Ondernemen met de beste ondersteuning

Bedrijfsvoering

Na krimp van 3,5 procent in 2021 herpakt bouwsector zich in 2022

4 maart 2021 - De coronacrisis heeft vooralsnog veel minder impact op de bouw gehad dan op andere sectoren, zo blijkt uit de Sectorprognoses Bouw 2021/2022 van ABN AMRO. Zo heeft de bouw niet stilgelegen, waardoor de sector in zijn geheel in 2020 nauwelijks is gekrompen. De bouwproductie liep licht terug en naar verwachting zal dit in 2021 uiteindelijk oplopen tot een krimp van -3,5 procent. Voor 2022 wordt een groei van 3 procent verwacht, maar dat neemt volgens ABN AMRO niet weg dat de bouwsector in rustiger vaarwater komt.

Lees verder  |  Reageer

Wereldwijde vertrouwen in media gestegen ondanks fake news

3 maart 2021 - Uit de maandelijkse Worldcom Confidence Index, een maandelijkse onderzoek naar de mate van vertrouwen in en bezorgdheid over 23 onderwerpen onder 54.000 CEO’s en CMO’s wereldwijd, blijkt dat het vertrouwen in de omgang met de media is gestegen in 2020, ondanks het fenomeen fake news. Binnen de onderzochte categorieën neemt het vertrouwen in de omgang met de media de vijfde plek in.

Lees verder  |  Reageer

Zelfstandigen willen veranderen, maar durven niet

2 maart 2021 - Bijna de helft van de medisch en zakelijk professionals wil iets veranderen op het gebied van zijn of haar carrière of privéleven, maar durft deze stap niet te zetten. Dit blijkt uit de eerste meting van de Vitaliteitsmonitor van Movir onder 870 verzekerden. Yoram Schwarz, directeur Movir: "Dit is een ontzettend interessante uitkomst, omdat dit echt ten koste gaat van het werkplezier en de vitaliteit van deze professionals die niet durven te veranderen. Terwijl het waarschijnlijk ook anders kan. We gebruiken deze waardevolle kennis om de steun die we professionals al bieden verder te verfijnen en uit te breiden."

Lees verder  |  Reageer

Starre systemen en gebrekkige processen kosten bedrijven miljoenen in gemiste kansen

1 maart 2021 - Bedrijfsleiders geven starre systemen en technologieën, evenals inefficiënte processen, de schuld van het veroorzaken van tekortkomingen in de bedrijfs(uit)voering. Dat blijkt uit het State of the Business Execution Benchmark Report van Celonis, dat onafhankelijk is uitgevoerd onder 2.000 bedrijfsleiders. Uit de resultaten blijkt dat er aanzienlijke verschillen zijn tussen de gemiddelde en uitmuntende prestaties van bedrijven in de kernactiviteiten crediteurenadministratie, debiteurenadministratie, inkoop en ordermanagement. Deze verschillen, ook wel te duiden als execution gaps, kunnen bedrijven honderden miljoenen euro's aan gemiste kansen kosten.

Lees verder  |  Reageer

Voedselverkiezingsdebat 2021: Duidelijke doelen en afspraken nodig voor sterke keten

26 februari 2021 - Tijdens het Voedselverkiezingsdebat, dat op 23 februari online georganiseerd werd, gingen elf (kandidaat-)Kamerleden met elkaar in debat over een aantal actuele en relevante onderwerpen voor de Agri&Foodsector, zoals ‘gezondheid’, ‘duurzaamheid’ en ‘prijsvorming’. Circa 500 deelnemers keken live mee.

Lees verder  |  Reageer

Richtlijnen voor een verantwoorde kantoorinrichting

26 februari 2021 - Een werkplek en de kantoorinrichting vraagt aandacht of dat nu binnen een bedrijf compleet met kantine en een receptieruimte is, of dat het alleen om aantal bureaustoelen gaat. Er worden veel uren doorgebracht op werkplekken met een kantoorinrichting en er worden veel eisen gesteld aan degene die er gebruik van maakt. Het is verstandig hier goed naar te kijken om de productiviteit niet in de weg te zitten en het ziekteverzuim geen kans van slagen te geven. Er zijn handige richtlijnen opgesteld om u te helpen keuzes te maken.

Lees verder  |  Reageer

BOVAG: Winkelen op afspraak verstandige eerste stap

23 februari 2021 - BOVAG vindt 'winkelen op afspraak' een verstandige en werkbare eerste stap op weg naar volledige heropening van de retail.  Han ten Broeke, algemeen voorzitter BOVAG: "We hebben alle begrip voor de voorzichtigheid die het kabinet ten toon spreidt, we zitten nu eenmaal in een moeilijk te beteugelen pandemie. De impact op ondernemers en consumenten van de lock-down is echter groot. Wat ons betreft moet het mogelijk worden om op afspraak in de showroom bijvoorbeeld een fiets of caravan uit te zoeken. Dat hoeft geen impact te hebben op verspreiding van het virus, mits alle veiligheidsmaatregelen, zoals triage (uitvraag gezondheid), afstand en hygiëne in acht worden genomen. Dit kan een verstandige eerste stap zijn om ondernemers en hun klanten soelaas te bieden." 

Lees verder  |  Reageer

Mkb-bedrijven riskeren lagere kredietscores en uitgesteld faillissement als gevolg van COVID-19

23 februari 2021 - Experian presenteert de resultaten van een onderzoek onder het midden- en kleinbedrijf (mkb) in Nederland. Hieruit blijkt dat het risico op betalingsachterstanden zal toenemen en dat de kredietscores de komende achttien maanden zullen verslechteren. Dankzij financiële steunprogramma's van de overheid hebben bedrijven het afgelopen jaar financiële compensatie gekregen voor de economische impact van meerdere lockdowns en beperkende maatregelen. Mede hierdoor konden velen van hen het hoofd boven water houden.

Lees verder  |  Reageer

Red Moeder Aarde, ga e-factureren!

22 februari 2021 - Een stijgende zeespiegel, groeiende wereldbevolking, meer industrie en ontbossing: het lijkt wel of alles is toegestaan en hierbij weinig rekening met Moeder Aarde wordt gehouden. "Maar kleine bedrijven, het MKB én multinationals kunnen het kappen van bomen tegengaan," beweert Dany De Budt, country manager Nederland en België bij Basware. "Start daarom vandaag nog met e-factureren."

Lees verder  |  Reageer

Nederlandse visserij wordt steeds duurzamer

18 februari 2021 - Circa 80 procent van de Nederlandse visserij neemt deel in het MSC-programma voor duurzame visvangst. En eenmaal erkend door het MSC-keurmerk, blijven visserijen werken aan verdere verduurzaming. Dat blijkt uit het rapport Stand in het Water 2020 waarin een analyse is gedaan van alle 125 beoordelingen en controles die de afgelopen vijftien jaar zijn uitgevoerd om te toetsen of visserijen het MSC-keurmerk mogen dragen. 

Lees verder  |  Reageer

Tripolis breidt uit dankzij de samenvoeging met Add to Favorites en Webpower

17 februari 2021 - Het nieuwe Tripolis blijft groeien. Na een eerdere fusie tussen Measuremail en Tripolis Solutions, voegen nu ook Add to Favorites en Webpower zich bij de e-mailmarketing en marketing automation specialist. Door de samenvoeging krijgt het bedrijf meer slagkracht om haar klanten een bredere dienstverlening, klantondersteuning en meerdere softwareoplossingen aan te bieden op het gebied van e-mailmarketing en marketing automation.

Lees verder  |  Reageer

Vier observaties die vertrouwen geven in snel herstel Nederlandse economie

15 februari 2021 - De eerste verjaardag van de ‘nieuwe wereld’ nadert, de maatschappij die nog steeds worstelt met de onzekerheid van het coronavirus. Maanden nadat economen de gevolgen van de eerste besmettingen zagen, is het nog steeds niet gelukt een pijl te trekken op wat het virus nu en in de nabije toekomst doet. Toch zijn er indicatoren die voorzichtig optimisme mogelijk maken.

Lees verder  |  1 reactie

Vertraging vaccinatie kost Nederland bijna een miljard per week

12 februari 2021 - Elke week vertraging van de vaccinatie kost de Nederlandse economie € 900 miljoen. Daar komt bij dat landen die langzaam zijn met de vaccinatie economisch achteropraken als de herstelfase van de economie zich elders eerder aandient. Dat blijkt uit onderzoek van Euler Hermes. Volgens de onderzoekers is de achterstand van de EU in de immuniteitsrace zorgwekkend. Johan Geeroms, Risk Director van Euler Hermes Nederland: "De gemiddelde vaccinatiegraad is in de EU vier keer lager dan in het Verenigd Koninkrijk en de VS. Nederland doet het dan nog eens extra slecht."

Lees verder  |  Reageer

Economische voordelen van intellectuele eigendomsrechten - vooral MKB’s profiteren

11 februari 2021 - Uit de nieuwe studie van het Europees Octrooibureau (EOB)  en het Bureau voor Intellectuele Eigendom van de Europese Unie (EUIPO) blijkt dat ondernemingen die ten minste één octrooi, geregistreerd ontwerp of merk bezitten, gemiddeld twintig procent hogere omzetten per werknemer genereren dan ondernemingen die geen van deze intellectuele eigendomsrechten bezitten. Bovendien betalen IER-bedrijven gemiddeld negentien procent meer salaris dan andere bedrijven.

Lees verder  |  Reageer
1  2  3  4  5  ...  229