Ondernemen met de beste ondersteuning

Bedrijf starten

Dit is volgens de fiscus een dienstbetrekking

12 oktober 2016 - ABCOUDE - De wet DBA, de opvolger van de VAR, zorgt voor veel beroering bij ondernemers. De angst voor naheffingen door de belastingdienst is groot. Veel bedrijven stoppen zelfs met inhuren van zzp'ers ondanks de sussende woorden van staatssecretaris Wiebes van

Lees verder  |  Reageer

Prinsjesdag 2016, maatregelen voor ondernemers (deel 1)

21 september 2016 - ABCOUDE - De overheidsfinanciën zijn verbeterd en de economische groei zet naar verwachting door met 1,7 procent in 2017. Het consumentenvertrouwen neemt toe en bedrijven durven weer te investeren. Dat is de belangrijkste boodschap van de Rijksbegroting voor 2017. Iedereen gaat

Lees verder  |  Reageer

Geef jij het goede voorbeeld?

09 september 2016 - COLUMN - Directeuren en managers hebben net als zijzelf te maken met stemmingen en gedrag van medewerkers en klanten. Het non verbale gedrag van mensen inclusief hun stemmingen heeft een grote invloed op de uitvoering van de werkzaamheden en de samenwerking.

Lees verder  |  Reageer

Omzet zakelijke dienstverlening groeit al drie jaar op rij

02 september 2016 - ABCOUDE - De omzet van de zakelijke dienstverleners stijgt al drie jaar onafgebroken. In het tweede kwartaal van 2016 is de omzet in deze bedrijfstak opnieuw gestegen. Ditmaal met 6,1 procent ten opzichte van dezelfde periode in 2015, aldus cijfers van

Lees verder  |  Reageer

UBO-register maakt anonieme aandeelhouders bekend

30 augustus 2016 - ABCOUDE - Het is nog een kwestie van een paar maanden en grote aandeelhouders kunnen zich niet meer schuilhouden achter de schermen van hun bv's en nv's. Tenminste, dat beogen de registers die eraan zitten te komen: het (Europese) UBO-register en

Lees verder  |  Reageer

Toename snelgroeiende bedrijven na jaren van daling

01 augustus 2016 - ABCOUDE - Het aantal snelgroeiende bedrijven is in 2015 na jarenlange daling met 10 procent toegenomen. Grote bedrijven hadden gemiddeld het grootste groeipercentage. Onder kleinere bedrijven bevinden zich echter de meeste relatief jonge snelgroeiende bedrijven (gazellen). Dat meldt het CBS op

Lees verder  |  Reageer

Opdracht van 2 ton te winnen in Veiligheid Innovatie Competitie

22 juli 2016 - ABCOUDE - Mkb’ers en startups met innovatieve ideeën over ‘intelligente data visualisatie’ hebben tot 5 september 12.00 uur de tijd om mee te dingen naar een opdracht ter waarde van 200.000 Euro. Waar gaat de competitie over? De Veiligheid Innovatie Competitie

Lees verder  |  Reageer

Ondernemers willen meer samenwerken met gemeenten

13 juni 2016 - ABCOUDE - MKB-Nederland en VNO-NCW gaan alle wethouders Economische Zaken in Nederland vragen om in een verklaring vast te leggen of en hoe zij zich willen inzetten om het ondernemersklimaat in hun gemeente te verbeteren en de samenwerking met andere gemeenten,

Lees verder  |  Reageer

Vijf succesvolle crowdfundingsprojecten

09 juni 2016 - ABCOUDE - Hoe degelijk je aanvraag voor een crowdfunding ook is, het geeft ondernemers altijd een euforisch gevoel als blijkt dat genoeg investeerders vertrouwen hebben in je plannen. Een overzicht van vijf mkb'ers die het glas konden heffen op een succesvolle

Lees verder  |  Reageer

Gebruikelijkloon afgeschaft voor startups

25 mei 2016 - ABCOUDE - Startende en doorgroeiende bedrijven zijn cruciaal voor de vernieuwing van onze economie. De komende tijd gaat het kabinet daarom maatregelen nemen waardoor zogenaamde startups en scaleups sneller en makkelijker kunnen groeien. Zo komt er vanaf volgend jaar 27 miljoen

Lees verder  |  Reageer

Bedrijven gedijen beter onder buitenlandse zeggenschap

20 mei 2016 - ABCOUDE - De omzet en werkgelegenheid bij in Nederland actieve bedrijven onder buitenlandse zeggenschap nemen harder toe dan bij bedrijven onder Nederlandse zeggenschap. Tussen 2010 en 2013 stegen de omzet en werkgelegenheid van deze buitenlandse bedrijven gezamenlijk met respectievelijk 17,2 en

Lees verder  |  Reageer

Vrouwelijke manager in opmars

17 maart 2016 - ABCOUDE - Bijna de helft van de Nederlandse bedrijven neemt meer vrouwelijke managers aan. Desondanks bungelt Nederland nog altijd onderaan de ranglijst van landen met vrouwen in de allerhoogste managementposities. Dit heeft te maken met de mogelijkheden en faciliteiten die onze

Lees verder  |  Reageer

CBS: 6. 000 snelle groeiers

28 januari 2016 - ABCOUDE - In het Nederlandse bedrijfsleven is één op de tien bedrijven (met tien of meer werknemers) een snelle groeier. In totaal ging het in 2014 om bijna 6.000 bedrijven. Het aantal werknemers bij deze bedrijven is tussen 2011 en 2014 met gemiddeld 21 procent per jaar

Lees verder  |  Reageer

Aantal faillissementen neemt in 2015 af, schadevergoeding blijft gelijk

28 januari 2016 - AMSTERDAM - Het aantal faillissementen is in 2015 met 22 procent gedaald. Atradius, Nederlands grootste kredietverzekeraar, ziet dit echter niet terug in het bedrag aan schade-uitkeringen die zij over 2015 heeft gedaan. Dit is vrijwel gelijk gebleven aan dat van 2014.

Lees verder  |  Reageer

Groei zit vooral bij de kleine bedrijven

27 januari 2016 - ABCOUDE - Bijna 163.000 bedrijven openden in 2015 voor het eerst hun deuren, terwijl bijna 100.000 bedrijven definitief de werkzaamheden staakten. Het totale aantal bedrijven in Nederland steeg op jaarbasis met bijna 5 procent naar ruim anderhalf miljoen. De groei zit vooral bij kleine bedrijven: bij veruit de

Lees verder  |  Reageer

Minder animo om bedrijf ouders over te nemen

26 januari 2016 - ABCOUDE - Steeds minder kinderen staan te trappelen om het bedrijf van hun ouders over te nemen. De animo om het familiebedrijf over te nemen zou sinds 2011 zelfs zijn gedaald met 30 procent. Nederlandse studenten blijken al helemaal weinig zin

Lees verder  |  Reageer

NLGroeit helpt bedrijven te groeien

14 januari 2016 - ABCOUDE - Een nieuw platform helpt ondernemers in het midden- en kleinbedrijf om hun bedrijf te laten groeien. Het platform werd woensdag gelanceerd door koningin Máxima met een startsein en een korte toespraak. Ook premier Rutte was aanwezig. Hij hield een

Lees verder  |  Reageer

Recordaantal bedrijven in Nederland

13 januari 2016 - ABCOUDE – Nooit eerder waren er zoveel bedrijven in Nederland. Het aantal komt eind 2015 uit op 1.777.183. Dat is  385.212 ondernemingen meer dan begin 2010 ingeschreven stonden in het Handelsregister. Uit de tellingen blijkt dat steeds meer 65-plussers en vrouwen

Lees verder  |  Reageer

Wijzigingen aftrekposten bedrijfsmiddelen en S&O

04 januari 2016 - ABCOUDE - Ook in 2016 heb je als ondernemer vele posten waarop je kunt afschrijven. Bekende regelingen als de Vamil en de KIA voor (duurzame) bedrijfsmiddelen en voor innovatie als de WBSO zijn gewijzigd per 1 januari. Met welke wijzigingen krijg

Lees verder  |  Reageer

Ondernemen aan zee makkelijker

22 december 2015 - ABCOUDE – Ondernemers die aan de kust aan de slag willen, krijgen meer de ruimte van de overheid. Het algemeen geldende verbod op nieuwe bebouwing buiten de bebouwde kom in het kustgebied komt te vervallen. Het gaat om het geheel van

Lees verder  |  Reageer

15 tips om je concurrenten te verslaan

11 december 2015 - ABCOUDE - Diensten en producten worden steeds sneller gekopieerd en ook digitalisering, liberalisering en globalisering bevorderen de concurrentie. Concurrenten houden je scherp, maar voor je het weet eten ze je de kaas van het brood. Ze kunnen zelfs je bedrijf ten

Lees verder  |  Reageer

‘Laat startups los, focus op doorgroeiers’

26 november 2015 - UTRECHT - Uit diverse onderzoeken blijkt dat groeibedrijven van onschatbare waarde zijn voor de Nederlandse economie, vooral vanwege de werkgelegenheid en de innovaties die zij creëren. Toch investeert de overheid meer in start-ups dan in groeiers, terwijl het aantal groeiende bedrijven

Lees verder  |  Reageer

5 tips om je onderneming te laten groeien

24 november 2015 - WHITEPAPER - Zoals iedere ouder zal bevestigen is het een stuk eenvoudiger om een kind te verwekken dan er een op te voeden. Als we een parallel trekken met ondernemen, dan valt op dat er in de afgelopen jaren veel is

Lees verder  |  Reageer

Te weinig MKB'ers maken groeispurt

12 november 2015 - ABCOUDE - Nederland scoort Europees gezien nog bovengemiddeld goed als het gaat om het percentage snelgroeiende bedrijven. Toch moet er snel iets gebeuren om niet weg te zakken. Steeds minder MKB'ers lukt het namelijk een groeispurt te realiseren. Een aantal oorzaken

Lees verder  |  Reageer

Daling aantal faillissementen zet door in 2016

12 november 2015 - AMSTERDAM - Het aantal faillissementen daalt met 20 procent in 2015 en met 15 procent in 2016. Ondanks deze zichtbare verbetering zitten vooral retailbedrijven nog in moeilijk vaarwater. Zo steeg het aantal wanbetalingen in consumentenelektronica in de afgelopen maanden met 40

Lees verder  |  Reageer

Meer onderzoek en innovatie bij Nederlandse bedrijven

06 november 2015 - ABCOUDE - Door Nederlandse bedrijven en instellingen werd in 2014 ruim 13 miljard euro uitgegeven aan onderzoek en ontwikkeling (R&D), 3 procent meer dan in 2013. Bedrijven en hogere onderwijsinstellingen (universiteit en HBO) gaven meer geld uit aan R&D, publieke onderzoeksinstellingen

Lees verder  |  Reageer

Stop valse concurrentie door overheid

16 oktober 2015 - ABCOUDE - "Overheden prijzen ondernemers uit de markt waardoor bedrijven opdrachten en omzet mislopen." MKB-Nederland en VNO-NCW onderschrijven de bezwaren van VVD en D66 tegen de Wet Markt en Overheid volledig. Te vaak merkt de overheid een economische activiteit aan als

Lees verder  |  Reageer

Werkgevers waarschuwen voor stoppen opbouw pensioen dga's

13 oktober 2015 - ABCOUDE - De werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland pleiten voor behoud van het pensioen in eigen beheer voor directeuren-grootaandeelhouders (dga's). Het stoppen van deze regeling zou de economie schaden, stellen de werkgevers.   • Vrees voor hogere kosten pensioenopbouw • 'Voorkom weglekken gelden naar buitenland' •

Lees verder  |  Reageer

Insluipers en inbrekers mikken op het MKB

31 augustus 2015 - ABCOUDE - 41 procent van de MKB’ers heeft last van ongewenste bezoekers in en om het pand. Hierbij gaat het vooral om insluipers en inbrekers, zo blijkt uit de Nationale Veiligheidsbarometer van Securitas. Deze bedrijven maken dan ook vaker incidenten als

Lees verder  |  Reageer

Studenten management vinden snel een baan

27 augustus 2015 - ABCOUDE - Masterstudenten van Rotterdam School of Management, Erasmus University (RSM) vinden snel een baan. Bijna driekwart van hen had binnen drie maanden werk gevonden. Dat blijkt uit het jaarlijkse Graduate Placement Report van RSM. Vrijwel alle afgestudeerden hebben binnen een

Lees verder  |  Reageer

Neem de juiste maatregelen voor het geval je komt te overlijden

18 augustus 2015 - ABCOUDE - Als je (onverwacht) komt te overlijden als ondernemer, heeft dat flinke gevolgen voor je nabestaanden. De emotionele impact kun je misschien niet verminderen.  Maar met een goede voorbereiding kun je veel zakelijke narigheid voorkomen.     • Wat wordt het inkomen

Lees verder  |  Reageer

Je bedrijf als pensioen, kan dat?

03 augustus 2015 - ABCOUDE - Veel ondernemers nemen - bewust of onbewust - een flinke gok. Ze gaan er blind van uit dat de verkoop van hun bedrijf later genoeg inkomen oplevert om als pensioenvoorziening te gebruiken. Maar is dat wel zo?     • Sterke afhankelijkheid

Lees verder  |  Reageer

Meer interesse Duitse bedrijven in Nederland

24 juli 2015 - ABCOUDE – "Nu Nederland de economische crisis definitief achter zich heeft gelaten, kijken Duitse ondernemers met toenemende interesse naar hun westelijke buurland", zegt directeur Günter Gülker van de Duits-Nederlandse Handelskamer (DNHK): "Bij Nederlandse ondernemers was Duitsland de afgelopen jaren al bijzonder

Lees verder  |  Reageer

Banken scheutiger met kredieten voor MKB

23 juli 2015 - ABCOUDE - Bedrijven slaagden er in het afgelopen jaar vaker in om financiering aan te trekken. Van de ondernemers geeft 78 procent aan dat zij hun kredietaanvraag geheel of gedeeltelijk gehonoreerd zagen ten opzichte van 62 procent een jaar eerder.    • Financieringsmonitor

Lees verder  |  Reageer

DigiDutch helpt MKB Chinese e-commerce markt op

16 juli 2015 - ABCOUDE - Veel MKB'ers dromen van de Chinese e-commerce markt met een omzet van ruim 500 miljard dollar. Het hoeft niet bij dromen te blijven. De eerste stap is zelfs vrij eenvoudig te zetten via het one-stop-shop platform DigiDutch in Shanghai.

Lees verder  |  Reageer

Kwart minder MKB'ers failliet, meer ZZP'ers gestart en gestopt

06 juli 2015 - ABCOUDE - In het eerste halfjaar van 2015 zijn er iets meer bedrijven opgericht dan een jaar eerder. De opkomst van groene energie, windenergie en alle overige vormen van duurzame energie naast maatschappelijke vraagstukken zoals gaswinning dragen bij aan enorme groei

Lees verder  |  Reageer

Mantelzorg startmotief vrouwelijke ZZP'er

30 juni 2015 - ABCOUDE - Eén op de vijf ZZP’ers is momenteel belast met mantelzorg. Gemiddeld besteedt men daar zo’n 7 uur per week aan. 30 procent van de vrouwen geeft momenteel mantelzorg tegen 15 procent van de mannen. Veel vrouwelijke ZZP’ers starten een

Lees verder  |  Reageer

Snel groeien: in drie jaar naar 34 landen

17 juni 2015 - ABCOUDE - Toen het oudste zoontje van Gemma Broekhuis de ene mijlpaal na de andere beleefde, wilde ze deze bijzondere momenten vastleggen. Zo kwam ze ruim drie jaar geleden op het idee van de geïllustreerde "Milestone™ baby cards" waarmee ouders hun

Lees verder  |  Reageer

Kostenaftrek voor werkplek thuis beperkt

04 juni 2015 - ABCOUDE - Wie als ZZP’er aan de slag gaat, staat voor de keuze wat voor hem de beste werkplek is. Uit financieel oogpunt is dat vaak in het begin een kamer thuis. De fiscus werkt dan helaas niet echt mee. In

Lees verder  |  Reageer

Bedrijven streven samen naar nul ongevallen

26 mei 2015 - ABCOUDE - Jaarlijks vinden er zo'n 200.000 arbeidsongevallen plaats in Nederland. Uit analyse blijkt dat vrijwel al deze ongevallen waren te voorkomen. In navolging van het succesvolle Finse netwerk, hebben Nederlandse bedrijven, onder leiding van TNO, het Zero Accidents Netwerk opgericht.    •

Lees verder  |  Reageer

Geld besparen en nog 8 voordelen van boekhouden in de cloud

08 mei 2015 - ABCOUDE - Voor sommige ondernemers is de boekhouding nog steeds een schoenendoos met bonnetjes. Anderen gebruiken een boekhoudprogramma op de eigen computer. In de cloud is het  echter handiger, makkelijker, opgeruimder  en goedkoper. Waarbij je vaak ook bespaart op je boekhouder

Lees verder  |  Reageer

MKB mag beelden criminaliteit publiceren

24 april 2015 - ABCOUDE -Bedrijven en burgers mogen straks camerabeelden publiceren van een diefstal, inbraak of vernieling. De verwachting is dat door de inzet van deze ‘extra ogen en oren’ de pakkans toeneemt. Nu is het particulieren en ondernemers wettelijk nog niet toegestaan om

Lees verder  |  Reageer

Ondernemer moet tijdig starten met stoppen

15 april 2015 - ABCOUDE - Om ondernemers bewust te maken van het belang van een goed voorbereide bedrijfsoverdracht en hen daarbij te ondersteunen, lanceerden MKB-Nederland en het aan haar gelieerde MKB Adviseurs gisteren tijdens de Week van de Ondernemer in Utrecht de campagne 'Tijdig

Lees verder  |  Reageer

MKB-Nederland: AL-fonds vergroot kredietkansen

09 april 2015 - ABCOUDE - MKB-Nederland is content met de nieuwe fondsen van de Nederlandse Investeringsinstelling (NLII), waarmee pensioenfondsen, verzekeraars en banken de komende drie jaar 2 miljard euro in het MKB steken. Het Achtergestelde Leningen Fonds (ALF) is het resultaat van een succesvolle

Lees verder  |  Reageer

Meer 50-plussers starten als zelfstandige vanuit WW-uitkering

07 april 2015 - ABCOUDE - Het aantal 50-plussers dat als ZZP’er start vanuit de WW is de afgelopen jaren flink toegenomen. Vorig jaar waren dat er 3.500, tegen 2.500 in 2012. Het zijn vooral mannen die voor zichzelf beginnen; driekwart van de starters is

Lees verder  |  Reageer

Schuldsanering draait op volle toeren

25 maart 2015 - ABCOUDE - Zelfstandig ondernemers van wie de schulden zo hoog zijn opgelopen dat deze niet in een paar jaar kunnen worden afbetaald, kunnen in aanmerking komen voor de wettelijke schuldsanering. Vorig jaar zijn 2400 (ex-)ondernemers dit traject ingegaan, dat is 8

Lees verder  |  Reageer

KvK: Minder starters en minder faillissementen

06 maart 2015 - ABCOUDE - Het aantal bedrijven in Nederland groeide in februari van dit jaar minder hard dan in dezelfde maand in 2014 (-10 procent). Daarnaast blijft het aantal faillietverklaringen dalen: 33 procent minder dan in dezelfde maand een jaar eerder (van 602

Lees verder  |  Reageer

Openbaren van aandeelhouders BV een openbaring?

05 maart 2015 - AMSTERDAM - Soms is het wel eens lastig om te weten met wie je eigenlijk zaken doet. De wirwar aan bedrijfsstructuren met verschillende BV’s, aandeelhouders en gevolmachtigde personen kan voor onduidelijkheden zorgen. En bij de Kamer van Koophandel worden alleen de

Lees verder  |  Reageer

Veel bedrijven te ruim gehuisvest

27 februari 2015 - ABCOUDE - Het ziet er niet naar uit dat de kantorenmarkt de komende jaren sterk verbetert. De bedrijvigheid neemt weliswaar toe, maar ondernemingen hebben steeds minder kantoorruimte nodig door automatisering van de arbeid en efficiënter kantoorgebruik. Vrijwel alle grote bedrijven zijn

Lees verder  |  Reageer

MKB gaat een goed jaar tegemoet

25 februari 2015 - ABCOUDE - Het gaat dit jaar beter in het MKB. Zelfs beter dan het grootbedrijf. Dat wordt voorspeld in het rapport ‘Algemeen beeld van het MKB in 2015’. In het MKB wordt een afzetgroei van 2,25 procent verwacht tegenover 2,0 procent

Lees verder  |  Reageer

'Aparte rechtsvorm voor startups goed idee'

24 februari 2015 - DEN HAAG - Een aparte rechtsvorm voor jonge en innovatieve bedrijven, zogeheten startups, is een goed idee van D66 dat verder onderzocht moet worden. Dat vinden MKB-Nederland en VNO-NCW. De partij stelt voor een zogenoemde startup-bv mogelijk te maken, zodat deze

Lees verder  |  Reageer

Goede bankrelatie zorgt voor meer krediet en lagere rentes

20 februari 2015 - ABCOUDE – Ondernemers zijn gebaat bij een relatie met de bank. MKB’ers ontvangen meer krediet en betalen lagere rentes dan bedrijven die een dergelijke relatie niet hebben. Dit stelt prof. dr Lars Norden in zijn oratie voor de leerstoel Banking and

Lees verder  |  Reageer

Wil je een bedrijf beginnen naast je baan?

16 februari 2015 - ABCOUDE - Wie naast zijn baan af en toe wat spullen op Marktplaats verkoopt, is nog geen ondernemer. Als het een serieuze (bij)verdienste is, dan kan de situatie veranderen. Hoe begin je een zaak naast je baan en wanneer ben je

Lees verder  |  Reageer

Meer mensen in loondienst hebben er een bedrijf naast

12 februari 2015 - ABCOUDE - Steeds mensen hebben twee banen of hebben naast hun baan een eigen bedrijf. In de periode 1986-2012 groeide het aantal werkenden met twee banen van 3 procent tot 8 procent. Bij de zelfstandigen nam het toe van 4 procent

Lees verder  |  Reageer

MKB: Geen doorbetaling bij ski-ongeluk

10 februari 2015 - ABCOUDE - MKB’ers lopen vast op een stapeling van regels, risico’s en lasten. Vooral de loondoorbetaling bij ziekte van een werknemer is voor kleinere ondernemers een flinke last. Die doorbetaling moet terug van twee jaar naar één jaar. Verder geen ziektedoorbetaling

Lees verder  |  Reageer

Nieuwe app helpt startende exporteurs

02 februari 2015 - ABCOUDE - Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft voor startende en ervaren ondernemers de app ‘NL exporteert’ gelanceerd. De app biedt actuele land specifieke informatie en geeft toegang tot lokale netwerken en adviezen. •    App heeft interactieve wereldkaart •    Beschikbaar in App

Lees verder  |  Reageer

Omzet ZZP'ers en MKB groeit

29 januari 2015 - ABCOUDE - De omzet van zeven van de tien ZZP’ers en midden- en kleinbedrijven is het afgelopen jaar stabiel gebleven of gegroeid. Bijna de helft van de bedrijven heeft een groeiende omzet. Toch ervaren nogal wat ondernemers knelpunten, zoals het kunnen

Lees verder  |  Reageer

Belastingdienst streng op naleving urencriterium

28 januari 2015 - ABCOUDE - Wie gebruik wil maken van aantrekkelijke fiscale voorzieningen als de zelfstandigenaftrek moet kunnen bewijzen dat hij/zij ook daadwerkelijk zelfstandige is. Het urencriterium is hiervoor een belangrijke toets. De in je bedrijf gestoken uren moet je deugdelijk kunnen aantonen. Onlangs

Lees verder  |  Reageer

Verdienen aan je parkeerplaats

27 januari 2015 - ABCOUDE - Het parkeerplaats-deelsysteem MobyPark heeft vorige week de eerste editie van de Automotive Innovation Award 2015 gewonnen. Volgens de vakjury is MobyPark een echte voortrekker binnen de Nederlandse mobiliteitssector omdat het concept past bij de toekomst van mobiliteit, direct toepasbaar

Lees verder  |  Reageer

Geniale innovatie merkt sluipverbruik

15 januari 2015 - ABCOUDE - Een droom is uitgekomen voor Peter de Bie van Ipsum Energy. Zijn idee is om het energieverbruik van apparaten op afstand te detecteren zowel thuis als op het werk, inclusief sluipverbruik. Als je hier attent op bent, kun je

Lees verder  |  Reageer

Vraag naar starters stijgt snel

07 januari 2015 - ABCOUDE - Het vacatureaanbod is het afgelopen jaar flink gestegen. Vooral naar horecamedewerkers en projectmanagers is veel meer vraag. Voor starters op de arbeidsmarkt zijn de kansen sowieso sterk toegenomen.      • Software en webdeveloper meest gevraagd • 30 procent zoekt job via de

Lees verder  |  Reageer

Minder ondernemers gestopt in 2014

07 januari 2015 - ABCOUDE - In 2014 is het totaal aantal bedrijven in Nederland toegenomen met 5 procent, een teken van een herstellende economie. Het aantal faillissementen nam af en er werden minder bedrijven opgeheven. Toch werden er vorig jaar ook minder bedrijven gestart.

Lees verder  |  Reageer

Bbz helpt ondernemers voor wie het sappelen is

19 december 2014 - ABCOUDE - Van nature zijn ondernemers optimistisch over hun kansen en natuurlijk wordt 2015 een topjaar. Maar de realiteit is dat het voor veel ondernemers sappelen is. Alleen al in Amsterdam leven 9000 MKB’ers onder de armoedegrens. Het Besluit bijstandverlening zelfstandigen

Lees verder  |  Reageer

Zo maak je een bedrijfsplan met je klant

19 december 2014 - DELFT - Steeds meer accountants- en administratiekantoren spelen in op de veranderende markt door zelf ook radicaal te veranderen: van accountant naar businesscoach. Als je jezelf tot businesscoach wilt ontwikkelen, is het een goede stap om eerst een bedrijfsplan te maken

Lees verder  |  Reageer

Extra miljoenen voor innovatieve ondernemers

12 december 2014 - ABCOUDE - Het kabinet en provincies stellen komend jaar voor het eerst gezamenlijk 55 miljoen euro beschikbaar voor de MKB Innovatiestimulering Topsectoren om innovatie bij het midden- en kleinbedrijf over regiogrenzen heen te stimuleren. Vorig jaar was het budget nog 32

Lees verder  |  Reageer

Platform voor berekenen subsidies MKB

10 december 2014 - ABCOUDE - De twee jonge Utrechtse studenten Moritz Tielemans (23) en Michiel van der Maat (20) hebben het digitale platform MijnSubsidie gelanceerd waarop makkelijk subsidie wordt berekend voor een startende en of bestaande onderneming in Nederland.   • Onwetendheid bij veel MKB’ers • Ook

Lees verder  |  Reageer

Eerder boete bij onzorgvuldigheid met persoonsgegevens

03 december 2014 - ABCOUDE - Als het aan staatssecretaris Fred Teeven ligt krijgt het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) meer bevoegdheden om boetes uit te delen aan bedrijven. Natuurlijk wil je je als werkgever aan de regels houden. Maar hoe? • Wanneer een boete? • Verplichtingen

Lees verder  |  Reageer

Combinatie werknemer/zelfstandige populair

18 november 2014 - ABCOUDE - Volgens het CBS waren er in 2013 467 duizend werknemers met twee banen. Daarmee is het aandeel werknemers met een tweede baan opgelopen tot 7,6 procent van alle werknemers. Ongeveer twee op de drie combineert twee banen als werknemer.

Lees verder  |  Reageer

ZZP'er heeft ondernemersfaciliteiten hard nodig

31 oktober 2014 - DEN HAAG - Er gaan opnieuw geluiden de ronde dat de ondernemersfaciliteiten, waaronder de zelfstandigenaftrek, moeten worden ingedamd. ZZP'ers zouden door fiscale prikkels gedreven worden waardoor oneigenlijk gebruik van onder andere de zelfstandigenaftrek plaats zou vinden. Uit onderzoek blijkt echter het

Lees verder  |  Reageer

SER: Financieringsproblemen MKB vragen om samenhangende aanpak

20 oktober 2014 - ABCOUDE - Er zijn ingrijpende maatregelen nodig om de financiering voor het MKB uit het slop te trekken. Banken zijn namelijk voorzichtig bij kleine bedrijven en nemen door strengere eisen geen risico's. En omdat de economie snel verandert, vertrouwen ze niet

Lees verder  |  Reageer

Verbouwing bedrijfsgebouw makkelijker per 1 november

30 september 2014 - ABCOUDE - Bewoners en bedrijven kunnen per 1 november eenvoudiger aan- of uitbouwen, bijgebouwen plaatsen of andere kleine bouwwerken aan de achterkant van een woning of ander hoofdgebouw neerzetten. Het vergunningvrij vergroten van het hoofdgebouw wordt bijvoorbeeld uitgebreid van 2,5 naar

Lees verder  |  Reageer

ZZP'er en opdrachtgever verantwoordelijk bij opvolger VAR

24 september 2014 - ABCOUDE - Opdrachtgevers en zelfstandigen zonder personeel (ZZP’ers) worden beiden verantwoordelijk voor de beoordeling of hun arbeidsrelatie moet leiden tot afdracht van loonbelasting en premies. Dat staat in een wetsvoorstel dat staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën deze week naar de Tweede

Lees verder  |  Reageer

Ondernemers krijgen hulp bij bepalen strategie

02 september 2014 - ABCOUDE - Een strategisch plan vormt een belangrijke basis voor je onderneming. Veel ondernemers vinden het lastig hun voornemens precies op papier te zetten. De gratis workshop Strategie van BC helpt ondernemers hun koers (opnieuw) te bepalen. • Strategisch plan geeft

Lees verder  |  Reageer

40 tips voor je boekhouding

22 augustus 2014 - DELFT - Boekhouden hoort erbij. Het financiële plaatje moet kloppen nietwaar? Daarnaast is het voor de levensduur van je onderneming van groot belang om inzicht te hebben in de cijfers die je onderneming maken tot wat het is. 40 praktische tips

Lees verder  |  Reageer

Administratieve highlights (deel 1)

20 augustus 2014 - WAGENINGEN - Het is hartje zomer. Voor sommige ondernemers is het een rustigere periode, voor anderen is het juist weer drukker. Laten we onder het genot van een espresso, op het terras als het niet regent, eens terugblikken naar belangrijke onderwerpen

Lees verder  |  Reageer

Wie is er nou een echte ondernemer?

04 augustus 2014 - ABCOUDE - Het staat iedereen vrij zich ondernemer te noemen. Of je nou wat bijklust naast een baan in loondienst of directeur bent van een groot bedrijf. Maar, wanneer ben je nou écht ondernemer?   • Ondernemers specifiek soort • Wat zegt de Belastingdienst? •

Lees verder  |  Reageer

Eigen bedrijf? Duitsers moeten er niet aan denken

24 juli 2014 - ABCOUDE - Duitsers voelen er weinig voor om een eigen bedrijf te starten. Slechts een kwart is hier enthousiast over, bijna de laagste score wereldwijd. Het liefst werken Duitsers voor een baas. In Nederland blijkt een stuk meer ondernemend: 40 procent

Lees verder  |  Reageer

Ondernemer: ‘sterkste punt in bedrijf ben ik’

07 juli 2014 - ABCOUDE - Veel ondernemers zien zichzelf als sterkte onderdeel van hun bedrijf. Vooral over hun doorzettingsvermogen, creativiteit en vakmanschap zijn ze erg tevreden. Zwakheden zien ze ook, met name op het gebied van inzet van sociale media, sales en eigen vermogen.

Lees verder  |  Reageer

Vliegende start met een franchisezaak

01 juli 2014 - ABCOUDE - Een bedrijf van de grond af aan opbouwen kost veel tijd en moeite. Als je graag een vliegende start maakt, is het instappen in een franchiseformule een prima optie. Er zijn een aantal aspecten waarmee je rekening moet houden.

Lees verder  |  Reageer

8 tips voor een solide start van je bedrijf

26 juni 2014 - ABCOUDE - Een goede start is van groot belang als je een bedrijf gaat beginnen. Veel enthousiaste collega-ondernemers die je zijn voorgegaan hebben fikse uitglijders gemaakt. Doe het zelf in een keer goed aan de hand van de volgende tips. • Ben

Lees verder  |  Reageer

Nieuwe desk voor financieringen

25 juni 2014 - ABCOUDE - De vernieuwde Ondernemerskredietdesk (OKD) is vandaag gelanceerd. Deze portal is een wegwijzer voor ondernemers die op zoek zijn naar informatie over financiering en helpt hen om goed voorbereid op de juiste plek aan te kloppen.    • Desk idee van MKB

Lees verder  |  Reageer

VAR straks verleden tijd?

28 mei 2014 - NIJVERDAL - De wijze van aanvraag Verklaring arbeidsrelatie ofwel de VAR-verklaring gaat vanaf 1 januari 2015 behoorlijk op de schop. Heeft de VAR hiermee zijn langste tijd gehad? • Zekerheid voor opdrachtgever • Wijzigingen vanaf 2015 • Begin van het einde? Zie ook: Belastingdienst extra

Lees verder  |  Reageer

Aan de slag dankzij MKB-krediet

13 mei 2014 - ABCOUDE - Roetfilters voor dieselmotoren zijn duur als je ze moet vervangen. Het reinigen van gebruikte filters zodat ze weer als nieuw presteren - en dat voor een derde van de nieuwprijs - belooft dus een lucratieve en milieubewuste business. Eigenaar

Lees verder  |  Reageer

'Robots geen bedreiging voor baan'

07 mei 2014 - ABCOUDE - Nederlandse werknemers zijn niet bang dat robots hun werk overnemen. Bijna driekwart van de respondenten is neutraal tot positief over de invloed van technologie op hun baankansen. "Nederland én de Nederlanders zijn klaar voor verandering. Als we de robot

Lees verder  |  Reageer

Ook startende ZZP'er?

25 april 2014 - DELFT - Ineens staat de ZZP’er op de kaart in de politiek: partijen houden zich bezig met het pensioen van ZZP’ers en hoe eventuele arbeidsongeschiktheid moet worden opgevangen. Niet zo gek, want in 2013 is het aantal ZZP’ers, freelancers en interim

Lees verder  |  Reageer

Wapen je tegen overvallers: gratis scan en subsidie

16 april 2014 - ABCOUDE -  Kleine ondernemers kunnen sinds gisteren weer een gratis veiligheidsscan aanvragen via www.ccv-veiligondernemen.nl. Ook krijg je je geld van de investering gedeeltelijk terug. Het advies wordt bekostigd door het ministerie van Veiligheid en Justitie als uitvloeisel van het succesvolle programma

Lees verder  |  Reageer

Recordaantal ZZP'ers stopt met bedrijf

10 april 2014 - ABCOUDE - Een zaak beginnen is één, een bedrijf tot een succesvolle onderneming maken is twee. Het is niet velen gegeven om de tweede stap te maken, vooral niet tijdens een crisis. Het ene na het andere ‘recordcijfer’ wordt gebroken. Zo

Lees verder  |  Reageer

Kansen voor hoogwaardige maakindustrie in Nederland

20 maart 2014 - ABCOUDE - Productieverplaatsingen nemen af, een trend die zich volgens de verwachtingen waarschijnlijk ook zal doorzetten in de komende jaren. Dit blijkt uit een studie van Panteia over de toekomst van de maakindustrie in Nederland. Op basis van de resultaten van

Lees verder  |  Reageer

Flex-BV: beperk risico bij schulden

10 maart 2014 - ABCOUDE - Schulden. Je wilt er liever niet aan denken als je op je roze wolk zit van een nieuwe eigen zaak. Toch is het goed er bij stil te staan wat er gebeurt als je bedrijf te weinig opbrengt om

Lees verder  |  Reageer

Thuis een bedrijf beginnen, kan dat zomaar?

27 februari 2014 - ABCOUDE - Wie als ZZP’er aan de slag gaat, heeft meestal niet genoeg geld om meteen ergens een bedrijfspand te huren. Hoeft ook niet, want veel kleine zelfstandigen hebben aan een bureau, een computer en een goede internetverbinding voldoende. Daar is

Lees verder  |  Reageer

Zo krijg je je huisadres uit het Handelsregister

17 februari 2014 - ABCOUDE - In deze tijd van talloze inbreuken op je privacy, willen ondernemers graag hun privé-adres uit het Handelsregister. Je hebt tenslotte een hoop raar volk. Eén verkeerd woord en agressieve klanten staan thuis bij je voor de deur om hun

Lees verder  |  Reageer

Je bedrijf verkopen doe je zo

07 februari 2014 - ABCOUDE - Een bedrijf verkopen is in deze tijd niet eenvoudig. Om de kans van slagen optimaal te maken is een goede voorbereiding van groot belang. Over hoe je je op een verkoop kunt voorbereiden verscheen onlangs het boek ‘Hoe verkoop

Lees verder  |  Reageer

′Straks meer ZZP′ers dan vaste medewerkers′

30 januari 2014 - ABCOUDE - Jonge werkenden kiezen steeds vaker voor een eigen bedrijf en willen steeds minder in loondienst werken. Dat constateert hoogleraar Transitiekunde Jan Rotmans in HR-vakblad PW De Gids. Hij denkt dat er over 10 jaar meer ZZP’ers zullen zijn dan

Lees verder  |  Reageer

Ondernemersplein.nl van start

22 januari 2014 - ABCOUDE - Ondernemers hebben vanaf nu altijd en overal toegang tot alle relevante informatie, transacties en diensten van de gehele overheid. De website die dit mogelijk maakt, www.ondernemersplein.nl, werd afgelopen maandag door minister Kamp van Economische Zaken officieel in gebruik gesteld "Eén

Lees verder  |  Reageer

Nieuw overzicht kenmerken rechtsvormen

22 januari 2014 - ABCOUDE - Als je een bedrijf begint moet je kiezen welke juridische vorm je je onderneming wilt geven, zoals een eenmanszaak, BV of VOF. Dit wordt ook wel de rechtsvorm genoemd. Welke voor jou het beste is, hangt sterk af van

Lees verder  |  Reageer

Regels voor webshophouders aangescherpt

16 januari 2014 - ABCOUDE - Een onlangs van kracht geworden Europese richtlijn beoogt dat Europese consumenten online overal dezelfde rechten krijgen. Als gevolg hiervan zullen veel Nederlandse webshophouders hun voorwaarden moeten aanpassen. Ze hebben hiervoor tot juni 2014 de tijd.    • Bescherming Nederlandse consument

Lees verder  |  Reageer

Agentschap NL nu Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

07 januari 2014 - ABCOUDE - Agentschap NL en Dienst Regelingen zijn gefuseerd. De naam van de nieuwe organisatie is Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). RVO.nl stimuleert onder meer door subsidies ondernemers bij duurzaam, agrarisch, innovatief en internationaal ondernemen. •    RVO.nl werkt in opdracht van ministeries

Lees verder  |  Reageer

Webshop niet zomaar naar Duitsland

20 december 2013 - ABCOUDE - Voor veel Nederlandse ondernemers is Duitsland hét exportland bij uitstek. Veel MKB’ers willen daar een graantje van meepikken, door bijvoorbeeld een Duitstalige webshop op te zetten. Toch is dit minder eenvoudig dan het lijkt. Een veelgemaakte fout is het

Lees verder  |  Reageer

Oudjes steeds vaker ondernemer

18 december 2013 - ABCOUDE - Het aandeel ‘grijze ondernemers’ groeit snel. Was in 2007 nog slechts 8 procent van de mensen tussen de 55 en 64 jaar oud ondernemer, in 2012 was dat 15 procent. Dat blijkt uit onderzoek van Panteia. • Ondernemerschap groeit

Lees verder  |  Reageer

Faalangst belangrijkste obstakel starten onderneming

05 december 2013 - ABCOUDE - Bijna de helft van de Nederlanders laat zich weerhouden van het starten van een onderneming  vanwege faalangst. Maar liefst 43 procent geeft aan bang te zijn om te mislukken. Nederlanders behoren met deze score nog tot de landen met

Lees verder  |  Reageer

5 tips om een wurgcontract te voorkomen

02 december 2013 - ABCOUDE  - Veel  ZZP´ers regelen hun opdrachten niet zelf. Maar liefst 58 procent vindt werk via een bemiddelaar of detacheerder. Dat kan handig zijn, maar ook leiden tot vervelende situaties. Door als ZZP´er zelf goed op te letten kun je een

Lees verder  |  Reageer

Startups cruciaal voor grote bedrijven

22 november 2013 - ABCOUDE - Voor de innovatiekracht van grote bedrijven is samenwerking met startups cruciaal. 52 procent van de grote ondernemingen geeft aan niet in staat te zijn om op autonome kracht te innoveren. Toch gaat maar 40 procent van de grote bedrijven

Lees verder  |  Reageer

Nederlanders initiatiefrijk voor onderneming baas

21 november 2013 - ABCOUDE - Nederland kent veel ondernemende medewerkers. In de afgelopen drie jaar ontplooide 18 procent van de medewerkers nieuwe activiteiten voor hun baas. Deze zogeheten intrapreneurs deden dit op eigen initiatief. Nederland is hiermee vijfde van de wereld, na Denemarken, Zweden,

Lees verder  |  Reageer

Zo deal je met de verhuurder van je huurpand

31 oktober 2013 - ABCOUDE - Voor veel ondernemers is door de economische crisis veel veranderd. Een bedrijfspand is bijvoorbeeld te groot geworden of op de verkeerde locatie gelegen. "Daar is soms wat aan te doen", zegt jurist Jan Evert Struijk van ARAG. Hij geeft

Lees verder  |  Reageer

Ondernemersklimaat in Nederland verbeterd

30 oktober 2013 - ABCOUDE - Het ondernemersklimaat is in Nederland in het afgelopen jaar iets verbeterd. Dat blijkt uit het jaarlijkse onderzoek Doing Business van de Wereldbank.  Op een totaal van 189 economieën steeg Nederland van de 30e naar de 28e plaats. •    Nederland

Lees verder  |  Reageer

Stormloop op flex-BV

28 oktober 2013 - ABCOUDE - De flex-BV is een daverend succes. Het aantal nieuw opgerichte BV’s is met 55 procent gestegen. Ondernemers kunnen nu een op maat gesneden BV krijgen. De vele keuzemogelijkheden maken de flex-BV echter niet eenvoudig. Ondernemers zijn er veel tijd

Lees verder  |  Reageer

Ondernemers: grotere gunfactor in kleinere gemeenten

16 oktober 2013 - ABCOUDE - Steeds meer gemeenten en provincies geven lokale ondernemers de kans een belangrijke rol te spelen bij aanbestedingen. MKB-ondernemers stellen dat naarmate de verstedelijkingsgraad afneemt de kans bij de eigen gemeente toeneemt bij het toekennen van aanbestedingen. Bij provinciale aanbestedingen

Lees verder  |  Reageer

Kansen voor kleine ondernemers dankzij leegstand kantoorruimte

15 oktober 2013 - ABCOUDE - Leegstaande winkelruimtes of kantoorgebouwen zijn vaak erg vervelend voor de directe omgeving. Het leidt tot verloedering en achteruitgang van de buurt, met nog meer lege gebouwen als gevolg. Voor kleine ondernemers betekent leegstand echter vooral goed nieuws. • Monumentaal

Lees verder  |  Reageer

Personeel werkt innovatie vaak tegen

14 oktober 2013 - ABCOUDE - Het vernieuwen van producten of diensten is erg belangrijk voor ondernemers. Het zorgt bij bijna 1 op de 10 MKB’ers voor 25 tot 50 procent van de omzet. Ook haalt bijna 1 op de 10 zelfs 50 procent of

Lees verder  |  Reageer

34. 500 mensen met een beperking aan de slag bij gewone werkgever

10 oktober 2013 - ABCOUDE - Via SW-bedrijven werkten in 2012 34.500 mensen met een beperking bij gewone werkgevers. Ongeveer een derde is aan de slag via een ‘groepsdetachering’. Bij een groepsdetachering gaan de medewerkers aan de slag bij een gewoon bedrijf, maar regelt het

Lees verder  |  Reageer

Zo kies je een pakkende bedrijfsnaam

10 oktober 2013 - ABCOUDE - Een pakkende bedrijfsnaam kan veel omzet schelen. Het is misschien zelfs wel bepalend voor het succes van je bedrijf. Een goede naam blijft tenslotte hangen bij (mogelijke) afnemers van je product of dienst. Bovendien kan een naam bijdragen aan

Lees verder  |  Reageer

Opinie Esther Raats: Wat houdt ons zoal bezig?

08 oktober 2013 - DEN HAAG - Er is nogal wat gaande in het ZZP landschap. Tijd om u na Prinsjesdag even mee te nemen. Om te beginnen is er het voornemen van het Kabinet om het verlaagde BTW tarief van 6 procent op arbeidskosten

Lees verder  |  Reageer

Rijke vreemdeling mag blijven als hij investeert

24 september 2013 - ABCOUDE - Vermogende vreemdelingen kunnen vanaf 1 oktober van dit jaar makkelijker een tijdelijke verblijfsvergunning krijgen. Als zij beschikken over een vermogen van ten minste 1.250.000 euro en dit bedrag investeren in het Nederlands bedrijfsleven, kunnen ze een reguliere verblijfsvergunning voor

Lees verder  |  Reageer

MKB-krediet voor afgewezen ondernemers

23 september 2013 - ABCOUDE - Qredits verhoogt de kredietlimiet naar 150.000 euro. Ondernemers die een beroep willen doen op MKB-krediet, moeten in elk geval kunnen aantonen dat de kredietaanvraag door de bank is afgewezen. Nieuw is ook dat Qredits voor MKB-krediet de limiet van

Lees verder  |  Reageer

Groeifaciliteit: overheidsgarantie voor financiers

17 september 2013 - ABCOUDE - Voor bedrijven die verlies draaien, kan de Groeifaciliteit van Agentschap NL uitkomst bieden. Jurgen van Olphen van participatiemaatschappij TransEquity Network zet bedrijven ‘die in de kern gezond zijn’ op de rails en dekt zijn risico deels af met deze

Lees verder  |  Reageer

Kwart bedrijven moet sluiten zonder opvolging

12 september 2013 - ABCOUDE - Ondernemers ondervinden nogal wat knelpunten bij bedrijfsopvolging. Economische Zaken (EZ) onderkent dit en wil deze bedrijven helpen. Het belang is groot. Jaarlijks leiden mislukte bedrijfsoverdrachten tot een verlies van naar schatting 50.000 tot 55.000 banen, 2,4 tot 3,2 miljard

Lees verder  |  Reageer

PSI-subsidie voor Colombiaanse koffiefabriek

10 september 2013 - ABCOUDE - Het vergt veel doorzettingsvermogen en een sterke ondernemersgeest om te investeren in een ontwikkelingsland. De overheid ondersteunt deze ondernemers onder meer via het Private Sector Investeringsprogramma* (PSI). Frank Kraaijkamp van The Mild Coffee Company N.V. heeft met deze hulp

Lees verder  |  Reageer

Column Tom Kaars Sijpesteijn: Meer steun voor het MKB

05 september 2013 - Vorige week zag ik een thema-uitzending van EenVandaag over het midden- en kleinbedrijf. Hierin werd onder meer aangegeven dat ruim vier op de 10 ondernemers in het midden- en kleinbedrijf er financieel niet al te goed voor staat. Volgens de uitzending

Lees verder  |  Reageer

Extra controle op BTW-balansschulden

04 september 2013 - ABCOUDE – De Belastingdienst intensiveert vanaf deze week de controles op BTW-balansschulden.  Heeft u nog openstaande BTW-schulden over voorgaande jaren, geef deze dan zo snel mogelijk door. •    Al voor 76 miljoen aan achterstallige BTW opgehaald •    Tienduizenden ondernemers lopen achter •    Controleer

Lees verder  |  Reageer

Veel oudere ondernemers onzeker over hun pensioen

03 september 2013 - ABCOUDE  - Veel ondernemers die binnen nu en vijf jaar met pensioen gaan, verkeren in onzekerheid of ze wel genoeg geld hebben om van te leven. Slechts 59 procent van de oudere MKB’ers is er zeker van dat ze waarschijnlijk genoeg

Lees verder  |  Reageer

Telewerken stagneert in Nederland

30 augustus 2013 - ABCOUDE - Telewerken stagneert, constateert het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In de financiële sector en de ICT is telewerken populair. In 2012 bood 59 procent van de bedrijven met 10 of meer werknemers de mogelijkheid te telewerken. Het aandeel

Lees verder  |  Reageer

Agentschap NL helpt ZZP'er met export naar China

20 augustus 2013 - ABCOUDE - Ben Franssen is in de vijftig als hij noodgedwongen als ZZP’er aan de slag moet gaan. Krap twee jaar later staat hij met zijn BV Befratech aan de vooravond van export van chemische hulpmiddelen voor de plastic spuitindustrie naar

Lees verder  |  Reageer

Weer meer bedrijven over de kop

20 augustus 2013 - ABCOUDE - Het aantal faillissementen heeft in juli opnieuw een recordniveau bereikt. Vooral in de bouw gingen er veel bedrijven over de kop. Dat blijkt uit cijfers van Graydon. Toch worden er nog altijd aanzienlijk meer bedrijven gestart dan er failliet

Lees verder  |  Reageer

Europese subsidies voor MKB

13 augustus 2013 - ABCOUDE - De Europese Commissie heeft zeer aantrekkelijke subsidies voor MKB’ers. "Alleen zit er een hoop werk omheen en het vergt best wat organisatie", zegt ondernemer Marc Grootjen van het Nederlandse innovatieve bedrijf Elitac. Adviseur Stan Francke van Enterprise Europe Network

Lees verder  |  Reageer

Ondernemers betalen premie zieke flexwerkers

13 augustus 2013 - ABCOUDE - Werkgevers moeten vanaf volgend jaar een premie gaan betalen die gerelateerd is aan de instroom van flexwerkers die ziek uit dienst gaan. Het is een uitvloeisel van de nieuwe wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters. •    Aanpassing Werkhervattingskas •    Ook thuiswerkers

Lees verder  |  Reageer

ZZP Netwerk Nederland: 'Verzwaar de lasten'

12 augustus 2013 - ABCOUDE - Het kabinet heeft plannen om de lasten voor ZZP’ers fors te verzwaren. Dit heeft tot verdeeldheid geleid onder ZZP-organisaties. Terwijl PZO en VZZP zich tegen de lastenverzwaringen verzetten, steunt ZZP Netwerk Nederland de kabinetsplannen juist van harte. ZZP Netwerk

Lees verder  |  Reageer

Pilot met Qredits-bedrag tot 100. 000 euro

06 augustus 2013 - ABCOUDE - De kredietvoorzieningen voor ondernemers worden beter. Minister Kamp heeft aangekondigd een pilot te houden met Qredits waarbij het maximale te lenen bedrag wordt verhoogd van 50.000 naar 100.000 euro. Inmiddels zit de vorming van de eerste kredietunies eraan te

Lees verder  |  Reageer

Hoe zet je een aandeelhouder buiten?

02 augustus 2013 - ABCOUDE - Al 15 jaar is Ilhan Done mededirecteur van zijn bedrijf. Nu wil hij het meerderheidsaandeel. Alleen, hoe overtuigt hij de meerderheidsaandeelhouder? Directievoorzitter Coert Beerman van Rabo Rotterdam coacht Done. "Voor het einde van het traject moet er een oplossing

Lees verder  |  Reageer

Misstanden individuele accountantskantoren openbaar in 2014

02 augustus 2013 - ABCOUDE - De kwaliteit van individuele accountantskantoren komt vanaf volgend jaar in de openbaarheid. Minister Dijsselbloem van Financiën komt hiermee tegemoet aan de behoefte aan meer transparantie. •    Behoefte aan transparante kwaliteitsinformatie •    Nederland loopt voor op Europese Commissie •    Wetswijziging ook voor zorgplicht

Lees verder  |  Reageer

Kabinet lokt buitenlandse ondernemers

01 augustus 2013 - ABCOUDE - Buitenlandse kenniswerkers kunnen vanaf 1 augustus makkelijker als ondernemer aan de slag in Nederland. Het Ministerie van Economische Zaken versoepelt hiertoe de regels voor innovatieve ondernemers van buiten de Europese Unie. Voorwaarde is wel dat ze met hun specialisme

Lees verder  |  Reageer

Fiscale regelingen voor innovatie vaker gebruikt

31 juli 2013 - ABCOUDE - Het aantal ondernemingen dat in 2012 gebruik maakte van een fiscale regeling die onderzoek en vernieuwing bevordert bij bedrijven, is voor het vijfde jaar op rij toegenomen. In 2012 vielen 22.220 ondernemingen onder de Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk

Lees verder  |  Reageer

Een goedlopende business en je gezin op nummer 1!

26 juli 2013 - AMSTERDAM - Het hebben van een lekker lopend, gelukkig gezin kan soms hard werken zijn. Het vraagt een leven lang liefhebben, begrijpen, vergeven, ondersteunen en zorgen, zonder de garantie dat het brengt wat je verwacht. • Plan je business om je gezin heen •

Lees verder  |  Reageer

MKB teert op eigen vermogen

24 juli 2013 - ABCOUDE - MKB’ers moeten proberen het eigen vermogen op te vijzelen. De laatste jaren hebben zij door de crisis hierop ingeteerd. Uit onderzoek van Panteia/EIM blijkt dat het hard nodig is om als ondernemer minder financieel kwetsbaar te worden. •    Bescheiden herstel

Lees verder  |  Reageer

Spotjes op YouTube kans voor MKB

22 juli 2013 - ABCOUDE - Met eigen spotjes adverteren op YouTube is in opmars bij het MKB. Slim! Je hebt in feite dezelfde selectiemogelijkheden als bij Adwords. De kosten zijn bovendien laag omdat adverteren op YouTube nog relatief onbekend is bij kleine ondernemers. Kansen

Lees verder  |  Reageer

ZZP'er wil samenwerken, maar niet voor innovatie

16 juli 2013 - ABCOUDE - Samenwerking tussen ZZP’ers zou innovatie begunstigen Het Ministerie van Economische Zaken en ZZP Netwerk Nederland werken intensief samen om het innovatiebewustzijn en de innovatiekracht van ZZP’ers te vergroten. "Ondernemende ZZP’ers dragen bij aan innovatie in Nederland, maar we moeten

Lees verder  |  Reageer

Top 11 fouten van starters

08 juli 2013 - ABCOUDE - Je idee is goed, je hebt er zin in en je bent vastbesloten: jouw bedrijf wordt een succes. Maar een succesvolle onderneming opstarten doe je niet zomaar in een dag. Starters gaan maar al te vaak de mist in.

Lees verder  |  Reageer

Zo start je in de crisis

04 juli 2013 - ABCOUDE - Is een bedrijf oprichten in deze tijd verstandig? Er zijn betere omstandigheden te bedenken om te starten. Klanten hebben minder geld te besteden en het verkrijgen van leningen is lastiger. Toch zijn er startende ondernemers die bewijzen dat het

Lees verder  |  Reageer

Helft nieuwe investeringen aftrekbaar in 2013

02 juli 2013 - ABCOUDE - Cadeautje van het kabinet: ondernemers kunnen in de tweede helft van 2013 de helft van hun investeringen direct afschrijven en van de belasting aftrekken. Met het belastingvoordeel wil de regering ondernemers verleiden om meer te investeren. De maatregel is

Lees verder  |  Reageer

Nieuw belastingplan ′levensgevaarlijk′

21 juni 2013 - ABCOUDE - De nieuwe belastingplannen van de Commissie Van Dijkhuizen hebben veel stof doen opwaaien. Ondernemers komen er bekaaid vanaf, DGA’s in het bijzonder. Wat staat er precies in de plannen van de Commissie inkomstenbelasting en toeslagen, zoals die officieel heet?

Lees verder  |  Reageer

Starter verdient meer dan gevestigde ZZP′er

20 juni 2013 - ABCOUDE - Het inkomen van startende ondernemers is hoger dan dat van gevestigde zelfstandigen. Dat zou duiden op een groeiende invloed van ZZP’ers. Vooral oudere en autochtone ondernemers doen het goed. Maar het aandeel arme zelfstandigen neemt toe en ligt nu

Lees verder  |  Reageer

Laagdrempelige kostenbesparing voor ondernemers

18 juni 2013 - ABCOUDE - Investeren in duurzame energie is eenvoudig en voordelig voor bedrijven. De overheid spoort het bedrijfsleven hiertoe aan via diverse fiscale regelingen. Ook is decentrale energievoorziening een optie. "Vroeger had je het energiebedrijf aan de ene kant en de verbruiker

Lees verder  |  Reageer

Overheid stimuleert duurzaam ondernemen

14 juni 2013 - ABCOUDE - Om ondernemer te stimuleren duurzaam te ondernemen heeft de overheid diverse stimuleringsregelingen in het leven geroepen. Naast de verschillende subsidieregelingen zijn er twee relevante regelingen qua toepassing op dit moment, de Regeling Milieu-investeringsaftrek MIA-regeling en de Energie Investeringsaftrekregeling EIA-regeling.

Lees verder  |  Reageer

MKB houdt geen rekening met mobieltje

12 juni 2013 - ABCOUDE - Meer dan de helft van de bedrijven in het MKB houdt geen rekening met mobiele bezoekers op hun website. Slechts een derde van de ondernemers heeft een voor mobiel gebruik geoptimaliseerde website en minder dan 10 procent heeft een

Lees verder  |  Reageer

Slechte tijden om te scheiden?

12 juni 2013 - WAGENINGEN - Uit onderzoek zou blijken dat er in tijden van economische crisis minder echtscheidingen zijn. Het onderzoek vermeldt niet wat de oorzaak van die afnemende echtscheidingen is, maar geld zou daar wel eens een belangrijke rol bij kunnen spelen. Onlangs

Lees verder  |  Reageer

Franchisenemers draaien beter dan bedrijfsleiders

11 juni 2013 - ABCOUDE - De groei van het aantal franchiseformules zet door, blijkt uit onderzoek van Panteia/EIM. De onderzoekers: "Een opvallende trend is dat er enkele formules zijn, die al jarenlang bestaan maar pas nu het samenwerkingsmodel franchise hebben omarmd. Denk aan (retail)formules

Lees verder  |  Reageer

Alternatieven voor wanbetalers

10 juni 2013 - ABCOUDE - Debiteuren negeren massaal betalingstermijnen. Ruim een derde van de ZZP’ers heeft zelfs te maken met een structurele overschrijding van de betalingstermijn. Een populaire maatregel is vooruitbetaling. Andere oplossingen, zoals het scannen van de kredietwaardigheid van je klant en factoring 

Lees verder  |  Reageer

Meer liquiditeit voor klein MKB

06 juni 2013 - ABCOUDE - Nu banken veelal afhaken, is het lastig om als ondernemer je financiering rond te krijgen. Daarom is onderzoek gedaan naar een laagdrempelige financieringsoplossing voor het MKB. Ondernemers kunnen vanaf nu zonder businessplan, maar met recente jaarcijfers binnen 1 week

Lees verder  |  Reageer

ZZP'ers verwachten dit jaar lagere omzet

05 juni 2013 - ABCOUDE - Veel ZZP’ers hebben in 2012 fors minder omgezet. Een op de drie ondernemers heeft in 2012 een omzet die (veel) lager is dan men aan het begin van dat jaar had verwacht. Voor dit jaar hebben zij dan ook

Lees verder  |  Reageer

Toenemend aantal zelfstandigen noodgedwongen ZZP'er

04 juni 2013 - ABCOUDE - Een op de vijf zelfstandigen biedt zijn diensten noodgedwongen als ZZP’er aan, bijvoorbeeld vanwege ontslag. Dat is een verdubbeling ten opzichte van de situatie vroeger. Het zoeken van een nieuwe uitdaging, scoort overigens het beste. 40 procent noemt dit

Lees verder  |  Reageer

Heeft payrolling nog toekomst?

04 juni 2013 - NIJKERK - Langs de snelweg kan je tegenwoordig een groot billboard vinden van een payrollbureau met daarop de prikkelende tekst: "Uw medewerkers nog niet op onze loonlijst? Een beetje dom!" Het is echter de vraag of deze stelling klopt. • Wat is

Lees verder  |  Reageer

Ondernemersklimaat verslechtert komende half jaar

31 mei 2013 - ABCOUDE - Het politieke ondernemersklimaat zal het komende half jaar verslechteren. Het merendeel van de ondernemers heeft ook niet het gevoel dat de huidige Nederlandse regering kansen creëert. •    Ondernemers familiebedrijven voelen pijn crisis •    52 procent positief over continuïteit eigen bedrijf •    MVO

Lees verder  |  Reageer

'Accountant moet meedenken'

24 mei 2013 - ABCOUDE - De meeste MKB’ers zien hun accountant meer als adviseur dan als controleur. Ondernemers verlangen ook dat de accountant als sparringpartner optreedt. Juist het duiden van de cijfers geeft toegevoegde waarde, vinden zij. •    Behoefte aan strategisch advies •    Kantoren moeten

Lees verder  |  Reageer

Twijfel over snelle invoering kredietunies

22 mei 2013 - ABCOUDE - De vorming van kredietunies in Nederland is nog geen gelopen race. Dit zegt Paul van Oyen van Kredietunie Nederland (KN). De verwachting is dat De Nederlandse Bank na de zomer KN een bankvergunning zal verlenen, maar Van Oyen is

Lees verder  |  Reageer

Opinie Susanne Stolte: Starten als een raket

14 mei 2013 - DRIEBERGEN - Een bedrijfsplan schrijven, investeerders aantrekken, een team samenstellen, het product introduceren en dan? Een succesvol bedrijf runnen. In 25 procent van de gevallen gaat het zo. Maar de overige 75 procent van de ondernemingen die deze lijn volgt, wordt

Lees verder  |  Reageer

Gedegen administratie wettelijk verplicht

24 april 2013 - WAGENINGEN - Bij het ondernemen hoort tevens een gedegen vastlegging van de (financiële) administratie. Hiertoe bent u zelfs wettelijk verplicht. Wat zijn de gevolgen als u zich daar niet aan houdt?   •    Risico op verwerping van de administratie •    Omkering bewijslast •    Geen aanspraak

Lees verder  |  Reageer

Innovatiekrediet, een mooie niche-regeling

23 april 2013 - ABCOUDE - Voor de echte Willie Wortels met commercieel talent is er een aantal financieringen om ideeën te ontwikkelen tot een commercieel product, dienst of medicijn. Het Innovatiekrediet van de overheid is zo’n instrument. "Het is een mooie en uitdagende regeling",

Lees verder  |  Reageer

Veel regelingen voor innovatie MKB

09 april 2013 - ABCOUDE  -  De rijksoverheid steunt MKB’ers die innoveren. Ook startende ondernemers! Robert van Haaften, innovatieambassadeur bij Agentschap NL: "We hebben een aantal instrumenten waarmee we ondernemers die willen innoveren op weg kunnen helpen." De faciliteiten zijn sinds kort extra makkelijk te

Lees verder  |  Reageer

Starter krijgt WW-uitkering cadeau

19 maart 2013 - ABCOUDE - Ondernemers die dit jaar een bedrijf beginnen vanuit de WW hoeven hun uitkering niet terug te betalen. Voor die tijd was de uitkering een voorschot dat, afhankelijk van de inkomsten, moest worden terug betaald. •    Starter krijgt 29 procent minder

Lees verder  |  Reageer

Nieuwe financiering voor MKB

26 februari 2013 - ABCOUDE - Verzekeraars maken er serieus werk van geld te investeren in het MKB. Volgens woordvoerder Paul Koopman van het Verbond van Verzekeraars komt er een gezamenlijk investeringsfonds waarin ‘enkele honderden miljoenen euro’s’ worden gestort. Ondernemers kunnen makkelijker dan bij banken

Lees verder  |  Reageer

Eerder BV in door flex-BV?

29 januari 2013 - IJSSELSTEIN - U heeft de keuze om uw onderneming of in privé (bijvoorbeeld in de vorm van een eenmanszaak of van een vennootschap onder firma) of in een BV uit te oefenen. Deze keuze hangt af van meerdere aspecten. De afgelopen

Lees verder  |  Reageer

Andere VAR voor ZZP'ers

24 januari 2013 - DEN HAAG - De nieuwe VAR Webmodule van de Belastingdienst is ZZP’ers in het verkeerde keelgat geschoten. Volgens belangenorganisaties zorgen de voorgenomen wijzigingen van de VAR-procedure voor meer verwarring en administratieve rompslomp.  De onvrede is zo groot, dat belangenorganisaties zelf een

Lees verder  |  Reageer

Succes in 30 dagen

11 januari 2013 - AMSTERDAM - In de afgelopen 20 jaar heb ik het geluk en het voorrecht gehad om veel succesvolle mensen van allerlei pluimage te mogen ontmoeten en met hen te werken. •    Van de ondernemer die miljardair werd vanaf zijn keukentafel, alles verloor

Lees verder  |  Reageer

Flex-BV: ruimere financieringsmogelijkheden maar meer risico's

10 januari 2013 - NIJKERK - De flexibilisering van het BV-recht brengt wijzigingen met zich mee voor wat betreft de structurering en financiering van een bedrijfsoverdracht. Een voorbeeld hiervan is het financieren door een BV van haar eigen overname waar dit voor 1 oktober 2012

Lees verder  |  Reageer

‘Krijg ik een VAR-winst?’

05 december 2012 - WAGENINGEN - De ondernemersvraag van deze maand is afkomstig van de heer Schrijer uit Leiderdorp. Zijn vraag: "Ik wil een eigen administratiekantoor beginnen met mijn huidige werkgever als klant. Hij zal voorlopig mijn enige klant zijn. Kom ik in aanmerking voor

Lees verder  |  Reageer

Steden trekken meer starters

22 november 2012 - ABCOUDE - Grote steden zijn een inspirerende omgeving voor ondernemers. In grote steden worden veel meer ondernemingen gestart dan op het platteland. Vooral in de zakelijke dienstverlening komen er nog altijd veel ondernemingen bij. Dat blijkt uit onderzoek van het CBS. •

Lees verder  |  Reageer

Sluiting gezonde bedrijven kost miljarden

15 november 2012 - ABCOUDE - De opheffing van gezonde bedrijven en mislukte bedrijfsoverdrachten kosten de Nederlandse economie jaarlijks miljarden euro’s en tienduizenden banen. Pensionering van de ondernemer is meestal de oorzaak van de bedrijfsbeëindiging. Tegelijkertijd zijn er veel startende ondernemers. Zij zouden een grotere

Lees verder  |  Reageer

Flex-BV en terugbetalen minimumkapitaal

09 november 2012 - WAGENINGEN - De ondernemersvraag van deze maand is afkomstig van de heer Pots van Tomasade BV in Goor. Zijn vraag: "In 2009 heb ik in verband met een vertrekregeling bij mijn toenmalige werkgever een stamrecht -BV opgericht waarin de ontslagvergoeding is

Lees verder  |  Reageer

Veel familiebedrijven in de verkoop

30 oktober 2012 - ABCOUDE - 70 procent van alle bedrijven in Nederland is een familiebedrijf. Maar de continuïteit van die bedrijven is in gevaar. De oudere generatie is op weg naar zijn pensioen en hun kinderen willen het bedrijf niet voortzetten. Ook al krijgen

Lees verder  |  Reageer

Flex-BV massaal aangevraagd

09 oktober 2012 - ABCOUDE - De flex-BV is een groot succes. Het aantal aanvragen om een BV op te richten is fors gestegen, sinds op 1 oktober het nieuwe BV-recht van kracht werd.  In de eerste vier dagen zijn bij notarissen evenveel aanvragen binnengekomen

Lees verder  |  Reageer

Het afscheid van tante Agaath

05 oktober 2012 - WAGENINGEN - Het zijn moeilijke tijden om geld te lenen. Dat geldt niet alleen voor starters op de woningmarkt maar ook voor startende ondernemers. Startende huizenkopers kunnen terecht bij de familiebank (zie daarover het artikel van 17 april). Ook startende ondernemers

Lees verder  |  Reageer

Nieuw BV-recht slecht bekend bij MKB

17 september 2012 - ABCOUDE - Het nieuwe BV-recht gaat op 1 oktober in. De wetswijziging maakt het makkelijker om een BV op te richten en vanuit een BV te ondernemen, maar er komt ook een voor alle BV's verplichte uitkeringstoets. Toch blijken veel ondernemers

Lees verder  |  Reageer

Bedrijf klein beginnen is beter

30 augustus 2012 - ABCOUDE - Wat is beter, een onderneming starten als eenpitter, of meteen al vol investeren en personeel aannemen? Panteia/EIM deed er onderzoek naar, met een duidelijke uitkomst: klein beginnen is beter. Klein gestarte bedrijven hebben later meer overlevingskansen en hogere inkomsten.

Lees verder  |  Reageer

Risico bij verkoop BV aan opkoper

28 augustus 2012 - ABCOUDE - Als u uw BV wilt verkopen, dient u onderzoek te doen naar de overnemende partij. Laat u dit na en blijkt de nieuwe eigenaar een malafide BV-opkoper te zijn, dan kunt u persoonlijk aansprakelijk gesteld worden voor schulden die

Lees verder  |  Reageer

Hou meer over van uw boekwinst

26 juli 2012 - WIERDEN - Hebt u een bedrijfsmiddel verkocht en hiermee een boekwinst behaald? Dan kunt u de belastingheffing over deze winst uitstellen door de winst te reserveren op de fiscale balans in een herinvesteringsreserve. •    Uitstel belastingheffing bij verkoop bedrijfsmiddel door de

Lees verder  |  Reageer

Eerste hulp voor starters

12 juli 2012 - WAGENINGEN - Als startende ondernemer komt u voor veel vragen en keuzes te staan. De keuzes die u maakt hebben gevolgen voor belastingen, verzekeringen en premies. Mogelijk komt u in aanmerking voor speciale (fiscale) regelingen. •    Kies de juiste rechtsvorm •    Betrek passende

Lees verder  |  Reageer

'Je moet als bedrijf met de billen bloot'

28 juni 2012 - ABCOUDE -  Het opstarten van een bedrijf in een ontwikkelingsland vereist een gedegen voorbereiding. Zeker als ondernemers in aanmerking willen komen voor subsidie – tot maximaal 750.000 euro - uit het Private Sector Investeringsprogramma (PSI) van Agentschap NL. "Gelijk aan het

Lees verder  |  Reageer

Uw BV klaar voor de flex-BV

27 juni 2012 - WAGENINGEN – De nieuwe wet over de flex-BV heeft ook gevolgen voor ondernemers die nu al een BV hebben. De adviseurs van Alfa leggen uit wat de gevolgen zijn voor  bestaande BV’s en geven advies over acties die ondernemers nu alvast

Lees verder  |  Reageer

'Social marketing is gat in de markt'

22 juni 2012 - ABCOUDE - Social marketing is enorm interessant. Alleen, hoe leg je dat uit aan de potentiële klant? Ayse Caliskan van marketingadviesbureau MangoMinds heeft nu haar propositie scherp. Met een handje hulp van Max Remerie van Siemens. In september volgt de lancering

Lees verder  |  Reageer

Overheid steunt ondernemen in ontwikkelingslanden

19 juni 2012 - ABCOUDE - Investeren in ontwikkelingslanden is niet alleen erg nobel, het kan u ook veel commercieel succes opleveren. Een project starten in een ontwikkelingsland is echter wel risicovol en niet eenvoudig. Ondernemers met lef en grenzeloze ambitie kunnen daarom steun krijgen

Lees verder  |  Reageer

Tips voor aantrekken durfkapitaal

06 juni 2012 - ABCOUDE - Veel innovaties blijven op de plank liggen omdat er geen kapitaal is om het product of dienst op de markt te brengen. Banken geven namelijk vaak niet thuis, vooral niet als het briljante idee alleen nog maar op papier

Lees verder  |  Reageer

Meer bejaarden zzp'er uit noodzaak

21 mei 2012 - ABCOUDE - Het aantal 65-plussers met een eigen bedrijfje kan in Nederland behoorlijk toenemen. In Amerika is het allang de normaalste zaak dat het karige pensioen wordt aangevuld met inkomsten uit een eigen zaak. De vraag is of de Nederlandse bejaarden

Lees verder  |  Reageer

Meer starters in Randstad

15 mei 2012 - ABCOUDE - De economie zit tegen en daarom starten nu minder mensen een bedrijf. Het aantal starters daalde in het eerste kwartaal van 2012 met 4 procent ten opzichte van een jaar eerder. Tegelijkertijd nemen de regionale verschillen toe. De Randstad

Lees verder  |  Reageer

Overheid financiert uw bedrijfsplan wel

11 mei 2012 - ABCOUDE - Voor het MKB is het vinden van financiering vaak lastiger dan verwacht. Voor banken en andere financiers blijken de risico’s soms te hoog. Bovendien wordt het financieringsaanbod verder beperkt door de kredietcrisis en door strengere eisen, die banken en

Lees verder  |  Reageer

Opinie Pauline Smeets: Koper bedrijf verdient meer steun

09 mei 2012 - DEN HAAG - Onlangs kwam ik een interessant onderzoek tegen van dr. Lex van Teeffelen van de Hogeschool Utrecht. Het betreft hier een studie naar de verschillen tussen starters en overnemers. Starters zijn ondernemers, die actief zijn in een bedrijf dat

Lees verder  |  Reageer

Pakkans bij illegaal softwaregebruik groter

08 mei 2012 - ABCOUDE - Illegaal softwaregebruik  kan een bedrijf veel geld kosten. De kans dat een ondernemer wordt betrapt, is ook vrij groot. Tipgevers kunnen een beloning tot maximaal 10.000 euro krijgen bij een goede tip. Jacco Brand (foto), voorzitter van BSA Benelux-comité:

Lees verder  |  Reageer

Werklozen prima ondernemers

26 maart 2012 - ABCOUDE - Als een werkloze een bedrijf start, is dat goed voor zowel de betrokkene als voor de economie. Meer dan 90 procent van de ondernemingen die gestart zijn door werklozen, is na drie jaar nog levensvatbaar. Ook hebben deze ondernemers

Lees verder  |  Reageer

10 tips bij de verkoop van uw zaak

21 maart 2012 - NIJKERK - De verkoop van uw onderneming is een complex proces. Een geslaagde verkoop vergt een goede voorbereiding, de juiste expertise en duidelijke afspraken tussen alle betrokkenen. Alfa Accountants en Adviseurs heeft tien gouden tips opgesteld voor een geslaagde verkoop van

Lees verder  |  Reageer

7 voordelen van een webshop

23 februari 2012 - ABCOUDE - Webshops hebben de toekomst. Het starten van een webshop wordt steeds makkelijker en steeds meer ondernemers kiezen voor de webshop als een extra verkoopkanaal, of zelfs als enige verkoopkanaal. Kan een webshop ook nuttig zijn voor u? De redactie

Lees verder  |  Reageer

Waardebepaling bedrijf lastige zaak

22 februari 2012 - NIJKERK - Wat is de waarde van mijn onderneming? Een vraag die veel ondernemers zich regelmatig stellen. Zeker nu het economisch wat minder gaat en ruim een derde van de Nederlandse ondernemers inmiddels de leeftijd van 50 is gepasseerd. Maar niet

Lees verder  |  Reageer

Fiscaal voordeel bedrijfsopvolging onder druk

22 februari 2012 - WAGENINGEN - Het kabinet is er veel aan gelegen om de Nederlandse economie draaiende te houden. Daarbij past het ook om bedrijfsopvolgers te steunen bij hun bedrijfsovername. De belastingwetten bieden daar verschillende regels voor. De vraag is echter: hoe lang nog? •  

Lees verder  |  Reageer

Stel uw fiscale vraag aan onze experts

01 februari 2012 - ABCOUDE - Fiscale zaken zijn vaak ingewikkeld. Toch hebt u er als ondernemer dagelijks mee te maken. Omdat u niet altijd de tijd en de expertise hebt om belangrijke fiscale kwesties uit te zoeken, introduceert de redactie in samenwerking met Alfa

Lees verder  |  Reageer

MKB'er draagt werknemers op handen

19 december 2011 - ABCOUDE - Werkgevers in het MKB zijn dik tevreden over de inzet van hun personeel. Het kabinet geven ze een zesje. Ondernemers zijn geen felle tegenstanders van de afschaffing van de hypotheekrente. Wel vrezen ze voor de gevolgen als dit niet

Lees verder  |  Reageer

Sluit 2011 fiscaal voordelig af

28 november 2011 - ABCOUDE - Het einde van het jaar nadert. Alfa Accountants en Adviseurs heeft voor u eindejaarstips opgesteld waardoor u dit jaar nog aardig wat belasting kunt besparen. Deze week worden alle tips voor ondernemers met een eenmanszaak, VOF of maatschap op

Lees verder  |  Reageer

Opinie Esther Raats: De nieuwe VAR

16 november 2011 - DEN HAAG - Een paar weken geleden kwamen de eerste resultaten van een actieplan regeldruk voor zzp’ers naar buiten. Zzp-organisaties hebben met het ministerie hard gewerkt om het leven van de zzp’er eenvoudiger te maken. Zo hoeven ondernemers met een bestelauto

Lees verder  |  Reageer

Uitkering succesfactor bij starten bedrijf

08 november 2011 - ABCOUDE -  Ondernemers die vanuit een uitkeringssituatie starten, doen het beter dan de ‘gewone’ gemiddelde starters. •    ‘Starter met beide benen op de grond’ •    'Bbz draagt bij aan het ondernemerschap' •    ‘Motivatie spat er vanaf’ Deze waarneming van het Instituut voor het Midden-

Lees verder  |  Reageer

€1,8 miljoen extra voor starters

21 oktober 2011 - ABCOUDE - Het ministerie van Economische Zaken investeert 1,8 miljoen euro extra in Eigenbaas.nl, de organisatie die moet uitgroeien tot autoriteit op het gebied van microfinanciering. Met dit geld wordt de rol van de site breder. Ondernemers worden begeleid voor en

Lees verder  |  Reageer

Verkoop uw bedrijf aan uw personeel

17 oktober 2011 - WAGENINGEN - Ruim een derde van de ondernemers in Nederland is 55 jaar of ouder. De komende jaren zullen dan ook duizenden bedrijven moeten worden overgedragen voordat die ondernemers met pensioen kunnen gaan. Daarbij kan het aantrekkelijk zijn om de onderneming

Lees verder  |  Reageer

DGA verliest loon bij faillissement

04 oktober 2011 - AMSTERDAM - Het Hof Leeuwarden heeft een opmerkelijke uitspraak gedaan over de arbeidsovereenkomst van de directeur-grootaandeelhouder. Het hof oordeelde namelijk dat als een bestuurder/directeur-grootaandeelhouder het faillissement van zijn eigen vennootschap aanvraagt, zijn arbeidsovereenkomst met die vennootschap direct ophoudt te bestaan. Na

Lees verder  |  Reageer

Kamer van Koophandel op de schop

04 juli 2011 - ABCOUDE - De Kamer van Koophandel wordt stevig gereorganiseerd en ondernemers gaan dat merken. Op 1 juli is het nieuwe vestigingsnummer ingevoerd. Op 18 juli volgt het nieuwe, verbeterde uittreksel uit het Handelsregister. Volgend jaar worden de heffingen van de KvK

Lees verder  |  Reageer

Checklist Startende ondernemer: vernieuwd

18 april 2011 - ABCOUDE - Bij het starten van een eigen bedrijf komt veel kijken. Natuurlijk wilt u uw bedrijf zo opzetten dat de kans op succes optimaal is. Daarnaast moet u voor de overheid allerlei zaken regelen. Hoe zet u uw bedrijf goed

Lees verder  |  Reageer

Geen overname met emotie

18 maart 2011 - ARNHEM - Emotie is niet iets om uit te schakelen. Gevoel en intuïtie horen bij succesvol zakendoen. In mijn vak als fusie- en overnameadviseur speelt emotie niet zelden een belangrijke rol. Of mijn klant nou een verkoper of een koper is

Lees verder  |  Reageer

Aangifte belastingen en loonheffingen: Nieuwe checklist

02 maart 2011 - ABCOUDE - Als ondernemer moet u ieder jaar uw aangifte inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting doen. Als u werkgever bent moet u ook aangifte doen voor de loonheffingen. En daar komt nog bij het in rekening brengen en terugvragen van de btw en

Lees verder  |  Reageer

Rente wordt een groot risico

02 maart 2011 - ARNHEM - Ik heb een hekel aan onheilsprofeten. De wereld zal nooit vergaan. In ieder geval geloof ik dat de aarde de mensheid zal overleven. En toch ga ik, als adviseur op het gebied van fusie en overname in het MKB,

Lees verder  |  Reageer

U kunt uw onderneming ook weggeven

02 februari 2011 - ARNHEM - De crisis van 2009-2010 lijkt voor veel bedrijven voorbij te zijn. Het jaar 2011 wordt het jaar waarin ondernemers hun onderneming weer durven verkopen. Waarom verkopen als het weer goed gaat? Er zijn allerlei mogelijke redenen om te verkopen,

Lees verder  |  Reageer

Octrooi aanvragen: Checklist

28 december 2010 - ABCOUDE – Brengt u een succesvol nieuw product op de markt, dan krijgt u al snel te maken met concurrenten die producten op de markt brengen die erg op de uwe lijken. U kunt zich hiertegen beschermen door gebruik te maken

Lees verder  |  Reageer

Domeinnamen registreren: Checklist

23 november 2010 - ABCOUDE  - U hoeft maar drie eenvoudige stappen te nemen om een .nl-domeinnaam te bemachtigen: u kiest een naam, u gaat na of deze nog beschikbaar is en als dit het geval is, laat u hem registreren. Maar natuurlijk komen er

Lees verder  |  Reageer

Dga failliet na verkoop bedrijf

19 november 2010 - ARNHEM - In deze rubriek heb ik regelmatig opgemerkt dat verkopers zich vaak te laat melden bij een overnameadviseur. Een goede voorbereiding op de verkoop is vaak nog belangrijker dan het verkoopproces zelf. Niet alleen de onderneming moet verkoopklaar worden gemaakt,

Lees verder  |  Reageer

Vacature opstellen: Checklist

02 november 2010 - ABCOUDE – Als u een werknemer zoekt, heeft u meestal een duidelijk beeld van de taken die degene die u zoekt moet gaan uitvoeren. Een vacaturetekst is dus zo gemaakt, zou je zeggen. Toch blijkt het opstellen van een vacature vaak

Lees verder  |  Reageer

Lente op overnamemarkt

29 oktober 2010 - ARNHEM - Net als de bladeren die van de bomen vallen, vallen de deals in deze periode ook. Een empirisch onderzoek hebben we niet uitgevoerd, maar het lijkt erop dat het aantal overname-transacties aan het toenemen is. Na een jaar van

Lees verder  |  Reageer

Startende ondernemer: Checklist

12 oktober 2010 - ABCOUDE – Als u startende ondernemer bent, heeft u het druk. Ondanks het feit dat u uw klantenkring nog moet opbouwen. Voordat u ´van start´ kunt, moet er een goed doortimmerd businessplan op tafel liggen. Vervolgens moeten er allerlei administratieve en

Lees verder  |  Reageer

Voor welke prijs verkoopt u de zaak?

20 september 2010 - ARNHEM - Over de waarde van ondernemingen is veel geschreven. Er zijn diverse goede theoretische modellen die te pas en te onpas worden toegepast. Voor het maken van een goede bedrijfswaardering wordt ook aanbevolen om meerdere van deze modellen te gebruiken.

Lees verder  |  Reageer

Stop met samenwerken

06 augustus 2010 - ARNHEM - Vooral bij economische neergang zoeken ondernemers toenadering tot elkaar met het doel elkaar te versterken. Deze ondernemers willen dan hun eigen zwakte compenseren met de kracht van de ander. Zo kunnen twee elkaar concurrerende ondernemingen samengaan, zzp’ers  gezamenlijk een

Lees verder  |  Reageer

Help, ik wil stoppen met mijn bedrijf

26 juli 2010 - ABCOUDE - Het kan zijn dat u wilt stoppen met uw bedrijf. Dat is een moeilijk besluit. Als u dan ook nog eens vreest dat u dan niet in uw eigen onderhoud kan voorzien is de drempel nog hoger. Maar ondernemers

Lees verder  |  Reageer

Kredieten voor starters op een rij

23 juli 2010 - ABCOUDE - Iedere startende onderneming kent het probleem. Hoe kom ik aan voldoende geld om te beginnen? Gelukkig heeft de Nederlandse overheid dat probleem onderkend en is met een aantal maatregelen gekomen om startende ondernemers te ondersteunen. Enerzijds om het ondernemerschap

Lees verder  |  Reageer

Uw team key bij elke overname

23 juni 2010 - ARNHEM - Zonder teamwork is er een grote kans dat de overdracht van een bedrijf mislukt. Wellicht denkt u dat dit een tekst is  van een onheilsprofeet of van een adviseur die preekt voor eigen parochie.  Mijn stelling is: niets is

Lees verder  |  Reageer

Uw spullen terug bij faillissement

23 juni 2010 - ABCOUDE - Door de crisis moet iedereen beter op zijn geld letten, waardoor betalingstermijnen kunnen oplopen. Dit kan u als ondernemer flink wat geld kosten. In 2009 liep het MKB ruim 1 miljard euro mis door te laat of nooit betaalde

Lees verder  |  Reageer

Verkoop uw bedrijf goed voorbereid

12 mei 2010 - ARNHEM - Het komt nog wel eens voor dat, wanneer ik een koper begeleid, we gesprekken voeren met potentiële verkopers die niet zijn voorbereid of niet worden bijgestaan door een adviseur. Voor ons is dat eerder een groot nadeel dan een

Lees verder  |  Reageer

Hoe zorgt u ervoor dat uw overname mislukt?

15 april 2010 - ARNHEM - Meer dan de helft van de overnames mislukt, is te lezen in diverse artikelen en persberichten. Deze artikelen richten zich voornamelijk op grote beursgenoteerde bedrijven. Een goede onderbouwing van de mislukking wordt daarin vaak niet gegeven. Voornamelijk doelt men

Lees verder  |  Reageer

Meer winst bij verkoop van uw onderneming

18 maart 2010 - ARNHEM - Ondernemingen worden verkocht vanwege een groot aantal redenen waarvan de meest bekende leeftijd, ziekte, scheiding, aandeelhoudersconflict, economische tegenspoed, overlijden of er gewoon geen zin meer in hebben zijn. De meeste van deze redenen zijn urgent maar er zijn ook

Lees verder  |  Reageer

10 Voordelen van importeren

15 maart 2010 - ABCOUDE - Met importeren zijn er voor de ondernemer prima resultaten te behalen. Samen met importdeskundige Ruud van Rooij, Director International Operations & Networks Benelux van DHL Express, zet de redactie van BusinessCompleet tien redenen op rij waarom importeren goed kan

Lees verder  |  Reageer

Prepare 2 Start: Subsidie voor startende exporteurs

03 maart 2010 - ABCOUDE - Prepare 2 Start is een subsidieprogramma dat speciaal is opgezet om mkb-ondernemers met weinig exportervaring te ondersteunen bij het betreden van een nieuwe of praktisch nieuwe buitenlandse markt. De subsidie is bestemd voor het mkb. Om voor deze subsidie

Lees verder  |  Reageer

Maak uw mkb overname kansrijk

09 februari 2010 - ARNHEM - Vroeger is nog niet zo lang geleden. In de zomer van 2007, ongeveer twee-en-een-half jaar geleden, moest het woord kredietcrisis nog worden bedacht. Overnames werden vlot gefinancierd. ABN AMRO, Friesland Bank, Fortis, ING, RABO, en Van Lanschot waren allemaal

Lees verder  |  Reageer

Zo loopt uw overname verkeerd af

18 januari 2010 - ARNHEM - Uit veel onderzoeken blijkt dat een meerderheid van de overnames van ondernemingen mislukt en dat 90%  niet oplevert wat men er van had verwacht. Deze onderzoeken zijn voornamelijk gehouden binnen het grootbedrijf, maar dat betekent nog niet dat de

Lees verder  |  Reageer

Een bedrijf kopen zonder lijk in de kast

14 december 2009 - ARNHEM - De grote angst van kopers van ondernemingen: lijken in kasten. Wanneer u de aandelen van een onderneming overneemt, blijft altijd de angst knagen dat u iets over het hoofd heeft gezien. Kan er een blauwe enveloppe op de mat

Lees verder  |  Reageer

Veel Start-ups worden groot door crisis

03 november 2009 - ABCOUDE - Wat hebben bedrijven als Microsoft, MTV, CNN, Mc Donald’s en TomTom met elkaar gemeen? Zij startten allen tijdens crisistijd. Dus als u een bedrijf wilt starten kunt u dat het beste nu doen. En als u met uw bedrijf

Lees verder  |  Reageer

Onderhandelingen scheppen ook verplichtingen

13 oktober 2009 - ARNHEM - Wanneer u onderhandelingen voert over de verkoop of aankoop van een onderneming, dan staan partijen in een rechtsverhouding tot elkaar. Het kan zomaar zijn dat u op een bepaald moment de onderhandelingen niet meer kunt afbreken zonder een schadevergoeding

Lees verder  |  Reageer

Goede dga drukt bedrijfswaarde aanzienlijk

21 september 2009 - ARNHEM - Er zijn verschillende redenen waarom een onderneming gewaardeerd moet worden. Het meest voor de hand liggend is bij verkoop. Daarnaast zijn er situaties dat mede-eigenaren afscheid nemen, toetreden of overlijden. Ten slotte kan zich de situatie voordoen dat de

Lees verder  |  Reageer

Bedrijf verkocht met een achtergestelde lening? Let op de risico’s

13 augustus 2009 - ARNHEM - Laatst volgde ik een cursus overnamefinancieringen, die werd gegeven vanuit onze brancheorganisatie de BOBB. Deze training werd, onder andere, gegeven door mensen die kredietaanvragen beoordelen bij de grote banken. De algemene strekking was, dat geen enkele overname meer wordt

Lees verder  |  Reageer

Het verkoopmemorandum: nutteloze tijdsbesteding of een dealversneller?

17 juli 2009 - ARNHEM - Wanneer u een belangrijke aanschaf gaat doen, zeg een nieuwe auto, koopt u deze dan blindelings of wilt u toch echt eerst meer informatie over deze auto hebben? Bij de oriëntatie wilt u een mooie brochure ontvangen waar alle

Lees verder  |  Reageer

Crisis beïnvloedt motivatie starters niet

23 april 2009 - ABCOUDE – Onafhankelijkheid is het belangrijkste motief van startende ondernemers. Dat blijkt uit ‘Gestart in crisis 2009’, waarin de Kamer van Koophandel onderzocht waarom ondernemers een bedrijf beginnen. Crisis beïnvloedt motivatie niet De motivatie van starters in crisistijd blijkt niet af te

Lees verder  |  Reageer

Amsterdam krijgt belastingparadijs

31 maart 2009 - ABCOUDE - 1 APRIL - Binnenkort hoeven ondernemers niet meer naar verre, afgelegen eilanden om belastingvrij te ondernemen. Om de crisis te bestrijden creëert de gemeente Amsterdam een belastingvrije zone. Dit vernam de redactie uit een betrouwbare ambtelijke bron bij de

Lees verder  |  Reageer

11 Maatregelen tegen een recessie

01 december 2008 - ABCOUDE – Nu de kredietcrisis lijkt uit te lopen op een recessie, dringt de vraag op of de overheid de economie kan stimuleren. De redactie ging op zoek en vond maar liefst 11 maatregelen. Allemaal geen garantie voor succes natuurlijk, maar

Lees verder  |  Reageer

Start juist nu een bedrijf

28 oktober 2008 - ABCOUDE - Nog nooit zijn er zoveel ondernemers gestart als de afgelopen tijd. Maar goed voorbereiden is het halve werk. De startersdag van de Kamer van Koophandel kan daarbij hulp bieden. Zaterdag 1 november is er weer een. Maar is het

Lees verder  |  Reageer

Zo verkoopt u uw bedrijf

20 oktober 2008 - ABCOUDE - Het verkopen van een bedrijf is voor een ondernemer vaak een van de moeilijkste beslissingen in zijn leven, crisis of geen crisis. Daarom is het altijd verstandig om u vooraf heel goed voor te bereiden. Start op tijd Is het nu

Lees verder  |  Reageer

Dollar nooit zo goedkoop

21 april 2008 - ABCOUDE - De euro staat op recordhoogte tegenover de ‘all-time low’ Amerikaanse dollar. Het is één van de vele tekenen van de verzwakkende Amerikaanse economie. De gangbare gedachte is dat dit ongunstig kan zijn voor Nederland. Maar is dat ook echt

Lees verder  |  Reageer

15 Overnametips om af te vinken.

08 april 2008 - De afgelopen periode is door Businesscompleet veel gepubliceerd over bedrijfsovername. Maar veel woorden vragen om een concrete checklist. Daarom is in samenwerking met bedrijfsovername platform Brookz zo'n checklist opgesteld. 15 cruciale do's en don'ts om af te vinken.

Lees verder  |  Reageer

Helft laat geld liggen bij beëindiging bedrijf door niet te verkopen

27 maart 2008 - UTRECHT - Uit onderzoek van de Kamer van Koophandel en Hogeschool Utrecht naar bedrijfsoverdracht, blijkt dat slechts een op de vier ondernemers zijn bedrijf beëindigt door te verkopen. De rest stopt er gewoon mee en laat dus mogelijk geld liggen. Lex

Lees verder  |  Reageer

Eigen bedrijf: zelf starten of overnemen? (deel 2)

25 maart 2008 - ABCOUDE - Eigen bedrijf: zelf starten of overnemen? Driekwart van de Nederlanders droomt van een eigen zaak, bleek onlangs uit onderzoek van ING. Maar hoe kom je aan een goed bedrijf? En, is het beter zelf een bedrijf te starten of een

Lees verder  |  Reageer