met werknemers, gaan echter die afspraken voor. Werkgevers hoeven

Lees verder  |  Reageer

6 inzichten om beter te presteren

30 januari 2015 - DELFT/ABCOUDE - In de goeie ouwe tijd was er voor zakelijke dienstverleners zoveel werk dat het vanzelf jouw kant op kwam. De sector maakte een enorme groei door. Bedrijven schoten als paddenstoelen uit de grond en groeiden als kool. Dat waren

Lees verder  |  Reageer

Jij boos? Dan je personeel ook

28 januari 2015 - ABCOUDE - Vind je het nodig om met regelmaat je stem te verheffen richting je personeel? Zie je onvoldoende actie als je niet boos op ze wordt? Door je op deze manier op te stellen kun je met een verziekte werksfeer te

Lees verder  |  Reageer

Belastingdienst streng op naleving urencriterium

28 januari 2015 - ABCOUDE - Wie gebruik wil maken van aantrekkelijke fiscale voorzieningen als de zelfstandigenaftrek moet kunnen bewijzen dat hij/zij ook daadwerkelijk zelfstandige is. Het urencriterium is hiervoor een belangrijke toets. De in je bedrijf gestoken uren moet je deugdelijk kunnen aantonen. Onlangs

Lees verder  |  Reageer

6 zaken die je moet weten over je belastingen

26 januari 2015 - ABCOUDE - De VAR voor ZZP’ers wordt nog niet vervangen door de BGL. Sommige afspraken met de Belastingdienst over personeelsvergoedingen vervallen. Ondernemers die spijt hebben van een oude aangifte kunnen beter snel de Belastingdienst informeren. Je kunt pas vanaf 1 maart

Lees verder  |  Reageer

Bedrijven afgerekend op hun maatschappelijk nut

21 januari 2015 - ABCOUDE - Duurzaam ondernemen is de ondertoon van alleen wat goede sier maken voor klanten voorbij. Bedrijven worden steeds meer afgerekend op hun maatschappelijk nut van de business. Dit blijkt uit het tweejaarlijkse trendrapport van MVO Nederland.    • Koplopers radicaler en talrijker •

Lees verder  |  Reageer

Meer alcoholmisbruik bij overwerk

20 januari 2015 - ABCOUDE - Lange werktijden verhogen het risico op alcoholmisbruik, naast een waaier van andere negatieve gevolgen. Die conclusie trekken onderzoekers van de Harvard University uit een reeks studies bij meer dan 400.000 mensen in 13 landen. • 13 procent meer kans

Lees verder  |  Reageer

5 manieren van ontslag volgens de nieuwe regels

20 januari 2015 - ABCOUDE - Ondernemers met personeel krijgen regelmatig te maken met ontslag. Door de invoering van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) zijn de regels omtrent ontslag gewijzigd. Als ondernemer moet je nu beter opletten of jouw manier van ontslaan nog wel

Lees verder  |  Reageer

Nieuwe ontslagzaken door Facebook

19 januari 2015 - ABCOUDE - Uitlatingen op social media leiden steeds vaker tot ontslag op staande voet. Zo’n tien procent van deze ontslagzaken bij DAS is nu terug te voeren op uitingen op Facebook, Twitter en andere social media. ARAG bevestigt de stijgende trend.

Lees verder  |  Reageer

Tijd voor een andere accountant

16 januari 2015 - ABCOUDE - Van alle ondernemers is slechts 4 procent ontevreden over zijn of haar huidige accountant.  Dat blijkt uit de MKB Cloud Barometer 2014. Ook zegt ruim driekwart in 2015 niet over te stappen naar een andere accountant. Dit betekent niet

Lees verder  |  Reageer

Zo snoei je zeurpieten de mond

14 januari 2015 - ABCOUDE - Optimisten zien een glas dat half vol is. Pessimisten zien een glas dat half leeg is. Notoire klagers vinden dat zij het verkeerde glas hebben gekregen, waardoor zij het slachtoffer zijn. En daar klagen ze bij jou over. Sommige

Lees verder  |  Reageer

2015, een jaar van verandering, een jaar van mogelijkheden, een jaar van succes?

08 januari 2015 - AMSTERDAM - Allereerst wil ik namens alle medewerkers van Atradius iedereen een mooi en succesvol 2015 wensen. Een bijzonder jaar voor Atradius, want de NCM, de voorloper van Atradius, werd opgericht in 1925. En dat betekent dat we dit jaar ons

Lees verder  |  Reageer

Inspectie SWZ moet controles in MKB opvoeren

05 januari 2015 - ABCOUDE - De Inspectie SWZ controleert te weinig of MKB-bedrijven zich wel aan de regels houden. Dat komt voornamelijk door een gebrek aan kennis en capaciteit bij deze instantie. De internationale arbeidsorganisatie IAO (ook wel ILO, International Labour Organization)  deed onderzoek

Lees verder  |  Reageer

Bbz helpt ondernemers voor wie het sappelen is

19 december 2014 - ABCOUDE - Van nature zijn ondernemers optimistisch over hun kansen en natuurlijk wordt 2015 een topjaar. Maar de realiteit is dat het voor veel ondernemers sappelen is. Alleen al in Amsterdam leven 9000 MKB’ers onder de armoedegrens. Het Besluit bijstandverlening zelfstandigen

Lees verder  |  Reageer

Zo maak je een bedrijfsplan met je klant

19 december 2014 - DELFT - Steeds meer accountants- en administratiekantoren spelen in op de veranderende markt door zelf ook radicaal te veranderen: van accountant naar businesscoach. Als je jezelf tot businesscoach wilt ontwikkelen, is het een goede stap om eerst een bedrijfsplan te maken

Lees verder  |  Reageer

Slechte baas maakt werknemers ziek

16 december 2014 - ABCOUDE - Meer dan een kwart van de werknemers blijft minstens een dag per jaar weg van het werk uit frustratie over de baas. Bij meer dan een op de tien is dat zelfs vijf dagen of meer. Alleen al in

Lees verder  |  Reageer

'Lekker ding' eerder op sollicitatiegesprek

12 december 2014 - ABCOUDE -  Een knap mens maakt meer kans om te worden uitgenodigd voor een sollicitatie. En niet zo’n klein beetje, maar liefst 20 procent volgens het Sociaal en Cultureel Rapport 2014.  Die zware studie, die enorme werkervaring,  leuk als je dat

Lees verder  |  Reageer

Bedrijven investeren selectief in ouder personeel

08 december 2014 - ABCOUDE - Wanneer de werkomgeving binnen bedrijven aansluit bij de wensen van oudere werknemers, is de arbeidsdeelname van ouderen hoger. Desondanks investeren werkgevers slechts selectief in hun oudere personeel. • Bedrijven geneigd ouderen te ontzien • Ontevreden ouderen eerder met pensioen • Investeren in

Lees verder  |  Reageer

Tarief schijnzelfstandige mag in CAO

08 december 2014 - ABCOUDE - Vakbonden mogen in CAO’s afspraken maken over de minimumtarieven van zelfstandigen, als deze in dezelfde positie verkeren als werknemers. Dat heeft het Europese Hof in Luxemburg bepaald. De uitspraak is een gedeeltelijke overwinning voor de vakbond FNV Kunsten en

Lees verder  |  Reageer

Houd innovatiebox toegankelijk voor MKB

05 december 2014 - DEN HAAG - MKB-Nederland en VNO-NCW juichen het toe dat staatssecretaris Wiebes zich in Brussel hard gaat maken voor het behoud van de innovatiebox voor innovaties waar geen patent op zit. Dat is in het bijzonder van belang voor het midden-

Lees verder  |  Reageer

Driekwart werknemers vindt zichzelf beter dan manager

05 december 2014 - AMSTERDAM - Maar liefst 74 procent van werkend Nederland vindt zichzelf beter werk leveren dan zijn of haar manager. Met deze score behoort Nederland nog tot de bescheiden landen. Alleen in Frankrijk zijn de scores met 72 procent iets lager. In

Lees verder  |  Reageer

Zo haal je het beste uit je boekhouding

05 december 2014 - ABCOUDE - Ondernemers houden meestal niet van boekhouden. Logisch, je bent liever met je bedrijf bezig dan met de papierwinkel. Boekhouden geeft je echter ook de beste inzichten in je bedrijf. Als je boekhouding een stuk gereedschap kan zijn om je

Lees verder  |  Reageer

Arbeid kost gemiddeld 33 euro per uur

02 december 2014 - DEN HAAG - Per gewerkt uur zijn werkgevers in ons land gemiddeld 33,10 euro kwijt aan arbeidskosten. Dat zijn alle kosten die gemoeid zijn bij het in dienst hebben van personeel: lonen, sociale premies, overwerk- en ontslagvergoedingen, vakantiegeld, doorbetaling bij ziekte

Lees verder  |  Reageer

Zo lekt de omzet weg uit je bedrijf

28 november 2014 - AMSTERDAM - De concurrentie groeit, klanten worden steeds veeleisender en marges staan onder druk. Hoe ga je daar als zakelijk dienstverlener mee om? Realtime inzicht in je bedrijf kan hét veiligheidsventiel zijn dat je nodig hebt. Het helpt om processen te

Lees verder  |  Reageer

Is jouw doelgroep op zoek naar jouw producten?

27 november 2014 - AMSTERDAM - Weten wat je doelgroep wil  en zorgen dat je hier op inspeelt. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan, maar wel ontzettend belangrijk. Het komt te vaak voor dat ondernemers starten met een idee, geboren uit passie, zonder dat er

Lees verder  |  Reageer

Innovatieve ondernemers kunnen ondersteuning goed gebruiken

17 november 2014 - ABCOUDE - Innovatieve bedrijven kunnen met de WBSO/RDA hun loonkosten verlagen. Onlangs organiseerden Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) en BC.nl samen een workshop over onder meer de vraag hoe ondernemers voor deze regelingen van de overheid in aanmerkingen komen.   • Uitgebreide

Lees verder  |  Reageer

Accountants moeten businesscoaches worden

14 november 2014 - DELFT - We zien een aantal belangrijke redenen waarom accountants meer strategische diensten moeten aanbieden en zich moeten ontwikkelen tot businesscoach. Klanten willen bijvoorbeeld meer transparantie als het gaat om het aantal gefactureerde uren. En in het huidige economische klimaat zijn

Lees verder  |  Reageer

Beter creditmanagement, minder behoefte aan financiering

13 november 2014 - AMSTERDAM - Vorige week werd voor de 10e keer de Credit Expo georganiseerd. Dé specialistische vakbeurs voor iedere creditmanager en debiteurenbeheerder in Nederland. Met ongeveer 1500 bezoekers, was het wederom een succesvol evenement, waar zelfs bezoekers uit België, Duitsland en het

Lees verder  |  Reageer

Top bedrijfsleven niet op social media

06 november 2014 - ABCOUDE - De top van het Nederlandse bedrijfsleven moet niets hebben van social media als Twitter, Facebook en LinkedIn. Geen enkele bestuursvoorzitter van Nederlandse AEX-bedrijven twittert. Camiel Eurlings, de KLM-topman die onlangs werd ontslagen, was de enige. Dat blijkt uit onderzoek

Lees verder  |  Reageer

ZZP'er tevreden, maar vaker arm

06 november 2014 - ABCOUDE - ZZP’ers zijn vaker arm dan werknemers. 15 procent leeft onder de armoedegrens, tegenover slechts 3 procent van de werknemers. Maar ook rijkdom komt bij ZZP’ers vaker voor. ZZP’ers worden het vaakst ingezet om hun specialistische kennis. Ze zijn tevredener

Lees verder  |  Reageer

Rechter zet streep door concurrentiebeding

04 november 2014 - ABCOUDE - Een mediabedrijf start een kort geding tegen vier ex-werknemers, omdat ze het concurrentie- en relatiebeding schenden. Kort na hun vertrek bij het bedrijf beginnen ze hun eigen mediaonderneming. Er zijn zelfs geluiden dat oude klanten worden weggekaapt. • Ex-werknemers

Lees verder  |  Reageer

Ondernemers willen flexibiliteit in vervoer maar rijden conservatief

03 november 2014 - ABCOUDE - Bij de keuze voor een vervoermiddel vinden ondernemers vooral vrijheid en flexibiliteit belangrijk. Daarnaast willen ze ook de kosten zo laag mogelijk houden. Opvallend is dat desondanks ondernemers conservatieve keuzes maken als het om vervoer gaat. Van de autorijdende

Lees verder  |  Reageer

Stresstest niet alleen voor banken?

30 oktober 2014 - AMSTERDAM - De zeven belangrijkste banken van Nederland, waaronder de ING, ABN Amro, SNS en Rabobank zijn voldoende bestand tegen economische en financiële tegenslagen. Dat bleek uit de resultaten van de stresstest die de Europese Centrale Bank de afgelopen maanden heeft

Lees verder  |  Reageer

Stress beroepsziekte nummer 1

29 oktober 2014 - ABCOUDE - Ruim 1 op de 8 werknemers in Nederland heeft last van werkstress. Een derde van het werk gerelateerde verzuim wordt veroorzaakt door werkstress. Daarmee is stress op de werkvloer beroepsziekte nummer 1. Volgende week begint een campagne om stress

Lees verder  |  Reageer

Top 10 meest ongeloofwaardige ziekmeldingen

28 oktober 2014 - ABCOUDE - Van je ziek melden om een mislukte plastische chirurgie te repareren tot omdat je ‘per ongeluk’ op een vliegtuig bent gestapt. De banenwebsite CareerBuilder.com deed in de VS onderzoek naar valse ziekmeldingen en maakte een top 10 van de

Lees verder  |  Reageer

Belgische MKB-organisatie wil alcoholtest bij medewerkers

27 oktober 2014 - ABCOUDE - De Belgische middenstandsorganisatie Unizo wil een puntensysteem invoeren, waarmee werknemers ontslagen kunnen worden als ze drie keer dronken op hun werk verschijnen.   • Een op drie bedrijven geconfronteerd met alcoholgebruik werknemers • Werkgevers voelen zich machteloos • Pleidooi voor meer preventie en

Lees verder  |  Reageer

Bedrijven lenen met korting bij ABN AMRO dankzij ECB

22 oktober 2014 - ABCOUDE - Ondernemers die tussen 1 november en 1 april geld lenen bij ABN AMRO profiteren van de korting die ABN AMRO heeft gekregen op een lening van de Europese Centrale Bank (ECB). • Lagere financieringslasten • ECB-programma TLTRO • ABN AMRO en

Lees verder  |  Reageer

Handige apps voor ondernemers onderweg

21 oktober 2014 - ABCOUDE - Met de gedachte ‘tijd is geld’  regelen ondernemers vaak onderweg al de nodige zaken. Dat kan prima want zakenauto´s zijn steeds beter ingericht om veilig mobiel te communiceren. Als je aandacht op de weg gaat verslappen, dan is het

Lees verder  |  Reageer

Inspectie: Veel mis bij massacontrole bedrijven

20 oktober 2014 - ABCOUDE - Bij een grootschalige controle van 935 bedrijven, zijn door de Inspectie SZW bij 136 bedrijven mogelijke overtredingen geconstateerd. Maar liefst 165 personen werden aangetroffen die geen werkvergunning hadden. Ook gaat de Inspectie SZW 105 signalen van overtredingen van de

Lees verder  |  Reageer

SER: Financieringsproblemen MKB vragen om samenhangende aanpak

20 oktober 2014 - ABCOUDE - Er zijn ingrijpende maatregelen nodig om de financiering voor het MKB uit het slop te trekken. Banken zijn namelijk voorzichtig bij kleine bedrijven en nemen door strengere eisen geen risico's. En omdat de economie snel verandert, vertrouwen ze niet

Lees verder  |  Reageer

Tips om als ZZP'er betaald te krijgen

16 oktober 2014 - AMSTERDAM - De meeste ZZP’ers werken als freelancers, en maken gebruik van een contractvorm waarbij een bedrijf of een individu zich verbindt om een prestatie te leveren voor een opdrachtgever. Dit biedt voordelen voor de opdrachtgever (geen verzekeringsplicht) maar ook voor

Lees verder  |  Reageer

Ondernemers moeten 136 wettelijke drempels nemen

14 oktober 2014 - ABCOUDE - De overheid stelt bij veel regelingen voor ondernemers andere criteria, drempels en grenswaarden vast, zonder dat duidelijk wordt waarom die verschillen nodig zijn. Zo gelden voor kleine ondernemingen vaak minder regels. Uit onderzoek blijkt  dat 136 wettelijke drempels zijn.

Lees verder  |  Reageer

Klantgerichtheid personeel nodig om te innoveren

07 oktober 2014 - ABCOUDE - Nederlandse ondernemers vinden klantgerichtheid (59 procent), visie (33 procent) en het tonen van initiatief (30 procent) de belangrijkste competenties van hun medewerkers om innovatief te zijn en te blijven.    Klantwensen Dit blijkt uit de MKB Marktmonitor van Unique en TNO. In het

Lees verder  |  Reageer

Stimuleren creativiteit met cadeaus werkt

07 oktober 2014 - ABCOUDE - Innovatie en creativiteit worden steeds belangrijkere voorwaarden voor bedrijven om te slagen. Uit onderzoek blijkt nu dat je je personeel kunt stimuleren met betere creatieve ideeën te komen. Simpel: stel ze een beloning in het vooruitzicht.      • Een beloning

Lees verder  |  Reageer

Beter inzicht in je bedrijf in 12 vragen

03 oktober 2014 - ABCOUDE - Bedrijven in de zakelijke dienstverlening schoten voor 2000 als paddenstoelen uit de grond en er was voor iedereen werk. Die mooie tijden zijn helaas voorbij. Nu is het moeilijker om te overleven. Ben je tegen de uitdagingen opgewassen? Werkt

Lees verder  |  Reageer

Veel schade door faillissementsfraude

02 oktober 2014 - AMSTERDAM - Fraude leidt jaarlijks tot miljarden aan schade. Vooral faillissementsfraude leidt tot veel problemen voor leveranciers, personeel en de overheid. In ongeveer 30 procent van de faillissementen is er sprake van frauduleuze handelingen. Zie ook: Zo ontmasker je een fraudeur Inmiddels

Lees verder  |  Reageer

25 simpele waarheden over ondernemen

30 september 2014 - ABCOUDE - Soms wordt ondernemen in weinig woorden treffend omschreven. Zo’n zin of citaat kan een nieuw inzicht geven, woorden geven aan een inzicht dat je al had, of herkenning oproepen. 25 opmerkelijke citaten over ondernemen. • Het is niet de

Lees verder  |  Reageer

Baas krijgt kopstoot: tot waar moet zijn begrip reiken?

22 september 2014 - ABCOUDE - De gemoederen lopen flink op tijdens een functioneringsgesprek. De besproken medewerker staat op om weg te lopen. "Hier!", roept de leidinggevende tweemaal naar hem. De man voelt zich ‘als een hond’ behandeld en deelt in blinde woede een kopstoot

Lees verder  |  Reageer

Subsidie uit het Europees Sociaal Fonds (ESF)

19 september 2014 - NIJKERK - De Europese Unie stelt budget beschikbaar om de werkgelegenheid te ondersteunen, mensen aan het werk te helpen en te zorgen voor eerlijker arbeidskansen voor alle EU-burgers. • Aanvraagcriteria • Hoogte van de subsidie • Registreren, aanvragen, uitvoeren en declareren Zie ook: Subsidievergoeding ICT-opleidingen Vanaf

Lees verder  |  Reageer

Boekhouding kost MKB veel te veel tijd

19 september 2014 - DELFT - Het MKB ervaart nog steeds veel rompslomp rond de financiële administratie. Deze kost ondernemers veel waardevolle tijd. Voor een derde van de ondernemers is het efficiënter maken van de financiële administratie zelfs hun grootste uitdaging. Dat blijkt uit de

Lees verder  |  Reageer

Profiteer van de Miljoenennota: ga internationaal

18 september 2014 - AMSTERDAM - Er is in de afgelopen twee dagen al enorm veel geschreven over de Miljoenennota en de gevolgen voor de consument en de ondernemer. Iedere organisatie heeft er wel zijn zegje over gedaan, en uiteraard zijn de plannen nooit vooruitstrevend

Lees verder  |  Reageer

Zo ontmasker je een fraudeur

18 september 2014 - AMSTERDAM - Ze bestaan: ondernemingen die goederen of diensten afnemen, maar absoluut niet van plan zijn te betalen. Slachtoffer worden van een dergelijke fraudeur geeft veel frustratie. Hierbij wat tips om inkoopfraude eerder te zien aankomen. • Vormen van fraude • Drie

Lees verder  |  Reageer

Risico en zekerheid - altijd in evenwicht?

11 september 2014 - AMSTERDAM - Afgelopen week verschenen er artikelen over het boek De risicomijdende samenleving van Taco van Hoek, directeur van het Economisch Instituut voor de Bouw. In dit boek wordt gesteld dat de economie na de crisis zich maar heel matig heeft

Lees verder  |  Reageer

Herstel economie onder druk

11 september 2014 - AMSTERDAM - Het herstel van de Nederlandse economie staat onder druk. In augustus is zowel het producenten- als het consumentenvertrouwen toch weer gedaald en zagen exporteurs het aantal orders afnemen. Dit heeft te maken met het oplopen van de internationale spanningen

Lees verder  |  Reageer

BV, ja of nee?

10 september 2014 - WAGENINGEN - De ondernemersvraag van deze maand is afkomstig van mevrouw Van Alphen van Van Alphen Technische dienst in Kloosterzande. De vraag: "Mijn man heeft een eenmanszaak en sinds kort een werknemer in dienst. Hij denkt erover na om de zaak

Lees verder  |  Reageer

'Derivaten herbeoordelen maakt gerichte oplossing mogelijk'

09 september 2014 - DEN HAAG - MKB-Nederland en VNO-NCW zijn positief dat de problematiek omtrent rentederivaten inzichtelijk wordt gemaakt door banken. De herbeoordeling van zo'n 17.600 rentederivatencontracten door banken maakt een gerichte aanpak mogelijk, aldus de ondernemersorganisaties. Voor hen staat bovenaan dat ondernemers die

Lees verder  |  Reageer

Ziektewet tijdelijk personeel schiet doel voorbij

09 september 2014 - DEN HAAG - De zogenaamde modernisering van de Ziektewet (BeZava) schiet zijn doel voorbij. De wet is bedoeld om werkgevers te prikkelen om ziekte en arbeidsongeschiktheid bij tijdelijke werknemers te voorkomen, maar maakt hen kopschuw in hun personeelsbeleid. Dat blijkt uit

Lees verder  |  Reageer

Hulp als bedrijven tegen de grens aanlopen

09 september 2014 - ABCOUDE - MKB-ondernemers die de stap naar het buitenland willen maken, hebben vaak al een goedlopend bedrijf in Nederland. Ze hebben bewezen over zakelijk inzicht en een flinke dosis lef te beschikken. Desondanks lukt het sommigen niet om de financiering van

Lees verder  |  Reageer

Subsidievergoeding ICT-opleidingen

05 september 2014 - NIJKERK - Vanaf deze maand wordt maximaal 50 procent van de opleidingskosten voor uw studerend personeel vergoed. Met deze bijdrage beoogt het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) een verbetering van de arbeidsmarkt. In totaal is er 7,5 miljoen euro

Lees verder  |  Reageer

Automatiseer je handelsbedrijf met de juiste IT

05 september 2014 - DELFT - Als handelsbedrijf heb je dagelijks te maken met uiteenlopende uitdagingen. Variërend van de hoge verwachtingen van veeleisende klanten tot complicaties als gevolg van globalisering. En dat is slechts het topje van de ijsberg. Maar je kunt het jezelf iets

Lees verder  |  Reageer

Ondernemers krijgen hulp bij bepalen strategie

02 september 2014 - ABCOUDE - Een strategisch plan vormt een belangrijke basis voor je onderneming. Veel ondernemers vinden het lastig hun voornemens precies op papier te zetten. De gratis workshop Strategie van BC helpt ondernemers hun koers (opnieuw) te bepalen. • Strategisch plan geeft

Lees verder  |  Reageer

Honger slecht voor de samenwerking

01 september 2014 - ABCOUDE - Wie als baas iets van zijn medewerkers gedaan wil krijgen, kan er beter voor zorgen dat hun magen gevuld zijn. Want medewerkers met een lege maag zijn minder bereid tot samenwerking. Honger versterkt bij mensen het gevoel dat ze

Lees verder  |  Reageer

Concurrentie slecht voor creativiteit vrouwen

29 augustus 2014 - ABCOUDE - Vrouwen hebben vaak een positieve invloed op de samenwerking en de creativiteit binnen een team. Als echter de concurrentie wordt opgevoerd en hun team moet opboksen tegen andere teams, verdampen de voordelen van de vrouwelijke inbreng en worden de

Lees verder  |  Reageer

Flexibiliteit of onzekerheid bij nul urencontract?

29 augustus 2014 - NIJKERK - 'De komende maanden krijgt mijn bedrijf te maken met een tijdelijke piek in de werkzaamheden. Vanwege langdurig ziekteverzuim van één van mijn mensen kan ik die extra werkdruk niet opvangen met de huidige personeelsbezetting. Nu hoorde ik van een

Lees verder  |  Reageer

Credit Management niet alleen voor credit managers!

28 augustus 2014 - AMSTERDAM - De rol van de credit manager is al lang niet meer beperkt tot het innen van openstaande facturen. Het takenpakket is uitgebreid en een goede credit manager is een belangrijke gesprekspartner van de directie. Daarnaast zien we ook een

Lees verder  |  Reageer

Kenmerken kredietwaardige bedrijven

28 augustus 2014 - AMSTERDAM - Waar moet je op letten bij (nieuwe) klanten als het gaat om kredietwaardigheid? Met welke kenmerken moet je rekening houden en waar zitten de risico’s? Het stellen van deze vragen is eenvoudig, maar het antwoord is best uitgebreid. Hier

Lees verder  |  Reageer

Vijf ontbijttips voor ondernemende smulpapen

22 augustus 2014 - ABCOUDE - Ondernemers zijn vaak gehaaste types. Voor uitgebreid ontbijten gunnen ze zichzelf de tijd niet. Een simpele boterham met kaas is voor velen het culinaire hoogtepunt van de ochtend. Wat meer afwisseling in je ontbijt kan geen kwaad en dat

Lees verder  |  Reageer

40 tips voor je boekhouding

22 augustus 2014 - DELFT - Boekhouden hoort erbij. Het financiële plaatje moet kloppen nietwaar? Daarnaast is het voor de levensduur van je onderneming van groot belang om inzicht te hebben in de cijfers die je onderneming maken tot wat het is. 40 praktische tips

Lees verder  |  Reageer

Ondernemers: kabinet faalt in verminderen regeldruk

21 augustus 2014 - ABCOUDE - Ondernemers balen van de regeldruk in Nederland. De helft vindt de regels doorgeslagen bureaucratie of beknellend. Het kabinet slaagt bovendien niet in zijn doelstelling de regeldruk te verminderen, vindt meer dan driekwart. Toch houden de meeste ondernemers zich aan

Lees verder  |  Reageer

Werkgevers niet klaar voor nieuwe pensioenregels

18 augustus 2014 - DEN HAAG - Werkgeversvereniging AWVN maakt zich grote zorgen over het tempo waarin werkgevers en vakbonden (of ondernemingsraden) het eens worden over aanpassing van de pensioenregelingen. Die aanpassing is noodzakelijk omdat op 1 januari 2015 nieuwe wettelijke pensioenregels van kracht worden.

Lees verder  |  Reageer

Investeringen die je binnen 5 jaar terugverdient

11 augustus 2014 - ABCOUDE - Energiezuinig koelen, innovatief verlichten, het installeren van een hoogrendementsketel en warmte die bij het produceren vrijkomt gebruiken als verwarming.  Dit zijn enkele voorbeelden van maatregelen die bedrijven kunnen nemen om energie te besparen. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu

Lees verder  |  Reageer

Seksuele intimidatie vaker door externen

06 augustus 2014 - ABCOUDE - Seksuele intimidatie door patiënten, leerlingen, passagiers of andere externen komt vaker voor dan seksuele intimidatie door een leidinggevende of collega. Daarentegen zijn leidinggevenden en collega’s meestal wel de schuldigen bij pesten op het werk. Dat blijkt uit de Nationale

Lees verder  |  Reageer

Wie is er nou een echte ondernemer?

04 augustus 2014 - ABCOUDE - Het staat iedereen vrij zich ondernemer te noemen. Of je nou wat bijklust naast een baan in loondienst of directeur bent van een groot bedrijf. Maar, wanneer ben je nou écht ondernemer?   • Ondernemers specifiek soort • Wat zegt de Belastingdienst? •

Lees verder  |  Reageer

Kosten stress 800 miljoen in half jaar

23 juli 2014 - ABCOUDE - Terwijl het ziekteverzuim in Nederland gelijk blijft, neemt het verzuim door stress in hoog tempo toe. In 2014 is nu 1 op de 10 verzuimdagen het gevolg van stress. Dat is 8 keer zoveel als in 2009. De kosten

Lees verder  |  Reageer

Wat is een achtergestelde lening?

21 juli 2014 - ABCOUDE - Het kabinet moet tempo maken met de stimuleringsplannen voor een achtergestelde leningenfonds voor het midden- en kleinbedrijf. Dat zeggen VNO-NCW en MKB-Nederland in reactie op het 'Aanvullend Actieplan mkb-financiering'. Wat is eigenlijk een achtergestelde lening?   • Snel je eigen vermogen

Lees verder  |  Reageer

Forse stijging gebruik fiscale R&D-regelingen

16 juli 2014 - ABCOUDE - De belangstelling van het Nederlandse bedrijfsleven voor de fiscale regelingen die R&D bevorderen, blijft onverminderd groot. Ondernemers gaven in 2013 bijna € 6,5 miljard uit aan Research & Development (R&D). Dit is een toename van 10 procent ten opzichte

Lees verder  |  Reageer

Oude contracten risico voor ondernemers

15 juli 2014 - LEUSDEN - In Nederland sluiten veel zakelijke contracten niet aan bij de actuele wetgeving. Dit brengt onnodige risico’s met zich mee. ARAG maakt zich ernstig zorgen over de informatieachterstand van Nederlandse ondernemers op dit vlak. • Ondernemer weet weinig van Wet

Lees verder  |  Reageer

Maatregelen om eigen vermogen MKB te versterken

09 juli 2014 - ABCOUDE - Het is voor veel ondernemers nog altijd moeilijk om financiering te vinden voor groeiplannen. Daarom neemt het kabinet maatregelen die kunnen leiden tot 2,5 miljard euro aan extra financieringsruimte voor het MKB.    • Makkelijker lenen met meer eigen vermogen • Overheid

Lees verder  |  Reageer

Ondernemer: sterkste punt in bedrijf ben ik

07 juli 2014 - ABCOUDE - Veel ondernemers zien zichzelf als sterkte onderdeel van hun bedrijf. Vooral over hun doorzettingsvermogen, creativiteit en vakmanschap zijn ze erg tevreden. Zwakheden zien ze ook, met name op het gebied van inzet van sociale media, sales en eigen vermogen.

Lees verder  |  Reageer

Kwart werknemers ervaart een te hoge werkdruk

07 juli 2014 - ABCOUDE - Werkdruk is te omschrijven als de belasting die je ervaart in het werk. Voor 28 procent van de werknemers in Nederland is de ervaren werkdruk te hoog of zelfs veel te hoog. Ook blijkt dat een veel te hoge

Lees verder  |  Reageer

Nieuwe desk voor financieringen

25 juni 2014 - ABCOUDE - De vernieuwde Ondernemerskredietdesk (OKD) is vandaag gelanceerd. Deze portal is een wegwijzer voor ondernemers die op zoek zijn naar informatie over financiering en helpt hen om goed voorbereid op de juiste plek aan te kloppen.    • Desk idee van MKB

Lees verder  |  Reageer

Deze 4 fouten laten je businessplan kraken

24 juni 2014 - ABCOUDE - Een groot succes met je eigen briljante idee, welke startende ondernemer wil dat nou niet? Helaas is het niet iedereen gegeven het succes van Steve Jobs of Mark Zuckerberg navolging te geven. Als je denkt dat er een goede

Lees verder  |  Reageer

Laat debiteuren betalen voordat ze op vakantie gaan

19 juni 2014 - AMSTERDAM - De zomer staat weer voor de deur. En dan zou het fijn zijn als alle rekeningen betaald zijn voor de klanten op vakantie gaan. Toch blijkt ieder jaar weer dat de zomervakantie bij veel bedrijven zorgt voor langere betalingstermijnen.

Lees verder  |  Reageer

Nog altijd facturen in omloop zonder G-rekening

18 juni 2014 - NAALDWIJK - Sinds 1 juli 2012 zijn er duidelijke afspraken gemaakt over de betaling van facturen van uitzendbureaus die NEN-gecertificeerd zijn. Een kwart van het factuurbedrag moet naar de G-rekening van het uitzendbureau. Toch duiken er bij Alfa nog regelmatig facturen

Lees verder  |  Reageer

Werken tijdens vakantie taboe

18 juni 2014 - AMSTERDAM - Het leven is niet vol te houden zonder vakantie, vindt 1 op de 2 Nederlanders. Een vakantie in het vooruitzicht houdt ze op de been (47 procent). Ruim 1 op de 3 dagdroomt zelfs dagelijks over de ophanden zijnde

Lees verder  |  Reageer

De belangrijkste nieuwe regels bij ontslag

16 juni 2014 - ABCOUDE - Meer rechten voor mensen met een tijdelijk contract, een ontslagvergoeding voor vaste én tijdelijke werknemers en snel weer aan het werk vanuit de WW. Dat zijn enkele kernpunten van de nieuwe Wet Werk en Zekerheid (WWZ). Rechtsbijstandsverzekeraar ARAG waarschuwt

Lees verder  |  Reageer

Vermelding op energie- en milieulijst interessant voor fabrikant

13 juni 2014 - WAGENINGEN - Ondernemers die investeren kunnen in aanmerking komen voor fiscaal voordeel, als het bedrijfsmiddel op de energie- of milieulijst staat. Daarom is het voor fabrikanten of leveranciers van die middelen interessant hun technieken op die lijsten te krijgen. Daarmee kunt

Lees verder  |  Reageer

Veel aandacht voor innovatie bij Nederlands MKB

11 juni 2014 - ALMERE - Het Nederlandse MKB blijkt behoorlijk innovatief te zijn. 60 procent van de ondernemers heeft het afgelopen jaar een nieuw of in belangrijke mate verbeterd product of nieuwe dienst geïntroduceerd. Twee derde geeft ook aan dit jaar met innovaties te

Lees verder  |  Reageer

Prijzenoorlog te winnen met zorgvuldig strijdplan

11 juni 2014 - ABCOUDE - Als bedrijf hoef je niet per se de laagste kosten te hebben om een prijzenoorlog in jouw markt te winnen. Met een zorgvuldig strijdplan kun je namelijk ook zegevieren. Dat blijkt onder andere uit de supermarktoorlog tussen Ahold en

Lees verder  |  Reageer

ECB sluist geld naar het MKB

10 juni 2014 - ABCOUDE - De beurzen schoten omhoog toen vorige week president Mario Draghi van de ECB een pakket nieuwe maatregelen aankondigde. Het pakket houdt meer in dan alleen maar renteverlaging. De ECB heeft nadrukkelijk het doel geld via de banken naar het

Lees verder  |  Reageer

Ontslag na ruzie met collega's

10 juni 2014 - ABCOUDE - Scheldpartijen tussen medewerkers en brutaal gedrag tegen klanten en zakelijke contacten. Daar kwam voor de eigenaar van een hypotheekadviesbureau nog een relatie tussen werknemers bij. Het resultaat was een knetterende ruzie, plus een rechtszaak over ontbinding van een contract.  •

Lees verder  |  Reageer

UWV: weer banengroei vanaf 2015

06 juni 2014 - ABCOUDE - Dankzij de aantrekkende economie zal de werkgelegenheid in 2015 weer licht groeien, na drie jaar van krimp. Dit jaar al zal het aantal vacatures gaan stijgen en komt er een einde aan de sterke toename van WW-uitkeringen. Het aantal

Lees verder  |  Reageer

Aantal faillissementen in eurozone daalt sterkst in Nederland

05 juni 2014 - AMSTERDAM - Na de jarenlange groei van het aantal faillissementen in Nederland, lijkt het erop dat dit jaar het aantal bedrijfssluitingen in 2014 met maar liefst 10 procent gaat afnemen. Hiermee kent Nederland samen met Ierland en Denemarken de sterkste daling

Lees verder  |  Reageer

Kabinet verlaagt belasting op arbeid

04 juni 2014 - ABCOUDE - Het kabinet gaat de belasting op arbeid verlagen. Dit levert nieuwe banen op. Inkomsten uit meevallers moeten de belastingverlaging bekostigen. Voor ondernemers wordt het goedkoper en makkelijker om personeel in dienst te nemen. Dit bericht het Financieele Dagblad en

Lees verder  |  Reageer

Goed bedrijf heeft trouwe werknemers

02 juni 2014 - ABCOUDE - Organisaties die de basis goed op orde hebben, beschikken over medewerkers die veel voldoening uit het werk halen en daarbij meer verantwoordelijkheid nemen in het werk. De kans dat deze medewerkers elders solliciteren is tweemaal kleiner, de kans dat

Lees verder  |  Reageer

Oh nee! Je grootste talent neemt ontslag

28 mei 2014 - ABCOUDE - Ook al doe je nog zo je best, je kunt lang niet altijd voorkomen dat personeel vertrekt. Hier kunnen tal van redenen voor zijn. Als werkgever moet je deze momenten aangrijpen om van te leren.    • Klein MKB soms afhankelijk

Lees verder  |  Reageer

MKB herstelt financieel

27 mei 2014 - ABCOUDE - Het Nederlandse bedrijfsleven herstelt uit de recessie en is weer bereid om te investeren. De aantrekkende bedrijfsinvesteringen vormen samen met de groeiende export de stuwende kracht achter het begin van een opgaande conjunctuur in de jaren 2014 en 2015.

Lees verder  |  Reageer

Licentie nodig voor WK kijken op de zaak

27 mei 2014 - ABCOUDE - Ondernemers die gezellig met het personeel naar wedstrijden willen kijken tijdens de komende WK’s hockey en voetbal, hebben hiervoor een licentie nodig. "Doe je dat niet, dat heb je een illegale vertoning", zegt Esther van Geffen van de stichting

Lees verder  |  Reageer

Subsidie voor scholing in de techniek

23 mei 2014 - WAGENINGEN - Veel bedrijven in de technische sectoren hebben te maken met een groot tekort aan technisch geschoold personeel. Daarenboven sluit het genoten onderwijs vaak niet aan op de praktijk. Vorig jaar heeft minister Bussemaker dan ook aangekondigd dat er een

Lees verder  |  Reageer

Personeel is productiever thuis

23 mei 2014 - ABCOUDE - Het is de zakelijke trend van nu: Het Nieuwe Werken, waarbij personeel een groot deel van zijn werkzaamheden thuis, onderweg en op flexwerkplekken verricht. Veel grote bedrijven en overheden zijn er al op overgestapt. Bedrijven besparen hierdoor onder meer

Lees verder  |  Reageer

30 procent arbeid flexibel in 2020

21 mei 2014 - LIJNDEN - In 2020 zal 30 procent van het personeelsbestand van organisaties bestaan uit flexibele krachten. Op dit moment is dat 25 procent. Dit blijkt uit een onderzoek van TNO onder 900 ondernemingen in opdracht van de ABU (Algemene Bond Uitzendondernemingen). •

Lees verder  |  Reageer

Beelden van boeven zelf publiceren

20 mei 2014 - ABCOUDE - Zelf meehelpen aan de jacht op inbrekers die je zaak leegroven, een Brabantse opticien deed het. Na de zoveelste inbraak zette hij bewakingsbeelden met de daders op Facebook. De voorwaarden waarop je dit als ondernemer mag doen zijn nu

Lees verder  |  Reageer

Veel schaamte over last van werkstress

16 mei 2014 - ABCOUDE - Een derde van het ziekteverzuim op de zaak wordt veroorzaakt door werkstress. Daarmee is stress op de werkvloer het grootste beroepsrisico in ons land. "Het is nu vaak nog een taboe om over werkstress te praten, daar schamen werknemers

Lees verder  |  Reageer

Zakelijke dienstverleners: verander om te overleven

16 mei 2014 - DELFT - Voor dienstverleners geldt, meer nog dan voor andere branches, dat tijd geld is. Maar de kwakkelende economie heeft de druk op tarieven en marges verhoogd. Alhoewel de economische vooruitzichten nu positiever zijn, is dat nog steeds aan de orde

Lees verder  |  Reageer

75 procent van bedrijven is actief in creditmanagement - U ook?

15 mei 2014 - AMSTERDAM - Ondanks de positieve economische vooruitzichten zien veel bedrijven in Nederland en West-Europa wanbetaling als een bedreiging van hun winstgevendheid. Dit heb ik niet zelf verzonnen, maar dit is een van de interessante uitkomsten van de betalingsbarometer van Atradius. Zie

Lees verder  |  Reageer

KOTUG en FrieslandCampina winnaars Koning Willem I Prijs

15 mei 2014 - AMSTERDAM - KOTUG International B.V. (categorie MKB), Koninklijke FrieslandCampina N.V. (categorie Grootbedrijf) en Coöperatie TexelEnergie U.A. (Plaquette voor Duurzaam Ondernemerschap) hebben uit handen van Hare Majesteit Koningin Máxima de Koning Willem I Prijs en Koning Willem I Plaquette 2014 mogen ontvangen.

Lees verder  |  Reageer

Openstaande facturen grootste uitdaging voor winst

15 mei 2014 - AMSTERDAM - Bijna één op de drie Nederlandse ondernemers denkt dat het innen van openstaande facturen dit jaar de grootste uitdaging is voor de winstgevendheid van hun bedrijf. Gemiddeld 55 procent van onbetaalde facturen is oninbaar indien deze niet binnen 90

Lees verder  |  Reageer

ZZP'ers nu meer gewild dan uitzendkrachten

14 mei 2014 - ABCOUDE - Het percentage bedrijven dat ZZP’ers inzet is de afgelopen twee jaar vrijwel verdubbeld. Deed in 2011 16 procent van de bedrijven een beroep op ZZP’ers, in 2013 was dat 31 procent. ZZP'ers zijn daarmee voor het eerst gewilder dan

Lees verder  |  Reageer

Een bonus in de werkkostenregeling. Kan dat?

14 mei 2014 - NIJKERK - De werkkostenregeling biedt werkgevers ruimte om onbelaste vergoedingen en verstrekkingen te doen aan hun personeel. Sommige werkgevers gebruiken die vrije ruimte om onbelast bonussen aan hun medewerkers uit te keren. Kan dat eigenlijk wel? En zo ja, onder welke

Lees verder  |  Reageer

Eerst afscheid nemen van AOW'er

14 mei 2014 - NIJKERK - Bent u door bedrijfseconomische redenen gedwongen om afscheid te nemen van één of meerdere medewerkers? Dan kunt u niet zomaar zelf kiezen wie u wilt ontslaan. Aan de hand van de leeftijd en het arbeidsverleden van de werknemers in

Lees verder  |  Reageer

Weet wat je website opbrengt

13 mei 2014 - ABCOUDE - Je besteedt veel aandacht aan je website, want die is immers onmisbaar voor je bedrijf. Maar hoe belangrijk is het eigenlijk precies? Wat levert je site nou op? Dat kun je zelf aardig nauwkeurig berekenen.   • Formule helpt je

Lees verder  |  Reageer

Veel starters stoppen binnen een jaar

12 mei 2014 - AMSTERDAM - Er zijn in 2013 veel nieuwe bedrijven opgericht, maar ook veel bedrijven opgeheven. Zo gaf bijna 30 procent van de starters uit 2012 er in 2013 alweer de brui aan. Vooral in de horeca is de uitval groot, terwijl

Lees verder  |  Reageer

Pas aandacht voor brand als het te laat is

06 mei 2014 - ABCOUDE - Een goede brandveiligheid is van levensbelang. Dat geldt voor jezelf, je personeel maar ook voor je bedrijf. Veel ondernemers besteden pas aandacht aan hun blussystemen op het moment dat het te laat is. Ook al ben je verzekerd tegen

Lees verder  |  Reageer

Rabobank: Meer groei in meeste sectoren

02 mei 2014 - ABCOUDE - Bedrijven profiteren van het onverwacht snelle herstel van de economie. De Rabobank heeft daarom de sectorprognoses voor 2014 tussentijds bijgesteld. Voor alle sectoren behalve de gezondheidszorg zijn de afzetverwachtingen beter dan een half jaar geleden. • ‘Economisch herstel zet

Lees verder  |  Reageer

Zo krijg je een goede kredietrating

01 mei 2014 - AMSTERDAM - Kredietwaardigheid en -ratings zijn belangrijk. Ook voor kleine ondernemers. Want veel leveranciers maken gebruik van kredietwaardigheidschecks, factoring of kredietverzekeringen en willen dus weten hoe hun klanten er voor staan. De kredietwaardigheid bepaalt of en onder welke voorwaarden een bedrijf

Lees verder  |  Reageer

Twee derde MKB wil van personeel af

29 april 2014 - ABCOUDE - Eén op de tien werknemers is bang dat hij binnen een half jaar zijn huidige baan kwijtraakt. Die angst lijkt terecht, want twee derde van het MKB (67 procent) neemt het liefst morgen nog afscheid van gemiddeld bijna tien

Lees verder  |  Reageer

Leaserijder wil grote auto met veel PK's

28 april 2014 - AMSTERDAM - De aanscherping van het fiscale beleid heeft een overduidelijk effect op het bestelgedrag van de leaserijder. Vooral de praktische bruikbaarheid, zoals ruimte, was afgelopen kwartaal doorslaggevend in de keuze voor een nieuwe auto. In 2013 kozen leaserijders nog vooral

Lees verder  |  Reageer

MKB vindt ondanks crisis geen personeel

22 april 2014 - ABCOUDE - Ondanks de economische crisis en de gestegen werkloosheid kan het MKB moeilijk geschikt personeel vinden. 24 procent van de MKB-bedrijven met vacatures heeft moeite deze te vervullen. Vooral goed personeel voor productie, verkoop en commerciële functies is dun gezaaid.

Lees verder  |  Reageer

Ondernemers profiteren volop van export

17 april 2014 - AMSTERDAM - Twee weken geleden heeft Atradius samen met Fenedex Trends in Export georganiseerd. In mijn vorige column heb ik daar al naar verwezen, maar als zo’n dag voorbij is, besef je dat er (zelfs na al die columns en artikelen)

Lees verder  |  Reageer

Ontslag op staande voet met vertraging

14 april 2014 - ABCOUDE - Bij ontslag op staande voet denk je snel aan een baas die met verhit hoofd een medewerker de deur wijst. Het kan ook anders, getuige een recente rechtszaak waarbij een ontslag op staande voet enkele weken in beslag nam.

Lees verder  |  Reageer

Groeien dankzij werken in de cloud

11 april 2014 - ABCOUDE - Als snel groeiende ondernemer kun je tegen de grenzen aan lopen van wat je administratie kan bolwerken. Werken in de cloud biedt hier een oplossing voor. Dat blijkt uit het verhaal van handelsbedrijf Eurovacuum. "We groeiden zo uit onze

Lees verder  |  Reageer

Regeldruk blijft ondernemer tergen

09 april 2014 - ABCOUDE - Kleine ondernemers merken weinig van een verminderde regeldruk. Dit ondanks initiatieven van het kabinet om de regeldruk te verminderen. Dat blijkt uit onderzoek van regeldrukwaakhond Actal. MKB Nederland pleit voor extra inspanningen van het kabinet om regelgeving en toezicht

Lees verder  |  Reageer

Uiterlijk werknemer: dit mag de baas zeggen

08 april 2014 - ABCOUDE - Met een piercing, hanenkam, in een boerka, met tulband, lange baard of een grote tatoeage. Het uiterlijk van je werknemer kan nogal verschillen. Wanneer en in welke mate mag een werkgever zich hiermee bemoeien?   • Hanenkam op zakelijke afspraak •

Lees verder  |  Reageer

Ontslag op staande voet om 8 euro

01 april 2014 - ABCOUDE - Een medewerker van een parkeergarage neemt 8 euro cash aan van een klant, in plaats van hem in de automaat te laten betalen. Dat is in strijd met de bedrijfsregels. De werkgever kent geen pardon en ontslaat de medewerker

Lees verder  |  Reageer

5 tips om slagvaardiger te werken

28 maart 2014 - DELFT - Handel zit van oudsher in onze genen. Maar daar koop je als handelsbedrijf geen bliksem voor als je winstmarges nú onder druk staan. Of als machtige ketenpartners je dwingen te versnellen. Met up-to-date cloudsoftware kan je je positie binnen

Lees verder  |  Reageer

Ontslagrecht kleine bedrijven graag ′op zijn Duits′

27 maart 2014 - ABCOUDE - Een structurele verandering van het ontslagrecht voor kleine bedrijven naar Duits voorbeeld zou Nederland bijna 60.000 nieuwe banen opleveren. Deze kans heeft de Tweede Kamer bij de behandeling van de Wet Werk & Zekerheid aan zich voorbij laten gaan,

Lees verder  |  Reageer

Social media oorzaak 10 procent ontslagen

24 maart 2014 - ABCOUDE - Werknemers krijgen het gebruik van social media niet onder de knie. Maar liefst 10 procent van de ontslagen op staande voet is nu het gevolg van een stomme tweet of een achteloze post op Facebook. De vrouw die op

Lees verder  |  Reageer

32 miljoen voor innovatie en samenwerking MKB

14 maart 2014 - ABCOUDE - Er komt dit jaar € 32 miljoen beschikbaar om samenwerking en innovatie bij het midden- en kleinbedrijf te stimuleren. Dat is ruim 50 procent meer dan vorig jaar. Nieuw dit jaar is bovendien dat de provincies Noord-Brabant en Limburg

Lees verder  |  Reageer

Langdurig zieke werknemers publiek of privaat verzekeren?

05 maart 2014 - KLAZIENAVEEN - Draagt u zelf het WGA-risico en liep vorig jaar uw WGA-eigenrisicodragersverzekering af? Wees dan alert op de nieuwe premie die uw verzekeraar u vanaf 2014 in rekening brengt. In het laatste kwartaal van 2012 lieten meerdere verzekeraars namelijk weten

Lees verder  |  Reageer

Twee derde Nederlanders niet blij met werk

04 maart 2014 - ABCOUDE - Ruim een derde van de Nederlandse medewerkers heeft hart voor zijn dagelijkse werk. Zo’n twee derde heeft dat echter niet. Zij zijn niet bevlogen met hun werk bezig en zouden net zo lief een andere baan willen. Dat blijkt

Lees verder  |  Reageer

7 tips om effectief nee te zeggen

28 februari 2014 - ABCOUDE - Je kent ze wel. Die leuke verkoper aan de telefoon met dat product dat je niet wilt hebben. Of die klant die je vraagt iets te doen dat maar een minuutje kost – en vervolgens ben je uren bezig

Lees verder  |  Reageer

Communiceer handig over tariefsverhoging

26 februari 2014 - ABCOUDE - Je onkosten zijn gestegen of je bent beter geworden in je werk. De hoogste tijd om je uurtarief te verhogen. Maar je wilt voorkomen dat klanten weglopen. 6 tips om je prijsverhoging goed te communiceren. • Bepaal of je het

Lees verder  |  Reageer

Lagere ontslagvergoeding in klein MKB

24 februari 2014 - ABCOUDE - Kleinere bedrijven worden in het nieuwe ontslagstelsel ontzien. Bedrijven met minder dan 25 werknemers hoeven minder vergoeding mee te geven als er ontslagen moeten vallen. Een amendement op het wetsvoorstel Werk en Zekerheid van minister Asscher is aangenomen, de

Lees verder  |  Reageer

Altijd kunnen werken maakt ons niet productiever

18 februari 2014 - ABCOUDE - Dankzij het nieuwe werken zouden medewerkers productiever worden. Altijd en overal werden bestanden en collega’s bereikbaar, dus geen verloren uurtjes meer. Vergeet het maar, stelt nieuw onderzoek. Het is zeker niet voor het eerst dat de keerzijde van het

Lees verder  |  Reageer

De 10 slechtste gewoonten met geld

14 februari 2014 - ABCOUDE - Een duur huis, nooit sparen, administratie een rommeltje… Het is niet altijd even gemakkelijk om goed met geld om te gaan. Wat zijn de slechtste gewoonten met geld? De redactie verzamelde er 10, met tips wat je er aan

Lees verder  |  Reageer

Mismatch werkgever en hogeropgeleide wordt groter

10 februari 2014 - DIEMEN - Al lange tijd kan 30 procent van de organisaties niet de goede mensen vinden om hun vacatures in te vullen. En zijn de vacatures eenmaal ingevuld dan vertrekken zes van de tien medewerkers binnen twee jaar en 15 procent

Lees verder  |  Reageer

MKB-ondernemers vooral bezig met overleven

05 februari 2014 - ABCOUDE - MKB-bedrijven zijn meer bezig met overleven, break-even draaien of het verlies beperken dan met het maken van winst of het realiseren van groei. Het voortbestaan van de eigen onderneming is voor de meeste MKB-ondernemers het belangrijkste doel. Dit doel

Lees verder  |  Reageer

Eenvoudig begroten aan de hand van de omzetbelastingaangiften

05 februari 2014 - NIJVERDAL - Wat zijn voor u de verwachtingen voor 2014? Al een begroting gemaakt van de omzet? Geen idee hoe u dat eenvoudig kan doen? Of wat u er mee zou kunnen? Lees dan verder in dit artikel om een antwoord

Lees verder  |  Reageer

Lely: makkelijker duurzame oplossingen zoeken

04 februari 2014 - ABCOUDE - Veel mooier kun je het als ‘groene onderneming’ toch niet krijgen. Hare Majesteit Koningin Máxima heeft afgelopen donderdag de officiële opening verricht van de Lely Campus in de Dijkpolder in Maassluis. "Afzonderlijk zijn de duurzame oplossingen op de Campus

Lees verder  |  Reageer

Kunt u een stelende medewerker op staande voet ontslaan?

29 januari 2014 - NAALDWIJK - Heeft u wel eens te maken gehad met stelende werknemers? In sommige gevallen kan diefstal een dringende reden opleveren voor ontslag op staande voet. Dit is echter niet altijd het geval. Dit artikel zet op een rijtje aan welke

Lees verder  |  Reageer

Nieuw overzicht kenmerken rechtsvormen

22 januari 2014 - ABCOUDE - Als je een bedrijf begint moet je kiezen welke juridische vorm je je onderneming wilt geven, zoals een eenmanszaak, BV of VOF. Dit wordt ook wel de rechtsvorm genoemd. Welke voor jou het beste is, hangt sterk af van

Lees verder  |  Reageer

Topmannen twijfelen over meerwaarde topvrouwen

20 januari 2014 - ABCOUDE - Bijna een derde van de leden van de raden van bestuur van grote bedrijven twijfelt over de meerwaarde van vrouwelijke bestuursleden. Dat blijkt uit onderzoek door Executives Online. Overigens vindt ruim twee derde genderdiversiteit in de bestuurskamer wél een

Lees verder  |  Reageer

Subsidie voor speur- en ontwikkelingswerk (WBSO)

17 januari 2014 - WAGENINGEN - Ondernemers kunnen voor hun inspanningen  op het gebied van de ontwikkeling van technisch nieuwe producten deze subsidiemogelijkheid benutten. Een subsidieaanvraag moet vooraf worden ingediend voor een speurperiode van minimaal 3 maanden. Het Agentschap rekent één maand tijd om uw

Lees verder  |  Reageer

5 tips om de bevlogenheid van je personeel te verhogen

14 januari 2014 - ABCOUDE - Dat personeel aangeeft tevreden te zijn betekent voor werkgevers niet per definitie goed nieuws. Misschien zijn werknemers immers wel tevreden met niks doen. Veel belangrijker is bevlogenheid. Bevlogen medewerkers zijn namelijk productiever, bewijst onderzoek. 5 tips om de bevlogenheid

Lees verder  |  Reageer

10 dingen die mentaal sterke mensen niet doen

13 januari 2014 - ABCOUDE - Succes in het leven hangt nauw samen met mentale kracht. Mentaal sterke mensen managen hun emoties, gedachten en gedrag zo, dat het hun succes vergroot. Daarbij kiezen zij ervoor bepaalde dingen niet te doen. Op basis van studies van

Lees verder  |  Reageer

MKB workshopagenda 2014 (gratis workshops bij BC.nl)

10 januari 2014 - ABCOUDE - Van een workshop Netwerken tot een workshop Boekhouden: sinds 2013 biedt BC.nl diverse gratis workshops voor ondernemers aan. En met succes; gemiddeld worden de workshops met een 7,9 beoordeeld. Enkele reacties van de deelnemers van de workshop Netwerken: "Mijn

Lees verder  |  Reageer

Vergroot je invloed met. . . Commitment en Consistentie

10 januari 2014 - AMSTERDAM - Vorige keer heb je kunnen lezen hoe je je invloed vergroot met… wederkerigheid. Het artikel van vandaag gaat over de tweede manier waarop je invloed vergroot: Commitment en Consistentie. Volgens Robert Cialdini, de auteur van Influence: The Psychology of

Lees verder  |  Reageer

Fiscus jaagt op foute zakelijke kosten

12 december 2013 - ABCOUDE - Veel ondernemers boeken kennelijk nogal veel privékosten op de zaak. Uit een steekproef onder 360 ondernemers werd door de fiscus al voor 1,3 miljoen euro (!) aan onterechte zakelijke kosten gecorrigeerd. Reden voor de fiscus om een grotere groep

Lees verder  |  Reageer

Top 15 beroepen met de minste stress en een goed inkomen

02 december 2013 - ABCOUDE - Een beroep met weinig stress en toch een prima inkomen. Wie wil dat nou niet? Zijn er gelukkigen die dat hebben en zo ja, welk beroep oefenen zij uit? Business Insider maakte een top 15 van beroepen met de

Lees verder  |  Reageer

Sociaal ondernemer Sandra Ballij wint DDF Award 2013

28 november 2013 - UTRECHT - Tijdens het jaarlijkse Live Event van Dutch Dream Foundation (DDF), won sociaal ondernemer Sandra Ballij de DDF-Award 2013 voor meest beloftevolle ondernemer. Haar succes en gedrevenheid om commercieel én maatschappelijk ondernemen te combineren maakte indruk op de jury. • Ballij:

Lees verder  |  Reageer

CRM module in gratis boekhoudpakket BC.nl

26 november 2013 - ABCOUDE - Er is een belangrijke update van het gratis boekhoudpakket van BC.nl: de nieuwe CRM module is van start gegaan.  Ook is er een mailadres geopend waar je je vragen over het boekhoudpakket kunt stellen. Vanaf februari 2014 stellen de

Lees verder  |  Reageer

5 blunders bij het stimuleren van je personeel

22 november 2013 - ABCOUDE - Met het zogeheten ‘stack ranking’ wilde softwaregigant Microsoft zijn medewerkers stimuleren tot goede prestaties. Personeel kreeg het stempel goed, normaal of slecht. Ook goede werknemers kregen soms een slechte beoordeling, omdat het systeem niet toeliet dat iedereen goedgekeurd werd.

Lees verder  |  Reageer

Startups cruciaal voor grote bedrijven

22 november 2013 - ABCOUDE - Voor de innovatiekracht van grote bedrijven is samenwerking met startups cruciaal. 52 procent van de grote ondernemingen geeft aan niet in staat te zijn om op autonome kracht te innoveren. Toch gaat maar 40 procent van de grote bedrijven

Lees verder  |  Reageer

Let op geldigheid concurrentiebeding

20 november 2013 - NAALDWIJK - Een ex-werknemer dacht vast te zitten aan zijn concurrentiebeding en stapte naar de kantonrechter om deze buiten werking te stellen. De vordering werd echter afgewezen. Er bleek sowieso geen sprake te zijn van een geldend concurrentiebeding. • Schriftelijkheidsvereiste • Concurrentiebeding vervalt

Lees verder  |  Reageer

Beter bedrijf tegen minder kosten

19 november 2013 - ABCOUDE - "Het is eigenlijk the way of doing business zoals Toyota en General Electric doen", vat Tom Lindsen van The Lean Six Sigma Company de methodieken samen waarin zijn bedrijf trainingen geeft. Het uitgekiende franchiseconcept van het jonge bedrijf leent

Lees verder  |  Reageer

ZZP'ers: risico's aan samenwerking

18 november 2013 - ABCOUDE - ZZP’ers die een samenwerkingsverband met andere kleine ondernemers zijn aangegaan beschouwen een onduidelijke verdeling van kosten en inkomsten als grootste bedreiging van deze samenwerking. Andere belangrijke risico’s zijn vage afspraken over werkverdeling en het ontstaan van onderlinge ruzies en

Lees verder  |  Reageer

Het kerstpakket: let op de fiscale regels

15 november 2013 - NIJKERK - Elk jaar kunt u als werkgever uw werknemers blij maken met een kerstpakket. Dat kan fiscaal vriendelijk, maar helaas niet belastingvrij. U moet rekening houden met de fiscale spelregels waardoor u toch iets meer kwijt bent dan alleen de

Lees verder  |  Reageer

Europees Hof: altijd recht op vrije keuze advocaat

13 november 2013 - ABCOUDE - Een rechtsbijstandsverzekerde moet bij een procedure zelf zijn advocaat kunnen kiezen. De verzekeraar kan deze keuze niet opleggen, ook niet als het om een procedure bij de kantonrechter gaat. Dat is de uitspraak van het Europese Hof van Justitie

Lees verder  |  Reageer

Casemanagers spelen voor doktertje

12 november 2013 - ABCOUDE - Werkgevers betalen vaak voor intimiderende verzuimbureaus die zieke werknemers niet serieus nemen en privacy op grote schaal schenden. Die conclusie kan je trekken op basis van het recente rapport ‘Verzuimbegeleiding een corrupt systeem’ van de FNV. Volgens de vakbond

Lees verder  |  Reageer

De belangrijkste winst die een ondernemer kan maken

11 november 2013 - ABCOUDE - De grote deal, die de omzet zou verdrievoudigen, ketste af. Maar Dilek Saruhan-Yildiz maakte de belangrijkste winst die een ondernemer kan maken. Van actie, actie en alles zelf doen is ze gegroeid naar een directeur die afstand kan nemen

Lees verder  |  Reageer

Selectie op basis van cv straks achterhaald

08 november 2013 - ABCOUDE - Internetgigant Google doet het al en jij als werkgever waarschijnlijk over een tijd ook: personeel aannemen zonder te letten op opleiding, cijferlijst of cv. Motivatie en beoordeling op wat de sollicitant écht kan geven straks de doorslag, blijkt uit

Lees verder  |  Reageer

Top 3 prijzen waar ondernemers van gruwen

24 oktober 2013 - ABCOUDE - Als ondernemer doe je dagelijks je best om tevreden klanten te krijgen, je omzet te vergroten en je bedrijf tot een succes te maken. Als je dan een grote ondernemersprijs wint, is dat een mooie bekroning. Maar pas op;

Lees verder  |  Reageer

Verlaging administratieve lasten levert banen op

23 oktober 2013 - ABCOUDE - Verlaging van de administratieve lasten bevordert de economische groei. Het zorgt voor productiviteitswinst en draagt bij aan de concurrentiepositie van bedrijven. Ondanks dat ondernemers en personeel minder tijd verliezen aan de papierwinkel, zijn de effecten zelfs zo positief dat

Lees verder  |  Reageer

Meer omzet met dezelfde middelen

11 oktober 2013 - ABCOUDE - Focussen op je bedrijf en creatief nadenken over je middelen. Dat leert ondernemer Emrah Yurtmaz van manager Henk van den Broek. De samenwerking heeft Yurtmaz klinkend resultaat opgeleverd: dit jaar 25 procent meer omzet dan in de voorbije jaren.

Lees verder  |  Reageer

Zo voer je een slechtnieuwsgesprek

07 oktober 2013 - ABCOUDE - In je onderneming dienen zich steeds nieuwe uitdagingen aan. Zoals het voeren van gesprekken met personeel. Daarbij zul je soms ook slecht nieuws moeten vertellen. Hoe breng je dat op een goede manier? En waar moet je rekening mee

Lees verder  |  Reageer

6 tips om handiger te communiceren

01 oktober 2013 - ABCOUDE - Je wilt een medewerker achter je standpunt krijgen. Of je probeert een potentiele opdrachtgever over de streep trekken. In zulke gevallen heeft een ondernemer baat bij goede communicatieve vaardigheden. 6 tips om een gesprek behendig te sturen. • Begin

Lees verder  |  Reageer

10 gewoonten die zorgen dat je slecht werk levert

30 september 2013 - ABCOUDE - Onze hersenen zorgen er voor dat we elke dag ons werk goed kunnen doen. Maar sommige gewoonten schaden onze hersenen. Te veel alcohol drinken is daar een bekende van. Welke alledaagse gewoonten zijn slecht voor onze hersenen en daarmee

Lees verder  |  Reageer

Helft managers vervult functie niet goed

27 september 2013 - ABCOUDE - Slechts de helft van de managers in de Nederlandse organisaties (51 procent) voelt zich voldoende toegerust om de eigen functie goed te kunnen vervullen. En maar liefst 89 procent van het middenmanagement moet taken laten liggen. Dit blijkt uit

Lees verder  |  Reageer

Special miljoenennota 2014: alle fiscale veranderingen (deel 2)

25 september 2013 - ABCOUDE - Prinsjesdag 2013 is achter de rug. De koning heeft zijn eerste troonrede uitgesproken en de minister van Financiën heeft de miljoenennota 2014 gepresenteerd. Wat zijn de gevolgen voor ondernemers? In deze special zetten de fiscalisten van Alfa Accountants en

Lees verder  |  Reageer

Groeifaciliteit: overheidsgarantie voor financiers

17 september 2013 - ABCOUDE - Voor bedrijven die verlies draaien, kan de Groeifaciliteit van Agentschap NL uitkomst bieden. Jurgen van Olphen van participatiemaatschappij TransEquity Network zet bedrijven ‘die in de kern gezond zijn’ op de rails en dekt zijn risico deels af met deze

Lees verder  |  Reageer

Geen cent loon voor zieke die niet re-integreert

16 september 2013 - ABCOUDE - Een zieke werknemer die niet aan zijn re-integratieverplichting voldoet, kan zijn volledige loon kwijtraken. Dus ook het loon voor de uren waarin hij arbeidsongeschikt is. Dat sprak de Rechtbank Noord-Nederland uit in een kort geding. Een horecamedewerker die zich

Lees verder  |  Reageer

Telewerken stagneert in Nederland

30 augustus 2013 - ABCOUDE - Telewerken stagneert, constateert het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In de financiële sector en de ICT is telewerken populair. In 2012 bood 59 procent van de bedrijven met 10 of meer werknemers de mogelijkheid te telewerken. Het aandeel

Lees verder  |  Reageer

Hoge ontslagvergoeding na schoffering werknemer

30 augustus 2013 - ABCOUDE - Het schofferen van een werknemer kan tot een hoge ontslagvergoeding leiden. Dat blijkt uit een uitspraak van de Amsterdamse kantonrechter. In een opmerkelijke zaak kende de rechter een ontslagvergoeding van €  57.456,- toe aan een werknemer, terwijl deze zelf

Lees verder  |  Reageer

Werknemer wil zeker zijn van baan

14 augustus 2013 - ABCOUDE - Baanzekerheid is in deze tijden van crisis de belangrijkste factor die de Nederlandse werknemer bindt met zijn werkgever. Daarmee is baanzekerheid in korte tijd aanzienlijk belangrijker geworden.  Een jaar geleden gaf nog maar 18 procent aan dat baanzekerheid de

Lees verder  |  Reageer

10 simpele stappen om vandaag te stoppen met uitstellen

09 augustus 2013 - AMSTERDAM - Doe jij meer en bereik je minder? TV kijken, sms-jes versturen en je Facebook account checken zijn allemaal ‘acties’ volgens het woordenboek en impliceren daardoor ‘doen’. Maar doe je dan echt iets wat de moeite waard is, of verspil

Lees verder  |  Reageer

Zorg dat uw verlofadministratie op orde is

07 augustus 2013 - NIJKERK - Vakantie! Voor veel mensen een periode van rust. De regelgeving eromheen is vaak géén bron van ontspanning. Neem bijvoorbeeld de verjaring van vakantierechten. Wist u dat de wettelijke vakantiedagen die uw werknemers vorig hebben opgebouwd, mogelijk in juli zijn

Lees verder  |  Reageer

Het nieuwe ontslaan is maatschappelijk verantwoord

29 juli 2013 - ABCOUDE - Iemand ontslaan: menig ondernemer ziet er als een berg tegenop. Vooral wanneer je jarenlang plezierig met iemand hebt samengewerkt is een slechtnieuwsgesprek moeilijk. Met een Van Werk Naar Werk-traject kun je als goede werkgever iets extra’s doen voor vertrekkend

Lees verder  |  Reageer

6 voordelen van ouder personeel

23 juli 2013 - ABCOUDE - Nederland is geleidelijk aan het vergrijzen. Ook op de werkvloer is de gemiddelde leeftijd vorig jaar weer verder opgelopen. Met een AOW-leeftijd die in stappen omhoog gaat zullen we eraan moeten wennen dat oudere werknemers langer willen en kunnen

Lees verder  |  Reageer

Zo voer je een functioneringsgesprek

19 juli 2013 - ABCOUDE - Vrijwel elke ondernemer met personeel voert functioneringsgesprekken of heeft het voornemen dat te doen.  Daarin worden de prestaties van de werknemers besproken, maar verbeteringen voor de werkgever komen ook aan bod. Maandag lanceerde BusinessCompleet een korte serie over hoe

Lees verder  |  Reageer

Sollicitatiegesprek: zo selecteer je de juiste kandidaat

15 juli 2013 - ABCOUDE - Werkgevers die momenteel een vacature uitzetten worden overspoeld met sollicitaties. Genoeg keuze dus, maar maakt dat de keuze nu gemakkelijker of juist moeilijker? Hoe pik je die ene juiste kandidaat uit alle reacties? Vandaag uit een korte serie over

Lees verder  |  Reageer

Personeel opleiden: een nuttige investering?

09 juli 2013 - ABCOUDE - Crisis of niet, ondernemers steken geld in gemotiveerde medewerkers door te investeren in hun vakkennis. Zo zijn werknemers goed inzetbaar en kunnen bedrijven flexibel inspelen op huidige en toekomstige ontwikkelingen. Scholing van werknemers is hot, maar wat levert het

Lees verder  |  Reageer

Werknemer wil minder ver reizen voor baan

08 juli 2013 - ABCOUDE - Het lijkt een tegenstelling: het is crisis, maar de werknemer is minder bereid om lang te reizen naar zijn werk. Toch blijkt dit uit de Beroepen en Arbeidsmarkt Survey (BAS) van Yacht. Wens en praktijk sluiten overigens niet op

Lees verder  |  Reageer

Nieuwe berekening ontslagvergoeding kan gunstiger uitpakken

03 juli 2013 - NIJKERK - Momenteel overwegen veel ondernemers afscheid te nemen van personeel. Vanwege het huidige economische klimaat of omdat de ondernemer de pensioengerechtigde leeftijd bereikt. Zij horen van collega’s dat ontbinding van de dienstverbanden door de kantonrechter flink in de papieren kan

Lees verder  |  Reageer

Afdrachtvermindering onderwijs verdwijnt

28 juni 2013 - WAGENINGEN - De bekende regeling voor Afdrachtvermindering Onderwijs gaat verdwijnen. Deze wordt met ingang van 2014 omgezet in een subsidieregeling. •    Nieuwe subsidieregeling •    De doelgroep •    Verandering Tip: Doe nu de Gratis Online Subsidiescan Nieuwe subsidieregeling De reden voor het verdwijnen van de afdrachtvermindering is dat

Lees verder  |  Reageer

In dienst nemen doelgroeper of arbeidsgehandicapte loont

26 juni 2013 - AALSMEER - Op zoek naar een arbeidskracht waarin uw financiële risico’s worden ingeperkt? De overheid stimuleert werkgevers om werknemers aan te nemen met een uitkeringsachtergrond door het aanbieden van lucratieve subsidieregelingen. Daarnaast lopen werkgevers een financieel beperkt risico wanneer zulke medewerkers

Lees verder  |  Reageer

600 miljoen voor banenplannen

24 juni 2013 - ABCOUDE - Ambitieuze plannen die leiden tot meer werk of stageplekken voor jongeren, behoud van vakkrachten en de begeleiding van met ontslag bedreigde werknemers naar nieuw werk, krijgen voor de helft financiële bijdrage van de overheid. Het gaat om gezamenlijke plannen

Lees verder  |  Reageer

Tips voor een geslaagd bedrijfsuitje

21 juni 2013 - ABCOUDE - Nu de zomer begint denken veel ondernemers aan een bedrijfsuitje. Zo’n uitje  is goed voor de teambuilding en draagt bij aan de werksfeer. Welke goede ideeën zijn er om zo’n uitje te organiseren? Wat mag het kosten? En kun

Lees verder  |  Reageer

5 ideeën om werknemers wakker te schudden

20 juni 2013 - ABCOUDE - ‘Luister eens, je  gaat wel op tijd naar bed he!’ Misschien niet de beste aanpak om te zorgen dat een werknemer uitgeslapen op het werk verschijnt. Maar wat kun je als werkgever wel ondernemen om te zorgen voor monter

Lees verder  |  Reageer

Opinie Susanne Stolte: De sociobonus werkt beter

17 juni 2013 - DRIEBERGEN - Bonussen zijn beloningsvormen waarvan de vox populi weet wie ze nooit zouden moeten krijgen en wie ze wel moeten krijgen. Bijvoorbeeld bankiers nooit. En verpleegsters wel. Recent is er een studie verricht naar het effect van bonussen. Uitkomst: niemand

Lees verder  |  Reageer

Stagiairs inzetten: wat u moet weten

17 juni 2013 - ABCOUDE - Ondernemers kunnen met stagiairs een slag slaan tijdens de crisis. Er zijn interessante fiscale regelingen en er is genoeg keuze. Want stage lopen doen niet alleen studenten, maar ook afgestudeerde werkzoekenden. Maar waar moet u zich aan houden en

Lees verder  |  Reageer

5 manieren om de expert te worden in jouw vakgebied

14 juni 2013 - AMSTERDAM - Bekend zijn als de expert in je vakgebied is marketingtechnisch een uitstekende positie om je in te bevinden. Mensen komen naar je toe als ze vragen of problemen tegenkomen die te maken hebben met jouw expertise, ze vertrouwen erop

Lees verder  |  Reageer

Franchisenemers draaien beter dan bedrijfsleiders

11 juni 2013 - ABCOUDE - De groei van het aantal franchiseformules zet door, blijkt uit onderzoek van Panteia/EIM. De onderzoekers: "Een opvallende trend is dat er enkele formules zijn, die al jarenlang bestaan maar pas nu het samenwerkingsmodel franchise hebben omarmd. Denk aan (retail)formules

Lees verder  |  Reageer

Heeft payrolling nog toekomst?

04 juni 2013 - NIJKERK - Langs de snelweg kan je tegenwoordig een groot billboard vinden van een payrollbureau met daarop de prikkelende tekst: "Uw medewerkers nog niet op onze loonlijst? Een beetje dom!" Het is echter de vraag of deze stelling klopt. • Wat is

Lees verder  |  Reageer

Je bedrijfsgeheimen liggen op straat

27 mei 2013 - ABCOUDE - Vertrouwelijke bedrijfsgegevens worden massaal gelekt door personeel. Een derde van de Nederlandse medewerkers verspreidt deze onder collega’s. Een op de vijf verspreidt ook vertrouwelijke informatie over collega’s. Vooral Juridische Zaken, Personeelszaken en de bedrijfsleiding zijn kwistig met bedrijfsgeheimen. Dat

Lees verder  |  Reageer

Hoe goeroes zelf failliet kunnen gaan

21 mei 2013 - Op dit moment zijn er ruim 151.000 verschillende boeken te koop met het woord ‘strategie’ in de titel. In een groot deel daarvan wordt verwezen naar het werk van Harvard-hoogleraar Michael Porter, waarschijnlijk de bekendste managementgoeroe ter wereld. Mooi, al die

Lees verder  |  Reageer

Veel ondernemers sjoemelen nogal

14 mei 2013 - ABCOUDE - Ondernemers sjoemelen kennelijk heel wat en veel werknemers hebben dat door. Een op de vijf werknemers, en met name de mensen die wat hoger in de organisatie zitten, is op de hoogte van financiële fraude binnen zijn organisatie in

Lees verder  |  Reageer

Vrouwen moeten kansen grijpen

13 mei 2013 - ABCOUDE - Na jaren van groei, nam het aandeel vrouwen onder startende ondernemers in 2012 iets af. Mannen zijn vaker ondernemer dan vrouwen en ondernemen gemiddeld ook grootschaliger. In het grootbedrijf bezetten vrouwen relatief weinig topfuncties. Willen vrouwen eigenlijk wel? En

Lees verder  |  Reageer

Rechter vernietigt vaststellingsovereenkomst

07 mei 2013 - ABCOUDE - Een vaststellingsovereenkomst is een populair middel om een arbeidscontract te beëindigen. Maar dan moet het spel wel volgens strenge criteria worden gespeeld. Voldoet een werkgever daar niet aan, dan kan de rechter de vaststellingsovereenkomst vernietigen. Dat blijkt uit een

Lees verder  |  Reageer

10 tips van een heuse uitvinder/ondernemer

07 mei 2013 - ABCOUDE - Govert van Oord is techneut, uitvinder en ondernemer. Zijn revolutionaire manier van voedselbereiding - e-Cooking - staat aan de vooravond van een internationale doorbraak. Welke tips heeft hij voor collega-innovators? Van Oord: "Een hele praktische: kom niet in cash-problemen!

Lees verder  |  Reageer

Flex-BV en managementfee

01 mei 2013 - WAGENINGEN - De ondernemersvraag van deze maand is afkomstig van de heer De Lange van De Tresaurier BV in Pijnacker. De vraag: "Valt de managementfee ook onder de verplichte toetsing van de aandeelhouders voor de uitkering van het vermogen?" Zie ook: Fiscale

Lees verder  |  Reageer

Managementboek van het Jaar 2013

19 april 2013 - Leren samenwerken tussen organisaties van Edwin Kaats en Wilfrid Opheij is uitgeroepen tot het Managementboek van het Jaar 2013. De jury maakte gisteravond de winnaar bekend tijdens de lustrumeditie van het jaarlijkse Managementboekengala in de Rode Hoed te Amsterdam. De prijs

Lees verder  |  Reageer

Maak jij je schuldig aan Nepwerken?

19 april 2013 - AMSTERDAM - Heb jij ooit van die dagen dat je het gevoel hebt heel druk en productief te zijn geweest, om aan het eind van de dag tot de conclusie te komen dat je geen enkel punt van je to-do-lijst hebt

Lees verder  |  Reageer

7 opmerkelijke feiten over loonsverhoging

18 april 2013 - ABCOUDE - Het lijken slechte tijden voor een loonsverhoging. De economie zit immers tegen en veel bedrijven maken minder winst of zitten zelfs in de rode cijfers. Maar vergis je niet. Ook in deze tijden zijn er werknemers die loonsverhoging krijgen

Lees verder  |  Reageer

DGA's niet gevrijwaard van registratieplicht voor uitzendbureaus

17 april 2013 - NAALDWIJK -  Al jaren probeert de overheid meer grip te krijgen op de uitzendbranche. Met verschillende maatregelen wil het kabinet de praktijken van malafide uitzendbureaus tegengaan. Directeuren-grootaandeelhouders (DGA’s) die zich via hun B.V. verhuren, ontdekken tot hun schrik dat deze strijd

Lees verder  |  Reageer

Praktijkboekje met tips tegen ziekteverzuim

12 april 2013 - ABCOUDE - Met gezond en inzetbaar personeel kun je beter concurreren. Net op dat punt is er goed nieuws voor werkgevers. Want zij kunnen veel meer halen uit hun samenwerking met de arbodienst. Vooral in de sfeer van verzuimpreventie is nog

Lees verder  |  Reageer

Werknemers zien collega's liever vertrekken

29 maart 2013 - ABCOUDE - Hoe zet je de juiste persoon op de juiste plek? Omdat mensen en banen veranderen, blijft de match op termijn niet dezelfde. Op dit moment wil een derde van de werknemers van baan veranderen. Opmerkelijk is dat 60 procent

Lees verder  |  Reageer

16 tips tegen stress

25 maart 2013 - ABCOUDE - Stress. Elke ondernemer heeft er wel eens mee te maken. Een beetje druk kan je helpen beter te presteren, maar het moet niet teveel worden. Je wilt ook een prettig mens blijven voor jezelf en je omgeving. Hoe doe

Lees verder  |  Reageer

Vrouwen nog op achterstand

08 maart 2013 - ABCOUDE - Op deze Internationale Vrouwendag 2013 staan vrouwen nog altijd op achterstand ten opzichte van mannen. Werkende vrouwen verdienen gemiddeld 45 procent minder dan mannen. Vrouwen zijn ook minder vaak ondernemer dan mannen en de zetels in de raden van

Lees verder  |  Reageer

12 tips om meer uit je personeel te halen

07 maart 2013 - ABCOUDE - Als ondernemer wil je het maximale uit je personeel halen. Zeker nu de economie tegen zit en je goed op de (personeels)kosten moet letten. Alleen, hoe pak je dat aan? De redactie verzamelde 12 tips om meer te halen

Lees verder  |  Reageer

Ziekteverzuim op laagterecord

06 maart 2013 - ABCOUDE - Nederlandse werknemers zijn niet ziek, zwak en misselijk. Volgens de meest recente cijfers van het CBS over de afgelopen 12 maanden is het verzuim op 4,0 procent uitgekomen. Dat is een laagterecord voor Nederland, meldt organisatieadviseur Falke & Verbaan

Lees verder  |  Reageer

Oplossingen voor frustraties op de werkvloer

21 februari 2013 - ABCOUDE - Je hoort nog al eens dat bij veel bedrijven de verhoudingen op de werkvloer verstoord zijn. Dat werknemers gefrustreerd rondlopen en mede daardoor de productiecurve lijkt op een ‘zwarte’ ski-afdaling. Managers balen ervan en weten vaak ook niet hoe

Lees verder  |  Reageer

Sterke stijging aantal arbeidsconflicten

07 februari 2013 - ABCOUDE - Het aantal arbeidszaken is sterk aan het stijgen. In 2012 steeg het aantal arbeidsconflicten met 14 procent ten opzichte van het jaar daarvoor. Ook dit jaar worden er weer volop arbeidszaken verwacht. De toename  blijkt uit gegevens van juridisch

Lees verder  |  Reageer

De gevaren van social media

06 februari 2013 - NAALDWIJK - Tegenwoordig maken veel (ex-)werknemers gebruik van social media als Facebook, Twitter, LinkedIn en Hyves. Dit kan een positief effect hebben op de naamsbekendheid. Helaas hebben social media ook negatieve gevolgen. Wat kunt u daartegen doen? Een korte inventarisatie. • Goed

Lees verder  |  Reageer

Wat te doen bij loonbeslag?

05 februari 2013 - NIJKERK - Als werkgever kunt u plotseling geconfronteerd worden met financiële problemen van een medewerker. De deurwaarder bezorgt u een indrukwekkende brief om een loonbeslag aan te kondigen. Het betrokken personeelslid blijkt (belasting)schulden te hebben die hij niet meer aflost. Wat

Lees verder  |  Reageer

De weg naar je visie als ondernemer

31 januari 2013 - ABCOUDE - Sandra Ballij is de eigenares van het beroemde Amsterdamse restaurant ctaste, waar je eet in het donker en blinden en slechtzienden de bediening verzorgen. Ze wil haar idee, het commercieel sociaal ondernemen, laten groeien. CEO Bart Karis van de

Lees verder  |  Reageer

4 tips om mensen te overtuigen

11 januari 2013 - ABCOUDE - Anderen kunnen overtuigen is een vaardigheid die direct invloed heeft op je succes. Hij komt onder meer van pas bij onder meer het werven van klanten, het onderhandelen voor een contract en het instrueren van personeel. We helpen je

Lees verder  |  Reageer

Beste werkgever draagt spijkerbroek

21 december 2012 - ABCOUDE - Hoe word je een populaire baas? Met een informele werksfeer. Daarin wordt vakmanschap gewaardeerd en controle beperkt. Als je als baas dan ook nog aanwezig bent op de werkvloer, interesse toont en zelf hard meewerkt, kun je op de

Lees verder  |  Reageer

6 tips om niet ziek te worden van uw werk

10 december 2012 - ABCOUDE - Wist u dat we gemiddeld 90.000 uren van ons leven werkend doorbrengen? Ondernemers waarschijnlijk nog wel meer. Het is de moeite waard om die tijd gezond door te brengen, mede om duur ziekteverzuim te voorkomen. The Huffington Post verzamelde

Lees verder  |  Reageer

Tips voor een puike werksfeer

30 november 2012 - ABCOUDE - Het is over het algemeen niet best gesteld met de werksfeer bij bedrijven. Slechts één op de vijf werknemers in Europa vindt de sfeer op de werkvloer goed en motiverend. Nederlanders zijn iets positiever: 26 procent is tevreden over

Lees verder  |  Reageer

Mannen zijn beter met geld plus 8 andere verschillen

29 november 2012 - ABCOUDE - Mannelijke ondernemers kunnen beter groeien, vrouwelijke beter terugschakelen. Vrouwen zijn beter in marketing en communicatie, mannen in financiën. Bedrijfsadviesbureau PerspeXo deed onderzoek naar de verschillen tussen mannen en vrouwen in de bedrijfsvoering van MKB-bedrijven. We zetten de belangrijkste conclusies

Lees verder  |  Reageer

Opinie Susanne Stolte: Marge of duurzaamheid?

07 november 2012 - DRIEBERGEN - Weet u nog hoe het gegaan is met het begrip shareholder value? De NCD legde dit jaar het oor te luisteren bij 2.500 directeuren en commissarissen. We constateerden dat er nu ook getwijfeld wordt aan een houvast met een

Lees verder  |  Reageer

Ontslag vanwege relatie op werk

02 november 2012 - ABCOUDE - Het komt geregeld voor: relaties die ontstaan op de werkvloer. Deze relaties kunnen goed uitpakken, maar ze kunnen ook voor veel spanningen op de werkvloer zorgen. In principe valt het aangaan van een affectieve relatie in de privésfeer van

Lees verder  |  Reageer

Flexibele arbeidsmarkt helpt gehandicapte

17 september 2012 - ABCOUDE - De meeste werkgevers willen best mensen met een arbeidshandicap aannemen. Maar daarbij willen ze zo min mogelijk risico lopen. Een flexibelere arbeidsmarkt zou de kansen voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt verhogen. Dat blijkt uit onderzoek van Newcom

Lees verder  |  Reageer

10 kenmerken van charismatische mensen

14 september 2012 - ABCOUDE - Sommige mensen krijgen spontaan aandacht als ze een zaal binnen lopen. Het publiek hangt aan hun lippen. Ze motiveren mensen en geven ze een goed gevoel. Die mensen hebben ‘het’.  Het heet charisma en wat het precies is, is

Lees verder  |  Reageer

Tevreden werknemers zijn klantgerichter

13 september 2012 - ABCOUDE - Tevreden medewerkers zijn eerder bereid een stapje extra te zetten om bij te dragen aan het succes van het bedrijf. Dit blijkt een onderzoek onder medewerkers van de ‘honderd beste werkgevers 2012’. Op het gebied van werkgeverschap scoren de

Lees verder  |  Reageer

Grip op personeel met social mediacode

13 september 2012 - ABCOUDE - Uw werknemers twitteren en facebooken er tegenwoordig op los. Niet altijd is dit gewenst, bijvoorbeeld als uw werknemer voor u schadelijke uitlatingen doet op Twitter of als het werk lijdt onder het gebruik van social media. Handig is daarom

Lees verder  |  Reageer

11 feiten over seks op het werk

03 september 2012 - ABCOUDE - Het is altijd een pikant onderwerp: seks op het werk. Hoe vaak komt het eigenlijk voor? Wie zijn degenen die de affaires hebben? En hoeveel wordt er op het werk naar porno gekeken? Arienne Cohen deed er onderzoek naar

Lees verder  |  Reageer

Bedrijf klein beginnen is beter

30 augustus 2012 - ABCOUDE - Wat is beter, een onderneming starten als eenpitter, of meteen al vol investeren en personeel aannemen? Panteia/EIM deed er onderzoek naar, met een duidelijke uitkomst: klein beginnen is beter. Klein gestarte bedrijven hebben later meer overlevingskansen en hogere inkomsten.

Lees verder  |  Reageer

Harde werkers leven langer

27 augustus 2012 - ABCOUDE - Hard werken is gezond en de schade van stress wordt overschat. Dat blijkt uit de studie The Longevity Project. In dit onderzoeksproject werd een groep van 1500 mensen gevolgd sinds 1921. Doel: uitvinden waarom de een langer leeft en

Lees verder  |  Reageer

Voorkom teveel taken in één hand

21 augustus 2012 - NIJKERK - Artsen die het verkeerde been amputeren, of patiënten die opgenomen moeten worden wegens medicatiefouten. In de gezondheidszorg gaat wel eens wat mis. Voor deze missers zijn tegenwoordig procedures bedacht, waardoor patiëntrisico’s redelijk geborgd zijn. Een heel ander soort risico’s

Lees verder  |  Reageer

Werken gaat beter alleen

16 augustus 2012 - ABCOUDE - Hebben de beste specialisten altijd een introverte persoonlijkheid? Misschien vermoedde u het al en het is inderdaad meestal waar. De reden is dat werken beter alleen gaat dan samen. Dat is in het voordeel van mensen die zich comfortabel

Lees verder  |  Reageer

Spreek dikke werknemer op leefstijl aan

13 augustus 2012 - ABCOUDE - Ondernemers mogen werknemers best op hun slechte leefstijl aanspreken, vooral als hun productiviteit hieronder lijdt. Bedrijfsarts Corné Roelen: "Er zijn geen officiële richtlijnen, maar als werknemers zich om de haverklap ziek melden, hoestend en kortademig rondlopen omdat ze te

Lees verder  |  Reageer

Vraag snel WBSO en RDA aan

03 augustus 2012 - ABCOUDE - Voor de succesvolle subsidie WBSO is in 2012 nog de mogelijkheid een aanvraag in te dienen. De WBSO ondersteunt bedrijven die technisch nieuwe producten, processen of programmatuur ontwikkelen. •  Soepel begrip ‘innovatie’ •  Deadline 1 september •  RDA en Innovatiebox •  Subsidie Workshop Tip:

Lees verder  |  Reageer

Top 10 fouten van een slechte baas

23 juli 2012 - ABCOUDE - Hoe herken je slechte managers en wat doen zij eigenlijk fout?  Om antwoord te krijgen op die vragen, bestudeerden Jack Zenger en Joseph Folkman meer dan 11.000 leidinggevenden. En dan in het bijzonder: de tien procent van hen die

Lees verder  |  Reageer

Ontslag na discriminatie op Facebook

12 juli 2012 - ABCOUDE - Discrimineren mag niet en dus ook niet op Facebook. De kantonrechter in Arnhem ontbindt het contract van een werknemer die zich op Facebook negatief had uitgelaten over zijn werkgever en discriminerend over een collega. Het is het tweede ontslag

Lees verder  |  Reageer

Personeel aannemen met subsidie

15 juni 2012 - ABCOUDE - Als werkgever bent u in deze tijd mogelijk terughoudend met het aannemen van nieuw personeel. Toch heeft de overheid een aantal stimulerende loonsubsidies beschikbaar die het aantrekkelijk maken om mensen uit bepaalde groepen aan te nemen. Dit kan extra

Lees verder  |  Reageer

7 kenmerken van een workaholic

11 juni 2012 - ABCOUDE - Hard werken kan geen kwaad. Alleen, waar ligt de grens tussen hard werken en té hard werken? Wanneer wordt u van een bezige ondernemer een workaholic? Noorse en Britse onderzoekers ontwikkelden er een test voor: de Bergen Work Addiction

Lees verder  |  Reageer

6 kenmerken van een echte leider

14 mei 2012 - ABCOUDE - Over leiderschap is al veel gezegd en geschreven. Boekenkasten vol zelfs. Desondanks zijn psychologen het eens over de belangrijkste eigenschappen die goede leiders moeten bezitten. De redactie zet de 6 kenmerken van een echte leider op een rij. • Goede

Lees verder  |  Reageer

Multitasker haalt alles door elkaar

07 mei 2012 - ABCOUDE - Als druk bezette ondernemer doet u wellicht geregeld meerdere dingen tegelijk. En multitaskend personeel wordt vaak als productief personeel gezien. Niets is echter minder waar, blijkt uit wetenschappelijk onderzoek. Het is veel beter om één ding tegelijk te doen.

Lees verder  |  Reageer

Bericht op Facebook reden ontslag

23 april 2012 - ABCOUDE - Sociale media zijn een hype en velen zijn actief op Facebook of Twitter. In hoeverre zijn sociale media ‘privé’? Kunnen berichten op sociale media gevolgen hebben voor het werk? Daarover deed de kantonrechter in Arnhem onlangs een interessante uitspraak.

Lees verder  |  Reageer

'Af en toe een biertje moet ook kunnen'

10 april 2012 - ABCOUDE - Diederik Mutsaerts is eigenaar van een bedrijf dat groeit als kool. In het project Dare to Have a Dream wordt hij gecoacht door topmanager Jan Dekker. Mutsaerts legt de verantwoordelijkheid lager in zijn bedrijf, om zichzelf vrij te spelen.

Lees verder  |  Reageer

Opinie Pauline Smeets: Meer vrouwen in de top

14 maart 2012 - DEN HAAG - Internationale Vrouwendag, jaarlijks op 8 maart, is de actiedag van de vrouwenbeweging. Internationale Vrouwendag is een herdenking van de eerste staking van vrouwen die plaatsvond op 8 maart 1908 in New York. De staking was gericht tegen de

Lees verder  |  Reageer

Jonge werknemers zijn stresskippen

12 maart 2012 - ABCOUDE - De ‘Y-generatie’ van jonge werknemers is niet zo zelfverzekerd en optimistisch als wordt gedacht. Uit ‘vitaliteitsonderzoek’ van SKB-Monitor@Work blijkt dat jongeren stressgevoeliger zijn dan hun 10 jaar oudere collega’s. Door het hoge burn-out risico is het werkvermogen van jongeren

Lees verder  |  Reageer

8 stappen om uw doelen te bereiken

12 maart 2012 - ABCOUDE - Veel ondernemers zouden graag meer tijd besteden aan hun echte zakelijke doelen. Maar door de drukte van alle dagelijkse beslommeringen komen zij daar niet genoeg aan toe. Hoe schift u zo in uw dagelijkse werkzaamheden dat u meer tijd

Lees verder  |  Reageer

7 voordelen van sport voor het werk

10 februari 2012 - ABCOUDE - Ooit waren werkgevers niet gek op sportende werknemers. Want stel dat zij door een blessure in de ziektewet komen? Dat beeld is nu veranderd. Sporters zijn minder vaak ziek, hebben minder last van stress en zijn productiever dan niet-sporters.

Lees verder  |  Reageer

Zo denkt uw personeel over u

06 februari 2012 - ABCOUDE - Vertelt u aan uw personeel dat u hard werkt? Grote kans dat ze u niet geloven. Meer dan vier op de tien werknemers vindt dat hij harder werkt dan zijn baas. Toch krijgt de Nederlandse baas een 6,6 van

Lees verder  |  Reageer

Vleier heeft meer succes

03 februari 2012 - ABCOUDE - Vleiers hebben de toekomst. Zij hebben de beste kansen in het leven, lijden minder aan stress en hun gezondheid is sterker. Wie niet handig is in het vleien, zou er in opgeleid moeten worden. Dat is de conclusie van

Lees verder  |  Reageer

Zo ontspant u na een drukke werkdag

30 januari 2012 - ABCOUDE - Ontspant u goed na een drukke werkdag? Helaas blijken Nederlanders daar niet erg handig in te zijn. 80 Procent van onze landgenoten vult zijn vrije tijd in met activiteiten die niet helpen tegen stress. Dat blijkt uit de resultaten

Lees verder  |  Reageer

Werknemer hoeft geen promotie

27 januari 2012 - ABCOUDE - Nederlandse werknemers willen in 2012 een betere werk-privébalans en meer voor zichzelf opkomen. Zo staan de persoonlijke wensen voorop bij de goede voornemens voor 2012. Opmerkelijk is dat de interesse in promotie maken fors is gedaald. Dat blijkt uit

Lees verder  |  Reageer

Jonge werknemers willen niet thuiswerken

24 november 2011 - ABCOUDE - Werknemers werken steeds meer uren thuis. Maar het thuiswerken is niet evenredig verdeeld over generaties en ook niet over bedrijven. Thuiswerken is bij oudere werknemers veel populairder dan bij jongere en dat verschil neemt toe. Opmerkelijk genoeg blijft juist

Lees verder  |  Reageer

Geen ontslag om overtreden rookverbod

21 november 2011 - ABCOUDE - Als een werknemer het rookverbod van de werkgever overtreedt, is dat op zich nog geen reden voor ontslag, laat staan ontslag op staande voet. Zelfs niet in een fabriek met explosiegevaar. Dat blijkt uit een uitspraak van de kantonrechter

Lees verder  |  Reageer

Top 10 redenen afwijzing sollicitant

21 november 2011 - ABCOUDE - Een groeiende ondernemer heeft af en toe vacatures. Op basis van gesprekken moet u beslissen met welke kandidaat u verder gaat. Solliciteren roept nervositeit op en alleen al daarom mag een sollicitant best een blunder maken in het gesprek.

Lees verder  |  Reageer

Uiterlijk onbelangrijk, drijfveren essentieel

14 november 2011 - DEN HAAG - CEO Ab van der Touw wil de soul weer in Siemens brengen. Ondernemer Recep Bakirci wil weten hoe een groot bedrijf werkt. Ze zijn aan elkaar gekoppeld in het project Dare to Have a Dream. "We spraken over

Lees verder  |  Reageer

Nieuwe inspectie pakt bedrijven hard aan

09 november 2011 - ABCOUDE - De overheid gaat harder optreden tegen bedrijven die de wet overtreden. Per 1 juli 2012 worden de straffen verzwaard. Op 1 januari 2012 wordt ook de Inspectie SZW opgericht. Wat verandert er en wat kunnen MKB-ondernemers verwachten? De redactie

Lees verder  |  Reageer

Talent is zo weer weg

08 september 2011 - ABCOUDE - Wilt u een groot talent in dienst nemen? Dat kan lukken, maar het vasthouden van talent is een stuk lastiger. Want talent blijft maar vier jaar en is steeds op zoek naar een andere baan. Dat blijkt uit de

Lees verder  |  Reageer

Hoera, het is maandag

05 september 2011 - ABCOUDE - Maandagen zijn lang niet zo vervelend als altijd wordt beweerd. Het is niet zo dat werkende mensen op maandag depressiever of minder fit zijn dan op andere dagen. De maandagochtendblues bestaat helemaal niet. De maandag is een hele gewone

Lees verder  |  Reageer

20 Kenmerken van een psychopaat

29 augustus 2011 - ABCOUDE - De Canadese psycholoog Robert Hare ontwikkelde de Psychopathy Checklist Revised (PCL-R). Deze checklist wordt wereldwijd gebruikt om psychopaten te herkennen. De checklist vat de 20 belangrijkste eigenschappen van psychopaten samen. • Opschepper die te positieve inschatting heeft van zijn

Lees verder  |  Reageer

Psychopaat succesvol in het MKB

29 augustus 2011 - ABCOUDE - Psychopaten zijn gek op selectieprocedures en komen daar met vlag en wimpel doorheen. Ook hebben zij meerdere eigenschappen die juist hen geschikt maakt voor leidinggevende functies. Ondernemers nemen psychopaten gemakkelijk in dienst, zo blijkt uit onderzoek. Dit kan afschuwelijke

Lees verder  |  Reageer

Personeel valt voor begripvolle baas

26 augustus 2011 - ABCOUDE - Een beetje begrip van de baas doet wonderen. Personeel is in dat geval  tevreden over de privé/werkbalans en zet zelfs een tandje bij om het werk te klaren. Dit blijkt uit een onderzoek onder 190.000 respondenten uit 300 organisaties. •   

Lees verder  |  Reageer

Personeel geeft zich bloot aan de baas

26 augustus 2011 - UTRECHT - Werkgevers bemoeien zich graag met het privéleven van hun werknemers. Bijna twee derde van de werkgevers vindt het privéleven van de werknemer té bepalend voor de arbeidsprestatie, om zich er volledig buiten te houden. En daar is reden voor,

Lees verder  |  Reageer

12 Tips tegen stress op het werk

24 augustus 2011 - ABCOUDE - Als ondernemer heeft u het druk. Als daar spanningen bij komen, kan dat leiden tot stress. Wat kunt u doen om minder stress op het werk te hebben? De redactie verzamelde 12 tips voor een relaxter leven.  Doe een

Lees verder  |  Reageer

Werkgever sneller aansprakelijk voor burn-out

16 augustus 2011 - ABCOUDE - Het aantal mensen in Nederland met een burn-out neemt behoorlijk toe. Steeds meer werknemers stellen hun werkgever hiervoor aansprakelijk, en met succes. Zo heeft het Hof geoordeeld dat een werkgever aansprakelijk gesteld kan worden als een werknemer een burn-out

Lees verder  |  Reageer

Mannen netwerken beter dan vrouwen

12 augustus 2011 - ABCOUDE - Waar vaak wordt aangenomen dat vrouwen beter netwerken dan mannen, is het in werkelijkheid omgekeerd. Dat blijkt uit internationaal onderzoek door LinkedIn. Vrouwen maken op de meeste sociale netwerken de meerderheid van de gebruikers uit. Toch zijn mannen beter

Lees verder  |  Reageer

Verhaal uw loonschade op de dader

02 augustus 2011 - ABCOUDE - Het kan u zomaar overkomen: uitval van een werknemer door schuld van een ander. Bijvoorbeeld wanneer uw werknemer arbeidsongeschikt raakt door een ongeval. Voor u blijven de loonkosten gewoon doorlopen. Gelukkig kunt u deze loonschade verhalen op de aansprakelijke

Lees verder  |  Reageer

Regels voor ratten en rokers

26 juli 2011 - ABCOUDE – Hoe zou u uw bedrijfscultuur omschrijven? Hoe gaan uw medewerkers met elkaar om? Als de sfeer goed is, hoe houdt u deze dan goed en hoe voorkomt u conflicten? Het zwart op wit zetten van uw huisregels kan helpen.

Lees verder  |  Reageer

Signalen van een stille drinker op kantoor

25 juli 2011 -   ABCOUDE - Verslaving is schadelijk voor de verslaafde en een risico voor u als werkgever. Als een personeelslid verslaafd is, wilt u hem helpen als dat mogelijk is. Maar verslaving wordt vaak niet gesignaleerd, zelfs niet door huisartsen. Hoe herkent u

Lees verder  |  Reageer

Tweeten maakt het werk leuker

22 juli 2011 - ABCOUDE - Als u uw zinnen heeft gezet op getalenteerd personeel dan is het toestaan van social media tijdens het werk eigenlijk een must. Er is namelijk een 'war for talent' ophanden. Werkgevers waar het personeel mag tweeten en facebooken hebben

Lees verder  |  Reageer

Maffiatips voor nette zakenlui

18 juli 2011 - ABCOUDE - Een ondernemer kan soms uit onverwachte hoek goede ideeën opdoen voor zijn interne- en zijn marketingcommunicatie. Wat kunt u leren van de interne communicatie van de New Yorkse maffia? En van de marketingstrategie van Barack Obama? We schotelen u

Lees verder  |  Reageer

Twintig tips om uw personeel te motiveren (2)

14 juli 2011 - ABCOUDE - Hoe gemotiveerder uw medewerkers zijn, hoe beter het werk dat ze afleveren. Het succes van uw onderneming hangt nauw samen met de mate waarin u hen inspireert. Daarom stelde de redactie twintig tips samen voor het motiveren van uw

Lees verder  |  Reageer

Twintig tips om uw personeel te motiveren

06 juli 2011 - ABCOUDE - Hoe gemotiveerder uw medewerkers zijn, hoe beter het werk dat ze afleveren. Het succes van uw onderneming hangt nauw samen met de mate waarin u hen inspireert. Daarom stelde de redactie in twee artikelen twintig tips samen voor het

Lees verder  |  Reageer

Managers zelden ergens goed voor

04 juli 2011 - ABCOUDE - Ieder zichzelf respecterend bedrijf heeft minimaal één manager in dienst. Of zou u best zonder uw office manager, human resource manager of marketing manager kunnen? Volgens kenners is tenslotte nooit wetenschappelijk vastgesteld dat managers iets toevoegen aan een bedrijf.

Lees verder  |  Reageer

Werkvloer horror voor homo's?

17 juni 2011 - ABCOUDE -  Eén op de drie homo’s en één op de vier lesbo’s is op het werk niet 'uit de kast'. Dat kan zomaar liggen aan die macho's  op uw werkvloer. De COC is deze week een test gestart naar homoseksualiteit

Lees verder  |  Reageer

Goed assessment biedt houvast

14 juni 2011 - ABCOUDE - Sommige bedrijven hechten grote waarde aan een assessment. Vaak wordt een assessment gebruikt als beweegreden om (interne) kandidaten af te wijzen of juist aan te nemen. Maar heeft een assessment wel zin? En, wat kost het eigenlijk? De redactie

Lees verder  |  Reageer

Tem uw kantoortiran

06 juni 2011 - ABCOUDE - Loopt u wel eens met een boogje om een medewerker heen? Omdat u elke keer als u in contact komt met onaangename zaken wordt geconfronteerd? Dan zou het kunnen dat u een kantoortiran in dienst heeft. De redactie stelde

Lees verder  |  Reageer

9 Tips om korter te vergaderen

03 juni 2011 - ABCOUDE - Zelfs druk bezette ondernemers vergaderen vaak langer dan nodig is en bereiken niet altijd het doel van de vergadering. Hier is iets aan te doen. We zetten een aantal oplossingen voor u op een rij. • Wacht niet op laatkomers •

Lees verder  |  Reageer

'Stelen van de baas' kwestie van bedrijfscultuur

25 mei 2011 - ABCOUDE - Het zijn vooral kleine bedrijven waar in de loop der jaren een cultuur ontstaat van 'ons kent ons'. Iets stelen van de baas sluipt er dan langzaam in en wordt door de mkb'ers ook vaak door de vingers gezien.

Lees verder  |  Reageer

Personeel aannemen zonder risico (deel 2)

24 mei 2011 - ABCOUDE - Uit de resultaten van het recent gehouden MKB-Investeringsonderzoek, blijken de verwachtingen van ondernemers voor 2011 gematigd positief. Dit biedt ruimte voor investeringen. Bijvoorbeeld op het gebied van software, accountancydiensten, pensioenproducten, verzekeringen en opleidingen. Maar ook voor de arbeidsmarkt is

Lees verder  |  Reageer

7 Tips voor effectief vergaderen

20 mei 2011 - ABCOUDE - Ondernemers zijn vrijwel altijd druk bezet.Toch vergaderen ook zij vaak langer dan nodig is, zonder het doel van de vergadering te bereiken. Hier is iets aan te doen. De oplossingen liggen zelfs eigenlijk best voor de hand. We zetten

Lees verder  |  Reageer

Top 10 redenen voor ontslag

17 mei 2011 - ABCOUDE - U heeft met de beste bedoelingen een nieuwe medewerker aangenomen. Maar dan blijkt die medewerker nogal wat problemen te hebben met zijn werkhouding. Zo erg dat u besluit hem te ontslaan. U bent niet de eerste ondernemer die dat

Lees verder  |  Reageer

10 Tips voor een goede werksfeer

10 mei 2011 - ABCOUDE - Het liefst hebben we het gezellig op het werk. Maar sommige initiatieven van collega’s waarderen we meer dan andere. Aan welke eigenschappen hebben de meeste werknemers een hekel? Een top tien aan tips voor hoe u het leuk houdt

Lees verder  |  Reageer

Seks op het werk geen taboe

09 mei 2011 - ABCOUDE - Het is de zonnigste lente ooit. Een prima sfeer voor een romance op het werk. Leuk, zolang het de werksfeer niet teveel beïnvloedt, zult u denken. En hierin bent u niet de enige. Steeds meer bedrijven stellen regels op

Lees verder  |  Reageer

Managementtips voor ondernemers

09 maart 2011 - ABCOUDE - Op 3 maart 2011 vond in de Van Nelle Ontwerpfabriek in Rotterdam voor de zesde keer de verkiezing van de Logistiek Manager van het Jaar plaats. Maar de dag was veel meer dan dat. De 600 bezoekers konden er

Lees verder  |  Reageer

Personeel aannemen zonder risico

07 maart 2011 - ABCOUDE- Uit de resultaten van het recent gehouden MKB-Investeringsonderzoek, blijken de verwachtingen van ondernemers voor 2011 gematigd positief. Dit biedt ruimte voor investeringen. Bijvoorbeeld op het gebied van software, accountancydiensten, pensioenproducten, verzekeringen en opleidingen. Maar ook voor de arbeidsmarkt is er

Lees verder  |  Reageer

Uw bedrijf en de CAO

14 januari 2011 - ABCOUDE - Het grootste gedeelte van alle werkende mensen in Nederland valt onder een CAO (collectieve arbeidsovereenkomst). In Nederland zijn zo’n kleine duizend verschillende CAO’s. CAO’s kunnen per bedrijfstak of per onderneming worden afgesloten. Maar een CAO afsluiten is niet verplicht.

Lees verder  |  Reageer

Meer omzet met korte lijnen

10 december 2010 - ABCOUDE - Hoe gaat u om met uw medewerkers? Bent u over het algemeen los in de omgang of hecht u veel waarde aan formele omgangsvormen en hiërarchie? Is het laatstgenoemde het geval, dan zult u uw omgangsvormen moeten aanpassen. De

Lees verder  |  Reageer

Seks op het werk schaadt vrouwen

15 oktober 2010 - ABCOUDE - Seksuele relaties op het werk schaden niet alleen de koppels die hun affaires onthuld zien worden. Ze zijn vooral ook slecht voor de carrières van jonge, getalenteerde vrouwen. Dat schrijft de Harvard Business Review naar aanleiding van het ontslag

Lees verder  |  Reageer

Kosteloos MVO ondernemen

07 oktober 2010 - ABCOUDE - Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) was ooit een speeltuin voor idealistische ondernemers. Maar inmiddels is MVO een volwaardig onderdeel van de bedrijfsstrategie van talloze bedrijven, groot en klein. En er is goed nieuws: veel MVO kost u namelijk geen cent. We

Lees verder  |  Reageer

In 10 stappen succesvol werkgever worden

06 oktober 2010 - ABCOUDE - Het succes van uw onderneming hangt voor een groot deel af van wat voor soort leider u bent. Daar is heel veel onderzoek naar gedaan en minstens zo veel over geschreven. BusinessCompleet.nl zette voor u op een rij waaraan

Lees verder  |  Reageer

Mannen seksueel geïntimideerd op het werk

20 september 2010 - ABCOUDE - Iedereen vindt het leuk om een complimentje over zijn of haar uiterlijk te krijgen. Ook kunnen de meeste mensen een goede seksueel getinte grap waarderen. Maar het wordt anders wanneer deze flauw en persoonlijk wordt. Of nog erger, zo’n

Lees verder  |  Reageer

Dit kan uw secretaresse

09 juli 2010 - ABCOUDE - Over wat voor soort eigenschappen een goede secretaresse moet beschikken zijn veel grappen gemaakt. Feit blijft dat volgens een onderzoek van een Nederlandse vakbond 99 procent van de Nederlandse secretaresses vrouw is. Maar wat nog belangrijker is: in heel

Lees verder  |  Reageer

Ontslag om peanuts

17 juni 2010 - ABCOUDE - ‘Peanuts’. Nootjes dus. Een Engelstalige gebruikt het woord om aan te duiden dat iets volslagen onbelangrijk is. Dus zal de internationale reiziger zich verbazen als hij leest over het ontslag van een medewerker van een cateringbedrijf op Schiphol. Deze

Lees verder  |  Reageer

Effectief delegeren in 5 stappen

30 maart 2010 - ABCOUDE - U kent dat wel: u bent druk en u komt nergens aan toe. Veel ondernemers kampen met een bomvolle to do lijst. Een belangrijke oplossing daarvoor is delegeren. Soms is delegeren zelfs het enige wat u nog kunt doen,

Lees verder  |  Reageer

20 Voor- en nadelen van delegeren

29 maart 2010 - ABCOUDE - U kent dat wel: u bent druk en u komt nergens aan toe. Veel ondernemers kampen met een bomvolle to do lijst. Een belangrijke oplossing daarvoor is delegeren. Soms is delegeren zelfs het enige wat u nog kunt doen,

Lees verder  |  Reageer

Maak een elftal van uw team

25 maart 2010 - ABCOUDE - Binnen een succesvol voetbalelftal zijn de teamleden op elkaar ingespeeld. Zo kunnen ze optimaal samenwerken, wat doelpunten oplevert. U wilt natuurlijk ook dat de samenwerking binnen uw bedrijf iets oplevert: een betere productie, meer klanten of een efficiëntere vorm

Lees verder  |  Reageer

4 Redenen om geen loon door te betalen

22 februari 2010 - ABCOUDE - Stel uw werknemer gaat naar de dokter om een blaar te laten doorprikken. Moet u dan altijd het loon doorbetalen? Het antwoord is: nee. Maar hoe zit dat dan, en hoe zit dat dan bij ziekte? De redactie van

Lees verder  |  Reageer

Tien tips om de baas te blijven (2)

01 februari 2010 - ABCOUDE – Eigenlijk kan een baas het nooit goed doen. Werknemers hebben immers altijd de neiging om te mopperen. Daarom zette de redactie van BusinessCompleet.nl een aantal tips voor u op een rij over hoe u op een goede manier de

Lees verder  |  Reageer

Tien tips om de baas te blijven

14 januari 2010 - ABCOUDE – Eigenlijk kan een baas het nooit goed doen. Werknemers hebben immers altijd de neiging om te mopperen. Daarom zette de redactie van BusinessCompleet.nl een aantal tips voor u op een rij over hoe u op een goede manier de

Lees verder  |  Reageer

Uw sollicitanten liegen heel wat af

08 januari 2010 - ABCOUDE - Zowel in brieven, CV’s als gesprekken stellen de meeste sollicitanten zich mooier voor dan ze zijn. BusinessCompleet.nl zocht uit waarover zij liegen en hoe u als ondernemer kunt voorkomen dat u de verkeerde kandidaat aanneemt. Onlangs nog nam de PVV

Lees verder  |  Reageer

De ideale baas is een vrouw

10 december 2009 - ABCOUDE - Hoeveel vrouwelijke wereldleiders kent u? En hoeveel vrouwen kent u die leiding geven aan een bedrijf? En zijn dat dan vrouwvriendelijke bedrijven? Het lijkt erop dat het beeld van een leider nog altijd bepaald wordt door de man. Maar

Lees verder  |  Reageer

Zeven kenmerken van een leugenaar

02 november 2009 - ABCOUDE - Stel, u ontmoet een potentile nieuwe zakenpartner. Stel, hij heeft een goed verhaal. U wilt wel met hem in zee. Alleen kent u hem nog niet goed. U bent ook wel eens lelijk belazerd. Hoe kunt u bepalen of

Lees verder  |  Reageer

15 Redenen waarom u geen manager bent

24 augustus 2009 - ABCOUDE - Een ondernemer is vaak creatief en heeft altijd nieuwe ideeën voor een product of een bedrijf. Een manager brengt structuur aan in een organisatie en begeleidt mensen. Dus wat als een ondernemer zo succesvol is dat hij mensen in

Lees verder  |  Reageer

Laat de interim manager uw puin ruimen

10 augustus 2009 - ABCOUDE - Het grote voordeel van het inhuren van een interim manager is dat hij voor een korte periode in uw bedrijf moeilijke beslissingen kan omzetten tot daden. Als het goed is komt hij, ruimt hij op en verdwijnt hij weer.

Lees verder  |  Reageer

Nederland kampioen deeltijdwerk, maar werkgever wil liever fulltimer

10 juli 2009 - ABCOUDE - Nederland is kampioen deeltijdwerk. Vooral Nederlandse vrouwen werken massaal in deeltijd. Dankzij de parttimers heeft Nederland de op één na hoogste arbeidsparticipatie van Europa. Wat vinden werkgevers van het legioen parttimers? Kost het geld of levert het juist extra op?

Lees verder  |  Reageer

Succesvolle verandermanagers gebruiken marketing

08 juni 2009 - TREMELO (B) - Veranderingsprogramma’s zijn in deze tijden van economische crisis aan de orde van de dag. Helaas mislukken ze vaak. Onvoldoende aandacht voor de communicatie rond de verandering is één van de belangrijkste redenen. Waarom is communicatie bij veranderingsprocessen zo moeilijk? Het

Lees verder  |  Reageer

Werknemer ergert zich blauw aan collega's

29 mei 2009 - ABCOUDE – De werkende Nederlander ergert zich heel wat af. Zowel aan collega’s als aan de baas. Beloftes niet nakomen, werk afschuiven en roddelen behoren tot de grootste irritaties op de werkvloer. Maar ook de collega die na het krijgen van

Lees verder  |  Reageer

Bemiddeling zzper is chaos

27 april 2009 - ABCOUDE - Er is voor zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) heel wat te vinden als het gaat om verenigingen, belangengroepen en bemiddelaars. Sommigen van die bemiddelaars zijn niet meer dan marktplaatsen, anderen doen net iets meer. Maar wie doet nu wat? Vorige week

Lees verder  |  Reageer

Hoe houd je Cupido in bedwang?

03 april 2009 - ABCOUDE - Het begint met een knipoog bij het koffiezetapparaat en eindigt, via een dubbelzinnige e-mailconversatie, bij een afspraak in het kopieerhok. Het is een hot item: relaties op de werkvloer. Zeg, werk jij hier al lang? Uit onderzoek dat online relatieservice

Lees verder  |  Reageer

12 Tips om effectief te vergaderen

30 maart 2009 - ABCOUDE – Vergaderingen zijn vaak noodzakelijk. Ze kunnen heel productief zijn. Maar even vaak kosten vergaderingen vooral tijd, geld en energie. 12 Tips om effectiever te vergaderen. Iedereen vergadert Vergaderingen domineren de manier waarop we tegenwoordig zaken doen. Uit Amerikaans onderzoek blijkt dat

Lees verder  |  Reageer

10 Tips om te delegeren

25 maart 2009 - ABCOUDE - Herkent u zichzelf in dit profiel: gedreven, onafhankelijk, prestatiegericht en een doenersmentaliteit? Net als vele andere ondernemers vindt u het dan misschien  moeilijk om zaken los te laten en over te dragen. Als ondernemer bent u de trotse vader

Lees verder  |  Reageer

Zo voert u een ontslaggesprek

23 maart 2009 - ABCOUDE - Naarmate uw onderneming groeit, dienen zich nieuwe uitdagingen aan. Zoals het voeren van gesprekken met personeel. In een korte serie over hoe u dergelijke gesprekken voert, vandaag deel 5: het ontslaggesprek. Eerder verschenen in deze serie: Deel 1: Zo

Lees verder  |  Reageer

Zo voert u een slechtnieuwsgesprek

15 maart 2009 - ABCOUDE - Naarmate uw onderneming groeit, dienen zich nieuwe uitdagingen aan. Zoals het voeren van gesprekken met personeel. In een korte serie over hoe u dergelijke gesprekken voert, vandaag deel 4: het slechtnieuwsgesprek. Zie ook: Zo voert u een sollicitatiegesprek Zie ook: Zo

Lees verder  |  Reageer

Hoeveel privacy heeft uw werknemer?

12 maart 2009 - ABCOUDE - Finse bedrijven mogen werknemers bespieden. De Franse rechters pleiten echter vaker voor privacy. Wat zijn uw rechten als ondernemer in Nederland? Werknemers hebben met de komst van e-mail en internet steeds meer mogelijkheden om privézaken te regelen tijdens werktijd. Een

Lees verder  |  Reageer

8 Tips om prioriteiten te stellen

10 maart 2009 - ABCOUDE - Prioriteiten stellen moet, om te voorkomen dat u omkomt in het werk, verkeerd werk doet of noodzakelijke werkzaamheden laat liggen. Acht tips over hoe u prioriteiten stelt. Zie ook: In vier stappen naar een effectieve beslissing Zie ook: Hulpmiddelen voor een

Lees verder  |  Reageer

De vijf kleuren van verandermanagement

09 maart 2009 - ABCOUDE - Of het nu gaat om de realisatie van een fusie, cultuuromslag of reorganisatie, elke verandering vereist goede communicatie. Er zijn vijf verschillende manieren om dit vorm te geven. Zo geven mannen de voorkeur aan blauwdrukdenken en zoeken de

Lees verder  |  Reageer

Zo voert u een sollicitatiegesprek

23 februari 2009 - ABCOUDE – Naarmate uw onderneming groeit, dienen zich nieuwe uitdagingen aan. Zoals het voeren van gesprekken met personeel. BusinessCompleet lanceert een korte serie over hoe u dergelijke gesprekken voert. Vandaag deel 1: het sollicitatiegesprek. Zie ook: Zo voert u een functioneringsgesprek Zie

Lees verder  |  Reageer

Hulpmiddelen voor een effectieve beslissing

10 november 2008 - ABCOUDE - Voor het nemen van verschillende soorten complexe beslissingen zijn veel hulpmiddelen bedacht. In dit artikel beschrijven we vier handige tools die uw keuze vergemakkelijken. Zie ook het artikel In vier stappen naar een effectieve beslissing Paretoanalyse De Italiaanse econoom Vilfredo Pareto constateerde

Lees verder  |  Reageer

In vier stappen naar een effectieve beslissing

10 november 2008 - ABCOUDE – Alle ondernemers staan van tijd tot tijd voor het nemen van een complexe beslissing. Hoe doet u dat? BusinessCompleet geeft u de vier stappen die u zet naar een effectieve beslissing, en vier hulpmiddelen die u daarbij kunnen helpen. Zie

Lees verder  |  Reageer

7 Tips voor een bedrijfsuitje

03 november 2008 - ABCOUDE - Een bedrijfsuitje komt de goede sfeer en samenwerking in een bedrijf vaak ten goede. Als een minimum aantal mensen mee doet, is het bovendien aftrekbaar van de belasting. Maar wat voor een uitjes zijn er en hoe organiseert u

Lees verder  |  Reageer

Commissie-Bakker schrikt MKB af van aannemen personeel

02 juni 2008 - ABCOUDE - Onlangs zijn plannen uitgelekt om de kosten van de WW door te schuiven naar de werkgevers. Dit zou de kern zijn van het rapport van de Commissie-Bakker, die door de regering werd ingesteld nadat de coalitiepartijen het niet eens

Lees verder  |  Reageer

Hoe voer ik een sollicitatiegesprek?

28 mei 2008 - ABCOUDE - Tijdens een sollicitatiegesprek probeert u een beeld te krijgen van de geschiktheid van een kandidaat voor een bepaalde functie. U wil op een effectieve manier de kandidaat beter leren kennen. Het is in uw belang u goed op

Lees verder  |  Reageer

Alles over assessments

21 mei 2008 - ABCOUDE - Een assessmenttest helpt u bij het aannemen van personeel, of bij het solliciteren. Businesscompleet geeft u antwoord op de vragen wat is een assessment, welke types assessment zijn er en welke bedrijven zijn er in gespecialiseerd? Ook geven we

Lees verder  |  Reageer

Managers houden telewerken tegen

07 mei 2008 - DEN HAAG - Een grote meerderheid van de Nederlandse werknemers wil flexibeler werken als hun baas hun dat zou aanbieden. Dat blijkt uit een omvangrijk onderzoek van het Platform voor Informatiesamenleving (EPN). "Werknemers in ons land zijn modern geworden, nu

Lees verder  |  Reageer

Troep kun je niet managen, acties wel!

28 april 2008 - In een vlaag van overzichtsdrang maken we vaak lijstjes, een poging om de controle terug te krijgen over alles wat we nog moeten doen. Deze ‘to do-lijstjes’ hebben echter zelden het niveau dat ze moeten hebben. Het zijn verzamelingen ‘reminders’, bij

Lees verder  |  Reageer