Ondernemen met de beste ondersteuning

Bedrijfsvoering

Richting geven vanuit ondernemersambitie en kansrijk business model

3 december 2021 - Ondernemen is simpel. Maar het moeilijkste wat er is, is simpel ondernemen. Maar waarom dan? Laten we het daar de komende tijd eens over gaan hebben. En tevens kijken hoe dat probleem kan worden opgelost. Vandaag deelt Route ICR het tiende artikel uit de reeks ‘Invulling MKB governance in de praktijk’.

Lees verder  |  Reageer

De toekomst van logistiek: verandering en groei beheersen met de juiste strategie

3 december 2021 - De transport- en logistieke sector ervaart enorme disrupties. Net als vele andere sectoren werd ook deze sector getroffen door de coronapandemie als gevolg van grenssluitingen, afnemende vraag en productieverliezen. In een brief ter gelegenheid van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (VN) in New York waarschuwden internationale transportverenigingen zelfs voor een instorting van de wereldwijde supply chains als gevolg van de coronacrisis.

Lees verder  |  Reageer

Ondernemers worstelen met werk-privé balans

2 december 2021 - De meerderheid van de ondernemers verwacht dat de omzet aankomend jaar stijgt en geeft aan zich zorgen te maken over de hoge werkdruk die daaruit voortkomt. De werk-privébalans steeg op de agenda van ondernemers in een maand tijd van plek acht naar plek drie. Uit de maandelijkse Bedrijvenmonitor van Interpolis komt naar voren dat de meerderheid van zzp’ers de werk-privébalans slechts een voldoende geeft.

Lees verder  |  1 reactie

Witte rook in zicht voor schoorsteenveger

30 november 2021 - Nu de energieprijzen stijgen wordt het interessant om zelf de kachel of open haard weer aan te steken. Uiteraard is een goed geveegde schoorsteen hierbij een vereiste. In het KVK Handelsregister staan ruim 250 schoorsteenveegbedrijven ingeschreven die dit klusje kunnen klaren, waarvan de meesten zijn gevestigd in Noord-Brabant (66) en de minste in Flevoland (een). Het totaal aantal schoorsteenveegondernemingen is de laatste jaren vrij stabiel.

Lees verder  |  Reageer

Batterijen uit bedrijfsleven nog te vaak bij restafval

30 november 2021 - Afgedankte batterijen en accu’s belanden bij bedrijven nog te vaak in het restafval. Dat is zonde, want batterijen en accu’s zitten vol bruikbare metalen, zoals ijzer, lood, zink, mangaan, kobalt en nikkel. Deze metalen zijn nodig voor het maken van nieuwe producten. Denk aan fietsen, kranen, pannen, brilmonturen, maar ook leidingen en dakgoten. Voor bedrijfsafval gelden sinds dit jaar bovendien nieuwe regels, waardoor afvalscheiding vaak zelfs verplicht is.

Lees verder  |  Reageer

Pandemie veroorzaakt hausse in het nemen van bedrijfsrisico's door retailers

25 november 2021 - Bijna de helft (45 procent) van de Nederlandse retailers neemt nu meer bedrijfsrisico's dan voor de COVID-19 pandemie. Volgens onderzoek van Opinium en LiveArea reageren bedrijven op veranderingen in consumentengedrag en zetten ze vooral in op nieuwe diensten of aanbiedingen.

Lees verder  |  Reageer

Hoe huisvest je je een onderneming in een duurzaam én mooi bedrijfspand?

24 november 2021 - In bepaalde delen van ons land is er momenteel sprake van een tekort aan bedrijfsruimte. Enerzijds is dit veroorzaakt door de aantrekkende economie na de coronacrisis, anderzijds doordat er veel incourante bedrijfspanden zijn. Zeker omdat vanaf 1 januari 2023 ieder bedrijfspand verplicht minimaal energielabel C moet hebben.

Lees verder  |  Reageer

Gebrek aan tijd en kennis remt online ondernemen

23 november 2021 - Gebrek aan tijd en kennis, en onduidelijkheid over de opbrengsten, remmen ondernemers in de stap naar online marketing en verkoop. Eén op zes ondernemers wil wel aan de slag met online marketing en online verkoop, maar geeft aan daarvoor de kennis te missen. Dit blijkt uit het KVK-onderzoek ‘Digitalisering: Wie pakt de kansen?’ 

Lees verder  |  Reageer

Verkeerde data en interpretaties kleuren het debat over toekomst zzp’er

22 november 2021 - Het politieke debat over de toekomst van de zzp’er op de arbeidsmarkt wordt gevoerd op basis van verkeerde data en misinterpretaties. Dit blijkt uit een publicatie van onafhankelijk kennisplatform ZiPconomy, dat in opdracht van HeadFirst Group en ONL voor Ondernemers de heterogeniteit en diversiteit van de zzp-populatie in Nederland in kaart heeft gebracht.

Lees verder  |  Reageer

Massale fraude met webwinkels in aanloop naar feestdagen

19 november 2021 - Cybercriminelen creëren op grote schaal nepsites die onderdeel lijken van bekende webwinkels, supermarkten en bezorgdiensten. Op deze manier proberen ze mensen op te lichten of hun inloggegevens te stelen. Dat blijkt uit internationaal onderzoek van Mimecast. De securityspecialist roept consumenten op om extra voorzichtig te zijn bij het doen van online aankopen.

Lees verder  |  Reageer

Duitsland: industriële recessie door tekort aan materialen

18 november 2021 - Duitsland staat aan de vooravond van een industriële recessie. Ook de rest van Europa staat zwaar weer te wachten. Eén op de drie bedrijven kan te maken krijgen met omzetdaling door stijgende productiekosten en schaarste aan grondstoffen en halffabricaten. Dat blijkt uit onderzoek van Euler Hermes.

Lees verder  |  Reageer

Helft mkb-bedrijven in zakelijke dienstverlening heeft minder focus op digitalisering door corona

16 november 2021 - De coronacrisis is voor veel mkb-ondernemers in de zakelijke dienstverlening ten koste gegaan van de innovatiekracht van hun bedrijf. Zo erkent ruim de helft dat de focus op digitalisering en innovatie is verzwakt. Hoewel door de komst van het thuiswerken veel meer medewerkers gebruikmaken van digitale tools dan vóór de crisis, blijven investeringen in specifieke toepassingen als cashflow management en digitaal projectmanagement nog achter.

Lees verder  |  Reageer

Zo realiseer je een veilige omgang met gevaarlijke (vloei)stoffen in productieomgevingen

15 november 2021 - Wanneer wordt gesproken over gevaarlijke stoffen in productieomgevingen, denkt men al gauw aan olie of vet dat vlam kan vatten of letsel in de vorm van valpartijen veroorzaakt. Het zijn vanzelfsprekend risico’s waar werkgevers hun medewerkers niet aan willen blootstellen. "Minder bekend is dat het productieproces zélf – en dan met name het afvullen – ook een groot risico vormt voor de bedrijfsveiligheid," vertelt Anton Bouwkamp van abweegtechniek.nl.

Lees verder  |  Reageer

Nieuw record voor robotica: wereldwijd tien procent meer robots geïnstalleerd

12 november 2021 - Robotica blijft records breken en de cijfers spreken voor zich. De International Federation of Robotics (IFR) heeft onlangs een rapport gepubliceerd over de ontwikkeling van robotica wereldwijd. Hieruit blijkt dat er nu wereldwijd meer dan drie  miljoen industriële robots worden gebruikt in fabrieken, een stijging van tien procent.

Lees verder  |  Reageer
1  2  3  4  5  ...  240