Ondernemen met de beste ondersteuning

Ondernemersinkomen

Werkgevers: Langer doorwerken krijgt wel veel aandacht in cao

13 januari 2017 - ABCOUDE - Sinds de verhoging van de AOW- en pensioenleeftijd is er in de praktijk veel gebeurd om langer doorwerken of flexibel met pensioen te gaan ook echt mogelijk te maken, stellen MKB-Nederland en VNO-NCW. Bijvoorbeeld door afspraken in cao’s maar

Lees verder  |  Reageer

Nederlandse economie in lagere versnelling

12 januari 2017 - ABCOUDE - Na twee jaar van stevig herstel, groeit de economie in 2017 wat minder hard. De brexit wordt sterker gevoeld, de huizenmarktimpuls is kleiner en de gasproductie daalt. Toch blijft de groei op peil, mede door toenemende consumentenbestedingen. • Klusbedrijven

Lees verder  |  Reageer

Een op negen Nederlanders verlaat liefst morgen nog huidige werkgever

12 januari 2017 - ABCOUDE - 11 procent van werkend Nederland verlaat het liefst morgen nog de huidige werkgever als er een andere functie voorbijkomt. Ruim de helft (52 procent) overweegt een overstap en slechts 33 procent zegt resoluut nee. Medewerkers tussen de 35 en

Lees verder  |  Reageer

Nieuw fiscaal voordeel via Energie-investeringsaftrek

09 januari 2017 - ABCOUDE - Ondernemers die willen investeren in energiezuinige technieken kunnen in 2017 weer rekenen op fiscaal voordeel via de Energie-investeringsaftrek (EIA). Voor 2017 steeg het EIA budget van € 161 miljoen naar € 166 miljoen. • Tot 55 procent aftrek van fiscale

Lees verder  |  Reageer

UWV: groei in detailhandel ondanks grote faillissementen

05 januari 2017 - ABCOUDE - De toekomst is onzeker voor traditionele warenhuizen en winkelketens. Ruim 21.000 mensen verloren in 2016 hun baan door een faillissement in de detailhandel. Desondanks verwacht UWV dat de werkgelegenheid in de sector met zo’n 7.500 werknemersbanen per jaar zal

Lees verder  |  Reageer

Meer geld voor scholing naar kansrijke beroepen

04 januari 2017 - ABCOUDE - Werkzoekenden krijgen meer mogelijkheden om zich te laten omscholen voor kansrijke beroepen. De Tweede Kamer wil extra geld uittrekken voor de scholingsvouchers die dit mogelijk maken. De vouchers bestaan al sinds mei 2016 en zijn een groot succes. Tot

Lees verder  |  Reageer

Gebrek doorgroeimogelijkheden grootste reden ontslag

03 januari 2017 - ABCOUDE - Het ontbreken van doorgroeimogelijkheden (33 procent) is volgens mkb-professionals de belangrijkste reden dat medewerkers uit dienst gaan, naast pensionering. Tegelijkertijd geeft slechts 16 procent aan te willen investeren in doorgroeimogelijkheden en het toekomstperspectief van medewerkers. Binnen het MKB ligt

Lees verder  |  Reageer

2016: een succesvol en innovatief jaar

03 januari 2017 - ABCOUDE - Nederland staat er economisch goed voor, meent minister Kamp van Economische Zaken. Onze economie oversteeg dit jaar het niveau van voor de crisis, terwijl de daling van de werkloosheid stevig doorzet. Nederland groeide in 2016 uit tot de vierde

Lees verder  |  Reageer

Toezicht en Tech Giants of Super Banken

28 december 2016 - COLUMN - Afgelopen jaar zijn de banken veel in het nieuws. Zonder uitzondering kondigen banken grote reorganisaties, vermindering van kosten en reducties van personeel aan. Het CPB heeft in december een zogenaamde 'Policy Brief' gepubliceerd met daarin een schets over de

Lees verder  |  Reageer

Meer sollicitaties via mobiel in 2017

28 december 2016 - ABCOUDE - Het solliciteren via mobiele apparaten zal toenemen in 2017. Millennials (18-35 jarigen) vormen over een paar jaar het grootste deel van de werkende beroepsbevolking en zij verwachten dat zij alles via hun mobiel kunnen regelen. Dit vraagt om belangrijke

Lees verder  |  Reageer

Op verzoek weer: Wat mag er wel en niet op de loonstrook in 2017?

27 december 2016 - ABCOUDE - Altijd een spannend moment voor werknemers: het openmaken van een eerste loonstrookje. Gaat er zóveel van het brutoloon af!? Klopt dat wel? Voor de leek is het nettoloon ook nauwelijks na te rekenen, vooral als er schimmige verrekeningen op

Lees verder  |  Reageer

MKB: Wetsvoorstel massaclaims beter dichttimmeren

23 december 2016 - ABCOUDE - MKB-Nederland, VNO-NCW en de Consumentenbond zijn blij dat minister Van der Steur van Justitie het commerciële claimorganisaties onmogelijk wil maken om namens consumenten massaclaims in te dienen. Dat schrijven zij in een brief in reactie op een wetsvoorstel van

Lees verder  |  Reageer

Fouten in de aangifte, verbeter het alsnog!

22 december 2016 - ABCOUDE - De Panama Papers, de informatie-uitwisselingsverdragen binnen de EU, de afschaffing van het bankgeheim in veel belastingparadijzen en het actieve onderzoek van de Belastingdienst en de FIOD. De kans dat verzwegen (al dan niet met opzet) vermogen en inkomen wordt

Lees verder  |  Reageer

Kwart online shoppers dupe namaakproducten

22 december 2016 - ABCOUDE - 23 procent van de consumenten heeft online onbedoeld een namaakproduct gekocht. De meerderheid van de slachtoffers valt in de leeftijdscategorie 18 tot 34 jaar. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van online merkbeschermer MarktMonitor. • 85 procent vindt dat merken meer

Lees verder  |  Reageer

Groeitempo zakelijke dienstverlening in 2017 lager dan dit jaar

21 december 2016 - ABCOUDE - Voor 2017 verwacht ING Economisch Bureau dat de zakelijke dienstverlening met drie procent in volume toeneemt. De economie blijft groeien, net als de bedrijfsinvesteringen, zij het in een lager tempo dan in 2016. Het vertrouwen van ondernemers is groot,

Lees verder  |  Reageer

100. 000 werknemers per jaar verzuimen door arbeidsongeval

20 december 2016 - ABCOUDE - Van de werknemers in Nederland verzuimde 1,4 procent in 2015 ten minste een dag door een ongeval op het werk. In de bouwnijverheid lag dit percentage twee keer zo hoog. Arbeidsongevallen met minimaal vier dagen verzuim komen in Nederland

Lees verder  |  Reageer

Voldoet jouw factuur aan de eisen van de fiscus?

20 december 2016 - ABCOUDE - Altijd een fijn moment als er weer een rekening naar een klant kan worden verstuurd. Het te innen bedrag zal hopelijk kloppen, maar zijn de gegevens op je factuur correct? Moet jouw rekening bijvoorbeeld voldoen aan de eisen van

Lees verder  |  Reageer

Minder dan een half miljoen werklozen

16 december 2016 - ABCOUDE - Voor het eerst sinds begin 2012 zijn er minder dan een half miljoen werklozen. In november zaten 499.000 mensen zonder baan. Dat blijkt uit de werkloosheidscijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek over de maand november. Dit is

Lees verder  |  Reageer

Schrap het beoordelingsgesprek!

16 december 2016 - ABCOUDE - Ruim een op de vijf Nederlandse medewerkers (21 procent) ziet het beoordelingsgesprek het liefst afgeschaft worden. Werkend Nederland geeft de voorkeur aan continu feedback (41 procent). • Focus op zwakke punten heeft weinig effect • Medewerker wil graag zelf

Lees verder  |  Reageer

4,4 miljard euro aan onbetaalde schuld bij faillissementen

14 december 2016 - ABCOUDE - Bij de in 2015 afgewikkelde faillissementen van bedrijven en instellingen bleef een onbetaalde schuld achter van 4,4 miljard euro. Dat is ruim 14 procent meer dan in 2010, meldt het CBS. De totale schuld van de afgewikkelde faillissementen in

Lees verder  |  Reageer

Aantal vrouwen met betaald werk vrij stabiel

14 december 2016 - ABCOUDE - Het aantal vrouwen met betaald werk schommelt al een tijdje rond hetzelfde percentage. In 2015 had 71 procent van de vrouwen van 20-64 jaar betaald werk, 1 procentpunt meer dan in 2014, maar even veel als in 2013. Tussen

Lees verder  |  Reageer

Nederland derde op mondiale lijst van belastingparadijzen

13 december 2016 - ABCOUDE - Nederland neemt de derde plaats, na Bermuda en de Kaaiman-eilanden, in op de lijst van de 15 ergste belastingparadijzen ter wereld. Dat stelt Oxfam Novib vandaag in haar nieuwe, internationale rapport Tax Battles. Het is het eerste Europese land

Lees verder  |  Reageer

Fout van circa 1. 000 euro betekent vaak einde zakenrelatie

12 december 2016 - Fouten die zakenrelaties begaan, worden maar mondjesmaat door de vingers gezien in het bedrijfsleven. 19 procent van de zakelijke beslissers accepteert geen enkele fout in de categorie ongemakken, zoals onzorgvuldigheid en vergeetachtigheid. Fouten die leiden tot een financiële schade van rond

Lees verder  |  Reageer

Nederlanders willen niet verhuizen voor hun werk

12 december 2016 - ABCOUDE - Bijna negentig procent van de Nederlanders is niet bereid te verhuizen voor het werk. Daarmee heeft Nederland, in weerwil van onze VOC-mentaliteit, de meest honkvaste beroepsbevolking van Europa. Dit blijkt uit een onderzoek van recruitmentspecialist PageGroup naar woon-werkverkeer onder

Lees verder  |  Reageer

Steeds meer mkb'ers exporteren

09 december 2016 - ABCOUDE - In 2014 zijn ruim 11 duizend ondernemingen in het zelfstanding midden- en kleinbedrijf gestart met het structureel exporteren van goederen. Van 2011 tot en met 2013 waren dit jaarlijks tussen 5 duizend en 6 duizend bedrijven. Het totaal aantal

Lees verder  |  Reageer

Steeds meer financiering voor steeds meer mkb'ers

08 december 2016 - ABCOUDE - In twee jaar tijd is door de overheid en de markt voor circa 2,7 miljard euro aan extra financiering beschikbaar gemaakt voor het midden- en kleinbedrijf. Dat blijkt uit de voortgang van het Aanvullend Actieplan mkb-financiering die minister Kamp

Lees verder  |  Reageer

Brussel wil ondernemer in problemen 'adempauze' gunnen

06 december 2016 - ABCOUDE - De Europese Commissie wil ondernemers die met problemen kampen, langer de tijd geven om hun bedrijf van de ondergang te redden. Mocht het dan alsnog mislopen dan moet je deze mensen een tweede kans gunnen. • 200.000 bedrijven per

Lees verder  |  Reageer

Welke creditcard past bij jou?

06 december 2016 - ABCOUDE - Met betaalkaarten anders dan creditcards is vorig jaar meer fraude gepleegd: 34 procent meer fraude door skimming en een stijging van 40 procent door diefstal of verlies van de betaalkaart. Creditcardmaatschappijen daarentegen hebben de schade door fraude weten terug

Lees verder  |  Reageer

De fiscale eenheid in de btw

05 december 2016 - ABCOUDE - In de btw kun je een fiscale eenheid vormen. Dit houdt in dat de verschillende ondernemingen worden aangemerkt als één. Vaak gebeurt dit tussen moeder- en dochtermaatschappijen. Deze fiscale eenheid wijkt af van de fiscale eenheid in de vennootschapsbelasting

Lees verder  |  Reageer

Fiscaal partnerschap, wat heb je er aan?

02 december 2016 - ABCOUDE - Fiscaal partnerschap, het is een veel gehoord begrip. Ook veel regelingen zijn afhankelijk van het al dan niet hebben van een fiscaal partner. Maar wanneer heb je een fiscaal partner? En wat zijn hiervan de consequenties? De redactie legt

Lees verder  |  Reageer

Belasting- en premiedruk neemt toe

01 december 2016 - ABCOUDE - De belasting- en premiedruk neemt de laatste jaren toe en kwam in 2015 uit op 37,8 procent van het bbp. Hoewel de lastendruk niet eerder deze eeuw zo hoog was, ligt deze nog altijd onder het niveau van midden

Lees verder  |  Reageer

Vertrouwen manager van groot belang bij flexibel werken

01 december 2016 - ABCOUDE - Managers die hun personeel vertrouwen met zelfstandig werken zijn essentieel voor het behalen van goede resultaten in een bedrijf dat flexibel wil werken. Alleen het beschikbaar stellen van een computer of een smartphone is niet genoeg voor betere resultaten.

Lees verder  |  Reageer

Werkdruk fiscalisten neemt toe

30 november 2016 - ABCOUDE - Fiscalisten zien de werkdruk toenemen. Dat blijkt uit het onderzoek Werken in de Fiscaliteit dat voor de vijfde maal op rij werd gehouden door Sdu en Berenschot. Meer fiscalisten dan in 2015 vinden de balans tussen werk en privé

Lees verder  |  Reageer

Fiscale eindejaarstips (deel 3)

30 november 2016 - ABCOUDE - Het (belasting)jaar zit er weer bijna op. Tijd om goede voornemens te maken, gezellig samen te zijn met familie en vrienden en om nog even gebruik te maken van een aantal belastingvoordelen! In december sluit het fiscale jaar en

Lees verder  |  Reageer

iDIN, wie kent het niet?

29 november 2016 - COLUMN - Banken houden zich met geldzaken bezig, dat weet iedereen. Nu introduceren banken 'iDIN', vraag het op straat en niemand weet wat het is. Zie ook: Instant payments komt eraan! Iedereen kent wel het probleem van identificatie op internet. Je wil

Lees verder  |  Reageer

KvK: kennis bij ondernemers over geldzaken schiet tekort

29 november 2016 - ABCOUDE - Veel ondernemers geven aan op diverse belangrijke punten onzeker te zijn over hun kennis van geldzaken. Vooral bij financieel vooruitkijken valt er het nodige te winnen voor ondernemers. Het gaat dan bijvoorbeeld om het inschatten van de winstgevendheid van

Lees verder  |  Reageer

Lenen aan je bv en andere vormen van terbeschikkingstelling

28 november 2016 - ABCOUDE - Als je geld uitleent aan je bv of als je bijvoorbeeld een pand verhuurt aan de onderneming van je echtgenoot, val je onder het tbs-regime. Hierdoor moet je resultaat uit overige werkzaamheden opgeven in je aangifte inkomstenbelasting. Er zitten

Lees verder  |  Reageer

Teslarijders en vrouwen krijgen meeste boetes

25 november 2016 - ABCOUDE - Groene automobilisten mogen dan milieuvriendelijk zijn, het zijn niet bepaald de netste autorijders. Eigenaren van een Tesla lopen het vaakst van iedereen tegen een verkeersboete aan. Dat blijkt uit onderzoek van Athlon. Eerder dit jaar al bleek uit onderzoek

Lees verder  |  Reageer

Dijsselbloem: Vennootschapsbelasting kan omlaag

24 november 2016 - ABCOUDE - Nederland gaat de komende jaren waarschijnlijk de vennootschapsbelasting verlagen. Dat zegt minister Dijsselbloem. Hij reageert daarmee op een Brits plan om de winstbelasting voor bedrijven daar te verlagen. De Britten hopen zo aantrekkelijk voor binnen- en buitenlandse bedrijven te

Lees verder  |  Reageer

Nieuwe Box 3-regels komen voor zwartspaarder te laat

24 november 2016 - ABCOUDE - Het hof was niet te vermurwen dat het rendement van 4 procent op inkomsten uit spaar- en beleggingstegoed onhaalbaar is. De zwartspaarder die zijn spaarcenten op een Luxemburgse bankrekening dacht veilig te stellen en deze had verzwegen in zijn

Lees verder  |  Reageer

Arbeidsbeperkt personeel - snel vinden en zonder risico aannemen

23 november 2016 - ABCOUDE - De overheid heeft het werkgevers op twee manieren makkelijker gemaakt om mensen met een arbeidshandicap aan te nemen. Zo is er een nieuw systeem om werkgevers op een eenvoudige manier in contact te brengen met mensen die graag willen

Lees verder  |  Reageer

Fiscale eindejaarstips (deel 2)

23 november 2016 - ABCOUDE - Het (belasting)jaar zit er weer bijna op. Tijd om goede voornemens te maken, gezellig samen te zijn met familie en vrienden en om nog even gebruik te maken van een aantal belastingvoordelen! In december sluit het fiscale jaar en

Lees verder  |  Reageer

Fiscale eindejaarstips (deel 1)

21 november 2016 - ABCOUDE - Het (belasting)jaar zit er weer bijna op. Tijd om goede voornemens te maken, gezellig samen te zijn met familie en vrienden en om nog even gebruik te maken van een aantal belastingvoordelen! In december sluit het fiscale jaar en

Lees verder  |  Reageer

Levenlanglerenkrediet van de overheid tot 55 jaar

17 november 2016 - ABCOUDE - De overheid komt volgend jaar met een levenlanglerenkrediet. Anders dan de naam van het krediet en de pensioengerechtigde leeftijd in Nederland doen vermoeden, is het krediet er voor mensen tot 55 jaar. Zoals bekend is het voornemen van deze

Lees verder  |  Reageer

Kwart zzp'ers overweegt te stoppen door Wet DBA

17 november 2016 - ABCOUDE - De Wet DBA heeft zo'n dramatisch effect op het aantal opdrachten voor zzp'ers, dat een kwart van hen overweegt zijn zelfstandigenbestaan op te geven. Dat blijkt uit het Feedbackrapport Wet DBA, dat kennisbemiddelaar HeadFirst en partner ZP Zaken presenteerden

Lees verder  |  Reageer

13 miljoen voor aanpak werkstress door bedrijven

16 november 2016 - ABCOUDE - Bijna 2,7 miljoen Nederlandse werknemers hebben te maken met een hoge werkdruk. Ongeveer een miljoen Nederlanders loopt het risico op een burn-out. Uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden van TNO en het CBS blijkt dat vooral werknemers met een hoge

Lees verder  |  Reageer

Instant payments komt eraan!

15 november 2016 - COLUMN - Achter de schermen wordt er hard gewerkt om 'instant' payments mogelijk te maken. Instant is het Engelse woord voor 'direct' en dat is wat het gaat worden, een betaling binnen 5 seconden, 24 x 7 uitgevoerd. Zie ook: Moeten

Lees verder  |  Reageer

Vooral mkb'ers maken gebruik van Panama-constructie

10 november 2016 - ABCOUDE - Belastingconstructies via Panama hebben wellicht hun langste tijd gehad. Panama heeft recent een conventie ondertekend waarin het belooft om andere landen informatie te geven over belastingzaken als zij daarom vragen. Vooral mkb'ers blijken gebruik te maken van een Panama-constructie.

Lees verder  |  Reageer

Naheffing loonheffing voor dga die zakenbezoek en skivakantie combineert

10 november 2016 - ABCOUDE - De skivakanties komen weer in beeld en sommige zakelijk rijders laten dan hun inventiviteit los op de rittenadministratie om onder de 500 privékilometers te blijven. Dan hoef je immers geen bijtelling te betalen. Dat gaat nogal eens mis, zo

Lees verder  |  Reageer

Werkgevers en werknemers zoeken hetzelfde: zekerheid

09 november 2016 - ABCOUDE - De arbeidsmarkt is geflexibiliseerd, maar is dat de wens van werknemers en werkgevers? Wat willen werkgevers en werkenden als je in hun hart kijkt? Onderzoekers van het Verwey-Jonker Instituut gingen op zoek naar wensen, verwachtingen en motieven ten aanzien

Lees verder  |  Reageer

Hoogopgeleide zzp'ers massaal getroffen door Wet DBA

04 november 2016 - ABCOUDE - Zelfstandigen worden hard getroffen door de Wet DBA. Een groot gedeelte van de opdrachtgevers vindt het met de komst van de Wet DBA moeilijker geworden om zelfstandige professionals (zp’ers) in te huren. Veel zelfstandigen geven aan opdrachten mis te

Lees verder  |  Reageer

Vooral mannen rekenen online af met creditcard

03 november 2016 - ABCOUDE - De meeste online kopers die met een creditcard betalen zijn man (63 procent). Ook PayPal is populair bij de mannen (64 procent). Achteraf online betalen, bij voorbeeld via Afterpay, wordt merendeels door vrouwen gebruikt (61 procent). Verreweg de meeste

Lees verder  |  Reageer

Fiscale regeling WBSO voor alle ondernemers

03 november 2016 - ABCOUDE - De WBSO heeft zich de afgelopen jaren bewezen als een welkome fiscale regeling voor het ‘speur- en ontwikkelingswerk’(S&O) in het bedrijfsleven. Je kunt weer aanvragen indienen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). Als je in januari 2017 gebruik

Lees verder  |  Reageer

Hoeveel kost een werknemer met schulden?

01 november 2016 - ABCOUDE - Het Nibud heeft een Kostenscan Personeel met Schulden ontwikkeld. De nieuwe tool laat werkgevers zien wat de privé-geldproblemen van hun medewerkers hun bedrijf jaarlijks in euro’s kosten. • Geldzorgen werknemers grote invloed op werk • Vroegsignalering belangrijk Last van stress,

Lees verder  |  Reageer

Groei aantal zzp'ers vlakt af

31 oktober 2016 - ABCOUDE - Het aantal zzp'ers groeit minder hard. In het eerste halfjaar van 2016 steeg het aantal zzp'ers met een 0,5 procent door een lichte daling van het aantal zzp'ers in het tweede kwartaal van 2016. In het tweede halfjaar van

Lees verder  |  Reageer

Zo wimpel je verkopers van nepaandelen af

28 oktober 2016 - ABCOUDE - Ondernemers beleggen graag vermogen voor later. Een belangrijke rol bij de keuze is het beoogde rendement op de belegging. Het liefst zo hoog mogelijk. Met hoge rendementen is het wel extra goed oppassen. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) waarschuwt

Lees verder  |  Reageer

Illegale kredietaanbieders zijn hardleers

27 oktober 2016 - ABCOUDE - De Autoriteit Financiële Markten (AFM) werkt met verschillende partners samen aan het bestrijden van onder andere financiële fraude. Momenteel is er gezamenlijk aandacht voor het opsporen van de beroepsfraudeurs. Deze veelplegers weten telkens weer op slinkse wijze mensen te

Lees verder  |  Reageer

Aftrek huurwoning zzp'ers geschrapt

27 oktober 2016 - ABCOUDE - Staatssecretaris Wiebes schrapt de huuraftrek van zzp'ers. In augustus oordeelde de Hoge Raad in een arrest dat zzp'ers hun huur mogen aftrekken van de winst. Belangrijkste voorwaarde is dat de huurwoning voor meer dan 10 procent zakelijk wordt gebruikt.

Lees verder  |  Reageer

Nederlanders onbekend met eigen leningen

26 oktober 2016 - ABCOUDE - Is rood staan een lening? En hoe zit dat met een creditcard? Wat ziet Nederland als een lening en wat niet? Meer dan de helft van de Nederlanders met een lening, geeft zelf aan geen lening te hebben. Daarnaast

Lees verder  |  Reageer

Wat mag er wel en niet op de loonstrook in 2017?

26 oktober 2016 - ABCOUDE - Altijd een spannend moment voor werknemers: het openmaken van een eerste loonstrookje. Gaat er zóveel van het brutoloon af!? Klopt dat wel? Voor de leek is het nettoloon ook nauwelijks na te rekenen, vooral als er schimmige verrekeningen op

Lees verder  |  Reageer

Weet jij hoe je bedrijf er nu voor staat?

25 oktober 2016 - ABCOUDE - De Belastingdienst eist dat je een heldere administratie bijhoudt zodat je aangiftes gemakkelijk te controleren zijn. Het netjes bijhouden van je boekhouding levert je veel meer op dan een blije fiscus. Je krijgt actueel inzicht in het reilen en

Lees verder  |  Reageer

Duitse economie groeit, maar verwachtingen zijn voorzichtig

21 oktober 2016 - ABCOUDE - Voor dit jaar vallen de groeiprognoses voor de Duitse economie met 1,9 procent veel hoger uit dan aan het begin van het jaar verwacht werd (1,5 procent). Voor 2017 zijn de verwachtingen met een groei van 1,2 procent iets

Lees verder  |  Reageer

Boost je bedrijf met het juiste verdienmodel

21 oktober 2016 - DELFT - De zakelijke dienstverlening krabbelt weer op. Toch heb je als ondernemer nog steeds te maken met een ‘buyer’s market’: de klant verlangt meer en wil er minder voor betalen. Daarbij staan de ontwikkelingen niet stil en krijgt de klant

Lees verder  |  Reageer

Werkgevers verdacht van onder druk zetten arbeidsslachtoffers

20 oktober 2016 - ABCOUDE - Werkgevers proberen de laatste tijd vaker slachtoffers van arbeidsongevallen te beïnvloeden om de waarheid over de oorzaak van het ongeval te verdraaien, vermoedt de Inspectie SZW. Volgens de inspectie willen deze werkgevers waarschijnlijk een boete ontlopen en hiermee tevens

Lees verder  |  Reageer

5 financiële blunders die je moet vermijden

20 oktober 2016 - ABCOUDE - Heb je eindelijk die grote opdracht binnen? Dat moet gevierd worden natuurlijk. Maar... sommige ondernemers vieren hun successen wat al te hard. Of voordat ze werkelijk behaald zijn. Of ze begaan direct een financiële blunder. Daarom vijf financiële missers

Lees verder  |  Reageer

Investeren in crowdfunding of in een staatslot?

18 oktober 2016 - COLUMN - Nu de rente op spaargeld nagenoeg 0 procent is, zoeken steeds meer mensen naar alternatieve manieren om een rendement op spaargeld te halen. Is crowdfunding dan een alternatief of kan je beter een staatslot kopen? Zie ook: Hebben banken

Lees verder  |  Reageer

FIOD sluit net rond frauderende opkopers BV's

17 oktober 2016 - ABCOUDE - Als het te mooi lijkt om waar te zijn, dan is het dat vaak ook, waarschuwt de belastingdienst eigenaren van BV's. De Belastingdienst heeft vorige week samen met de FIOD en het Functioneel Parket actie ondernomen tegen beroepsfraudeurs die

Lees verder  |  Reageer

Lastig overleven op survival of the fittest-arbeidsmarkt

14 oktober 2016 - ABCOUDE - Mensen met gezondheidsbeperkingen ervaren slechtere (sociale) omstandigheden op het werk; ze voelen zich vaker gepest en ervaren minder mogelijkheden om door te groeien. Dat zijn dan nog de gelukkigen met betaald werk. Mensen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering of arbeidshandicap hebben

Lees verder  |  Reageer

Micro- en kleinbedrijf steeds succesvoller bij aantrekken financiering

12 oktober 2016 - ABCOUDE - Het micro- en kleinbedrijf weet steeds vaker de weg te vinden naar financiering, zo blijkt uit de halfjaarlijkse financieringsmonitor van onderzoeksbureau Panteia. 73 procent van het kleinbedrijf en 64 procent van het microbedrijf krijgt zijn aanvraag volledig toegewezen, tegenover

Lees verder  |  Reageer

Dit is volgens de fiscus een dienstbetrekking

12 oktober 2016 - ABCOUDE - De wet DBA, de opvolger van de VAR, zorgt voor veel beroering bij ondernemers. De angst voor naheffingen door de belastingdienst is groot. Veel bedrijven stoppen zelfs met inhuren van zzp'ers ondanks de sussende woorden van staatssecretaris Wiebes van

Lees verder  |  Reageer

Creditcards scoren bij ondernemers

11 oktober 2016 - ABCOUDE - Van alle voordelen die betalen met een creditcard biedt, vinden ondernemers het veilig (online) kunnen betalen het belangrijkst. Maar liefst 86 procent van de ondernemers geeft aan dat het volledig verzekerd zijn tegen online fraude het grootste pluspunt is.

Lees verder  |  Reageer

Heb jij al een preventiemedewerker?

06 oktober 2016 - ABCOUDE - De overheid eist van werkgevers meer aandacht voor preventie op de werkvloer. De gewijzigde Arbowet die waarschijnlijk 1 januari 2017 intreedt, schept hiervoor voorwaarden. Zo komen er extra regels rond de preventiemedewerker (verplicht bij elk bedrijf!) en betere toegang

Lees verder  |  Reageer

Prinsjesdag 2016, cijfermatige voorbeelden

04 oktober 2016 - ABCOUDE - Eerder al hebben we de voorgestelde Prinsjesdagmaatregelen besproken. Sommige maatregelen hebben direct invloed op je financiën. Het is soms echter lastig in te schatten wat nou daadwerkelijk de gevolgen zijn. De redactie legt een aantal van deze cijfermatige maatregelen

Lees verder  |  Reageer

Hebben banken de langste tijd gehad?

04 oktober 2016 - COLUMN - Het aantal banken in Europa vermindert snel en de verwachting is dat deze afname de komende jaren verder zal toenemen. Mario Draghi gaf onlangs aan dat dit ook noodzakelijk is. Wat is er aan de hand? Zie ook: Vakantiewoning

Lees verder  |  Reageer

De gevolgen van het overlijden van een ondernemer beperken (3)

30 september 2016 - ABCOUDE - Het is een onderwerp waar niemand graag over na denkt, overlijden. Toch is het als ondernemer verstandig hier eens bij stil te staan. Als je op tijd een plan maakt, kun je in veel gevallen namelijk een hoop geld

Lees verder  |  Reageer

Hof: Vakantiekilometers zijn privékilometers

29 september 2016 - ABCOUDE - Het omzeilen van de bijtelling van de zakenauto is erg lastig, zo wordt nog eens onderstreept door een uitspraak van het gerechtshof van Arnhem. Een zakelijk rijder dacht onder de 500 kilometer-grens voor de bijtelling te blijven door voor

Lees verder  |  Reageer

Meer ondernemers failliet in de Verenigde Staten

28 september 2016 - ABCOUDE - Het aantal faillissementen in de Verenigde Staten zal in dit jaar stijgen. Naar verwachting gaat 3 procent van de Amerikaanse bedrijven in dit verkiezingsjaar failliet. De belangrijkste oorzaken van deze ongunstige vooruitzichten zijn de lage olieprijs en de groeivertraging

Lees verder  |  Reageer

Ondernemers merken tekort aan geschikte arbeidskrachten

27 september 2016 - ABCOUDE - Ondernemers ondervinden steeds minder vaak belemmeringen voor hun bedrijfsvoering. Aan het begin van het derde kwartaal gaf ruim de helft aan geen drempels meer te ondervinden. Wel is het hinderlijk dat er vaker een tekort aan geschikte arbeidskrachten is,

Lees verder  |  Reageer

Prinsjesdag 2016, maatregelen voor ondernemers (deel 2)

27 september 2016 - ABCOUDE - Het fictieve rendement van box 3 van momenteel 4 procent voor inkomen uit sparen en beleggen zal worden aangepast. Bij een vermogen tot €100.000 zal een fictief rendement van 2,9 procent gelden. Het is een van de maatregelen die

Lees verder  |  Reageer

Begroting legt goed fundament voor nieuwe investeringen

22 september 2016 - ABCOUDE - Het kabinet heeft op Prinsjesdag een nette begroting voor 2017 gepresenteerd. Het maakt een paar duidelijke keuzes, zoals extra inzet op justitie, veiligheid, onderwijs en koopkrachtontwikkeling. Maar het kabinet is niet ambitieus genoeg als het gaat om de economie.

Lees verder  |  Reageer

Prinsjesdag 2016, maatregelen voor ondernemers (deel 1)

21 september 2016 - ABCOUDE - De overheidsfinanciën zijn verbeterd en de economische groei zet naar verwachting door met 1,7 procent in 2017. Het consumentenvertrouwen neemt toe en bedrijven durven weer te investeren. Dat is de belangrijkste boodschap van de Rijksbegroting voor 2017. Iedereen gaat

Lees verder  |  Reageer

Vakantiewoning als belegging, droom of nachtmerrie?

20 september 2016 - COLUMN - Met de lage rentestand, risico’s die aan het beleggen in aandelen kleven zijn er steeds meer mensen die gaan beleggen in een vakantiewoning. Beleggen in 'stenen', is dit eigenlijk wel zo’n goed idee? Zie ook: Private lease, het nieuwe lenen?  Rendementen

Lees verder  |  Reageer

De gevolgen van het overlijden van een ondernemer beperken (1)

19 september 2016 - ABCOUDE - Het is een onderwerp waar niemand graag over na denkt, overlijden. Toch is het als ondernemer verstandig hier eens bij stil te staan. Als je op tijd een plan maakt, kun je in veel gevallen namelijk een hoop geld

Lees verder  |  Reageer

Bedrijven: Overheid, stop met doorberekenen toezichtkosten

16 september 2016 - ABCOUDE - De overheid moet stoppen met het doorberekenen van toezichtkosten aan bedrijven. Dat zeggen MKB-Nederland en VNO-NCW in reactie op een advies van de Raad van State. Die stelt dat toezicht een collectief doel dient en daarom uit de algemene

Lees verder  |  Reageer

Banken: Nauwelijks nog fraude bij internetbankieren

16 september 2016 - ABCOUDE - De schade door fraude bij internetbankieren is in de eerste helft van 2016 met 82 procent gedaald ten opzichte van de laatste zes maanden van 2015. De totale schade door fraude in het betalingsverkeer daalde het afgelopen halfjaar ook

Lees verder  |  Reageer

Manager neemt taken van secretaresse over

15 september 2016 - ABCOUDE - De ouderwetse secretaresse heeft haar langste tijd gehad. Het beroep staat door allerlei ontwikkelingen onder druk. Zo doen managers onder meer door digitalisering steeds meer taken zelf zoals agenda bijhouden en mail beantwoorden. Het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt

Lees verder  |  Reageer

Veelbelovende ondernemers aan lot overgelaten

15 september 2016 - ABCOUDE - Veelbelovende ondernemers moeten in een veel vroeger stadium ondersteuning krijgen. Daarbij moet niet alleen aandacht zijn voor kapitaalverstrekking, maar ook hulp met kennis, talent, markt en faciliteiten. Deze input is hard nodig want het aantal scale-ups in Nederland is

Lees verder  |  Reageer

De franchiseovereenkomst

14 september 2016 - GRATIS DOWNLOAD - Franchisebedrijven zijn er overal, denk bijvoorbeeld aan de Jumbo en de Starbucks. Als startende ondernemer kan het slim zijn een franchiseovereenkomst te sluiten, zo lift je mee op de bekendheid van de franchisegever. Startende franchisenemers blijken ook vaak

Lees verder  |  Reageer

Online bestedingen groeien fors

12 september 2016 - ABCOUDE - Nederlandse consumenten geven in de eerste helft van dit jaar € 9,53 miljard uit aan online aankopen van producten en diensten. Dit betekent een groei van 17,2 procent ten opzichte van vorig jaar, toen er in de eerste zes

Lees verder  |  Reageer

Een erfenis, niet altijd voordelig (2)

12 september 2016 - ABCOUDE - Een erfenis is niet altijd positief, als de nalatenschap een grote schuld bevat, ben je na aanvaarding van de erfenis ook met je eigen vermogen aansprakelijk voor deze schuld. Ook als je de erfenis niet uitdrukkelijk hebt aanvaard, kan

Lees verder  |  Reageer

Private lease, het nieuwe lenen?

07 september 2016 - COLUMN - Steeds meer mensen kopen een auto in een zogenaamde private lease constructie,  een nieuwe vorm van 'lenen' die nog niet wettelijk geregeld is. Hoe zit dit precies want 'lenen kost toch geld'? Zie ook: Overstappen of blijven? Private lease maakt een

Lees verder  |  Reageer

Maat vol met late betalingen aan MKB

06 september 2016 - ABCOUDE - MKB-Nederland is het slechte betaalgedrag van grote ondernemingen richting het midden- en kleinbedrijf meer dan zat. Uit onderzoek van PWC blijkt dat de gemiddelde betaaltermijnen weer oplopen, terwijl er vorig jaar nog een daling te zien was. "Het zijn

Lees verder  |  Reageer

Een erfenis, niet altijd voordelig (1)

05 september 2016 - ABCOUDE - Een erfenis is niet altijd positief. Als de nalatenschap een grote schuld bevat, ben je na aanvaarding van de erfenis ook met je eigen vermogen aansprakelijk voor deze schuld. Ook als je de erfenis niet uitdrukkelijk hebt aanvaard, kan

Lees verder  |  Reageer

Internetconsultatie bescherming zzp'ers en mkb'ers bij geldzaken

05 september 2016 - ABCOUDE - Het ministerie van Financiën wil informatie verzamelen over de effectiviteit en gewenste mate van bescherming van zzp'ers en mkb-ondernemingen bij financiële diensten en producten. • Bescherming verschilt per product en klant • Rijk onderzoekt effectiviteit Zie ook: Banken vergoeden mkb honderden

Lees verder  |  Reageer

De eigen woning en vermogensetikettering

31 augustus 2016 - ABCOUDE - Veel ondernemers werken vanuit huis. Dit kan voordelig zijn aangezien je geen bedrijfspand hoeft te kopen of huren. De regels rondom het werken vanuit huis zijn echter niet altijd simpel. Zo heb je te maken met verschillende gevolgen bij

Lees verder  |  Reageer

Investeringen in het kleinbedrijf vinden weg omhoog

30 augustus 2016 - ABCOUDE - De investeringen in het mkb komen eindelijk op gang. In navolging van middelgrote en grote bedrijven beginnen ondernemers in het kleinbedrijf ook weer te investeren. Alleen in de horeca en detailhandel is nog geen sprake van een jubelstemming. • Kleinbedrijf

Lees verder  |  Reageer

UBO-register maakt anonieme aandeelhouders bekend

30 augustus 2016 - ABCOUDE - Het is nog een kwestie van een paar maanden en grote aandeelhouders kunnen zich niet meer schuilhouden achter de schermen van hun bv's en nv's. Tenminste, dat beogen de registers die eraan zitten te komen: het (Europese) UBO-register en

Lees verder  |  Reageer

Urenregistratie in Excel of gratis app?

26 augustus 2016 - DELFT - Urenregistratie kan tijdrovend zijn. Een vervelende maar belangrijke klus. Ga maar na, zonder uren schrijven, kan de factuur naar de klant er niet uit. Heb je geen zicht op wat je medewerkers de hele dag doen, dan verlies je

Lees verder  |  Reageer

Tarieven freelancers dalen voor derde jaar op rij

25 augustus 2016 - ABCOUDE - Uit recent onderzoek van Hoofdkraan.nl blijkt dat freelancers steeds meer moeite hebben het hoofd boven water te houden. Met name freelance managers zijn hard geraakt. Zij verdienen in 2016 gemiddeld 40 euro per uur, terwijl dit tarief vorig jaar

Lees verder  |  Reageer

Wegwijs in de ingewikkelde eigenwoningregeling

24 augustus 2016 - ABCOUDE - Veel mensen willen een huis kopen of hebben al een huis gekocht. Dit heeft natuurlijk voordelen, je hoeft geen huur meer te betalen en je hebt een huis wat helemaal van jou is. Er komt echter ook een hoop

Lees verder  |  Reageer

Functie van salarisadministrateur wordt stuk complexer

24 augustus 2016 - ABCOUDE - Ruim twee derde van de payroll professionals in Nederland ervaart dat zijn of haar functie zwaarder is geworden de laatste jaren. Deze verzwaring komt vooral door een toename in de complexiteit van het werk (75 procent), maar ook door

Lees verder  |  Reageer

Een eigen woning kopen met behulp van je ouders (3)

22 augustus 2016 - ABCOUDE  - Als je ouders je willen helpen bij de aankoop of verbouwing van een huis, zijn daar meerdere mogelijkheden voor. Eerder al bespraken wij de mogelijkheid geld te lenen van je ouders. Je ouders kunnen je echter ook geld schenken

Lees verder  |  Reageer

Alternatieve of traditionele financiering?

19 augustus 2016 - COLUMN - Naast crowdfunding is er nog een alternatieve vorm van lenen die steeds meer terrein wint, vooral bij bedrijven die miljoenen nodig hebben, maar wat zijn de gevolgen als het mis gaat? Zie ook: Overstappen of blijven? Private equity is

Lees verder  |  Reageer

Maak keuze voor eigenrisicodragen op tijd

18 augustus 2016 - ABCOUDE - De laatste fase van de nieuwe Ziektewet (de Wet Bezava) gaat per 1 januari 2017 in. Er is veel om te doen, temeer omdat je als werkgever moet inschatten of het financieel gunstiger is ziek/arbeidsongeschikt (ex-)personeel via het UWV

Lees verder  |  Reageer

Huurhuis met onzelfstandige werkruimte aftrekbaar van winst

16 augustus 2016 - ABCOUDE - De Hoge Raad oordeelt dat een huurrecht een vermogensrecht is, en dus ook als ondernemingsvermogen kan worden aangemerkt. De ondernemer kan dan ook in principe de huurkosten volledig aftrekken van de winst. Hiermee is een eerdere uitspraak van het

Lees verder  |  Reageer

Zo kom je van een verstikkende bedrijfscultuur af

16 augustus 2016 - ABCOUDE - Als de werksfeer niet optimaal is bij je op het werk, dan vraag je je vast af wat er mis is en hoe je je medewerkers in een positieve vibe krijgt. Je bent niet de enige werkgever die ermee

Lees verder  |  Reageer

Nieuwe Ziektewet: zo pak je de re-integratie aan

12 augustus 2016 - ABCOUDE - Met de verandering van de Ziektewet per 1 januari 2017 ben je ook na uitdiensttreding verantwoordelijk voor zieke medewerkers. Ook als je via het UWV verzekerd bent. Het is dan ook heel belangrijk voor jou om zieke medewerkers weer

Lees verder  |  Reageer

Kleine zzp'ers gelukkig met korte werkweek

11 augustus 2016 - ABCOUDE - Steeds meer zelfstandigen zonder personeel werken slechts tot 12 uur in de week. Tussen 2004 en 2015 is hun aantal gegroeid van 76.000 naar 112.000. Velen zijn al gepensioneerd en zien het meer als een leuke bijverdienste. Ruim 30

Lees verder  |  Reageer

Eén op drie Nederlanders wil ondernemen

10 augustus 2016 - ABCOUDE - Maar liefst de helft van alle Nederlandse mannen is zo gehecht aan de zekerheden van een vaste baan dat het een obstakel vormt om te gaan ondernemen. Bij de vrouwen is dat slechts veertig procent. Dat blijkt uit onderzoek

Lees verder  |  Reageer

Derde zzp'ers houdt nog oude contract aan

10 augustus 2016 - ABCOUDE - Zzp'ers hebben nog ernstige twijfels over het nut van de Wet DBA, die sinds 1 mei als opvolger van de Var geldt. Weliswaar is er een overgangsperiode van een jaar om over te stappen van de Var op een

Lees verder  |  Reageer

Een eigen woning kopen met behulp van je bv

09 augustus 2016 - ABCOUDE - Wanneer je besluit om een huis te gaan kopen, staat je een hoop (regel-)werk te wachten. Daarnaast moet je natuurlijk op zoek naar een geschikte financiering. Voor een hypothecaire lening hoef je tegenwoordig niet altijd bij de bank aan

Lees verder  |  Reageer

Groei aantal bedrijven voor 99 procent door zzp'ers

09 augustus 2016 - ABCOUDE - In de periode van 1 januari tot 1 augustus 2016 zijn er 36.841 bedrijven bijgekomen. Deze aanwinst komt voor 99 procent voor rekening van zzp’ers. Het totaal aantal registreerde vestigingen bedraagt op 1 augustus op 1.814.915. Hiervan is 1.730.303

Lees verder  |  Reageer

Nieuw kantoor uitdaging voor ondernemers

08 augustus 2016 - ABCOUDE - Het gaat voor de wind met je zaak en het wordt tijd om uit te kijken naar een ander kantoor. Dat is geen appeltje-eitje, ondanks alle leegstand. Louter meer ruimte voor meer bureaus is tenslotte verleden tijd. Het gaat

Lees verder  |  Reageer

Overstappen of blijven?

05 augustus 2016 - COLUMN - Overstappen van de ene telefoonaanbieder naar de andere is betrekkelijk eenvoudig en kan met nummerbehoud. Hoe anders is dit bij het veranderen van bank. Zie ook: Gaan alias payments IBAN vervangen? Van bank veranderen betekent dat ook je bankrekeningnummer

Lees verder  |  Reageer

Hoe ga jij met flexwerk om?

04 augustus 2016 - ABCOUDE - Een kwart van alle werknemers in Nederland werkt met een flexibel dienstverband. Hoe kun je zekerheid bieden aan je werknemers als de werkdrukte fluctueert? De campagne Hoe Nederland Werkt beoogt een uitwisseling van oplossingen voor flexwerken. Een voorbeeld is

Lees verder  |  Reageer

Ondernemers willen einde aan verpandingsverboden

03 augustus 2016 - ABCOUDE - Er moet een einde komen aan de zogenoemde verpandingsverboden die bedrijven en overheden aan leveranciers opleggen, vinden MKB-Nederland en VNO-NCW. Op basis van deze verboden mogen leveranciers uitstaande rekeningen niet als onderpand gebruiken voor financiering of verkopen aan factoringbedrijven.

Lees verder  |  Reageer

'Mkb'ers cashen alvast met delen bedrijf'

02 augustus 2016 - ABCOUDE - Mkb'ers doen steeds vaker een deel van hun onderneming van de hand. Met de crisis nog vers in het geheugen, cashen zij alvast deels zodat bij een eventueel faillissement niet alles verloren is. • Cashen is geen vies woord

Lees verder  |  Reageer

Consumentenvertrouwen in Nederland bovengemiddeld

02 augustus 2016 - ABCOUDE - Het Nederlandse consumentenvertrouwen was in juli aanzienlijk hoger dan het EU- gemiddelde. De afgelopen veertien jaar was de Nederlandse consument structureel positiever. Gemiddeld had de Nederlandse consument het op vijf na hoogste consumentenvertrouwen van alle EU-lidstaten. Scandinavische consumenten zijn

Lees verder  |  Reageer

De regels rond vakantie en ziekte

02 augustus 2016 - ABCOUDE - Vakantie is normaal gesproken een feestje. Maar het gaat nog wel eens mis. Doodziek na een ranzig all-in buffet, de snoekduik vol bravoure in helaas ondiep water etcetera. Pleister op de wonde: ziekte hoeft medewerkers geen vakantiedagen te kosten.

Lees verder  |  Reageer

Nog 4 weken, daarna vervalt je keuzevrijheid als werkgever

28 juli 2016 - ABCOUDE - De laatste fase van de Wet BeZaVa, de Wet beperking Ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters, gaat 1 januari 2017 in. Met deze wet wordt het eigenrisicodragerschap voor werkgevers uitgebreid. Eigenrisicodragers zijn dan ook verantwoordelijk voor de WGA-lasten en re-integratie van arbeidsongeschikte

Lees verder  |  Reageer

Vertrouwen mkb'ers vrij stabiel

25 juli 2016 - ABCOUDE -Het ondernemersvertrouwen in het mkb is sinds begin 2015 vrij stabiel. Ondernemers in de bouw hebben het meeste vertrouwen in het ondernemersklimaat, ondernemers in de horeca het minste. Hoewel het veel ondernemers dankzij een aantrekkende economie weer voor de wind

Lees verder  |  Reageer

Risico's met zzp'ers sinds Wet DBA te groot

25 juli 2016 - ABCOUDE - De Wet DBA (Deregulering beoordeling arbeidsrelaties) die sinds 1 mei de VAR opvolgt zorgt voor onrust. Volgens intermediair Yacht is duidelijk te merken dat er bedrijven zijn die niet meer met zzp'ers willen werken omdat ze de risico's op

Lees verder  |  Reageer

De gevolgen van het overlijden van een ondernemer

22 juli 2016 - ABCOUDE - Het is een onderwerp waar niemand graag over nadenkt, overlijden. Toch is het als ondernemer verstandig hier eens bij stil te staan. Als je op tijd een plan maakt, kun je in veel gevallen namelijk een hoop geld besparen.

Lees verder  |  Reageer

Opdracht van 2 ton te winnen in Veiligheid Innovatie Competitie

22 juli 2016 - ABCOUDE - Mkb’ers en startups met innovatieve ideeën over ‘intelligente data visualisatie’ hebben tot 5 september 12.00 uur de tijd om mee te dingen naar een opdracht ter waarde van 200.000 Euro. Waar gaat de competitie over? De Veiligheid Innovatie Competitie

Lees verder  |  Reageer

Ruim helft Nederlanders wil snel andere baan

22 juli 2016 - ABCOUDE - Meer dan 80 procent van alle Nederlandse werknemers is tevreden met zijn leven in het algemeen. 40 procent is echter niet content over het totaalplaatje van zijn werk. Deze ontevredenheid nam in een jaar tijd met 14 procent toe.

Lees verder  |  Reageer

Gewijzigde aanbestedingswet biedt MKB meer kansen

21 juli 2016 - ABCOUDE - Meer kansen voor het MKB, efficiëntere procedures en meer ruimte voor innovatie. Dat beoogt minister Kamp van Economische Zaken (EZ) met de gewijzigde aanbestedingswet die 1 juli 2016 in werking is getreden. De modernisering van de Wet uit 2013

Lees verder  |  Reageer

Zo stimuleer je voordelig rijden met een plug-in

21 juli 2016 - ABCOUDE - Leasebedrijven maken zich op voor een eindspurt op de fiscaal vriendelijke semi elektrische auto, de PHEV. Tot 2017 geldt nog een bijtelling van 15 procent. Daarna moet dit type auto's met 22 procent bijtelling concurreren met normale fossiele brandstofauto's.

Lees verder  |  Reageer

Thuiswerkovereenkomst, inclusief voorbeeldcontract

18 juli 2016 - ABCOUDE - Thuiswerken kan een uitkomst zijn. Veel werknemers staan dan ook open voor de mogelijkheid hun dienstbetrekking geheel of gedeeltelijk vanuit hun eigen huis te verrichten. Het is echter wel belangrijk hier goede afspraken over te maken en deze ook

Lees verder  |  Reageer

Brexit: grote gevolgen voor werkgevers

12 juli 2016 - ABCOUDE - Nederlandse werkgevers die hun werknemers naar de UK uitzenden en Britse werkgevers die hun werknemers in Europa willen laten werken krijgen grote last van de Brexit. De gevolgen op korte termijn voor het ondernemen zijn al zichtbaar op de

Lees verder  |  Reageer

De kostenvergoeding en de werkkostenregeling

08 juli 2016 - ABCOUDE - Je kunt ervoor kiezen je werknemer een vaste kostenvergoeding te geven. Deze kostenvergoeding wordt dan met het loon uitbetaald en is ter dekking van kleine, vaak moeilijk te specificeren kosten. Er zijn echter wel wat eisen aan een vaste

Lees verder  |  Reageer

Administrateurs verliezen baan door digitalisering

08 juli 2016 - ABCOUDE - Door de digitalisering heeft een groot aantal financieel administratief werknemers zijn of haar baan verloren in bijvoorbeeld de financiële sector, de handel en de industrie. Er zijn voor deze werkzoekenden voornamelijk kansen buiten het administratieve werkveld, zo blijkt uit

Lees verder  |  Reageer

Eén op acht verdient aan Airbnb en Marktplaats

06 juli 2016 - ABCOUDE - Ongeveer één op acht Nederlanders heeft wel eens geld verdiend via zogenaamde digitale platformen waarmee betaalde diensten en/of producten worden aangeboden zoals Werkspot, Marktplaats, UurtjeOver of Amazon Mechanical Turk. Dat zijn bijna 1,4 miljoen mensen in Nederland, blijkt uit

Lees verder  |  Reageer

Banken vergoeden mkb honderden miljoenen om derivaten

06 juli 2016 - ABCOUDE - ABN Amro, ING, SNS en Van Lanschot gaan mkb-ondernemers met rentederivaten ruimer compenseren. Zij zijn akkoord met het door de onafhankelijke derivatencommissie opgestelde herstelkader. Daarin wordt bepaald hoe deelnemende banken beoordelingen moeten uitvoeren en met welke herstelacties zij mkb’ers

Lees verder  |  Reageer

Brexit leidt tot lichte toename faillissementen in Nederland

06 juli 2016 - ABCOUDE - De Brexit heeft op korte termijn gematigde negatieve effecten op de Nederlandse economie, onder meer door dalend vertrouwen onder consumenten en investeerders. Het aantal faillissementen in Nederland zal licht stijgen. Dat voorspelt kredietverzekeraar Atradius op basis van een onderzoek

Lees verder  |  Reageer

Ondernemers vragen iets meer bijstand

05 juli 2016 - ABCOUDE - Volgens het IMK, Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf, is het aantal bijstandsaanvragen door zelfstandige ondernemers met drie procent toegenomen in het tweede kwartaal, nadat in het eerste kwartaal juist een fors herstel voor het mkb zichtbaar was. •

Lees verder  |  Reageer

Meeste zzp'ers voldoen niet aan eisen Wet DBA

05 juli 2016 - ABCOUDE - De Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) is twee maanden van kracht en de eerste gevolgen worden zichtbaar. Opdrachtgevers zijn zeer afwachtend om volgens de nieuwe wet zzp’ers in te huren. Dat zorgt vooralsnog voor minder werk. Daarnaast blijkt dat

Lees verder  |  Reageer

Werknemer onderschat kans op demotie

04 juli 2016 - ABCOUDE - Werknemers achten het onwaarschijnlijk dat zij in de laatste tien jaar voor hun pensioen te maken krijgen met demotie. Doodzonde, want hiermee is hun werkzame leven een stuk aangenamer te maken, blijkt uit onderzoek naar gezondheid en pensioen onder

Lees verder  |  Reageer

Bedrijven investeren bijna 5 miljard euro in energie en milieu

01 juli 2016 - ABCOUDE - Nederlandse bedrijven investeerden in 2015 samen voor bijna 1,4 miljard euro in energiezuinige maatregelen en 3,3 miljard euro in milieuvriendelijke technieken. Dit blijkt uit de jaarverslagen van de Energie-investeringsaftrek (EIA) en de Milieu-investeringsaftrek/Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (MIA/Vamil). • 239 miljoen

Lees verder  |  Reageer

Minimumsalaris voor de directeur-grootaandeelhouder

28 juni 2016 - ABCOUDE - Als directeur-grootaandeelhouder vervul je vaak een functie waarvoor in het maatschappelijke verkeer een hoog salaris gebruikelijk is. De Belastingdienst ontvangt veel loonbelastinginkomsten door deze hoge salarissen. Als directeur-grootaandeelhouder kun je bijna altijd je eigen salaris bepalen, waardoor je loonbelasting

Lees verder  |  Reageer

Een arbeidsovereenkomst wijzigen of aanvullen

27 juni 2016 - ABCOUDE - Na het sluiten van een arbeidsovereenkomst kunnen er situaties optreden waardoor een wijziging of aanvulling op de arbeidsovereenkomst gewenst is. Kleine aanpassingen kunnen gemakkelijk worden opgenomen door middel van een addendum op de bestaande arbeidsovereenkomst. In een addendum kunnen

Lees verder  |  Reageer

Regels en sancties schijnconstructies

22 juni 2016 - WHITEPAPER - De nieuwe Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS) pakt ondernemers én opdrachtgevers aan die regels en cao-afspraken omzeilen. Het pakket maatregelen is gepresenteerd als een drietrapsraket. Op 1 juli 2015 en 1 januari 2016 zijn al nieuwe regels ingevoerd. Op 1

Lees verder  |  Reageer

Het belang van een arbeidsovereenkomst met jezelf (incl. contract)

22 juni 2016 - ABCOUDE - Een arbeidsovereenkomst met jezelf, het klinkt gek maar kan veel belang hebben en is soms zelfs verplicht. Een arbeidsovereenkomst met de directeur-grootaandeelhouder lijkt sterk op een normale arbeidsovereenkomst, er zijn echter kleine verschillen. Bovendien is er een aantal belangrijke

Lees verder  |  Reageer

Banken herkennen online fraude niet

20 juni 2016 - ABCOUDE - Banken en betalingsorganisaties vinden het lastig om met online financiële fraude om te gaan in het huidige verbonden, complexe technologische landschap. Verrassend genoeg geeft ruim een derde (38 procent) van de organisaties toe dat het steeds moeilijker wordt om

Lees verder  |  Reageer

Werkloosheid daalt verder

17 juni 2016 - ABCOUDE - In mei waren er 560 duizend mensen werkloos. Dat is 6,3 procent van de beroepsbevolking. Het aantal werklozen is de afgelopen drie maanden met gemiddeld 7 duizend per maand gedaald. Ten opzichte van mei 2015 zijn er 57 duizend

Lees verder  |  Reageer

Zo kun je loon tot je winst uit onderneming rekenen

13 juni 2016 - ABCOUDE - Naast je winst uit onderneming, kun je als zelfstandig ondernemer ook een dienstbetrekking hebben. Hoewel een dienstbetrekking prima kan bestaan naast je eigen onderneming, kan het wel voor problemen zorgen indien je hierdoor niet meer aan het urencriterium voldoet.

Lees verder  |  Reageer

De fictieve dienstbetrekking

10 juni 2016 - ABCOUDE - Er zijn verschillende soorten arbeidsrelaties. Bovendien zijn er binnen de groep dienstbetrekking ook nog verschillende varianten. Eén van de varianten is de fictieve dienstbetrekking. Wat is dit en wanneer krijg je ermee te maken? De redactie bespreekt een aantal

Lees verder  |  Reageer

Erfgenamen beter beschermd tegen schulden

09 juni 2016 - ABCOUDE - De Eerste Kamer heeft met algemene stemmen een wetsvoorstel aangenomen van minister Van der Steur (Veiligheid en Justitie) waardoor erfgenamen hun privévermogen beter kunnen beschermen tegen een onverwachte schuld uit een erfenis. De regeling treedt op 1 september 2016

Lees verder  |  Reageer

Vijf succesvolle crowdfundingsprojecten

09 juni 2016 - ABCOUDE - Hoe degelijk je aanvraag voor een crowdfunding ook is, het geeft ondernemers altijd een euforisch gevoel als blijkt dat genoeg investeerders vertrouwen hebben in je plannen. Een overzicht van vijf mkb'ers die het glas konden heffen op een succesvolle

Lees verder  |  Reageer

'Crowdfunding moet je als ondernemer echt willen'

07 juni 2016 - ABCOUDE - Mkb'ers vinden financiering steeds vaker via crowdfunding. Toch is het traject niet zo eenvoudig als sommigen denken. Jan-Willem Onink, partner in Collin Crowdfund, zegt dat twee van de drie aanvragen uiteindelijk worden afgewezen. Hij heeft praktische tips voor een

Lees verder  |  Reageer

Parttime een eigen bedrijf beginnen populair

06 juni 2016 - ABCOUDE - Mensen die een bedrijf willen opstarten, beginnen het liefst als parttimer. Belangrijkste reden hiervoor is het behoud van een baan en de financiële zekerheid die daarbij hoort. Het klassieke beeld van de fulltime starter is voor velen niet meer

Lees verder  |  Reageer

Verkoop bedrijfswagens fors gestegen

31 mei 2016 - ABCOUDE - Het gaat goed met de verkoop van bedrijfswagens. De bedrijfsautobranche is het jaar met een forse omzetstijging begonnen. In het eerste kwartaal van 2016 werd ruim 16 procent meer omgezet dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Het gaat

Lees verder  |  Reageer

Rendement komt bij crowdfunding op tweede plaats

31 mei 2016 - ABCOUDE - De belangrijkste succesfactor voor crowdfunding is of het project aanspreekt bij potentiële investeerders. 41 procent van de geldschieters hecht meer waarde aan het doel van het project dan hoeveel rendement een crowdfunding oplevert. In totaal geeft 23 procent aan

Lees verder  |  Reageer

Intermediair geen vervanging voor modelovereenkomsten

30 mei 2016 - ABCOUDE - Met het verdwijnen van de VAR is er onrust gekomen in de wereld van opdrachtgevers en zzp’ers. Het idee bestaat dat deze onrust kan worden weggenomen door te gaan werken met een intermediair. Werken met een intermediair wil echter

Lees verder  |  Reageer

Europa: makkelijk online kopen in de EU

30 mei 2016 - ABCOUDE - De Europese Commissie heeft voorstellen gedaan die het voor consumenten in de EU veiliger en makkelijker moeten maken om online aankopen in het buitenland te doen. Zo komt er een einde aan geoblocking waarbij bezoekers van buitenlandse webshops geen

Lees verder  |  Reageer

Meer miljonairs in Nederland

27 mei 2016 - ABCOUDE - Het aantal miljonairshuishoudens in Nederland is in 2014 met 5 duizend toegenomen tot bijna 108 duizend. Dat komt neer op 1,4 procent van alle huishoudens. De miljonairs bezitten samen 340 miljard euro aan vermogen. Het gaat hier om het

Lees verder  |  Reageer

Adempauze om uit de schulden te komen

26 mei 2016 - ABCOUDE - Om uit de schulden te komen, kan het soms nodig zijn even een adempauze te krijgen. Tijdelijk geen brieven van deurwaarders op de mat, geen telefoontjes van bedrijven die vragen waar hun geld blijft, geen aanmaningen van de belastingdienst

Lees verder  |  Reageer

Voorlopig geen naheffingen in verband met invoering Wet DBA

26 mei 2016 - ABCOUDE - Opdrachtgevers hoeven tot 1 mei 2017 niet bang te zijn dat ze aanslagen loonheffing opgelegd krijgen van de Belastingdienst in verband met de Wet DBA. De fiscus helpt tot die tijd vooral om de nieuwe werkwijze met modelcontracten correct

Lees verder  |  Reageer

Double Irish with a Dutch Sandwich en andere ontwijkingsstructuren

26 mei 2016 - ABCOUDE - Belastingontwijking is het structureren van je aangelegenheden waardoor je minder belasting betaalt. Doordat je bij belastingontwijking wel alle feiten op tafel legt, is belastingontwijking niet strafbaar. Maar hoe construeer je je aangelegenheden op een manier waardoor je minder belasting

Lees verder  |  Reageer

Einde hypotheekrenteaftrek: prijs koopwoning 12 procent omlaag

25 mei 2016 - ABCOUDE - De prijzen voor koopwoningen dalen met 12 procent en de netto huren voor de sociale sector komen 32 procent hoger te liggen. Op deze bewegingen in de woonmarkt moet je rekenen als je hypotheekrenteaftrek, huurregulering, huurtoeslag en overdrachtsbelasting volledig

Lees verder  |  Reageer

Gebruikelijkloon afgeschaft voor startups

25 mei 2016 - ABCOUDE - Startende en doorgroeiende bedrijven zijn cruciaal voor de vernieuwing van onze economie. De komende tijd gaat het kabinet daarom maatregelen nemen waardoor zogenaamde startups en scaleups sneller en makkelijker kunnen groeien. Zo komt er vanaf volgend jaar 27 miljoen

Lees verder  |  Reageer

Kies de juiste modelovereenkomst (2)

24 mei 2016 - ABCOUDE - Met een modelovereenkomst krijgt de opdrachtgever vooraf zekerheid dat hij geen loonheffingen in hoeft te houden. Hierdoor is gebruik maken van een modelovereenkomst handig, je loopt immers minder risico. Het werken met een modelovereenkomst is echter niet verplicht. Het

Lees verder  |  Reageer

Pas op je rekening- en betaalinformatie!

24 mei 2016 - COLUMN - Jouw rekeninginformatie, in feite een weergave van je koop– en leefgedrag, is goud waard! Toch zijn er veel mensen, en jij misschien ook wel, die hier onnadenkend en slordig mee omgaan. Zie ook: Ben jij ook een ‘smartphone zombie?’

Lees verder  |  Reageer

Consumenten onveranderd positief

24 mei 2016 - ABCOUDE - De stemming onder consumenten is in mei onveranderd positief, meldt het CBS. Net als in april komt het consumentenvertrouwen uit op 1. Het oordeel over het economisch klimaat verbetert een fractie, de koopbereid blijft gelijk. Uit de cijfers over

Lees verder  |  Reageer

Op verzoek weer: Slim flexibel werken in je mkb-bedrijf

19 mei 2016 - WHITEPAPER - Steeds meer werknemers werken flexibel. Zo kunnen ze hun eigen tijd indelen en werk en privé beter afstemmen. Werkgevers profiteren ervan door tevreden medewerkers en klanten, een hogere productiviteit en flinke kostenbesparingen op werkplekken en reistijd. Met de huidige

Lees verder  |  Reageer

Fiscus helpt ondernemers bij baan voor vluchteling

19 mei 2016 - ABCOUDE - Werkgevers die een vluchteling in dienst nemen, kunnen gebruik maken van tal van regelingen en subsidies. Van tijdelijke loonkostensubsidie tot op proef werken. Vooral gemeenten spelen een prominente rol. Wat ze aanbieden verschilt bijna per gemeente. Welke regelingen zijn

Lees verder  |  Reageer

Top 10 belastingparadijzen (2)

18 mei 2016 - ABCOUDE - Belastingparadijzen, belastingontduiking en belastingontwijking zijn de laatste tijd een hot item. Voor veel Nederlanders is dit echter geen alledaagse kost. Welke belastingparadijzen zijn er en wat maakt deze landen dan zo voordelig? De redactie beschreef eerder al een aantal

Lees verder  |  Reageer

Zieke werknemer heeft ook recht op privacy

17 mei 2016 - ABCOUDE - Een zieke werknemer zorgt altijd voor ongemak. Maar voor kleine werkgevers kan een zieke werknemer extra hard aankomen. Een zieke werknemer zou zelfs het verschil uitmaken tussen winst en verlies bij MKB'ers, aldus onderzoek. Niet vreemd dus dat werkgevers

Lees verder  |  Reageer

Nederland kampioen belastingontwijking

13 mei 2016 - ABCOUDE - Belastingparadijs of niet, van alle EU-landen biedt Nederland internationale bedrijven het ruimste aanbod aan mogelijkheden om belasting te ontwijken. Nederland scoort het hoogst van alle EU-lidstaten, namelijk op 17 van de 33 indicatoren die de Europese Commissie hanteert voor

Lees verder  |  Reageer

Belastingontwijking vs. belastingontduiking, wat mag wel en wat mag niet?

10 mei 2016 - ABCOUDE - Na de Panama Papers, waarin een enorme hoeveelheid aan gegevens omtrent belastingontwijking en belastingontduiking naar voren is gekomen, is belastingontwijking en belastingontduiking het gesprek van de dag. Niemand wil natuurlijk meer belasting betalen, als dit kan worden voorkomen. Er

Lees verder  |  Reageer

In 2015 hoogste aantal stakingen in negen jaar

06 mei 2016 - ABCOUDE - Meer werkonderbrekingen dan in de voorgaande acht jaar, maar een betrekkelijk laag aantal verloren arbeidsdagen. Daarmee is 2015 te kenmerken als het gaat om werkstakingen. Het werk werd 27 keer neergelegd, waarmee 48 duizend arbeidsdagen gemoeid waren. Dat meldt

Lees verder  |  Reageer

Dit moet je niet opnemen in een freelanceovereenkomst (2)

29 april 2016 - ABCOUDE - Opdrachtgevers en opdrachtnemers kunnen vanaf 1 mei 2016 gaan werken met de modelovereenkomsten, te vinden op de site van de Belastingdienst. Je kunt ze ook zelf opstellen. Wat moet je niet opnemen in de freelanceovereenkomst? De redactie stelde de

Lees verder  |  Reageer

Wil je ook minder voor je hypotheek betalen?

28 april 2016 - COLUMN - Nee deze column gaat niet over rentemiddeling, daar is al genoeg over geschreven, maar over renteopslagvermindering. Kort geleden maakte de NVM bekend, dat de huizenprijzen wederom gestegen zijn, dus ook de waarde van jouw en mijn huis. De kans

Lees verder  |  Reageer

Dit moet je opnemen in een freelanceovereenkomst (1)

26 april 2016 - ABCOUDE - Opdrachtgevers en opdrachtnemers kunnen vanaf 1 mei 2016 gaan werken met de modelovereenkomsten, te vinden op de site van de Belastingdienst. Je kunt ze ook zelf opstellen. Wat moet je opnemen in de freelanceovereenkomst? De redactie stelde de absolute

Lees verder  |  Reageer

Alternatief werkkapitaal voor kleine ondernemers

26 april 2016 - ABCOUDE - Kleine ondernemers die af en toe behoefte hebben aan werkkapitaal, bijvoorbeeld omdat een klant later betaalt, kunnen met ingang van 1 juni voor krediet terecht bij Qredits. De nieuwe service speelt in op de grote behoefte aan de onderkant

Lees verder  |  Reageer

Werkloosheid daalt naar 6,4 procent

25 april 2016 - ABCOUDE - Het aantal werklozen daalde in de afgelopen drie maanden met gemiddeld 5 duizend per maand. In maart waren er volgen het CBS 574 duizend mensen werkloos (6,4 procent). UWV telde eind maart 470 duizend WW-uitkeringen. Overigens zet alle begeleiding

Lees verder  |  Reageer

Een Panamaatje ook iets voor jou?

19 april 2016 - COLUMN - De ene na de andere onthulling over bedrijven en personen, die gebruik maken van een constructie om via een belastingparadijs geen of minder belasting te betalen, verschijnt in de media. Zoals iedereen wil ik ook het liefst zo min

Lees verder  |  Reageer

Zo pak je loonkostensubsidie en premiekorting

19 april 2016 - ABCOUDE - Het aannemen van een medewerker met een arbeidsbeperking kan meer opleveren dan verwacht. Je toont jezelf een maatschappelijk betrokken ondernemer wat altijd goed valt bij (mogelijke) klanten, de overheid geeft aantrekkelijke ondersteuning als premiekorting en loonkostensubsidie en je hebt

Lees verder  |  Reageer

Zo regel je fiscaal meewerkende kinderen (3)

15 april 2016 - ABCOUDE – Niet alleen de partner van een ondernemer kan meewerken in de onderneming, ook kinderen kunnen meewerken. Als ondernemer heb je verschillende fiscale mogelijkheden om dit meewerken financieel te regelen. De redactie stelde de verschillende mogelijkheden samen. • Arbeidsovereenkomst •

Lees verder  |  Reageer

Rijke landen met de hoogste en laagste belastingdruk

15 april 2016 - ABCOUDE - Nederlandse werknemers zijn de afgelopen jaren minder belasting gaan betalen. Het aandeel van het inkomen dat aan de fiscus afgedragen moet worden daalde voor een alleenstaande werknemer zonder kinderen van 40 procent in 2000 naar 36,2 procent in 2015.

Lees verder  |  Reageer

Zo regel je fiscaal een meewerkende partner (2)

14 april 2016 - ABCOUDE - De partner van een ondernemer kan meewerken in de onderneming, bijvoorbeeld door het bijhouden van de boekhouding. De ondernemer en zijn partner hebben verschillende fiscale mogelijkheden om dit meewerken te regelen. De redactie stelde de verschillende mogelijkheden samen. •

Lees verder  |  Reageer

Snelle betaling van mkb weer breder gesteund

14 april 2016 - ABCOUDE - Steeds meer bedrijven sluiten zich aan bij Betaalme.nu en zeggen daarmee toe de rekeningen van mkb-leveranciers binnen 30 dagen te betalen. Vandaag werd bekend dat Rabobank, PGGM, Schiphol Group en Havenbedrijf Amsterdam toetreden tot het initiatief. • Bedrijfsleven pakt handschoen

Lees verder  |  Reageer

Bol.com opnieuw sterkste retailmerk

14 april 2016 - ABCOUDE - Terwijl de sanering onder winkels hardnekkig voortzet, beleven de grootste retailmerken qua imago hoogtijdagen. Online warenhuis bol.com spant opnieuw de kroon. Qua prijs/kwaliteit-verhouding valt Bol.com overigens buiten de top 10. Het is niet alleen online dat de klok slaat.

Lees verder  |  Reageer

Wiebes verdubbelt boete zwart vermogen in buitenland

13 april 2016 - ABCOUDE - Staatssecretaris Wiebes van Financiën verdubbelt de boetes voor mensen die vermogen in het buitenland te laat aangeven bij de fiscus van 60 naar 120 procent. De onthullingen in verband met de Panama Papers zijn hier debet aan. • Geen aangifte:

Lees verder  |  Reageer

Zzp'ers massaal gedumpt vanwege afschaffing VAR

13 april 2016 - ABCOUDE - Bedrijven nemen op grote schaal afscheid van zzp'ers en freelancers. Dit met het oog op de afschaffing van de VAR en de invoering van de wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (wet DBA) per 1 mei 2016. Bedrijven hebben weinig vertrouwen

Lees verder  |  Reageer

Ondernemers vragen fors minder bijstand

12 april 2016 - ABCOUDE - Het aantal bijstandsaanvragen door zelfstandige ondernemers is in het eerste kwartaal van 2016 met 30 procent gedaald ten opzichte van dezelfde periode in 2015. Dat blijkt uit cijfers van het Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf (IMK). IMK introduceerde

Lees verder  |  Reageer

Familiebedrijven scoren bovengemiddeld

11 april 2016 - ABCOUDE - Bijna 70 procent van de Nederlandse bedrijven is een familiebedrijf. Zij zorgen samen voor meer dan de helft van de werkgelegenheid en voor meer dan de helft van het bnp. De werkgelegenheid stijgt veel harder dan het landelijk gemiddelde.

Lees verder  |  Reageer

Faillissementsfraudeurs per 1 juli harder aangepakt

08 april 2016 - ABCOUDE - Faillissementsfraudeurs wordt het lastiger gemaakt. De Eerste Kamer is akkoord met twee maatregelen die faillissementsfraude harder aanpakken. Zo mag een malafide bestuurder vijf jaar lang geen rechtspersoon meer besturen. De maatregelen treden naar verwachting op 1 juli 2016 in

Lees verder  |  Reageer

Accountant geeft ondernemer inzicht in Financiële Cockpit

08 april 2016 - DELFT - Hoe maak je een onderneming succesvol? Met hard werken, natuurlijk. En met data, want kennis is macht. Wie weet wat zijn onkosten, omloopsnelheden en crediteuren zijn, staat 1 stapje voor. Hier dragen accountants steeds meer aan bij, onder meer met

Lees verder  |  Reageer

Klant betaalt niet? 10 tips voor een effectieve aanmaning

07 april 2016 - AMSTERDAM - Niets is zo frustrerend als een klant die niet of niet tijdig betaalt. Het zorgt voor irritatie, bemoeilijkt de verdere samenwerking en kan de cashflow van je bedrijf schaden. Stuur dus een tijdige aanmaning. Deze tien tips laten zien

Lees verder  |  Reageer

Einde VAR: Er een voorbeeld aan nemen

06 april 2016 - WHITEPAPER - De rol van de Verklaring arbeidsrelatie (VAR) is met een paar weken uitgespeeld. Per 1 mei treedt de veelbesproken Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) in werking. Als opdrachtgever en opdrachtnemer moet je dan gaan samenwerken op basis van een

Lees verder  |  Reageer

Best verdienende zzp'ers strijken gemiddeld 150. 000 euro per jaar op

06 april 2016 - ABCOUDE - Zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) die in een praktijk van medisch specialisten werken verdienen het meest. Gemiddeld zo'n 150.000 euro per jaar. Ze laten de zzp’ers die elders werkzaam zijn ver achter zich. • Gezondheidszorg scoort bovengemiddeld • Zelfstandigen met personeel

Lees verder  |  Reageer

Kleinbedrijf weet belastingparadijs prima te vinden

06 april 2016 - ABCOUDE - Vele 'kleine' ondernemers hebben via een Panamese tussenpersoon bedrijven opgezet in belastingparadijzen. De constructies, voor een groot deel gevestigd op de Britse Maagdeneilanden (BVI), zijn overigens alleen illegaal als de betrokkenen hun bezittingen niet hebben gemeld in hun belastingaangifte.

Lees verder  |  Reageer

Rechtbank snijdt 'Cyprusroute' truckers af

05 april 2016 - ABCOUDE - Vrachtwagenchauffeurs die via het Cypriotische bedrijf AFMB voor Nederlandse transportbedrijven rijden, vallen onder de Nederlandse wet en niet die van Cyprus. • Streep door besparing op loonkosten • Truckers vallen onder Nederlandse wetgeving • Rechter: Feitelijke situatie is leidend

Lees verder  |  Reageer

Dit doet de Belastingdienst met je aangifte

05 april 2016 - ABCOUDE - Nadat je je aangifte hebt ingediend, gaat de Belastingdienst steekproefsgewijs een aantal aangiftes controleren. Hierna wordt een aanslag opgelegd. De Belastingdienst besteedt elk jaar extra aandacht aan een vooraf geselecteerde lijst van onderwerpen. De redactie verzamelde de onderwerpen van

Lees verder  |  Reageer

Zo regel je financieel een meewerkende partner (1)

04 april 2016 - ABCOUDE - De partner van een ondernemer kan meewerken in de onderneming, bijvoorbeeld door het bijhouden van de boekhouding. De ondernemer en zijn partner hebben verschillende fiscale mogelijkheden om dit meewerken financieel te regelen. Een optie is te kiezen voor een

Lees verder  |  Reageer

Extra miljoenen voor innovatieve snelle groeiers

01 april 2016 - ABCOUDE - Er is een tweede investeringsfonds gelanceerd dat kan leiden tot 1,2 miljard euro aan extra investeringskapitaal voor jonge, snelgroeiende en innovatieve bedrijven. Het Dutch Venture Initiative-2 fonds is bedoeld om deze starters betere toegang tot investeringskapitaal te geven en

Lees verder  |  Reageer

Zakelijk rijder aast weer op comfortabele slee

01 april 2016 - ABCOUDE - De zakenauto mag weer wat kosten en moet wat bij je losmaken. Zakelijk rijders die zich de laatste jaren lieten beïnvloeden door de bijtelling, laten zich weer leiden door comfort en mooi koetswerk. Kostenbesparing alleen is niet meer zaligmakend;

Lees verder  |  Reageer

Kleine ondernemer kan niet stil blijven zitten

31 maart 2016 - ABCOUDE - Kleine ondernemers worden nogal eens onzeker van de impact van onder meer snelle technologische ontwikkelingen of veranderend consumentengedrag op hun bedrijf. Toch biedt slimme technologie juist kansen. Een tip van collega-ondernemers: "Als je ziet dat de omzet terug loopt,

Lees verder  |  Reageer

Overdrachtsbelasting levert weer flink op

30 maart 2016 - ABCOUDE - De aangetrokken verkoop van woningen en de hogere huizenprijzen leveren de overheid fiks meer geld op. De overdrachtsbelasting heeft in 2015 bijna 1,8 miljard euro opgeleverd. Dat is de hoogste opbrengst sinds 2011. • Opbrengst in 2007 bijna vijf miljard euro • Gemiddelde

Lees verder  |  Reageer

De Waal: ''Geef de Wwz de tijd''

29 maart 2016 - ABCOUDE - De nieuwe Wet werk en zekerheid moet de tijd krijgen om te beklijven. Dit zegt oud- vakbondsman Lodewijk de Waal. De Waal is aangesteld als 'verkenner' voor seizoensarbeid zoals die in de wet is geregeld. Hij is niet eens

Lees verder  |  Reageer

Meesten lossen arbeidsconflict zelf op

29 maart 2016 - ABCOUDE - Werknemers schakelen niet snel hulp in om een conflict op de werkvloer op te lossen. Velen voelen zich mans genoeg dit zelf tot een goed einde te brengen. 29 procent roept er geen derde bij, blijkt uit onderzoek. •

Lees verder  |  Reageer

Twee jaar na faillissementsontslag heeft twee derde baan

24 maart 2016 - ABCOUDE - Twee derde van de werknemers die op straat zijn gezet na een faillissement van hun bedrijf heeft binnen twee jaar een baan. Het succesvolst waren de werknemers in de horeca en in de informatie- en communicatiebranche. Van hen had

Lees verder  |  Reageer

Flexwerker kan lang wachten op vaste baan

23 maart 2016 - ABCOUDE - Bijna één op de tien werknemers die geen vaste maar een flexibele baan hebben, blijft langer dan vijf jaar flexwerken. Dat meldt CBS op basis van onderzoek naar de 794 duizend werknemers, die in 2007 een flexibele baan kregen en geen

Lees verder  |  Reageer

Vrees voor rem op crowdfunding door investeringstoets

22 maart 2016 - ABCOUDE - De Autoriteit Financiële Markten (AFM) eist per 1 april dat kleine investeerders een investeringstoets maken voordat zij deelnemen aan een crowdfunding. De toets moet worden gemaakt als de investering de 500 euro te boven gaat. Sommige partijen vrezen dat

Lees verder  |  Reageer

DGAs gevoelig voor fiscale prikkels

21 maart 2016 - ABCOUDE - CPB heeft de mogelijkheden onderzocht die Directeur- grootaandeelhouders (DGA's ) hebben om te schuiven tussen onder meer het arbeidsinkomen en kapitaalinkomen. Hieruit blijkt dat (DGA’s) gevoelig zijn voor fiscale prikkels. • Piek bij minimumloon gebruikelijkloonregeling • Tijdelijke verlaging tarief box-2-inkomen

Lees verder  |  Reageer

Duurste straat van Nederland in Wassenaar

16 maart 2016 - ABCOUDE - Nederland telt 39,3 duizend woningen van 1 miljoen of meer. Dit zijn er 21 procent meer dan in 2014. De meeste miljoenenwoningen bevinden zich in de Corop-regio Groot-Amsterdam. Het aantal in deze regio nam met 31 procent toe het

Lees verder  |  Reageer

Ontslagen verkooppersoneel moet denken aan plan B

11 maart 2016 - ABCOUDE - Bijna de helft (48 procent) van de voormalige V&D medewerkers wil zich omscholen om meer kans te maken op een baan. Slim, want vooral voor verkooppersoneel ouder dan 45 jaar wordt een retailbaan een opgave. Slechts 1 op de

Lees verder  |  Reageer

CNV: Zzp-tarief moet in cao's

08 maart 2016 - ABCOUDE - "Willen we een redelijk inkomen behouden voor alle werkenden dan zul je in cao's afspraken moeten maken over de tarieven van zzp'ers. Een werknemer heeft een hoger inkomen dan een zzp'er die vergelijkbaar werk doet. Het inkomen van een

Lees verder  |  Reageer

Gestaag herstel Nederlandse economie

08 maart 2016 - ABCOUDE - De Nederlandse economie herstelt zich gestaag, maar niet uitbundig, van de Grote Recessie en de eurocrisis, met een groei van 1,8 procent dit jaar en 2,0 procent volgend jaar. De inflatie is dit jaar laag (0,3 procent) als gevolg

Lees verder  |  Reageer

Wat is jouw rol bij loonbeslag?

08 maart 2016 - ABCOUDE - De kans dat je als werkgever te maken krijgt met loonbeslag vanwege geldproblemen bij een werknemer is groot. De Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG) schat dat haar leden jaarlijks circa 400.000 keer loonbeslag leggen. De Belastingdienst voegt daar circa

Lees verder  |  Reageer

Fiscale faciliteiten deel 2: de oudedagsreserve

07 maart 2016 - ABCOUDE - Als ondernemer werk je hard om je bedrijf te laten groeien en hiermee ook een mooie winst te behalen. Fiscaal is een hoge winst echter onvoordelig. Aftrekposten en fiscale faciliteiten kunnen de fiscale winst verlagen. De redactie verzamelde een

Lees verder  |  Reageer

Meer bedrijven failliet, meer starters

04 maart 2016 - ABCOUDE - Het aantal faillissementen was in februari 679. Dat is een flinke stijging van 67 procent ten opzichte van februari 2015. Het aantal starters nam toe met 14 procent in vergelijking met februari 2015 en zelfs 19 procent in vergelijking

Lees verder  |  Reageer

Fiscale faciliteiten deel 1: de herinvesteringsreserve

04 maart 2016 - ABCOUDE - Als ondernemer werk je hard om je bedrijf te laten groeien en hiermee ook een mooie winst te behalen. Fiscaal is een hoge winst echter onvoordelig. Aftrekposten en fiscale faciliteiten kunnen de fiscale winst verlagen. De redactie verzamelde een

Lees verder  |  Reageer

Tips voor je aangifte inkomstenbelasting (3)

03 maart 2016 - ABCOUDE - Niet alleen uit (het voorbereiden van) de aangifte inkomstenbelasting is voordeel te halen. Ook wanneer de definitieve aanslag wordt opgelegd kan voordeel worden behaald. De redactie heeft deze laatste tip voor je aangifte inkomstenbelasting als ondernemer beschreven. De tip

Lees verder  |  Reageer

Werkgevers: Houd WBSO laagdrempelig

03 maart 2016 - ABCOUDE - Ondernemers zijn niet geholpen met strengere eisen voor belastingvoordelen voor research and development (WBSO) zoals het Centraal Planbureau (CPB) voorstelt. Dat zeggen MKB-Nederland en VNO-NCW in een reactie op het CPB-boek Kansrijk Innovatiebeleid. • Risicovol onderzoek • Innovatiekracht mkb

Lees verder  |  Reageer

‘Wet Werk en Zekerheid is mislukt’

02 maart 2016 - ABCOUDE - Voorzitter Michaël van Straalen van MKB-Nederland vindt dat de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) die vorig jaar is ingegaan, zo snel mogelijk moet worden aangepast. In een interview met NRC stelt hij dat de wet is mislukt. "De wet

Lees verder  |  Reageer

Aangifte IB kan vanaf vandaag

01 maart 2016 - ABCOUDE - Vanaf vandaag doet Nederland aangifte inkomstenbelasting over het jaar 2015. Staatssecretaris Wiebes gaf maandag het startsein voor de aangifteperiode. Dit jaar hebben acht miljoen mensen een uitnodiging  om online aangifte te doen ontvangen, waaronder 1,2 miljoen ondernemers die vanaf

Lees verder  |  Reageer

Internationale ondernemingsrisico's nemen toe in 2016

25 februari 2016 - AMSTERDAM - Na positieve ontwikkelingen in 2015 verwacht kredietverzekeraar Atradius dat internationale ondernemingsrisico’s weer gaan toenemen. Dalende energieprijzen en de onzekerheid die het afkoelen van opkomende markten in Azië - in het bijzonder in China - en de recessie in Rusland

Lees verder  |  Reageer

Werkgever betaalt graag mee aan baankans werknemers

19 februari 2016 - ABCOUDE - Bijna 70 procent van de werkgevers betaalt mee aan een opleiding of training die een werknemer wil volgen. Gemiddeld 40 procent van de professionals denkt dat hij nog inzetbaar is over vijf jaar zonder een opleiding of training te

Lees verder  |  Reageer

Ondernemers laten crisisjaren achter zich

17 februari 2016 - ABCOUDE - Tal van organisaties zijn het er over eens: ondernemend Nederland is positief gestemd. Het ondernemersvertrouwen is aan het begin van het eerste kwartaal toegenomen tot ruim 9, het hoogste niveau in vierenhalf jaar. Vooral onder dienstverleners en bouwers nam het vertrouwen

Lees verder  |  Reageer

Advocaat-generaal: Belasting op spaargeld in strijd met Europees recht

17 februari 2016 - ABCOUDE - De Nederlandse vermogensbelasting is in strijd met het Europese recht. Tot die conclusie komt advocaat-generaal René Niessen in een advies aan de Hoge Raad. Volgens Niessen zorgt de vermogensbelasting voor willekeur en oneigenlijke ontneming, de juridische term voor diefstal.

Lees verder  |  Reageer

Tips voor je aangifte inkomstenbelasting (1)

16 februari 2016 - ABCOUDE - De aangifte inkomstenbelasting 2015 kan vanaf 1 maart 2016 worden ingediend. Voor veel ondernemers niet de leukste of gemakkelijkste klus. De redactie verzamelde een aantal tips voor je aangifte inkomstenbelasting als ondernemer. Tip 1: Vraag op tijd uitstel aan

Lees verder  |  Reageer

Belastingdienst verplicht aanleveren in SBR

15 februari 2016 - ABCOUDE - Ondernemers worden tot nu toe vriendelijk verzocht om financiële gegevens als aangiftes, jaarrekeningen en kredietrapportages aan te leveren in Standard Business Reporting (SBR). Per 1 januari 2017 brengen banken als ABN- Amro en ING 250 euro in rekening als

Lees verder  |  Reageer

Subsidieregelingen energie-innovatie 1 april 2016 open

09 februari 2016 - ABCOUDE - Het ministerie van Economische Zaken stelt dit jaar 125 miljoen euro beschikbaar voor energie-innovatieprojecten, via diverse subsidieregelingen van de Topsector Energie. Doel is schone en efficiënt opgewekte energie, die Nederland economisch sterker maakt. De regelingen zijn nu gepubliceerd in

Lees verder  |  Reageer

ZZP'er loopt vaak onverzekerd rond

09 februari 2016 - ABCOUDE - Van de 800.000 zelfstandigen zonder personeel (ZZP’ers) met een hoofdinkomen uit ondernemerschap betaalt ruim een vijfde premie voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering (aov). Dit aandeel is gedaald van 23,4 procent in 2011 tot 21,9 procent in 2013. Hoe hoger het inkomen, hoe vaker er premie wordt betaald voor

Lees verder  |  Reageer

Autokosten in Nederland het hoogst

08 februari 2016 - ABCOUDE - Zo goedkoop als in Venezuela is het niet (2000 liter benzine voor één euro!), maar in sommige landen in Europa is het rijden van een auto toch nog een stuk goedkoper dan in Nederland. Automobilisten in Duitsland en Tsjechië

Lees verder  |  Reageer

Al voor 1,3 miljoen werknemers cao-afspraken

08 februari 2016 - ABCOUDE - Werkgevers sluiten in hoog tempo cao's af. Er zijn op dit moment, in totaal, al 83 akkoorden afgesloten, dus akkoorden met ingangsdatum 1 januari 2016 of later. Normaliter staat de teller op ongeveer 50 akkoorden. In de cao's is

Lees verder  |  Reageer

Prijzen in bedrijfskantines fors omhoog

05 februari 2016 - ABCOUDE - Bedrijfskantines zijn in de afgelopen tien jaar bijna anderhalf keer zo duur geworden. Hiermee was de prijsstijging drie keer zo hoog als de inflatie. De sterke prijsstijging komt onder meer doordat werkgevers besluiten de subsidie voor de lunch van

Lees verder  |  Reageer

Nederlandse beroepsbevolking doet weinig aan scholing

05 februari 2016 - ABCOUDE - Vier van de vijf werkenden (80,4 procent) in Nederland hebben de afgelopen drie jaar géén erkend certificaat behaald of opleiding/training gevolgd. Verder valt op dat ZZP'ers zichzelf meer scholen in vergelijking met personen in loondienst (20 procent). De kwetsbare

Lees verder  |  Reageer

Aangifte IB voor ondernemers verandert

05 februari 2016 - ABCOUDE - Ondernemers moeten vanaf dit jaar op een nieuwe manier aangifte inkomstenbelasting doen. Vanaf nu dienen ondernemers hun aangifte niet meer in bij de digitale ondernemersportal, maar bij Mijn Belastingdienst, net als particulieren. • Ondernemers kunnen vanaf 1 maart aangifte

Lees verder  |  Reageer

MKB-Nederland opent meldpunt late betalingen

02 februari 2016 - ABCOUDE - MKB-Nederland gaat grote bedrijven per brief aanspreken op hun betaalgedrag. Tegelijkertijd opent de ondernemersorganisatie een meldpunt waar kleinere leveranciers misstanden (anoniem) kunnen melden. "Er moet een einde komen aan de veel te lange betaaltermijnen die kleinere ondernemers krijgen opgelegd",

Lees verder  |  Reageer

Bedrijven pakken samen probleemschulden aan

29 januari 2016 - ABCOUDE - Verzekeraars, energiebedrijven, incassobureaus, telecombedrijven, deurwaarders en woningcorporaties hebben de handen ineen geslagen om probleemschulden aan te pakken in de landelijke coalitie Van Schulden naar Kansen. De partijen nemen in dit ethisch manifest als schuldeisers hun maatschappelijke verantwoordelijkheid om klanten

Lees verder  |  Reageer

De 5 musts van proactief advies

29 januari 2016 - DELFT - Je hoort het veel: als accountant moet je meer doen dan boeken, aangifte doen en de jaarstukken deponeren. De accountant van de toekomst is een businesscoach die zijn klanten proactief van advies voorziet. Zó bewijs je je meerwaarde. Maar wie

Lees verder  |  Reageer

Hipsterbaard en piercing graag geofferd voor een baan

27 januari 2016 - ABCOUDE - Jongeren hebben best veel over voor een baan. Volgens de New Generation Recruitment Guide 2016 zijn acht van de tien Europese mannen bereid hun mooie hipsterbaard af te scheren als dat nodig is om een baan te krijgen. Ook

Lees verder  |  Reageer

ZZP'ers in cultuursector hebben het niet breed

25 januari 2016 - ABCOUDE - Het aantal ZZP'ers in de cultuursector is de afgelopen jaren sterk toegenomen, met 20,4 procent tot bijna 106.000 in de periode 2009-2013. Deze zelfstandigen hebben het over het algemeen niet breed. "Wie in de cultuursector werkt, heeft vaak een

Lees verder  |  Reageer

Politiek betwijfelt nut en noodzaak opvolger VAR

25 januari 2016 - ABCOUDE - Opdrachtgevers en ZZP'ers lopen zich warm voor de overgang van de Verklaring arbeidsrelatie (VAR) naar de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA) per 1 april 2016. Toch is de goedkeuring van deze wet nog geen gelopen race. De Eerste

Lees verder  |  Reageer

Notarissen en huisartsen koplopers banengroei MKB

22 januari 2016 - ABCOUDE - De werkgelegenheid in het MKB is ten opzichte van het vierde kwartaal van vorig jaar met 3,0 procent gegroeid. De groei heeft zich in de afgelopen drie maanden verder doorgezet en vrijwel alle sectoren laten een positieve ontwikkeling zien.

Lees verder  |  Reageer

ZZP'ers: omzet daalt, vertrouwen in toekomst

22 januari 2016 - HILVERSUM - ZZP'ers zijn positief over het komende jaar. De helft verwacht dat de omzet stabiel blijft in 2016 en nog eens een derde verwacht een stijging. Ook het enthousiasme om te ondernemen blijft groot; acht op de tien ZZP'ers geven

Lees verder  |  Reageer

CBS: Stormachtige ontwikkeling webverkopen

21 januari 2016 - ABCOUDE - Pure webwinkels hebben in de eerste 11 maanden van 2015 bijna 17 procent meer omgezet dan in dezelfde periode van 2014. Deze omzetgroei steekt sterk af bij de groei die de totale detailhandel in diezelfde periode realiseerde: amper 1 procent. In aantal blijven de

Lees verder  |  Reageer

Opdrachtgevers transport aansprakelijk bij onderbetaling chauffeur

18 januari 2016 - ABCOUDE - Opdrachtgevers worden ook aansprakelijk bij onderbetaling in het goederenvervoer over de weg. Door een aanvulling op de Wet aanpak schijnconstructies kan de werknemer bij onderbetaling naast zijn eigen werkgever ook andere partners in de keten van het goederenvervoer over

Lees verder  |  Reageer

Nederland weer minder aantrekkelijk als vestigingsland

15 januari 2016 - ABCOUDE - Het fiscale vestigingsklimaat in Nederland is minder aantrekkelijk geworden. Waar de ons omringende landen erin slagen het klimaat voor werkgevers concurrerend te houden, zakt Nederland steeds verder weg. Dat blijkt uit Paying Taxes 2016, het jaarlijkse onderzoek van PwC

Lees verder  |  Reageer

5 tips om jezelf te beschermen tegen faillissement van je afnemers in 2016

14 januari 2016 - AMSTERDAM - De nieuwskoppen over grote faillissementen zijn vandaag de dag nog steeds harde realiteit. Grote merken, bekende namen, gaan verloren. In 2016 wordt verwacht dat nog een aantal grote namen zal volgen. Vele toeleveranciers zijn de dupe. • Niet betalende

Lees verder  |  Reageer

Progressief boetestelsel in de maak

14 januari 2016 - ABCOUDE - Zakelijke rijders willen om bijvoorbeeld op tijd op een afspraak te komen nog wel eens de fout ingaan. Dat kan duur uitpakken. Wie snel wil weten hoeveel er deze maand aan boetes wordt ingehouden op zijn verdiensten kan dit

Lees verder  |  Reageer

Onverwacht meer ondernemers in de bijstand

13 januari 2016 - ABCOUDE - Volgens het IMK, Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf, is het aantal bijstandsaanvragen door zelfstandige ondernemers in het vierde kwartaal van 2015 voor het eerst weer gestegen na ruim twee jaar daling. De groei komt voornamelijk voor rekening van

Lees verder  |  Reageer

Recordaantal bedrijven in Nederland

13 januari 2016 - ABCOUDE – Nooit eerder waren er zoveel bedrijven in Nederland. Het aantal komt eind 2015 uit op 1.777.183. Dat is  385.212 ondernemingen meer dan begin 2010 ingeschreven stonden in het Handelsregister. Uit de tellingen blijkt dat steeds meer 65-plussers en vrouwen

Lees verder  |  Reageer

6. 500 extra kredieten voor MKB

11 januari 2016 - ABCOUDE - Het ministerie van Economische Zaken maakt 6.500 extra kredieten mogelijk voor ondernemers in het midden en kleinbedrijf. Dankzij een garantstelling van tachtig procent door EZ verstrekt de Europese Investeringsbank een lening van 100 miljoen euro aan Qredits Microfinanciering Nederland.

Lees verder  |  Reageer

Helpdesk voor leveranciers failliete ketens

11 januari 2016 - ABCOUDE - MKB-Nederland wil toeleveranciers helpen bij het zoeken naar een oplossing die in liquiditeitsproblemen komen door het faillissement van V&D en Macintosh Retail. MKB- Nederland ziet het liefst een collectieve aanpak met behulp van de banken. • Mogelijk speciale desk

Lees verder  |  Reageer

Zonnepanelen leverden veel op in 2015

07 januari 2016 - ABCOUDE - In 2015 was de opbrengst van zonnepanelen zeven procent hoger dan in een gemiddeld jaar, blijkt uit berekeningen van voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal met gegevens van Siderea en het KNMI. Dat komt doordat de zoninstraling en het aantal zonuren hoger

Lees verder  |  Reageer

Harder werken levert minder op

06 januari 2016 - ABCOUDE - De toegenomen arbeidsproductiviteit van de laatste jaren heeft zich niet vertaald naar hogere beloning, meldt het CBS. Na het uitbreken van de kredietcrisis in 2008 is de gemiddelde beloning per werknemer na correctie voor inflatie zelfs gedaald, terwijl de

Lees verder  |  Reageer

Extra fiscaal voordeel via Energie Investeringsaftrek

05 januari 2016 - ABCOUDE - Het fiscale voordeel van de Energie Investeringsaftrek (EIA) is dit jaar nog aantrekkelijker. Het aftrekpercentage gaat omhoog van 41,5 procent naar 58 procent. Hierdoor ontstaat er een netto voordeel van ongeveer 14 procent (was 10 procent) voor ondernemers. 30

Lees verder  |  Reageer

Beeld economie verbetert gestaag

04 januari 2016 - ABCOUDE - Net als in de voorgaande maanden staan bijna alle bepalende seinen voor de stand van de Nederlandse economie op groen, meldt CBS. De meeste indicatoren in de CBS Conjunctuurklok van december 2015 doen het beter dan hun langjarige trend.

Lees verder  |  Reageer

Dit heeft 2016 voor je in petto

04 januari 2016 - ABCOUDE - Met ingang van 1 januari 2016 veranderen een groot aantal regelingen van de overheid. Een update van een aantal (fiscale) wijzigingen zoals de nieuwe belastingschijven en de bijtelling van de auto van de zaak. • De nieuwe belastingschijven •

Lees verder  |  Reageer

Autoverkoop 2016 stabiel, december booming

18 december 2015 - ABCOUDE - Volgend jaar zullen er in Nederland 415 duizend nieuwe auto's worden verkocht, verwacht automotive specialist AUMACON. Voor 2015 staat de laatste prognose inmiddels op 425 duizend stuks. AUMACON- directeur Clem Dickmann: "Wij verwachten in december nog zo’n 40 duizend

Lees verder  |  Reageer

'Doden en zieken als gevolg van werk'

15 december 2015 - ABCOUDE - In Nederland gaan ieder jaar ruim 3.700 mensen dood als gevolg van hun werk en krijgen 20.000 werknemers een beroepsziekte. Dit meldt het Bureau Beroepsziekten van de FNV. • Gemiddelde uitkering 33.560 euro • Vaak ook schade door burnout

Lees verder  |  Reageer

Werkloosheid loopt op, wel meer vacatures bij MKB

10 december 2015 - ABCOUDE - De werkloosheid is in de afgelopen 3 maanden toegenomen met gemiddeld 4.000 per maand. Het totaal aantal werklozen is toegenomen tot 616.000: 6,9 procent van de beroepsbevolking. Ondertussen is het aantal vacatures bij het MKB fors toegenomen. Bij de

Lees verder  |  Reageer

Belastingplan gered: wat verandert er?

10 december 2015 - ABCOUDE - De belastingverlaging van 5 miljard gaat in 2016 toch door. Het kabinet heeft met D66 een akkoord over het Belastingplan bereikt waarin ook het CDA zich kan vinden, waardoor er op de valreep toch een meerderheid in de Eerste

Lees verder  |  Reageer

Omzet webwinkels stijgt met een kwart door Sint

07 december 2015 - ABCOUDE - Online retailers hebben hun weekomzet in de vijf weken voor Sinterklaas met 24 procent zien toenemen ten opzichte van de rest van het jaar. Het totaal aan online bestedingen in de periode van 1 november tot 5 december komt

Lees verder  |  Reageer

Eigen overeenkomst voor 1 februari indienen

02 december 2015 - ABCOUDE - Om de overgang van de VAR naar de werkwijze met (model)overeenkomsten soepel te laten verlopen, is er een transitieplan opgesteld. De nieuwe wet zal onverkort vanaf 1 januari 2017 gelden. De uitvoering is echter al eerder voorzien, op 1

Lees verder  |  Reageer

Je zakelijke auto en de bijtelling

27 november 2015 - WHITEPAPER - Door de gewijzigde bijtellingsregeling komt per 2016 maar liefst 72 procent van de in 2015 nieuw verkochte auto’s in een hogere bijtellingscategorie terecht. In deze whitepaper werpen we een blik op de nieuwe bijtellingscategorieën, wat dit betekent voor de

Lees verder  |  Reageer

Gebruik jij de werkkostenregeling slim?

25 november 2015 - ABCOUDE - De tijd van de bonussen en kerstpakketten komt er weer aan. Werkgevers moeten zich hierbij houden aan fiscale spelregels of veel belasting betalen. Alle werkgevers vallen sinds begin dit jaar verplicht onder de werkkostenregeling (WKR). Veel zaken kun je

Lees verder  |  Reageer

Trendwatcher Bakas over wat ons te wachten staat in 2016

24 november 2015 - ABCOUDE -"Aanvaard wat je niet veranderen kan, maar verander wat je niet aanvaarden kan." Het is de spreuk van de beroemde trendwatcher Adjiedj Bakas voor 2016. Er staat ons in het Jaar van de Aap ook zakelijk nogal wat te wachten..

Lees verder  |  Reageer

Wil je ondernemen, begin dan parttime!

06 november 2015 -  ABCOUDE - Als fulltime ondernemen nog een stap te ver is, is deeltijd ondernemen een slimme opstap. Dat kan -liefst met medeweten van je werkgever- als je nog in loondienst bent, maar kan ook vanuit een (bijstands)uitkering. Gemeenten zijn over het

Lees verder  |  Reageer

ZZP'ers in de bijstand houden pensioen

05 november 2015 - ABCOUDE - Zelfstandigen met een gemiddeld pensioen hoeven hun pensioen niet op te eten als zij een beroep doen op de bijstand. De Tweede Kamer heeft hiertoe met algemene stemmen een wetsvoorstel van staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aangenomen.

Lees verder  |  Reageer

Minimumloon verplicht zonder aftrekkosten

05 november 2015 - ABCOUDE - Per 1 januari 2016 gaan een aantal aanvullende maatregelen in van de nieuwe Wet Aanpak van Schijnconstructies (WAS). Deze wet beoogt het uitbuiten en onderbetalen van werknemers tegen te gaan en moet oneerlijke concurrentie uitbannen. Zo worden per 1

Lees verder  |  Reageer

Jaarrekeningenrecht aangepast: voordeel voor MKB

02 november 2015 - ABCOUDE - Het Nederlandse jaarrekeningenrecht is per 1 november aangepast. Hiermee is de regelgeving vereenvoudigd en zijn definities voor de grootte van bedrijven aangepast, waardoor meer bedrijven in aanmerking komen voor vrijstellingen. De nieuwe regels leveren het MKB een lastenverlichting van

Lees verder  |  Reageer

Het einde van de VAR is in zicht. Modelovereenkomsten

26 oktober 2015 - ABCOUDE - Op 27 oktober stemt de Eerste Kamer over het afschaffen van de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR).  Als het wetsvoorstel wordt aangekomen, kan de VAR nog per 1 april 2016 afgeschaft worden. Wat betekent dit? En wat komt er voor in

Lees verder  |  Reageer

Binnen drie maanden is je nieuwe medewerker op zoek naar een baan

22 oktober 2015 - ABCOUDE – De zoektocht naar de ideale baan lijkt nooit te stoppen. Dat is de conclusie in een internationaal onderzoek van vacaturesite Indeed. 74 procent van de Nederlandse beroepsbevolking is actief op zoek naar, of staat open voor een nieuwe baan.

Lees verder  |  Reageer

Wat te doen met de transitievergoeding?

21 oktober 2015 - ABCOUDE - Met ingang van de Wet Werk en Zekerheid is de transitievergoeding per 1 juli 2015 geïntroduceerd. Het doel van de transitievergoeding is enerzijds compensatie voor het ontslag en anderzijds om de werknemer met behulp van de hiermee gemoeide financiële

Lees verder  |  Reageer

Laagste aantal faillissementen in 7 jaar

12 oktober 2015 - DEN HAAG - In september 2015 zijn er, voor zittingsdagen gecorrigeerd, 7 faillissementen minder uitgesproken dan in augustus, meldt het CBS. Het aantal uitgesproken faillissementen bereikt daarmee het laagste niveau sinds oktober 2008. De dalende trend van het aantal faillissementen houdt

Lees verder  |  Reageer

Hoe pak je crowdfunding voor je energie innovatie aan?

08 oktober 2015 - ABCOUDE - Een slim idee voor een duurzame energie innovatie is nog geen garantie dat financiering ervan een koud kunstje is. Banken zijn huiverig vanwege de risico's. Als je spaargeld geen soelaas (meer) biedt en de fase van family, friends and

Lees verder  |  Reageer

Vaker Nederlandse wijn op tafel

06 oktober 2015 - ABCOUDE - Het gaat relatief om kleine hoeveelheden, maar de binnenlandse wijnproductie is de afgelopen tien jaar in oppervlakte meer dan verdubbeld. Volgens het CBS waren in Nederland in 2014 ongeveer 100 bedrijven die wijn verbouwden. Voor bijna de helft daarvan

Lees verder  |  Reageer

Extra subsidie voor innovatie en ICT

06 oktober 2015 - ABCOUDE - Innovatie is een belangrijke voorwaarde voor economische groei. Toepassing van ICT wordt daarbij steeds belangrijker. Daarom komt de komende twee jaar bijna 40 miljoen euro speciaal beschikbaar voor ICT-onderzoek en innovatie. Het ministerie van Economische Zaken (EZ) draagt 7

Lees verder  |  Reageer

Werkgevers: Steun ZZP'ers bij afsluiten hypotheek

06 oktober 2015 - ABCOUDE - ZZP'ers moeten betere mogelijkheden krijgen om pensioen op te bouwen en een hypotheek af te sluiten. VNO-NCW, MKB-Nederland en PZO-ZZP vinden dat het kabinet deze zelfstandigen nu te negatief benadert. Aan het afzetten van ZZP'ers tegenover werknemers moet een

Lees verder  |  Reageer

Nieuwe ronde subsidie voor duurzame inzet medewerkers

02 oktober 2015 - DEN HAAG - Bedrijven en instellingen kunnen van 19 oktober tot en met 13 november 2015 wederom een aanvraag indienen bij het Agentschap SZW om mensen langer en productief aan het werk te houden. Een aanvrager kan de helft van de

Lees verder  |  Reageer

Nederland is corrupter dan je denkt

02 oktober 2015 - ABCOUDE - Nederlanders denken dat corruptie in ons land weinig voorkomt. Tegelijkertijd stapelen de schandalen zich op. Mr. Jacqueline Bos promoveert vandaag op een onderzoek naar corruptie in Nederland en Duitsland. Zij concludeert dat de definitie van corruptie vaag is, de

Lees verder  |  Reageer

Tips voor betere communicatie met wanbetalers

30 september 2015 - ABCOUDE - "Preventie en aanpak van schulden schieten ernstig tekort", stelt Nibud-onderzoeker Tamara Madern. Zij stelt dat voor mensen met schulden de situatie erg complex kan zijn. Daar is nu weinig oog voor terwijl juist bij schuldproblemen ondersteuning en maatwerk nodig

Lees verder  |  Reageer

Omzet webwinkels groeit fors

25 september 2015 - ABCOUDE - Nederlandse consumenten geven in het eerste halfjaar van 2015 € 7,96 miljard uit aan online aankopen van producten en diensten. Dit betekent een groei van 18,4 procent ten opzichte van vorig jaar, toen er in het eerste halfjaar €

Lees verder  |  Reageer

Asscher voorkomt snel WGA-voordeel

23 september 2015 - ABCOUDE - Minister Asscher heeft een maatregel aangekondigd om te voorkomen dat werkgevers vanaf 1 januari 2016 vanwege financieel voordeel voor één jaar overstappen naar de publieke WGA-verzekering van het UWV. De maatregel bepaalt dat werkgevers in alle gevallen ten minste

Lees verder  |  Reageer

Eerste NLII-fonds: nu 1 miljard beschikbaar voor ondernemers

22 september 2015 - AMSTERDAM - De Nederlandse Investeringsinstelling (NLII) kondigt aan dat haar eerste fonds, het Bedrijfsleningen Fonds (BLF) met Robeco als fondsmanager, is opengesteld aan ondernemers waardoor er direct circa € 1 miljard aan kredietfaciliteiten beschikbaar komt voor grotere Nederlandse MKB-bedrijven. De landelijke

Lees verder  |  Reageer

Miljarden extra voor financiering MKB

22 september 2015 - DEN HAAG - Nu de economie flink aantrekt, maken ondernemers plannen om uit te breiden, te investeren en te groeien. Om deze groei te ondersteunen, maakt het kabinet met aanvullende maatregelen naar verwachting komende jaren enkele miljarden euro’s aan extra kredietverlening

Lees verder  |  Reageer

Belastingadviseurs: Steun aan MKB in Belastingplan summier

21 september 2015 - CULEMBORG - Het Register Belastingadviseurs (RB) is enigszins teleurgesteld over de inhoud van het pakket Belastingplan 2016. In een eerste reactie geeft RB-voorzitter Wil Vennix aan dat er weinig daadkracht uit de plannen blijkt: "De voorstellen die de positie van het

Lees verder  |  Reageer

Kapper blijft betaalbaar in Miljoenennota

18 september 2015 - ABCOUDE - De kappersbranche is verheugd dat het kabinet alles in het werk stelt om de werkgelegenheid te bevorderen. Ook is het een goede zaak dat dankzij de lastenverlichting voor de burger er ruimte komt om meer bij de kapper te

Lees verder  |  Reageer

Belastinglek emigrerende ondernemers gedicht

17 september 2015 - ABCOUDE - Het kabinet wil een einde maken aan situaties waarin de schatkist belastinginkomsten misloopt bij emigratie van mensen met een aanmerkelijk belang, oftewel mensen met minstens 5 procent van de aandelen in een vennootschap. In het Belastingplan 2016 staan maatregelen

Lees verder  |  Reageer

ZZP'ers willen meer werken

17 september 2015 - ABCOUDE - Eén op de zes zelfstandigen zonder personeel wil meer uren werken dan nu. Dit geldt vooral voor ZZP’ers met een arbeidsduur van 12 tot 20 uur per week. Van de ruim 1 miljoen ZZP’ers heeft drie kwart geen behoefte

Lees verder  |  Reageer

Ondernemers: Focus op economie nu doorzetten

16 september 2015 - DEN HAAG - VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland zijn positief over de begroting voor 2016 die het kabinet dinsdag presenteerde. Het kabinet ondersteunt met zijn plannen de herstellende groei en werkgelegenheid. De lastenverlichting van 5 miljard euro vinden de ondernemersorganisaties een

Lees verder  |  Reageer

Hoofdpunten Prinsjesdag voor ondernemers

16 september 2015 - ABCOUDE - Het gaat beter met de economie, maar we moeten nuchter blijven. Dat was op Prinsjesdag de kernboodschap van het kabinet over de economie en de rijksbegroting voor 2016. Wat zijn de belangrijkste punten voor ondernemers? De redactie zet ze

Lees verder  |  Reageer

Bijna helft verwacht daling salaris door Prinsjesdag

15 september 2015 - ABCOUDE - 45 procent van de Nederlandse bevolking verwacht dat de maatregelen die aangekondigd worden op Prinsjesdag een negatief effect hebben op hun netto salaris. Dit blijkt uit onderzoek van Raet, specialist in HR-cloudoplossingen en services, onder ruim 1.000 Nederlanders. •

Lees verder  |  Reageer

Veel ondernemers zien pensionering financieel niet zitten

15 september 2015 - ABCOUDE - Veel ondernemers hebben (nog) niets geregeld voor hun pensioen. 40 procent geeft aan dat zij hun pensioenzaken (nog) niet op orde hebben. Dat komt vaak doordat: •         Er voor een grote groep ondernemers er nog veel onduidelijkheid is over pensioenen. •        

Lees verder  |  Reageer

Eenmanszaak veruit populairste rechtsvorm

14 september 2015 - ABCOUDE - De meeste ondernemers beginnen als eenmanszaak. Dat is een gemakkelijke en toegankelijke rechtsvorm met veel fiscale voordelen. Het is een misverstand dat je als eenmanszaak geen personeel in dienst kunt nemen. Als je de enige eigenaar bent, is dat

Lees verder  |  Reageer

Laagste aantal faillissementen in bijna 7 jaar

09 september 2015 - DEN HAAG - In augustus 2015 zijn er, voor zittingsdagen gecorrigeerd, 113 faillissementen minder uitgesproken dan in juli, meldt het CBS. Het aantal uitgesproken faillissementen bereikt daarmee het laagste niveau sinds oktober 2008. De dalende trend van het aantal faillissementen houdt

Lees verder  |  Reageer

Hypotheken voor ZZP'ers op basis van arbeidsmarktkansen

09 september 2015 - HOORN - Financieel adviseurs van De Hypotheekshop en Huis & Hypotheek en arbeidsmarktonderzoeker Intelligence Group zijn op 8 september 2015 gestart met een gezamenlijk project om de hypotheekverstrekking aan ZZP’ers, flexwerkers, uitzendkrachten en freelancers vlot te trekken. Ze doen dat door

Lees verder  |  Reageer

Een werknemer kost meer dan je denkt

08 september 2015 - ABCOUDE - Een ondernemer die voor het eerst personeel wil aannemen, krijgt het zwaar voor de kiezen. Neem alleen al het looiige Handboek Loonbelastingen van de Belastingdienst met meer dan 300 pagina's aan instructies, informatie en vereiste afdrachten. Wat gaat een

Lees verder  |  Reageer

'Afschaffing VAR kost 100. 000 ZZP'ers hun opdracht'

07 september 2015 - AMERSFOORT - ZZP-intermediairs voorzien dat ruim 100.000 ZZP’ers hun opdracht zullen mislopen, als het Wetsvoorstel Deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA), waarin de VAR wordt afgeschaft, wordt aangenomen. Dat blijkt uit een peiling van NBBU en Bovib, brancheorganisaties voor ZZP-intermediairs onder hun leden.

Lees verder  |  Reageer

Is een collectief ZZP pensioen interessant?

31 augustus 2015 - ABCOUDE - Veel ZZP’ers moeten rekening houden met financieel barre tijden als ze niks regelen voor hun pensioen. Ze zullen in de toekomst genoegen moeten nemen met een AOW. Gelukkig zijn er sinds enige tijd verschillende pensioenproducten voor ZZP’ers op de

Lees verder  |  Reageer

Lichte omzetdaling non-food markt

28 augustus 2015 - ABCOUDE - De omzet van alle non-food markten bij elkaar opgeteld laat een lichte daling zien van 1 procent in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. De omzetdaling wordt met name veroorzaakt door de markt voor Consumenten Elektronica en IT. Beide

Lees verder  |  Reageer

Beste accountant, ben jij een goede of slechte adviseur?

28 augustus 2015 - DELFT - "Een accountant die zijn klant niet helpt zijn bedrijfsvoering en –rendement te verbeteren, is een slechte adviseur."  Grofweg 80 procent van de aanwezigen was het eens met deze stelling tijdens de Master Editions lunchsessie ‘Iedere ondernemer verdient een coach’.

Lees verder  |  Reageer

Koopwoningen in juli duurder dan een jaar eerder

25 augustus 2015 - ABCOUDE - Bestaande koopwoningen waren in juli 2,7 procent duurder dan in juli 2014. Sinds de zomer van 2013 is er sprake van een licht stijgende trend in de prijsontwikkeling van koophuizen. Dit blijkt uit het onderzoek naar de prijsontwikkeling van

Lees verder  |  Reageer

10 tips voor jouw time management

21 augustus 2015 - ABCOUDE - De vakantietijd loopt op zijn einde. Nu de economie aantrekt, staat er voor veel ondernemers een druk najaar voor de deur. Profiteer er optimaal van door nu al te zorgen dat je je tijd goed indeelt. 10 tips voor

Lees verder  |  Reageer

Neem de juiste maatregelen voor het geval je komt te overlijden

18 augustus 2015 - ABCOUDE - Als je (onverwacht) komt te overlijden als ondernemer, heeft dat flinke gevolgen voor je nabestaanden. De emotionele impact kun je misschien niet verminderen.  Maar met een goede voorbereiding kun je veel zakelijke narigheid voorkomen.     • Wat wordt het inkomen

Lees verder  |  Reageer

Raming CPB: Herstel economie houdt aan

13 augustus 2015 - ABCOUDE - De Nederlandse economie groeit dit en volgend jaar met respectievelijk 2,0 procent en 2,4 procent. Het herstel houdt aan ondanks een lagere gasproductie. Dit wordt volgend jaar ondersteund door de aangekondigde lastenverlichting van 5 miljard euro. De werkloosheid daalt

Lees verder  |  Reageer

Groei Nederlandse woningmarkt houdt aan

12 augustus 2015 - ABCOUDE - De groei van de Nederlandse koopwoningmarkt zet door. Na een sterke eerste helft van 2015 zal de markt in de rest van 2015 en 2016 verder aantrekken. Dit jaar wisselen naar verwachting 170 tot 185 duizend woningen van eigenaar.

Lees verder  |  Reageer

Kredietvraag MKB bij banken daalt niet meer

04 augustus 2015 - ABCOUDE - Bij kleine en middelgrote ondernemingen zien de Nederlandse banken in het tweede kwartaal van 2015 geen verandering in de vraag naar krediet. Het is de eerste keer sinds begin 2009 dat de bankensector een gelijkblijvende vraag vanuit het MKB

Lees verder  |  Reageer

Je bedrijf als pensioen, kan dat?

03 augustus 2015 - ABCOUDE - Veel ondernemers nemen - bewust of onbewust - een flinke gok. Ze gaan er blind van uit dat de verkoop van hun bedrijf later genoeg inkomen oplevert om als pensioenvoorziening te gebruiken. Maar is dat wel zo?     • Sterke afhankelijkheid

Lees verder  |  Reageer

ZZP'er blijft onverzekerd

31 juli 2015 - ABCOUDE - De kleine zelfstandige mag dan wel hoog opgeleid zijn, maar lijkt nog steeds niet de reserves op te bouwen voor een fatsoenlijk vangnet. Ruim de helft van de ZZP'ers heeft niets geregeld bij arbeidsongeschiktheid. Een klein deel valt terug

Lees verder  |  Reageer

Tarieven freelancers onderuit

31 juli 2015 - ABCOUDE - Uit recent onderzoek van Hoofdkraan.nl blijkt dat er rake klappen zijn uitgedeeld onder freelancers. Met name de freelance marketeers zijn hard getroffen. Zij verdienen in 2015 gemiddeld €48 per uur, terwijl dit tarief twee jaar geleden nog op €62

Lees verder  |  Reageer

Zo werkt het alternatief voor de VAR

24 juli 2015 - ABCOUDE - De Tweede Kamer is akkoord met het wetsvoorstel voor een alternatief voor de VAR. Als ook de Eerste Kamer akkoord gaat, verdwijnt de VAR per 1 januari 2016. In de nieuwe regeling krijgen opdrachtgevers en opdrachtnemers de keus een

Lees verder  |  Reageer

Boetes bij niet goed informeren klant over woekerpolissen

23 juli 2015 - ABCOUDE - De Autoriteit Financiële Markten (AFM) kan vanaf nu verzekeraars die klanten niet goed informeren over beleggingsverzekeringen, de zogenaamde woekerpolissen, sancties of een boete opleggen. • Verzekeraars moeten klanten volledig informeren • Regels in Algemene Maatregel van Bestuur • AFM deelt sinds 18

Lees verder  |  Reageer

Alternatieven voor DGA-pensioen in eigen beheer

23 juli 2015 - ABCOUDE - Het pensioen in eigen beheer zoals directeur-grootaandeelhouders (DGA's) dat nu kennen, staat al enige tijd ter discussie. Staatssecretaris Wiebes van Financiën heeft recent in een brief aan de Tweede Kamer twee alternatieven geopperd: de oudedagsbestemmingsreserve (OBR) en het oudedagssparen

Lees verder  |  Reageer

Huizenprijzen blijven stijgen, vooral in Amsterdam

22 juli 2015 - ABCOUDE - Bestaande koopwoningen waren in juni 2,6 procent duurder dan in juni 2014. De prijzen zijn nu al ruim een jaar hoger ten opzichte van een jaar eerder. De prijsstijging is het grootst in Amsterdam. Sinds de zomer van 2013

Lees verder  |  Reageer

Schuldenproblematiek neemt nog dagelijks toe

22 juli 2015 - ABCOUDE - Volgens de BKR Kredietbarometer zijn er per 1 juli 777.767 mensen met een betalingsachterstand op een afgesloten lening. Vanaf 1 januari zijn er 7.039 mensen bijgekomen die hun betalingsverplichtingen niet nakomen. Uit andere studies komt ook goed nieuws: het

Lees verder  |  Reageer

Minimumtarief voor ZZP'ers in CAO architecten

21 juli 2015 - ABCOUDE - Zelfstandige architecten krijgen voortaan een minimumtarief betaald. Dat hebben werkgevers en vakbonden afgesproken in een CAO. Dit is de eerste CAO met afspraken over de beloning van ZZP’ers. De zwaar door de crisis getroffen sector wil hiermee een einde

Lees verder  |  Reageer

Belastingdiensten Nederland en Duitsland wisselen informatie uit

15 juli 2015 - ABCOUDE - Nederland en Duitsland willen volledig transparant zijn als het gaat om tussen belastingdiensten en bedrijven gemaakte afspraken die gevolgen hebben voor het andere land. De belastingdiensten van beide landen gaan daarom actief en spontaan met elkaar informatie uitwisselen. •

Lees verder  |  Reageer

CBS: Veel belasting op arbeid, weinig op kapitaal in Nederland

14 juli 2015 - DEN HAAG - Een relatief groot deel van de Nederlandse belasting- en premieontvangsten is afkomstig van belastingen op arbeid. Nederland staat daarmee in de Europese Unie op de tweede plaats. De belasting op kapitaal heeft juist een relatief laag aandeel in

Lees verder  |  Reageer

Recht op transitievergoeding vervalt na drie maanden

14 juli 2015 - ABCOUDE - Als een werkgever een transitievergoeding niet betaalt, of een werknemer het niet eens is met de hoogte ervan, moet de werknemer dit binnen drie maanden voorleggen aan de kantonrechter. Doet hij dat niet, dan vervalt zijn recht op een

Lees verder  |  Reageer

Nieuwe ontslagregels treffen hoge inkomens onevenredig

08 juli 2015 - ROTTERDAM - Om rond te blijven komen na ontslag, moeten mensen met een hoog inkomen twee keer zo snel een nieuwe baan vinden als mensen met lagere inkomensniveaus. Dat is het gevolg van de nieuwe regels voor ontslagvergoedingen en WW-uitkeringen, die

Lees verder  |  Reageer

Is alle BTW over vorige jaren betaald? Doe de check!

06 juli 2015 - UTRECHT - De Belastingdienst is sinds 2013 extra attent op de BTW-aangifte en benadert ondernemers als de afdracht niet in orde lijkt te zijn. Dit leverde in 2 jaar tijd al 210 miljoen euro op. Wil je als ondernemer voorkomen dat

Lees verder  |  Reageer

WW-premie voor werkgevers volgend jaar omlaag

03 juli 2015 - AMSTERDAM - Werkgevers kunnen in 2016 een lagere WW-sectorpremie tegemoet zien. Als gevolg van het economisch herstel neemt het aantal WW-uitkeringen dit jaar naar verwachting af tot 420.000 en naar minder dan 400.000 eind 2016. Hierdoor dalen de uitkeringslasten voor de

Lees verder  |  Reageer

Onzekerheid blijft ondanks herstel economie

02 juli 2015 - AMSTERDAM - Na een krimp van 0,7 procent in 2013, noteerde de Nederlandse economie een bescheiden groei van 0,8 procent in 2014. Het herstel zal naar verwachting versnellen in 2015, met 1,7 procent, dankzij een exportgroei, samen met een herstel in

Lees verder  |  Reageer

Rechter: ING moet swapschade ondernemer vergoeden

29 juni 2015 - ELSPEET - De heer Sewpersad was het oneens met de verhogingen van de renteopslag door ING Bank op zijn lening en heeft hierover een rechtszaak aangespannen. In het vonnis van 17 juni stelt Rechtbank Amsterdam de ondernemer in het gelijk en

Lees verder  |  Reageer

AG Hoge Raad: Crisisheffing schond eigendomsrecht

26 juni 2015 - ABCOUDE - De crisisheffing 2013, die werkgevers liet meebetalen aan het verkleinen van het begrotingstekort, was deels onrechtmatig. Dat stelt de advocaat-generaal (AG) bij de Hoge Raad P.J. Wattel in zijn advies van 18 juni aan de Hoge Raad. Als de

Lees verder  |  Reageer

Belastingplan: de maatregelen op een rij

24 juni 2015 - ABCOUDE - Kabinet en oppositie onderhandelen deze dagen over het nieuwe Belastingplan van het kabinet. Het kabinet wil onder meer de inkomstenbelasting verlagen, de vermogensrendementsheffing aanpassen en de BTW op een groot aantal producten en diensten verhogen. Waarover gaat het precies

Lees verder  |  Reageer

Verzekering voor ZZP'ers te duur

19 juni 2015 - ABCOUDE - ZZP’ers zijn zich bewust van het risico van arbeidsongeschiktheid. Maar toch verzekeren veel van hen zich daar niet tegen. De belangrijkste redenen daarvoor zijn de prijs, de ingewikkeldheid van het product en het gebrek aan vertrouwen in verzekeraars. Dat

Lees verder  |  Reageer

Heb jij het juiste verdienmodel?

19 juni 2015 - DELFT - De zakelijke dienstverlening krabbelt weer op. Toch heb je als ondernemer nog steeds te maken met een ‘buyer’s market’: de klant verlangt steeds meer en wil er minder voor betalen. Daarbij staan de ontwikkelingen niet stil en krijgt de

Lees verder  |  Reageer

BTW-verhoging kost duizenden banen

18 juni 2015 - ABCOUDE - Het kabinet wil het lage BTW-tarief afschaffen voor alle diensten en producten behalve primaire levensmiddelen. De maatregel moet de schatkist vier tot vijf miljard euro opleveren.  Dat staat in het nieuwe Belastingplan waarover het kabinet onderhandelt met de oppositie.

Lees verder  |  Reageer

Wanbetalingen blijven hoog in bouw en retail

18 juni 2015 - AMSTERDAM - Dankzij de aantrekkende economie daalt het aantal faillissementen in 2015 met 15 procent. Toch blijft het aantal wanbetalingen in de bouw en non-food retail sector hoog. In sommige segmenten, zoals de installatiesector, is het aantal wanbetalingen zelfs gestegen. Dat

Lees verder  |  Reageer

CPB: Herstel economie zet door

11 juni 2015 - ABCOUDE - Het herstel van de Nederlandse economie zet door. Dit jaar groeit het bbp met 2,0 procent en volgend jaar met 2,1 procent. Dit positieve beeld is in lijn met de ontwikkelingen elders in Europa, waarbij de groeicijfers van Nederland

Lees verder  |  Reageer

FNV: geen sociale voorzieningen voor ZZP'ers

10 juni 2015 - ABCOUDE - FNV-voorzitter Ton Heerts is fel tegen sociale voorzieningen voor ZZP’ers. Hij vindt dat het sociale stelsel wordt vernietigd als ZZP’ers daar gebruik van maken. De FNV wil dat er een gelijk speelveld komt voor ZZP’ers en dat arbeidscontracten de

Lees verder  |  Reageer

Top 10 fiscale paradijzen

08 juni 2015 - ABCOUDE - Over fiscale paradijzen wordt veel gesproken, maar welke landen zijn het eigenlijk? En met welke voordelen lokken ze de rijken? Het Britse advocatenkantoor Bradley Hackford adviseert gefortuneerde klanten over naar welk land zij het beste kunnen verhuizen om zo

Lees verder  |  Reageer

Loonkloof tussen man en vrouw wordt kleiner

04 juni 2015 - AMSTERDAM - De loonkloof tussen mannen en vrouwen is afgelopen jaar wederom afgenomen. Dit blijkt uit de Loonwijzer/Monsterboard Wage Index, een rapport dat inzicht geeft in de loonontwikkeling en arbeidsmarkt in Nederland. Waar het gemiddelde bruto uurloon van de vrouw met

Lees verder  |  Reageer

Vertrouwen in medemens levert financieel op

27 mei 2015 - ABCOUDE - Vertrouwen in de medemens siert je niet alleen, maar brengt je ook financieel meer op. Vertrouwen veroorzaakt namelijk economische groei en ontwikkeling. Zo verdienen mensen met veel vertrouwen in de medemens significant meer dan mensen die dat niet hebben.    •

Lees verder  |  Reageer

Bedrijfsleven vol vertrouwen in economie

26 mei 2015 - DEN HAAG - Het ondernemersvertrouwen van het Nederlandse bedrijfsleven komt aan het begin van het tweede kwartaal uit op hetzelfde niveau als een kwartaal eerder. De ondernemers zijn nu al zes kwartalen op rij gunstig gestemd. In de handel en de

Lees verder  |  Reageer

Bank voor ondernemers opgericht

18 mei 2015 - ABCOUDE - "Ondernemers willen en kunnen niet langer wachten op werkbare financierings-oplossingen vanuit de traditionele banken. De groei moet in Nederland weer op gang komen. De enige manier is ondernemers weer de ruimte bieden om investeringen te doen en hun bedrijf

Lees verder  |  Reageer

Jouw personeel ook pensioen? Dit moet je weten

18 mei 2015 - ABCOUDE - Je bent je aan het oriënteren op pensioen voor jezelf of je medewerkers.  Het is dan verstandig je uitgebreid te laten voorlichten door een expert. Daarnaast is het natuurlijk ook goed zelf enige kennis te hebben van de mogelijkheden.

Lees verder  |  Reageer

Angst voor faillissement ebt weg

12 mei 2015 - ABCOUDE - Ondernemers oordelen positiever over de economie in hun eigen sector. De meesten zien hun omzet en winst groeien. De angst failliet te gaan neemt af. Daarentegen blijven ondernemers negatief over het gemak waarmee zij een krediet kunnen krijgen. Dat

Lees verder  |  Reageer

Banken werken ZZP'er tegen bij hypotheekaanvraag

11 mei 2015 - ABCOUDE - Een zelfstandige zonder personeel (ZZP’er) die bij de bank of een adviseur aanklopt voor een hypotheek, komt terecht in een wereld van wantrouwen en tegenwerking. Dat blijkt uit onderzoek onder 851 ZZP’ers door het Kennis Instituut Zelfstandig Ondernemerschap (KIZO)

Lees verder  |  Reageer

Veel gemeenten laten rekeningen MKB liggen

07 mei 2015 - ABCOUDE - Het betaalgedrag van de Nederlandse gemeenten is niet best. Slechts de helft van de gemeenten slaagt er in om de norm - 90 procent van de nota’s binnen 30 dagen betaald - te halen. MKB-Nederland, die het betaalgedrag al

Lees verder  |  Reageer

Financiering MKB vaker op Amerikaanse leest

04 mei 2015 - ABCOUDE - De kredietverlening aan het kleine MKB is voorgoed veranderd. Het heeft er alle schijn van dat we in Nederland Amerika achterna gaan. In de VS worden kredieten aan het MKB nog maar voor 20 procent door de banken verstrekt;

Lees verder  |  Reageer

Opvolging bij familiebedrijf fiscaal een heikel punt

30 april 2015 - ABCOUDE - De bedrijfsopvolging is bij veel familiebedrijven een uitdaging. Niet alleen wie er aan roer komt, maar vooral of de opvolging financieel te doen is. De roep is om het fiscaal niet lastiger te maken - lees opvolger moet meer

Lees verder  |  Reageer

Belasting op spaargeld op de schop

22 april 2015 - ABCOUDE - Minister Dijsselbloem van Financiën past de vermogensrendementsheffing aan. Met Prinsjesdag presenteert hij nieuwe plannen hiertoe. Deze belasting op het rendement van spaargeld is vaak hoger dan de rente. De Hoge Raad stelde onlangs dat deze belasting in strijd kan

Lees verder  |  Reageer

Nieuwe fiscale afspraken over kosten laadpaal

21 april 2015 - ABCOUDE - Een elektrische auto van de zaak is populair. De fiscale regels voor duurzame zakenauto’s worden weliswaar strenger, maar het blijft zeker dit jaar nog een aantrekkelijke optie. Een recente financiële opsteker is de vergoeding voor de laadpaal thuis. Sinds

Lees verder  |  Reageer

ZZP'er in bijstand mag pensioen houden

20 april 2015 - ABCOUDE - ZZP’ers met een gemiddeld pensioen hoeven hun pensioen niet op te eten als zij een beroep doen op de bijstand. De ministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ingestemd met een wetsvoorstel dat regelt

Lees verder  |  Reageer

40 procent facturen te laat betaald

16 april 2015 - AMSTERDAM - Nederland heeft met 24 dagen de op twee na kortste binnenlandse betalingstermijn van West-Europa. Dat is maar liefst 10 dagen korter dan het West-Europese gemiddelde. In de afgelopen twee jaar is de Nederlandse betalingstermijn gemiddeld met twee dagen afgenomen.

Lees verder  |  Reageer

Retail in Nederland leeft op, maar marges blijven onder druk

16 april 2015 - AMSTERDAM - Een van de belangrijkste redenen voor de povere economische prestaties van Nederland in 2012 en 2013 was dat de consumentenbestedingen zwak waren. In die periode werd het consumentenvertrouwen sterkt aangetast door de maatregelen om het begrotingstekort terug te dringen,

Lees verder  |  Reageer

Hoge Raad: Belasting spaargeld mogelijk onrechtmatig

10 april 2015 - ABCOUDE - Door de aanhoudende lage spaarrente is de  belastingdruk op rente vaak meer dan 100 procent. Zo’n 1,8 miljoen huishoudens betalen deze belasting over spaargeld, volgens cijfers van het CPB. De Hoge Raad stelt in een recente uitspraak dat deze

Lees verder  |  Reageer

MKB-Nederland: AL-fonds vergroot kredietkansen

09 april 2015 - ABCOUDE - MKB-Nederland is content met de nieuwe fondsen van de Nederlandse Investeringsinstelling (NLII), waarmee pensioenfondsen, verzekeraars en banken de komende drie jaar 2 miljard euro in het MKB steken. Het Achtergestelde Leningen Fonds (ALF) is het resultaat van een succesvolle

Lees verder  |  Reageer

Nederlandse export in de lift

02 april 2015 - AMSTERDAM - Nederlandse exporteurs zijn onverminderd positief over de toekomst. Zo verwachten zij in 2015 een exportgroei van 9 procent te realiseren. Deze positieve vooruitzichten worden versterkt doordat voor vrijwel alle economische sectoren de seinen op groen staan. De export krijgt

Lees verder  |  Reageer

Meer winst bedrijven, economische groei hoger

30 maart 2015 - ABCOUDE - De groei van de economie in Nederland en daarbuiten zorgde in 2014 ook voor hogere winstcijfers in het bedrijfsleven. De winsten van niet-financiële ondernemingen stegen met ruim 8 miljard tot 115 miljard euro. In navolging van de hogere winsten

Lees verder  |  Reageer

De laatste 10 tips voor je aangifte IB 2014

30 maart 2015 - ABCOUDE - Je hebt nog tot 1 mei om aangifte IB te doen over 2014. Heb je aan alles gedacht? Vergeet je geen aftrekposten? De redactie verzamelde de laatste 10 tips voor je IB-aangifte als ondernemer. • Mis je aftrekposten niet •

Lees verder  |  Reageer

Bijzonder beheer banken geen boeman

27 maart 2015 - ABCOUDE - Er zijn geen aanwijzingen dat de afdelingen bijzonder beheer van de banken MKB-ondernemers structureel benadelen. Wel moeten de banken beter met het MKB communiceren over het bijzonder beheer-traject. Dat concludeert de AFM in een rapport. Critici noemen het rapport

Lees verder  |  Reageer

Ondernemers: Belastingherziening moet banen opleveren

26 maart 2015 - DEN HAAG - 'Maak een meerjarenplan voor belastingherziening met échte lastenverlichting.' Dat was de inbreng van ondernemersorganisaties MKB-Nederland en VNO-NCW tijdens de hoorzitting van woensdag voor de Tweede Kamer over de herziening van het belastingstelsel. In een brief aan de Tweede

Lees verder  |  Reageer

Rabobanken gedagvaard om swapschade MKB

17 maart 2015 - ABCOUDE - Namens gedupeerde MKB-bedrijven daagt de organisatie Swapschade van Pieter Lakeman lokale Rabobanken voor de rechter. Volgens Lakeman zijn zij juridisch aansprakelijk voor de door hen veroorzaakte swapschade. Lakeman startte hierover recent al een procedure tegen ABN AMRO. • MKB-bedrijven werden

Lees verder  |  Reageer

Graaicultuur funest voor bevlogenheid medewerkers

16 maart 2015 - ABCOUDE - In organisaties waar puur gefocust wordt op het behalen van korte termijn winst zijn medewerkers veel minder bevlogen. Dat blijkt uit het onderzoeksrapport 'Het verborgen potentieel van werkend Nederland 2015', dat eind maart landelijk gepubliceerd wordt door Effectory. Is

Lees verder  |  Reageer

MKB krijgt meer geld voor productontwikkeling

13 maart 2015 - ABCOUDE - De komende jaren gaat het kabinet extra investeren in innovatie, onderzoek en productontwikkeling. Tot eind 2016 kunnen MKB-bedrijven profiteren van € 6 miljoen voor productontwikkeling via zogenaamde Innovatie Prestatiecontracten. Daarnaast reserveert het kabinet de komende tien jaar in totaal

Lees verder  |  Reageer

Boete voor verzekeraars die klanten met woekerpolis niet helpen

11 maart 2015 - ABCOUDE - Verzekeraars zijn vanaf 1 juli aanstaande wettelijk verplicht om hun klanten actief te benaderen over hun beleggingsverzekeringen. Ze moeten klanten kosteloos meer inzicht geven in hun specifieke situatie, verbetermogelijkheden bieden en aanzetten om een weloverwogen keuze te maken. Doen

Lees verder  |  Reageer

Wees de deurwaarder voor bij schulden

09 maart 2015 - ABCOUDE - Wie zijn schulden niet betaalt, kan er op rekenen dat op een gegeven moment de deurwaarder voor de deur staat. Normaal gesproken zes dagen per week, van zeven uur ’s morgens tot acht uur ’s avonds, doen deze ambtenaren

Lees verder  |  Reageer

Ondernemers nog steeds te laat betaald

06 maart 2015 - ABCOUDE - Slechts 14 procent van de kleine ondernemers krijgt altijd op tijd betaald. Bij een overgrote meerderheid van 86 procent staan er nog facturen open na de vervaldatum. Gemiddeld staat er per ondernemer € 35.000 aan onbetaalde rekeningen open. Dat

Lees verder  |  Reageer

Let op forse belastingrente

04 maart 2015 - ABCOUDE - De belastingrente op vennootschapsbelasting is weliswaar per 1 maart iets verlaagd naar van 8,15 naar 8,05 procent, maar het blijft het een rente om rekening mee te houden. Vooral als je moet betalen. In het eerste kwartaal van 2014

Lees verder  |  Reageer

Kamp: minder regels voor winkelambacht

03 maart 2015 - DEN HAAG - MKB-Nederland is verheugd dat minister Kamp met een maatwerkaanpak Winkelambacht komt. De minister schrijft dit als antwoord op een verzoek van een aantal branches uit oktober. Dankzij de Maatwerkaanpak Winkelambacht komen vanuit Economische Zaken de benodigde middelen en

Lees verder  |  Reageer

Werkgevers: Echte lastenverlichting levert banen op

02 maart 2015 - DEN HAAG - Een belastingherziening zoals het kabinet voorstaat, met een beperkte lastenverlichting van 3 tot 5 miljard, levert te weinig op. Dat stellen MKB-Nederland en VNO-NCW. Een stelsel met twee schijven waarbij inkomens tot een ton 35 procent inkomensbelasting betalen

Lees verder  |  Reageer

Deurwaarders zitten op zwart zaad

27 februari 2015 - AMSTERDAM - Minder gevulde orderportefeuilles en een dalend bedrag per debiteur zetten de omzet van deurwaarders onder druk. Tegelijkertijd is de kostprijs per debiteur gestegen, omdat het lastiger is bedragen te innen. Per saldo blijft er steeds minder over. In 2013

Lees verder  |  Reageer

Let op wetswijzigingen bij DGA-loon

27 februari 2015 - ABCOUDE - Twee wetswijzigingen kunnen in 2015 het DGA-loon verhogen of verlagen. De definitief verplicht geworden Werkkostenregeling heeft mogelijk invloed en kan volgens accountantsorganisatie BDO tot een verlaging van het belaste DGA-loon leiden. De criteria om het gebruikelijk loon vast te

Lees verder  |  Reageer

ZZP'er ziet personeel niet zitten

26 februari 2015 - ZOETERMEER - De meeste ZZP’ers gingen er in 2014 financieel niet op vooruit en niet op achteruit. Het merendeel van de ZZP’ers verwacht geen personeel aan te nemen, ook niet tijdelijk bij grote drukte, en ziet een baan in loondienst ook

Lees verder  |  Reageer

Transitievergoeding seizoenswerkers aangepast

25 februari 2015 - ABCOUDE - Minister Asscher van Sociale Zaken komt met een overgangsregeling voor de transitievergoeding. De regeling moet voorkomen dat tijdelijke werknemers, zoals seizoenswerkers in de horeca, recreatie en tuinbouwsector niet opnieuw worden ingehuurd en werkgevers met andere tijdelijke werknemers aan de

Lees verder  |  Reageer

MKB gaat een goed jaar tegemoet

25 februari 2015 - ABCOUDE - Het gaat dit jaar beter in het MKB. Zelfs beter dan het grootbedrijf. Dat wordt voorspeld in het rapport ‘Algemeen beeld van het MKB in 2015’. In het MKB wordt een afzetgroei van 2,25 procent verwacht tegenover 2,0 procent

Lees verder  |  Reageer

Pensioenen ZZP'ers 'goed begin, maar half werk'

23 februari 2015 - ABCOUDE - De pensioenproducten voor ZZP’ers die in 2015 op de markt kwamen, zijn goed bedoeld maar er mankeert nogal wat aan. Twee van de drie voldoen zelfs niet aan de wettelijke eisen. Dat stelt Moneywise na onderzoek. • Onvolledige en

Lees verder  |  Reageer

Bescheiden opleving Nederlandse bouwsector

19 februari 2015 - AMSTERDAM - De vooruitzichten voor de bouwsector blijven voor veel landen zwak in 2015. In veel markten worden de aanhoudende problemen in de bouwsector verergerd. Dit komt onder meer door bezuinigingen op de overheidsbegroting, de geringe investeringen, de voorzichtigheid van krap

Lees verder  |  Reageer

CPB: Uitkeringen verlagen verhoogt arbeidsdeelname

18 februari 2015 - ABCOUDE - Algemene lastenverlichting heeft weinig effect op de arbeidsdeelname. Mensen reageren namelijk heel verschillend op fiscale prikkels. Maar er zijn ook maatregelen die wel werken. Dat zijn fiscale prikkels voor moeders  met jonge kinderen om meer te gaan werken en

Lees verder  |  Reageer

Economische groei zet goed door

16 februari 2015 - DEN HAAG - Voor het eerst sinds 2011 noteert de Nederlandse economie aan het einde van het jaar weer een plus: in 2014 is onze economie met 0,8 procent gegroeid. Ten opzichte van het vierde kwartaal in 2013, groeide de economie

Lees verder  |  Reageer

Inflatie laagst in 27 jaar

13 februari 2015 - DEN HAAG - De inflatie van consumentenartikelen gemeten volgens de consumentenprijsindex (CPI) is in januari gedaald naar 0,0 procent, het laagste niveau in 27 jaar. In december was de prijsstijging nog 0,7 procent. De Europees geharmoniseerde prijsindex (HICP), waarin de kosten

Lees verder  |  Reageer

Rekenkamer: Effectiviteit speelt geen rol bij EU-subsidies

11 februari 2015 - DEN HAAG - Bij de eindafrekening van projecten in Nederland die EU-subsidies ontvangen speelt, conform de subsidievoorwaarden, effectiviteit nog geen rol. Subsidieontvangers worden beoordeeld op de geleverde inspanning, niet op het behaalde (maatschappelijke) resultaat. Daardoor worden kansen voor een betere besteding

Lees verder  |  Reageer

VNO-NCW: Geen heffing voor vrijwillig vertrek ouderen

29 januari 2015 - ABCOUDE - Vrijwillige vertrekregelingen voorafgaand aan een mogelijke reorganisatie zijn een voorbeeld van goed werkgeverschap. Dat stelt ondernemingsorganisatie VNO-NCW in een brief aan staatssecretaris Wiebes. Deze zijn nu in gevaar door een ten onrechte opgelegde hoge heffing op vrijwillig afvloeiende ouderen.

Lees verder  |  Reageer

Omzet ZZP'ers en MKB groeit

29 januari 2015 - ABCOUDE - De omzet van zeven van de tien ZZP’ers en midden- en kleinbedrijven is het afgelopen jaar stabiel gebleven of gegroeid. Bijna de helft van de bedrijven heeft een groeiende omzet. Toch ervaren nogal wat ondernemers knelpunten, zoals het kunnen

Lees verder  |  Reageer

Werkgeversvoorzitter: Niet meer sparen, maar uitgeven

28 januari 2015 - ABCOUDE - 'We moeten niet te veel meer sparen in dit land. Er is al genoeg gespaard. We moeten vooral meer spenderen en investeren.' Volgens Hans de Boer, voorzitter van ondernemingsorganisatie VNO-NCW, is dat nodig om de Nederlandse economie weer aan

Lees verder  |  Reageer

Sluit je deuren zonder klanten te verliezen

27 januari 2015 - ABCOUDE - Je kunt fiks besparen op je energiekosten als je ’s winters de deur van je zaak dicht doet. Veel winkeliers denken nog dat een dichte deur klanten kost, maar onderzoeken wijzen anders uit. Voor veel winkels en horecazaken geldt

Lees verder  |  Reageer

6 zaken die je moet weten over je belastingen

26 januari 2015 - ABCOUDE - De VAR voor ZZP’ers wordt nog niet vervangen door de BGL. Sommige afspraken met de Belastingdienst over personeelsvergoedingen vervallen. Ondernemers die spijt hebben van een oude aangifte kunnen beter snel de Belastingdienst informeren. Je kunt pas vanaf 1 maart

Lees verder  |  Reageer

13 gevolgen van een Grexit voor het MKB

12 januari 2015 - ABCOUDE - Griekenland zorgt opnieuw voor financiële onrust. Als de links-radicale partij Syriza op 25 januari de verkiezingen wint, wil het land de voorwaarden van het reddingsplan heronderhandelen. Dit kan tot een Griekse exit uit de euro leiden. Wat zijn daarvan

Lees verder  |  Reageer

2015, een jaar van verandering, een jaar van mogelijkheden, een jaar van succes?

08 januari 2015 - AMSTERDAM - Allereerst wil ik namens alle medewerkers van Atradius iedereen een mooi en succesvol 2015 wensen. Een bijzonder jaar voor Atradius, want de NCM, de voorloper van Atradius, werd opgericht in 1925. En dat betekent dat we dit jaar ons

Lees verder  |  Reageer

MKB rekent op meer omzet en winst

06 januari 2015 - ABCOUDE - MKB’ers verwachten dit jaar te profiteren van de opwaartse lijn die de Nederlandse economie heeft ingezet. Uit het meest recente BC ondernemerspeil blijkt dat kleine ondernemers voorzichtig positieve verwachtingen hebben over 2015. Ze denken dit jaar meer omzet en

Lees verder  |  Reageer

Bbz helpt ondernemers voor wie het sappelen is

19 december 2014 - ABCOUDE - Van nature zijn ondernemers optimistisch over hun kansen en natuurlijk wordt 2015 een topjaar. Maar de realiteit is dat het voor veel ondernemers sappelen is. Alleen al in Amsterdam leven 9000 MKB’ers onder de armoedegrens. Het Besluit bijstandverlening zelfstandigen

Lees verder  |  Reageer

Ruim 400. 000 ZZP'ers verdienen minder dan 25500 euro

16 december 2014 - ABCOUDE - Het aantal zelfstandigen zonder personeel is de laatste jaren sterk toegenomen. In 1996 waren er nog 330 duizend personen werkzaam als ZZP’er, inmiddels zijn dat er ruim 800 duizend. Ongeveer de helft heeft een inkomen van minder dan 25,5

Lees verder  |  Reageer

Veilig op (zaken)reis met eigen wintercheck

16 december 2014 - ABCOUDE - Op de radio hoor je nu volop reclame voor de (veelal gratis) wintercheck van de verschillende automerken. Daar kun je gebruik van maken, maar je moet er toch weer een gaatje voor zien te vinden in je toch al

Lees verder  |  Reageer

Zakelijke dienstverlening zet meer om, behalve accountancy

15 december 2014 - ABCOUDE - In het derde kwartaal van 2014 hebben de zakelijke dienstverleners weer meer omzet behaald dan dezelfde periode een jaar eerder. De omzetgroei was met 4,1 procent groter dan in de eerste helft van 2014. In dezelfde periode daalde de

Lees verder  |  Reageer

Time flies when you are having fun. . .

09 december 2014 - DEN HAAG - De sneeuw valt nog net niet. De eerste kerstbomen staan alweer. Het einde van het jaar nadert. En daarbij komt ook nog eens het einde van mijn tweede voorzitterstermijn van PZO-ZZP in 2015 in zicht. De terugblik over

Lees verder  |  Reageer

DNB: Economie groeit meer op eigen kracht

09 december 2014 - AMSTERDAM - De Nederlandse economie groeit de komende jaren steeds meer op eigen kracht door de toename van de binnenlandse bestedingen. Na twee jaren van krimp groeit de economie in 2014 met 0,8 procent. Door een sterk verbeterend consumenten- en producentenvertrouwen

Lees verder  |  Reageer

Tarief schijnzelfstandige mag in CAO

08 december 2014 - ABCOUDE - Vakbonden mogen in CAO’s afspraken maken over de minimumtarieven van zelfstandigen, als deze in dezelfde positie verkeren als werknemers. Dat heeft het Europese Hof in Luxemburg bepaald. De uitspraak is een gedeeltelijke overwinning voor de vakbond FNV Kunsten en

Lees verder  |  Reageer

Houd innovatiebox toegankelijk voor MKB

05 december 2014 - DEN HAAG - MKB-Nederland en VNO-NCW juichen het toe dat staatssecretaris Wiebes zich in Brussel hard gaat maken voor het behoud van de innovatiebox voor innovaties waar geen patent op zit. Dat is in het bijzonder van belang voor het midden-

Lees verder  |  Reageer

Arbeid kost gemiddeld 33 euro per uur

02 december 2014 - DEN HAAG - Per gewerkt uur zijn werkgevers in ons land gemiddeld 33,10 euro kwijt aan arbeidskosten. Dat zijn alle kosten die gemoeid zijn bij het in dienst hebben van personeel: lonen, sociale premies, overwerk- en ontslagvergoedingen, vakantiegeld, doorbetaling bij ziekte

Lees verder  |  Reageer

Overzicht wijzigingen belastingen 2015

01 december 2014 - ABCOUDE - 1 januari is de ingangsdatum van een reeks nieuwe belastingwetten. Als ondernemer en werkgever veranderen er ook weer de nodige regels. De Belastingdienst zette de belangrijkste wijzigingen nog even op een rij. • BTW-vrijstelling voor zorg ook voor winst beogende

Lees verder  |  Reageer

Overheid verliest flink op MKB, gaat kennis bundelen

21 november 2014 - ABCOUDE - De overheid heeft de afgelopen twee jaar meer dan € 100 miljoen verloren op garanties voor het MKB. Dat maakte minister Kamp van Economische Zaken (EZ) in de Tweede Kamer bekend. Ook kondigde hij de oprichting van een centrale

Lees verder  |  Reageer

ZZP'ers genoodzaakt tot voorschotbetaling

19 november 2014 - ABCOUDE - Steeds meer ZZP'ers en freelancers vragen om voorschotbetaling. Meer dan de helft van de opdrachtgevers betaalt namelijk te laat of hanteert lange betalingstermijnen. Zie ook: Kleinere bedrijven betalen sneller   Dit blijkt uit onderzoek van POOQ, een matchsite voor ZZP’ers

Lees verder  |  Reageer

Innovatieve ondernemers kunnen ondersteuning goed gebruiken

17 november 2014 - ABCOUDE - Innovatieve bedrijven kunnen met de WBSO/RDA hun loonkosten verlagen. Onlangs organiseerden Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) en BC.nl samen een workshop over onder meer de vraag hoe ondernemers voor deze regelingen van de overheid in aanmerkingen komen.   • Uitgebreide

Lees verder  |  Reageer

Eigen zaak geen Land van Kokanje

17 november 2014 - ABCOUDE - Als eigenaar van een BV kun je niet zomaar allerlei luxe etentjes en buitenlandse reizen als zakelijk aanmerken. Ontbreekt een goede motivatie, dan riskeer je een fikse naheffing. Onlangs kreeg een DGA een naheffingsaanslag omdat zijn inkomen door alle

Lees verder  |  Reageer

Steeds meer uitzendbureaus bemiddelen ZZP'ers

12 november 2014 - ABCOUDE - ZZP’ers kunnen bij steeds meer uitzendbureaus terecht voor opdrachten. Meer dan 60 procent van de uitzendbureaus bemiddelt ZZP’ers of geeft aan dit van plan te zijn. Dat blijkt uit onderzoek van de Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU) onder zijn leden.

Lees verder  |  Reageer

Belastingregels nadelig voor MKB

11 november 2014 - ABCOUDE - De fiscale regelgeving in Nederland is gunstig voor internationaal opererende ondernemingen. Maar de Nederlandse regels zijn internationaal gezien niet uitzonderlijk en vergelijkbaar met landen als Verenigd Koninkrijk, Zwitserland en Luxemburg. De controle hierop door de Belastingdienst is toereikend. Er

Lees verder  |  Reageer

ZZP'er tevreden, maar vaker arm

06 november 2014 - ABCOUDE - ZZP’ers zijn vaker arm dan werknemers. 15 procent leeft onder de armoedegrens, tegenover slechts 3 procent van de werknemers. Maar ook rijkdom komt bij ZZP’ers vaker voor. ZZP’ers worden het vaakst ingezet om hun specialistische kennis. Ze zijn tevredener

Lees verder  |  Reageer

Overheid helpt nieuwe aanbieders van MKB-kredieten

03 november 2014 - ABCOUDE - Nieuwe aanbieders die geld willen lenen aan het MKB, kunnen aanspraak maken op een nieuwe overheidsgarantie. Minister Kamp van Economische Zaken stelt maximaal 400 miljoen euro garantie beschikbaar voor meer én nieuwe vormen van krediet voor MKB’ers.    • Grote behoefte

Lees verder  |  Reageer

ZZP'er heeft ondernemersfaciliteiten hard nodig

31 oktober 2014 - DEN HAAG - Er gaan opnieuw geluiden de ronde dat de ondernemersfaciliteiten, waaronder de zelfstandigenaftrek, moeten worden ingedamd. ZZP'ers zouden door fiscale prikkels gedreven worden waardoor oneigenlijk gebruik van onder andere de zelfstandigenaftrek plaats zou vinden. Uit onderzoek blijkt echter het

Lees verder  |  Reageer

Veel ZZP'ers afwachtend over pensioeninitiatief rijksoverheid

24 oktober 2014 - ABCOUDE - De plannen van de Rijksoverheid om per 1 januari 2015 een vrijwillig pensioenfonds voor ZZP’ers in het leven te roepen, brengt weinig enthousiasme onder de doelgroep teweeg. Zo blijkt uit een onderzoek uitgevoerd door Conclusr Research onder een representatieve

Lees verder  |  Reageer

Bedrijven lenen met korting bij ABN AMRO dankzij ECB

22 oktober 2014 - ABCOUDE - Ondernemers die tussen 1 november en 1 april geld lenen bij ABN AMRO profiteren van de korting die ABN AMRO heeft gekregen op een lening van de Europese Centrale Bank (ECB). • Lagere financieringslasten • ECB-programma TLTRO • ABN AMRO en

Lees verder  |  Reageer

Wel schadevergoeding voor MKB door Britse banken

20 oktober 2014 - ABCOUDE - Kleine en middelgrote ondernemers in Groot-Brittannië hebben van hun banken in totaal ruim 1,5 miljard pond (1,9 milard euro) schadevergoeding gekregen. De banken compenseren hiermee de schade die deze bedrijven hebben geleden doordat ze onvoldoende zijn voorgelicht bij de

Lees verder  |  Reageer

Qredits verhoogt kredietlimiet naar 250. 000 euro

16 oktober 2014 - ABCOUDE - MKB’ers die een bedrag tot 250.000 euro willen financieren, kunnen nu ook terecht bij Qredits. Minister Kamp heeft deze week de verhoging van het maximaal te financieren bedrag bekend gemaakt. Aanvragen kunnen per 1 december worden ingediend, vanaf 1

Lees verder  |  Reageer

Afremmen zelfstandig professional slecht voor economie

14 oktober 2014 - ABCOUDE - "De kritiek dat de zelfstandig professional het draagvlak voor sociale verzekeringen zou verzwakken, is ongegrond" Dit stelde VNO-NCW-voorzitter Hans de Boer (foto) gisteren op het congres van werkgeversorganisatie AWVN in Den Haag. AWVN vindt dat het stelsel van sociale

Lees verder  |  Reageer

1,5 miljoen huizen minder waard dan hypotheekschuld

08 oktober 2014 - ABCOUDE - Bij 1,5 miljoen huishoudens was de waarde van de eigen woning begin 2014 lager dan de fiscale hypotheekschuld. Dit is vrijwel evenveel als in 2013. Dit heeft het CBS gisteren bekend gemaakt. De trend van een steeds groeiend aandeel

Lees verder  |  Reageer

Startende ondernemers uit WW blijken succesvol

26 september 2014 - ABCOUDE - Ruim twee derde van de mensen die vanuit de WW-uitkering kiezen voor het ondernemerschap, heeft na drie jaar nog steeds een eigen bedrijf. Starters vanuit de WW scoren hierbij vrijwel even goed als andere beginnende ondernemers. Het inkomen van

Lees verder  |  Reageer

Webwinkels zien omzet groeien

26 september 2014 - ABCOUDE - Nederlandse consumenten hebben in het eerste half jaar ruim 53 miljoen aankopen via internet gedaan, met een totale omzet van € 6,58 miljard. Hiermee is de online markt verantwoordelijk voor 18 procent van alle bestedingen in Nederland. Bijna 4

Lees verder  |  Reageer

Tijd om door te pakken

25 september 2014 - DEN HAAG - Prinsjesdag ligt nipt achter ons. Verheugd ben ik dat het kabinet in de Miljoenennota 2015 de positieve bijdrage van ZZP’ers aan de economie en de werkgelegenheid in Nederland volmondig onderschrijft. Daarnaast is het altijd weer spannend wat er

Lees verder  |  Reageer

ZZP'er en opdrachtgever verantwoordelijk bij opvolger VAR

24 september 2014 - ABCOUDE - Opdrachtgevers en zelfstandigen zonder personeel (ZZP’ers) worden beiden verantwoordelijk voor de beoordeling of hun arbeidsrelatie moet leiden tot afdracht van loonbelasting en premies. Dat staat in een wetsvoorstel dat staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën deze week naar de Tweede

Lees verder  |  Reageer

Hoog BTW-tarief kost kappers de kop

23 september 2014 - ABCOUDE - Kappers en andere beoefenaars van arbeidsintensieve diensten willen het lage BTW-tarief houden. Zij verzetten zich tegen de plannen van staatssecretaris Wiebes om de BTW voor deze groepen na 2015 op te trekken naar het hoge tarief. Uit onderzoek van

Lees verder  |  Reageer

Miljoenennota: meer ruimte voor ondernemers

17 september 2014 - ABCOUDE - Nederland herstelt langzaam van de crisis. De economie groeit in 2015 naar verwachting met 1,25 procent en er komt dus wat meer ruimte voor ondernemers. Het herstel is echter broos en internationale ontwikkelingen vormen een risico. De aanpak van

Lees verder  |  Reageer

Hoofdlijnen van de Miljoenennota

15 september 2014 - ABCOUDE - Morgen is het Prinsjesdag en presenteert het kabinet de Miljoenennota. Een deel van de inhoud is echter de afgelopen dagen al uitgelekt. Dit zijn de hoofdlijnen van de begroting en enkele belangrijke veranderingen voor het MKB. • Economische groei •

Lees verder  |  Reageer

Herstel economie onder druk

11 september 2014 - AMSTERDAM - Het herstel van de Nederlandse economie staat onder druk. In augustus is zowel het producenten- als het consumentenvertrouwen toch weer gedaald en zagen exporteurs het aantal orders afnemen. Dit heeft te maken met het oplopen van de internationale spanningen

Lees verder  |  Reageer

BV, ja of nee?

10 september 2014 - WAGENINGEN - De ondernemersvraag van deze maand is afkomstig van mevrouw Van Alphen van Van Alphen Technische dienst in Kloosterzande. De vraag: "Mijn man heeft een eenmanszaak en sinds kort een werknemer in dienst. Hij denkt erover na om de zaak

Lees verder  |  Reageer

'Derivaten herbeoordelen maakt gerichte oplossing mogelijk'

09 september 2014 - DEN HAAG - MKB-Nederland en VNO-NCW zijn positief dat de problematiek omtrent rentederivaten inzichtelijk wordt gemaakt door banken. De herbeoordeling van zo'n 17.600 rentederivatencontracten door banken maakt een gerichte aanpak mogelijk, aldus de ondernemersorganisaties. Voor hen staat bovenaan dat ondernemers die

Lees verder  |  Reageer

Hulp als bedrijven tegen de grens aanlopen

09 september 2014 - ABCOUDE - MKB-ondernemers die de stap naar het buitenland willen maken, hebben vaak al een goedlopend bedrijf in Nederland. Ze hebben bewezen over zakelijk inzicht en een flinke dosis lef te beschikken. Desondanks lukt het sommigen niet om de financiering van

Lees verder  |  Reageer

Subsidievergoeding ICT-opleidingen

05 september 2014 - NIJKERK - Vanaf deze maand wordt maximaal 50 procent van de opleidingskosten voor uw studerend personeel vergoed. Met deze bijdrage beoogt het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) een verbetering van de arbeidsmarkt. In totaal is er 7,5 miljoen euro

Lees verder  |  Reageer

1000 zelfstandigen melden zich voor zwangerschapsuitkering

04 september 2014 - ABCOUDE - Een kleine duizend vrouwelijke ZZP’ers, die zwanger waren tussen 2004 en 2008, hebben zich bij de overheid gemeld om alsnog een zwangerschapsverloftoelage aan te vragen. Volgens het VN Vrouwenverdrag hebben de vrouwen nog recht op dit geld, zo’n €4000,-.

Lees verder  |  Reageer

Administratieve highlights (deel 1)

20 augustus 2014 - WAGENINGEN - Het is hartje zomer. Voor sommige ondernemers is het een rustigere periode, voor anderen is het juist weer drukker. Laten we onder het genot van een espresso, op het terras als het niet regent, eens terugblikken naar belangrijke onderwerpen

Lees verder  |  Reageer

Werkgevers niet klaar voor nieuwe pensioenregels

18 augustus 2014 - DEN HAAG - Werkgeversvereniging AWVN maakt zich grote zorgen over het tempo waarin werkgevers en vakbonden (of ondernemingsraden) het eens worden over aanpassing van de pensioenregelingen. Die aanpassing is noodzakelijk omdat op 1 januari 2015 nieuwe wettelijke pensioenregels van kracht worden.

Lees verder  |  Reageer

Draait je zaak door als je zelf niet meer kunt handelen?

18 augustus 2014 - ABCOUDE - Het aantal geregistreerde levenstestamenten is in het tweede kwartaal van 2014 met ruim 90 procent gestegen ten opzichte van diezelfde periode in 2013. In het voorjaar van 2013 werden 5046 levenstestamenten afgesloten, de afgelopen maanden waren het er 9.695.

Lees verder  |  Reageer

Afspraken met fiscus over leaseconstructies

14 augustus 2014 - ABCOUDE - Poolauto’s kunnen veilig privé worden gebruikt en de vrees voor dubbele bijtelling van een tijdelijk vervangende leaseauto is definitief van tafel. Dit meldt de branchevereniging voor leasemaatschappijen VNA, die deze afspraken heeft kunnen maken met de fiscus. De afspraken

Lees verder  |  Reageer

Belastingheffing beperken bij boekwinst

13 augustus 2014 - WAGENINGEN - De ondernemersvraag van deze maand is afkomstig van de heer Damen uit Reusel. De vraag: "Onlangs heb ik een (bedrijfs)pand verkocht en hiervoor in de plaats heb ik nog geen herinvestering gedaan. Wat is verstandig om eventuele belastingbetaling te

Lees verder  |  Reageer

Een zilveren pensioen

06 augustus 2014 - WAGENINGEN - Is het ZZP-pensioen gered nu er voor ZZP'ers een eigen pensioenfonds komt? Nee, ZZP'ers blijven kwetsbaar op dat vlak. De kern is dat zij vaak het geld niet hebben om voor hun pensioen te sparen. Verzilvering kan wellicht helpen. •

Lees verder  |  Reageer

Minder banen voor financieel specialisten

31 juli 2014 - ABCOUDE - Ondanks de aantrekkende economie moet de financiële sector rekening houden met verder verlies van banen de komende jaren. Dit blijkt uit een sectoranalyse van UWV. UWV gaat uit van een afname van 15.000 banen de komende vijf jaar, een

Lees verder  |  Reageer

De duurste en goedkoopste landen van Europa

31 juli 2014 - ABCOUDE - Zwitsers en Noren verdienen goed en de prijzen in die landen zijn er ook naar. Wie op reis naar Zwitserland of Noorwegen gaat of producten van daar gaat importeren, moet dus met hogere prijzen rekening houden. Daarentegen zijn Macedonië

Lees verder  |  Reageer

Failliet gaan onder begeleiding

29 juli 2014 - ABCOUDE - Als je cijfers aantonen dat je bedrijf een aflopende zaak is, dan kan een stille bewindvoerder mogelijk goed werk doen. Deze specialist kan de schade van een faillissement helpen beperken en misschien een doorstart voorbereiden. Wat is eigenlijk precies

Lees verder  |  Reageer

Een eigen start-up? Deze 9 ongemakken horen erbij

29 juli 2014 - ABCOUDE - Vrijwel dagelijks hoor je nieuwe verhalen over pas opgestarte bedrijven die een groot succes zijn geworden. Aangemoedigd door dit succes beginnen velen ook hun eigen onderneming. Helaas is er ook een schaduwkant aan deze verhalen. Negen ongemakken van een

Lees verder  |  Reageer

Kleinere bedrijven betalen sneller

28 juli 2014 - ABCOUDE - Kleinere bedrijven betalen hun leveranciers eerder dan grotere bedrijven. Bovendien betalen kleine bedrijven steeds sneller, terwijl grote bedrijven de betalingstermijnen steeds verder oprekken. Dit blijkt uit het nieuwe ‘All tied up’ onderzoek uitgevoerd door EY, waarbij de top 2.000

Lees verder  |  Reageer

Wat is een achtergestelde lening?

21 juli 2014 - ABCOUDE - Het kabinet moet tempo maken met de stimuleringsplannen voor een achtergestelde leningenfonds voor het midden- en kleinbedrijf. Dat zeggen VNO-NCW en MKB-Nederland in reactie op het 'Aanvullend Actieplan mkb-financiering'. Wat is eigenlijk een achtergestelde lening?   • Snel je eigen vermogen

Lees verder  |  Reageer

Borging van toekomst ZZP'ers

17 juli 2014 - DEN HAAG - Het begin is er! ZZP’ers zullen straks, wat mij betreft, deugdelijk hun oudedagvoorziening invullen! Na jarenlang hard werken binnen de Haagse gremia lijkt het er dan eindelijk van te komen. Een wetsvoorstel dat per 1 januari 2015 in

Lees verder  |  Reageer

Jaarlijks 10 miljard schade door wanbetalers

16 juli 2014 - ABCOUDE - Het Nederlandse bedrijfsleven moet jaarlijks zo’n 10 miljard euro afschrijven omdat bedrijven hun rekeningen niet betalen. Dat is bijna een procent van de jaarlijkse b2b-omzet. Dat berekende het ING Economisch Bureau op basis van gegevens van Atradius en Intrum

Lees verder  |  Reageer

Maatregelen om eigen vermogen MKB te versterken

09 juli 2014 - ABCOUDE - Het is voor veel ondernemers nog altijd moeilijk om financiering te vinden voor groeiplannen. Daarom neemt het kabinet maatregelen die kunnen leiden tot 2,5 miljard euro aan extra financieringsruimte voor het MKB.    • Makkelijker lenen met meer eigen vermogen • Overheid

Lees verder  |  Reageer

Gevolgen rentetarief door pensioen in eigen beheer

04 juli 2014 - WAGENINGEN - U staat als Directeur-grootaandeelhouder (DGA) van uw BV nog midden in het ondernemend leven. Uw pensioendatum is nog ver weg. Toch kan uw pensioen vandaag nog invloed hebben op uw rentetarief.  • Pensioen eigen beheer bespaart kosten • Waardering tegen

Lees verder  |  Reageer

Managers liegen over prestaties collega's

01 juli 2014 - ABCOUDE - Wanneer en hoe vaak managers liegen in prestatieverslagen van het bedrijf hangt af van hoe hun collega's door de resultaten worden getroffen. Maar ze zullen minder snel liegen als dat betekent dat hun collega's minder profiteren. Dus: zelfs als

Lees verder  |  Reageer

Vliegende start met een franchisezaak

01 juli 2014 - ABCOUDE - Een bedrijf van de grond af aan opbouwen kost veel tijd en moeite. Als je graag een vliegende start maakt, is het instappen in een franchiseformule een prima optie. Er zijn een aantal aspecten waarmee je rekening moet houden.

Lees verder  |  Reageer

Crowdfunding vraagt heldere communicatie

27 juni 2014 - WAGENINGEN - Ondernemers die plannen willen realiseren met behulp van crowdfunding, moeten heel helder communiceren richting hun investeerders. Lukt dat, dan is de financieringsvorm kansrijk. Dat stellen Ben Brus en Gert Bloemendal van Alfa Accountants en Adviseurs. • Serieuze financieringsvorm • Blijf investeerders

Lees verder  |  Reageer

Cijfers economie stuk gunstiger door nieuwe richtlijnen

26 juni 2014 - ABCOUDE - De Nederlandse staatsschuld is in één klap met 5 procent gedaald. Het overheidstekort in 2013 valt met 2,3 procent ruim binnen de Europese norm. En de economie kromp in het eerste kwartaal van 2014 niet met 1,4 procent, maar

Lees verder  |  Reageer

8 tips voor een solide start van je bedrijf

26 juni 2014 - ABCOUDE - Een goede start is van groot belang als je een bedrijf gaat beginnen. Veel enthousiaste collega-ondernemers die je zijn voorgegaan hebben fikse uitglijders gemaakt. Doe het zelf in een keer goed aan de hand van de volgende tips. • Ben

Lees verder  |  Reageer

DGA, plan in 2014 uw fiscale positie

25 juni 2014 - IJSSELSTEIN - De wetgever geeft enkele mogelijkheden om in 2014 fiscaal vriendelijk geld uit de B.V. te halen. Omdat deze mogelijkheden er uitsluitend in 2014 zijn, zult u dit jaar moeten kiezen of u daarvan gebruik wilt maken. • Tijdelijke verlaging inkomstenbelastingtarief

Lees verder  |  Reageer

Nieuwe desk voor financieringen

25 juni 2014 - ABCOUDE - De vernieuwde Ondernemerskredietdesk (OKD) is vandaag gelanceerd. Deze portal is een wegwijzer voor ondernemers die op zoek zijn naar informatie over financiering en helpt hen om goed voorbereid op de juiste plek aan te kloppen.    • Desk idee van MKB

Lees verder  |  Reageer

Pensioenfonds voor ZZP'ers staat!

24 juni 2014 - DEN HAAG - Jarenlange lobby werpt zijn vruchten af. De media staat er bol van; pensioenregeling voor ZZP’ers een feit, APG beoogd uitvoerder van het ZZP-pensioenfonds. Een heuglijk feit dat de voorziening weer een stap dichterbij is, nu PZO-ZZP samen met

Lees verder  |  Reageer

Deze 4 fouten laten je businessplan kraken

24 juni 2014 - ABCOUDE - Een groot succes met je eigen briljante idee, welke startende ondernemer wil dat nou niet? Helaas is het niet iedereen gegeven het succes van Steve Jobs of Mark Zuckerberg navolging te geven. Als je denkt dat er een goede

Lees verder  |  Reageer

Zorgen over elektriciteitsnetwerk bedrijven

24 juni 2014 - ABCOUDE - Bedrijven hebben soms weinig oog voor het interne elektriciteitsnetwerk. Dat kan opbreken. Nieuwe apparatuur of simpelweg de vervanging van TL- voor led-verlichting veroorzaakt soms storingen, overbelaste transformatoren en energieverliezen. Ook brand is denkbaar. Wees ervan bewust dat schade sinds

Lees verder  |  Reageer

Verzekeraars, ABN: miljoenen voor financiering MKB

23 juni 2014 - ABCOUDE - Een groep van negen verzekeraars plus ABN AMRO heeft 280 miljoen euro vrijgemaakt voor leningen aan het MKB. De initiatiefnemers slaan zo een brug tussen het beleggingsvermogen van verzekeraars en de kredietvraag van het MKB. Het geld is bedoeld

Lees verder  |  Reageer

MKB'er moet aanbesteding creatief aanpakken

20 juni 2014 - ABCOUDE - Kleine MKB’ers moeten creatiever zijn als ze een opdracht willen van de overheid. "Geld alleen is niet het belangrijkste criterium", aldus wethouder Gerard IJff van de gemeente Roermond hierover. De wethouder geeft als voorbeeld het inzetten van  jongeren zonder

Lees verder  |  Reageer

Pensioen ZZP'ers van start

20 juni 2014 - ABCOUDE - Het pensioen voor ZZP’ers is een feit. Dat hebben de samenwerkende ZZP-organisaties PZO, Zelfstandigen Bouw, ZZP Nederland en FNV Zelfstandigen bekendgemaakt. De beoogde uitvoerders van het ZZP-pensioen zijn Inadmin en Loyalis, beide dochters van de grootste pensioenuitvoerder van Nederland

Lees verder  |  Reageer

Overschot ZZP'ers leidt tot nivellering tarieven

13 juni 2014 - ABCOUDE - De bestbetaalde freelancers van 2013 zijn in 2014 21 procent minder gaan verdienen. Daarentegen zijn de tarieven van hun goedkoopste collega’s juist gestegen. Gemiddeld vraagt een freelancer 45 euro per uur. De nivellering wordt veroorzaakt door de toename van

Lees verder  |  Reageer

Minder dan helft Nederlanders komt goed rond

12 juni 2014 - ABCOUDE - Nederlanders zijn positiever over hun persoonlijke economische situatie dan vorig jaar. In werkelijkheid zijn de geldproblemen echter toegenomen. Minder dan de helft van de Nederlanders zegt goed te kunnen rondkomen. Niet alleen mensen met een laag inkomen, maar ook

Lees verder  |  Reageer

De stamrechtuitkering ineens

11 juni 2014 - WAGENINGEN - De ondernemersvraag van deze maand is afkomstig van de heer Haasjes uit Alphen aan den Rijn. De vraag: "Als een stamrecht BV dit jaar de gehele stamrechtvoorziening in één keer wil uitkeren om gebruik te maken van het fiscale

Lees verder  |  Reageer

ECB sluist geld naar het MKB

10 juni 2014 - ABCOUDE - De beurzen schoten omhoog toen vorige week president Mario Draghi van de ECB een pakket nieuwe maatregelen aankondigde. Het pakket houdt meer in dan alleen maar renteverlaging. De ECB heeft nadrukkelijk het doel geld via de banken naar het

Lees verder  |  Reageer

Kabinet verlaagt belasting op arbeid

04 juni 2014 - ABCOUDE - Het kabinet gaat de belasting op arbeid verlagen. Dit levert nieuwe banen op. Inkomsten uit meevallers moeten de belastingverlaging bekostigen. Voor ondernemers wordt het goedkoper en makkelijker om personeel in dienst te nemen. Dit bericht het Financieele Dagblad en

Lees verder  |  Reageer

Vragen bij de schenkingsvrijstelling

04 juni 2014 - WAGENINGEN - Van 1 oktober 2013 tot 1 januari 2015 geldt een verruimde vrijstelling voor schenkingen ten behoeve van de eigen woning. Over die regeling is al veel geschreven, maar toch zijn er nog steeds onduidelijkheden. Een paar vragen uit de

Lees verder  |  Reageer

Zuinige auto voor Jan Modaal onbetaalbaar

27 mei 2014 - ABCOUDE - De autobezitters in Zeeland rijden in de minst energiezuinige auto's. Inwoners uit Flevoland hebben het vaakst een milieuvriendelijke auto aangeschaft. Bewust kiezen voor zuinig autorijden is anno 2014 bijna onmogelijk. Zuinige hybride auto’s zijn voor Jan Modaal niet betaalbaar.   Dat

Lees verder  |  Reageer

MKB herstelt financieel

27 mei 2014 - ABCOUDE - Het Nederlandse bedrijfsleven herstelt uit de recessie en is weer bereid om te investeren. De aantrekkende bedrijfsinvesteringen vormen samen met de groeiende export de stuwende kracht achter het begin van een opgaande conjunctuur in de jaren 2014 en 2015.

Lees verder  |  Reageer

Overleven bedrijf boeit bank niet

22 mei 2014 - ABCOUDE - Zo’n 10 tot 20 procent van alle zakelijke bankleningen door het MKB bij de grote banken in Nederland bevinden zich in de afdeling bijzonder beheer. Dat gaf minister Dijsselbloem van Financiën onlangs aan toen hij Kamervragen hierover beantwoordde. Banken

Lees verder  |  Reageer

Regelingen voor energiebesparing thuis

20 mei 2014 - ABCOUDE - Voor veel ondernemers is energie ook thuis een flinke kostenpost. Aan het verbruik kun je wat doen, ook als je je eigen geld achter de hand wil houden voor eventuele zakelijke tegenslagen. Er zijn sinds kort twee regelingen waarbij

Lees verder  |  Reageer

Dure kinderopvang drempel voor ZZP'ers

19 mei 2014 - ABCOUDE - Het starten van een bedrijf wordt voor mensen met kinderen nogal eens ontmoedigd door de hoge kosten van de kinderopvang. Uit cijfers over het aantal starters zou je kunnen afleiden dat met name vrouwen wachten met het beginnen van

Lees verder  |  Reageer

Slimme meter: flexibele contracten voor MKB

08 mei 2014 - ABCOUDE - De kogel is inmiddels door de kerk, over zes jaar hebben alle particulieren en bedrijven een digitale elektriciteit- en gasmeter in de meterkast hangen. Volgens minister Kamp van EZ kunnen de oude meters naar de schroothoop. De digitalisering zal

Lees verder  |  Reageer

Rabobank: Meer groei in meeste sectoren

02 mei 2014 - ABCOUDE - Bedrijven profiteren van het onverwacht snelle herstel van de economie. De Rabobank heeft daarom de sectorprognoses voor 2014 tussentijds bijgesteld. Voor alle sectoren behalve de gezondheidszorg zijn de afzetverwachtingen beter dan een half jaar geleden. • ‘Economisch herstel zet

Lees verder  |  Reageer

Torenhoge retourkosten voor webwinkels

30 april 2014 - ABCOUDE - Een verkeerde maat, de kleur valt tegen of het artikel is kapot. Webwinkels kampen met grote aantallen retourzendingen. En ze doen vaak geheimzinnig over wat hen dat precies kost.    Zie ook: Regels voor webshophouders aangescherpt  18 miljard omzet, geen winst De Duitse

Lees verder  |  Reageer

Wanneer geldt de verzekeringsplicht voor mij?

30 april 2014 - WAGENINGEN - De ondernemersvraag van deze maand is afkomstig van een mevrouw uit Ulvenhout. De vraag: "De BV van mijn partner werkt samen met een Zwitsers bedrijf. Daarbij kan ik de marketing binnen Europa gaan verzorgen. Hoe kan ik dat het

Lees verder  |  Reageer

Schippers jaagt werkgevers op kosten

23 april 2014 - DEN HAAG - MKB-Nederland en VNO-NCW roepen de Tweede Kamer op niet in te stemmen met de wijziging die minister Schippers van Volksgezondheid wil op het wetsvoorstel voor de maatschappelijke ondersteuning 2015 (WMO). Schippers wil de kosten die werkgevers erbij krijgen

Lees verder  |  Reageer

Ondernemers bereiden grote claim tegen banken voor

15 april 2014 - ABCOUDE - MKB’ers die ten onrechte een renteswap hebben aangeschaft gaan gezamenlijk een schadeclaim indienen bij de verantwoordelijke banken. Bij de verkoop hebben banken mogelijk negatieve kanten van deze producten verzwegen. Kleine ondernemers staan voor in totaal 4 miljard onder water. 

Lees verder  |  Reageer

Recordaantal ZZP'ers stopt met bedrijf

10 april 2014 - ABCOUDE - Een zaak beginnen is één, een bedrijf tot een succesvolle onderneming maken is twee. Het is niet velen gegeven om de tweede stap te maken, vooral niet tijdens een crisis. Het ene na het andere ‘recordcijfer’ wordt gebroken. Zo

Lees verder  |  Reageer

Verzekering te duur voor ZZP'er

08 april 2014 - ABCOUDE - Bijna twee derde van de zelfstandigen zonder personeel is niet verzekerd voor arbeidsongeschiktheid. ZZP'ers zien vaak af van zo'n verzekering, omdat de premies te hoog zijn. ZZP'ers in de maaksectoren (landbouw, industrie en bouw) en ZZP'ers die goed verdienen

Lees verder  |  Reageer

Krap bij kas door vakantiegeld

07 april 2014 - ABCOUDE - Het uitbetalen van vakantiegeld en andere personeelskosten leidt bij drie op de tien MKB-bedrijven tot financiële problemen. Om toch aan hun verplichtingen te kunnen voldoen gaan ze naar de bank voor een extra lening of krediet. Ook betalen deze

Lees verder  |  Reageer

De uitgesloten partner

02 april 2014 - WAGENINGEN – Het komt vaak voor dat een schenker wil voorkomen dat de schenking ten goede komt aan de partner van de ontvanger. Een uitsluitingsclausule kan dan uitkomst bieden. Zorgvuldigheid is geboden!   •    Partner grijpt bij scheiding naast schenking •    Clausule soms

Lees verder  |  Reageer

Percentage belastingrente verhoogd: voorkom forse rentebetaling!

26 maart 2014 - WAGENINGEN - Per 1 januari 2014 zijn de percentages van de belastingrente fors verhoogd. Deze bedragen op dit moment 4 procent voor de inkomstenbelasting en maar liefst 8,25 procent voor de vennootschapsbelasting. Het is daarom belangrijk dat u voorkomt dat u

Lees verder  |  Reageer

Niet werken door een blessure. Wie betaalt?

20 maart 2014 - ABCOUDE - Sporten is gezond en leuk, maar blessures liggen altijd op de loer. ZZP’ers kunnen zelfs  in de problemen komen als ze niet in staat zijn te werken na een fikse tackel op het voetbalveld. Want wie betaalt dan de

Lees verder  |  Reageer

Ondernemer blijft verantwoordelijk bij foutieve aangifte

20 maart 2014 - NIJVERDAL - Uit een uitspraak van de rechtbank van 4 februari jongstleden blijkt dat u als ondernemer eindverantwoordelijk blijft voor uw aangifte. Ook als u het opstellen van de aangifte uitbesteedt aan een administratie- of accountantskantoor. Gaat uw boekhouder de mist

Lees verder  |  Reageer

Wind mee voor excellente startups en groeiers

19 maart 2014 - ABCOUDE - Als je bedrijf een ‘groeibriljant’ is, dan krijg je de komende tijd geheid de wind mee. Het recente rapport van de Adviesraad voor het Wetenschaps- en Technologiebeleid (AWT)  is al een lofzang op excellente ondernemers. Belangrijker is de verse

Lees verder  |  Reageer

ZZP′ers kiezen voor politiek om inkomsten

17 maart 2014 - ABCOUDE - 60 procent van de ZZP’ers die zich verkiesbaar hebben gesteld voor een plek in de gemeenteraad doet dat vooral omdat ze hier een nieuwe inkomstenbron in zien. Van deze ZZP’ers zegt net iets meer dan de helft dat ze

Lees verder  |  Reageer

5 tips voor ZZP′ers ter verbetering van de financiën

14 maart 2014 - DELFT - Uit het laatste onderzoek van ZZP Nederland, mede-geïnitieerd door Exact, naar de financiën en administratie van zelfstandigen blijkt dat ondanks de slechtere economische omstandigheden, bijna driekwart (73 procent) hierdoor niet van plan is om in loondienst te gaan. Daarom

Lees verder  |  Reageer

Middeling van fluctuerende inkomsten

12 maart 2014 - WAGENINGEN - De ondernemersvraag van deze maand is afkomstig van de heer Bodingius van Big Oak Administratie & Advies in Enschede. De vraag: "Mijn vrouw heeft over de jaren 2009 tot en met 2012 te weinig loon van haar werkgever gekregen.

Lees verder  |  Reageer

Zakelijke dienstverlening groeit nog niet hard

10 maart 2014 - ABCOUDE - De zakelijke dienstverlening profiteert in de komende jaren van het verwachte economische herstel. Maar er is nog geen reden om de vlag uit te steken. Structurele ontwikkelingen hebben een negatieve invloed op de sector. Dat stelt ABN AMRO in

Lees verder  |  Reageer

Meer regelgeving, minder fraude?

20 februari 2014 - AMSTERDAM - Het aantal faillissementen waarin fraude een rol speelt, blijft maar toenemen. Hierdoor krijgt het onderwerp ook steeds meer aandacht van media en politiek. Door fraude kunnen leveranciers en personeel, maar ook banken en de belastingdienst soms ernstig worden benadeeld.

Lees verder  |  Reageer

Wat kunt u doen om verschuldigde belastingrente te beperken?

19 februari 2014 - IJSSELSTEIN - Ingaande 2014 zijn de percentages van de belastingrente verhoogd. Het is nu erg nadelig om belastingrente te moeten betalen. Hoe kunt u dit nadeel beperken of zelfs voorkomen? •    Met ingang van 2014 verhoging percentages belastingrente •    Wat kunt u doen

Lees verder  |  Reageer

De 10 slechtste gewoonten met geld

14 februari 2014 - ABCOUDE - Een duur huis, nooit sparen, administratie een rommeltje… Het is niet altijd even gemakkelijk om goed met geld om te gaan. Wat zijn de slechtste gewoonten met geld? De redactie verzamelde er 10, met tips wat je er aan

Lees verder  |  Reageer

Afkoop stamrecht en middeling

12 februari 2014 - WAGENINGEN - De ondernemersvraag van deze maand is afkomstig van de heer Van Zanten van Van Zanten Kabelservice bv in Raamsdonksveer. De vraag: "Hoe wordt  voorzien in de eenmalige korting van 20 procent als je naderhand wil gaan middelen over drie

Lees verder  |  Reageer

Belastingdienst extra alert op afgegeven VAR-wuo

11 februari 2014 - WAGENINGEN - Het aantal ZZP’ers groeit gestaag; het zijn aantrekkelijke medewerkers voor opdrachtgevers en de ZZP’ers in kwestie profiteren van fiscale voordelen. Opdrachtgevers vragen hen vaak om een VAR-wuo, zodat zij geen loonbelasting, bijdrage Zvw en premies werknemersverzekeringen hoeven af te

Lees verder  |  Reageer

Je bedrijf verkopen doe je zo

07 februari 2014 - ABCOUDE - Een bedrijf verkopen is in deze tijd niet eenvoudig. Om de kans van slagen optimaal te maken is een goede voorbereiding van groot belang. Over hoe je je op een verkoop kunt voorbereiden verscheen onlangs het boek ‘Hoe verkoop

Lees verder  |  Reageer

Webwinkeliers komen maar lastig rond

28 januari 2014 - ABCOUDE - Eigenaren van webwinkels zijn vaak veel te rooskleurig over hun toekomst. Slechts 41 procent van de gestarte online ondernemers bestaat nog na vier jaar. Voor het gehele bedrijfsleven ligt dit percentage op 59 procent. Bijna één op de drie

Lees verder  |  Reageer

Nieuw overzicht kenmerken rechtsvormen

22 januari 2014 - ABCOUDE - Als je een bedrijf begint moet je kiezen welke juridische vorm je je onderneming wilt geven, zoals een eenmanszaak, BV of VOF. Dit wordt ook wel de rechtsvorm genoemd. Welke voor jou het beste is, hangt sterk af van

Lees verder  |  Reageer

Auto en BTW, hoe werkt het ook alweer?

22 januari 2014 - NIJVERDAL - Wanneer u als ondernemer een auto van de zaak heeft, heeft u normaliter recht op aftrek van de BTW van de kosten van deze auto. Maar voor het privégebruik moet u dan wel een correctie opnemen. Maar hoe zit

Lees verder  |  Reageer

Top 10 voordelen flex-BV voor ZZP'ers

20 januari 2014 - ABCOUDE - Dankzij de flex-BV is het gemakkelijker en goedkoper geworden om een BV op te richten. De flex-BV is dan ook een daverend succes. Het aantal nieuw opgerichte BV’s is vorig jaar sterk toegenomen. Volgens Netwerk Notarissen gaat het voor

Lees verder  |  Reageer

2013 administratief afronden

15 januari 2014 - WAGENINGEN - Het jaar 2013 is alweer voorbij. Met enige hoop en zicht op economisch herstel richten we vol verwachting de blik op 2014. Toch dient 2013 nog administratief goed afgerond te worden. Een gedegen administratie zorgt namelijk voor minder perikelen

Lees verder  |  Reageer

53 fiscale eindejaarstips 2013 (deel 3)

18 december 2013 - ABCOUDE - Hierbij presenteren wij u de fiscale eindejaarstips voor 2013. Het gaat om in totaal 53 tips, die we in 3 delen publiceren. In dit derde deel tips voor automobilisten en woningeigenaren. • Aanpassing CO2-grenzen bijtellingspercentages • Voorkom bijtelling met rittenregistratie • Hypotheekrenteaftrek

Lees verder  |  Reageer

53 fiscale eindejaarstips 2013 (deel 2)

17 december 2013 - ABCOUDE - Hierbij presenteren wij u de fiscale eindejaarstips voor 2013. Het gaat om in totaal 53 tips, die we in 3 delen publiceren. In dit tweede deel tips voor ondernemers in de inkomstenbelasting, BV’s en DGA’s en werkgevers. • Overweeg de

Lees verder  |  Reageer

53 fiscale eindejaarstips 2013 (deel 1)

16 december 2013 - ABCOUDE - Hierbij presenteren wij u de fiscale eindejaarstips voor 2013. Het gaat om in totaal 53 tips, die we in 3 delen publiceren. In dit eerste deel tips voor alle belastingplichtigen en voor ondernemers en rechtspersonen. • Betaal uw lijfrentepremie op

Lees verder  |  Reageer

Zicht op hypotheken voor flexwerkers

13 december 2013 - ABCOUDE - In de toekomst moet het voor flexwerkers makkelijker worden om een huis te kopen. In januari start een proef waarbij een groep werkenden die een tijdelijk contract heeft een hypotheek kan krijgen. Het vooruitzicht op werk zal de doorslag

Lees verder  |  Reageer

Voorkom een boete bij subsidie

13 december 2013 - ABCOUDE - Bedrijven die gebruik maken van de subsidieregeling Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO) moeten een urenregistratie en een projectadministratie bijhouden. De subsidie kan veel opleveren maar het niet correct bijhouden van de speururen en de andere administratieve verplichtingen kan betekenen

Lees verder  |  Reageer

Zonnepanelen op je dak: BTW-ondernemer

12 december 2013 - ABCOUDE - Zonnepanelen zijn een fijne milieuvriendelijke investering. Het levert ook een beter rendement op dan de schrale rente op een bankrekening. Bovendien krijg je elke maand weer een warm gevoel als de lagere energierekening binnenkomt. Het rendement is sinds kort

Lees verder  |  Reageer

DNB: Koopkracht groeit flink in 2015

11 december 2013 - ABCOUDE - Een flink groeiende koopkracht en een toename van de werkgelegenheid. Het lijkt verre toekomstmuziek, maar is dichterbij dan je denkt: 2015 namelijk. Dat blijkt uit berekeningen van De Nederlandsche Bank. De Nederlandse economie maakt een keer ten goede dankzij

Lees verder  |  Reageer

Verplicht vergroenen met landbouwgelden EU

09 december 2013 - ABCOUDE - Nederlandse boeren krijgen ruime mogelijkheden hun bedrijf te vergroenen voor premies uit landbouwgelden van de Europese Unie. Dat staat in de brief van staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken over de nationale invulling van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). •    Extra geld

Lees verder  |  Reageer

ZZP′er krijgt pensioenfonds

06 december 2013 - ABCOUDE - ZZP’ers krijgen een eigen pensioenfonds. Een aantal belangenorganisaties van ZZP’ers verwacht snel toestemming te krijgen voor een fonds waar ZZP’ers zelf bepalen hoeveel zij maandelijks inleggen. Maar van de politiek wordt nog wel een aanpassing gevraagd. • Vrijwillig pensioenfonds

Lees verder  |  Reageer

Faalangst belangrijkste obstakel starten onderneming

05 december 2013 - ABCOUDE - Bijna de helft van de Nederlanders laat zich weerhouden van het starten van een onderneming  vanwege faalangst. Maar liefst 43 procent geeft aan bang te zijn om te mislukken. Nederlanders behoren met deze score nog tot de landen met

Lees verder  |  Reageer

Zelfstandige wil best omscholen

04 december 2013 - ABCOUDE - Veel ZZP’ers zijn bereid zich om te scholen, zelfs tot een andere sector, als ze daarmee hun positie kunnen verbeteren. Om meer opdrachten te krijgen wil 64,7 procent aan scholing doen. 60,5 procent is hiertoe bereid als ze vervolgens

Lees verder  |  Reageer

5 tips om een wurgcontract te voorkomen

02 december 2013 - ABCOUDE  - Veel  ZZP´ers regelen hun opdrachten niet zelf. Maar liefst 58 procent vindt werk via een bemiddelaar of detacheerder. Dat kan handig zijn, maar ook leiden tot vervelende situaties. Door als ZZP´er zelf goed op te letten kun je een

Lees verder  |  Reageer

Timing bij de tariefsverlaging

27 november 2013 - WAGENINGEN - De ondernemersvraag van deze maand is afkomstig van de heer Van Schijndel uit Beek en Donk. De vraag: "Als mijn BV dividend uitkeert over het boekjaar 2013, hoef ik dan maar 23 procent te betalen of toch de 25

Lees verder  |  Reageer

MKB'er moet na-apers op afstand houden

22 november 2013 - ABCOUDE - Als ondernemer wil je natuurlijk voorkomen dat anderen gratis op jouw goede idee kunnen meeliften. Daarom is het belangrijk je intellectueel eigendom te beschermen, ook als MKB’er. Maar hoe kun je dat het beste doen? • Patentrechtszaken leiden tot miljoenenclaims •

Lees verder  |  Reageer

Eisen subsidie SDE+ aangescherpt

21 november 2013 - ABCOUDE - De subsidieregeling SDE+ wordt volgend jaar gewijzigd. Er komt meer geld beschikbaar om de productie van duurzame energie te stimuleren bij bedrijven. De eisen worden daarentegen zwaarder. Ondernemers die nog gebruik willen maken van de huidige SDE+, kunnen tot

Lees verder  |  Reageer

BV liquideren kan aantrekkelijk zijn

20 november 2013 - IJSSELSTEIN - Als een BV alleen maar geld kost dan kunt u er aan denken om deze BV te liquideren. Hoe werkt dit en waar moet u op letten? •    Wanneer is het interessant om een BV te liquideren? •    Hoe kunt

Lees verder  |  Reageer

Opnieuw meer starters

19 november 2013 - ABCOUDE - Met 29.000 nieuwe starters in het derde kwartaal is er sprake van een stijging met drie procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Deze cijfers komen van het Economisch bureau van het ING. •    Toename dit jaar circa

Lees verder  |  Reageer

Zakenauto vaak alleen voor woon-werkverkeer

19 november 2013 - ABCOUDE - Het wordt al lang geroepen door personeel dat zelf geen leaseauto heeft: een auto van de zaak is vaak een douceurtje van de baas. Als je de kilometers zou optellen die sommige ‘zakenrijders’ maken voor de zaak, dus zonder

Lees verder  |  Reageer

Scheidingsplanning: niet leuk, wel nuttig

06 november 2013 - WAGENINGEN - Een echtscheiding is een ingrijpende en emotionele gebeurtenis die ook nog eens financieel ingewikkeld kan zijn. Het is moeilijk om daarbij zakelijk te blijven, terwijl dat voor het eindresultaat wel belangrijk is. Aan welke fiscale punten moet u denken? •

Lees verder  |  Reageer

Stormloop op flex-BV

28 oktober 2013 - ABCOUDE - De flex-BV is een daverend succes. Het aantal nieuw opgerichte BV’s is met 55 procent gestegen. Ondernemers kunnen nu een op maat gesneden BV krijgen. De vele keuzemogelijkheden maken de flex-BV echter niet eenvoudig. Ondernemers zijn er veel tijd

Lees verder  |  Reageer

Wat wilde de erflater?

11 september 2013 - WAGENINGEN - Als iemand overlijdt wordt per verkrijger bepaald hoeveel erfbelasting verschuldigd is. Wie die verkrijgers zijn blijkt uit het testament. Soms klopt de inhoud van het testament echter niet meer bij wat de erflater werkelijk wilde. •    Zonder testament ‘wettelijke verdeling’ •  

Lees verder  |  Reageer

Column Tom Kaars Sijpesteijn: Meer steun voor het MKB

05 september 2013 - Vorige week zag ik een thema-uitzending van EenVandaag over het midden- en kleinbedrijf. Hierin werd onder meer aangegeven dat ruim vier op de 10 ondernemers in het midden- en kleinbedrijf er financieel niet al te goed voor staat. Volgens de uitzending

Lees verder  |  Reageer

MKB in gevaar door stijging wanbetalingen

05 september 2013 - ABCOUDE - Vrijwel alle MKB’ers in Nederland hebben te maken met wanbetalingen, terwijl slechts 2,2 procent is verzekerd tegen de gevolgen hiervan. Zo lopen veel bedrijven omzet mis en komt de continuïteit van bedrijven in gevaar. Dit zijn de conclusies uit

Lees verder  |  Reageer

Veel oudere ondernemers onzeker over hun pensioen

03 september 2013 - ABCOUDE  - Veel ondernemers die binnen nu en vijf jaar met pensioen gaan, verkeren in onzekerheid of ze wel genoeg geld hebben om van te leven. Slechts 59 procent van de oudere MKB’ers is er zeker van dat ze waarschijnlijk genoeg

Lees verder  |  Reageer

Steun voor vermarkten innovatief cool bed

30 juli 2013 - ABCOUDE - Thomas van den Groenendaal is een jonge innovatieveling die vanuit de schoolbanken een eigen product ontwikkelde. Met een revolutionair slaapsysteem ‘Evening Breeze’ bezorgt hij internationale klanten een comfortabele koele slaap tijdens zwoele nachten. "Maar noem het geen duurzaam alternatief

Lees verder  |  Reageer

MKB teert op eigen vermogen

24 juli 2013 - ABCOUDE - MKB’ers moeten proberen het eigen vermogen op te vijzelen. De laatste jaren hebben zij door de crisis hierop ingeteerd. Uit onderzoek van Panteia/EIM blijkt dat het hard nodig is om als ondernemer minder financieel kwetsbaar te worden. •    Bescheiden herstel

Lees verder  |  Reageer

ZZP'er wil samenwerken, maar niet voor innovatie

16 juli 2013 - ABCOUDE - Samenwerking tussen ZZP’ers zou innovatie begunstigen Het Ministerie van Economische Zaken en ZZP Netwerk Nederland werken intensief samen om het innovatiebewustzijn en de innovatiekracht van ZZP’ers te vergroten. "Ondernemende ZZP’ers dragen bij aan innovatie in Nederland, maar we moeten

Lees verder  |  Reageer

5 manieren om de expert te worden in jouw vakgebied

14 juni 2013 - AMSTERDAM - Bekend zijn als de expert in je vakgebied is marketingtechnisch een uitstekende positie om je in te bevinden. Mensen komen naar je toe als ze vragen of problemen tegenkomen die te maken hebben met jouw expertise, ze vertrouwen erop

Lees verder  |  Reageer

Tom Kaars Sijpesteijn : Voorkom openstaande facturen in de zomervakantie!

13 juni 2013 - AMSTERDAM - We zitten inmiddels halverwege juni en de zomervakantie komt er weer aan. Hier kijk ik zelf altijd wel naar uit. Lekker ontspannen, zonder dat je continu bezig bent met werk. Zie ook: Beter concurreren met leverancierskrediet Maar niet iedereen is

Lees verder  |  Reageer

Slechte tijden om te scheiden?

12 juni 2013 - WAGENINGEN - Uit onderzoek zou blijken dat er in tijden van economische crisis minder echtscheidingen zijn. Het onderzoek vermeldt niet wat de oorzaak van die afnemende echtscheidingen is, maar geld zou daar wel eens een belangrijke rol bij kunnen spelen. Onlangs

Lees verder  |  Reageer

Franchisenemers draaien beter dan bedrijfsleiders

11 juni 2013 - ABCOUDE - De groei van het aantal franchiseformules zet door, blijkt uit onderzoek van Panteia/EIM. De onderzoekers: "Een opvallende trend is dat er enkele formules zijn, die al jarenlang bestaan maar pas nu het samenwerkingsmodel franchise hebben omarmd. Denk aan (retail)formules

Lees verder  |  Reageer

Alternatieven voor wanbetalers

10 juni 2013 - ABCOUDE - Debiteuren negeren massaal betalingstermijnen. Ruim een derde van de ZZP’ers heeft zelfs te maken met een structurele overschrijding van de betalingstermijn. Een populaire maatregel is vooruitbetaling. Andere oplossingen, zoals het scannen van de kredietwaardigheid van je klant en factoring 

Lees verder  |  Reageer

MKB: eenvoudig profiteren van SDE+ vergoeding

07 juni 2013 - ABCOUDE - Ondernemers die willen investeren in het opwekken van schone energie kunnen hiervoor een maandelijkse vergoeding krijgen via de SDE+. Er is maar liefst drie miljard euro beschikbaar en daar kun je ook als kleinere MKB’er eenvoudig van profiteren. "Het

Lees verder  |  Reageer

Meer liquiditeit voor klein MKB

06 juni 2013 - ABCOUDE - Nu banken veelal afhaken, is het lastig om als ondernemer je financiering rond te krijgen. Daarom is onderzoek gedaan naar een laagdrempelige financieringsoplossing voor het MKB. Ondernemers kunnen vanaf nu zonder businessplan, maar met recente jaarcijfers binnen 1 week

Lees verder  |  Reageer

Kleine ondernemer laat subsidies liggen

28 mei 2013 - ABCOUDE - Kleine ondernemers laten veel geld liggen. 85 procent van de MKB’ers die investeren in innovatie of duurzaamheid betaalt de investering onnodig helemaal zelf. Van subsidies voor innovaties maakt slechts 3 procent van de ondernemers gebruik, voor duurzaamheid 2 procent.

Lees verder  |  Reageer

Ondernemers in dorpen lopen groter risico op armoede

06 mei 2013 - ABCOUDE - De armoede onder ondernemers in kleine dorpen is relatief groter dan in grotere gemeenten. Volgens het Cultureel Planbureau (CPB) komt dit door het verhoogde armoederisico van de zelfstandig ondernemers. Het aandeel arme zelfstandigen onder de totale groep werkende armen

Lees verder  |  Reageer

Innovatiekrediet, een mooie niche-regeling

23 april 2013 - ABCOUDE - Voor de echte Willie Wortels met commercieel talent is er een aantal financieringen om ideeën te ontwikkelen tot een commercieel product, dienst of medicijn. Het Innovatiekrediet van de overheid is zo’n instrument. "Het is een mooie en uitdagende regeling",

Lees verder  |  Reageer

CPB: Ook aan deze dip komt een einde

22 april 2013 - ABCOUDE - "De huidige crisis is niet fundamenteel anders of erger dan voorgaande crises zoals die in de jaren dertig van de vorige eeuw", schrijft het Centraal Planbureau (CPB) in het essay ‘Is er nog hoop?’. Om je maar meteen gerust

Lees verder  |  Reageer

Veel regelingen voor innovatie MKB

09 april 2013 - ABCOUDE  -  De rijksoverheid steunt MKB’ers die innoveren. Ook startende ondernemers! Robert van Haaften, innovatieambassadeur bij Agentschap NL: "We hebben een aantal instrumenten waarmee we ondernemers die willen innoveren op weg kunnen helpen." De faciliteiten zijn sinds kort extra makkelijk te

Lees verder  |  Reageer

Verplichte toets bij dividenduitkering flex-BV

03 april 2013 - WAGENINGEN - Op 1 oktober 2012 is de ‘Wet vereenvoudiging en flexibilisering BV-recht’ (‘flex-BV’) ingevoerd. In het nieuwe BV-recht wordt het bestuur van de vennootschap verplicht om bij elke vorm van uitkering van vermogen aan aandeelhouders te toetsen of deze, gelet

Lees verder  |  Reageer

Starter krijgt WW-uitkering cadeau

19 maart 2013 - ABCOUDE - Ondernemers die dit jaar een bedrijf beginnen vanuit de WW hoeven hun uitkering niet terug te betalen. Voor die tijd was de uitkering een voorschot dat, afhankelijk van de inkomsten, moest worden terug betaald. •    Starter krijgt 29 procent minder

Lees verder  |  Reageer

Middelingsregeling ter ondersteuning van zelfstandige ondernemers

09 januari 2013 - DEN HAAG - Als zelfstandige ondernemer werkt u voor eigen rekening en risico. U werkt flexibele uren en ontvangt een sterk wisselend inkomen. Wist u dat u baat kunt hebben bij de middelingsregeling van de Belastingdienst? Onderzoek wijst uit dat jaarlijks

Lees verder  |  Reageer

Opinie Esther Raats: Houd zelfstandige ondernemers uit de cao!

05 december 2012 - DEN HAAG - ZZP’ers en cao? U leest het goed. In steeds meer cao’s komen bepalingen voor omtrent zelfstandige ondernemers. Merkwaardig? Ja uiterst merkwaardig! Een onwenselijke ontwikkeling, maar gezien het wettelijke kader een ontwikkeling die niet geheel onmogelijk is. Dat het

Lees verder  |  Reageer

Werknemer vertrouwt pensioenfonds werkgever niet

04 december 2012 - ABCOUDE - Werknemers maken zich steeds meer zorgen over hun pensioen en hebben steeds minder vertrouwen in hun pensioenfonds. Van de werknemers die via hun baas pensioen opbouwen, heeft meer dan de helft weinig of geen vertrouwen in zijn pensioenfonds. Dat

Lees verder  |  Reageer

Verkiezingen: PvdA wil af van BTW-verhoging

11 september 2012 - ABCOUDE  - We mogen morgen weer eens naar de stembus.  De belangen van ondernemers wegen in de westerse wereld zwaar. Maar welke partij belooft het beste voor deze belangen op te komen?  "Als wij het voor het zeggen krijgen, dan draaien

Lees verder  |  Reageer

MKB klimt uit dal

05 juli 2012 - ABCOUDE - Het aantal zelfstandigen dat bijstand heeft aangevraagd is het tweede kwartaal gedaald tot bijna het niveau van 2008. Het Instituut voor het Midden en Kleinbedrijf (IMK) concludeert dan ook voorzichtig dat het wat beter gaat. "Dat er bedrijven door

Lees verder  |  Reageer

FNV: Ontslagrondes verschuiven naar 2014

29 juni 2012 - ABCOUDE -  Het nieuwe ontslagrecht is koren op de molen van de grote bedrijven. Volgens de vakbond FNV stellen deze concerns grote ontslagrondes uit tot 2014, wanneer de hervorming van het ontslagrecht een feit zal zijn. Werknemers kunnen volgens de nieuwe

Lees verder  |  Reageer

Veel MKB'ers in ernstige geldproblemen

26 maart 2012 - ABCOUDE - Ondernemers met financiële problemen, trekken doorgaans te laat aan de bel. "Twee voor twaalf of zelfs twee over twaalf komen ze hier," zegt de kersverse Zakenvrouw van het Jaar 2012 Jacqueline Zuidweg hierover. Zij zit al 17 jaar in

Lees verder  |  Reageer

Spelregels bij omzetten beleggingsverzekering

29 februari 2012 - WAGENINGEN - De laatste jaren zijn beleggingsverzekeringen in opspraak geraakt vanwege de hoge en ondoorzichtige kosten. Veel verzekeraars bieden nu hun klanten aan om bestaande beleggingsverzekeringen (kapitaalverzekeringen en lijfrenten) om te zetten in een nieuwe productvorm met een andere productstructuur. Omzetten

Lees verder  |  Reageer

DGA verliest loon bij faillissement

04 oktober 2011 - AMSTERDAM - Het Hof Leeuwarden heeft een opmerkelijke uitspraak gedaan over de arbeidsovereenkomst van de directeur-grootaandeelhouder. Het hof oordeelde namelijk dat als een bestuurder/directeur-grootaandeelhouder het faillissement van zijn eigen vennootschap aanvraagt, zijn arbeidsovereenkomst met die vennootschap direct ophoudt te bestaan. Na

Lees verder  |  Reageer

Koopkracht ondernemers stijgt

15 september 2011 - ZOETERMEER - Het gaat ondernemers weer voor de wind. Na de inkomensdaling tijdens de crisis, lopen nu zowel het inkomen als de koopkracht van ondernemers op. Vooral de vooruitzichten voor 2012 zijn positief. Intussen stijgt ook de belasting- en premiedruk. Dat

Lees verder  |  Reageer

Ondernemers worden niet arbeidsongeschikt

11 april 2011 - ABCOUDE - U maakt zich niet zo’n zorgen over ziekte en arbeidsongeschiktheid, dat overkomt u toch niet. Maar hoe groot is de kans echt op ziekte of arbeidsongeschiktheid? En wat zijn de gevolgen als het inkomen hierdoor wegvalt? En, nog belangrijker

Lees verder  |  Reageer

MKB kritisch over herstel economie

06 april 2011 - ABCOUDE -  Ondernemers in het midden- en kleinbedrijf zijn zeer voorzichtig in hun verwachtingen over het economisch herstel in Nederland. De meeste ondernemers verwachten namelijk dat het werkelijke herstel nog minstens 1 tot 3 jaar op zich laat wachten. Dat blijkt

Lees verder  |  Reageer

Mannen combineren werk en privé niet goed

14 maart 2011 - ABCOUDE - Voor jongeren zal de grens tussen werk en vrije tijd steeds meer vervagen. Dat blijkt uit een discussie tussen jonge werkzoekenden, werknemers en ondernemers die vorig jaar werd gehouden op initiatief van De Sociaal-Economische Raad (SER). Maar hoe zit

Lees verder  |  Reageer

Zakelijk en privévermogen goed scheiden (2)

21 februari 2011 - ABCOUDE - Als u een eigen bedrijf hebt en u gaat scheiden, kan dit zo maar het einde van uw onderneming betekenen. Daarom is het belangrijk om uw zakelijke en privévermogen gescheiden te hebben. Als u bijvoorbeeld een onderneming zonder rechtspersoonlijkheid

Lees verder  |  Reageer

Zakelijk en privévermogen goed scheiden

09 februari 2011 - ABCOUDE - Als u een onderneming zonder rechtspersoonlijkheid hebt, is er geen onderscheid tussen het privé- en ondernemingsvermogen. Gaat u zakelijk failliet, dan bent u ook privé failliet. Dat is nogal wat, zeker als u een relatie heeft. Dus is het

Lees verder  |  Reageer

Ondernemer wil maatwerk zorgverzekering

08 december 2010 - ABCOUDE - Het kan u niet zijn ontgaan dat de premies voor de zorgverzekering fors zijn gestegen. Gevolg is een flinke toename van het aantal overstappers naar een andere verzekeraar. Maar er gaat meer veranderen de aankomende tijd, zoals de groei

Lees verder  |  Reageer

WGA eigenrisicodrager worden heeft de toekomst

30 augustus 2010 - ABCOUDE - Als u als ondernemer per 1 januari 2011 eigenrisicodrager voor de WGA wilt worden, moet u dat uiterlijk op 1 oktober aanstaande aan de Belastingdienst hebben gemeld. Maar voor welke werkgever is dat aantrekkelijk en voor welke niet? Of

Lees verder  |  Reageer

WGA eigenrisicodrager worden scheelt veel geld

16 augustus 2010 - ABCOUDE - Als u als ondernemer per 1 januari 2011 eigenrisicodrager voor de WGA wilt worden, moet u dat uiterlijk op 1 oktober aanstaande bij de Belastingdienst hebben aangevraagd. Maar wat is dat eigenlijk WGA eigenrisicodrager worden, bij wie moet u

Lees verder  |  Reageer

Meer winst na ziekte

15 juni 2010 - ABCOUDE – Als een ondernemer ziek of arbeidsongeschikt wordt, moet hij zelf zijn zaakjes opknappen. Nu is hij dat gelukkig gewend, maar hulp is zeer welkom. Zeker als hij voor langere tijd is uitgeschakeld en toch betrokken bij zijn bedrijf moet

Lees verder  |  Reageer

Een DGA wordt nooit arbeidsongeschikt

31 mei 2010 - ABCOUDE - Waarschijnlijk weet elke ondernemer wel dat hij het inkomensrisico tegen arbeidsongeschiktheid kan afdekken met een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV). Maar dat lijkt op een verkooppraatje van een verzekeraar. Gelukkig kan een ondernemer dat helemaal zelf bepalen. Jammer is wel dat hij

Lees verder  |  Reageer

Echte kansen zitten in harde cijfers

27 mei 2010 - ABCOUDE – Kansen en met name internationale kansen, zitten verscholen in cijfers. Statistieken over groei, behoeften, demografische ontwikkelingen en tekorten of juist overschotten. Elke indicator is een gefundeerde start voor uw gat in de markt. Op die manier kunt u er

Lees verder  |  Reageer

Ook zzper kan zich collectief verzekeren

17 mei 2010 - ABCOUDE - Er komen steeds meer zelfstandigen zonder personeel (zzp). Uit verschillende onderzoeken blijkt dat meer dan de helft van die zzp’ers niet verzekerd is tegen risico’s als ziekte, arbeidsongeschiktheid en overlijden. Ze vinden het te duur en te ingewikkeld. Maar

Lees verder  |  Reageer

De voor- en nadelen van priv of via de bv verzekeren

02 maart 2010 - ABCOUDE - Vijftien procent van de ondernemers is onverzekerd. En dat terwijl een Directeur Grootaandeelhouder (DGA) niet kan terugvallen op een wettelijke voorziening als hij ziek of arbeidsongeschikt raakt. Dus moet een DGA bepalen of hij dit inkomensrisico wil afdekken. En

Lees verder  |  Reageer

Koop eigen risico UWV af

15 februari 2010 - ABCOUDE - U bent als werkgever standaard verzekerd voor arbeidsongeschiktheid van uw werknemers bij UWV. Maar als het risico dat uw werknemers arbeidsongeschikt worden heel laag is, kan het gunstiger zijn om eigenrisicodrager te worden. Dat kan flink in de kosten

Lees verder  |  Reageer

Zo beperkt u de schade bij arbeidsongeschiktheid

22 januari 2010 - ABCOUDE - Als u als directeur-grootaandeelhouder (DGA) ziek of arbeidsongeschikt raakt is dat dubbel zuur. Uw bedrijf moet het immers (een tijdje) zonder u stellen en zelf kunt u niet terugvallen op een wettelijke voorziening. Toch kunt u de schade enigszins

Lees verder  |  Reageer

arbeidsongeschiktheid voor u zelf

19 januari 2010 - Als u een eigen bedrijf heeft, kunt u te maken krijgen met arbeidsongeschiktheid. Daarom hebben wij voor u GRATIS wetten en checklisten over arbeidsongeschiktheid voor u zelf op een rij gezet. Algemene Arbeidsongeschiktheidswet Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen Arbeidsomstandighedenwet Wet overgangsregeling arbeidsongeschiktheidsverzekering Invoeringswet nieuwe en

Lees verder  |  Reageer

Arbeidsongeschiktheid voor uzelf

19 januari 2010 - Op deze pagina staan recente onderzoeken van bijvoorbeeld het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Nibud, CentraalPlanBureau (CPB) en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) over arbeidsongeschiktheid voor uzelf… CBS: Arbeidsongeschiktheidsuitkeringen WIA 2006-2008 24 november 2009 CBS: Afname arbeidsongeschiktheidsuitkeringen vlakt af, ziekteverzuim

Lees verder  |  Reageer

Ondernemen en inkomen

29 december 2009 - Op deze pagina staan recente onderzoeken over ondernemen en inkomen van bijvoorbeeld het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Nibud, CentraalPlanBureau (CPB) en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) over ziektekosten voor uzelf en voor uw werknemers CBS: Zakelijke dienstverleners

Lees verder  |  Reageer

Hyves biedt koningin account aan

28 december 2009 - AMSTERDAM - Het sociaal internetnetwerk Hyves biedt koningin Beatrix aan voor haar een account te openen. ,,Dan kan zij in haar kersttoespraak van 2010 vertellen of haar sociale leven er op voor- of achteruit is gegaan''. Dat zei Raymond Spanjar, een

Lees verder  |  Reageer

Oppositie is kabinet helemaal zat

18 september 2009 - DEN HAAG - De oppositie in de Tweede Kamer heeft alle vertrouwen in het kabinet verloren. Nadat Geert Wilders de afgelopen jaren al meerdere keren een motie van wantrouwen had ingediend, zegde de VVD donderdag voor het eerst het vertrouwen in

Lees verder  |  Reageer

Hypotheekrenteaftrek terug na verhuur

16 september 2009 - DEN HAAG - Een te koop staand huis kan vanaf 1 januari 2010 tijdelijk worden verhuurd, zonder langdurige schade aan het inkomen. De hypotheekrenteaftrek in box 1 zal hiertoe na de periode van verhuur herleven. Dat heeft het kabinet besloten. Het

Lees verder  |  Reageer

Gemiddeld inkomen maar een beetje omlaag

16 september 2009 - DEN HAAG - Zoals al werd voorspeld de afgelopen maanden zal het inkomen van de Nederlander volgend jaar gemiddeld met een kwart procent omlaag gaan. De boodschap is duidelijk: In de huidige economische crisis staat het inkomen van iedereen onder druk.

Lees verder  |  Reageer

Vergunningen kunnen online worden aangevraagd

15 september 2009 - ABCOUDE - In 2010 wordt het wettelijk mogelijk vergunningen online aan te vragen. Verschillende vergunningen, ontheffingen en andere wettelijke vereisten zijn dan samengevoegd in n omgevingsvergunning. Het online aanvragen van de omgevingsvergunning levert bedrijven een totale besparing van 105 miljoen euro

Lees verder  |  Reageer

Salarisverplichting dga kan vervallen

15 september 2009 - ABCOUDE - Bedrijven die getroffen zijn door de crisis hoeven niet meer minstens 40.000 euro per jaar loon te betalen aan hun directeur-grootaandeelhouder (dga). De maatregel is onderdeel van een pakket om fiscale knelpunten voor dga's weg te nemen. Staatssecretaris De Jager

Lees verder  |  Reageer

VAR wordt automatisch verstrekt

15 september 2009 - ABCOUDE - Om de administratieve lasten te verlichten, gaat de belastingdienst de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) automatisch verstrekken. Ondernemers en freelancers die in de afgelopen 3 jaar steeds dezelfde VAR hebben aangevraagd en gekregen en bij wie er geen mutaties zijn geweest,

Lees verder  |  Reageer

Extra belastingkorting voor speur- en ontwikkelingswerk

15 september 2009 - ABCOUDE - Voor personeelsleden die zich bezig houden met speur- en ontwikkelingswerk (S&O) kunt u in aanmerking komen voor vermindering van uw belastingafdracht. S&O-verklaring U moet hiervoor wel een S&O-verklaring aanvragen bij SenterNovem. In het extra pakket is deze afdrachtvermindering vergroot. Dit betekent

Lees verder  |  Reageer

Overheid verlaagt mkb-tarief vennootschapsbelasting

15 september 2009 - ABCOUDE - Om het bedrijfsleven een steuntje in de rug te geven, heeft de overheid het mkb-tarief in de vennootschapsbelasting verlaagd. Tweede schijf opgeheven Het mkb-tarief in de vennootschapsbelasting wordt voor de jaren 2009 en 2010 verlaagd tot 20 procent voor winsten tot

Lees verder  |  Reageer

Belastingdienst wordt soepeler bij invordering

15 september 2009 - ABCOUDE - De overheid komt op twee vlakken ondernemers tegemoet die tijdelijk niet aan hun betalingsverplichting aan de belastingdienst kunnen voldoen. Onder voorwaarden kunnen ondernemers uitstel van betaling krijgen. Ook kan de executiedatum bij beslag worden opgeschort. *     Uitstel van

Lees verder  |  Reageer

Autorijden wordt goedkoper

15 september 2009 - ABCOUDE - Het kabinet heeft een aantal maatregelen genomen om het autorijden goedkoper te maken. Uiteraard geldt dat wel alleen voor bepaalde autos. Elektrische auto Vanaf 1 januari zal voor elektrische auto's een verlaagde bijtelling van 10 procent worden gentroduceerd. Ook zal

Lees verder  |  Reageer

Hardere aanpak btw-fraude

15 september 2009 - ABCOUDE - Het kabinet neemt extra maatregelen voor de aanpak van btw-fraude. De Belastingdienst en de FIOD gaan meer en sneller gegevens analyseren en er worden meer mensen ingezet. Het speurwerk richt zich vooral op carrouselfraude. Hiervoor worden databestanden binnen en buiten

Lees verder  |  Reageer

Octrooibox mag ruimer worden gebruikt

15 september 2009 - ABCOUDE - Verliezen op de exploitatie van octrooien kunnen voortaan volledig in plaats van gedeeltelijk worden verrekend met de belastbare winst. Innovatieve ondernemers kunnen zo ruimer gebruik maken van de Octrooibox. Dat heeft staatssecretaris De Jager besloten. De Jager: Innovatieve ondernemers

Lees verder  |  Reageer

15 Bewijzen dat ook u winst kunt maken met groen ondernemen

15 juni 2009 - ABCOUDE - Bij woorden als ‘duurzaam’, ‘maatschappelijk verantwoord’ en ‘groen’ haken de meeste mkb’ers af. Maar bij het woord ‘winst’ spitst de gemiddelde ondernemer zijn oren. Dus schreef de redactie van BusinessCompleet.nl speciaal voor u een artikel over winst maken (met

Lees verder  |  Reageer

18 Recessietips voor kleine ondernemers

11 mei 2009 - ABCOUDE – Veel zelfstandigen worden stevig geraakt door de crisis. Het is voor een opdrachtgever nu eenmaal goedkoper afscheid te nemen van een zzp’er dan een personeelslid te ontslaan. Welke strategieën kan de zzp’er toepassen om goed door de crisis te

Lees verder  |  Reageer

Amsterdam krijgt belastingparadijs

31 maart 2009 - ABCOUDE - 1 APRIL - Binnenkort hoeven ondernemers niet meer naar verre, afgelegen eilanden om belastingvrij te ondernemen. Om de crisis te bestrijden creëert de gemeente Amsterdam een belastingvrije zone. Dit vernam de redactie uit een betrouwbare ambtelijke bron bij de

Lees verder  |  Reageer

Tips om snel uw rendement te verhogen

15 december 2008 - ABCOUDE - Klanten komen niet vanzelf bij uw onderneming, u zult uw producten en/of diensten aan de man moeten brengen. Waarschijnlijk hoopt u ook in 2009 uw verkoopcijfers een nieuwe impuls te geven. Daarom tips om uw sales te verhogen. Tip:

Lees verder  |  Reageer

Verdien meer met internethypes

05 december 2008 - ABCOUDE - Na de hypes van de internetbubble en de internetburst rond de eeuwwisseling, is internet een serieuze bedrijfstak geworden. Veel bedrijven in Nederland en erbuiten verdienen er hun geld mee. Maar op het net tieren de hypes nog altijd welig

Lees verder  |  Reageer

11 Maatregelen tegen een recessie

01 december 2008 - ABCOUDE – Nu de kredietcrisis lijkt uit te lopen op een recessie, dringt de vraag op of de overheid de economie kan stimuleren. De redactie ging op zoek en vond maar liefst 11 maatregelen. Allemaal geen garantie voor succes natuurlijk, maar

Lees verder  |  Reageer

Duurzaam ondernemen is geen hype

17 november 2008 - ABCOUDE - Tegenwoordig is er van alles mogelijk op het gebied van duurzaam ondernemen: van de Eco-job mailinglijst tot milieuvriendelijke relatiegeschenken en van groene hosting tot hoogwaardige kunststof bescherming voor uw mobiel. Profit Duurzaam ondernemen is gericht op de drie ‘P’s: people, planet

Lees verder  |  Reageer

Inkomen zelfstandige kan volgend jaar toenemen

06 oktober 2008 - ABCOUDE - Dat het niet zo goed gaat met de economie kan niemand zijn ontgaan. Toch komen er steeds meer bedrijven bij in Nederland. Sterker nog: ondanks de kredietcrisis zou de koopkracht volgend jaar nog steeds kunnen toenemen, ook van zelfstandigen. Record Vorige

Lees verder  |  Reageer

Tien antwoorden op vragen over hypotheken

06 augustus 2008 - AMSTERDAM - Kredietcrisis, Amerikaanse toestanden, omvallende hypotheekverstrekkers. De gevolgen voor, met name, de Amerikaanse huizenbezitters horen en zien we dagelijks terug in de verschillende media. Maar hoe werkt het in Nederland? De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) geeft antwoord op veelgestelde

Lees verder  |  Reageer

Wordt de ondernemer armer?

04 juni 2008 - ABCOUDE - Het gemiddeld inkomen van ondernemers is de afgelopen decennia gedaald. Dat blijkt uit onderzoek naar gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek en het Economisch Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf. Twee groepen Om een goed beeld te

Lees verder  |  Reageer

Geen cold call, geen omzet!

24 oktober 2007 - Nee. Nu geen tijd. Ik heb al een leverancier! U bent de zoveelste die belt. Dit zijn een aantal van de standaard antwoorden die je krijgt als je cold calling doet naar bedrijven. Je moet als mens toch ook wel gek

Lees verder  |  Reageer