Ondernemen met de beste ondersteuning

Ondernemersklimaat

Werkgevers: Langer doorwerken krijgt wel veel aandacht in cao

13 januari 2017 - ABCOUDE - Sinds de verhoging van de AOW- en pensioenleeftijd is er in de praktijk veel gebeurd om langer doorwerken of flexibel met pensioen te gaan ook echt mogelijk te maken, stellen MKB-Nederland en VNO-NCW. Bijvoorbeeld door afspraken in cao’s maar

Lees verder  |  Reageer

Ondernemen met big data nog glad ijs voor MKB

13 januari 2017 - ABCOUDE - De ene helft van het mkb (44 procent) ziet een (grote) kans in (big) data, terwijl de andere helft (49 procent) geen relevantie ziet voor hun eigen bedrijf. Gebrek aan tijd, geld, kennis en ervaring zijn de belangrijkste redenen

Lees verder  |  Reageer

Een op negen Nederlanders verlaat liefst morgen nog huidige werkgever

12 januari 2017 - ABCOUDE - 11 procent van werkend Nederland verlaat het liefst morgen nog de huidige werkgever als er een andere functie voorbijkomt. Ruim de helft (52 procent) overweegt een overstap en slechts 33 procent zegt resoluut nee. Medewerkers tussen de 35 en

Lees verder  |  Reageer

Vijf goed betaalde opkomende banen in 2017

11 januari 2017 - ABCOUDE - Wat zijn de goed betaalde opkomende banen in 2017, in de sectoren IT, Logistics & Supply Chain, Marketing & Sales, Engineering en Finance? De war for talent laat haar effecten over de hele linie zien, waarbij hoge gemiddelde salarissen

Lees verder  |  Reageer

Werkgeverslasten dalen, personeel met lagere lonen goedkoper

10 januari 2017 - ABCOUDE - De werkgeverslasten dalen in 2017 voor de meeste organisaties. Met name personeel met lagere en middeninkomens wordt goedkoper. Zo hoeft voor een bouwvakker met een modaal inkomen maandelijks 17 euro minder lasten te worden afgedragen. De meeste uitzonderingen zijn

Lees verder  |  Reageer

Nieuw fiscaal voordeel via Energie-investeringsaftrek

09 januari 2017 - ABCOUDE - Ondernemers die willen investeren in energiezuinige technieken kunnen in 2017 weer rekenen op fiscaal voordeel via de Energie-investeringsaftrek (EIA). Voor 2017 steeg het EIA budget van € 161 miljoen naar € 166 miljoen. • Tot 55 procent aftrek van fiscale

Lees verder  |  Reageer

Ambassadeurs beantwoorden vragen tijdens Bedrijvendag

06 januari 2017 - ABCOUDE - Wie plannen heeft om in het buitenland te ondernemen, krijgt binnenkort een unieke kans om informatie in te winnen. Op donderdag 2 februari vindt tijdens de Ambassadeursconferentie de Bedrijvendag plaats in de Van Nelle Fabriek in Rotterdam. Tijdens deze

Lees verder  |  Reageer

Meer geld voor scholing naar kansrijke beroepen

04 januari 2017 - ABCOUDE - Werkzoekenden krijgen meer mogelijkheden om zich te laten omscholen voor kansrijke beroepen. De Tweede Kamer wil extra geld uittrekken voor de scholingsvouchers die dit mogelijk maken. De vouchers bestaan al sinds mei 2016 en zijn een groot succes. Tot

Lees verder  |  Reageer

2016: een succesvol en innovatief jaar

03 januari 2017 - ABCOUDE - Nederland staat er economisch goed voor, meent minister Kamp van Economische Zaken. Onze economie oversteeg dit jaar het niveau van voor de crisis, terwijl de daling van de werkloosheid stevig doorzet. Nederland groeide in 2016 uit tot de vierde

Lees verder  |  Reageer

Lage-inkomensvoordeel voor werkgevers per 1 januari 2017

02 januari 2017 - ABCOUDE - Het ministerie van Sociale Zaken kondigt per 1 januari 2017 een aantal wijzigingen aan. Zo krijgen werkgevers een financiële tegemoetkoming wanneer zij werknemers in dienst hebben die tussen de 100 en 125 procent van het wettelijk minimumloon verdienen en

Lees verder  |  Reageer

Toezicht en Tech Giants of Super Banken

28 december 2016 - COLUMN - Afgelopen jaar zijn de banken veel in het nieuws. Zonder uitzondering kondigen banken grote reorganisaties, vermindering van kosten en reducties van personeel aan. Het CPB heeft in december een zogenaamde 'Policy Brief' gepubliceerd met daarin een schets over de

Lees verder  |  Reageer

Meer sollicitaties via mobiel in 2017

28 december 2016 - ABCOUDE - Het solliciteren via mobiele apparaten zal toenemen in 2017. Millennials (18-35 jarigen) vormen over een paar jaar het grootste deel van de werkende beroepsbevolking en zij verwachten dat zij alles via hun mobiel kunnen regelen. Dit vraagt om belangrijke

Lees verder  |  Reageer

Op verzoek weer: Wat mag er wel en niet op de loonstrook in 2017?

27 december 2016 - ABCOUDE - Altijd een spannend moment voor werknemers: het openmaken van een eerste loonstrookje. Gaat er zóveel van het brutoloon af!? Klopt dat wel? Voor de leek is het nettoloon ook nauwelijks na te rekenen, vooral als er schimmige verrekeningen op

Lees verder  |  Reageer

MKB: Wetsvoorstel massaclaims beter dichttimmeren

23 december 2016 - ABCOUDE - MKB-Nederland, VNO-NCW en de Consumentenbond zijn blij dat minister Van der Steur van Justitie het commerciële claimorganisaties onmogelijk wil maken om namens consumenten massaclaims in te dienen. Dat schrijven zij in een brief in reactie op een wetsvoorstel van

Lees verder  |  Reageer

Fouten in de aangifte, verbeter het alsnog!

22 december 2016 - ABCOUDE - De Panama Papers, de informatie-uitwisselingsverdragen binnen de EU, de afschaffing van het bankgeheim in veel belastingparadijzen en het actieve onderzoek van de Belastingdienst en de FIOD. De kans dat verzwegen (al dan niet met opzet) vermogen en inkomen wordt

Lees verder  |  Reageer

Nederlander stoort zich aan lang pauzerende collega

22 december 2016 - ABCOUDE - Zes op de tien Nederlandse werknemers doen hun werkgever dagelijks werktijd cadeau, omdat ze minder pauze opnemen dan toegestaan. Dat blijkt uit onderzoek van Paralax Planning Solutions, een leverancier van personeelsplanningssoftware. • Meeste werknemers zeggen zelf minder pauze op te

Lees verder  |  Reageer

Kwart online shoppers dupe namaakproducten

22 december 2016 - ABCOUDE - 23 procent van de consumenten heeft online onbedoeld een namaakproduct gekocht. De meerderheid van de slachtoffers valt in de leeftijdscategorie 18 tot 34 jaar. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van online merkbeschermer MarktMonitor. • 85 procent vindt dat merken meer

Lees verder  |  Reageer

Groeitempo zakelijke dienstverlening in 2017 lager dan dit jaar

21 december 2016 - ABCOUDE - Voor 2017 verwacht ING Economisch Bureau dat de zakelijke dienstverlening met drie procent in volume toeneemt. De economie blijft groeien, net als de bedrijfsinvesteringen, zij het in een lager tempo dan in 2016. Het vertrouwen van ondernemers is groot,

Lees verder  |  Reageer

Weekomzet online retailers groeit met 57 procent door kerst

21 december 2016 - ABCOUDE - De drie weken tot aan kerstavond zorgen voor een online weekomzet die 57 procent hoger ligt dan de reguliere weekomzet. Hiermee komen de online bestedingen rondom het kerstfeest dit jaar uit op € 925,09 miljoen. Dat blijkt uit een

Lees verder  |  Reageer

100. 000 werknemers per jaar verzuimen door arbeidsongeval

20 december 2016 - ABCOUDE - Van de werknemers in Nederland verzuimde 1,4 procent in 2015 ten minste een dag door een ongeval op het werk. In de bouwnijverheid lag dit percentage twee keer zo hoog. Arbeidsongevallen met minimaal vier dagen verzuim komen in Nederland

Lees verder  |  Reageer

Voldoet jouw factuur aan de eisen van de fiscus?

20 december 2016 - ABCOUDE - Altijd een fijn moment als er weer een rekening naar een klant kan worden verstuurd. Het te innen bedrag zal hopelijk kloppen, maar zijn de gegevens op je factuur correct? Moet jouw rekening bijvoorbeeld voldoen aan de eisen van

Lees verder  |  Reageer

Ontslagvergoedingen meer dan gehalveerd na invoering WWZ

19 december 2016 - ABCOUDE - De op 1 juli 2015 ingevoerde Wet Werk en Zekerheid (WWZ) heeft onder meer ten doel de ontslagkosten voor werkgevers te verlagen. Die kosten bestaan grotendeels uit de ontslagvergoedingen die aan de ontslagen werknemers moeten worden betaald. Is de

Lees verder  |  Reageer

Minder dan een half miljoen werklozen

16 december 2016 - ABCOUDE - Voor het eerst sinds begin 2012 zijn er minder dan een half miljoen werklozen. In november zaten 499.000 mensen zonder baan. Dat blijkt uit de werkloosheidscijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek over de maand november. Dit is

Lees verder  |  Reageer

Schrap het beoordelingsgesprek!

16 december 2016 - ABCOUDE - Ruim een op de vijf Nederlandse medewerkers (21 procent) ziet het beoordelingsgesprek het liefst afgeschaft worden. Werkend Nederland geeft de voorkeur aan continu feedback (41 procent). • Focus op zwakke punten heeft weinig effect • Medewerker wil graag zelf

Lees verder  |  Reageer

4,4 miljard euro aan onbetaalde schuld bij faillissementen

14 december 2016 - ABCOUDE - Bij de in 2015 afgewikkelde faillissementen van bedrijven en instellingen bleef een onbetaalde schuld achter van 4,4 miljard euro. Dat is ruim 14 procent meer dan in 2010, meldt het CBS. De totale schuld van de afgewikkelde faillissementen in

Lees verder  |  Reageer

Aantal vrouwen met betaald werk vrij stabiel

14 december 2016 - ABCOUDE - Het aantal vrouwen met betaald werk schommelt al een tijdje rond hetzelfde percentage. In 2015 had 71 procent van de vrouwen van 20-64 jaar betaald werk, 1 procentpunt meer dan in 2014, maar even veel als in 2013. Tussen

Lees verder  |  Reageer

Nederland derde op mondiale lijst van belastingparadijzen

13 december 2016 - ABCOUDE - Nederland neemt de derde plaats, na Bermuda en de Kaaiman-eilanden, in op de lijst van de 15 ergste belastingparadijzen ter wereld. Dat stelt Oxfam Novib vandaag in haar nieuwe, internationale rapport Tax Battles. Het is het eerste Europese land

Lees verder  |  Reageer

Fout van circa 1. 000 euro betekent vaak einde zakenrelatie

12 december 2016 - Fouten die zakenrelaties begaan, worden maar mondjesmaat door de vingers gezien in het bedrijfsleven. 19 procent van de zakelijke beslissers accepteert geen enkele fout in de categorie ongemakken, zoals onzorgvuldigheid en vergeetachtigheid. Fouten die leiden tot een financiële schade van rond

Lees verder  |  Reageer

Nederlanders willen niet verhuizen voor hun werk

12 december 2016 - ABCOUDE - Bijna negentig procent van de Nederlanders is niet bereid te verhuizen voor het werk. Daarmee heeft Nederland, in weerwil van onze VOC-mentaliteit, de meest honkvaste beroepsbevolking van Europa. Dit blijkt uit een onderzoek van recruitmentspecialist PageGroup naar woon-werkverkeer onder

Lees verder  |  Reageer

Steeds meer mkb'ers exporteren

09 december 2016 - ABCOUDE - In 2014 zijn ruim 11 duizend ondernemingen in het zelfstanding midden- en kleinbedrijf gestart met het structureel exporteren van goederen. Van 2011 tot en met 2013 waren dit jaarlijks tussen 5 duizend en 6 duizend bedrijven. Het totaal aantal

Lees verder  |  Reageer

Steeds meer financiering voor steeds meer mkb'ers

08 december 2016 - ABCOUDE - In twee jaar tijd is door de overheid en de markt voor circa 2,7 miljard euro aan extra financiering beschikbaar gemaakt voor het midden- en kleinbedrijf. Dat blijkt uit de voortgang van het Aanvullend Actieplan mkb-financiering die minister Kamp

Lees verder  |  Reageer

Het concurrentiebeding

08 december 2016 - ABCOUDE - Een werknemer leert veel over een bedrijf tijdens zijn dienstbetrekking. Je wilt als werkgever niet dat de werknemer deze kennis en goodwill, na beëindiging van de dienstbetrekking, gaat gebruiken als hij bij een concurrent gaat werken. Dit kun je

Lees verder  |  Reageer

In 2017 weer miljarden subsidie voor duurzame energie

06 december 2016 - ABCOUDE - Voor de stimulering van hernieuwbare energieprojecten stelt het kabinet voor 2017 zowel in het voor- als najaar € 6 miljard beschikbaar via de regeling SDE+. Voortzetting van deze regeling draagt bij aan het streven van het kabinet om in

Lees verder  |  Reageer

Welke creditcard past bij jou?

06 december 2016 - ABCOUDE - Met betaalkaarten anders dan creditcards is vorig jaar meer fraude gepleegd: 34 procent meer fraude door skimming en een stijging van 40 procent door diefstal of verlies van de betaalkaart. Creditcardmaatschappijen daarentegen hebben de schade door fraude weten terug

Lees verder  |  Reageer

De fiscale eenheid in de btw

05 december 2016 - ABCOUDE - In de btw kun je een fiscale eenheid vormen. Dit houdt in dat de verschillende ondernemingen worden aangemerkt als één. Vaak gebeurt dit tussen moeder- en dochtermaatschappijen. Deze fiscale eenheid wijkt af van de fiscale eenheid in de vennootschapsbelasting

Lees verder  |  Reageer

Meer dan helft gemeenten betaalt te laat

05 december 2016 - ABCOUDE - Helaas lukt het een groot deel van de gemeenten nog altijd niet om haar leveranciers tijdig te betalen. Dit blijkt uit een brief aan de Tweede Kamer van minister Kamp van Economische Zaken. Het blijft daarom volgens MKB-Nederland nodig

Lees verder  |  Reageer

Fiscaal partnerschap, wat heb je er aan?

02 december 2016 - ABCOUDE - Fiscaal partnerschap, het is een veel gehoord begrip. Ook veel regelingen zijn afhankelijk van het al dan niet hebben van een fiscaal partner. Maar wanneer heb je een fiscaal partner? En wat zijn hiervan de consequenties? De redactie legt

Lees verder  |  Reageer

Belasting- en premiedruk neemt toe

01 december 2016 - ABCOUDE - De belasting- en premiedruk neemt de laatste jaren toe en kwam in 2015 uit op 37,8 procent van het bbp. Hoewel de lastendruk niet eerder deze eeuw zo hoog was, ligt deze nog altijd onder het niveau van midden

Lees verder  |  Reageer

Vertrouwen manager van groot belang bij flexibel werken

01 december 2016 - ABCOUDE - Managers die hun personeel vertrouwen met zelfstandig werken zijn essentieel voor het behalen van goede resultaten in een bedrijf dat flexibel wil werken. Alleen het beschikbaar stellen van een computer of een smartphone is niet genoeg voor betere resultaten.

Lees verder  |  Reageer

Uitbreiding kraamverlof op 1 januari 2019

30 november 2016 - ABCOUDE - Partners mogen straks vijf dagen kraamverlof opnemen in de eerste vier weken na de dag van de geboorte. De eerste twee dagen worden doorbetaald door de werkgever, de overige drie dagen door het UWV, die 100 procent van het

Lees verder  |  Reageer

Fiscale eindejaarstips (deel 3)

30 november 2016 - ABCOUDE - Het (belasting)jaar zit er weer bijna op. Tijd om goede voornemens te maken, gezellig samen te zijn met familie en vrienden en om nog even gebruik te maken van een aantal belastingvoordelen! In december sluit het fiscale jaar en

Lees verder  |  Reageer

Werknemers lopen massaal vast in baan

28 november 2016 - AMSTELVEEN - Een gebrek aan carrièremogelijkheden is voor Nederlandse werknemers in alle sectoren een groot probleem. Om verder te komen in hun loopbaan voelt maar liefst 53 procent van de professionals zich genoodzaakt over te stappen naar een andere werkgever. Dit

Lees verder  |  Reageer

Teslarijders en vrouwen krijgen meeste boetes

25 november 2016 - ABCOUDE - Groene automobilisten mogen dan milieuvriendelijk zijn, het zijn niet bepaald de netste autorijders. Eigenaren van een Tesla lopen het vaakst van iedereen tegen een verkeersboete aan. Dat blijkt uit onderzoek van Athlon. Eerder dit jaar al bleek uit onderzoek

Lees verder  |  Reageer

Dijsselbloem: Vennootschapsbelasting kan omlaag

24 november 2016 - ABCOUDE - Nederland gaat de komende jaren waarschijnlijk de vennootschapsbelasting verlagen. Dat zegt minister Dijsselbloem. Hij reageert daarmee op een Brits plan om de winstbelasting voor bedrijven daar te verlagen. De Britten hopen zo aantrekkelijk voor binnen- en buitenlandse bedrijven te

Lees verder  |  Reageer

Arbeidsbeperkt personeel - snel vinden en zonder risico aannemen

23 november 2016 - ABCOUDE - De overheid heeft het werkgevers op twee manieren makkelijker gemaakt om mensen met een arbeidshandicap aan te nemen. Zo is er een nieuw systeem om werkgevers op een eenvoudige manier in contact te brengen met mensen die graag willen

Lees verder  |  Reageer

Fiscale eindejaarstips (deel 2)

23 november 2016 - ABCOUDE - Het (belasting)jaar zit er weer bijna op. Tijd om goede voornemens te maken, gezellig samen te zijn met familie en vrienden en om nog even gebruik te maken van een aantal belastingvoordelen! In december sluit het fiscale jaar en

Lees verder  |  Reageer

Extra financiering voor banenmotor MKB

21 november 2016 - ABCOUDE - Het Midden- en Kleinbedrijf is in 2015 weer gegroeid en behaalde een omzet van 871 miljard euro. Het MKB is daarmee dé banenmotor van Nederland met 3,1 miljoen voltijdsbanen. Dat blijkt uit de Staat van het MKB waarvan het

Lees verder  |  Reageer

Handhaving Wet DBA uitgesteld tot januari 2018

21 november 2016 - ABCOUDE - De Wet DBA wordt opgeschort. Zzp’ers en opdrachtgevers krijgen tot 1 januari 2018 geen boete of naheffing. In de tussenliggende periode gaat het kabinet onderzoeken of het arbeidsrecht herijkt moet worden. • Wiebes: nu veel zorgen en onzekerheid •

Lees verder  |  Reageer

Kwart zzp'ers overweegt te stoppen door Wet DBA

17 november 2016 - ABCOUDE - De Wet DBA heeft zo'n dramatisch effect op het aantal opdrachten voor zzp'ers, dat een kwart van hen overweegt zijn zelfstandigenbestaan op te geven. Dat blijkt uit het Feedbackrapport Wet DBA, dat kennisbemiddelaar HeadFirst en partner ZP Zaken presenteerden

Lees verder  |  Reageer

Compensatie voor werkgever bij ontslag langdurig zieke

16 november 2016 - ABCOUDE - Werkgevers worden gecompenseerd uit het Algemeen werkloosheidsfonds (Awf) voor de transitievergoeding bij ontslag van een langdurig zieke. De maatregel is om tegemoet te komen aan de zorgen bij werkgevers over de optelsom van financiële verplichtingen voor langdurig zieke werknemers.

Lees verder  |  Reageer

Instant payments komt eraan!

15 november 2016 - COLUMN - Achter de schermen wordt er hard gewerkt om 'instant' payments mogelijk te maken. Instant is het Engelse woord voor 'direct' en dat is wat het gaat worden, een betaling binnen 5 seconden, 24 x 7 uitgevoerd. Zie ook: Moeten

Lees verder  |  Reageer

Transitievergoeding per 1 januari 2017 verhoogd

11 november 2016 - ABCOUDE - De maximale transitievergoeding per 1 januari 2017 wordt na indexering 77.000 euro. Als het jaarsalaris hoger is dan 77.000 euro is het maximum een jaarsalaris. Er zijn handige tools die een indicatie geven van de hoogte van de vergoeding.

Lees verder  |  Reageer

Vooral mkb'ers maken gebruik van Panama-constructie

10 november 2016 - ABCOUDE - Belastingconstructies via Panama hebben wellicht hun langste tijd gehad. Panama heeft recent een conventie ondertekend waarin het belooft om andere landen informatie te geven over belastingzaken als zij daarom vragen. Vooral mkb'ers blijken gebruik te maken van een Panama-constructie.

Lees verder  |  Reageer

Lagere loonkosten door premiekorting in 2017

10 november 2016 - ABCOUDE - Werkgevers kunnen vanaf 1 januari 2017 een vergoeding krijgen om bijvoorbeeld langdurig werklozen of mensen met een arbeidsbeperking aan te nemen. Het gaat hier om het zogeheten lage-inkomensvoordeel (LIV). Maar er zijn ook premiekortingen. Er is een handige regelhulp

Lees verder  |  Reageer

Werkgevers en werknemers zoeken hetzelfde: zekerheid

09 november 2016 - ABCOUDE - De arbeidsmarkt is geflexibiliseerd, maar is dat de wens van werknemers en werkgevers? Wat willen werkgevers en werkenden als je in hun hart kijkt? Onderzoekers van het Verwey-Jonker Instituut gingen op zoek naar wensen, verwachtingen en motieven ten aanzien

Lees verder  |  Reageer

Onderzoek naar mkb-toets voor wetgeving

07 november 2016 - ABCOUDE - MKB-Nederland is blij dat het kabinet de mogelijkheden voor een mkb-toets in wet- en regelgeving gaat onderzoeken. Omdat veel wet- en regelgeving niet werkbaar is in de praktijk van kleinere bedrijven, pleitte voorzitter Michaël van Straalen eerder al nadrukkelijk

Lees verder  |  Reageer

Jonge vrouwen zonder diploma staan niet te springen om een baan

04 november 2016 - ABCOUDE - Voor veel jonge vrouwen zonder diploma heeft het vinden van een betaalde baan geen prioriteit. Volgens het CBS geeft driekwart van deze jonge vrouwen aan dat ze afgelopen vier weken niet hebben gezocht naar een baan en er ook

Lees verder  |  Reageer

Hoogopgeleide zzp'ers massaal getroffen door Wet DBA

04 november 2016 - ABCOUDE - Zelfstandigen worden hard getroffen door de Wet DBA. Een groot gedeelte van de opdrachtgevers vindt het met de komst van de Wet DBA moeilijker geworden om zelfstandige professionals (zp’ers) in te huren. Veel zelfstandigen geven aan opdrachten mis te

Lees verder  |  Reageer

Vooral mannen rekenen online af met creditcard

03 november 2016 - ABCOUDE - De meeste online kopers die met een creditcard betalen zijn man (63 procent). Ook PayPal is populair bij de mannen (64 procent). Achteraf online betalen, bij voorbeeld via Afterpay, wordt merendeels door vrouwen gebruikt (61 procent). Verreweg de meeste

Lees verder  |  Reageer

Fiscale regeling WBSO voor alle ondernemers

03 november 2016 - ABCOUDE - De WBSO heeft zich de afgelopen jaren bewezen als een welkome fiscale regeling voor het ‘speur- en ontwikkelingswerk’(S&O) in het bedrijfsleven. Je kunt weer aanvragen indienen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). Als je in januari 2017 gebruik

Lees verder  |  Reageer

Makkelijke test voor opsporen gehoorschade werknemers

02 november 2016 - ABCOUDE - Gehoorschade staat in de top drie van meest gemelde beroepsziekten. Als je benieuwd bent hoe het staat met het gehoor van jouw werknemers, dan is er een makkelijke online test die de mensen zelfstandig via de smartphone of tablet

Lees verder  |  Reageer

Lonen flexwerkers lopen sterk uiteen

02 november 2016 - ABCOUDE - De inkomens van flexwerkers lopen sterk uiteen en zijn gemiddeld lager dan die van vaste medewerkers. Onderaan de ladder staan de oproep- en invalkrachten. Voor een aanzienlijk deel heeft dit te maken met verschillen in bijvoorbeeld gewerkte uren, leeftijd

Lees verder  |  Reageer

Top 10 grootste marketingblunders

02 november 2016 - ABCOUDE - Bedrijven krijgen vaak niet de media-aandacht waar ze op hopen. Met een campagne kun je je bedrijf of product onder de aandacht brengen. Maar dan moet je het wel goed doen. Dat het ook fout kan gaan, daar kunnen

Lees verder  |  Reageer

Veel zzp'ers vertrouwen op inkomen werkende partner

01 november 2016 - ABCOUDE - De meeste zzp'ers kunnen financieel overleven tot aan hun pensionering als zij arbeidsongeschiktheid raken. Een belangrijke rol is weggelegd voor de werkende partner. 35 procent van de zelfstandigen wil terugvallen op het inkomen van de partner als alternatieve inkomensbron.

Lees verder  |  Reageer

Groei aantal zzp'ers vlakt af

31 oktober 2016 - ABCOUDE - Het aantal zzp'ers groeit minder hard. In het eerste halfjaar van 2016 steeg het aantal zzp'ers met een 0,5 procent door een lichte daling van het aantal zzp'ers in het tweede kwartaal van 2016. In het tweede halfjaar van

Lees verder  |  Reageer

Illegale kredietaanbieders zijn hardleers

27 oktober 2016 - ABCOUDE - De Autoriteit Financiële Markten (AFM) werkt met verschillende partners samen aan het bestrijden van onder andere financiële fraude. Momenteel is er gezamenlijk aandacht voor het opsporen van de beroepsfraudeurs. Deze veelplegers weten telkens weer op slinkse wijze mensen te

Lees verder  |  Reageer

Nederlanders onbekend met eigen leningen

26 oktober 2016 - ABCOUDE - Is rood staan een lening? En hoe zit dat met een creditcard? Wat ziet Nederland als een lening en wat niet? Meer dan de helft van de Nederlanders met een lening, geeft zelf aan geen lening te hebben. Daarnaast

Lees verder  |  Reageer

Wat mag er wel en niet op de loonstrook in 2017?

26 oktober 2016 - ABCOUDE - Altijd een spannend moment voor werknemers: het openmaken van een eerste loonstrookje. Gaat er zóveel van het brutoloon af!? Klopt dat wel? Voor de leek is het nettoloon ook nauwelijks na te rekenen, vooral als er schimmige verrekeningen op

Lees verder  |  Reageer

Meldpunt wet DBA van start

25 oktober 2016 - ABCOUDE - Wie zijn ongenoegen over de wet DBA wil uiten, kan sinds vorige week terecht op het Meldpunt DBA van de overheid. Dit meldpunt is geopend om zicht te krijgen op onbedoelde effecten op de arbeidsmarkt als gevolg van de

Lees verder  |  Reageer

Weet jij hoe je bedrijf er nu voor staat?

25 oktober 2016 - ABCOUDE - De Belastingdienst eist dat je een heldere administratie bijhoudt zodat je aangiftes gemakkelijk te controleren zijn. Het netjes bijhouden van je boekhouding levert je veel meer op dan een blije fiscus. Je krijgt actueel inzicht in het reilen en

Lees verder  |  Reageer

Ondernemers: Hou regelingen voor mkb in stand

24 oktober 2016 - ABCOUDE - Minister Kamp van Economische Zaken (EZ) moet een aantal regelingen voor het midden- en kleinbedrijf in stand houden of besluiten daarover terugdraaien, schrijven MKB- Nederland en VNO-NCW in een brief aan de Tweede Kamer. Die behandelt deze week de

Lees verder  |  Reageer

Veel Nederlanders eten een bammetje achter het bureau

24 oktober 2016 - ABCOUDE - 21 procent van werkend Nederland eet zijn lunch regelmatig achter het bureau / op de werkplek. Iets meer dan de helft van alle werknemers legt elke dag zijn werk neer om te pauzeren, het laagste percentage van de onderzochte

Lees verder  |  Reageer

Bijna 90 procent bedrijven Azië-Pacific geconfronteerd met late betalingen

24 oktober 2016 - AMSTERDAM - Bijna 90 procent van de bedrijven in de regio Azië-Pacific kreeg in het afgelopen jaar te maken met wanbetaling. Vooral bedrijven in India, Singapore en China zijn hierdoor geraakt. Om hun cashflow te beschermen tegen betalingsrisico’s zijn zo’n vier

Lees verder  |  Reageer

Duitse economie groeit, maar verwachtingen zijn voorzichtig

21 oktober 2016 - ABCOUDE - Voor dit jaar vallen de groeiprognoses voor de Duitse economie met 1,9 procent veel hoger uit dan aan het begin van het jaar verwacht werd (1,5 procent). Voor 2017 zijn de verwachtingen met een groei van 1,2 procent iets

Lees verder  |  Reageer

Boost je bedrijf met het juiste verdienmodel

21 oktober 2016 - DELFT - De zakelijke dienstverlening krabbelt weer op. Toch heb je als ondernemer nog steeds te maken met een ‘buyer’s market’: de klant verlangt meer en wil er minder voor betalen. Daarbij staan de ontwikkelingen niet stil en krijgt de klant

Lees verder  |  Reageer

Werkgevers verdacht van onder druk zetten arbeidsslachtoffers

20 oktober 2016 - ABCOUDE - Werkgevers proberen de laatste tijd vaker slachtoffers van arbeidsongevallen te beïnvloeden om de waarheid over de oorzaak van het ongeval te verdraaien, vermoedt de Inspectie SZW. Volgens de inspectie willen deze werkgevers waarschijnlijk een boete ontlopen en hiermee tevens

Lees verder  |  Reageer

Zo werkt afschrijving (2)

19 oktober 2016 - ABCOUDE - Bedrijfskosten mag je in het jaar dat je ze heb betaald ten laste brengen van je winst. Voor investeringen in bedrijfsmiddelen geldt echter een afzonderlijke regel. Bedrijfsmiddelen komen in delen ten laste van je winst. Dit heet afschrijven. De

Lees verder  |  Reageer

Zo werkt afschrijving

18 oktober 2016 - ABCOUDE - Bedrijfskosten mag je in het jaar dat ze opkomen ten laste brengen van je winst. Voor investeringen in bedrijfsmiddelen geldt echter een andere regel. Bedrijfsmiddelen komen in delen ten laste van je winst. Dit heet afschrijven. In dit eerste

Lees verder  |  Reageer

Investeren in crowdfunding of in een staatslot?

18 oktober 2016 - COLUMN - Nu de rente op spaargeld nagenoeg 0 procent is, zoeken steeds meer mensen naar alternatieve manieren om een rendement op spaargeld te halen. Is crowdfunding dan een alternatief of kan je beter een staatslot kopen? Zie ook: Hebben banken

Lees verder  |  Reageer

Duidelijkheid over het pensioen in eigen beheer

17 oktober 2016 - ABCOUDE - Er is momenteel veel te doen om het pensioen in eigen beheer. Met Prinsjesdag is een voorstel ingediend voor de uitfasering van het pensioen in eigen beheer. De redactie legt uit waarom dit nodig was en legt uit hoe

Lees verder  |  Reageer

FIOD sluit net rond frauderende opkopers BV's

17 oktober 2016 - ABCOUDE - Als het te mooi lijkt om waar te zijn, dan is het dat vaak ook, waarschuwt de belastingdienst eigenaren van BV's. De Belastingdienst heeft vorige week samen met de FIOD en het Functioneel Parket actie ondernomen tegen beroepsfraudeurs die

Lees verder  |  Reageer

Stijging salarissen verwacht

14 oktober 2016 - ABCOUDE - Door de aantrekkende economie zijn bedrijven positief gestemd over hun groeivooruitzichten. De overgrote meerderheid (87 procent) van de HR-managers heeft dan ook vertrouwen in de groei van het eigen bedrijf. En dit vertrouwen vertaalt zich volgens een derde ook

Lees verder  |  Reageer

50 duizend bedrijven halen omzet vooral via internet

13 oktober 2016 - ABCOUDE - Nederland telt ruim 50 duizend bedrijven die voornamelijk via internet hun omzet behalen, zoals webshops, online diensten en internetgerelateerde ICT-bedrijven. Dat is 3 procent van de bedrijven in Nederland. Het CBS beschouwt deze groep als de kern van de

Lees verder  |  Reageer

Zo bereik je klanten in je regio

13 oktober 2016 - WHITEPAPER - In alle sectoren vind je wel bedrijven met meerdere vestigingen. Er zijn bijvoorbeeld bouwmarkten, supermarkten en beautyconcerns die je in het hele land kunt vinden. Met de naamsbekendheid zit het zeer waarschijnlijk wel goed en met SEO zijn jij

Lees verder  |  Reageer

MKB opent jacht op cybercriminelen

12 oktober 2016 - ABCOUDE - Het project Veilig Zakelijk Internetten, dat gisteren is begonnen, beoogt om ondernemers onder meer de veiligheid van hun digitale omgeving te laten testen. De campagne is hard nodig want de schade door cybercrime is 10 miljard euro per jaar.

Lees verder  |  Reageer

Micro- en kleinbedrijf steeds succesvoller bij aantrekken financiering

12 oktober 2016 - ABCOUDE - Het micro- en kleinbedrijf weet steeds vaker de weg te vinden naar financiering, zo blijkt uit de halfjaarlijkse financieringsmonitor van onderzoeksbureau Panteia. 73 procent van het kleinbedrijf en 64 procent van het microbedrijf krijgt zijn aanvraag volledig toegewezen, tegenover

Lees verder  |  Reageer

Creditcards scoren bij ondernemers

11 oktober 2016 - ABCOUDE - Van alle voordelen die betalen met een creditcard biedt, vinden ondernemers het veilig (online) kunnen betalen het belangrijkst. Maar liefst 86 procent van de ondernemers geeft aan dat het volledig verzekerd zijn tegen online fraude het grootste pluspunt is.

Lees verder  |  Reageer

Speciaal leerlingenloon voor jonge bbl'ers

10 oktober 2016 - ABCOUDE – Het loonstelsel voor bbl'ers, lonen van de huidge mbo-leerlingen uit de beroepsbegeleidende leerweg, gaat op de schop. Het CPB heeft doorgerekend wat de gevolgen zijn van een wetsvoorstel van het ministerie van OCW. Nieuw in het voorstel is de

Lees verder  |  Reageer

Prinsjesdag 2015, wat is er van terecht gekomen?

10 oktober 2016 - ABCOUDE - Met Prinsjesdag zijn de belastingplannen nog voorstellen. Pas na Prinsjesdag wordt gedebatteerd over de daadwerkelijke maatregelen en hoe deze vorm krijgen. De redactie evalueerde de plannen uit 2015 en bespreekt welke maatregelen in stand zijn gebleven. • Durfkapitaalregeling • Emigratie van

Lees verder  |  Reageer

Eigen schuld?!

07 oktober 2016 - COLUMN - Om maar meteen met de deur in huis te vallen: Ondernemers met schulden, da’s toch duidelijk, dat zijn toch slechte ondernemers? Een opmerking die te vaak wordt gemaakt, Niet alleen naar mij als schuldhulpverlener voor ondernemers, maar ook naar

Lees verder  |  Reageer

Heb jij al een preventiemedewerker?

06 oktober 2016 - ABCOUDE - De overheid eist van werkgevers meer aandacht voor preventie op de werkvloer. De gewijzigde Arbowet die waarschijnlijk 1 januari 2017 intreedt, schept hiervoor voorwaarden. Zo komen er extra regels rond de preventiemedewerker (verplicht bij elk bedrijf!) en betere toegang

Lees verder  |  Reageer

Lage bijtelling blijft ook in 2017 belangrijk

05 oktober 2016 - ABCOUDE -Voor zakelijke rijders blijft een lage bijtelling ook na de sterk vereenvoudigde opzet (4 procent voor volledig elektrische voertuigen in 2017) een belangrijke keuzefactor. Vooral berijders die nu al een auto met gunstige bijtelling rijden, vinden volledig elektrische voertuigen aantrekkelijk.

Lees verder  |  Reageer

Prinsjesdag 2016, cijfermatige voorbeelden

04 oktober 2016 - ABCOUDE - Eerder al hebben we de voorgestelde Prinsjesdagmaatregelen besproken. Sommige maatregelen hebben direct invloed op je financiën. Het is soms echter lastig in te schatten wat nou daadwerkelijk de gevolgen zijn. De redactie legt een aantal van deze cijfermatige maatregelen

Lees verder  |  Reageer

Zakelijke klant komt makkelijker van telecomcontract af

04 oktober 2016 - ACBOUDE - Sinds afgelopen zaterdag (1 oktober) is er een einde gekomen aan het stilzwijgend verlengen van bestaande zakelijke contracten door telecomaanbieders. Als je contract na afloop stilzwijgend is verlengd, kun je als zakelijke klant kosteloos per maand opzeggen. • Opzegtermijn

Lees verder  |  Reageer

1 op 400 startende bedrijven wordt 'gazelle'

03 oktober 2016 - ABCOUDE - Van de 161.000 in 2010 opgerichte bedrijven hebben 410 bedrijven vóór 2016 een snelle groei doorgemaakt en zich daarmee gekroond tot ‘gazelle’. Dat is ongeveer een kwart procent van de starters oftewel één op vierhonderd. Dat meldt CBS. •

Lees verder  |  Reageer

Succesvolle jaren voor mkb-ondernemers

03 oktober 2016 - ABCOUDE - Het gaat de laatste jaren goed met het Nederlandse midden- en kleinbedrijf. Een meerderheid (54 procent) van de ondernemers heeft in 2015 een omzetstijging gerealiseerd. Voor 21 procent bleef de omzet stabiel en 16 procent zag een afname. Hiermee

Lees verder  |  Reageer

Armoede onder jongeren door vele oproepcontracten

30 september 2016 - ABCOUDE - Het dreigt mis te lopen op de arbeidsmarkt. Het aantal mensen met een oproepcontract is flink gestegen, blijkt uit cijfers van CBS. FNV-vicevoorzitter Gijs van Dijk zegt over het groeiende leger met een 0-urencontract: "Vaak gaat het om mensen

Lees verder  |  Reageer

Hof: Vakantiekilometers zijn privékilometers

29 september 2016 - ABCOUDE - Het omzeilen van de bijtelling van de zakenauto is erg lastig, zo wordt nog eens onderstreept door een uitspraak van het gerechtshof van Arnhem. Een zakelijk rijder dacht onder de 500 kilometer-grens voor de bijtelling te blijven door voor

Lees verder  |  Reageer

Meer ondernemers failliet in de Verenigde Staten

28 september 2016 - ABCOUDE - Het aantal faillissementen in de Verenigde Staten zal in dit jaar stijgen. Naar verwachting gaat 3 procent van de Amerikaanse bedrijven in dit verkiezingsjaar failliet. De belangrijkste oorzaken van deze ongunstige vooruitzichten zijn de lage olieprijs en de groeivertraging

Lees verder  |  Reageer

Expats in China: alleen nog Nederlandse premies

26 september 2016 - ABCOUDE - Nederlandse bedrijven met expats in China zijn vanaf volgend jaar goedkoper uit. Ze hoeven dan alleen nog in Nederland AOW- en ww-premies te betalen. • Meer Chinese bedrijven naar Nederland • Asscher: meer banen op komst Minister Asscher van

Lees verder  |  Reageer

Pak ze! 10 kansen voor accountants

23 september 2016 - ABCOUDE - Je pakt je kansen heus wel. Maar wat als er nu meer kansen zijn dan je in eerste instantie ziet? In deze whitepaper vertellen 8 experts kort waar volgens hen nieuwe mogelijkheden zitten: om je kantoor uit te breiden,

Lees verder  |  Reageer

Vijftigplussers positief over kansen op arbeidsmarkt

22 september 2016 - ABCOUDE - Vijftigplussers zijn over het algemeen optimistisch over hun kansen op een baan. Volgens de Confidence Index van werving­ en selectiebureau PageGroup vindt meer dan de helft dat de arbeidsmarkt verbetert. • Kwartaalstudie over vertrouwen werknemers • Positieve trend in

Lees verder  |  Reageer

Begroting legt goed fundament voor nieuwe investeringen

22 september 2016 - ABCOUDE - Het kabinet heeft op Prinsjesdag een nette begroting voor 2017 gepresenteerd. Het maakt een paar duidelijke keuzes, zoals extra inzet op justitie, veiligheid, onderwijs en koopkrachtontwikkeling. Maar het kabinet is niet ambitieus genoeg als het gaat om de economie.

Lees verder  |  Reageer

Laat betalen slecht voor MKB

22 september 2016 - ABCOUDE - Ondernemers die aan het grootbedrijf leveren merken steeds vaker dat voorwaarden in hun nadeel worden aangepast. Niet alleen door prijzen, maar ook door het oprekken van betalingstermijnen. • Financieel voordeel • Keihard buffelen • Wetsvoorstel: wettelijke rente Zie ook:

Lees verder  |  Reageer

Prinsjesdag 2016, maatregelen voor ondernemers (deel 1)

21 september 2016 - ABCOUDE - De overheidsfinanciën zijn verbeterd en de economische groei zet naar verwachting door met 1,7 procent in 2017. Het consumentenvertrouwen neemt toe en bedrijven durven weer te investeren. Dat is de belangrijkste boodschap van de Rijksbegroting voor 2017. Iedereen gaat

Lees verder  |  Reageer

MKB: Uitspraken Rabobank over lonen ongehoord

20 september 2016 - ABCOUDE - "Ongehoord". De opmerkingen van Rabobank­economen in de Telegraaf (‘Loon kan omhoog’) zijn voorzitter Michaël van Straalen van MKB-­Nederland volledig in het verkeerde keelgat geschoten. De economen vinden dat werkgevers in bouw, transport en groothandel ‘op hun verantwoordelijkheid moeten worden

Lees verder  |  Reageer

Vakantiewoning als belegging, droom of nachtmerrie?

20 september 2016 - COLUMN - Met de lage rentestand, risico’s die aan het beleggen in aandelen kleven zijn er steeds meer mensen die gaan beleggen in een vakantiewoning. Beleggen in 'stenen', is dit eigenlijk wel zo’n goed idee? Zie ook: Private lease, het nieuwe lenen?  Rendementen

Lees verder  |  Reageer

Concurrentiebeding ook in tijdelijk contract

20 september 2016 - ABCOUDE - Het concurrentiebeding lijkt op z'n retour. Er worden tenslotte veel meer tijdelijke contracten afgesloten en in nieuwe tijdelijke contracten mag je geen concurrentiebeding opnemen. Maar er is een uitzondering. Bij zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen kan je wel degelijk beperkingen

Lees verder  |  Reageer

Eén Europees octrooi stap dichterbij na akkoord Nederland

19 september 2016 - ABCOUDE - Nederland heeft het verdrag geratificeerd waarin wordt geregeld dat ons land meedoet aan de nieuwe Europese rechtbank voor octrooigeschillen. MKB­-Nederland en VNO-NCW reageren verheugd. Daarmee komt één Europees octrooi, na meer dan 40 jaar discussie over voertalen, vergoedingen en

Lees verder  |  Reageer

Nederland positiever over gevolgen Prinsjesdag dan vorig jaar

19 september 2016 - ABCOUDE - 58 procent van de Nederlanders verwacht dat bovenmodale inkomens erop vooruitgaan met de maatregelen die aangekondigd worden op Prinsjesdag. Dit blijkt uit onderzoek van Raet, HR­dienstverlener, onder ruim 1.000 Nederlanders. Verder blijkt de Nederlandse bevolking ten opzichte van vorig

Lees verder  |  Reageer

Bedrijven: Overheid, stop met doorberekenen toezichtkosten

16 september 2016 - ABCOUDE - De overheid moet stoppen met het doorberekenen van toezichtkosten aan bedrijven. Dat zeggen MKB-Nederland en VNO-NCW in reactie op een advies van de Raad van State. Die stelt dat toezicht een collectief doel dient en daarom uit de algemene

Lees verder  |  Reageer

Manager neemt taken van secretaresse over

15 september 2016 - ABCOUDE - De ouderwetse secretaresse heeft haar langste tijd gehad. Het beroep staat door allerlei ontwikkelingen onder druk. Zo doen managers onder meer door digitalisering steeds meer taken zelf zoals agenda bijhouden en mail beantwoorden. Het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt

Lees verder  |  Reageer

De franchiseovereenkomst

14 september 2016 - GRATIS DOWNLOAD - Franchisebedrijven zijn er overal, denk bijvoorbeeld aan de Jumbo en de Starbucks. Als startende ondernemer kan het slim zijn een franchiseovereenkomst te sluiten, zo lift je mee op de bekendheid van de franchisegever. Startende franchisenemers blijken ook vaak

Lees verder  |  Reageer

Uitdaging voor werkgevers: de powernap-ruimte

14 september 2016 - ABCOUDE - Iedereen kent ze wel. Collega's met donkere ringen onder de ogen die zich de dag door geeuwen omdat ze te weinig hebben geslapen. Een belangrijke reden voor slaapgebrek is kennelijk werk. Werk houdt één op de zes werknemers 's

Lees verder  |  Reageer

Verdragen TTIP, CETA en TiSA van grote invloed op handel in Nederland

14 september 2016 - ABCOUDE - Verschillende handelsverdragen van de Europese Unie met andere landen staan ter discussie. Het gaat niet alleen om het veel besproken verdrag TTIP met Amerika, maar ook om CETA met Canada en de TiSA met een gros aan landen. In

Lees verder  |  Reageer

Bazig type uit de mode als leidinggevende

12 september 2016 - ABCOUDE - Generatie Y ziet in de ideale leider een coach of mentor en heeft afkeer van het hiërarchische bazige type. Een leidinggevende moet volgens jonge professionals ­ geboren tussen 1980 en 2001 ­ motiverend en inspirerend zijn. Het is belangrijk

Lees verder  |  Reageer

Een erfenis, niet altijd voordelig (2)

12 september 2016 - ABCOUDE - Een erfenis is niet altijd positief, als de nalatenschap een grote schuld bevat, ben je na aanvaarding van de erfenis ook met je eigen vermogen aansprakelijk voor deze schuld. Ook als je de erfenis niet uitdrukkelijk hebt aanvaard, kan

Lees verder  |  Reageer

Verschuivingen in contractduur leaseauto's

08 september 2016 - ABCOUDE - De autobranche heeft te maken met de gevolgen van de nieuwe fiscale regels voor bijtelling. Zo kiezen leaserijders in het algemeen vaker dan voorheen voor contractverlenging in plaats van een nieuwe auto. Zzp'ers wil juist kortdurende contracten. Verder is

Lees verder  |  Reageer

Voor sommige innovaties kun je de klant beter negeren

08 september 2016 - ABCOUDE - Samen met de klant nieuwe producten ontwerpen, of er innovatieve elementen aan toevoegen is populair en vaak succesvol. Als je echter radicaal esthetisch wilt innoveren, kun je beter niet naar de klant luisteren. Deze zogeheten hedonische innovaties verkopen minder

Lees verder  |  Reageer

Maat vol met late betalingen aan MKB

06 september 2016 - ABCOUDE - MKB-Nederland is het slechte betaalgedrag van grote ondernemingen richting het midden- en kleinbedrijf meer dan zat. Uit onderzoek van PWC blijkt dat de gemiddelde betaaltermijnen weer oplopen, terwijl er vorig jaar nog een daling te zien was. "Het zijn

Lees verder  |  Reageer

Stimuleer jij bewegen op het werk?

06 september 2016 - ABCOUDE - Het veranderen van gewoontes is een langdurige zaak. Het heeft bijvoorbeeld lang geduurd voordat de werkvloer rookvrij werd terwijl de gevaren voor de gezondheid allang bekend waren. Het besef dat urenlang achter je bureau zitten wellicht een nog groter

Lees verder  |  Reageer

Internetconsultatie bescherming zzp'ers en mkb'ers bij geldzaken

05 september 2016 - ABCOUDE - Het ministerie van Financiën wil informatie verzamelen over de effectiviteit en gewenste mate van bescherming van zzp'ers en mkb-ondernemingen bij financiële diensten en producten. • Bescherming verschilt per product en klant • Rijk onderzoekt effectiviteit Zie ook: Banken vergoeden mkb honderden

Lees verder  |  Reageer

Alleen voordelen van vijftigplussers in bedrijf

31 augustus 2016 - ABCOUDE - Vijftigplussers werken langer dan vroeger, maar als ze werkloos worden, hebben ze twee keer zoveel kans op langdurige werkloosheid als jongeren. Dat vijftigplussers niet werkloos thuis hoeven te zitten, bewijst wasserij en stomerij Slenders in Santpoort-Noord, waar maar liefst

Lees verder  |  Reageer

UBO-register maakt anonieme aandeelhouders bekend

30 augustus 2016 - ABCOUDE - Het is nog een kwestie van een paar maanden en grote aandeelhouders kunnen zich niet meer schuilhouden achter de schermen van hun bv's en nv's. Tenminste, dat beogen de registers die eraan zitten te komen: het (Europese) UBO-register en

Lees verder  |  Reageer

Tarieven freelancers dalen voor derde jaar op rij

25 augustus 2016 - ABCOUDE - Uit recent onderzoek van Hoofdkraan.nl blijkt dat freelancers steeds meer moeite hebben het hoofd boven water te houden. Met name freelance managers zijn hard geraakt. Zij verdienen in 2016 gemiddeld 40 euro per uur, terwijl dit tarief vorig jaar

Lees verder  |  Reageer

Vaak geen airco voor minimumloners

23 augustus 2016 - ABCOUDE - Werknemers willen op warme dagen graag koelte op de werkvloer, maar krijgen dat vaak niet. Slechts de helft van de werkende Nederlanders heeft airconditioning op zijn werk, minimumloners komen er helemaal karig af. Slechts een kwart heeft airconditioning. Werkgevers

Lees verder  |  Reageer

Werknemers optimistisch over toekomst

22 augustus 2016 - ABCOUDE - Werknemers zijn over het algemeen optimistisch over de toekomst van de arbeidsmarkt en de economie in Nederland. Volgens de meest recente kwartaalstudie van het werving- en selectiebureau PageGroup denkt 66 procent van de kandidaten tussen de 30 en 49

Lees verder  |  Reageer

Alternatieve of traditionele financiering?

19 augustus 2016 - COLUMN - Naast crowdfunding is er nog een alternatieve vorm van lenen die steeds meer terrein wint, vooral bij bedrijven die miljoenen nodig hebben, maar wat zijn de gevolgen als het mis gaat? Zie ook: Overstappen of blijven? Private equity is

Lees verder  |  Reageer

10 tips om productief te werken vanuit huis

19 augustus 2016 - ABCOUDE - Als zelfstandige met een kantoor aan huis beslis je zelf over je werk. Voor veel zelfstandigen is dat juist een reden om zelfstandige te zijn. Weg met de baas, de collega's en de sociale controle van het werknemerschap. Maar

Lees verder  |  Reageer

Nederlanders vaak dubbel verzekerd

18 augustus 2016 - ABCOUDE - Nederlanders zijn nog steeds vaak dubbel verzekerd. Verschillende verzekeringen dekken dan het zelfde risico. Vaak worden oude verzekeringen niet opgezegd, waardoor er dubbel betaald wordt. Dat meldt Reisverzekering.net. Het is daarom goed om je verzekeringen naast elkaar te leggen

Lees verder  |  Reageer

Maak keuze voor eigenrisicodragen op tijd

18 augustus 2016 - ABCOUDE - De laatste fase van de nieuwe Ziektewet (de Wet Bezava) gaat per 1 januari 2017 in. Er is veel om te doen, temeer omdat je als werkgever moet inschatten of het financieel gunstiger is ziek/arbeidsongeschikt (ex-)personeel via het UWV

Lees verder  |  Reageer

Nederlander heeft geen vertrouwen in Trump

17 augustus 2016 - ABCOUDE - Nederlanders hebben zeer weinig vertrouwen in de Amerikaanse presidentskandidaat Donald Trump. Trump scoort niet alleen lager dan zijn tegenstrever Hillary Clinton, maar ook lager dan de Russische president Vladimir Poetin. Dat blijkt uit een internationale peiling van het Amerikaanse

Lees verder  |  Reageer

Huurhuis met onzelfstandige werkruimte aftrekbaar van winst

16 augustus 2016 - ABCOUDE - De Hoge Raad oordeelt dat een huurrecht een vermogensrecht is, en dus ook als ondernemingsvermogen kan worden aangemerkt. De ondernemer kan dan ook in principe de huurkosten volledig aftrekken van de winst. Hiermee is een eerdere uitspraak van het

Lees verder  |  Reageer

Zo kom je van een verstikkende bedrijfscultuur af

16 augustus 2016 - ABCOUDE - Als de werksfeer niet optimaal is bij je op het werk, dan vraag je je vast af wat er mis is en hoe je je medewerkers in een positieve vibe krijgt. Je bent niet de enige werkgever die ermee

Lees verder  |  Reageer

Een eigen woning kopen met behulp van je ouders (2)

15 augustus 2016 - ABCOUDE - Als je een huis gaat kopen heb je verschillende financieringsmogelijkheden. Eerder al bespraken wij de mogelijkheid een eigenwoninglening te sluiten bij je bv. Het lenen van je ouders kan echter ook een fiscaal aantrekkelijk besluit zijn. De redactie bespreekt

Lees verder  |  Reageer

Mobiel platform voor werving valt in de smaak

12 augustus 2016 - ABCOUDE - Mobiele werving is populair onder sollicitanten en bedrijven. De helft van 619 ondervraagde sollicitanten vindt mobiel solliciteren handig en bij 84 procent van de 318 ondervraagde HR-managers speelt mobiel solliciteren een belangrijke rol in het bedrijf. • Kwart bedrijven heeft

Lees verder  |  Reageer

Run op Amsterdamse kantoren door Brexit

12 augustus 2016 - ABCOUDE - Online kantoorruimte bemiddelaar Flexas.nl en kantoorcommunity WeWork zien sinds Brexit het aantal aanvragen vanuit internationale organisaties uit Engeland stijgen. Na Brexit is de interesse vanuit de UK met ruim 600 procent gestegen. Een drastische toename die onder andere door

Lees verder  |  Reageer

Nieuwe Ziektewet: zo pak je de re-integratie aan

12 augustus 2016 - ABCOUDE - Met de verandering van de Ziektewet per 1 januari 2017 ben je ook na uitdiensttreding verantwoordelijk voor zieke medewerkers. Ook als je via het UWV verzekerd bent. Het is dan ook heel belangrijk voor jou om zieke medewerkers weer

Lees verder  |  Reageer

Energierekening bijna 100 euro lager

11 augustus 2016 - ABCOUDE - De jaarrekening voor energie van huishoudens in Nederland valt op grond van de nieuwe tarieven bij een gelijkblijvend verbruik gemiddeld bijna 100 euro lager uit dan een jaar geleden. Bij een standaard verbruik komt de jaarlijkse rekening met de

Lees verder  |  Reageer

Kleine zzp'ers gelukkig met korte werkweek

11 augustus 2016 - ABCOUDE - Steeds meer zelfstandigen zonder personeel werken slechts tot 12 uur in de week. Tussen 2004 en 2015 is hun aantal gegroeid van 76.000 naar 112.000. Velen zijn al gepensioneerd en zien het meer als een leuke bijverdienste. Ruim 30

Lees verder  |  Reageer

Derde zzp'ers houdt nog oude contract aan

10 augustus 2016 - ABCOUDE - Zzp'ers hebben nog ernstige twijfels over het nut van de Wet DBA, die sinds 1 mei als opvolger van de Var geldt. Weliswaar is er een overgangsperiode van een jaar om over te stappen van de Var op een

Lees verder  |  Reageer

Groei aantal bedrijven voor 99 procent door zzp'ers

09 augustus 2016 - ABCOUDE - In de periode van 1 januari tot 1 augustus 2016 zijn er 36.841 bedrijven bijgekomen. Deze aanwinst komt voor 99 procent voor rekening van zzp’ers. Het totaal aantal registreerde vestigingen bedraagt op 1 augustus op 1.814.915. Hiervan is 1.730.303

Lees verder  |  Reageer

Nieuw kantoor uitdaging voor ondernemers

08 augustus 2016 - ABCOUDE - Het gaat voor de wind met je zaak en het wordt tijd om uit te kijken naar een ander kantoor. Dat is geen appeltje-eitje, ondanks alle leegstand. Louter meer ruimte voor meer bureaus is tenslotte verleden tijd. Het gaat

Lees verder  |  Reageer

Nieuwe Ziektewet: hoe voorkom jij ziekteverzuim?

05 augustus 2016 - ABCOUDE - Met de verandering van de Ziektewet per 1 januari 2017 ben je ook na uitdiensttreding verantwoordelijk voor zieke medewerkers. Ook als je via het UWV verzekerd bent. Het is dan ook heel belangrijk voor jou om te voorkomen dat

Lees verder  |  Reageer

Daling Nederlandse faillissementen vlakt af

04 augustus 2016 - AMSTERDAM - Atradius verwacht dat in 2016 een einde komt aan de afname van het aantal faillissementen in ontwikkelde markten. In 2017 blijven de faillissementsniveaus opnieuw op gelijke hoogte. De ontwikkeling in Nederland steekt positief af bij de meeste andere landen.

Lees verder  |  Reageer

Hoe ga jij met flexwerk om?

04 augustus 2016 - ABCOUDE - Een kwart van alle werknemers in Nederland werkt met een flexibel dienstverband. Hoe kun je zekerheid bieden aan je werknemers als de werkdrukte fluctueert? De campagne Hoe Nederland Werkt beoogt een uitwisseling van oplossingen voor flexwerken. Een voorbeeld is

Lees verder  |  Reageer

'Mkb'ers cashen alvast met delen bedrijf'

02 augustus 2016 - ABCOUDE - Mkb'ers doen steeds vaker een deel van hun onderneming van de hand. Met de crisis nog vers in het geheugen, cashen zij alvast deels zodat bij een eventueel faillissement niet alles verloren is. • Cashen is geen vies woord

Lees verder  |  Reageer

Consumentenvertrouwen in Nederland bovengemiddeld

02 augustus 2016 - ABCOUDE - Het Nederlandse consumentenvertrouwen was in juli aanzienlijk hoger dan het EU- gemiddelde. De afgelopen veertien jaar was de Nederlandse consument structureel positiever. Gemiddeld had de Nederlandse consument het op vijf na hoogste consumentenvertrouwen van alle EU-lidstaten. Scandinavische consumenten zijn

Lees verder  |  Reageer

De regels rond vakantie en ziekte

02 augustus 2016 - ABCOUDE - Vakantie is normaal gesproken een feestje. Maar het gaat nog wel eens mis. Doodziek na een ranzig all-in buffet, de snoekduik vol bravoure in helaas ondiep water etcetera. Pleister op de wonde: ziekte hoeft medewerkers geen vakantiedagen te kosten.

Lees verder  |  Reageer

Ontslag met wederzijds goedvinden, incl. vernieuwd voorbeeldcontract

01 augustus 2016 - ABCOUDE - Een werknemer ontslaan kan een heel gedoe zijn. Vooral sinds het nieuwe ontslagrecht kan het ontslaan van een werknemer veel tijd en geld kosten. Een ontslag met wederzijds goedvinden is dan vaak een sneller en goedkoper alternatief. Hierbij moet

Lees verder  |  Reageer

Toename snelgroeiende bedrijven na jaren van daling

01 augustus 2016 - ABCOUDE - Het aantal snelgroeiende bedrijven is in 2015 na jarenlange daling met 10 procent toegenomen. Grote bedrijven hadden gemiddeld het grootste groeipercentage. Onder kleinere bedrijven bevinden zich echter de meeste relatief jonge snelgroeiende bedrijven (gazellen). Dat meldt het CBS op

Lees verder  |  Reageer

Nog 4 weken, daarna vervalt je keuzevrijheid als werkgever

28 juli 2016 - ABCOUDE - De laatste fase van de Wet BeZaVa, de Wet beperking Ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters, gaat 1 januari 2017 in. Met deze wet wordt het eigenrisicodragerschap voor werkgevers uitgebreid. Eigenrisicodragers zijn dan ook verantwoordelijk voor de WGA-lasten en re-integratie van arbeidsongeschikte

Lees verder  |  Reageer

Bedrijven worstelen met beveiliging cloud

27 juli 2016 - ABCOUDE - Ondanks het toenemende belang van de cloud voor de bedrijfsvoering, nemen organisaties onvoldoende maatregelen om gevoelige gegevens in de cloud te beschermen. IT- afdelingen hebben geen grip op de helft van alle clouddiensten en op bedrijfsgegevens die in de

Lees verder  |  Reageer

Succes online reclamefolder steun voor ja-ja sticker

26 juli 2016 - ABCOUDE - Reclamefolders zijn onverminderd populair in Nederland, of ze nu in de brievenbus vallen of online op je scherm staan. Online folders zetten nagenoeg net zo vaak aan tot aankoop als de papieren variant, blijkt uit onderzoek. Koren op de

Lees verder  |  Reageer

Vertrouwen mkb'ers vrij stabiel

25 juli 2016 - ABCOUDE -Het ondernemersvertrouwen in het mkb is sinds begin 2015 vrij stabiel. Ondernemers in de bouw hebben het meeste vertrouwen in het ondernemersklimaat, ondernemers in de horeca het minste. Hoewel het veel ondernemers dankzij een aantrekkende economie weer voor de wind

Lees verder  |  Reageer

Nederland voor het eerst geen innovatievolger maar innovatieleider

25 juli 2016 - ABCOUDE - Nederland is in 2016 voor het eerst leidend in Europa op het gebied van innovatie. Samen met Denemarken, Duitsland, Finland en Zweden, vormt Nederland de kopgroep van landen die minimaal twintig procent boven het Europese gemiddelde scoren op 25

Lees verder  |  Reageer

Risico's met zzp'ers sinds Wet DBA te groot

25 juli 2016 - ABCOUDE - De Wet DBA (Deregulering beoordeling arbeidsrelaties) die sinds 1 mei de VAR opvolgt zorgt voor onrust. Volgens intermediair Yacht is duidelijk te merken dat er bedrijven zijn die niet meer met zzp'ers willen werken omdat ze de risico's op

Lees verder  |  Reageer

Opdracht van 2 ton te winnen in Veiligheid Innovatie Competitie

22 juli 2016 - ABCOUDE - Mkb’ers en startups met innovatieve ideeën over ‘intelligente data visualisatie’ hebben tot 5 september 12.00 uur de tijd om mee te dingen naar een opdracht ter waarde van 200.000 Euro. Waar gaat de competitie over? De Veiligheid Innovatie Competitie

Lees verder  |  Reageer

Ruim helft Nederlanders wil snel andere baan

22 juli 2016 - ABCOUDE - Meer dan 80 procent van alle Nederlandse werknemers is tevreden met zijn leven in het algemeen. 40 procent is echter niet content over het totaalplaatje van zijn werk. Deze ontevredenheid nam in een jaar tijd met 14 procent toe.

Lees verder  |  Reageer

Gewijzigde aanbestedingswet biedt MKB meer kansen

21 juli 2016 - ABCOUDE - Meer kansen voor het MKB, efficiëntere procedures en meer ruimte voor innovatie. Dat beoogt minister Kamp van Economische Zaken (EZ) met de gewijzigde aanbestedingswet die 1 juli 2016 in werking is getreden. De modernisering van de Wet uit 2013

Lees verder  |  Reageer

Zo stimuleer je voordelig rijden met een plug-in

21 juli 2016 - ABCOUDE - Leasebedrijven maken zich op voor een eindspurt op de fiscaal vriendelijke semi elektrische auto, de PHEV. Tot 2017 geldt nog een bijtelling van 15 procent. Daarna moet dit type auto's met 22 procent bijtelling concurreren met normale fossiele brandstofauto's.

Lees verder  |  Reageer

Tien voordelen voor werknemers

20 juli 2016 - ABCOUDE - Als werknemer moet je belasting betalen over je loon, dit kan met het progressieve tarief oplopen tot wel 52 procent. Geld dat je natuurlijk liever aan iets anders besteedt. Gelukkig heb je als werknemer wel fiscale en financiële voordelen.

Lees verder  |  Reageer

Arbeidsgehandicapten veel vaker zonder werk

20 juli 2016 - ABCOUDE - In 2015 telde Nederland 1,7 miljoen mensen tussen de 15 en 75 jaar die aangaven dat ze door een langdurige ziekte, aandoening of handicap belemmerd werden in het krijgen of uitvoeren van werk. Bijna 400 duizend van deze arbeidsgehandicapten

Lees verder  |  Reageer

Meeste ondernemers rijden zakelijk in privéauto

20 juli 2016 - ABCOUDE - Slechts 7 procent van de ondernemers geeft aan in een leaseauto te rijden. De meeste ondernemers rijden zakelijk in hun privéauto (59 procent). Op de tweede plaats staat de bedrijfsauto, waarbij de auto eigendom is van de onderneming (19

Lees verder  |  Reageer

Dresscode op kantoor: Jeans oké, teenslippers absoluut niet

19 juli 2016 - ABCOUDE - Tijdens hete dagen trekken werkenden graag iets luchtigs aan. Welke kleding kan nu wel en welke kan niet op kantoor? Flexplekaanbieder Regus deed onderzoek onder 40.000 kantoorwerkers uit 100 landen. Een pak met das of een mantelpak op het

Lees verder  |  Reageer

De stageovereenkomst

19 juli 2016 - ABCOUDE - Het lopen van een stage draagt bij aan de ontwikkeling van de student. Tevens is het voor jou als ondernemer een uitgelezen kans om nieuwe werknemers aan te trekken. In de periode dat de stagiair bij jou meedraait in

Lees verder  |  Reageer

Thuiswerkovereenkomst, inclusief voorbeeldcontract

18 juli 2016 - ABCOUDE - Thuiswerken kan een uitkomst zijn. Veel werknemers staan dan ook open voor de mogelijkheid hun dienstbetrekking geheel of gedeeltelijk vanuit hun eigen huis te verrichten. Het is echter wel belangrijk hier goede afspraken over te maken en deze ook

Lees verder  |  Reageer

Internetconsultatie over vereenvoudiging teruggaaf btw en milieubelasting oninbare vorderingen

18 juli 2016 - ABCOUDE - Het ministerie van Financiën heeft een internetconsultatie geopend over de voorgenomen vereenvoudiging van de teruggaaf van btw en, indien van toepassing, energiebelasting, leidingwaterbelasting of afvalstoffenbelastering, voor oninbare vorderingen. • Recht op teruggaaf na 1 jaar wanbetaling • Vermindering gelijk

Lees verder  |  Reageer

Nederlanders zitten dagelijks (te) veel

15 juli 2016 - ABCOUDE - Nederlanders zijn fervente zitters. We brengen dagelijks gemiddeld 8,7 uur zittend door. Hoger opgeleiden zittten gemiddeld 9,5 uur per dag. Jongeren (12 tot 20 jaar) scoren gemiddeld 10,4 uur per dag. Europees zitten we hiermee in de top. Veel

Lees verder  |  Reageer

Bedrijfsleven geen prioriteit voor politie

14 juli 2016 - ABCOUDE - Bijna 40 procent van de ondernemers vindt dat de politie te weinig aandacht heeft voor criminaliteit gericht tegen het bedrijfsleven. Dat blijkt uit een enquête van Forum over het functioneren van de politie, drie jaar na de vorming van

Lees verder  |  Reageer

Flexibel werken: ook iets voor jou?

12 juli 2016 - ABCOUDE - Het Nieuwe Werken is allang niet meer zo nieuw. Meer en meer medewerkers werken thuis, onderweg of vanaf hun zeilboot op de Friese meren. In de vroege ochtend of in de late uurtjes. Flexibel werken is in zwang. Maar

Lees verder  |  Reageer

De kostenvergoeding en de werkkostenregeling

08 juli 2016 - ABCOUDE - Je kunt ervoor kiezen je werknemer een vaste kostenvergoeding te geven. Deze kostenvergoeding wordt dan met het loon uitbetaald en is ter dekking van kleine, vaak moeilijk te specificeren kosten. Er zijn echter wel wat eisen aan een vaste

Lees verder  |  Reageer

Bedrijven pakken kinderarbeid aan

08 juli 2016 - ABCOUDE - Bedrijven met goede plannen om kinderarbeid aan te pakken kunnen vanaf nu een beroep doen op het Kinderarbeidfonds. Hun financiële inspanning wordt door het fonds verdubbeld. Het fonds is donderdagmiddag in de Tweede Kamer gepresenteerd door minister Ploumen (Buitenlandse

Lees verder  |  Reageer

Administrateurs verliezen baan door digitalisering

08 juli 2016 - ABCOUDE - Door de digitalisering heeft een groot aantal financieel administratief werknemers zijn of haar baan verloren in bijvoorbeeld de financiële sector, de handel en de industrie. Er zijn voor deze werkzoekenden voornamelijk kansen buiten het administratieve werkveld, zo blijkt uit

Lees verder  |  Reageer

Wat komt er kijken bij het aannemen van een werknemer?

07 juli 2016 - ABCOUDE - Je eerste werknemer is een gebeurtenis die je waarschijnlijk lang zal bijblijven. Behalve ondernemer word je immers ook werkgever en dat geeft meer verplichtingen dan je vermoedt. Nog afgezien van de vraag of je geschikt bent om leiding te

Lees verder  |  Reageer

Banken vergoeden mkb honderden miljoenen om derivaten

06 juli 2016 - ABCOUDE - ABN Amro, ING, SNS en Van Lanschot gaan mkb-ondernemers met rentederivaten ruimer compenseren. Zij zijn akkoord met het door de onafhankelijke derivatencommissie opgestelde herstelkader. Daarin wordt bepaald hoe deelnemende banken beoordelingen moeten uitvoeren en met welke herstelacties zij mkb’ers

Lees verder  |  Reageer

Brexit leidt tot lichte toename faillissementen in Nederland

06 juli 2016 - ABCOUDE - De Brexit heeft op korte termijn gematigde negatieve effecten op de Nederlandse economie, onder meer door dalend vertrouwen onder consumenten en investeerders. Het aantal faillissementen in Nederland zal licht stijgen. Dat voorspelt kredietverzekeraar Atradius op basis van een onderzoek

Lees verder  |  Reageer

Belastingkorting bij afkopen van Pensioen in Eigen Beheer

05 juli 2016 - ABCOUDE - DGA's kunnen binnenkort hun Pensioen in Eigen Beheer fiscaal voordelig afkopen. Staatssecretaris Wiebes van Financiën komt op Prinsjesdag met een oplossing voor de zogeheten pensioenklem waarmee veel DGA's te maken hebben. De belastingkorting is mede tot stand gekomen mede

Lees verder  |  Reageer

Meeste zzp'ers voldoen niet aan eisen Wet DBA

05 juli 2016 - ABCOUDE - De Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) is twee maanden van kracht en de eerste gevolgen worden zichtbaar. Opdrachtgevers zijn zeer afwachtend om volgens de nieuwe wet zzp’ers in te huren. Dat zorgt vooralsnog voor minder werk. Daarnaast blijkt dat

Lees verder  |  Reageer

Werknemer onderschat kans op demotie

04 juli 2016 - ABCOUDE - Werknemers achten het onwaarschijnlijk dat zij in de laatste tien jaar voor hun pensioen te maken krijgen met demotie. Doodzonde, want hiermee is hun werkzame leven een stuk aangenamer te maken, blijkt uit onderzoek naar gezondheid en pensioen onder

Lees verder  |  Reageer

Bedrijven investeren bijna 5 miljard euro in energie en milieu

01 juli 2016 - ABCOUDE - Nederlandse bedrijven investeerden in 2015 samen voor bijna 1,4 miljard euro in energiezuinige maatregelen en 3,3 miljard euro in milieuvriendelijke technieken. Dit blijkt uit de jaarverslagen van de Energie-investeringsaftrek (EIA) en de Milieu-investeringsaftrek/Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (MIA/Vamil). • 239 miljoen

Lees verder  |  Reageer

Tool voor meten werkstress in je bedrijf

30 juni 2016 - ABCOUDE - Ruim een derde van het werkgerelateerde ziekteverzuim ontstaat door werkstress, onder andere door werkdruk en ongewenst gedrag op de werkvloer. Dit kost werkgevers veel geld. De Inspectie SZW heeft deze week een online zelfinspectietool gelanceerd, waarmee werkgevers door de

Lees verder  |  Reageer

Ruim helft van salaris op aan belastingen en premies

30 juni 2016 - ABCOUDE - Ruim de helft van het bruto-inkomen van huishoudens gaat op aan belastingen en premies. De hogere inkomens dragen naar verhouding het meest af aan inkomstenbelasting en premies volksverzekeringen. Van de totale lasten wordt 48 procent opgebracht door de 20

Lees verder  |  Reageer

Zo mag je wifi-tracking inzetten

29 juni 2016 - ABCOUDE - Bijna iedereen heeft tegenwoordig een smartphone bij zich en daar kun je als ondernemer je voordeel mee doen. Via wifi-tracking kun je interessante zaken aan de weet komen over bijvoorbeeld het winkelgedrag van klanten. Maar er zijn grenzen. Niet

Lees verder  |  Reageer

Minimumsalaris voor de directeur-grootaandeelhouder

28 juni 2016 - ABCOUDE - Als directeur-grootaandeelhouder vervul je vaak een functie waarvoor in het maatschappelijke verkeer een hoog salaris gebruikelijk is. De Belastingdienst ontvangt veel loonbelastinginkomsten door deze hoge salarissen. Als directeur-grootaandeelhouder kun je bijna altijd je eigen salaris bepalen, waardoor je loonbelasting

Lees verder  |  Reageer

‘Stimuleer particuliere investeringen in MKB’

28 juni 2016 - ABCOUDE - Voorzitter Michaël van Straalen van MKB-Nederland pleit voor een nieuwe fiscale faciliteit om particuliere investeringen in het mkb te stimuleren. "Met een budget van 50 miljoen zou via een vrijstelling in box 3 een vermogen van zo’n 4 miljard

Lees verder  |  Reageer

Een arbeidsovereenkomst wijzigen of aanvullen

27 juni 2016 - ABCOUDE - Na het sluiten van een arbeidsovereenkomst kunnen er situaties optreden waardoor een wijziging of aanvulling op de arbeidsovereenkomst gewenst is. Kleine aanpassingen kunnen gemakkelijk worden opgenomen door middel van een addendum op de bestaande arbeidsovereenkomst. In een addendum kunnen

Lees verder  |  Reageer

‘Geen verhoging premie borgstelling kredieten mkb’

24 juni 2016 - ABCOUDE - MKB-Nederland trekt aan de bel over de plannen van het kabinet om de premie voor ondernemers voor de borgstellingsregeling BMKB te verhogen. "Echt heel onverstandig" zegt directeur Leendert-Jan Visser in het Algemeen Dagblad. "Dat maakt deze voor het mkb

Lees verder  |  Reageer

Betaalgedrag gemeenten nauwelijks verbeterd

23 juni 2016 - ABCOUDE - MKB-Nederland is nog altijd niet te spreken over het betaalgedrag van lokale overheden. Slechts 42 procent van alle gemeenten slaagden er vorig jaar in om 90 procent van de rekeningen van het bedrijfsleven binnen de wettelijke termijn van 30 dagen

Lees verder  |  Reageer

Nieuwe maatregelen tegen belastingontwijking

23 juni 2016 - ABCOUDE - De renteaftrek voor bedrijven wordt beperkt, er komt een algemene anti-misbruikbepaling tegen kunstmatige constructies en shoppen tussen belastingstelsels wordt aangepakt. De 28 landen van de Europese Unie binden de strijd aan tegen belastingontwijking. Onder Nederlands voorzitterschap werd een akkoord

Lees verder  |  Reageer

Regels en sancties schijnconstructies

22 juni 2016 - WHITEPAPER - De nieuwe Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS) pakt ondernemers én opdrachtgevers aan die regels en cao-afspraken omzeilen. Het pakket maatregelen is gepresenteerd als een drietrapsraket. Op 1 juli 2015 en 1 januari 2016 zijn al nieuwe regels ingevoerd. Op 1

Lees verder  |  Reageer

Het belang van een arbeidsovereenkomst met jezelf (incl. contract)

22 juni 2016 - ABCOUDE - Een arbeidsovereenkomst met jezelf, het klinkt gek maar kan veel belang hebben en is soms zelfs verplicht. Een arbeidsovereenkomst met de directeur-grootaandeelhouder lijkt sterk op een normale arbeidsovereenkomst, er zijn echter kleine verschillen. Bovendien is er een aantal belangrijke

Lees verder  |  Reageer

In 2015 1,5 miljard euro extra financiering voor bedrijven

21 juni 2016 - ABCOUDE - Met behulp van verschillende financieringsinstrumenten die de overheid ondernemers te bieden heeft, is in 2015 circa € 1,5 miljard aan financieringen in de markt mogelijk gemaakt die anders niet van de grond waren gekomen. Dat is ten opzichte van

Lees verder  |  Reageer

Nederlandse exporteurs verwachten ‘Bremain’

21 juni 2016 - AMSTERDAM - Twee op de drie Nederlandse exporteurs verwachten dat het Verenigd Koninkrijk ook na 23 juni nog tot de Europese Unie behoort. Dan gaan de Britten naar de stembus voor het referendum over een ‘Brexit’. Een meerderheid Nederlandse exporteurs is

Lees verder  |  Reageer

Werken met oproepkrachten, de voorovereenkomst

20 juni 2016 - ABCOUDE - Als je meer werk krijgt, kan er vraag naar flexibele arbeidskrachten ontstaan. Er zijn verschillende mogelijkheden om flexibele arbeidskrachten in te huren. Eén van de meest vrije vormen is doormiddel van een voorovereenkomst. Aan deze overeenkomsten zijn wel een

Lees verder  |  Reageer

Oudere werknemers onvoldoende benut

17 juni 2016 - ABCOUDE - Het lukt Nederland maar matig om de economische kracht van oudere werknemers (55+) te benutten. Van de 34 onderzochte OESO-landen - de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling - scoort Nederland een 21e plek. IJsland blijft, net als vorig

Lees verder  |  Reageer

Werkloosheid daalt verder

17 juni 2016 - ABCOUDE - In mei waren er 560 duizend mensen werkloos. Dat is 6,3 procent van de beroepsbevolking. Het aantal werklozen is de afgelopen drie maanden met gemiddeld 7 duizend per maand gedaald. Ten opzichte van mei 2015 zijn er 57 duizend

Lees verder  |  Reageer

Participatiewet, wat zijn de regels en hoe creëer je draagvlak?

15 juni 2016 - ABCOUDE - Hoe krijg je draagvlak binnen jouw organisatie voor mensen met een arbeidsbeperking? Werkgevers hebben sinds de invoering van de Participatiewet – 2015 – nog steeds moeite om mensen met een arbeidsbeperking of grote afstand tot de arbeidsmarkt in het

Lees verder  |  Reageer

Meer kansen mkb door betere standaardnormen

14 juni 2016 - ABCOUDE - Mkb’ers en innovatieve ondernemers beter in staat stellen om in heel Europa te ondernemen. De Europese afzetmarkt voor nieuwe producten vergroten. De samenwerking tussen Europese onderzoekers en ondernemers vergemakkelijken, waardoor zij sneller nieuwe producten en diensten kunnen ontwikkelen. Dit

Lees verder  |  Reageer

Werkstress, doe jij er wat aan?

14 juni 2016 - ABCOUDE - Wie de cijfers laat bezinken, realiseert zich dat er echt een groot probleem is op de werkvloer: stress. Zo hebben alleen al 240.000 jongeren tussen de 25 en 35 jaar last van burn-out klachten en worden per jaar in

Lees verder  |  Reageer

Aantal faillissementen weer gedaald

13 juni 2016 - ABCOUDE - Het aantal failliet verklaarde bedrijven is opnieuw gedaald. In mei 2016 zijn er 46 faillissementen minder uitgesproken dan in april, meldt het CBS. Vorige maand was de daling 9. De meeste faillissementen zijn opnieuw uitgesproken in de handel. •

Lees verder  |  Reageer

Ondernemers willen meer samenwerken met gemeenten

13 juni 2016 - ABCOUDE - MKB-Nederland en VNO-NCW gaan alle wethouders Economische Zaken in Nederland vragen om in een verklaring vast te leggen of en hoe zij zich willen inzetten om het ondernemersklimaat in hun gemeente te verbeteren en de samenwerking met andere gemeenten,

Lees verder  |  Reageer

Zo kun je loon tot je winst uit onderneming rekenen

13 juni 2016 - ABCOUDE - Naast je winst uit onderneming, kun je als zelfstandig ondernemer ook een dienstbetrekking hebben. Hoewel een dienstbetrekking prima kan bestaan naast je eigen onderneming, kan het wel voor problemen zorgen indien je hierdoor niet meer aan het urencriterium voldoet.

Lees verder  |  Reageer

De fictieve dienstbetrekking

10 juni 2016 - ABCOUDE - Er zijn verschillende soorten arbeidsrelaties. Bovendien zijn er binnen de groep dienstbetrekking ook nog verschillende varianten. Eén van de varianten is de fictieve dienstbetrekking. Wat is dit en wanneer krijg je ermee te maken? De redactie bespreekt een aantal

Lees verder  |  Reageer

Nederland tweede landbouwexporteur ter wereld

08 juni 2016 - ABCOUDE - In 2015 bedroeg de landbouwexport 81,3 miljard euro, de hoogste waarde ooit. Na de Verenigde Staten is ons land de grootste landbouwexporteur in de wereld. Na Nederland volgen Duitsland, Brazilië en Frankrijk. Inclusief landbouwgerelateerde producten zoals landbouwmachines en meststoffen

Lees verder  |  Reageer

'Crowdfunding moet je als ondernemer echt willen'

07 juni 2016 - ABCOUDE - Mkb'ers vinden financiering steeds vaker via crowdfunding. Toch is het traject niet zo eenvoudig als sommigen denken. Jan-Willem Onink, partner in Collin Crowdfund, zegt dat twee van de drie aanvragen uiteindelijk worden afgewezen. Hij heeft praktische tips voor een

Lees verder  |  Reageer

Lage winkelhuur geen remedie voor leegstand

07 juni 2016 - ABCOUDE - Al ligt de huurprijs nog zo laag, sommige winkelpanden zijn niet meer te verhuren. Huren dalen al met 10 tot 15 procent met iedere honderd meter afstand tot het centrum van het winkelgebied, maar ergens houdt het op. "Voor

Lees verder  |  Reageer

Betere regels voor concurrentie overheden met bedrijfsleven

06 juni 2016 - ABCOUDE - Het kabinet wil de mogelijkheden voor overheden een uitzondering te maken op de Wet markt en overheid inperken. Er komen betere regels voor overheden die concurreren met het bedrijfsleven. De gevolgen voor ondernemers van eventuele concurrentie worden zwaarder meegewogen.

Lees verder  |  Reageer

Parttime een eigen bedrijf beginnen populair

06 juni 2016 - ABCOUDE - Mensen die een bedrijf willen opstarten, beginnen het liefst als parttimer. Belangrijkste reden hiervoor is het behoud van een baan en de financiële zekerheid die daarbij hoort. Het klassieke beeld van de fulltime starter is voor velen niet meer

Lees verder  |  Reageer

Leidinggevende overschat zichzelf

03 juni 2016 - ABCOUDE - De Nederlandse werknemer heeft steeds meer behoefte aan meer zelfsturing en eigen regie. Waar de leidinggevende zichzelf een 8,2 geeft voor zijn leiderschapsstijl, geeft de medewerker zijn leidinggevende met een 5,6 nog maar net een voldoende. Dit blijkt uit

Lees verder  |  Reageer

Arbeidsuitbuiting op de loer bij vrachtwagenchauffeurs

01 juni 2016 - ABCOUDE - Signalen van arbeidsuitbuiting werden geconstateerd bij een controle van vrachtwagenchauffeurs. Daarnaast werden ook onderbetaling, te veel uren achter het stuur en lang wachten op een nieuwe opdracht, geconstateerd. De controle vond plaats op 10 parkeerplaatsen verspreid over het land

Lees verder  |  Reageer

Baas heeft in slaapkamer werknemer niets te zoeken

01 juni 2016 - ABCOUDE - Leuk zo'n smartphone of wearable 'van de zaak', totdat blijkt dat de werkgever minutieus de data zit bij te houden over het slaapgedrag van medewerkers, hun hartslagritmes en waar zij zich in het weekeinde ophouden. Gebeurt niet? Nou, voorbeelden

Lees verder  |  Reageer

Verkoop bedrijfswagens fors gestegen

31 mei 2016 - ABCOUDE - Het gaat goed met de verkoop van bedrijfswagens. De bedrijfsautobranche is het jaar met een forse omzetstijging begonnen. In het eerste kwartaal van 2016 werd ruim 16 procent meer omgezet dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Het gaat

Lees verder  |  Reageer

Rendement komt bij crowdfunding op tweede plaats

31 mei 2016 - ABCOUDE - De belangrijkste succesfactor voor crowdfunding is of het project aanspreekt bij potentiële investeerders. 41 procent van de geldschieters hecht meer waarde aan het doel van het project dan hoeveel rendement een crowdfunding oplevert. In totaal geeft 23 procent aan

Lees verder  |  Reageer

Intermediair geen vervanging voor modelovereenkomsten

30 mei 2016 - ABCOUDE - Met het verdwijnen van de VAR is er onrust gekomen in de wereld van opdrachtgevers en zzp’ers. Het idee bestaat dat deze onrust kan worden weggenomen door te gaan werken met een intermediair. Werken met een intermediair wil echter

Lees verder  |  Reageer

Wettelijk minimumloon per 1 juli 2016

30 mei 2016 - ABCOUDE - De overheid heeft de nieuwe brutobedragen bekendgemaakt van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon. Beide worden per 1 juli 2016 verhoogd. Het wettelijk brutominimumloon (WML) voor werknemers van 23 jaar en ouder bij een volledig dienstverband wordt per 1

Lees verder  |  Reageer

Europa: makkelijk online kopen in de EU

30 mei 2016 - ABCOUDE - De Europese Commissie heeft voorstellen gedaan die het voor consumenten in de EU veiliger en makkelijker moeten maken om online aankopen in het buitenland te doen. Zo komt er een einde aan geoblocking waarbij bezoekers van buitenlandse webshops geen

Lees verder  |  Reageer

Top 5 ergernissen aan hygiëne collega's

27 mei 2016 - ABCOUDE - De hygiëne van collega’s levert Nederlandse werknemers heel wat ergernissen op. Een derde vindt het geen pretje om handen te schudden of drie zoenen te geven als begroeting. 47 procent ergert zich aan collega’s die niezen of hoesten in

Lees verder  |  Reageer

Einde hypotheekrenteaftrek: prijs koopwoning 12 procent omlaag

25 mei 2016 - ABCOUDE - De prijzen voor koopwoningen dalen met 12 procent en de netto huren voor de sociale sector komen 32 procent hoger te liggen. Op deze bewegingen in de woonmarkt moet je rekenen als je hypotheekrenteaftrek, huurregulering, huurtoeslag en overdrachtsbelasting volledig

Lees verder  |  Reageer

Zzp'er minder gestrest en meer bevlogen

25 mei 2016 - ABCOUDE - Zelfstandig ondernemers zonder personeel ervaren minder werkdruk en hebben minder vaak burn-outklachten dan werknemers. Ook zijn ze meer bevlogen, vinden ze hun werk gevarieerder en willen ze later met pensioen dan werknemers. Wel voelen zelfstandig ondernemers zich vaker fysiek

Lees verder  |  Reageer

Kies de juiste modelovereenkomst (2)

24 mei 2016 - ABCOUDE - Met een modelovereenkomst krijgt de opdrachtgever vooraf zekerheid dat hij geen loonheffingen in hoeft te houden. Hierdoor is gebruik maken van een modelovereenkomst handig, je loopt immers minder risico. Het werken met een modelovereenkomst is echter niet verplicht. Het

Lees verder  |  Reageer

Pas op je rekening- en betaalinformatie!

24 mei 2016 - COLUMN - Jouw rekeninginformatie, in feite een weergave van je koop– en leefgedrag, is goud waard! Toch zijn er veel mensen, en jij misschien ook wel, die hier onnadenkend en slordig mee omgaan. Zie ook: Ben jij ook een ‘smartphone zombie?’

Lees verder  |  Reageer

Kies de juiste modelovereenkomst (1)

23 mei 2016 - ABCOUDE - Met een modelovereenkomst krijgt de opdrachtgever vooraf zekerheid dat hij geen loonheffingen in hoeft te houden. Hierdoor is gebruik maken van een modelovereenkomst handig, je loopt immers minder risico. Het werken met een modelovereenkomst is echter niet verplicht. Het

Lees verder  |  Reageer

Bedrijven gedijen beter onder buitenlandse zeggenschap

20 mei 2016 - ABCOUDE - De omzet en werkgelegenheid bij in Nederland actieve bedrijven onder buitenlandse zeggenschap nemen harder toe dan bij bedrijven onder Nederlandse zeggenschap. Tussen 2010 en 2013 stegen de omzet en werkgelegenheid van deze buitenlandse bedrijven gezamenlijk met respectievelijk 17,2 en

Lees verder  |  Reageer

Nederlandse bedrijven doelwit van afpersing

19 mei 2016 - ABCOUDE - Cybercriminelen met schuilnamen als DD4BC, Lizard Squad en Armada persen bedrijven af door te dreigen met een DDoS-aanval. Ook Nederlandse bedrijven zijn inmiddels doelwit. • Meestal eerst kleine aanval • Laat je niet afpersen en betaal niet • Doe

Lees verder  |  Reageer

Op verzoek weer: Slim flexibel werken in je mkb-bedrijf

19 mei 2016 - WHITEPAPER - Steeds meer werknemers werken flexibel. Zo kunnen ze hun eigen tijd indelen en werk en privé beter afstemmen. Werkgevers profiteren ervan door tevreden medewerkers en klanten, een hogere productiviteit en flinke kostenbesparingen op werkplekken en reistijd. Met de huidige

Lees verder  |  Reageer

Fiscus helpt ondernemers bij baan voor vluchteling

19 mei 2016 - ABCOUDE - Werkgevers die een vluchteling in dienst nemen, kunnen gebruik maken van tal van regelingen en subsidies. Van tijdelijke loonkostensubsidie tot op proef werken. Vooral gemeenten spelen een prominente rol. Wat ze aanbieden verschilt bijna per gemeente. Welke regelingen zijn

Lees verder  |  Reageer

Top 10 belastingparadijzen (2)

18 mei 2016 - ABCOUDE - Belastingparadijzen, belastingontduiking en belastingontwijking zijn de laatste tijd een hot item. Voor veel Nederlanders is dit echter geen alledaagse kost. Welke belastingparadijzen zijn er en wat maakt deze landen dan zo voordelig? De redactie beschreef eerder al een aantal

Lees verder  |  Reageer

Bank begint platform voor crowdfunding

17 mei 2016 - ABCOUDE - Online bank Knab biedt sinds kort een platform aan voor crowdfunding. Het platform is opgezet voor ondernemers met een financieringsbehoefte tussen 50.000 en 1.000.000 euro. René Frijters, oprichter van Knab: "We combineren de grote behoefte van veel mkb’ers om

Lees verder  |  Reageer

Zieke werknemer heeft ook recht op privacy

17 mei 2016 - ABCOUDE - Een zieke werknemer zorgt altijd voor ongemak. Maar voor kleine werkgevers kan een zieke werknemer extra hard aankomen. Een zieke werknemer zou zelfs het verschil uitmaken tussen winst en verlies bij MKB'ers, aldus onderzoek. Niet vreemd dus dat werkgevers

Lees verder  |  Reageer

Nederland kampioen belastingontwijking

13 mei 2016 - ABCOUDE - Belastingparadijs of niet, van alle EU-landen biedt Nederland internationale bedrijven het ruimste aanbod aan mogelijkheden om belasting te ontwijken. Nederland scoort het hoogst van alle EU-lidstaten, namelijk op 17 van de 33 indicatoren die de Europese Commissie hanteert voor

Lees verder  |  Reageer

Zelfstandig ondernemer gelukkigst met zijn werk

13 mei 2016 - ABCOUDE - In Nederland zijn zelfstandig ondernemers het meest gelukkig in hun werk. Op plek 2 staat directiesecretaresse, gevolgd door process operators. Dat blijkt uit de Job Happiness Index 2016, uitgevoerd door vacaturesite Indeed. Het onderzoek geeft inzicht in wat werkgeluk

Lees verder  |  Reageer

Top 10 belastingparadijzen (1)

12 mei 2016 - ABCOUDE - Belastingparadijzen, belastingontduiking en belastingontwijking zijn de laatste tijd een hot item. Voor veel Nederlanders is dit echter geen alledaagse kost. Welke belastingparadijzen zijn er en wat maakt deze landen dan zo voordelig? De redactie beschrijft een aantal welbekende belastingparadijzen

Lees verder  |  Reageer

Opnieuw minder faillissementen

12 mei 2016 - ABCOUDE - Het aantal failliet verklaarde bedrijven is opnieuw gedaald. In april 2016 zijn er 15 faillissementen minder uitgesproken dan in maart, meldt het CBS. Vorige maand was de daling 88. De meeste faillissementen zijn opnieuw uitgesproken in de handel. •

Lees verder  |  Reageer

Tijdelijke kracht vaker op vast werk

12 mei 2016 - ABCOUDE - Tijdelijk werk is aan het veranderen. Tijdelijke arbeidskrachten hebben gemiddeld steeds meer vaardigheden, steeds langere werkervaring en een steeds hogere opleiding. Er wordt van ze verwacht dat ze autonomer werken, meer verantwoordelijkheid nemen en meer flexibiliteit tonen. En steeds

Lees verder  |  Reageer

Aanhoudingen na fraude met lonen

11 mei 2016 - ABCOUDE - Twee verdachten zijn deze week aangehouden omdat zij werknemers lieten werken met gefingeerde dienstverbanden. Op papier kregen de werknemers een hoger loon dan dat zij daadwerkelijk ontvingen. De ene verdachte, 33 jaar, is eigenaar van een uitzendbureau in Den

Lees verder  |  Reageer

Meer klanten door online reviews

11 mei 2016 - WHITEPAPER - Je schudt de hand van een blije klant. Hij bedankt je voor de goede en snelle service. Later op de dag belt een nieuwe klant op, die via via van je diensten heeft gehoord. Mond-tot- mondreclame doet het voor

Lees verder  |  Reageer

Uitzendbureaus gaan 50-plussers pluggen

11 mei 2016 - ABCOUDE - De kans dat een werkloze 50-plusser wordt uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek zal iets stijgen. Uitzendbureaus gaan bij een zoekopdracht ook altijd een 50-plus kandidaat aanbieden aan de werkgever. Tenminste, dat is de bedoeling. Het afgelopen jaar heeft slechts 36

Lees verder  |  Reageer

Belastingontwijking vs. belastingontduiking, wat mag wel en wat mag niet?

10 mei 2016 - ABCOUDE - Na de Panama Papers, waarin een enorme hoeveelheid aan gegevens omtrent belastingontwijking en belastingontduiking naar voren is gekomen, is belastingontwijking en belastingontduiking het gesprek van de dag. Niemand wil natuurlijk meer belasting betalen, als dit kan worden voorkomen. Er

Lees verder  |  Reageer

Gevoelige accountants sjoemelen sneller met de cijfers

09 mei 2016 - ABCOUDE - Interne accountants die gevoelig zijn voor emoties van anderen, manipuleren eerder de cijfers als hun manager dat van ze vraagt. Maar alleen wanneer die manager daarbij uit is op persoonlijk gewin, zoals het binnenhalen van een bonus of promotie.

Lees verder  |  Reageer

In 2015 hoogste aantal stakingen in negen jaar

06 mei 2016 - ABCOUDE - Meer werkonderbrekingen dan in de voorgaande acht jaar, maar een betrekkelijk laag aantal verloren arbeidsdagen. Daarmee is 2015 te kenmerken als het gaat om werkstakingen. Het werk werd 27 keer neergelegd, waarmee 48 duizend arbeidsdagen gemoeid waren. Dat meldt

Lees verder  |  Reageer

9 Tips voor een gezonde cashflow

04 mei 2016 - WHITEPAPER - Cash is de levensader van je bedrijf. In een ideale wereld komt er in je bedrijf meer geld binnen dan er uit gaat. Zo kun je altijd al je kosten betalen. De praktijk is helaas lastiger. Trage betalers, onverwachte

Lees verder  |  Reageer

Dit moet je niet opnemen in een freelanceovereenkomst (2)

29 april 2016 - ABCOUDE - Opdrachtgevers en opdrachtnemers kunnen vanaf 1 mei 2016 gaan werken met de modelovereenkomsten, te vinden op de site van de Belastingdienst. Je kunt ze ook zelf opstellen. Wat moet je niet opnemen in de freelanceovereenkomst? De redactie stelde de

Lees verder  |  Reageer

Wil je ook minder voor je hypotheek betalen?

28 april 2016 - COLUMN - Nee deze column gaat niet over rentemiddeling, daar is al genoeg over geschreven, maar over renteopslagvermindering. Kort geleden maakte de NVM bekend, dat de huizenprijzen wederom gestegen zijn, dus ook de waarde van jouw en mijn huis. De kans

Lees verder  |  Reageer

Dit moet je opnemen in een freelanceovereenkomst (1)

26 april 2016 - ABCOUDE - Opdrachtgevers en opdrachtnemers kunnen vanaf 1 mei 2016 gaan werken met de modelovereenkomsten, te vinden op de site van de Belastingdienst. Je kunt ze ook zelf opstellen. Wat moet je opnemen in de freelanceovereenkomst? De redactie stelde de absolute

Lees verder  |  Reageer

Wet werk en zekerheid en minimumjeugdloon aangepast

25 april 2016 - ABCOUDE - Het kabinet heeft met coalitiepartners en sociale partners overeenstemming bereikt over aanpassingen van de Wet werk en zekerheid (Wwz). Ook wordt het minimumjeugdloon in stappen afgeschaft vanaf 21 jaar. Jongeren gaan een volwaardig salaris ontvangen. Dit zijn de belangrijkste

Lees verder  |  Reageer

Meeste bedrijven verwachten dat inhuren ZZP'er moeilijker wordt

21 april 2016 - ABCOUDE - Drie kwart (72 procent) van de organisaties denkt dat met de invoering van de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) het moeilijker wordt zzp'ers in te huren. Een kwart verwacht ook minder van zzp'ers gebruik te zullen maken. • Veel

Lees verder  |  Reageer

88 procent Nederlandse bedrijven geconfronteerd met te late betalingen

21 april 2016 - AMSTERDAM - Bijna 9 op de 10 Nederlandse bedrijven kregen vorig jaar te maken met achterstallige betalingen door zakelijke klanten. 20 procent van de ondernemers moest hierdoor betalingen aan hun eigen leveranciers noodgedwongen uitstellen. Dit is voor een vijfde van de

Lees verder  |  Reageer

Webinar verdwijning van de VAR, dit zegt de Belastingdienst erover

20 april 2016 - ABCOUDE - In afwachting van de modelovereenkomsten en het definitief vervallen van de VAR, heeft de Belastingdienst een tweetal webinars verzorgd. Voor degene die deze hebben gemist, heeft de redactie een samenvatting gemaakt van de belangrijkste besproken zaken. Voor degenen die

Lees verder  |  Reageer

Een Panamaatje ook iets voor jou?

19 april 2016 - COLUMN - De ene na de andere onthulling over bedrijven en personen, die gebruik maken van een constructie om via een belastingparadijs geen of minder belasting te betalen, verschijnt in de media. Zoals iedereen wil ik ook het liefst zo min

Lees verder  |  Reageer

Zo pak je loonkostensubsidie en premiekorting

19 april 2016 - ABCOUDE - Het aannemen van een medewerker met een arbeidsbeperking kan meer opleveren dan verwacht. Je toont jezelf een maatschappelijk betrokken ondernemer wat altijd goed valt bij (mogelijke) klanten, de overheid geeft aantrekkelijke ondersteuning als premiekorting en loonkostensubsidie en je hebt

Lees verder  |  Reageer

Overdracht nekslag voor familiebedrijf

18 april 2016 - ABCOUDE - De eerste generatiewisseling van familiebedrijven gaat in bijna zeven op de tien gevallen mis. Oprichters houden vaak te veel macht in handen, waardoor de nieuwe generatie niet effectief kan ondernemen. Veel nieuwe bestuurders zijn te voorzichtig om het bedrijf

Lees verder  |  Reageer

Zo regel je fiscaal meewerkende kinderen (3)

15 april 2016 - ABCOUDE – Niet alleen de partner van een ondernemer kan meewerken in de onderneming, ook kinderen kunnen meewerken. Als ondernemer heb je verschillende fiscale mogelijkheden om dit meewerken financieel te regelen. De redactie stelde de verschillende mogelijkheden samen. • Arbeidsovereenkomst •

Lees verder  |  Reageer

Rijke landen met de hoogste en laagste belastingdruk

15 april 2016 - ABCOUDE - Nederlandse werknemers zijn de afgelopen jaren minder belasting gaan betalen. Het aandeel van het inkomen dat aan de fiscus afgedragen moet worden daalde voor een alleenstaande werknemer zonder kinderen van 40 procent in 2000 naar 36,2 procent in 2015.

Lees verder  |  Reageer

Wat kun je doen aan het geluid van collega's?

15 april 2016 - ABCOUDE - De grootste stoorzenders in een kantoor met flexibele werkplekken zijn collega's. Geluiden en spontane vragen leiden flink af en zorgen voor concentratieverlies. Wat is er aan te doen? • Geluid van de airco minst storend • Open werkvloer bron

Lees verder  |  Reageer

Zo regel je fiscaal een meewerkende partner (2)

14 april 2016 - ABCOUDE - De partner van een ondernemer kan meewerken in de onderneming, bijvoorbeeld door het bijhouden van de boekhouding. De ondernemer en zijn partner hebben verschillende fiscale mogelijkheden om dit meewerken te regelen. De redactie stelde de verschillende mogelijkheden samen. •

Lees verder  |  Reageer

Snelle betaling van mkb weer breder gesteund

14 april 2016 - ABCOUDE - Steeds meer bedrijven sluiten zich aan bij Betaalme.nu en zeggen daarmee toe de rekeningen van mkb-leveranciers binnen 30 dagen te betalen. Vandaag werd bekend dat Rabobank, PGGM, Schiphol Group en Havenbedrijf Amsterdam toetreden tot het initiatief. • Bedrijfsleven pakt handschoen

Lees verder  |  Reageer

Bol.com opnieuw sterkste retailmerk

14 april 2016 - ABCOUDE - Terwijl de sanering onder winkels hardnekkig voortzet, beleven de grootste retailmerken qua imago hoogtijdagen. Online warenhuis bol.com spant opnieuw de kroon. Qua prijs/kwaliteit-verhouding valt Bol.com overigens buiten de top 10. Het is niet alleen online dat de klok slaat.

Lees verder  |  Reageer

Wiebes verdubbelt boete zwart vermogen in buitenland

13 april 2016 - ABCOUDE - Staatssecretaris Wiebes van Financiën verdubbelt de boetes voor mensen die vermogen in het buitenland te laat aangeven bij de fiscus van 60 naar 120 procent. De onthullingen in verband met de Panama Papers zijn hier debet aan. • Geen aangifte:

Lees verder  |  Reageer

Zzp'ers massaal gedumpt vanwege afschaffing VAR

13 april 2016 - ABCOUDE - Bedrijven nemen op grote schaal afscheid van zzp'ers en freelancers. Dit met het oog op de afschaffing van de VAR en de invoering van de wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (wet DBA) per 1 mei 2016. Bedrijven hebben weinig vertrouwen

Lees verder  |  Reageer

Voorbeeldbrief: bevestiging van opdracht

13 april 2016 - ABCOUDE - Bij het aangaan van een opdracht dan wel bij het verstrekken van een opdracht kan het belangrijk zijn een schriftelijke opdrachtbevestiging te versturen. Hierin worden belangrijke elementen uit de offerte en/of overeenkomst tot opdracht herhaald. Ook bij een mondelinge

Lees verder  |  Reageer

Nederland in top 5 beste landen om te werken

12 april 2016 - AMSTERDAM - Nederland staat in de top 5 van meest aantrekkelijke landen van Europa om te werken. Van de een op de drie personen die een baan zoekt in het buitenland (34 procent), doet maar liefst 75 procent dit in het

Lees verder  |  Reageer

Microbedrijven kunnen digitaal deponeren

11 april 2016 - ABCOUDE - Kleine bedrijven kunnen sinds 1 april hun jaarrekening digitaal deponeren, meldt de Kamer van Koophandel. Een voorwaarde voor een bedrijf in de zogeheten 'bedrijfsklasse micro' is een omzet kleiner of gelijk aan 700.000 euro. • Ondernemingen ingedeeld in vier

Lees verder  |  Reageer

Laat Facebook voor je werken

11 april 2016 - CHECKLIST - Bijna iedereen zit op Facebook. Een ultieme kans dus om ook zakelijk je voordeel uit te halen. Daarom bieden we je met plezier deze Facebook Checklist aan. De Facebook Checklist geeft je inzicht in de verschillende mogelijkheden die Facebook

Lees verder  |  Reageer

Faillissementsfraudeurs per 1 juli harder aangepakt

08 april 2016 - ABCOUDE - Faillissementsfraudeurs wordt het lastiger gemaakt. De Eerste Kamer is akkoord met twee maatregelen die faillissementsfraude harder aanpakken. Zo mag een malafide bestuurder vijf jaar lang geen rechtspersoon meer besturen. De maatregelen treden naar verwachting op 1 juli 2016 in

Lees verder  |  Reageer

Nieuwe subsidies via de provincie

07 april 2016 - ABCOUDE - Middenstanders kunnen vanaf 10 mei een beroep doen op een landelijke subsidiepot van 55 miljoen euro, die grotendeels wordt verdeeld via de provincie. Zo verdeelt de provincie Zuid-Holland 8,5 miljoen euro. De 'MIT Regio en Topsectorenregeling' is voor ondernemers

Lees verder  |  Reageer

Klant betaalt niet? 10 tips voor een effectieve aanmaning

07 april 2016 - AMSTERDAM - Niets is zo frustrerend als een klant die niet of niet tijdig betaalt. Het zorgt voor irritatie, bemoeilijkt de verdere samenwerking en kan de cashflow van je bedrijf schaden. Stuur dus een tijdige aanmaning. Deze tien tips laten zien

Lees verder  |  Reageer

Einde VAR: Er een voorbeeld aan nemen

06 april 2016 - WHITEPAPER - De rol van de Verklaring arbeidsrelatie (VAR) is met een paar weken uitgespeeld. Per 1 mei treedt de veelbesproken Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) in werking. Als opdrachtgever en opdrachtnemer moet je dan gaan samenwerken op basis van een

Lees verder  |  Reageer

Best verdienende zzp'ers strijken gemiddeld 150. 000 euro per jaar op

06 april 2016 - ABCOUDE - Zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) die in een praktijk van medisch specialisten werken verdienen het meest. Gemiddeld zo'n 150.000 euro per jaar. Ze laten de zzp’ers die elders werkzaam zijn ver achter zich. • Gezondheidszorg scoort bovengemiddeld • Zelfstandigen met personeel

Lees verder  |  Reageer

Kleinbedrijf weet belastingparadijs prima te vinden

06 april 2016 - ABCOUDE - Vele 'kleine' ondernemers hebben via een Panamese tussenpersoon bedrijven opgezet in belastingparadijzen. De constructies, voor een groot deel gevestigd op de Britse Maagdeneilanden (BVI), zijn overigens alleen illegaal als de betrokkenen hun bezittingen niet hebben gemeld in hun belastingaangifte.

Lees verder  |  Reageer

Rechtbank snijdt 'Cyprusroute' truckers af

05 april 2016 - ABCOUDE - Vrachtwagenchauffeurs die via het Cypriotische bedrijf AFMB voor Nederlandse transportbedrijven rijden, vallen onder de Nederlandse wet en niet die van Cyprus. • Streep door besparing op loonkosten • Truckers vallen onder Nederlandse wetgeving • Rechter: Feitelijke situatie is leidend

Lees verder  |  Reageer

Variabel deel van het salaris vaak bescheiden

05 april 2016 - ABCOUDE - Het merendeel van de Nederlandse bedrijven kent een vorm van variabele beloning, het is echter een bescheiden deel van de totale beloning van werknemers. Voor de laagstbetaalden beslaat het variabele beloningsdeel gemiddeld 2 procent, voor de hoogst betaalden 30

Lees verder  |  Reageer

Veel vraag naar medewerkers met weinig of geen ervaring

04 april 2016 - ABCOUDE - Er is een opvallend grote vraag naar starters op de arbeidsmarkt. In maar liefst een derde (31 procent) van de vacatures wordt specifiek gevraagd naar een arbeidskracht met minder dan twee jaar werkervaring. Vorig jaar was dit nog 26

Lees verder  |  Reageer

Extra miljoenen voor innovatieve snelle groeiers

01 april 2016 - ABCOUDE - Er is een tweede investeringsfonds gelanceerd dat kan leiden tot 1,2 miljard euro aan extra investeringskapitaal voor jonge, snelgroeiende en innovatieve bedrijven. Het Dutch Venture Initiative-2 fonds is bedoeld om deze starters betere toegang tot investeringskapitaal te geven en

Lees verder  |  Reageer

Zakelijk rijder aast weer op comfortabele slee

01 april 2016 - ABCOUDE - De zakenauto mag weer wat kosten en moet wat bij je losmaken. Zakelijk rijders die zich de laatste jaren lieten beïnvloeden door de bijtelling, laten zich weer leiden door comfort en mooi koetswerk. Kostenbesparing alleen is niet meer zaligmakend;

Lees verder  |  Reageer

Kleine ondernemer kan niet stil blijven zitten

31 maart 2016 - ABCOUDE - Kleine ondernemers worden nogal eens onzeker van de impact van onder meer snelle technologische ontwikkelingen of veranderend consumentengedrag op hun bedrijf. Toch biedt slimme technologie juist kansen. Een tip van collega-ondernemers: "Als je ziet dat de omzet terug loopt,

Lees verder  |  Reageer

Digitale advertentiemarkt blijft groeien

31 maart 2016 - ABCOUDE - De digitale advertentiemarkt groeide in de eerste helft van 2015 met 7 procent ten opzichte van de eerste helft van 2014. Dit resulteerde in een omzet van 744 miljoen euro. Terwijl de traditionele media zoals radio, TV en print

Lees verder  |  Reageer

Sneller geld door checklist financiering

30 maart 2016 - ABCOUDE - Bij het starten van een onderneming is één van de eerste vragen: hoe krijg ik mijn financiering rond. Qua financiering zijn er gelukkig veel mogelijkheden en worden dit er nog elke dag meer. Het is belangrijk de juiste financieringsmogelijkheden

Lees verder  |  Reageer

Meesten lossen arbeidsconflict zelf op

29 maart 2016 - ABCOUDE - Werknemers schakelen niet snel hulp in om een conflict op de werkvloer op te lossen. Velen voelen zich mans genoeg dit zelf tot een goed einde te brengen. 29 procent roept er geen derde bij, blijkt uit onderzoek. •

Lees verder  |  Reageer

Minder risico's door screenen personeel

29 maart 2016 - ABCOUDE - Als je iemand in dienst wilt nemen, is het devies om niet over één nacht ijs te gaan. Er zijn talloze voorbeelden van liegende sollicitanten die ex- werkgevers tot wanhoop hebben gedreven. Door te screenen beperk je de risico's

Lees verder  |  Reageer

Flexwerker kan lang wachten op vaste baan

23 maart 2016 - ABCOUDE - Bijna één op de tien werknemers die geen vaste maar een flexibele baan hebben, blijft langer dan vijf jaar flexwerken. Dat meldt CBS op basis van onderzoek naar de 794 duizend werknemers, die in 2007 een flexibele baan kregen en geen

Lees verder  |  Reageer

Hervatting grenscontroles Schengen kost miljarden

22 maart 2016 - ABCOUDE - Het hervatten van de grenscontroles in de Schengenlanden heeft een negatief effect op de economie, doordat het handelsstromen beperkt door hogere kosten van het handelsverkeer en langere wachttijden bij de grens. Ook zijn negatieve effecten te verwachten van het

Lees verder  |  Reageer

CBS: Investeringen groeien minder hard

21 maart 2016 - ABCOUDE - In januari 2016 was het volume van de investeringen in materiële vaste activa 4,2 procent groter dan in januari 2015, meldt CBS. De stijging is aanzienlijk kleiner dan in de twee voorgaande maanden. Dat komt vooral doordat de investeringen

Lees verder  |  Reageer

Voorbeeld: arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

21 maart 2016 - ABCOUDE - In een arbeidsovereenkomst verbindt de werknemer zich om persoonlijke arbeid te verrichten voor de werkgever. De werkgever verbindt zich om de werknemer een loon te betalen. Bij de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, staat het einde van de overeenkomst vooraf

Lees verder  |  Reageer

Energiebesparing verplicht voor bedrijven

18 maart 2016 - ABCOUDE - De regionale verenigingen van MKB-Nederland en VNO-NCW komen dit jaar met een project om middelgrote bedrijven te helpen om energie te besparen. Dat is nodig in het kader van het Energieakkoord en het is wettelijk verplicht, zo wordt beschreven

Lees verder  |  Reageer

Werkloosheid stabiliseert

18 maart 2016 - ABCOUDE - In februari waren er 7 duizend werklozen meer dan een maand eerder. Gemiddeld over de afgelopen drie maanden daalde de werkloosheid nog wel met 5 duizend per maand. Deze daling ging samen met een stijging van het aantal werkenden

Lees verder  |  Reageer

Slim flexibel werken in je mkb-bedrijf

17 maart 2016 - WHITEPAPER - Flexibel werken is populair. Werknemers zijn er blij mee omdat ze hun eigen tijd kunnen indelen en werk en privé beter kunnen afstemmen. Werkgevers zien tevreden medewerkers en klanten, een hogere productiviteit en flinke kostenbesparingen op werkplekken en reistijd.

Lees verder  |  Reageer

Vrouwelijke manager in opmars

17 maart 2016 - ABCOUDE - Bijna de helft van de Nederlandse bedrijven neemt meer vrouwelijke managers aan. Desondanks bungelt Nederland nog altijd onderaan de ranglijst van landen met vrouwen in de allerhoogste managementposities. Dit heeft te maken met de mogelijkheden en faciliteiten die onze

Lees verder  |  Reageer

Jacht op malafide belastingadviseurs

15 maart 2016 - ABCOUDE - De FIOD heeft vorige week verschillende doorzoekingen gedaan en vooralsnog twee verdachten aangehouden in 6 strafrechtelijke onderzoeken naar belastingfraude. De verdachten presenteerden zich als belastingadviseur. Zij hebben vermoedelijk voor hun klanten opzettelijk een groot aantal onjuiste aangiften inkomstenbelasting ingediend, waardoor

Lees verder  |  Reageer

Fiscale faciliteiten deel 3: zelfstandigenaftrek en startersaftrek

14 maart 2016 - ABCOUDE - Als ondernemer werk je hard om je bedrijf te laten groeien en hiermee ook een mooie winst te behalen. Fiscaal is een hoge winst echter onvoordelig. Aftrekposten en fiscale faciliteiten kunnen de fiscale winst verlagen. De redactie verzamelde een

Lees verder  |  Reageer

Ontslagen verkooppersoneel moet denken aan plan B

11 maart 2016 - ABCOUDE - Bijna de helft (48 procent) van de voormalige V&D medewerkers wil zich omscholen om meer kans te maken op een baan. Slim, want vooral voor verkooppersoneel ouder dan 45 jaar wordt een retailbaan een opgave. Slechts 1 op de

Lees verder  |  Reageer

Benieuwd hoe kredietwaardig je afnemers zijn? Gebruik deze 5 tips

10 maart 2016 - AMSTERDAM - Als je op krediet levert, moet je weten met wie je zakendoet. De belangrijkste vraag hierbij is of je (nieuwe) klant wel in staat is om de rekening te betalen. Onderstaande tips kunnen je inzicht geven in de kredietwaardigheid

Lees verder  |  Reageer

CNV: Zzp-tarief moet in cao's

08 maart 2016 - ABCOUDE - "Willen we een redelijk inkomen behouden voor alle werkenden dan zul je in cao's afspraken moeten maken over de tarieven van zzp'ers. Een werknemer heeft een hoger inkomen dan een zzp'er die vergelijkbaar werk doet. Het inkomen van een

Lees verder  |  Reageer

Wat is jouw rol bij loonbeslag?

08 maart 2016 - ABCOUDE - De kans dat je als werkgever te maken krijgt met loonbeslag vanwege geldproblemen bij een werknemer is groot. De Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG) schat dat haar leden jaarlijks circa 400.000 keer loonbeslag leggen. De Belastingdienst voegt daar circa

Lees verder  |  Reageer

Brief over verdwijnen VAR

07 maart 2016 - ABCOUDE - Staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën wil een eind maken aan de onrust onder zzp'ers over de verdwijning van de VAR per 1 mei. Alle zelfstandigen zonder personeel met een VAR-verklaring krijgen binnenkort een brief over wat er staat te

Lees verder  |  Reageer

Fiscale faciliteiten deel 2: de oudedagsreserve

07 maart 2016 - ABCOUDE - Als ondernemer werk je hard om je bedrijf te laten groeien en hiermee ook een mooie winst te behalen. Fiscaal is een hoge winst echter onvoordelig. Aftrekposten en fiscale faciliteiten kunnen de fiscale winst verlagen. De redactie verzamelde een

Lees verder  |  Reageer

Meer bedrijven failliet, meer starters

04 maart 2016 - ABCOUDE - Het aantal faillissementen was in februari 679. Dat is een flinke stijging van 67 procent ten opzichte van februari 2015. Het aantal starters nam toe met 14 procent in vergelijking met februari 2015 en zelfs 19 procent in vergelijking

Lees verder  |  Reageer

Fiscale faciliteiten deel 1: de herinvesteringsreserve

04 maart 2016 - ABCOUDE - Als ondernemer werk je hard om je bedrijf te laten groeien en hiermee ook een mooie winst te behalen. Fiscaal is een hoge winst echter onvoordelig. Aftrekposten en fiscale faciliteiten kunnen de fiscale winst verlagen. De redactie verzamelde een

Lees verder  |  Reageer

Tips voor je aangifte inkomstenbelasting (3)

03 maart 2016 - ABCOUDE - Niet alleen uit (het voorbereiden van) de aangifte inkomstenbelasting is voordeel te halen. Ook wanneer de definitieve aanslag wordt opgelegd kan voordeel worden behaald. De redactie heeft deze laatste tip voor je aangifte inkomstenbelasting als ondernemer beschreven. De tip

Lees verder  |  Reageer

Werkgevers: Houd WBSO laagdrempelig

03 maart 2016 - ABCOUDE - Ondernemers zijn niet geholpen met strengere eisen voor belastingvoordelen voor research and development (WBSO) zoals het Centraal Planbureau (CPB) voorstelt. Dat zeggen MKB-Nederland en VNO-NCW in een reactie op het CPB-boek Kansrijk Innovatiebeleid. • Risicovol onderzoek • Innovatiekracht mkb

Lees verder  |  Reageer

Groei bedrijvigheid vlakt af

03 maart 2016 - ABCOUDE - Tijdens het vierde kwartaal van 2015 groeide het aantal bedrijven 25 procent minder hard dan in 2014. In totaal nam het Nederlandse bedrijfsleven in het laatste kwartaal van 2015 met 5062 entiteiten toe. Dat blijkt uit de nieuwe Kwartaalmonitor

Lees verder  |  Reageer

‘Wet Werk en Zekerheid is mislukt’

02 maart 2016 - ABCOUDE - Voorzitter Michaël van Straalen van MKB-Nederland vindt dat de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) die vorig jaar is ingegaan, zo snel mogelijk moet worden aangepast. In een interview met NRC stelt hij dat de wet is mislukt. "De wet

Lees verder  |  Reageer

Sterkste groei uitzenduren in 5 jaar

01 maart 2016 - ABCOUDE - In het vierde kwartaal van 2015 steeg het aantal uitzenduren met 3,6 procent ten opzichte van het kwartaal ervoor. Dit is de sterkste stijging in vijf jaar, meldt het CBS. Zowel de uren in de langlopende als in de

Lees verder  |  Reageer

Aangifte IB kan vanaf vandaag

01 maart 2016 - ABCOUDE - Vanaf vandaag doet Nederland aangifte inkomstenbelasting over het jaar 2015. Staatssecretaris Wiebes gaf maandag het startsein voor de aangifteperiode. Dit jaar hebben acht miljoen mensen een uitnodiging  om online aangifte te doen ontvangen, waaronder 1,2 miljoen ondernemers die vanaf

Lees verder  |  Reageer

Ondernemersklankbord helpt 70. 000 ondernemers

26 februari 2016 - ABCOUDE - Remco Rosmulder is met zijn bedrijf door2doc de 1.000e ondernemer die door het team van Ondernemersklankbord (OKB) in de regio Utrecht is geholpen. Sinds de oprichting van OKB in 1980 zijn er landelijk al zo'n 70.000 ondernemers begeleid. •

Lees verder  |  Reageer

Hoe bedien je klanten op 10. 000 km afstand?

26 februari 2016 - ABCOUDE - Denk niet eerst aan hobbels en obstakels. Ga uit van je ambitie en denk aan je doelen. Gilbert Grantsaan van Kaizen administratiekantoor organisatieadviseurs geeft dit advies niet alleen aan zijn klanten, maar hij nam het zelf ook ter harte. Na

Lees verder  |  Reageer

Internationale ondernemingsrisico's nemen toe in 2016

25 februari 2016 - AMSTERDAM - Na positieve ontwikkelingen in 2015 verwacht kredietverzekeraar Atradius dat internationale ondernemingsrisico’s weer gaan toenemen. Dalende energieprijzen en de onzekerheid die het afkoelen van opkomende markten in Azië - in het bijzonder in China - en de recessie in Rusland

Lees verder  |  Reageer

Wiebes: geen nadeel van piekbelasting bij fiscus

24 februari 2016 - ABCOUDE - De Belastingdienst kan de grote toeloop van starters aan, schrijft Eric Wiebes, staatssecretaris van Financiën. Het duurt weliswaar wat langer om een BTW-nummer te krijgen maar Wiebes verwacht niet dat de nieuwe ondernemers hiervan nadeel ondervinden. De wachttijd is

Lees verder  |  Reageer

Managementadvies kent meeste starters en stoppers

23 februari 2016 - ABCOUDE - Het managementadviesbureau was in 2015 het populairste bedrijfstype onder startende ondernemers, blijkt uit een Top 10 van CBS. Ruim 12.000 adviesbureaus met management en bedrijfsvoering als specialiteit openden hun deuren. De dynamiek is er erg hoog: managementadviesbureaus gingen vorig

Lees verder  |  Reageer

Werkgever betaalt graag mee aan baankans werknemers

19 februari 2016 - ABCOUDE - Bijna 70 procent van de werkgevers betaalt mee aan een opleiding of training die een werknemer wil volgen. Gemiddeld 40 procent van de professionals denkt dat hij nog inzetbaar is over vijf jaar zonder een opleiding of training te

Lees verder  |  Reageer

CBS: Werkloosheid verder gedaald

19 februari 2016 - ABCOUDE - Het aantal werklozen daalde in de afgelopen drie maanden met gemiddeld 14 duizend per maand. In januari waren er 574 duizend werklozen en was 6,5 procent van de beroepsbevolking werkloos. Het aantal werkenden nam met gemiddeld 6 duizend per

Lees verder  |  Reageer

Nieuwe Franchise Code mogelijk wet

18 februari 2016 - ABCOUDE - De kersverse Nederlandse Franchise Code (NFC) wordt mogelijk verankerd in de wet. Minister Kamp van Economische Zaken schrijft dit in een brief aan de Tweede Kamer. Hiermee kan de Franchise Code een rol spelen in de rechtspraak bij de

Lees verder  |  Reageer

Advocaat-generaal: Belasting op spaargeld in strijd met Europees recht

17 februari 2016 - ABCOUDE - De Nederlandse vermogensbelasting is in strijd met het Europese recht. Tot die conclusie komt advocaat-generaal René Niessen in een advies aan de Hoge Raad. Volgens Niessen zorgt de vermogensbelasting voor willekeur en oneigenlijke ontneming, de juridische term voor diefstal.

Lees verder  |  Reageer

MKB'ers hebben moeite goed personeel te vinden

16 februari 2016 - ABCOUDE - Ondanks een aantrekkende economie en nog hoge werkloosheid hebben ondernemers grote moeite met het aantrekken van het juiste personeel. Maar liefst 45 procent van de ondernemers ervaart het vinden van een geschikte kandidaat als een grote uitdaging. • Kleinere

Lees verder  |  Reageer

Belastingdienst verplicht aanleveren in SBR

15 februari 2016 - ABCOUDE - Ondernemers worden tot nu toe vriendelijk verzocht om financiële gegevens als aangiftes, jaarrekeningen en kredietrapportages aan te leveren in Standard Business Reporting (SBR). Per 1 januari 2017 brengen banken als ABN- Amro en ING 250 euro in rekening als

Lees verder  |  Reageer

Alleen fiscale hobbels staan fiets van de zaak in de weg

11 februari 2016 - ABCOUDE - De elektrische leasefiets van de zaak kan in een groot aantal gevallen de zakenauto vervangen als fiscale regels worden aangepast. Het berekenen van de bijtelling voor privégebruik en de kilometerregistratie die een berijder van een zakenfiets moet bijhouden, zijn

Lees verder  |  Reageer

Aantal faillissementen daalt weer

10 februari 2016 - ABCOUDE - Na vier maanden met een stijging van het aantal faillissementen, daalt het aantal failliet verklaarde bedrijven weer. In januari 2016 zijn er 27 faillissementen minder uitgesproken dan in december, meldt CBS. De meeste faillissementen zijn uitgesproken in de handel.

Lees verder  |  Reageer

Goed gedrag loont ondernemer!

10 februari 2016 - ABCOUDE - Compliance is het naleven van wet- en regelgeving, vrijwillige standaarden en eigen regels. De hoeveelheid wet- en regelgeving is explosief gegroeid. Er wordt scherp op toegezien door toezichthouders en maatschappij. Non-compliance heeft nadelige consequenties voor je bedrijf. Het leidt

Lees verder  |  Reageer

Hoe manage je ontevreden personeel?

10 februari 2016 - ABCOUDE - Bijna twee derde (64 procent) van de Nederlanders is ontevreden over zijn manager. Dat is hoger dan het mondiale gemiddelde. Wereldwijd is de helft van de werknemers niet te spreken over zijn baas. Je kunt er als manager aan werken.

Lees verder  |  Reageer

Subsidieregelingen energie-innovatie 1 april 2016 open

09 februari 2016 - ABCOUDE - Het ministerie van Economische Zaken stelt dit jaar 125 miljoen euro beschikbaar voor energie-innovatieprojecten, via diverse subsidieregelingen van de Topsector Energie. Doel is schone en efficiënt opgewekte energie, die Nederland economisch sterker maakt. De regelingen zijn nu gepubliceerd in

Lees verder  |  Reageer

ZZP'er loopt vaak onverzekerd rond

09 februari 2016 - ABCOUDE - Van de 800.000 zelfstandigen zonder personeel (ZZP’ers) met een hoofdinkomen uit ondernemerschap betaalt ruim een vijfde premie voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering (aov). Dit aandeel is gedaald van 23,4 procent in 2011 tot 21,9 procent in 2013. Hoe hoger het inkomen, hoe vaker er premie wordt betaald voor

Lees verder  |  Reageer

Prijzen in bedrijfskantines fors omhoog

05 februari 2016 - ABCOUDE - Bedrijfskantines zijn in de afgelopen tien jaar bijna anderhalf keer zo duur geworden. Hiermee was de prijsstijging drie keer zo hoog als de inflatie. De sterke prijsstijging komt onder meer doordat werkgevers besluiten de subsidie voor de lunch van

Lees verder  |  Reageer

Nederlandse beroepsbevolking doet weinig aan scholing

05 februari 2016 - ABCOUDE - Vier van de vijf werkenden (80,4 procent) in Nederland hebben de afgelopen drie jaar géén erkend certificaat behaald of opleiding/training gevolgd. Verder valt op dat ZZP'ers zichzelf meer scholen in vergelijking met personen in loondienst (20 procent). De kwetsbare

Lees verder  |  Reageer

Aangifte IB voor ondernemers verandert

05 februari 2016 - ABCOUDE - Ondernemers moeten vanaf dit jaar op een nieuwe manier aangifte inkomstenbelasting doen. Vanaf nu dienen ondernemers hun aangifte niet meer in bij de digitale ondernemersportal, maar bij Mijn Belastingdienst, net als particulieren. • Ondernemers kunnen vanaf 1 maart aangifte

Lees verder  |  Reageer

Nederlandse liefde voornaamste reden om hier te werken

04 februari 2016 - ABCOUDE - Niet de goede werkgelegenheid (38 procent) of ontwikkelingsmogelijkheden (19 procent), maar de liefde is voor buitenlandse werknemer de belangrijkste reden om werk te zoeken in Nederland. Nog nét niet de helft (49 procent) van de respondenten geeft aan dat

Lees verder  |  Reageer

VAR definitief afgeschaft

03 februari 2016 - ABCOUDE - De Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) voor ZZP’ers verdwijnt definitief. Dinsdagmiddag stemde de Eerste Kamer voor de Wet Deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA). De VAR wordt per 1 mei 2016 afgeschaft, met een overgangsfase van 1 jaar. De Tweede Kamer ging eerder

Lees verder  |  Reageer

Zo ga je om met een verzoek tot flexibel werken

02 februari 2016 - ABCOUDE - Heb je het eerste verzoek om flexibeler te mogen werken al binnen? Zou best eens kunnen. In menig kerstvakantie wordt tenslotte gemijmerd over zaken als passender werktijden en werkplek. Op 1 januari is de Wet Flexibel Werken (Wfw) in

Lees verder  |  Reageer

Bedrijven opgedeeld in vier MKB-typen

01 februari 2016 - ABCOUDE - Wat voor MKB-bedrijf heb jij? Die vraag beantwoorden wordt voortaan makkelijker aan de hand van de nieuwe typologie voor het MKB die in opdracht van Economische Zaken is ontwikkeld. Ook zijn er indicatoren in beeld gebracht waarmee de gezondheid

Lees verder  |  Reageer

Bedrijven pakken samen probleemschulden aan

29 januari 2016 - ABCOUDE - Verzekeraars, energiebedrijven, incassobureaus, telecombedrijven, deurwaarders en woningcorporaties hebben de handen ineen geslagen om probleemschulden aan te pakken in de landelijke coalitie Van Schulden naar Kansen. De partijen nemen in dit ethisch manifest als schuldeisers hun maatschappelijke verantwoordelijkheid om klanten

Lees verder  |  Reageer

De 5 musts van proactief advies

29 januari 2016 - DELFT - Je hoort het veel: als accountant moet je meer doen dan boeken, aangifte doen en de jaarstukken deponeren. De accountant van de toekomst is een businesscoach die zijn klanten proactief van advies voorziet. Zó bewijs je je meerwaarde. Maar wie

Lees verder  |  Reageer

Aantal faillissementen neemt in 2015 af, schadevergoeding blijft gelijk

28 januari 2016 - AMSTERDAM - Het aantal faillissementen is in 2015 met 22 procent gedaald. Atradius, Nederlands grootste kredietverzekeraar, ziet dit echter niet terug in het bedrag aan schade-uitkeringen die zij over 2015 heeft gedaan. Dit is vrijwel gelijk gebleven aan dat van 2014.

Lees verder  |  Reageer

Einde VAR: Contracten nodig tussen ZZP'er en opdrachtgever

28 januari 2016 - ABCOUDE - Het einde van de VAR-verklaring is nabij. ZZP'ers en opdrachtgevers moeten per 1 mei 2016 voldoen aan de Wet Deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA). Deze partijen moeten middels contracten hun arbeidsrelatie gaan vastleggen. Om de partijen te laten wennen

Lees verder  |  Reageer

Hipsterbaard en piercing graag geofferd voor een baan

27 januari 2016 - ABCOUDE - Jongeren hebben best veel over voor een baan. Volgens de New Generation Recruitment Guide 2016 zijn acht van de tien Europese mannen bereid hun mooie hipsterbaard af te scheren als dat nodig is om een baan te krijgen. Ook

Lees verder  |  Reageer

Meer meldingen zwangerschapsdiscriminatie

26 januari 2016 - ABCOUDE - Zwangerschapsdiscriminatie is nog steeds een veelvoorkomend probleem. Tussen 4 november en 4 december 2015 deden 636 vrouwen melding van discriminatie vanwege zwangerschap. Het komt bijvoorbeeld nogal eens voor dat er geen contractverlenging wordt aangeboden. • Roep om strengere aanpak

Lees verder  |  Reageer

Minder animo om bedrijf ouders over te nemen

26 januari 2016 - ABCOUDE - Steeds minder kinderen staan te trappelen om het bedrijf van hun ouders over te nemen. De animo om het familiebedrijf over te nemen zou sinds 2011 zelfs zijn gedaald met 30 procent. Nederlandse studenten blijken al helemaal weinig zin

Lees verder  |  Reageer

ZZP'ers in cultuursector hebben het niet breed

25 januari 2016 - ABCOUDE - Het aantal ZZP'ers in de cultuursector is de afgelopen jaren sterk toegenomen, met 20,4 procent tot bijna 106.000 in de periode 2009-2013. Deze zelfstandigen hebben het over het algemeen niet breed. "Wie in de cultuursector werkt, heeft vaak een

Lees verder  |  Reageer

Starters vaak van Poolse of Turkse afkomst

25 januari 2016 - ABCOUDE - Ruim een vijfde van de startende ZZP’ers en startende MKB’ers is niet in Nederland geboren. Van de 22.953 startende ZZP’ers, die in het buitenland geboren zijn, bestaat de top 3 uit Polen (10 procent), Turken (9 procent) en Surinamers

Lees verder  |  Reageer

ZZP'ers: omzet daalt, vertrouwen in toekomst

22 januari 2016 - HILVERSUM - ZZP'ers zijn positief over het komende jaar. De helft verwacht dat de omzet stabiel blijft in 2016 en nog eens een derde verwacht een stijging. Ook het enthousiasme om te ondernemen blijft groot; acht op de tien ZZP'ers geven

Lees verder  |  Reageer

De 27 meest gevraagde beroepen van 2016

22 januari 2016 - ABCOUDE - Medewerkers klantenservice, programmeurs, optometristen en transportplanners zijn ‘hot’. Zij voeren de lijst aan van kansrijke beroepen in 2016. 27 functies, verdeeld over negen beroepsgroepen, maken dit jaar de meeste kans op een baan, volgens het onderzoek ‘Hottest jobs 2016’

Lees verder  |  Reageer

CBS: Stormachtige ontwikkeling webverkopen

21 januari 2016 - ABCOUDE - Pure webwinkels hebben in de eerste 11 maanden van 2015 bijna 17 procent meer omgezet dan in dezelfde periode van 2014. Deze omzetgroei steekt sterk af bij de groei die de totale detailhandel in diezelfde periode realiseerde: amper 1 procent. In aantal blijven de

Lees verder  |  Reageer

Nog volop subsidie voor pelletkachels

21 januari 2016 - ABCOUDE - Met de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) kun je sinds kort ook als ondernemer een tegemoetkoming krijgen voor de aanschaf van pelletkachels. Een pelletkachel is voor veel Nederlanders nog een onbekend type verwarming. Heb je er wat aan als ondernemer?

Lees verder  |  Reageer

Eerste Kamer unaniem voor strafbaar stellen acquisitiefraude

20 januari 2016 - ABCOUDE - Het sturen van een spooknota of het onder valse voorwendselen aansmeren van een duur advertentiecontract wordt strafbaar. De Eerste Kamer heeft dinsdag unaniem ingestemd met een initatiefwetsvoorstel van Tweede Kamerleden Sharon Gesthuizen (SP) en Foort van Oosten (VVD) dat

Lees verder  |  Reageer

Inkomen meer omhoog dan blijkt uit loonstrookje

20 januari 2016 - ABCOUDE - Het Nibud ziet voor het eerst sinds jaren dat veel huishoudens per maand meer overhouden dan het loonstrookje doet vermoeden. Dit komt door de stijging van de zorgtoeslag, een verhoging van de inkomensafhankelijke combinatiekorting en de verhoging van het kindgebonden

Lees verder  |  Reageer

SER adviseert over loondoorbetaling bij ziekte

19 januari 2016 - ABCOUDE - De SER is door de minister om advies gevraagd over loondoorbetaling bij ziekte, in combinatie met de positie van oudere werklozen op de arbeidsmarkt en de positie van ZZP’ers. Zoals bekend willen werkgevers de loonbetaling graag indammen, de vakbond

Lees verder  |  Reageer

Meer regels voor aanbieden private lease zakenauto

19 januari 2016 - ABCOUDE - Private lease van (zaken)auto's wint aan terrein, ook onder MKB'ers en ZZP'ers. Het ontbreekt echter aan duidelijke regels. Aan de onduidelijkheid van private lease-constructies komt binnenkort een einde, zo is de bedoeling. De Vereniging van Nederlandse Autoleasemaatschappijen (VNA) presenteert

Lees verder  |  Reageer

Opdrachtgevers transport aansprakelijk bij onderbetaling chauffeur

18 januari 2016 - ABCOUDE - Opdrachtgevers worden ook aansprakelijk bij onderbetaling in het goederenvervoer over de weg. Door een aanvulling op de Wet aanpak schijnconstructies kan de werknemer bij onderbetaling naast zijn eigen werkgever ook andere partners in de keten van het goederenvervoer over

Lees verder  |  Reageer

Meer ruimte voor eigen regionale MBO-opleidingen

18 januari 2016 - ABCOUDE - MBO-scholen moeten met hun opleidingen sneller kunnen inspelen op opkomende beroepen. Om dit voor elkaar te krijgen, mogen MBO-scholen nu samen met het bedrijfsleven op regionaal niveau zelf nieuwe opleidingen ontwikkelen. Werkgeversorganisaties noemen de mogelijkheid 'een zegen'. • Bussemaker

Lees verder  |  Reageer

De Wet Meldplicht Datalekken: wat verandert er?

15 januari 2016 - ABCOUDE - Als klantgegevens door een datalek op straat liggen, is dat uitermate vervelend. Voor je klanten en je bedrijf. Het leidt soms zelfs tot flinke reputatieschade van je bedrijf. Directe financiële gevolgen levert dit tot nu toe vaak niet op.

Lees verder  |  Reageer

NLGroeit helpt bedrijven te groeien

14 januari 2016 - ABCOUDE - Een nieuw platform helpt ondernemers in het midden- en kleinbedrijf om hun bedrijf te laten groeien. Het platform werd woensdag gelanceerd door koningin Máxima met een startsein en een korte toespraak. Ook premier Rutte was aanwezig. Hij hield een

Lees verder  |  Reageer

5 tips om jezelf te beschermen tegen faillissement van je afnemers in 2016

14 januari 2016 - AMSTERDAM - De nieuwskoppen over grote faillissementen zijn vandaag de dag nog steeds harde realiteit. Grote merken, bekende namen, gaan verloren. In 2016 wordt verwacht dat nog een aantal grote namen zal volgen. Vele toeleveranciers zijn de dupe. • Niet betalende

Lees verder  |  Reageer

Zo financier je je bedrijf met crowdfunding

13 januari 2016 - WHITEPAPER - Fondsen werven bij het publiek, dat is wat crowdfunding letterlijk betekent. Crowdfunding doet het goed: in 2015 leverde deze vorm van geld ophalen meer dan € 250 miljoen op. Daarmee kunnen ondernemingen nieuwe investeringen doen. Naast crowdfunding zijn er

Lees verder  |  Reageer

Recordaantal bedrijven in Nederland

13 januari 2016 - ABCOUDE – Nooit eerder waren er zoveel bedrijven in Nederland. Het aantal komt eind 2015 uit op 1.777.183. Dat is  385.212 ondernemingen meer dan begin 2010 ingeschreven stonden in het Handelsregister. Uit de tellingen blijkt dat steeds meer 65-plussers en vrouwen

Lees verder  |  Reageer

Nederland aantrekkelijker voor buitenlandse investeerders

12 januari 2016 - ABCOUDE - Staatssecretaris Dijkhoff (Veiligheid en Justitie) gaat de regeling voor buitenlandse investeerders aanpassen om het gebruik van de regeling te stimuleren. Buitenlandse investeerders kunnen sinds 1 oktober 2013 een verblijfsvergunning krijgen als zij in het Nederlandse bedrijfsleven investeren. Er is

Lees verder  |  Reageer

Arbeidsovereenkomst AOW'er aantrekkelijker voor werkgevers

12 januari 2016 - ABCOUDE - Voor AOW’ers is het sinds 1 januari makkelijker om door te werken op basis van een arbeidsovereenkomst, bij de eigen of bij een andere werkgever. Op dit moment zijn AOW’ers die willen doorwerken vaak aangewezen op werk via een

Lees verder  |  Reageer

Krachtige groei in MKB in 2015 en 2016

12 januari 2016 - ABCOUDE - De groei van de bruto toegevoegde waarde van het MKB is in 2015 uitgekomen op 3,2 procent. De groei van het grootbedrijf  is hier met 2,2 procent bij achtergebleven. De krachtige groei van de binnenlandse bestedingen is de motor

Lees verder  |  Reageer

Grootste stijging CAO-lonen sinds 2012

11 januari 2016 - ABCOUDE - De CAO-lonen zijn in 2015 gestegen met 1,4 procent, de grootste toename sinds 2012. In 2014 gingen de CAO-lonen in Nederland met 0,9 procent omhoog. Vooral bij de overheid was de stijging aanzienlijk, meldt het CBS. • Sprake van

Lees verder  |  Reageer

6. 500 extra kredieten voor MKB

11 januari 2016 - ABCOUDE - Het ministerie van Economische Zaken maakt 6.500 extra kredieten mogelijk voor ondernemers in het midden en kleinbedrijf. Dankzij een garantstelling van tachtig procent door EZ verstrekt de Europese Investeringsbank een lening van 100 miljoen euro aan Qredits Microfinanciering Nederland.

Lees verder  |  Reageer

Helpdesk voor leveranciers failliete ketens

11 januari 2016 - ABCOUDE - MKB-Nederland wil toeleveranciers helpen bij het zoeken naar een oplossing die in liquiditeitsproblemen komen door het faillissement van V&D en Macintosh Retail. MKB- Nederland ziet het liefst een collectieve aanpak met behulp van de banken. • Mogelijk speciale desk

Lees verder  |  Reageer

ADP: Werkgeverslasten stijgen in 2016

08 januari 2016 - ROTTERDAM - De werkgeverslasten stijgen in 2016. In het algemeen zijn werkgevers meer kwijt aan premies voor werknemersverzekeringen dan vorig jaar. De premies voor het Algemeen Werkloosheidsfonds (AWF) en de WIA-basispremie stijgen. De sectorpremies dalen over vrijwel de gehele linie. De

Lees verder  |  Reageer

Harder werken levert minder op

06 januari 2016 - ABCOUDE - De toegenomen arbeidsproductiviteit van de laatste jaren heeft zich niet vertaald naar hogere beloning, meldt het CBS. Na het uitbreken van de kredietcrisis in 2008 is de gemiddelde beloning per werknemer na correctie voor inflatie zelfs gedaald, terwijl de

Lees verder  |  Reageer

Ontwikkeling van veel werknemers stokt

06 januari 2016 - ABCOUDE - Werknemers willen graag zelf de regie over hun ontwikkeling, maar in de praktijk komt er weinig van terecht. Volgens onderzoek vinden medewerkers het lastig om daadwerkelijk in beweging te komen. "De waan van de dag staat hun ontwikkeling in

Lees verder  |  Reageer

Dit heeft 2016 voor je in petto

04 januari 2016 - ABCOUDE - Met ingang van 1 januari 2016 veranderen een groot aantal regelingen van de overheid. Een update van een aantal (fiscale) wijzigingen zoals de nieuwe belastingschijven en de bijtelling van de auto van de zaak. • De nieuwe belastingschijven •

Lees verder  |  Reageer

7. 500 banen voor mensen met een beperking

23 december 2015 - ABCOUDE - De belofte die werkgeversorganisatie AWVN namens het bedrijfsleven twee jaar geleden aan het kabinet deed, is ingelost. ?Nederlandse bedrijven hebben de afgelopen twee jaar meer dan 7.500 banen geregeld voor mensen met een beperking. • 300 bedrijven doen concrete

Lees verder  |  Reageer

Autoverkoop 2016 stabiel, december booming

18 december 2015 - ABCOUDE - Volgend jaar zullen er in Nederland 415 duizend nieuwe auto's worden verkocht, verwacht automotive specialist AUMACON. Voor 2015 staat de laatste prognose inmiddels op 425 duizend stuks. AUMACON- directeur Clem Dickmann: "Wij verwachten in december nog zo’n 40 duizend

Lees verder  |  Reageer

Accountant als tegendenker van ondernemer tijdens biertje

18 december 2015 - DELFT - Wil je als accountant niet binnen 5 jaar werkloos zijn? Dan moet je je adviesrol gaan ontwikkelen en inzicht ontwikkelen in menselijk gedrag. Dat was de strekking van het betoog van Jeroen Smit over leiderschap tijdens de Exact Master Editions, waarover

Lees verder  |  Reageer

'Doden en zieken als gevolg van werk'

15 december 2015 - ABCOUDE - In Nederland gaan ieder jaar ruim 3.700 mensen dood als gevolg van hun werk en krijgen 20.000 werknemers een beroepsziekte. Dit meldt het Bureau Beroepsziekten van de FNV. • Gemiddelde uitkering 33.560 euro • Vaak ook schade door burnout

Lees verder  |  Reageer

Bijbetaling werkgever bij overhevelen pensioen beperkt

14 december 2015 - ABCOUDE - Staatssecretaris Klijnsma past de regels rondom de bijbetalingsplicht van werkgevers bij het overhevelen van een pensioen aan. De bijbetalingsplicht voor werkgevers wordt beperkt tot 15000 euro. In het voorjaar van 2016 komt er een brede herziening van de waardeoverdracht

Lees verder  |  Reageer

Whitepaper: Optimaliseer de productiviteit van je medewerkers

14 december 2015 - WHITEPAPER - Er wordt veel gesproken over je bedrijf als ‘digital enterprise’: een bedrijf dat door moderne techniek een voorsprong heeft op de concurrentie. Toch blijven de mensen met wie je werkt altijd de kern van je succes. Hoe maak je

Lees verder  |  Reageer

Oneerlijke concurrentie overheden nu stoppen

11 december 2015 - ABCOUDE - Het kabinet moet een einde maken aan de oneerlijke concurrentie door overheden. Ondernemers worden uit de markt geduwd, omdat de Wet markt en overheid die hen zou moeten beschermen, niet werkt. Dat blijkt uit het Zwartboek Wet markt en

Lees verder  |  Reageer

Werkloosheid loopt op, wel meer vacatures bij MKB

10 december 2015 - ABCOUDE - De werkloosheid is in de afgelopen 3 maanden toegenomen met gemiddeld 4.000 per maand. Het totaal aantal werklozen is toegenomen tot 616.000: 6,9 procent van de beroepsbevolking. Ondertussen is het aantal vacatures bij het MKB fors toegenomen. Bij de

Lees verder  |  Reageer

Heb jij bevlogen personeel?

08 december 2015 - WHITEPAPER - Bevlogen medewerkers zijn van grote waarde voor je bedrijf, weet elke ondernemer. Hoeveel precies? Tsja, dat is lastig in harde algemene cijfers te vatten. Probleem is meer hoe je ze vindt, die bruisende, betrokken en productieve types. Uit onderzoek

Lees verder  |  Reageer

Helft ondernemers heeft last van kerststress

07 december 2015 - ABCOUDE - Zowel werkgevers (58 procent) als werknemers (45 procent) hebben het met kerst drukker dan gewoonlijk. Vooral werkgevers hebben echt last van kerststress. 45 procent ervaart grote spanning in de kerstperiode. Van de werknemers heeft maar een kwart hier last

Lees verder  |  Reageer

Proactieve bedrijven behalen structureel een hogere winst

04 december 2015 - ABCOUDE - Bedrijven die in een onrustige markt extra innoveren en risico’s nemen en in een stabiele markt het tegengestelde doen, behalen een structureel hogere winst. Dat is de belangrijkste uitkomst van een uniek, 15-jarig onderzoek onder 135 grote Nederlandse bedrijven.

Lees verder  |  Reageer

Pak loondoorbetaling bij ziekte en aanbestedingsregels aan

30 november 2015 - ABCOUDE - De evaluatie van de Aanbestedingswet laat duidelijk zien dat de uitvoering door aanbestedende partijen, zoals gemeenten en provincies, tekort schiet. Dat is de boodschap van de directeur van MKB-Nederland Leendert-Jan Visser tijdens een Rondetafelgesprek MKB- problematiek in de Tweede

Lees verder  |  Reageer

Laat startups los, focus op doorgroeiers

26 november 2015 - UTRECHT - Uit diverse onderzoeken blijkt dat groeibedrijven van onschatbare waarde zijn voor de Nederlandse economie, vooral vanwege de werkgelegenheid en de innovaties die zij creëren. Toch investeert de overheid meer in start-ups dan in groeiers, terwijl het aantal groeiende bedrijven

Lees verder  |  Reageer

Staat van het MKB in kaart gebracht

25 november 2015 - ABCOUDE - Overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen slaan de handen ineen om meer informatie en gegevens over het MKB te verzamelen en hen daarmee beter van dienst te zijn. Deze informatie wordt gebundeld op het nieuwe kennisplatform De Staat van het MKB.

Lees verder  |  Reageer

Tips om je personeel te motiveren

19 november 2015 - WHITEPAPER - Betere omzetcijfers en een stimulerende flow op de werkvloer creëer je niet zomaar. Sommige gedragingen kun je beter laten en er moeten wellicht enkele maatregelen worden genomen om je personeel te enthousiasmeren. In deze whitepaper vele praktische tips waarmee

Lees verder  |  Reageer

Ondernemers positief over 2016

19 november 2015 - ABCOUDE - Bedrijfstakken zoals de detailhandel, de reisbranche, de horeca en de autosector zijn volgens het CBS positief over hun omzetverwachtingen voor volgend jaar. Deze consumentgerichte ondernemers voorzien voor volgend jaar allemaal stijgende omzetten. • Detailhandel meest positief • Consumenten durven

Lees verder  |  Reageer

Coworking-locatie levert zelfstandige extra op

19 november 2015 - ABCOUDE - Een werkplek die je als zelfstandige deelt met andere ZZP'ers levert meer op dan gezelligheid en aanspraak. Door het werken op een zogeheten coworking-locatie profiteer je van de kennis, kunde en het netwerk van anderen. Een aantal tips om

Lees verder  |  Reageer

Kamer wil af van inhoudingsverbod WAS voor bonafide bedrijven

13 november 2015 - ABCOUDE – Een meerderheid van de Tweede kamer wil dat minister Asscher regelt dat bonafide bedrijven en sociale werkbedrijven wel kosten mogen inhouden op het wettelijk minimumloon. • Brede steun voor motie VVD • 'Premies ziektekostenverzekering aftrekken' Zie ook: Minimumloon verplicht

Lees verder  |  Reageer

Te weinig MKB'ers maken groeispurt

12 november 2015 - ABCOUDE - Nederland scoort Europees gezien nog bovengemiddeld goed als het gaat om het percentage snelgroeiende bedrijven. Toch moet er snel iets gebeuren om niet weg te zakken. Steeds minder MKB'ers lukt het namelijk een groeispurt te realiseren. Een aantal oorzaken

Lees verder  |  Reageer

Daling aantal faillissementen zet door in 2016

12 november 2015 - AMSTERDAM - Het aantal faillissementen daalt met 20 procent in 2015 en met 15 procent in 2016. Ondanks deze zichtbare verbetering zitten vooral retailbedrijven nog in moeilijk vaarwater. Zo steeg het aantal wanbetalingen in consumentenelektronica in de afgelopen maanden met 40

Lees verder  |  Reageer

Zo blijf je als oudere zelfstandige uit de bijstand

11 november 2015 - ABCOUDE - Ondanks de gunstige economische ontwikkelingen kan het je overkomen dat je jouw bedrijf binnen afzienbare tijd moet stoppen omdat het te weinig oplevert om van te leven. Als je ouder bent dan 55 jaar dan hoef je misschien niet

Lees verder  |  Reageer

Tegenspraak kan missers voorkomen

03 november 2015 - ABCOUDE - Openheid in je bedrijf is een belangrijk goed. Vaak blijkt dat medewerkers op de hoogte zijn van problemen, maar waant het management zich op een eiland. Het is voor je bedrijf beter om openheid te stimuleren. Ook je personeel

Lees verder  |  Reageer

Loondoorbetaling bij ziekte op de schop

03 november 2015 - ABCOUDE - Ziekteverzuim en de instroom van de WIA nemen toe als het doorbetalen van loon bij ziekte voor werkgevers wordt beperkt. Het Centraal Plan Bureau (CPB) stelt dit na doorrekening van de motie Voortman. Het Kamerlid (GroenLinks) wil de loondoorbetaling

Lees verder  |  Reageer

Jaarrekeningenrecht aangepast: voordeel voor MKB

02 november 2015 - ABCOUDE - Het Nederlandse jaarrekeningenrecht is per 1 november aangepast. Hiermee is de regelgeving vereenvoudigd en zijn definities voor de grootte van bedrijven aangepast, waardoor meer bedrijven in aanmerking komen voor vrijstellingen. De nieuwe regels leveren het MKB een lastenverlichting van

Lees verder  |  Reageer

Bijna helft MKB-bedrijven te koop bij goed bod

02 november 2015 - ABCOUDE - Bijna de helft van de MKB-bedrijven wordt verkocht bij een goed bod. Eigenaren hebben wel een onrealistisch beeld van de werkelijke bedrijfswaarde. Zo verwachten zij dat hun bedrijf gemiddeld negen keer de jaarwinst oplevert, terwijl in de praktijk blijkt

Lees verder  |  Reageer

Chinese dip zorgt voor meer onbetaalde facturen in Verre Oosten

28 oktober 2015 - AMSTERDAM - De groeivertraging in China zet zich volgend jaar door. Zo zijn de groeiprognoses naar beneden bijgesteld van 6,9 procent dit jaar naar 6,7 procent in 2016. Dit heeft tot gevolg dat meer facturen in China te laat worden betaald.

Lees verder  |  Reageer

Wat te doen met de transitievergoeding?

21 oktober 2015 - ABCOUDE - Met ingang van de Wet Werk en Zekerheid is de transitievergoeding per 1 juli 2015 geïntroduceerd. Het doel van de transitievergoeding is enerzijds compensatie voor het ontslag en anderzijds om de werknemer met behulp van de hiermee gemoeide financiële

Lees verder  |  Reageer

Daling werkloosheid stokt

16 oktober 2015 - ABCOUDE - De daling van het aantal werklozen die begin dit jaar werd ingezet is in de afgelopen drie maanden gestokt. Het aantal werklozen kwam in september uit op 607 duizend. Daarmee was 6,8 procent van de beroepsbevolking werkloos, net als

Lees verder  |  Reageer

Vraag naar juristen neemt sterk toe in bedrijfsleven

13 oktober 2015 - ABCOUDE - Het aantal juridische vacatures is in het derde kwartaal met 33 procent gestegen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Vooral de overheid, zakelijke dienstverleners en intermediairs zoeken juristen.    • Bedrijfsleven: Toename vacatures juristen van 102 procent • Bedrijven willen flexibele

Lees verder  |  Reageer

Werkgevers waarschuwen voor stoppen opbouw pensioen dga's

13 oktober 2015 - ABCOUDE - De werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland pleiten voor behoud van het pensioen in eigen beheer voor directeuren-grootaandeelhouders (dga's). Het stoppen van deze regeling zou de economie schaden, stellen de werkgevers.   • Vrees voor hogere kosten pensioenopbouw • 'Voorkom weglekken gelden naar buitenland' •

Lees verder  |  Reageer

Werkgevers weigeren langdurig zieke werknemers te ontslaan

12 oktober 2015 - AMSTERDAM - Het klinkt raar. Veel werkgevers willen graag van zieke werknemers af, maar als werknemers 2 jaar of langer ziek zijn dan willen veel werkgevers de zieke werknemers niet ontslaan. Ontslagspecialist komt dit fenomeen in de dagelijkse praktijk tegen en

Lees verder  |  Reageer

DNB bezorgd over onrust markten

08 oktober 2015 - ABCOUDE - De onrust op verschillende financiële markten is toegenomen door de recente forse prijsaanpassingen op de beurzen. De toename van de nervositeit volgt op een periode van lage stress op de financiële markten en kan daarom deels worden beschouwd als

Lees verder  |  Reageer

Hoe pak je crowdfunding voor je energie innovatie aan?

08 oktober 2015 - ABCOUDE - Een slim idee voor een duurzame energie innovatie is nog geen garantie dat financiering ervan een koud kunstje is. Banken zijn huiverig vanwege de risico's. Als je spaargeld geen soelaas (meer) biedt en de fase van family, friends and

Lees verder  |  Reageer

Het drankblikje bestaat 80 jaar

07 oktober 2015 - ABCOUDE - Het drankblikje bestaat 80 jaar! De eerste blikjes werden in 1935, na de Amerikaanse drooglegging, verkocht door bierbrouwer Krueger. Je had er toen in ieder geval behoorlijke spieren voor nodig: het was zeven keer zwaarder dan het huidige blikje

Lees verder  |  Reageer

Uitstel strenge dieseltest 'onacceptabel'

07 oktober 2015 - ABCOUDE - Geen uitstel voor de auto-industrie maar op korte termijn strenge testen voor dieselauto's. Europarlementariërs voelen niets voor de via de Volkskrant uitgelekte voorstellen van de Europese Commissie om nieuwe dieselwagens maximaal twee jaar respijt te geven om aan de

Lees verder  |  Reageer

Vaker Nederlandse wijn op tafel

06 oktober 2015 - ABCOUDE - Het gaat relatief om kleine hoeveelheden, maar de binnenlandse wijnproductie is de afgelopen tien jaar in oppervlakte meer dan verdubbeld. Volgens het CBS waren in Nederland in 2014 ongeveer 100 bedrijven die wijn verbouwden. Voor bijna de helft daarvan

Lees verder  |  Reageer

Extra subsidie voor innovatie en ICT

06 oktober 2015 - ABCOUDE - Innovatie is een belangrijke voorwaarde voor economische groei. Toepassing van ICT wordt daarbij steeds belangrijker. Daarom komt de komende twee jaar bijna 40 miljoen euro speciaal beschikbaar voor ICT-onderzoek en innovatie. Het ministerie van Economische Zaken (EZ) draagt 7

Lees verder  |  Reageer

Werkgevers: Steun ZZP'ers bij afsluiten hypotheek

06 oktober 2015 - ABCOUDE - ZZP'ers moeten betere mogelijkheden krijgen om pensioen op te bouwen en een hypotheek af te sluiten. VNO-NCW, MKB-Nederland en PZO-ZZP vinden dat het kabinet deze zelfstandigen nu te negatief benadert. Aan het afzetten van ZZP'ers tegenover werknemers moet een

Lees verder  |  Reageer

Grootste loonstijging in drie jaar

05 oktober 2015 - ABCOUDE - De bouw is met een CAO-loonstijging van 3,0 procent de bedrijfstak met de hoogste stijging in het derde kwartaal. In de energievoorziening was de stijging het laagst met 0,4 procent. Gemiddeld gingen de lonen met 1,5 procent omhoog. Dat

Lees verder  |  Reageer

Nederland ICT: Hackende overheid remt groei

05 oktober 2015 - ABCOUDE - Het kabinet presenteerde op Prinsjesdag positieve cijfers over de Nederlandse economie. Maar volgens Nederland ICT heeft het kabinet wetten op stapel staan die een rem vormen voor de digitale economie en die ten koste gaan van de gewenste economische

Lees verder  |  Reageer

Nieuwe ronde subsidie voor duurzame inzet medewerkers

02 oktober 2015 - DEN HAAG - Bedrijven en instellingen kunnen van 19 oktober tot en met 13 november 2015 wederom een aanvraag indienen bij het Agentschap SZW om mensen langer en productief aan het werk te houden. Een aanvrager kan de helft van de

Lees verder  |  Reageer

Wereldwijde krapte op arbeidsmarkt zorgelijk

30 september 2015 - AMSTERDAM - Nu de economie aantrekt blijft de arbeidsmarkt voor professionals krap, met name in Europa en de Verenigde Staten. Bij steeds meer organisaties blijven belangrijke vacatures langdurig openstaan. Nederland scoort op dit gebied echter beter dan gemiddeld. De werkloosheid onder

Lees verder  |  Reageer

Ziekteverzuim hoogst in onderwijs en zorg

28 september 2015 - DEN HAAG - In het tweede kwartaal van 2015 kwam het ziekteverzuimpercentage uit op 3,7 en was daarmee gelijk aan het percentage van een jaar eerder. Het ziekteverzuim was het hoogst in het onderwijs, de zorg en het openbaar bestuur. Dit

Lees verder  |  Reageer

Kwart Nederlanders denkt tekort te komen na pensioen

28 september 2015 - ABCOUDE - 25 procent van de Nederlanders denkt dat ze niet genoeg geld te besteden hebben als ze met pensioen zijn. 43 procent daarentegen heeft er in meer of mindere mate vertrouwen in genoeg financiële middelen te hebben om ook na

Lees verder  |  Reageer

5 tips voor besparingen op de transitievergoeding

28 september 2015 - LEUSDEN - Was het voor invoering van de WWZ bij tijdelijke contracten vooral opletten dat er na het 3e contract of na een periode van 3 jaar aan tijdelijke contracten geen vast contract ontstond, nu is er een extra ‘catch’: als

Lees verder  |  Reageer

Beschikbaar inkomen huishoudens stijgt

25 september 2015 - DEN HAAG - Het beschikbaar inkomen van huishoudens is in het tweede kwartaal van 2015 met 1,0 procent gestegen ten opzichte van een jaar eerder. Hierbij is gecorrigeerd voor inflatie. Het beschikbaar inkomen steeg voor het zesde kwartaal op rij. Vooral

Lees verder  |  Reageer

Omzet webwinkels groeit fors

25 september 2015 - ABCOUDE - Nederlandse consumenten geven in het eerste halfjaar van 2015 € 7,96 miljard uit aan online aankopen van producten en diensten. Dit betekent een groei van 18,4 procent ten opzichte van vorig jaar, toen er in het eerste halfjaar €

Lees verder  |  Reageer

Bedrijven, investeer meer in je medewerkers

24 september 2015 - ABCOUDE - Change management, talent management en training & development vormen dit jaar de belangrijkste uitdagingen voor bedrijven. De omvorming van human resources is van essentieel belang aan de vooravond van een nieuwe strijd om talent, ook voor Nederlandse bedrijven. Dat

Lees verder  |  Reageer

Veel betalingsachterstanden bij bedrijven Noord- en Zuid-Amerika

24 september 2015 - AMSTERDAM - Bij één op de drie bedrijven in Brazilië, Canada, Mexico en de Verenigde Staten is een vijfde van de waarde van hun facturen ruim 90 dagen achterstallig. De meeste te lang uitblijvende betalingen komen voor rekening van buitenlandse handelspartners.

Lees verder  |  Reageer

Eerste NLII-fonds: nu 1 miljard beschikbaar voor ondernemers

22 september 2015 - AMSTERDAM - De Nederlandse Investeringsinstelling (NLII) kondigt aan dat haar eerste fonds, het Bedrijfsleningen Fonds (BLF) met Robeco als fondsmanager, is opengesteld aan ondernemers waardoor er direct circa € 1 miljard aan kredietfaciliteiten beschikbaar komt voor grotere Nederlandse MKB-bedrijven. De landelijke

Lees verder  |  Reageer

Miljarden extra voor financiering MKB

22 september 2015 - DEN HAAG - Nu de economie flink aantrekt, maken ondernemers plannen om uit te breiden, te investeren en te groeien. Om deze groei te ondersteunen, maakt het kabinet met aanvullende maatregelen naar verwachting komende jaren enkele miljarden euro’s aan extra kredietverlening

Lees verder  |  Reageer

Belastingadviseurs: Steun aan MKB in Belastingplan summier

21 september 2015 - CULEMBORG - Het Register Belastingadviseurs (RB) is enigszins teleurgesteld over de inhoud van het pakket Belastingplan 2016. In een eerste reactie geeft RB-voorzitter Wil Vennix aan dat er weinig daadkracht uit de plannen blijkt: "De voorstellen die de positie van het

Lees verder  |  Reageer

Inspectie SZW pakt te hoge werkdruk aan

18 september 2015 - DEN HAAG - De aanpak van te hoge werkdruk, agressie en pesten van collega’s. Dat zijn komend jaar enkele van de speerpunten van de Inspectie SZW, zo is te lezen in haar Jaarplan 2016. Het plan is aangeboden aan de Tweede

Lees verder  |  Reageer

Belastinglek emigrerende ondernemers gedicht

17 september 2015 - ABCOUDE - Het kabinet wil een einde maken aan situaties waarin de schatkist belastinginkomsten misloopt bij emigratie van mensen met een aanmerkelijk belang, oftewel mensen met minstens 5 procent van de aandelen in een vennootschap. In het Belastingplan 2016 staan maatregelen

Lees verder  |  Reageer

ZZP'ers willen meer werken

17 september 2015 - ABCOUDE - Eén op de zes zelfstandigen zonder personeel wil meer uren werken dan nu. Dit geldt vooral voor ZZP’ers met een arbeidsduur van 12 tot 20 uur per week. Van de ruim 1 miljoen ZZP’ers heeft drie kwart geen behoefte

Lees verder  |  Reageer

Aantal faillissementen daalt met 18 procent in 2015

17 september 2015 - AMSTERDAM - Het aantal faillissementen neemt dit jaar met 18 procent af en daalt volgend jaar verder met zo’n 10 procent. Ondanks deze positieve ontwikkeling neemt het aantal wanbetalingen in de textiel toe en blijft het aantal wanbetalingen in de bouw

Lees verder  |  Reageer

Hoofdpunten Prinsjesdag voor ondernemers

16 september 2015 - ABCOUDE - Het gaat beter met de economie, maar we moeten nuchter blijven. Dat was op Prinsjesdag de kernboodschap van het kabinet over de economie en de rijksbegroting voor 2016. Wat zijn de belangrijkste punten voor ondernemers? De redactie zet ze

Lees verder  |  Reageer

Export groeit sterk

15 september 2015 - DEN HAAG - Het volume van de export van goederen was in juli 5,4 procent groter dan in juli 2014. De stijging is groter dan in de vijf voorgaande maanden, meldt het CBS. In juli groeide vooral de export van transportmiddelen

Lees verder  |  Reageer

Bijna helft verwacht daling salaris door Prinsjesdag

15 september 2015 - ABCOUDE - 45 procent van de Nederlandse bevolking verwacht dat de maatregelen die aangekondigd worden op Prinsjesdag een negatief effect hebben op hun netto salaris. Dit blijkt uit onderzoek van Raet, specialist in HR-cloudoplossingen en services, onder ruim 1.000 Nederlanders. •

Lees verder  |  Reageer

Meer bijtelling voor drie kwart zakelijke auto's

14 september 2015 - ABCOUDE - Op Prinsjesdag maakt de regering de nieuwe belastingmaatregelen bekend. De voorgestelde gewijzigde bijtellingsregeling zou er per 2016 voor zorgen dat maar liefst 72 procent van de nieuw te verkopen auto’s in een hogere bijtellingscategorie terecht komt. Dat meldt VWE

Lees verder  |  Reageer

Eenmanszaak veruit populairste rechtsvorm

14 september 2015 - ABCOUDE - De meeste ondernemers beginnen als eenmanszaak. Dat is een gemakkelijke en toegankelijke rechtsvorm met veel fiscale voordelen. Het is een misverstand dat je als eenmanszaak geen personeel in dienst kunt nemen. Als je de enige eigenaar bent, is dat

Lees verder  |  Reageer

Autobranche in de lift

11 september 2015 - ABCOUDE - De omzet van de auto- en motorbranche is in het tweede kwartaal van 2015 met bijna 6 procent gestegen vergeleken met een jaar eerder. De sterkste omzetgroei boekten bedrijven in de bedrijfsautobranche met  14 procent meer omzet. Ook de

Lees verder  |  Reageer

'Vertraging verbinding A13-A16 miljoenenstrop'

10 september 2015 - ZOETERMEER - Als de nieuwe verbinding tussen de A13 en A16 niet snel tot stand komt, blijft het knelpunt een miljoenenstrop voor Rotterdam. Hiervoor waarschuwen EVO, TLN, VNO-NCW West en LTO Noord Glaskracht. Zij willen dat de Rotterdamse gemeenteraad de verbinding

Lees verder  |  Reageer

Betaalgedrag bedrijfsleven stipter dan ooit

10 september 2015 - AMSTERDAM - Het betaalgedrag van het Nederlandse bedrijfsleven was nog nooit zo positief als tijdens het tweede kwartaal van 2015. Dat blijkt uit de barometer betaalgedrag van bedrijfsinformatiespecialist Graydon. Gemiddeld werden facturen na 42,5 dagen voldaan. Een nieuw absoluut record sinds

Lees verder  |  Reageer

Laagste aantal faillissementen in bijna 7 jaar

09 september 2015 - DEN HAAG - In augustus 2015 zijn er, voor zittingsdagen gecorrigeerd, 113 faillissementen minder uitgesproken dan in juli, meldt het CBS. Het aantal uitgesproken faillissementen bereikt daarmee het laagste niveau sinds oktober 2008. De dalende trend van het aantal faillissementen houdt

Lees verder  |  Reageer

CBS: Koopkracht gestegen na vier jaar daling

08 september 2015 - DEN HAAG - Na vier jaar daling is de koopkracht van de Nederlandse bevolking in 2014 met 1,5 procent toegenomen. Alle bevolkingsgroepen zagen in een langzaam aantrekkende economie hun koopkracht stijgen. Werknemers gingen er met 2,7 procent het meest op vooruit.

Lees verder  |  Reageer

Meer ZZP'ers, minder MKB'ers starten bedrijf

08 september 2015 - ABCOUDE - In augustus 2015 is de bedrijvigheid meer gegroeid dan in dezelfde maand vorig jaar: meer ZZP’ers begonnen een onderneming, iets minder MKB’ers dan een jaar eerder, er waren minder stoppers en het aantal faillietverklaringen daalde met 33 procent. Dit

Lees verder  |  Reageer

Miljonairs guller dan gedacht

02 september 2015 - ABCOUDE - Miljonairs zijn guller dan eerdere studies doen geloven. Dat blijkt uit een wetenschappelijk onderzoek onder ruim zeshonderd miljonairs in Nederland. Zij namen deel aan een experiment waarin zij 100 euro konden weggeven, al dan niet in interactie met de

Lees verder  |  Reageer

Insluipers en inbrekers mikken op het MKB

31 augustus 2015 - ABCOUDE - 41 procent van de MKB’ers heeft last van ongewenste bezoekers in en om het pand. Hierbij gaat het vooral om insluipers en inbrekers, zo blijkt uit de Nationale Veiligheidsbarometer van Securitas. Deze bedrijven maken dan ook vaker incidenten als

Lees verder  |  Reageer

Steeds meer bedrijven klimaatneutraal

31 augustus 2015 - ABCOUDE - Sinds november vorig jaar hebben zo'n tweehonderdvijftig bedrijven en organisaties zich aangemeld voor de Klimaatcoalitie. Daarmee beloven ze uiterlijk in 2050 klimaatneutraal te zijn en binnen vijf jaar al belangrijke stappen te zetten. Om nog meer bedrijven te stimuleren

Lees verder  |  Reageer

Bijna 1 op 20 Nederlanders slachtoffer identiteitsfraude

28 augustus 2015 - ABCOUDE - Hoewel in de periode van 2008 tot 2012 zo'n 4,6 procent van de bevolking (van 16 jaar en ouder) slachtoffer was van identiteitsfraude, stappen nog maar weinig slachtoffers naar de politie. De 10 procent van de slachtoffers die dat

Lees verder  |  Reageer

Lichte omzetdaling non-food markt

28 augustus 2015 - ABCOUDE - De omzet van alle non-food markten bij elkaar opgeteld laat een lichte daling zien van 1 procent in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. De omzetdaling wordt met name veroorzaakt door de markt voor Consumenten Elektronica en IT. Beide

Lees verder  |  Reageer

Beste accountant, ben jij een goede of slechte adviseur?

28 augustus 2015 - DELFT - "Een accountant die zijn klant niet helpt zijn bedrijfsvoering en –rendement te verbeteren, is een slechte adviseur."  Grofweg 80 procent van de aanwezigen was het eens met deze stelling tijdens de Master Editions lunchsessie ‘Iedere ondernemer verdient een coach’.

Lees verder  |  Reageer

Studenten management vinden snel een baan

27 augustus 2015 - ABCOUDE - Masterstudenten van Rotterdam School of Management, Erasmus University (RSM) vinden snel een baan. Bijna driekwart van hen had binnen drie maanden werk gevonden. Dat blijkt uit het jaarlijkse Graduate Placement Report van RSM. Vrijwel alle afgestudeerden hebben binnen een

Lees verder  |  Reageer

Belgische werkgevers dupe van diefstal door personeel

27 augustus 2015 - ABCOUDE -  Ruim 40 procent van alle bedrijfsdiefstallen in België worden gepleegd door eigen personeel. Werkgevers proberen dit onder meer te stoppen door het inzetten van camera's op de werkvloer. Daar is het personeel niet zo van gediend. De Privacycommissie in

Lees verder  |  Reageer

Kans op wanbetaling wereldwijd groter

27 augustus 2015 - ABCOUDE - Het gevaar voor faillissementen en wanbetaling is wereldwijd bij lange na niet geweken. In tegendeel. De vooruitzichten voor dit jaar zijn juist verslechterd. De moeilijkheden zullen zeker tot in 2016 voortduren. Pluspunt is dat Nederland het ten opzichte van

Lees verder  |  Reageer

Nominaties voor MKB Innovatie Top 100

26 augustus 2015 - ABCOUDE - De provincie Zuid-Holland is met 20 nominaties koploper van de MKB Innovatie Top 100 van de Kamer van Koophandel (KvK). Brabant en Noord-Holland delen plaats twee en drie met elk 13 nominaties. Voor het eerst zijn meer ict-bedrijven genomineerd

Lees verder  |  Reageer

Retourzendingen webwinkels blijven een probleem

26 augustus 2015 - ABCOUDE - Meer dan de helft van de webwinkels houdt zich niet aan de wettelijke regels die gelden bij het retour zenden van aankopen. Dat blijkt uit een onderzoek van de Consumentenbond onder 200 webwinkels. Webwinkels betalen vaak te laat of

Lees verder  |  Reageer

Meer optimisme bij ondernemers

26 augustus 2015 - ABCOUDE - MKB'ers zijn optimistischer over het reilen en zeilen van hun bedrijf. Gaf begin dit jaar nog 53 procent zijn bedrijf een rapportcijfer zeven of een acht, in de laatste peiling van juli is dit geklommen tot 67 procent. Het

Lees verder  |  Reageer

Verreken studiekosten met transitievergoeding

25 augustus 2015 - LEUSDEN - De transitievergoeding die elke werknemer met een dienstverband langer dan twee jaar nu in principe krijgt bij onvrijwillig ontslag, is onder meer bedoeld om de transitie van werk naar werk makkelijker te maken. Ook werknemers met een tijdelijk contract

Lees verder  |  Reageer

KvK-app meldt wat er in je buurt gebeurt

24 augustus 2015 - ABCOUDE - De nieuwe app ‘Buurt update’ van de Kamer van Koophandel (KvK) laat ondernemers direct veranderingen in het Handelsregister bij bedrijven zien in de zelf gekozen buurt. De app-gebruiker krijgt nieuwe bedrijven, mutaties bij bestaande bedrijven en faillietverklaringen te zien.   •

Lees verder  |  Reageer

Kortdurige werkloosheid daalt verder

21 augustus 2015 - ABCOUDE - In het tweede kwartaal zaten 322000 werklozen korter dan een jaar zonder werk. Dat zijn er 81000 minder dan hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Het aantal langdurig werklozen is 21000 hoger dan een jaar geleden. Dat meldt CBS.   • 44

Lees verder  |  Reageer

Weinig positieve energie op de werkvloer

21 augustus 2015 - ABCOUDE - Het is over het algemeen slecht gesteld met de mate van positieve energie waar Nederlanders mee aan het werk gaan. Slechts 8 procent van de Nederlanders werkt vanuit een positieve energie.  Er zijn ook positieve punten. Medewerkers in de

Lees verder  |  Reageer

Aantal starters in het MKB neemt verder af

19 augustus 2015 - ABCOUDE - Het aantal starters in het MKB is in juli 2015 11 procent lager dan in juli 2014. Gemiddeld was de groei in het eerste halfjaar van 2015 2 procent lager ten opzichte van het eerste halfjaar 2014. Dat is

Lees verder  |  Reageer

MKB kan IT gratis laten checken door sociale hacker

19 augustus 2015 - ABCOUDE - Bedrijven zijn het grootste slachtoffer van cybercrime. Zij worden per jaar voor 6,6 miljard euro gedupeerd. De totale schade, inclusief particulieren is, 8,8 miljard euro. Gisteren is een grootse campagne van start gegaan tegen cybercrime om deze schade te

Lees verder  |  Reageer

Meer vrouwen hebben deeltijdbaan

18 augustus 2015 - ABCOUDE - Het aantal werkende vrouwen is de afgelopen tien jaar sterker toegenomen dan het aantal werkende mannen. Het zijn wel vooral deeltijdbanen. Driekwart van de vrouwen werkt in deeltijd, bij de mannen is dat een kwart. Dat meldt het CBS.   •

Lees verder  |  Reageer

Let op aanzegtermijn tijdelijk arbeidscontract

17 augustus 2015 - ABCOUDE - Even snel een contractje opstellen voor een tijdelijke werkkracht kan je lelijk opbreken. Vergeet bijvoorbeeld niet de aanzegtermijn op te nemen bij een tijdelijk contract van 6 maanden of langer. Een werkgever die het vergeet, kan een maand extra

Lees verder  |  Reageer

CBS: Grootste groei omzet detailhandel in zeven jaar

14 augustus 2015 - ABCOUDE - De detailhandel heeft in juni 4,7 procent meer omgezet dan in juni 2014, maakt CBS bekend. Dit is de grootste omzetgroei sinds juli 2008. Het volume (grofweg het aantal verkopen) lag in juni 5,1 procent hoger dan een jaar

Lees verder  |  Reageer

Uitstel aandeelhoudersregister tegen fraude

13 augustus 2015 - ABCOUDE - Het centraal aandeelhoudersregister voor besloten en (niet-beursgenoteerde) naamloze vennootschappen laat op zich wachten. De instelling van het in 2011 toegezegde register is nog steeds onderwerp van studie. De minister hoopt op besluitvorming dit najaar.    • Register moet zorgen voor veilig

Lees verder  |  Reageer

Enorm veel fraude via Marktplaats.nl

11 augustus 2015 - ABCOUDE - Bijna 10.000 particulieren en bedrijven hebben in juli bij de Fraudehelpdesk melding gemaakt van oplichting of een mislukte poging tot oplichting via het internet. Van deze grote groep zijn 278 slachtoffers 900.000 euro kwijtgeraakt.   • Schade via Marktplaats.nl meestal enkele

Lees verder  |  Reageer

Oppassen met zakendoen in Griekenland

11 augustus 2015 - ABCOUDE - De miljardensteun aan Griekenland begint weer aan te trekken. De overheid waarschuwt ondernemers desalniettemin dat het verstandig is om er rekening mee te houden dat Griekse bedrijven of organisaties (tijdelijk) in financiële problemen kunnen komen. "Tref hiervoor de juiste

Lees verder  |  Reageer

ZZP'er grootste vakantievierder

10 augustus 2015 - ABCOUDE - Terwijl 26 procent van de Nederlanders niet op vakantie gaat dit jaar (Nibud, juni 2015), blijft slechts één op de negen ZZP’ers zeker thuis. Driekwart van de ZZP’ers  (74,8 procent) gaat zeker op vakantie. ZZP’ers gaan gemiddeld ook langer

Lees verder  |  Reageer

15 procent minder jonge auto's gestolen

06 augustus 2015 - ABCOUDE - In de eerste helft van 2015 werden er 312 minder personenauto's gestolen dan in het eerste halfjaar van 2014. De daling is vooral zichtbaar bij de auto's van 0 t/m 3 jaar oud. Daarvan werden er 242 minder gestolen.

Lees verder  |  Reageer

ZZP'ers goed voor bijna 10 procent economie

06 augustus 2015 - BEEMSTER - Het Bruto ZZP Product* (bzp) bedraagt 62,5 miljard euro. Daarmee is de ZZP-economie, bestaande uit 1.008.000 actieve ZZP’ers (CBS, mei 2015) met een gemiddelde jaaromzet van 60.994,50 euro, goed voor 9,4 procent van het bruto binnenlands product (bbp) van

Lees verder  |  Reageer

CBS: 20 procent banen via buitenlandse multinationals

05 augustus 2015 - ABCOUDE - Buitenlandse multinationals zijn goed voor 20 procent van de banen in het Nederlandse bedrijfsleven. Bij de Nederlandse multinationals is dit 23 procent. De werkgelegenheid van buitenlandse multinationals zit vooral in de Randstad en het zuiden. De banen van Nederlandse

Lees verder  |  Reageer

Auto van de zaak vaker private lease

05 augustus 2015 - ABCOUDE - De ‘auto van de zaak’ kent vele gezichten. Zo gebeurt het steeds vaker  dat de zakenauto een vorm van private lease is waarbij niet de werkgever maar de werknemer de financiële risico’s loopt. Private lease is een aantrekkelijke optie

Lees verder  |  Reageer

Instroom ontslagzaken sterk afgenomen

04 augustus 2015 - ABCOUDE – De instroom van nieuwe ontslagverzoeken is in juli dit jaar sterk afgenomen. De daling volgt na een forse stijging van ontslagzaken in juni. Er zijn in juli ongeveer 250 nieuwe ontslagzaken aangebracht, ongeveer een derde van de gemiddelde instroom

Lees verder  |  Reageer

Kredietvraag MKB bij banken daalt niet meer

04 augustus 2015 - ABCOUDE - Bij kleine en middelgrote ondernemingen zien de Nederlandse banken in het tweede kwartaal van 2015 geen verandering in de vraag naar krediet. Het is de eerste keer sinds begin 2009 dat de bankensector een gelijkblijvende vraag vanuit het MKB

Lees verder  |  Reageer

Ondernemers vergoeden zelden mobiele telefoonkosten

04 augustus 2015 - ABCOUDE - Werkgevers nemen zelden de mobiele telefoonkosten van hun personeel geheel voor hun rekening. Uit onderzoek blijkt dat slecht 4 procent van de werkgevers maandelijks deze kosten geheel betaalt. 1 procent van de werkgevers draagt maandelijks een gedeelte van de

Lees verder  |  Reageer

Centraal Beheer verzekert woning tijdens verhuur via Airbnb

03 augustus 2015 - APELDOORN - Klanten met een woonverzekering van Centraal Beheer die hun woning verhuren via Airbnb of een ander platform voor tijdelijke verhuur zijn daar vanaf nu standaard voor verzekerd. Zij hebben daarvoor géén andere of extra dekking nodig. • Woningdelen groeit

Lees verder  |  Reageer

Je bedrijf als pensioen, kan dat?

03 augustus 2015 - ABCOUDE - Veel ondernemers nemen - bewust of onbewust - een flinke gok. Ze gaan er blind van uit dat de verkoop van hun bedrijf later genoeg inkomen oplevert om als pensioenvoorziening te gebruiken. Maar is dat wel zo?     • Sterke afhankelijkheid

Lees verder  |  Reageer

Tarieven freelancers onderuit

31 juli 2015 - ABCOUDE - Uit recent onderzoek van Hoofdkraan.nl blijkt dat er rake klappen zijn uitgedeeld onder freelancers. Met name de freelance marketeers zijn hard getroffen. Zij verdienen in 2015 gemiddeld €48 per uur, terwijl dit tarief twee jaar geleden nog op €62

Lees verder  |  Reageer

Lakeman: DNB toetst amateuristisch en misbruikt bevoegdheid

30 juli 2015 - ABCOUDE - De geschiktheid van bestuurders en commissarissen wordt door De Nederlandsche Bank (DNB) amateuristisch en niet onafhankelijk getoetst. Dat stelt voorzitter Pieter Lakeman van Stichting Onderzoek Bedrijfs Informatie (SOBI) in een rapport over DNB-toetsingspraktijken. Naast een gebrek aan kennis is

Lees verder  |  Reageer

Fikse boete voor aanbieders veertien illegale goksites

29 juli 2015 - ABCOUDE - De bedrijven Total E Soft Limited (Groot-Brittannië) en XKL Limited, alsmede de directeuren van Total E Soft, hebben een boete gekregen van Euro 180.000 van de Kansspelautoriteit. Via veertien websites boden zij illegaal kansspelen aan, gericht op Nederland. •

Lees verder  |  Reageer

Nederland in top 10 van landen met de beste reputatie van de wereld

24 juli 2015 - ABCOUDE - Nederland staat voor het zesde achtereenvolgende jaar in de Top 10 van het internationale landenreputatie onderzoek van het Reputation Institute. Nederland staat stevig op een 9e plaats, slechts 4.4 punt (op een schaal van 0-100), achter lijstaanvoerder Canada. •

Lees verder  |  Reageer

Zo werkt het alternatief voor de VAR

24 juli 2015 - ABCOUDE - De Tweede Kamer is akkoord met het wetsvoorstel voor een alternatief voor de VAR. Als ook de Eerste Kamer akkoord gaat, verdwijnt de VAR per 1 januari 2016. In de nieuwe regeling krijgen opdrachtgevers en opdrachtnemers de keus een

Lees verder  |  Reageer

Boetes bij niet goed informeren klant over woekerpolissen

23 juli 2015 - ABCOUDE - De Autoriteit Financiële Markten (AFM) kan vanaf nu verzekeraars die klanten niet goed informeren over beleggingsverzekeringen, de zogenaamde woekerpolissen, sancties of een boete opleggen. • Verzekeraars moeten klanten volledig informeren • Regels in Algemene Maatregel van Bestuur • AFM deelt sinds 18

Lees verder  |  Reageer

Banken scheutiger met kredieten voor MKB

23 juli 2015 - ABCOUDE - Bedrijven slaagden er in het afgelopen jaar vaker in om financiering aan te trekken. Van de ondernemers geeft 78 procent aan dat zij hun kredietaanvraag geheel of gedeeltelijk gehonoreerd zagen ten opzichte van 62 procent een jaar eerder.    • Financieringsmonitor

Lees verder  |  Reageer

Alternatieven voor DGA-pensioen in eigen beheer

23 juli 2015 - ABCOUDE - Het pensioen in eigen beheer zoals directeur-grootaandeelhouders (DGA's) dat nu kennen, staat al enige tijd ter discussie. Staatssecretaris Wiebes van Financiën heeft recent in een brief aan de Tweede Kamer twee alternatieven geopperd: de oudedagsbestemmingsreserve (OBR) en het oudedagssparen

Lees verder  |  Reageer

Tekort aan ervaren accountants

22 juli 2015 - ABCOUDE - De vraag naar financieel specialisten is in het tweede kwartaal van 2015 gegroeid met maar liefst 24 procent. Vooral de behoefte aan accountants blijft enorm stijgen. Accountantskantoren zoeken met name assistent accountants en personeel op management niveau, mensen vanaf

Lees verder  |  Reageer

Schuldenproblematiek neemt nog dagelijks toe

22 juli 2015 - ABCOUDE - Volgens de BKR Kredietbarometer zijn er per 1 juli 777.767 mensen met een betalingsachterstand op een afgesloten lening. Vanaf 1 januari zijn er 7.039 mensen bijgekomen die hun betalingsverplichtingen niet nakomen. Uit andere studies komt ook goed nieuws: het

Lees verder  |  Reageer

WBSO en RDA samengevoegd: aanvraag eenvoudiger

21 juli 2015 - ABCOUDE - MKB'ers kunnen vanaf volgend jaar eenvoudiger zelf ondersteuning aanvragen voor hun research en development activiteiten. De fiscale innovatieregelingen WBSO en de Research & Development Aftrek (RDA) worden één regeling met de naam WBSO. MKB'ers hoeven dan maar één beschikking

Lees verder  |  Reageer

Meeste werklozen willen een deeltijdbaan

20 juli 2015 - ABCOUDE - Het merendeel van de 664.000 mensen die in het eerste kwartaal van 2015 werkloos waren, zoekt een deeltijdbaan: 58 procent. Vooral werkloze scholieren, studenten en vrouwen zochten deeltijdwerk. Vergeleken met 2008 is de gewenste arbeidsduur van werklozen iets toegenomen.

Lees verder  |  Reageer

'Aanbestedingswet schiet nog duidelijk tekort'

17 juli 2015 - ABCOUDE - De evaluatie van de Aanbestedingswet laat duidelijk zien dat de uitvoering door aanbestedende partijen - zoals gemeenten en provincies - tekort schiet. Dat signaleren MKB-Nederland en VNO-NCW nu minister Kamp de evaluatie naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Uit

Lees verder  |  Reageer

Zelfstandigen blijer, maar zorgen over toekomst bedrijf

17 juli 2015 - ABCOUDE - Zelfstandig ondernemers zijn vaker tevreden over hun werk dan werknemers. Dat geldt vooral voor zelfstandigen die in dienstverlenende sectoren actief zijn. Wel maakt ruim de helft van de zelfstandig ondernemers zich wel eens zorgen over de toekomst van hun

Lees verder  |  Reageer

Subsidie om mensen langer aan het werk te houden

16 juli 2015 - ABCOUDE - Er komt ruim twintig miljoen euro extra beschikbaar voor ‘duurzame inzetbaarheid’ om meer mensen langer en productief aan het werk te houden. Dat kan bijvoorbeeld door werknemers te helpen gezond te blijven of tijdig te laten omscholen. Bedrijven kunnen

Lees verder  |  Reageer

Belastingdiensten Nederland en Duitsland wisselen informatie uit

15 juli 2015 - ABCOUDE - Nederland en Duitsland willen volledig transparant zijn als het gaat om tussen belastingdiensten en bedrijven gemaakte afspraken die gevolgen hebben voor het andere land. De belastingdiensten van beide landen gaan daarom actief en spontaan met elkaar informatie uitwisselen. •

Lees verder  |  Reageer

Miljoenenfraude via nep-mailtje van de baas

15 juli 2015 - ABCOUDE - Internationaal opererende ondernemingen zijn in Nederland sinds afgelopen voorjaar doelwit van een buitenlandse criminele organisatie, die erin slaagt om grote geldbedragen binnen te halen via een listige truc. Daarbij speelt de ceo (chief executive officer) van het bedrijf nietsvermoedend

Lees verder  |  Reageer

CBS: Veel belasting op arbeid, weinig op kapitaal in Nederland

14 juli 2015 - DEN HAAG - Een relatief groot deel van de Nederlandse belasting- en premieontvangsten is afkomstig van belastingen op arbeid. Nederland staat daarmee in de Europese Unie op de tweede plaats. De belasting op kapitaal heeft juist een relatief laag aandeel in

Lees verder  |  Reageer

Recht op transitievergoeding vervalt na drie maanden

14 juli 2015 - ABCOUDE - Als een werkgever een transitievergoeding niet betaalt, of een werknemer het niet eens is met de hoogte ervan, moet de werknemer dit binnen drie maanden voorleggen aan de kantonrechter. Doet hij dat niet, dan vervalt zijn recht op een

Lees verder  |  Reageer

Miljoenen voor onderzoek voor projecten MKB'ers

13 juli 2015 - ABCOUDE - Voor MKB'er s die op het gebied van Research en Development willen samenwerken, zijn er interessante subsidiemogelijkheden. Voor de MKB-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT) is dit jaar ruim € 50 miljoen beschikbaar. De meeste onderdelen zijn inmiddels overtekend, maar

Lees verder  |  Reageer

Consultatie over regels betere accountancy

09 juli 2015 - ABCOUDE – De wetgeving om knoeiende accountants de voet dwars te zetten, is een stapje verder. Het ministerie van Financiën is deze week begonnen met de publieke consultatie van het Wetsvoorstel aanvullende maatregelen accountancy.    • Doel is verbetering wettelijke controles • Geschiktheidstoets voor

Lees verder  |  Reageer

Dash cam-beelden handig bij claimen schade

08 juli 2015 - ABCOUDE - Het zal waarschijnlijk niet lang meer duren of het MKB rijdt met een dash cam rond. We leven steeds meer in een claimcultuur en filmbeelden zijn een handig middel om de schuldige aan te wijzen. Personeelsleden kunnen hun versie

Lees verder  |  Reageer

Sterke toename van fraude

07 juli 2015 - ABCOUDE - Sinds 2012 is 20 procent van de Nederlandse bevolking opgelicht op internet. Nog eens 21 procent kent iemand die slachtoffer van fraude is geworden. Dit blijkt uit periodiek panelonderzoek van de Fraudehelpdesk onder 1600 Nederlanders.   • Sterke toename oplichting in

Lees verder  |  Reageer

Flexibiliteit voor werkgevers ondanks het nieuwe ontslagrecht

06 juli 2015 - ABCOUDE - De overheid tracht met de Wet werk en zekerheid (WWZ) de ‘doorgeschoten flexibilisering van de arbeidsmarkt’ te beteugelen. Voor veel ondernemers is de ruimte om snel in te kunnen spelen op veranderende (economische) omstandigheden juist een groot goed. Dus

Lees verder  |  Reageer

32 duizend voertuigen mijden dagelijks de spits

03 juli 2015 - ABCOUDE - Dagelijks mijden inmiddels zeker 32.000 motorvoertuigen de spits in Nederland. De bestuurders  rijden op andere tijden of gaan met een ander vervoermiddel naar het werk en goederen worden vaker over het water vervoerd. Op jaarbasis gaat het om ruim

Lees verder  |  Reageer

BTW-verhoging van tafel: last van schouders ondernemers

02 juli 2015 - ABCOUDE - MKB-Nederland en VNO-NCW zijn uitermate verheugd dat het kabinetsplan om het lage BTW-tarief voor vrijwel alles te schrappen, definitief van tafel is. De afgelopen dagen werd steeds duidelijker dat hiervoor geen enkel draagvlak was, ook niet in de Tweede

Lees verder  |  Reageer

MKB ontslaat op valreep honderden werknemers

02 juli 2015 - ABCOUDE - Advocaten hebben tot 1 juli overuren gedraaid om werknemers bij kleine MKB'ers de wacht aan te zeggen. Uit onderzoek van De Volkskrant blijkt dat werkgevers in het midden- en kleinbedrijf honderden werknemers de laan uit hebben gestuurd om de

Lees verder  |  Reageer

Onzekerheid blijft ondanks herstel economie

02 juli 2015 - AMSTERDAM - Na een krimp van 0,7 procent in 2013, noteerde de Nederlandse economie een bescheiden groei van 0,8 procent in 2014. Het herstel zal naar verwachting versnellen in 2015, met 1,7 procent, dankzij een exportgroei, samen met een herstel in

Lees verder  |  Reageer

Grieks steunprogramma loopt af

30 juni 2015 - DEN HAAG - De Eurogroep heeft zaterdag 27 juni geen overeenkomst met Griekenland kunnen bereiken over het laatste deel van het huidige leningenprogramma dat afloopt op dinsdag 30 juni. De Griekse regering heeft de onderhandelingen afgebroken. Het uitgangspunt van de Eurogroep

Lees verder  |  Reageer

ZZP'er maakt vaker brokken

25 juni 2015 - ABCOUDE - Tijdelijke arbeidskrachten, zoals uitzendkrachten en ZZP’ers, zijn vaker slachtoffer van ongevallen dan vaste werknemers, vooral in de bouw. Risicovolle werkzaamheden worden steeds vaker uitbesteed aan ZZP’ers. Dat constateert de Inspectie SZW in zijn jaarverslag. In Nederland daalt het aantal

Lees verder  |  Reageer

Regeldruk: In half jaar half miljard lager

24 juni 2015 - ABCOUDE - De regeldruk is de afgelopen zes maanden opnieuw verminderd. Inmiddels is 1,35 miljard aan regeldrukvermindering gerealiseerd, een verbetering van bijna 500 miljoen euro ten opzichte van een half jaar eerder. Dat schrijven de ministers Kamp (EZ), Plasterk (BZK) en

Lees verder  |  Reageer

Belastingplan: de maatregelen op een rij

24 juni 2015 - ABCOUDE - Kabinet en oppositie onderhandelen deze dagen over het nieuwe Belastingplan van het kabinet. Het kabinet wil onder meer de inkomstenbelasting verlagen, de vermogensrendementsheffing aanpassen en de BTW op een groot aantal producten en diensten verhogen. Waarover gaat het precies

Lees verder  |  Reageer

Bestuursverbod voor faillissementsfraudeurs

22 juni 2015 - ABCOUDE - Bestuurders van rechtspersonen die zich bezig houden met faillissementsfraude moeten een civielrechtelijk bestuursverbod krijgen. Daarmee mag een bestuurder geen bestuurder meer zijn van het betreffende failliete bedrijf en ook niet van andere rechtspersonen. Dat beoogt een kabinetsvoorstel tot wijziging

Lees verder  |  Reageer

Verzekering voor ZZP'ers te duur

19 juni 2015 - ABCOUDE - ZZP’ers zijn zich bewust van het risico van arbeidsongeschiktheid. Maar toch verzekeren veel van hen zich daar niet tegen. De belangrijkste redenen daarvoor zijn de prijs, de ingewikkeldheid van het product en het gebrek aan vertrouwen in verzekeraars. Dat

Lees verder  |  Reageer

BTW-verhoging kost duizenden banen

18 juni 2015 - ABCOUDE - Het kabinet wil het lage BTW-tarief afschaffen voor alle diensten en producten behalve primaire levensmiddelen. De maatregel moet de schatkist vier tot vijf miljard euro opleveren.  Dat staat in het nieuwe Belastingplan waarover het kabinet onderhandelt met de oppositie.

Lees verder  |  Reageer

Wanbetalingen blijven hoog in bouw en retail

18 juni 2015 - AMSTERDAM - Dankzij de aantrekkende economie daalt het aantal faillissementen in 2015 met 15 procent. Toch blijft het aantal wanbetalingen in de bouw en non-food retail sector hoog. In sommige segmenten, zoals de installatiesector, is het aantal wanbetalingen zelfs gestegen. Dat

Lees verder  |  Reageer

Rechter: Ontslag aanzeggen mag bij indiensttreding

17 juni 2015 - ABCOUDE - Als je bij het aangaan van een tijdelijk contract al vastlegt dat het arbeidscontract niet wordt verlengd, voldoe je aan de wettelijke aanzegtermijn uit de Wet Werk en Zekerheid. Dat bepaalde de kantonrechter in Utrecht in een zaak tussen

Lees verder  |  Reageer

Ondernemers: Cijfers CPB aanleiding tot lastenverlichting

12 juni 2015 - DEN HAAG - MKB-Nederland en VNO-NCW zijn blij dat de economische groei dit en volgend jaar verder aantrekt. Dat stellen ze in een reactie op de nieuwe cijfers van het CPB. Het is goed nieuws dat consumenten weer meer besteden en

Lees verder  |  Reageer

Inspectie SZW pakt fraude met werknemers aan

12 juni 2015 - ABCOUDE - Een onlangs gehouden controle door de Inspectie SZW bij verschillende vakantieparken en aspergetelers leverde veel overtredingen op. Zo hadden schoonmakers bij vakantieparken ook een uitkering. Bij aspergetelers werd langer gewerkt dan wettelijk toegestaan en werden ook werknemers aangetroffen die

Lees verder  |  Reageer

FNV: geen sociale voorzieningen voor ZZP'ers

10 juni 2015 - ABCOUDE - FNV-voorzitter Ton Heerts is fel tegen sociale voorzieningen voor ZZP’ers. Hij vindt dat het sociale stelsel wordt vernietigd als ZZP’ers daar gebruik van maken. De FNV wil dat er een gelijk speelveld komt voor ZZP’ers en dat arbeidscontracten de

Lees verder  |  Reageer

Europese miljarden voor Nederlands MKB

10 juni 2015 - ABCOUDE - Dankzij het nieuwe Europees Fonds voor Strategische Investeringen (EFSI) kan er maar liefst 315 miljard euro extra geïnvesteerd worden in de economie. Voor Nederland betekent dit potentieel miljarden aan investeringen in het MKB. Het Nederlandse kabinet richtte dinsdag het

Lees verder  |  Reageer

Meest trotse medewerkers werken in de profitsector

08 juni 2015 - AMSTERDAM - Medewerkers in de commerciële sector zijn bijzonder trots op hun werkgever. Organisatietrots scoort bij profitorganisaties een 7,4, ten opzichte van een 6,7 in de non-profitsector. Dat blijkt uit het onderzoeksrapport 'Het verborgen potentieel van werkend Nederland 2015', dat eind

Lees verder  |  Reageer

Ondernemers tegen meer belastingheffing gemeenten

08 juni 2015 -  DEN HAAG - MKB-Nederland en VNO-NCW zien niets in de voorstellen van de commissie-Rinnooy Kan om gemeenten meer eigen belastingen te laten heffen. "Dat gaat alleen maar leiden tot lastenverhogingen voor bedrijven en burgers, terwijl de economie schreeuwt om lastenverlichting." Ook

Lees verder  |  Reageer

Top 10 fiscale paradijzen

08 juni 2015 - ABCOUDE - Over fiscale paradijzen wordt veel gesproken, maar welke landen zijn het eigenlijk? En met welke voordelen lokken ze de rijken? Het Britse advocatenkantoor Bradley Hackford adviseert gefortuneerde klanten over naar welk land zij het beste kunnen verhuizen om zo

Lees verder  |  Reageer

Aandeel ZZP'ers stijgt naar 12 procent

03 juni 2015 - ABCOUDE - De afgelopen tien jaar is het aandeel ZZP’ers toegenomen van 8 naar 12 procent. In diezelfde periode is het aandeel werkenden met een flexibele arbeidsrelatie in Nederland toegenomen van 15 procent (2004) tot 22 procent(2014).   • Rapport over flexibilisering arbeidsmarkt • Vooral flexwerk in de steden • Meer

Lees verder  |  Reageer

Huisdieren wreken zich op smartphone

01 juni 2015 - ABCOUDE - Een studie toont aan dat Europeanen ruim twee miljard euro besteden aan reparaties van door huisdieren beschadigde smartphones, tablets en laptops, Nederlanders zijn vijftig miljoen euro kwijt.   • Acht miljoen smartphones en tablets beschadigd • Hond en kat: dubbel pech Uit onderzoek

Lees verder  |  Reageer

Overzicht nieuwe regels Wwz per 1 juli 2015

29 mei 2015 - ABCOUDE - Nog even en het is zover. Op 1 juli treedt het tweede deel van de nieuwe Wet werk en zekerheid in werking. Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is gisteren een campagne begonnen om werkgevers en werknemers te

Lees verder  |  Reageer

CBS: meer jongens economisch zelfstandig

29 mei 2015 - ABCOUDE - In het hoger onderwijs doen jonge vrouwen het doorgaans beter dan jonge mannen. Op de arbeidsmarkt zijn de rollen omgekeerd. Jonge mannen werken vaker voltijd, hun inkomen is mede hierdoor gemiddeld hoger, hebben een gunstiger carrièreperspectief en zijn vaker

Lees verder  |  Reageer

Curator mag faillissement voorbereiden

28 mei 2015 - ABCOUDE - Het wordt straks wettelijk mogelijk dat rechters al vóór een faillietverklaring, als een onderneming daar om vraagt, meedelen wie ze in het aanstaande faillissement zullen aanwijzen als curator. Hiermee wordt beoogd dat het faillissement zo goed mogelijk kan worden

Lees verder  |  Reageer

Aantal WW-uitkeringen aan jongeren daalt sterk

27 mei 2015 - ABCOUDE - Het aantal jongeren met een WW-uitkering daalt de laatste maanden gestaag. Ook vragen jongeren minder vaak een nieuwe uitkering aan bij UWV. De vraag naar mbo’ers is flink toegenomen.   Dit blijkt uit de Basiscijfers Jeugd die SBB en UWV gisteren

Lees verder  |  Reageer

Helft ondernemers wijzigt wachtwoorden nooit

27 mei 2015 - ABCOUDE - Eén op de acht ondernemers in het MKB is de afgelopen 12 maanden slachtoffer geweest van bedrijfscriminaliteit. Diefstal en inbraak komen het vaakst voor in het MKB. Bijna de helft van de ondernemers geeft aan belangrijke wachtwoorden nooit te

Lees verder  |  Reageer

Fiscus vergroot pakkans foute aangiftes

26 mei 2015 - ABCOUDE - Het toezicht op de belastingaangiftes van bedrijven wordt verscherpt. Staatssecretaris Eric Wiebes wil door het slimmer gebruik van data en risicoanalyse tot een veel betere handhaving komen. Het nieuwe systeem komt niet als een donderslag bij heldere hemel. De

Lees verder  |  Reageer

Achterlopen qua kennis zorgt voor meer verzuim bij personeel

22 mei 2015 - ABCOUDE - Van alle werknemers zegt 23 procent dat zij nieuwe kennis of vaardigheden missen die belangrijk zijn om het werk goed te kunnen doen. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om technologische en organisatorische kennis en vaardigheden. Werknemers die dit aangeven zijn

Lees verder  |  Reageer

Hoger risico op wanbetaling Oost-Europa

20 mei 2015 - AMSTERDAM - Bedrijven in Oost-Europa hebben vaker dan vorig jaar te maken met late betaling van facturen (41,2 procent versus 31,9 procent vorig jaar). Vooral bij binnenlandse facturen wordt dit veroorzaakt door onvoldoende liquide middelen. Veel vaker dan in West-Europa is

Lees verder  |  Reageer

Een op vijf Nederlandse banen dankzij EU

19 mei 2015 - ABCOUDE - De export naar de landen van de Europese Unie zorgt voor ruim een vijfde van de Nederlandse banen en het Nederlandse inkomen. Nederland hield in 2013 140 miljard euro over aan de export naar EU-landen en de EU-export was

Lees verder  |  Reageer

Grote vraag naar accountants

19 mei 2015 - ABCOUDE - De vraag naar accountants is het eerste kwartaal van dit jaar met 43 procent gestegen ten opzichte van het eerste kwartaal in 2014. De vraag naar financieel specialisten nam ook toe, met 22 procent. Dat is voor een aantal

Lees verder  |  Reageer

Bank voor ondernemers opgericht

18 mei 2015 - ABCOUDE - "Ondernemers willen en kunnen niet langer wachten op werkbare financierings-oplossingen vanuit de traditionele banken. De groei moet in Nederland weer op gang komen. De enige manier is ondernemers weer de ruimte bieden om investeringen te doen en hun bedrijf

Lees verder  |  Reageer

Kwaliteit leven Nederland bovengemiddeld in EU

12 mei 2015 - ABCOUDE - De kwaliteit van het leven in Nederland is groot in vergelijking met andere landen in de Europese Unie. Binnen alleen de Noordwestelijke EU-landen zit Nederland in de middenmoot. Dat blijkt uit onderzoek van Eurostat. • Nederlanders waarderen hun leven met

Lees verder  |  Reageer

CDA: Bijtelling hybrides per 1 juli van 7 naar 15 procent

12 mei 2015 - ABCOUDE - De bijtelling van zakelijke auto’s met een CO2-waarde van maximaal 50 gram/kilometer moet al per 1 juli van dit jaar worden verhoogd van 7 procent naar 15 procent. Dit stellen de CDA-Kamerleden Omtzigt en Van Helvert.  De vele peperdure

Lees verder  |  Reageer

Banken werken ZZP'er tegen bij hypotheekaanvraag

11 mei 2015 - ABCOUDE - Een zelfstandige zonder personeel (ZZP’er) die bij de bank of een adviseur aanklopt voor een hypotheek, komt terecht in een wereld van wantrouwen en tegenwerking. Dat blijkt uit onderzoek onder 851 ZZP’ers door het Kennis Instituut Zelfstandig Ondernemerschap (KIZO)

Lees verder  |  Reageer

Veel gemeenten laten rekeningen MKB liggen

07 mei 2015 - ABCOUDE - Het betaalgedrag van de Nederlandse gemeenten is niet best. Slechts de helft van de gemeenten slaagt er in om de norm - 90 procent van de nota’s binnen 30 dagen betaald - te halen. MKB-Nederland, die het betaalgedrag al

Lees verder  |  Reageer

Ondernemer start uit passie

06 mei 2015 - ABCOUDE - De wens om eigen baas te zijn, om de eigen passie te volgen en het niet kunnen vinden van een baan in loondienst zijn voor mensen de belangrijkste drijfveren om een eigen bedrijf te starten. Er zijn maar liefst

Lees verder  |  Reageer

Peiling: Belastingontwijking grootbedrijf oneerlijk

04 mei 2015 - DEN HAAG - Acht op de tien Nederlanders vinden het oneerlijk dat internationale bedrijven via Nederland belasting kunnen ontwijken, terwijl de gemiddelde burger steeds meer belasting moet betalen. Bijna driekwart (73 procent) van de Nederlanders vindt het onrechtvaardig dat belastingontwijking door

Lees verder  |  Reageer

Financiering MKB vaker op Amerikaanse leest

04 mei 2015 - ABCOUDE - De kredietverlening aan het kleine MKB is voorgoed veranderd. Het heeft er alle schijn van dat we in Nederland Amerika achterna gaan. In de VS worden kredieten aan het MKB nog maar voor 20 procent door de banken verstrekt;

Lees verder  |  Reageer

Opvolging bij familiebedrijf fiscaal een heikel punt

30 april 2015 - ABCOUDE - De bedrijfsopvolging is bij veel familiebedrijven een uitdaging. Niet alleen wie er aan roer komt, maar vooral of de opvolging financieel te doen is. De roep is om het fiscaal niet lastiger te maken - lees opvolger moet meer

Lees verder  |  Reageer

ICT-fraude kost Nederland jaarlijks 10 miljard

28 april 2015 - ABCOUDE - 'De inzet van ICT om fraude nu én in de toekomst beter te voorkomen en te detecteren is belangrijk. Fraude kent geen grenzen. Daarom is het belangrijk dat er bij de bestrijding van fraude internationaal wordt samengewerkt,' aldus minister

Lees verder  |  Reageer

Werknemer niet klaar voor flexibele arbeidsmarkt

28 april 2015 - ABCOUDE - Mensen worden steeds ouder. Elk kind dat nu geboren wordt heeft een gemiddelde levensverwachting van 100 jaar. Wat zijn de gevolgen hiervan voor ons (werkend) leven? Slechts 19 procent heeft hier een beeld bij. Uit onderzoek van TNS NIPO,

Lees verder  |  Reageer

MKB mag beelden criminaliteit publiceren

24 april 2015 - ABCOUDE -Bedrijven en burgers mogen straks camerabeelden publiceren van een diefstal, inbraak of vernieling. De verwachting is dat door de inzet van deze ‘extra ogen en oren’ de pakkans toeneemt. Nu is het particulieren en ondernemers wettelijk nog niet toegestaan om

Lees verder  |  Reageer

Starters kiezen bewust voor platteland

23 april 2015 - ABCOUDE - Krimpregio’s doen het verrassend goed als vestigingsplaats voor nieuwe ondernemingen. Ondernemerschap speelt ook een belangrijke rol in de leefbaarheid van krimpgebieden. Dat blijkt uit onderzoek van bedrijfskundige Heike Delfmann. Zij promoveert op 23 april aan de Rijksuniversiteit Groningen.   Delfmann onderzocht

Lees verder  |  Reageer

Record: vier genomineerden voor Europese innovatieprijs

22 april 2015 - ABCOUDE - Vier Nederlandse bedrijven zijn genomineerd voor de European Inventor Award 2015, een initiatief van het Europees Octrooibureau (EOB). De prijzen worden op 11 juni 2015 voor de tiende keer uitgereikt, dit jaar in Palais Brongniart in Parijs. Nederland diende

Lees verder  |  Reageer

Belonen scoort het beste

21 april 2015 - ABCOUDE - Ideeën zijn van essentieel belang voor bedrijven om processen en de efficiëntie te verbeteren. Er bestaat een direct verband tussen het soort leiderschap en het aantal ideeën. Onderzoek van universitair docent Dirk Deichmann van Rotterdam School of Management, Erasmus

Lees verder  |  Reageer

Helft bankiers haat zijn baan

20 april 2015 - ABCOUDE - Bankiers en vermogensbeheerders zijn zeer ontevreden over hun baan. Dat blijkt uit wereldwijd onderzoek van de Options Group bij honderd managers van banken, beurshuizen en vermogensbeheerders. Slechts 20 procent van de ondervraagden is tevreden met zijn baan, werkgever, loon

Lees verder  |  Reageer

ZZP'er in bijstand mag pensioen houden

20 april 2015 - ABCOUDE - ZZP’ers met een gemiddeld pensioen hoeven hun pensioen niet op te eten als zij een beroep doen op de bijstand. De ministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ingestemd met een wetsvoorstel dat regelt

Lees verder  |  Reageer

Meer mensen aan het werk, vooral jongeren

17 april 2015 - ABCOUDE - Het aantal mensen met een baan is de afgelopen drie maanden met gemiddeld 6 duizend per maand toegenomen. Vooral jongeren hadden vaker werk. De beroepsbevolking bleef in die periode vrijwel gelijk. Het aantal werklozen liep daardoor in de afgelopen

Lees verder  |  Reageer

Webshops nieuw doelwit internetcriminelen

17 april 2015 - ABCOUDE - Internetcriminelen verleggen hun aandacht van banken naar webshops. In 2014 was 32,4 procent van alle aanvallen gericht op webshops en 25,7 procent op de banken.  Klanten worden via phishing mails gevraagd naar gevoelige informatie als betalingsgegevens waarna geld wordt

Lees verder  |  Reageer

40 procent facturen te laat betaald

16 april 2015 - AMSTERDAM - Nederland heeft met 24 dagen de op twee na kortste binnenlandse betalingstermijn van West-Europa. Dat is maar liefst 10 dagen korter dan het West-Europese gemiddelde. In de afgelopen twee jaar is de Nederlandse betalingstermijn gemiddeld met twee dagen afgenomen.

Lees verder  |  Reageer

Retail in Nederland leeft op, maar marges blijven onder druk

16 april 2015 - AMSTERDAM - Een van de belangrijkste redenen voor de povere economische prestaties van Nederland in 2012 en 2013 was dat de consumentenbestedingen zwak waren. In die periode werd het consumentenvertrouwen sterkt aangetast door de maatregelen om het begrotingstekort terug te dringen,

Lees verder  |  Reageer

Tips voor een tactvolle incasso

15 april 2015 - ABCOUDE - Het ministerie van Economische Zaken gaat de betaling tussen bedrijven onderzoeken. Insteek is mede het vermoeden dat grootbedrijven veelvuldig de betalingstermijnen van kleine ondernemers en ZZP’ers overschrijden. Het is soms inderdaad een delicate zaak om een klant tot betaling

Lees verder  |  Reageer

Kilometerheffing opnieuw in zicht

14 april 2015 - ABCOUDE - Het besluit in 2010 om te stoppen met het GPS-kastje voor de kilometerheffing heeft goed uitgepakt. Volgens een studie zijn de kosten hiervan zo hoog dat het maatschappelijk rendement in alle gevallen negatief zou zijn geweest. Een dergelijk systeem

Lees verder  |  Reageer

Hoge Raad: Belasting spaargeld mogelijk onrechtmatig

10 april 2015 - ABCOUDE - Door de aanhoudende lage spaarrente is de  belastingdruk op rente vaak meer dan 100 procent. Zo’n 1,8 miljoen huishoudens betalen deze belasting over spaargeld, volgens cijfers van het CPB. De Hoge Raad stelt in een recente uitspraak dat deze

Lees verder  |  Reageer

MKB-Nederland: AL-fonds vergroot kredietkansen

09 april 2015 - ABCOUDE - MKB-Nederland is content met de nieuwe fondsen van de Nederlandse Investeringsinstelling (NLII), waarmee pensioenfondsen, verzekeraars en banken de komende drie jaar 2 miljard euro in het MKB steken. Het Achtergestelde Leningen Fonds (ALF) is het resultaat van een succesvolle

Lees verder  |  Reageer

Extra miljarden voor MKB

09 april 2015 - ABCOUDE - Nederlandse pensioenfondsen, verzekeraars en banken investeren de komende drie jaar 2 miljard euro extra in het MKB en middelgrote ondernemingen. Om dit mogelijk te maken, heeft de Nederlandse Investeringsinstelling (NLII) twee fondsen opgericht. De eerste kredieten worden naar verwachting

Lees verder  |  Reageer

Hoe krijg je als ZZP'er een hypotheek?

08 april 2015 - ABCOUDE - Het kopen van een eigen huis is voor mensen zonder een vast arbeidscontract een heikele zaak. Al jarenlang wordt er vooral door flexwerkers en ZZP’ers geklaagd dat de bank zo moeilijk doet als ze om een hypotheek vragen. De

Lees verder  |  Reageer

Great place to work is geen luilekkerland

03 april 2015 - ABCOUDE - Hoe schoppen bedrijven het zover dat ze worden gekozen tot ‘great place to work’? Zijn dat bedrijven met snoezelhoeken en limo’s voor het personeel? Nee, niet per se. De winnaars van de drie categorieën geven enkele tips. Inge Ernst,

Lees verder  |  Reageer

75 duizend jongeren kansloos op arbeidsmarkt

02 april 2015 - ABCOUDE - Vier op de tien jongeren (15 tot 27 jaar) in Nederland die geen onderwijs volgen en geen werk hebben, zoeken niet naar werk en zijn ook niet direct beschikbaar voor werk (75 duizend).    Dit meldt het CBS. Arbeidsongeschiktheid en ziekte

Lees verder  |  Reageer

Nederlandse export in de lift

02 april 2015 - AMSTERDAM - Nederlandse exporteurs zijn onverminderd positief over de toekomst. Zo verwachten zij in 2015 een exportgroei van 9 procent te realiseren. Deze positieve vooruitzichten worden versterkt doordat voor vrijwel alle economische sectoren de seinen op groen staan. De export krijgt

Lees verder  |  Reageer

Banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten

01 april 2015 - ABCOUDE - Het wetsvoorstel ‘banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten’ (BQA) is er door. Deze wet regelt hoe de gemaakte afspraken uit het sociaal akkoord over extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking worden uitgevoerd en nageleefd. Werkgevers met meer dan 25 werknemers

Lees verder  |  Reageer

Werkgevers: Hoger minimumjeugdloon leidt tot stijging werkloosheid

31 maart 2015 - DEN HAAG - Het optrekken van het minimumjeugdloon naar het niveau van volwassenen zal leiden tot een stijging van de jeugdwerkloosheid. Dat zeggen MKB-Nederland en VNO-NCW in reactie op een FNV-voorstel. Vooral lager opgeleide jongeren zullen hiervan de dupe worden. De

Lees verder  |  Reageer

Uitzendbranche groeit dit jaar door

31 maart 2015 - ABCOUDE - De flexbranche groeit in 2015 verder. Met een verwachte omzetstijging van 7 procent is de groei hoger dan in 2014 (5,5 procent). De economie komt verder op stoom en dat leidt in veel sectoren tot extra personeelsbehoefte. Aangezien er

Lees verder  |  Reageer

Ziekteverzuim naar dieptepunt

30 maart 2015 - DEN HAAG - Het ziekteverzuim van werknemers in Nederland is in 2014 gedaald tot 3,8 procent. Dit is het laagste verzuimpercentage sinds 1996. Het lage verzuim houdt mogelijk verband met de economische situatie. Werknemers in de horeca zijn het gezondst, hun

Lees verder  |  Reageer

De laatste 10 tips voor je aangifte IB 2014

30 maart 2015 - ABCOUDE - Je hebt nog tot 1 mei om aangifte IB te doen over 2014. Heb je aan alles gedacht? Vergeet je geen aftrekposten? De redactie verzamelde de laatste 10 tips voor je IB-aangifte als ondernemer. • Mis je aftrekposten niet •

Lees verder  |  Reageer

Nederlandse lonen licht gedaald

27 maart 2015 - ABCOUDE - De lonen in Nederland zijn vorig jaar licht gedaald; 1,4 procent ten opzichte van 2013. Het gemiddelde bruto uurloon nam van € 14,60 in 2013 af naar € 14,40 in 2014. De sector horeca & toerisme liet met +2,9

Lees verder  |  Reageer

Bijzonder beheer banken geen boeman

27 maart 2015 - ABCOUDE - Er zijn geen aanwijzingen dat de afdelingen bijzonder beheer van de banken MKB-ondernemers structureel benadelen. Wel moeten de banken beter met het MKB communiceren over het bijzonder beheer-traject. Dat concludeert de AFM in een rapport. Critici noemen het rapport

Lees verder  |  Reageer

Ondernemers: Belastingherziening moet banen opleveren

26 maart 2015 - DEN HAAG - 'Maak een meerjarenplan voor belastingherziening met échte lastenverlichting.' Dat was de inbreng van ondernemersorganisaties MKB-Nederland en VNO-NCW tijdens de hoorzitting van woensdag voor de Tweede Kamer over de herziening van het belastingstelsel. In een brief aan de Tweede

Lees verder  |  Reageer

30 duizend minder managers in een jaar

26 maart 2015 - ABCOUDE - Het sentiment over de arbeidsmarkt verbetert en het aantal banen groeit. Vooral onder ingenieurs, ICT’ers en organisatieadviseurs neemt het aantal werkenden toe. Andere beroepsgroepen hebben het moeilijk. Zo daalde het aantal werkende managers in een jaar tijd met 30

Lees verder  |  Reageer

Markt voor bedrijfsruimte herstelt

25 maart 2015 - ABCOUDE - De bescheiden groei van de Nederlandse economie in combinatie met de verbetering van het producentenvertrouwen vertaalde zich het afgelopen jaar in een grotere dynamiek op de Nederlandse bedrijfsruimtemarkt. Zowel het aantal transacties als het aantal vierkante meters dat werd

Lees verder  |  Reageer

Curatoren moeten verplicht fraude melden

24 maart 2015 - ABCOUDE - Curatoren die in faillissementen mogelijke onregelmatigheden vaststellen, moeten die verplicht melden bij de rechter-commissaris. Vervolgens kan er melding of aangifte van de fraude volgen. Dit blijkt uit een wetsvoorstel waarmee de ministerraad heeft ingestemd. De maatregel versterkt de positie

Lees verder  |  Reageer

Internet- en telecomgegevens niet meer bewaard

24 maart 2015 - ABCOUDE - Internet- en telecombedrijven hoeven het surf- en belgedrag van Nederlanders niet meer te bewaren. Dat heeft de kortgedingrechter in Den Haag bepaald. De rechter stelde de Wet bewaarplicht telecommunicatiegegevens buiten werking. • Rechter: wet in strijd met grondrechten • Europese

Lees verder  |  Reageer

Fraude met internetbankieren gehalveerd

19 maart 2015 - ABCOUDE - De schade als gevolg van fraude in het Nederlandse betalingsverkeer is in 2014 bijna gehalveerd ten opzichte van het jaar ervoor. De procentuele daling was voor alle elektronische betaalmiddelen nagenoeg gelijk, zowel voor betaalpassen, creditkaarten als voor internetbankieren. Sinds

Lees verder  |  Reageer

Meer ruimte voor beroepsmatig gebruik drones in luchtruim

18 maart 2015 - ABCOUDE - Het kabinet wil het gebruik van drones door bedrijven meer ruimte geven. De verruiming zal stapsgewijs worden doorgevoerd zodat partijen aan dit ‘nieuwe fenomeen in de luchtvaart’ kunnen wennen. Als eerste zouden politie en brandweer met ingang van 1

Lees verder  |  Reageer

Meer armslag voor ondernemers in winkelgebieden

18 maart 2015 - ABCOUDE - Het wordt ondernemers makkelijker gemaakt om een winkel te openen of aan te houden. Menig winkelgebied verkommert door leegstand terwijl verhuurders vasthouden aan onrealistische huren. Een pakket maatregelen moet zorgen dat winkelgebieden weer levendiger worden. Zo wordt er in

Lees verder  |  Reageer

Slimme oplossing helpt Ghanezen aan toilet

17 maart 2015 - ABCOUDE - In Ghana staat een groot deel van de mensen na het opstaan een kwartier in de rij voor een publiek toilet. Kleding gaat meestal geheel uit, omdat de stank er anders voor de rest van de dag in zit.

Lees verder  |  Reageer

Ondernemers: Wet markt en overheid nu aanscherpen

13 maart 2015 - ABCOUDE - Minister Kamp van Economische Zaken moet de Wet markt en overheid aanscherpen, zeggen MKB-Nederland en VNO-NCW in reactie op een rapport van de Autoriteit Consument en Markt (ACM). Die concludeert dat bedrijven veel oneerlijke concurrentie ervaren van activiteiten van

Lees verder  |  Reageer

MKB krijgt meer geld voor productontwikkeling

13 maart 2015 - ABCOUDE - De komende jaren gaat het kabinet extra investeren in innovatie, onderzoek en productontwikkeling. Tot eind 2016 kunnen MKB-bedrijven profiteren van € 6 miljoen voor productontwikkeling via zogenaamde Innovatie Prestatiecontracten. Daarnaast reserveert het kabinet de komende tien jaar in totaal

Lees verder  |  Reageer

Alternatieve financieringsvormen krijgen voet aan de grond

12 maart 2015 - DEN HAAG - De alternatieve financieringsvormen ‘MKB Financiering’ en het ‘MKB Impulsfonds’ die vorig jaar zijn opgericht, lijken hun weg naar het midden- en kleinbedrijf te hebben gevonden. Dit is goed nieuws, vindt MKB-Nederland. De ondernemersorganisatie maakt zich hard voor verbreding

Lees verder  |  Reageer

Universiteit vruchtbare bodem voor ondernemerschap

11 maart 2015 - ABCOUDE - Het blijkt goed te gaan met het beleid van het kabinet om startups op universiteiten te stimuleren. Vanaf 2010 zijn er meer dan 650 extra startups ontstaan vanuit universiteiten. Dat blijkt uit een tussentijdse evaluatie van het zogeheten Valorisatieprogramma.

Lees verder  |  Reageer

Boete voor verzekeraars die klanten met woekerpolis niet helpen

11 maart 2015 - ABCOUDE - Verzekeraars zijn vanaf 1 juli aanstaande wettelijk verplicht om hun klanten actief te benaderen over hun beleggingsverzekeringen. Ze moeten klanten kosteloos meer inzicht geven in hun specifieke situatie, verbetermogelijkheden bieden en aanzetten om een weloverwogen keuze te maken. Doen

Lees verder  |  Reageer

Top 15 meest miserabele landen van de wereld

10 maart 2015 - ABCOUDE - Venezuela heeft met afstand de slechtste economie van de wereld. Maar ook diverse Europese landen staan hoog in de misère-index. Bloomberg maakt een top 15 van de landen met de meest miserabele economieën. • Toiletpapier ruilen voor olie • EU-landen

Lees verder  |  Reageer

Moeders en vaders even vaak manager, mits ze fulltime werken

09 maart 2015 - ABCOUDE - Van alle werkende vrouwen hadden in 2014 bijna vier op de honderd een managementfunctie. Bij mannen is dat negen op de honderd. Het verschil hangt echter vrijwel volledig samen met het feit dat de meeste vrouwen in deeltijd werken,

Lees verder  |  Reageer

Ondernemers nog steeds te laat betaald

06 maart 2015 - ABCOUDE - Slechts 14 procent van de kleine ondernemers krijgt altijd op tijd betaald. Bij een overgrote meerderheid van 86 procent staan er nog facturen open na de vervaldatum. Gemiddeld staat er per ondernemer € 35.000 aan onbetaalde rekeningen open. Dat

Lees verder  |  Reageer

Openbaren van aandeelhouders BV een openbaring?

05 maart 2015 - AMSTERDAM - Soms is het wel eens lastig om te weten met wie je eigenlijk zaken doet. De wirwar aan bedrijfsstructuren met verschillende BV’s, aandeelhouders en gevolmachtigde personen kan voor onduidelijkheden zorgen. En bij de Kamer van Koophandel worden alleen de

Lees verder  |  Reageer

Opdrachtgever aansprakelijk bij onderbetaling

05 maart 2015 - ABCOUDE - Constructies waarbij werkgevers allerlei manieren bedenken om minder dan het minimumloon te betalen zijn vanaf 1 juli 2015 verboden. De opdrachtgever kan zijn handen niet meer in onschuld wassen en wordt ook aansprakelijk bij misstanden. In de Tweede Kamer

Lees verder  |  Reageer

Werkgevers: Echte lastenverlichting levert banen op

02 maart 2015 - DEN HAAG - Een belastingherziening zoals het kabinet voorstaat, met een beperkte lastenverlichting van 3 tot 5 miljard, levert te weinig op. Dat stellen MKB-Nederland en VNO-NCW. Een stelsel met twee schijven waarbij inkomens tot een ton 35 procent inkomensbelasting betalen

Lees verder  |  Reageer

Tetterende collega's en ander ongemak

02 maart 2015 - ABCOUDE - Heb je last van in de telefoonhoorn tetterende collega’s? Je bent niet de enige. Een belabberde akoestiek staat in de top 5 van werkomgevingsaspecten waar het personeel het meest ontevreden over is. Werknemers klagen het meest over het binnenklimaat.   •

Lees verder  |  Reageer

Lenen van je BV: maak zakelijke leningsovereenkomst

02 maart 2015 - ABCOUDE - Wie met geld van de BV persoonlijke rekeningen betaalt of geld van de zaak gebruikt voor het financieren van bijvoorbeeld een huis of een auto, moet dat geld terugbetalen aan de BV. Lenen van je bedrijfsvermogen kan niet ongelimiteerd.

Lees verder  |  Reageer

Veel bedrijven te ruim gehuisvest

27 februari 2015 - ABCOUDE - Het ziet er niet naar uit dat de kantorenmarkt de komende jaren sterk verbetert. De bedrijvigheid neemt weliswaar toe, maar ondernemingen hebben steeds minder kantoorruimte nodig door automatisering van de arbeid en efficiënter kantoorgebruik. Vrijwel alle grote bedrijven zijn

Lees verder  |  Reageer

Deurwaarders zitten op zwart zaad

27 februari 2015 - AMSTERDAM - Minder gevulde orderportefeuilles en een dalend bedrag per debiteur zetten de omzet van deurwaarders onder druk. Tegelijkertijd is de kostprijs per debiteur gestegen, omdat het lastiger is bedragen te innen. Per saldo blijft er steeds minder over. In 2013

Lees verder  |  Reageer

Let op wetswijzigingen bij DGA-loon

27 februari 2015 - ABCOUDE - Twee wetswijzigingen kunnen in 2015 het DGA-loon verhogen of verlagen. De definitief verplicht geworden Werkkostenregeling heeft mogelijk invloed en kan volgens accountantsorganisatie BDO tot een verlaging van het belaste DGA-loon leiden. De criteria om het gebruikelijk loon vast te

Lees verder  |  Reageer

Bankregels staan succes kredietunies in de weg

26 februari 2015 - DEN HAAG - Voorzitter Michaël van Straalen van MKB-Nederland roept de Tweede Kamer op aanstaande dinsdag in te stemmen met het initiatief-wetsvoorstel van de Kamerleden Agnes Mulder (CDA) en Henk Nijboer (PvdA) dat een wettelijk kader biedt aan kredietunies. De opkomst

Lees verder  |  Reageer

ZZP'er ziet personeel niet zitten

26 februari 2015 - ZOETERMEER - De meeste ZZP’ers gingen er in 2014 financieel niet op vooruit en niet op achteruit. Het merendeel van de ZZP’ers verwacht geen personeel aan te nemen, ook niet tijdelijk bij grote drukte, en ziet een baan in loondienst ook

Lees verder  |  Reageer

'Aparte rechtsvorm voor startups goed idee'

24 februari 2015 - DEN HAAG - Een aparte rechtsvorm voor jonge en innovatieve bedrijven, zogeheten startups, is een goed idee van D66 dat verder onderzocht moet worden. Dat vinden MKB-Nederland en VNO-NCW. De partij stelt voor een zogenoemde startup-bv mogelijk te maken, zodat deze

Lees verder  |  Reageer

Meer fraude door personeel met kortlopende contracten

24 februari 2015 - ABCOUDE - Door kortlopende contracten, meer uitzendkrachten en minder loyaliteit krijgen bedrijven dit jaar met meer typen fraudeurs te maken. Dit voorspelt recherchebureau Hoffmannn voor 2015. "De onzekerheid over contractverlengingen groeit. Het lijkt erop dat mensen eerder geneigd zijn een misstap

Lees verder  |  Reageer

Pensioenen ZZP'ers 'goed begin, maar half werk'

23 februari 2015 - ABCOUDE - De pensioenproducten voor ZZP’ers die in 2015 op de markt kwamen, zijn goed bedoeld maar er mankeert nogal wat aan. Twee van de drie voldoen zelfs niet aan de wettelijke eisen. Dat stelt Moneywise na onderzoek. • Onvolledige en

Lees verder  |  Reageer

Goede bankrelatie zorgt voor meer krediet en lagere rentes

20 februari 2015 - ABCOUDE – Ondernemers zijn gebaat bij een relatie met de bank. MKB’ers ontvangen meer krediet en betalen lagere rentes dan bedrijven die een dergelijke relatie niet hebben. Dit stelt prof. dr Lars Norden in zijn oratie voor de leerstoel Banking and

Lees verder  |  Reageer

Adviseurs opgepakt voor foute aftrekposten

19 februari 2015 - ABCOUDE - De Belastingdienst, de FIOD en het Functioneel Parket doen onderzoek naar vijf mogelijk malafide fiscaal dienstverleners. Zij adviseerden ondermeer hypotheekaftrek voor een huurwoning en een traplift voor een gelijkvloerse woning. De aangiftes van 8000 klanten worden gecontroleerd. • Verdacht van

Lees verder  |  Reageer

Bescheiden opleving Nederlandse bouwsector

19 februari 2015 - AMSTERDAM - De vooruitzichten voor de bouwsector blijven voor veel landen zwak in 2015. In veel markten worden de aanhoudende problemen in de bouwsector verergerd. Dit komt onder meer door bezuinigingen op de overheidsbegroting, de geringe investeringen, de voorzichtigheid van krap

Lees verder  |  Reageer

Slimme tools voor energiebesparing

17 februari 2015 - ABCOUDE - Slimmer omgaan met energie kan tegenwoordig  zonder veel gedoe. Je hoeft niet meer een aantal keer per dag naar je meterkast te lopen om de standen te noteren. Via je smartphone of tablet kun je haarfijn monitoren wat je

Lees verder  |  Reageer

Robots zijn onze vrienden

16 februari 2015 - ABCOUDE - Er zal ook in de toekomst genoeg werk zijn. Robots zorgen dat we ander werk gaan doen, maar uiteindelijk zullen we per persoon niet minder werken. De robot en andere arbeidsbesparende technologie bieden volop kansen. De vraag die Nederland

Lees verder  |  Reageer

Wil je een bedrijf beginnen naast je baan?

16 februari 2015 - ABCOUDE - Wie naast zijn baan af en toe wat spullen op Marktplaats verkoopt, is nog geen ondernemer. Als het een serieuze (bij)verdienste is, dan kan de situatie veranderen. Hoe begin je een zaak naast je baan en wanneer ben je

Lees verder  |  Reageer

Meer mensen in loondienst hebben er een bedrijf naast

12 februari 2015 - ABCOUDE - Steeds mensen hebben twee banen of hebben naast hun baan een eigen bedrijf. In de periode 1986-2012 groeide het aantal werkenden met twee banen van 3 procent tot 8 procent. Bij de zelfstandigen nam het toe van 4 procent

Lees verder  |  Reageer

Rekenkamer: Effectiviteit speelt geen rol bij EU-subsidies

11 februari 2015 - DEN HAAG - Bij de eindafrekening van projecten in Nederland die EU-subsidies ontvangen speelt, conform de subsidievoorwaarden, effectiviteit nog geen rol. Subsidieontvangers worden beoordeeld op de geleverde inspanning, niet op het behaalde (maatschappelijke) resultaat. Daardoor worden kansen voor een betere besteding

Lees verder  |  Reageer

MKB: Geen doorbetaling bij ski-ongeluk

10 februari 2015 - ABCOUDE - MKB’ers lopen vast op een stapeling van regels, risico’s en lasten. Vooral de loondoorbetaling bij ziekte van een werknemer is voor kleinere ondernemers een flinke last. Die doorbetaling moet terug van twee jaar naar één jaar. Verder geen ziektedoorbetaling

Lees verder  |  Reageer

Korting op fitness is uit, opleiding is in

09 februari 2015 - ABCOUDE - Doe als werkgever geen moeite om je personeel korting te geven op een fitnessabonnement. Werknemers geven de hoogste prioriteit aan opleidingen. Algemene conclusie van een onderzoek onder medewerkers is dat opleiding en thuiswerken beter scoren dan vakantie en leaseauto.   •

Lees verder  |  Reageer

10 foute redenen voor een eigen bedrijf

09 februari 2015 - ABCOUDE - Mensen worden gestimuleerd om een eigen bedrijf te beginnen. Zo’n 30 procent van de ondernemers stopt echter al na een jaar. In Amerika crasht zelfs 8 op de 10 bedrijven binnen 18 maanden, berichtte Bloomberg onlangs. Niet iedereen is

Lees verder  |  Reageer

Euro hard onderuit, voordelen voor ondernemers?

05 februari 2015 - AMSTERDAM - De waarde van de euro is in de afgelopen maand sterk gedaald en het lijkt erop dat deze misschien nog wel verder daalt in de loop van dit jaar. Midden januari was de euro 15 procent minder waard ten

Lees verder  |  Reageer

Vaker steun overheid bij verkrijgen financiering

04 februari 2015 - ABCOUDE - Bedrijven maakten in 2014 vaker gebruik van garanties en leningen van de overheid voor kredietverstrekking. Dat blijkt uit nieuwe cijfers die minister Kamp van Economische Zaken deze week naar de Kamer stuurt.   • Ruim 1000 bedrijven kregen microkrediet • Investeerders steken

Lees verder  |  Reageer

Samen zaken regelen via een maatschap

03 februari 2015 - ABCOUDE - ZZP’er zijn heeft zijn voordelen, maar natuurlijk zitten er aspecten aan die je wat minder vindt. Bijvoorbeeld het regelen van ‘randzaken’ als een werkruimte, een pensioenvoorziening en achtervang voor als je zelf niet kunt werken. Als je voor de

Lees verder  |  Reageer

60 procent werklozen binnen jaar weer aan het werk

02 februari 2015 - ABCOUDE - In de periode 2009–2011 stroomden jaarlijks ongeveer 300 duizend mensen vanuit een baan in een werkloosheidswetuitkering (WW). Zestig procent is binnen een jaar weer aan het werk. Dit maakt het CBS bekend.   Bijna helft is na half jaar weer aan

Lees verder  |  Reageer

Homovriendelijke bedrijven zijn succesvoller

30 januari 2015 - ABCOUDE - Bedrijven waar homo’s, lesbiennes, biseksuelen en transgenders openlijk uitkomen voor hun geaardheid leveren betere financiële prestaties. Daarentegen heeft het verstoppen van seksuele geaardheid een negatief effect. Dat blijkt uit Brits onderzoek naar tolerantie op de werkvloer. • Diversiteit bevordert productiviteit

Lees verder  |  Reageer

VNO-NCW: Geen heffing voor vrijwillig vertrek ouderen

29 januari 2015 - ABCOUDE - Vrijwillige vertrekregelingen voorafgaand aan een mogelijke reorganisatie zijn een voorbeeld van goed werkgeverschap. Dat stelt ondernemingsorganisatie VNO-NCW in een brief aan staatssecretaris Wiebes. Deze zijn nu in gevaar door een ten onrechte opgelegde hoge heffing op vrijwillig afvloeiende ouderen.

Lees verder  |  Reageer

Syriza wint verkiezingen Griekenland

26 januari 2015 - ABCOUDE - De anti-bezuinigingspartij Syriza heeft een grote overwinning behaald bij de Griekse verkiezingen. De partij haalt net geen meerderheid in het Griekse parlement. Partijleider Alexis Tsipras begint vandaag met onderhandelingen om een nieuwe regering te vormen. Zie ook: 13 gevolgen

Lees verder  |  Reageer

Geld verdienen aan de tikfouten van anderen

26 januari 2015 - ABCOUDE - De meeste eigenaars van populaire websites doen niets om zich te beschermen tegen 'typosquatters' - partijen die munt slaan uit de tikfoutjes van surfers. Dat toont een Leuvense studie aan.   • ‘Googlz.com’ en ‘Fafebook.com’ • Meest voorkomende foutjes uitgebuit • Zogeheten typosquatters

Lees verder  |  Reageer

6 zaken die je moet weten over je belastingen

26 januari 2015 - ABCOUDE - De VAR voor ZZP’ers wordt nog niet vervangen door de BGL. Sommige afspraken met de Belastingdienst over personeelsvergoedingen vervallen. Ondernemers die spijt hebben van een oude aangifte kunnen beter snel de Belastingdienst informeren. Je kunt pas vanaf 1 maart

Lees verder  |  Reageer

Pas op: Volop spooknota's en phishingmails

23 januari 2015 - ABCOUDE - Fraudehelpdesk meldt dat Nationale Bedrijven Register een spooknota stuurt naar ondernemers. Het document lijkt op een factuur, maar blijkt een aanbieding te zijn. In de kleine letters staat dat het om een offerte gaat. Het is een recent voorbeeld

Lees verder  |  Reageer

Economie blijft groeien, vraag naar krediet stijgt

22 januari 2015 - AMSTERDAM - Afgelopen jaar was er in Nederland weer een voorzichtige groei van 0,75 procent. Dit jaar verwacht het CPB een groei van 1,5 procent. Het gaat dus qua verwachtingen de goede kant op. Dat blijkt ook uit de aantrekkende arbeidsmarkt.

Lees verder  |  Reageer

Uitzendbranche trekt stevig aan

21 januari 2015 - ABCOUDE - De uitzendbranche is in 2014 flink gegroeid. Zowel het aantal uren als de omzet groeide met 7 procent ten opzichte van 2013. In de laatste vier weken van het jaar was de groei zelfs 11 procent vergeleken met een

Lees verder  |  Reageer

Bedrijven afgerekend op hun maatschappelijk nut

21 januari 2015 - ABCOUDE - Duurzaam ondernemen is de ondertoon van alleen wat goede sier maken voor klanten voorbij. Bedrijven worden steeds meer afgerekend op hun maatschappelijk nut van de business. Dit blijkt uit het tweejaarlijkse trendrapport van MVO Nederland.    • Koplopers radicaler en talrijker •

Lees verder  |  Reageer

ZZP'ers vormen samen buffer in broodfonds

19 januari 2015 - ABCOUDE - Een ZZP’er is ook wel eens langer ziek. Om dit financieel op te vangen kan een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) worden afgesloten. Velen ervaren dit echter als te duur. Je kunt natuurlijk zelf wat geld opzij zetten. Een alternatief is het

Lees verder  |  Reageer

Omzet freelancers in 2014 in de plus

16 januari 2015 - ABCOUDE - Freelancers hebben hun gemiddelde omzet het afgelopen kalenderjaar met 6,5 procent zien stijgen ten opzichte van 2013, De toename komt vooral dankzij een stijging van het aantal gewerkte uren. Gemiddeld werkten freelancers in 2014 6 procent meer.   Dit constateert Tentoo

Lees verder  |  Reageer

Zo werkt het ZZP pensioen

16 januari 2015 - DEN HAAG - Zelfstandigen kunnen sinds 15 januari 2015 pensioen opbouwen met het ZZP Pensioen, een initiatief van PZO-ZZP, Stichting ZZP Nederland, FNV Zelfstandigen, Zelfstandigen Bouw en Loyalis, onderdeel van APG. Hiervoor is een speciale lifecycle-belegging ontwikkeld. Dit lifecycle-fonds bestaat uit

Lees verder  |  Reageer

Export groeit gestaag

15 januari 2015 - DEN HAAG - Het volume van de export van goederen was in november 4,8 procent groter dan in november 2013. Een maand eerder bedroeg de stijging van de export 5,1 procent. Vooral de export van transportmiddelen, landbouwproducten, metaal, machines en apparaten

Lees verder  |  Reageer

Omscholen met behulp van Brug-WW

14 januari 2015 - ABCOUDE - Ondernemers die personeel zoeken, kunnen voordeel halen uit de nieuwe regeling Brug-WW. Als je een werkzoekende aanneemt die in een andere sector overtollig is, dan hoef je de uren voor omscholing niet te betalen. Die worden dan betaald uit

Lees verder  |  Reageer

Vraag naar ICT'ers stijgt maar door

12 januari 2015 - ABCOUDE - Het aantal vacatures voor ICT-professionals blijft ook in het vierde kwartaal structureel groeien. Over heel 2014 werden meer dan 90.000 ICT-professionals gezocht, een groei van 10 procent ten opzichte van een jaar eerder. Dit blijkt uit een analyse van

Lees verder  |  Reageer

13 gevolgen van een Grexit voor het MKB

12 januari 2015 - ABCOUDE - Griekenland zorgt opnieuw voor financiële onrust. Als de links-radicale partij Syriza op 25 januari de verkiezingen wint, wil het land de voorwaarden van het reddingsplan heronderhandelen. Dit kan tot een Griekse exit uit de euro leiden. Wat zijn daarvan

Lees verder  |  Reageer

Zorgt Griekenland voor nieuwe crisis?

09 januari 2015 - ABCOUDE - In Griekenland zijn nieuwe verkiezingen aanstaande. De links-radicale anti-bezuinigingspartij Syriza lijkt deze te gaan winnen. Deze partij wil opnieuw onderhandelen over de betalingsvoorwaarden van het reddingspakket waarmee Griekenland op de been wordt gehouden. Dat kan tot een vertrek van

Lees verder  |  Reageer

Veel minder bijstand nodig voor MKB

08 januari 2015 - ABCOUDE - Er komen minder ondernemers in financiële nood. Het aantal bijstandsaanvragen door zelfstandige ondernemers is in 2014 met 27 procent gedaald. Toch is dat aantal nog steeds 23 procent hoger dan het niveau van voor de crisis. Dat maakte het

Lees verder  |  Reageer

2015, een jaar van verandering, een jaar van mogelijkheden, een jaar van succes?

08 januari 2015 - AMSTERDAM - Allereerst wil ik namens alle medewerkers van Atradius iedereen een mooi en succesvol 2015 wensen. Een bijzonder jaar voor Atradius, want de NCM, de voorloper van Atradius, werd opgericht in 1925. En dat betekent dat we dit jaar ons

Lees verder  |  Reageer

De succesfactoren voor een starter

08 januari 2015 - ABCOUDE- Je hoort geregeld over studenten die een bedrijfje beginnen en bij wie het vanaf de start voor de wind gaat. Wat doen zij goed? Panteia en de Hogeschool van Amsterdam voelden 16 min of meer succesvolle studentondernemers aan de tand

Lees verder  |  Reageer

Vraag naar starters stijgt snel

07 januari 2015 - ABCOUDE - Het vacatureaanbod is het afgelopen jaar flink gestegen. Vooral naar horecamedewerkers en projectmanagers is veel meer vraag. Voor starters op de arbeidsmarkt zijn de kansen sowieso sterk toegenomen.      • Software en webdeveloper meest gevraagd • 30 procent zoekt job via de

Lees verder  |  Reageer

Kamer stemt voor quotum arbeidsgehandicapten

05 januari 2015 - ABCOUDE - Als het aan de Tweede Kamer ligt komt er een quotum voor Arbeidsgehandicapten. Dit moet ingaan als het bedrijfsleven niet het streefaantal arbeidsplaatsen weet te creëren uit het sociaal akkoord. Eind december ging de Kamer akkoord met het Wetsvoorstel

Lees verder  |  Reageer

Veel werknemers verwachten een extraatje

19 december 2014 - ABCOUDE - Werkend Nederland is optimistisch over de economische situatie in ons land. Zes op de tien werkenden verwachten dat het in 2015 beter gaat. De positieve stemming geeft velen hoop op een meevaller; 54 procent verwacht in december een extraatje

Lees verder  |  Reageer

Bbz helpt ondernemers voor wie het sappelen is

19 december 2014 - ABCOUDE - Van nature zijn ondernemers optimistisch over hun kansen en natuurlijk wordt 2015 een topjaar. Maar de realiteit is dat het voor veel ondernemers sappelen is. Alleen al in Amsterdam leven 9000 MKB’ers onder de armoedegrens. Het Besluit bijstandverlening zelfstandigen

Lees verder  |  Reageer

Financieel personeel volop aan het solliciteren

18 december 2014 - ABCOUDE - Finance professionals gaan volgend jaar en masse op zoek naar een nieuwe baan. Maar liefst 83 procent zou van baan willen veranderen en bijna allemaal (90 procent) zoeken ze die nieuwe uitdaging bij een nieuwe werkgever. Ongeveer de helft

Lees verder  |  Reageer

Nieuwe verlofregels per 1 januari 2015

17 december 2014 - ABCOUDE - De Eerste Kamer heeft gisteren unaniem ingestemd met het wetsvoorstel Modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden van minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De meeste maatregelen, bedoeld om het combineren van werk en zorg gemakkelijker te maken, gaan

Lees verder  |  Reageer

Koud op kantoor? Zet thermostaat omlaag

12 december 2014 - ABCOUDE - Nu het vriespunt af en toe wordt aangetikt, staan de echte kantoorkoukleumen op. Geklaag over snijdende tocht, erbarmelijke verwarming, toiletten waar je aan vastvriest, de kantine als koelhuis.… Koude handen, koude neus, koude voeten; eigenlijk is je werkplek een

Lees verder  |  Reageer

Omzet foodsector blijft stijgen ondanks Rusland

11 december 2014 - AMSTERDAM - Vorig jaar was de agf- en foodsector één van de weinige sectoren in Nederland die zijn omzet zag stijgen en waarin de werkgelegenheid stabiel bleef. Voor 2014 wordt een iets tragere groei voorspeld dan in 2013 (+1,5 procent), wat

Lees verder  |  Reageer

2014 keerpunt in economische crisis

11 december 2014 - AMSTERDAM - Vorig jaar rond deze tijd eindigde ik mijn BusinessCompleet column met : "Zelf wil ik er van uitgaan dat we volgend jaar rond deze tijd kunnen terugkijken op 2014 als het keerpunt in de economische crisis".  Was 2014 inderdaad

Lees verder  |  Reageer

Drone-ondernemer wint The Next Entrepreneur

10 december 2014 - ABCOUDE - Laurens de Groot (34) is met zijn bedrijf Skycap uitgeroepen tot winnaar van The Next Entrepreneur 2014, de prijs van MKB-Nederland en de Rabobank voor de meest vernieuwende starter.    Tijdens de finale in Bussum gistermiddag liet hij drie collega-ondernemers achter

Lees verder  |  Reageer

Tarief schijnzelfstandige mag in CAO

08 december 2014 - ABCOUDE - Vakbonden mogen in CAO’s afspraken maken over de minimumtarieven van zelfstandigen, als deze in dezelfde positie verkeren als werknemers. Dat heeft het Europese Hof in Luxemburg bepaald. De uitspraak is een gedeeltelijke overwinning voor de vakbond FNV Kunsten en

Lees verder  |  Reageer

Subsidie op hybrides ter discussie

04 december 2014 - ABCOUDE - De basissubsidie voor hybride auto’s moet worden bijgesteld als blijkt dat er meestal op benzine wordt gereden. Dit zegt VVD-Kamerlid Helma Neppérus in het AD als reactie op onthutsende cijfers van tankpasbedrijf Travelcard.  Zie ook: Verkoopcijfers elektrische auto's in Nederland

Lees verder  |  Reageer

Dalende groei China raakt Nederland

27 november 2014 - AMSTERDAM - Bedrijven in de regio Azië-Pacific maken zich zorgen over hun cashflow. Dit weerspiegelt een groeiende bezorgdheid over de verslechtering van de kredietwaardigheid van bedrijven uit deze regio. Dat blijkt uit de nieuwste editie van de Betalingsbarometer Azië-Pacific van kredietverzekeraar

Lees verder  |  Reageer

Zaken doen in het buitenland? Schakel ambassade in

26 november 2014 - ABCOUDE  - Lara van Druten uit Haarlem heeft enkele jaren geleden een goedbetaalde baan opgezegd om een eigen bedrijf op te zetten. Haar focus lag meteen op het buitenland. "In Afrika zijn er kansen voor onze oplossingen", zegt zij hierover. De

Lees verder  |  Reageer

Zo afficheer je MVO naar de buitenwereld

25 november 2014 - ABCOUDE - Veel ondernemers zijn in de praktijk bezig met Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO), maar weten niet goed hoe ze dat kunnen uitdragen. De rubber- en kunststofindustrie biedt sinds kort een oplossing: de internationale richtlijn voor ISO 26000. Peter Kieneker van

Lees verder  |  Reageer

Crowdfunding geslaagd. Wat nu?

24 november 2014 - ABCOUDE - Je hebt je beoogde kapitaal binnengehaald via het publiek en kunt je plannen realiseren. Vergeet dan niet de mensen die je financieel hebben gesteund. Let op de volgende drie zaken als je crowdfund-campagne is geslaagd. • Houd je financiers

Lees verder  |  Reageer

Webshop erbij levert 15 procent extra omzet op

21 november 2014 - ABCOUDE - Ondernemers met een fysieke winkel halen 15 procent extra omzet binnen dankzij hun webshop. Ondernemers die maximaal een jaar een webshop hebben, zien hun omzet met 10 tot 11 procent toenemen dankzij de webshop.    Ondernemers die al langer een webshop

Lees verder  |  Reageer

Overheid verliest flink op MKB, gaat kennis bundelen

21 november 2014 - ABCOUDE - De overheid heeft de afgelopen twee jaar meer dan € 100 miljoen verloren op garanties voor het MKB. Dat maakte minister Kamp van Economische Zaken (EZ) in de Tweede Kamer bekend. Ook kondigde hij de oprichting van een centrale

Lees verder  |  Reageer

Leven lang leren ook voor zelfstandige

21 november 2014 - ABCOUDE - In de toekomst wordt het makkelijker voor ZZP’ers en flexwerkers om zich tijdens hun loopbaan bij te scholen. Zo wordt het mogelijk via het Levenlanglerenkrediet geld te lenen om studiekosten te betalen. En opleidingen worden flexibeler door ze bijvoorbeeld

Lees verder  |  Reageer

Kredietverlening aan MKB op Grieks niveau

20 november 2014 - ABCOUDE - Uit onderzoek van de Europese Centrale Bank blijkt dat Nederland qua percentage afwijzingen kredieten aan MKB op het niveau van Griekenland zit. Dit blijkt uit de beantwoording van de Kamervraag of het klopt dat Nederland met Griekenland de slechtste

Lees verder  |  Reageer

Energielabel verplicht voor kantoor en woning

20 november 2014 - ABCOUDE - Eigenaren van gebouwen zoals kantoren, bedrijfsverzamelgebouwen en horecagelegenheden krijgen te maken met een nieuwe procedure voor het aanvragen van het verplichte energielabel.  Ook eigenaren van woningen moeten aan de slag.  Het energielabel wordt vanaf 1 januari 2015 ook verplicht

Lees verder  |  Reageer

Nederlandse bedrijven innoveren minder

19 november 2014 - ABCOUDE - De hoeveelheid nieuwe producten en diensten ('radicale innovatie') die Nederlandse bedrijven hebben geïntroduceerd is afgelopen jaar met 6 procent gedaald. De hoeveelheid verbeterde producten en diensten ('incrementele innovatie') is met 4 procent gedaald en staat op het laagste peil

Lees verder  |  Reageer

Minder eenmanszaken gestopt, meer starters

14 november 2014 - ABCOUDE - In de eerste helft van 2014 stopten minder eenmanszaken, terwijl in de drie voorafgaande jaren dit aantal steeg. Het aantal starters nam voor het derde jaar op rij toe. Dit jaar met ruim 4 duizend. De meeste starters en

Lees verder  |  Reageer

Accountants moeten businesscoaches worden

14 november 2014 - DELFT - We zien een aantal belangrijke redenen waarom accountants meer strategische diensten moeten aanbieden en zich moeten ontwikkelen tot businesscoach. Klanten willen bijvoorbeeld meer transparantie als het gaat om het aantal gefactureerde uren. En in het huidige economische klimaat zijn

Lees verder  |  Reageer

Beter creditmanagement, minder behoefte aan financiering

13 november 2014 - AMSTERDAM - Vorige week werd voor de 10e keer de Credit Expo georganiseerd. Dé specialistische vakbeurs voor iedere creditmanager en debiteurenbeheerder in Nederland. Met ongeveer 1500 bezoekers, was het wederom een succesvol evenement, waar zelfs bezoekers uit België, Duitsland en het

Lees verder  |  Reageer

Vertrouwen in de Nederlandse economie herstelt zich

13 november 2014 - AMSTERDAM - Het lijkt beter te gaan met de economie in Nederland. Zowel het producenten- als het consumentenvertrouwen is de afgelopen maand sterk gestegen en maakte daarmee de daling van de twee maanden ervoor weer goed. Beide liggen nu boven hun

Lees verder  |  Reageer

Bedrijven halen werk terug uit lagelonenlanden

12 november 2014 - ABCOUDE - Uit een onderzoek van PWC blijkt dat ongeveer tweederde van de Nederlandse bedrijven werk terug haalt uit de lagelonenlanden. Het betreft vooral de maakindustrie (41 procent). Overigens is het een beweging die al langer gaande is. Vorig jaar bleek

Lees verder  |  Reageer

Belastingregels nadelig voor MKB

11 november 2014 - ABCOUDE - De fiscale regelgeving in Nederland is gunstig voor internationaal opererende ondernemingen. Maar de Nederlandse regels zijn internationaal gezien niet uitzonderlijk en vergelijkbaar met landen als Verenigd Koninkrijk, Zwitserland en Luxemburg. De controle hierop door de Belastingdienst is toereikend. Er

Lees verder  |  Reageer

Retailtrends 2015: fusie webshop en winkel

07 november 2014 - ABCOUDE - De retailsector is altijd sterk in beweging. De vrees was de laatste jaren dat de fysieke winkel het loodje zou leggen door de enorme vlucht van webshops. Dat lijkt niet te gebeuren. Webshops buitelen over elkaar heen en vele

Lees verder  |  Reageer

ZZP'er tevreden, maar vaker arm

06 november 2014 - ABCOUDE - ZZP’ers zijn vaker arm dan werknemers. 15 procent leeft onder de armoedegrens, tegenover slechts 3 procent van de werknemers. Maar ook rijkdom komt bij ZZP’ers vaker voor. ZZP’ers worden het vaakst ingezet om hun specialistische kennis. Ze zijn tevredener

Lees verder  |  Reageer

Gebrek informatie weerhoudt MKB van aannemen wajonger

05 november 2014 - ABCOUDE - De voorlichting voor MKB’ers over het in dienst nemen van arbeidsbeperkten is onvoldoende. Mogelijke arbeidsplaatsen voor bijvoorbeeld wajongers blijven hierdoor onbenut. Arbeidsbeperkten worden met ingang van de Participatiewet op 1 januari 2015 juist sterk afhankelijk van ondernemers. • Gebrek

Lees verder  |  Reageer

Overheid helpt nieuwe aanbieders van MKB-kredieten

03 november 2014 - ABCOUDE - Nieuwe aanbieders die geld willen lenen aan het MKB, kunnen aanspraak maken op een nieuwe overheidsgarantie. Minister Kamp van Economische Zaken stelt maximaal 400 miljoen euro garantie beschikbaar voor meer én nieuwe vormen van krediet voor MKB’ers.    • Grote behoefte

Lees verder  |  Reageer

ZZP'er heeft ondernemersfaciliteiten hard nodig

31 oktober 2014 - DEN HAAG - Er gaan opnieuw geluiden de ronde dat de ondernemersfaciliteiten, waaronder de zelfstandigenaftrek, moeten worden ingedamd. ZZP'ers zouden door fiscale prikkels gedreven worden waardoor oneigenlijk gebruik van onder andere de zelfstandigenaftrek plaats zou vinden. Uit onderzoek blijkt echter het

Lees verder  |  Reageer

Stresstest niet alleen voor banken?

30 oktober 2014 - AMSTERDAM - De zeven belangrijkste banken van Nederland, waaronder de ING, ABN Amro, SNS en Rabobank zijn voldoende bestand tegen economische en financiële tegenslagen. Dat bleek uit de resultaten van de stresstest die de Europese Centrale Bank de afgelopen maanden heeft

Lees verder  |  Reageer

9 tips tegen identiteitsfraude

30 oktober 2014 - AMSTERDAM - Identiteitsfraude is een relatief onbekende maar snel groeiende vorm van fraude. Persoonsgegevens worden gestolen en misbruikt. Dit gebeurt niet alleen op consumentenniveau, maar ook steeds meer bedrijven worden opgelicht. Veel ondernemers hebben hier inmiddels al schade van ondervonden. In

Lees verder  |  Reageer

Rookverbod geldt ook in kleine bars

27 oktober 2014 - DEN HAAG - Asbakken moeten per direct van tafel in kleine cafés zonder personeel die tot nu toe onder de uitzondering op het rookverbod in de horeca vielen. De NVWA gaat in die cafés per direct handhaven. Dat heeft staatssecretaris Martin

Lees verder  |  Reageer

Belgische MKB-organisatie wil alcoholtest bij medewerkers

27 oktober 2014 - ABCOUDE - De Belgische middenstandsorganisatie Unizo wil een puntensysteem invoeren, waarmee werknemers ontslagen kunnen worden als ze drie keer dronken op hun werk verschijnen.   • Een op drie bedrijven geconfronteerd met alcoholgebruik werknemers • Werkgevers voelen zich machteloos • Pleidooi voor meer preventie en

Lees verder  |  Reageer

5 redenen waarom je verkeerde beslissingen neemt

27 oktober 2014 - ABCOUDE - Ondernemer zijn betekent beslissingen nemen. Maar de juiste beslissing nemen is niet eenvoudig. Adviseurs kunnen hun eigen belangen op het oog hebben - en niet de belangen van je bedrijf. Geoffrey James somde op Inc.com de 5 meest voorkomende

Lees verder  |  Reageer

Bespaartips die meteen opleveren

23 oktober 2014 - ABCOUDE - Met het teruggaan van de klok in de nacht van 25 op 26 oktober begint de wintertijd weer. Je zult dat meteen merken in je bedrijf. De verlichting draait overuren en de werkruimte moet eerder warm worden gestookt. Wie

Lees verder  |  Reageer

Bijstandsaanvragen door ondernemers nemen sterk af

22 oktober 2014 - ABCOUDE - Het aantal bijstandsaanvragen door zelfstandige ondernemers is in het derde kwartaal van 2014 gedaald met 14 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Dat heeft het Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf (IMK) becijferd. Zie ook: Afremmen zelfstandig

Lees verder  |  Reageer

Bedrijven lenen met korting bij ABN AMRO dankzij ECB

22 oktober 2014 - ABCOUDE - Ondernemers die tussen 1 november en 1 april geld lenen bij ABN AMRO profiteren van de korting die ABN AMRO heeft gekregen op een lening van de Europese Centrale Bank (ECB). • Lagere financieringslasten • ECB-programma TLTRO • ABN AMRO en

Lees verder  |  Reageer

Tijd voor het doorbreken van de illusie!

21 oktober 2014 - DEN HAAG - De media stond er de afgelopen dagen vol van. De geluiden zijn helder. We leven in een nieuw tijdperk. Steeds meer werkenden willen hun arbeidzame leven voor eigen rekening en risico invullen. Soms tegen wil en dank, maar

Lees verder  |  Reageer

Veel Nederlanders dromen van een eigen bedrijf

21 oktober 2014 - ABCOUDE - Nederlanders hebben een sterke ondernemerslust, blijkt uit een onderzoek van Panteia. Hierin is het Nederlandse ondernemerschap vergeleken met dat in andere landen. Relatief veel Nederlanders starten een eigen bedrijf. En maar liefst 80 procent ziet het ondernemerschap als een

Lees verder  |  Reageer

Wel schadevergoeding voor MKB door Britse banken

20 oktober 2014 - ABCOUDE - Kleine en middelgrote ondernemers in Groot-Brittannië hebben van hun banken in totaal ruim 1,5 miljard pond (1,9 milard euro) schadevergoeding gekregen. De banken compenseren hiermee de schade die deze bedrijven hebben geleden doordat ze onvoldoende zijn voorgelicht bij de

Lees verder  |  Reageer

Inspectie: Veel mis bij massacontrole bedrijven

20 oktober 2014 - ABCOUDE - Bij een grootschalige controle van 935 bedrijven, zijn door de Inspectie SZW bij 136 bedrijven mogelijke overtredingen geconstateerd. Maar liefst 165 personen werden aangetroffen die geen werkvergunning hadden. Ook gaat de Inspectie SZW 105 signalen van overtredingen van de

Lees verder  |  Reageer

SER: Financieringsproblemen MKB vragen om samenhangende aanpak

20 oktober 2014 - ABCOUDE - Er zijn ingrijpende maatregelen nodig om de financiering voor het MKB uit het slop te trekken. Banken zijn namelijk voorzichtig bij kleine bedrijven en nemen door strengere eisen geen risico's. En omdat de economie snel verandert, vertrouwen ze niet

Lees verder  |  Reageer

Qredits verhoogt kredietlimiet naar 250. 000 euro

16 oktober 2014 - ABCOUDE - MKB’ers die een bedrag tot 250.000 euro willen financieren, kunnen nu ook terecht bij Qredits. Minister Kamp heeft deze week de verhoging van het maximaal te financieren bedrag bekend gemaakt. Aanvragen kunnen per 1 december worden ingediend, vanaf 1

Lees verder  |  Reageer

WBSO helpt je prima in het voortraject

15 oktober 2014 - ABCOUDE - De weg van idee naar vermarktbaar product kan lang en duur zijn, vooral als er een nieuwe technologie moet worden ontwikkeld. Hans van der Kuil heeft met zijn MKB bedrijf Use System Engineering in Haaksbergen deze route afgelegd. Van

Lees verder  |  Reageer

Banken vrezen groepsclaims MKB vanwege derivaten

15 oktober 2014 - ABCOUDE - De banken in Nederland vrezen voor grote groepsclaims vanwege de rentederivaten die ze in het verleden aan het MKB hebben verkocht. Bij minister Opstelten hebben de banken een verzoek tot vrijwaring van groepsclaims ingediend. Zie ook: Ondernemers bereiden grote

Lees verder  |  Reageer

Afremmen zelfstandig professional slecht voor economie

14 oktober 2014 - ABCOUDE - "De kritiek dat de zelfstandig professional het draagvlak voor sociale verzekeringen zou verzwakken, is ongegrond" Dit stelde VNO-NCW-voorzitter Hans de Boer (foto) gisteren op het congres van werkgeversorganisatie AWVN in Den Haag. AWVN vindt dat het stelsel van sociale

Lees verder  |  Reageer

HR trend 2015: Personeelskosten omlaag

14 oktober 2014 - ABCOUDE - Het zijn sombere tijden bij Personeelszaken. In plaats van het stimuleren van personeel en investeren in een productieve werksfeer, moet de werkdag worden besteed aan het fileren van personeelskosten. Dat beeld wordt geschetst in het rapport HR Trends 2014-2015

Lees verder  |  Reageer

De verborgen behoeften die alle klanten hebben

13 oktober 2014 - ABCOUDE - Als je aan een klant vraagt wat hij wil, dan zal hij zeggen: een goed product of dienst. Achter deze wensen liggen eigenlijk de volgende zeven basale menselijke behoeften verscholen. • Dieper liggende behoeften achter uitgesproken wensen • Vind

Lees verder  |  Reageer

Informatie in Handelsregister moet beter

10 oktober 2014 - ABCOUDE - De overheid moet het bedrijfsleven beter faciliteren in de strijd tegen fraude. Zo zou het Handelsregister van de Kamers van Koophandel veel betrouwbaardere informatie moeten bevatten dan nu het geval is. Dat kan door gegevens bijvoorbeeld te koppelen aan

Lees verder  |  Reageer

Uurloon uitzendkracht even hoog als van vaste kracht

09 oktober 2014 - ABCOUDE - Het gelijk loon voor gelijk werk is geregeld, meldt Dienstenbond CNV. Er ligt sinds deze week een akkoord met de ABU (Algemene Bond Uitzendondernemingen). Onderdeel van de afspraken is dat de doorgeslagen flex een halt wordt toegeroepen.    • Database met

Lees verder  |  Reageer

Stimuleren creativiteit met cadeaus werkt

07 oktober 2014 - ABCOUDE - Innovatie en creativiteit worden steeds belangrijkere voorwaarden voor bedrijven om te slagen. Uit onderzoek blijkt nu dat je je personeel kunt stimuleren met betere creatieve ideeën te komen. Simpel: stel ze een beloning in het vooruitzicht.      • Een beloning

Lees verder  |  Reageer

Werkgevers onduidelijk over mogelijkheden volgen opleiding

06 oktober 2014 - ABCOUDE - Werkgevers zijn onduidelijk over mogelijkheden voor het volgen van een opleiding. Vooral in de ICT en dienstverlenende sector zijn werknemers hier ontevreden over. 59 procent vindt geen overzicht van opleidingen, trainingen of cursussen bij de werkgever en 57 procent

Lees verder  |  Reageer

Veel schade door faillissementsfraude

02 oktober 2014 - AMSTERDAM - Fraude leidt jaarlijks tot miljarden aan schade. Vooral faillissementsfraude leidt tot veel problemen voor leveranciers, personeel en de overheid. In ongeveer 30 procent van de faillissementen is er sprake van frauduleuze handelingen. Zie ook: Zo ontmasker je een fraudeur Inmiddels

Lees verder  |  Reageer

Boete voor ondernemer Leo van tafel

02 oktober 2014 - ABCOUDE - Ondernemer Leo Volmer (63) biedt al tientallen jaren stageplaatsen en werktrajecten voor jongeren. Maar toen hij in 2012 de 19-jarige Wajonger Aldenis opving, had hij nooit gedacht dat hij daar een flinke boete voor zou ontvangen. Temeer omdat het

Lees verder  |  Reageer

Waar liggen de exportkansen voor Nederlandse ondernemers?

02 oktober 2014 - AMSTERDAM - Er wordt heel veel gesproken over Nederland als exportland. En op de een of andere manier weten vele ondernemers de weg naar buitenlandse markten te vinden. Dat gaat natuurlijk lang niet altijd vanzelf en daarom is het belangrijk om

Lees verder  |  Reageer

25 simpele waarheden over ondernemen

30 september 2014 - ABCOUDE - Soms wordt ondernemen in weinig woorden treffend omschreven. Zo’n zin of citaat kan een nieuw inzicht geven, woorden geven aan een inzicht dat je al had, of herkenning oproepen. 25 opmerkelijke citaten over ondernemen. • Het is niet de

Lees verder  |  Reageer

Strengere regels voor accountants

29 september 2014 - DEN HAAG - De kwaliteit van de wettelijke controleverklaring van de Big 4-accountantsorganisaties moet omhoog. Minister Dijsselbloem van Financiën eist dat deze accountantsorganisaties snel actie ondernemen. De minister komt met aanvullende wettelijke maatregelen, naast de verbeterplannen van de sector, zo schrijft

Lees verder  |  Reageer

Hier moet je op letten bij je algemene voorwaarden

29 september 2014 - ABCOUDE - Een kwart van de ZZP’ers heeft geen algemene voorwaarden, stelt de Kamer van Koophandel (KvK). Niet verstandig, want bij een conflict met een klant heb je geen afspraken om op terug te vallen. Als je je eigen algemene voorwaarden

Lees verder  |  Reageer

Webwinkels zien omzet groeien

26 september 2014 - ABCOUDE - Nederlandse consumenten hebben in het eerste half jaar ruim 53 miljoen aankopen via internet gedaan, met een totale omzet van € 6,58 miljard. Hiermee is de online markt verantwoordelijk voor 18 procent van alle bestedingen in Nederland. Bijna 4

Lees verder  |  Reageer

Tijd om door te pakken

25 september 2014 - DEN HAAG - Prinsjesdag ligt nipt achter ons. Verheugd ben ik dat het kabinet in de Miljoenennota 2015 de positieve bijdrage van ZZP’ers aan de economie en de werkgelegenheid in Nederland volmondig onderschrijft. Daarnaast is het altijd weer spannend wat er

Lees verder  |  Reageer

Smartphone-economie van grote invloed op ondernemers

24 september 2014 - ABCOUDE - Door digitalisering en nieuwe technologie zullen de economieën van veel landen de komende 20 jaar meer veranderen dan in de afgelopen vijftig jaar. Dat stelt prof. dr. Willem Vermeend tijdens zijn oratie op 7 oktober bij de Open Universiteit.

Lees verder  |  Reageer

Alternatieve financieringen op een rij

24 september 2014 - ABCOUDE - Veel ondernemers hebben ‘drempelvrees’ om gebruik te maken van alternatieve financieringen als crowdfunding, kredietunies en dergelijke. Ze weten ook niet precies hoe ze mogelijke geldgevers kunnen interesseren en overhalen. "Het vertrouwen bij ondernemers om met nieuwe initiatieven in zee

Lees verder  |  Reageer

Hoog BTW-tarief kost kappers de kop

23 september 2014 - ABCOUDE - Kappers en andere beoefenaars van arbeidsintensieve diensten willen het lage BTW-tarief houden. Zij verzetten zich tegen de plannen van staatssecretaris Wiebes om de BTW voor deze groepen na 2015 op te trekken naar het hoge tarief. Uit onderzoek van

Lees verder  |  Reageer

Jongerenakkoord: bedrijven investeren in jongeren

23 september 2014 - DEN HAAG - Een voorhoedegroep van 26 bedrijven gaat investeren in jongeren door vacatures voor starters, extra leerbanen en stages te bieden. Ook stellen ze hun medewerkers en hun kennis en expertise beschikbaar om het netwerk van jongeren te vergroten of

Lees verder  |  Reageer

Jongeren leren langer door vanwege gebrek aan banen

19 september 2014 - ABCOUDE -  Het aantal werkloze jongeren neemt weliswaar al ruim een jaar af, maar er komen niet meer werkzame jongeren bij. Dat komt doordat jongeren voor een (vervolg)opleiding kiezen en hun deelname aan de arbeidsmarkt dus uitstellen.  Ook voor hoogopgeleide jongeren

Lees verder  |  Reageer

Boekhouding kost MKB veel te veel tijd

19 september 2014 - DELFT - Het MKB ervaart nog steeds veel rompslomp rond de financiële administratie. Deze kost ondernemers veel waardevolle tijd. Voor een derde van de ondernemers is het efficiënter maken van de financiële administratie zelfs hun grootste uitdaging. Dat blijkt uit de

Lees verder  |  Reageer

Profiteer van de Miljoenennota: ga internationaal

18 september 2014 - AMSTERDAM - Er is in de afgelopen twee dagen al enorm veel geschreven over de Miljoenennota en de gevolgen voor de consument en de ondernemer. Iedere organisatie heeft er wel zijn zegje over gedaan, en uiteraard zijn de plannen nooit vooruitstrevend

Lees verder  |  Reageer

Zo ontmasker je een fraudeur

18 september 2014 - AMSTERDAM - Ze bestaan: ondernemingen die goederen of diensten afnemen, maar absoluut niet van plan zijn te betalen. Slachtoffer worden van een dergelijke fraudeur geeft veel frustratie. Hierbij wat tips om inkoopfraude eerder te zien aankomen. • Vormen van fraude • Drie

Lees verder  |  Reageer

Minister wil zorgverlof uitbreiden

16 september 2014 - ABCOUDE - De overdracht van het bevallingsverlof van de moeder aan de partner als zij overlijdt bij de geboorte van het kind wordt wettelijk geregeld. Zo is de pasgeborene verzekerd van de zorg van een ouder in de eerste levensperiode. Ook

Lees verder  |  Reageer

Aantal vrouwen aan de top blijft laag

16 september 2014 - ABCOUDE - Het aandeel van vrouwen in de top van het Nederlandse bedrijfsleven groeit veel trager dan de overheid wil. Vorig jaar nam het aandeel vrouwen in de raden van bestuur met 1,5 procent toe tot 8,9 procent en in de

Lees verder  |  Reageer

De wereld over met innovatie rond afval

16 september 2014 - ABCOUDE - Het Nederlandse bedrijf The Waste Transformers zet met slimme technologie afval om in elektriciteit, warmte of groen gas. En dat doen ze met succes. Met hulp van de Transitiefaciliteit (TF) van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) wist het bedrijf

Lees verder  |  Reageer

Slagingskans lancering nieuw product flink te verhogen

15 september 2014 - ABCOUDE - De kans dat een nieuw product een succes wordt is door producent zelf flink te verhogen. Nu nog verdwijnt 76 procent van de nieuwe producten binnen een jaar na lancering alweer uit de schappen van winkels. Met de juiste

Lees verder  |  Reageer

Gratis foto's om je blog of site aan te kleden

15 september 2014 - ABCOUDE - Een foto zegt vaak meer dan 1000 woorden, ook op jouw website of bij je blog. Maar waar haal je deze beelden vandaan zonder je helemaal blauw te betalen aan de beeldrechten? Gelukkig bieden flink wat websites gratis beeldmateriaal

Lees verder  |  Reageer

Verhoging bijtelling zet zuinige auto onder druk

12 september 2014 - ABCOUDE - Met dank aan stimulerende fiscale regelingen is het aantal zuinige leaseauto’s op de weg flink gestegen in de afgelopen jaren. Tegelijkertijd is het aandeel van auto’s met 25 procent bijtelling fors gedaald. Maar door voornemens van de regering kan

Lees verder  |  Reageer

Risico en zekerheid - altijd in evenwicht?

11 september 2014 - AMSTERDAM - Afgelopen week verschenen er artikelen over het boek De risicomijdende samenleving van Taco van Hoek, directeur van het Economisch Instituut voor de Bouw. In dit boek wordt gesteld dat de economie na de crisis zich maar heel matig heeft

Lees verder  |  Reageer

Herstel economie onder druk

11 september 2014 - AMSTERDAM - Het herstel van de Nederlandse economie staat onder druk. In augustus is zowel het producenten- als het consumentenvertrouwen toch weer gedaald en zagen exporteurs het aantal orders afnemen. Dit heeft te maken met het oplopen van de internationale spanningen

Lees verder  |  Reageer

Zelfstandige flink armer in 2013

10 september 2014 - ABCOUDE - De gemiddelde koopkracht van zelfstandigen is vorig jaar gedaald met 3,3 procent. Daarmee daalde de koopkracht van zelfstandigen het meest van alle groepen Nederlanders. Alleen werknemers gingen er vorig jaar een beetje op vooruit. Dat blijkt uit koopkrachtcijfers van

Lees verder  |  Reageer

'Derivaten herbeoordelen maakt gerichte oplossing mogelijk'

09 september 2014 - DEN HAAG - MKB-Nederland en VNO-NCW zijn positief dat de problematiek omtrent rentederivaten inzichtelijk wordt gemaakt door banken. De herbeoordeling van zo'n 17.600 rentederivatencontracten door banken maakt een gerichte aanpak mogelijk, aldus de ondernemersorganisaties. Voor hen staat bovenaan dat ondernemers die

Lees verder  |  Reageer

ECB koopt bedrijfsleningen om MKB te steunen

08 september 2014 - ABCOUDE - De ECB gaat bedrijfsleningen van banken aankopen om de financiering van het MKB te stimuleren. Daarnaast verlaagde de centrale bank de rente naar 0,05 procent, het laagste tarief ooit. Beide maatregelen zijn bedoeld om het herstel van de Europese

Lees verder  |  Reageer

Nederlandse topman vliegt er snel uit

08 september 2014 - ABCOUDE - 18 procent van de CEO’s van Nederlandse beursgenoteerde bedrijven werd in 2013 vervangen.  Dat is minder dan in 2012, maar nog steeds meer dan het internationale gemiddelde. De vele wisselingen leiden echter niet tot meer vrouwen aan de top.

Lees verder  |  Reageer

Aantal faillissementen daalt met 10 procent

04 september 2014 - AMSTERDAM - Na twee jaar van sterke groei zal het aantal faillissementen in Nederland in 2014 dalen met 10 procent. Dit is het resultaat van het bescheiden herstel van de economie. Hoewel het aantal faillissementen ook in de rest van de

Lees verder  |  Reageer

Zelf aan de slag met je bedrijfslogo

04 september 2014 - ABCOUDE - Je logo is een belangrijk hulpmiddel om je bedrijf onder de aandacht te brengen en te houden. Voor veel kleine ondernemers is het alleen lastig om een goed beeldmerk te ontwerpen. Een goed logo moet dan ook aan veel

Lees verder  |  Reageer

De belastingvoorstellen van Prinsjesdag

03 september 2014 - WAGENINGEN - Dinsdag 16 september is het Prinsjesdag. De dag waarop de koning de troonrede voorleest en waarop de minister van Financiën de rijksbegroting presenteert. Daarbij zal ook een groot aantal belastingmaatregelen worden aangekondigd. Wat kunt u verwachten? • Tariefverlaging inkomstenbelasting • Loon

Lees verder  |  Reageer

Bouwwereld blij met verlenging lage BTW

29 augustus 2014 - ABCOUDE - Makelaars, bouwbedrijven en installatiebedrijven hebben positief gereageerd op de aankondiging van het kabinet om de lage BTW te verlengen tot 1 juli volgend jaar. Dat besluit is deel van het akkoord dat het kabinet met de ‘bevriende oppositie’ bereikte

Lees verder  |  Reageer

Minder bedrijven gestart

26 augustus 2014 - ABCOUDE - Het aantal starters is in de eerste helft van 2014 gedaald ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. 68.000 ondernemers startten in de eerste helft van dit jaar een bedrijf, toch nog altijd een fors aantal. Het aantal ZZP’ers

Lees verder  |  Reageer

Kantorenmarkt Amsterdam relatief goed, Utrecht teleurstellend

25 augustus 2014 - ABCOUDE - De kantorenmarkt in de regio Amsterdam heeft het eerste halfjaar van 2014 relatief goed gedaan. Ook in de Haagse regio ontwikkelde de markt zich positief. De regio's Rotterdam, Utrecht en Schiphol daarentegen kampten met een tegenvallende vraag naar kantoren.

Lees verder  |  Reageer

Ondernemers: kabinet faalt in verminderen regeldruk

21 augustus 2014 - ABCOUDE - Ondernemers balen van de regeldruk in Nederland. De helft vindt de regels doorgeslagen bureaucratie of beknellend. Het kabinet slaagt bovendien niet in zijn doelstelling de regeldruk te verminderen, vindt meer dan driekwart. Toch houden de meeste ondernemers zich aan

Lees verder  |  Reageer

Weinig vertrouwen in geldsector

20 augustus 2014 - HILVERSUM - Nederlanders wantrouwen financiële instellingen nog steeds. Maar liefst 39 procent van de Nederlanders heeft geen vertrouwen in pensioenfondsen. Bij banken is dit 32 procent en bij de verzekeraars 29 procent. Banken bijvoorbeeld scoren slecht op integriteit en klantgerichtheid. Toch

Lees verder  |  Reageer

Ondernemers blij met kabinetsaanpak boycot

19 augustus 2014 - DEN HAAG - Minister Kamp en Staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken hebben een pakket maatregelen gepresenteerd om de gevolgen van het Russische importbesluit op te vangen. VNO-NCW en MKB-Nederland verwelkomen deze maatregelen. "Door robuuste samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven kunnen we

Lees verder  |  Reageer

Makkelijker krediet met de BMKB

19 augustus 2014 - ABCOUDE - Voor succesvolle MKB-bedrijven is het verkrijgen van krediet bij de banken nog altijd mogelijk. Vooral als de overheid borg staat via de Borgstelling MKB Kredieten (BMKB). Importeur van merkloos speelgoed uit China Toi-Toys uit Veldhoven is er mee geholpen,

Lees verder  |  Reageer

Draait je zaak door als je zelf niet meer kunt handelen?

18 augustus 2014 - ABCOUDE - Het aantal geregistreerde levenstestamenten is in het tweede kwartaal van 2014 met ruim 90 procent gestegen ten opzichte van diezelfde periode in 2013. In het voorjaar van 2013 werden 5046 levenstestamenten afgesloten, de afgelopen maanden waren het er 9.695.

Lees verder  |  Reageer

Totale bestedingen non-food markten stabiel

15 augustus 2014 - ABCOUDE - De fashion markt en de markt voor consumenten electronica laten na 3 kwartalen daling voor het eerst weer een groei zien. De stijging van fashion werd vooral veroorzaakt door door het goede weer. De verkoop van televisies profiteerde goed

Lees verder  |  Reageer

MKB voelt sancties Rusland

12 augustus 2014 - ABCOUDE - Rusland is gestopt met het importeren van een aantal producten uit Europa en andere westerse landen. Het betreft vooral voedsel en zuivelproducten, maar Rusland zou ook een importverbod voor auto’s, vliegtuigen en marineschepen overwegen, alsmede een verbod om over

Lees verder  |  Reageer

Investeringen die je binnen 5 jaar terugverdient

11 augustus 2014 - ABCOUDE - Energiezuinig koelen, innovatief verlichten, het installeren van een hoogrendementsketel en warmte die bij het produceren vrijkomt gebruiken als verwarming.  Dit zijn enkele voorbeelden van maatregelen die bedrijven kunnen nemen om energie te besparen. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu

Lees verder  |  Reageer

Verbetering economie mooi instapmoment voor nieuwe investeringen

07 augustus 2014 - AMSTERDAM - Voor het eerst dit jaar zijn de consumentenuitgaven gestegen. De bestedingen stegen in mei met 0,1 procent ten opzichte van een jaar geleden. Een bescheiden maar belangrijke groei. Consumenten profiteren van een aantrekkende arbeidsmarkt en de werkloosheid daalt al

Lees verder  |  Reageer

De duurste en goedkoopste landen van Europa

31 juli 2014 - ABCOUDE - Zwitsers en Noren verdienen goed en de prijzen in die landen zijn er ook naar. Wie op reis naar Zwitserland of Noorwegen gaat of producten van daar gaat importeren, moet dus met hogere prijzen rekening houden. Daarentegen zijn Macedonië

Lees verder  |  Reageer

Ondernemersorganisaties steunen sancties tegen Rusland

30 juli 2014 - ABCOUDE - De Nederlandse ondernemingsorganisaties steunen de EU-sancties tegen Rusland. Dat maakten VNO-NCW, MKB Nederland en LTO Nederland dinsdag bekend. "Als de vrede en de veiligheid in Europa in het geding zijn, zoals de Raad van Ministers in Brussel heeft vastgesteld,

Lees verder  |  Reageer

Failliet gaan onder begeleiding

29 juli 2014 - ABCOUDE - Als je cijfers aantonen dat je bedrijf een aflopende zaak is, dan kan een stille bewindvoerder mogelijk goed werk doen. Deze specialist kan de schade van een faillissement helpen beperken en misschien een doorstart voorbereiden. Wat is eigenlijk precies

Lees verder  |  Reageer

Kleinere bedrijven betalen sneller

28 juli 2014 - ABCOUDE - Kleinere bedrijven betalen hun leveranciers eerder dan grotere bedrijven. Bovendien betalen kleine bedrijven steeds sneller, terwijl grote bedrijven de betalingstermijnen steeds verder oprekken. Dit blijkt uit het nieuwe ‘All tied up’ onderzoek uitgevoerd door EY, waarbij de top 2.000

Lees verder  |  Reageer

Kleinste kredieten krimpen het hardst

25 juli 2014 - ABCOUDE - De krimp in de bancaire kredietverlening aan het midden- en kleinbedrijf heeft zich eind vorig jaar vooral voorgedaan bij de kleinere leningen. 85 procent van het MKB heeft een banklening van minder dan 250.000 euro    Nieuwe statistiek Terwijl het totaalbedrag aan

Lees verder  |  Reageer

Kosten stress 800 miljoen in half jaar

23 juli 2014 - ABCOUDE - Terwijl het ziekteverzuim in Nederland gelijk blijft, neemt het verzuim door stress in hoog tempo toe. In 2014 is nu 1 op de 10 verzuimdagen het gevolg van stress. Dat is 8 keer zoveel als in 2009. De kosten

Lees verder  |  Reageer

Wat is een achtergestelde lening?

21 juli 2014 - ABCOUDE - Het kabinet moet tempo maken met de stimuleringsplannen voor een achtergestelde leningenfonds voor het midden- en kleinbedrijf. Dat zeggen VNO-NCW en MKB-Nederland in reactie op het 'Aanvullend Actieplan mkb-financiering'. Wat is eigenlijk een achtergestelde lening?   • Snel je eigen vermogen

Lees verder  |  Reageer

Jaarlijks 10 miljard schade door wanbetalers

16 juli 2014 - ABCOUDE - Het Nederlandse bedrijfsleven moet jaarlijks zo’n 10 miljard euro afschrijven omdat bedrijven hun rekeningen niet betalen. Dat is bijna een procent van de jaarlijkse b2b-omzet. Dat berekende het ING Economisch Bureau op basis van gegevens van Atradius en Intrum

Lees verder  |  Reageer

Forse stijging gebruik fiscale R&D-regelingen

16 juli 2014 - ABCOUDE - De belangstelling van het Nederlandse bedrijfsleven voor de fiscale regelingen die R&D bevorderen, blijft onverminderd groot. Ondernemers gaven in 2013 bijna € 6,5 miljard uit aan Research & Development (R&D). Dit is een toename van 10 procent ten opzichte

Lees verder  |  Reageer

Slechts kwart van MKB verdient lekker

14 juli 2014 - ABCOUDE - Ondernemers in het MKB zijn gematigd positief over de zakelijke vooruitzichten van 2014. Meer dan de helft verwacht daarom de komende maand te investeren. In het komende jaar voorzien ze tevens een stabiele of licht stijgende omzet. 62 procent

Lees verder  |  Reageer

Maatregelen om eigen vermogen MKB te versterken

09 juli 2014 - ABCOUDE - Het is voor veel ondernemers nog altijd moeilijk om financiering te vinden voor groeiplannen. Daarom neemt het kabinet maatregelen die kunnen leiden tot 2,5 miljard euro aan extra financieringsruimte voor het MKB.    • Makkelijker lenen met meer eigen vermogen • Overheid

Lees verder  |  Reageer

Uitzendwerk vaak opmaat voor vaste baan

08 juli 2014 - ABCOUDE - Bijna tweederde van de uitzendkrachten blijft na een uitzendperiode aan het werk. Praktisch de helft stroomt door naar een direct dienstverband. Ook worden uitzendbureau's steeds belangrijker voor 45-plussers. Deze en nog veel meer gegevens over de uitzendsector komen naar

Lees verder  |  Reageer

Uitzendkracht krijgt 7 procent meer ziektewetuitkering

07 juli 2014 - ABCOUDE - Het loont om ziek te zijn als uitzendkracht. Onderzoek van Acture laat zien dat in een vergelijking tussen mei 2013 en mei 2014 een zieke uitzendkracht gemiddeld een 7 procent hogere uitkering krijgt. Dit komt omdat de berekening van

Lees verder  |  Reageer

Kwart werknemers ervaart een te hoge werkdruk

07 juli 2014 - ABCOUDE - Werkdruk is te omschrijven als de belasting die je ervaart in het werk. Voor 28 procent van de werknemers in Nederland is de ervaren werkdruk te hoog of zelfs veel te hoog. Ook blijkt dat een veel te hoge

Lees verder  |  Reageer

Boete voor bedrijf met te weinig gehandicapten

04 juli 2014 - ABCOUDE - Bedrijven die niet voldoen aan het quotum voor mensen met een arbeidsbeperking riskeren vanaf 2017 een boete. Een wetsvoorstel van die strekking heeft staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken naar de Tweede Kamer gestuurd. De nieuwe voorzitter van werkgeversorganisatie

Lees verder  |  Reageer

Vliegende start met een franchisezaak

01 juli 2014 - ABCOUDE - Een bedrijf van de grond af aan opbouwen kost veel tijd en moeite. Als je graag een vliegende start maakt, is het instappen in een franchiseformule een prima optie. Er zijn een aantal aspecten waarmee je rekening moet houden.

Lees verder  |  Reageer

Actie: 'Boete voor ondernemer Leo onterecht'

30 juni 2014 - ABCOUDE - Stichting Start Foundation, een onafhankelijk maatschappelijk investeerder, is een actie begonnen om ondernemer Leo Volmer van een boete af te helpen. Volgens de Stichting is de hoge boete unfair en mist het elk moreel kompas.   De Stichting meldt: Leo Volmer (63)

Lees verder  |  Reageer

Sparringpartner houdt ondernemer scherp

27 juni 2014 - ABCOUDE - Als ondernemer heb je een eenzaam leven, waar het gaat om de keuzes en dilemma’s in je bedrijf. Familieleden, je partner, vrienden en werknemers willen wel adviseren, maar hebben niet altijd de deskundigheid en ervaring die je nodig hebt.

Lees verder  |  Reageer

Ondernemers trappen in spooknota's

26 juni 2014 - ABCOUDE - Veel ondernemers trappen nog steeds in spooknota’s. Uit onderzoek naar acquisitiefraude in Nederland, België en Luxemburg blijkt dat 80 procent van de ondernemers vier keer per jaar te maken krijgt met pogingen tot oplichting via valse facturen, malafide claims

Lees verder  |  Reageer

Nieuwe desk voor financieringen

25 juni 2014 - ABCOUDE - De vernieuwde Ondernemerskredietdesk (OKD) is vandaag gelanceerd. Deze portal is een wegwijzer voor ondernemers die op zoek zijn naar informatie over financiering en helpt hen om goed voorbereid op de juiste plek aan te kloppen.    • Desk idee van MKB

Lees verder  |  Reageer

ZZP'er vergadert graag in Ikea-restaurant

23 juni 2014 - AMSTERDAM - ZZP’ers die geen vast eigen kantoor hebben maar wel veel ‘onderweg’ zijn, kiezen met overgrote meerderheid (62 procent) de restaurants van Ikea als beste plek om te vergaderen, te werken en te ontmoeten.  Zie ook: Kansen voor kleine ondernemers dankzij

Lees verder  |  Reageer

Verzekeraars, ABN: miljoenen voor financiering MKB

23 juni 2014 - ABCOUDE - Een groep van negen verzekeraars plus ABN AMRO heeft 280 miljoen euro vrijgemaakt voor leningen aan het MKB. De initiatiefnemers slaan zo een brug tussen het beleggingsvermogen van verzekeraars en de kredietvraag van het MKB. Het geld is bedoeld

Lees verder  |  Reageer

MKB'er moet aanbesteding creatief aanpakken

20 juni 2014 - ABCOUDE - Kleine MKB’ers moeten creatiever zijn als ze een opdracht willen van de overheid. "Geld alleen is niet het belangrijkste criterium", aldus wethouder Gerard IJff van de gemeente Roermond hierover. De wethouder geeft als voorbeeld het inzetten van  jongeren zonder

Lees verder  |  Reageer

Pensioen ZZP'ers van start

20 juni 2014 - ABCOUDE - Het pensioen voor ZZP’ers is een feit. Dat hebben de samenwerkende ZZP-organisaties PZO, Zelfstandigen Bouw, ZZP Nederland en FNV Zelfstandigen bekendgemaakt. De beoogde uitvoerders van het ZZP-pensioen zijn Inadmin en Loyalis, beide dochters van de grootste pensioenuitvoerder van Nederland

Lees verder  |  Reageer

Verzekering voor MKB'er tegen schade cybercrime

19 juni 2014 - ABCOUDE - Criminaliteit via internet veroorzaakt jaarlijks veel schade in het bedrijfsleven. Sinds afgelopen donderdag kunnen kleine bedrijven zich verzekeren tegen schade veroorzaakt door cybercrime. Bedrijven met een omzet tot € 1.000.000,- komen voor de polis in aanmerking. Verzekerden zijn gedekt

Lees verder  |  Reageer

Kunnen ondernemers leren van een faillissement?

19 juni 2014 - AMSTERDAM - De afgelopen jaren bereikte het aantal faillissementen in Nederland recordhoogte. Voor veel ondernemers betekent failliet gaan het einde van hun ondernemerschap. Er ligt in Nederland een stigma op het falen als ondernemer. Het is echter de vraag of dat

Lees verder  |  Reageer

Overschot ZZP'ers leidt tot nivellering tarieven

13 juni 2014 - ABCOUDE - De bestbetaalde freelancers van 2013 zijn in 2014 21 procent minder gaan verdienen. Daarentegen zijn de tarieven van hun goedkoopste collega’s juist gestegen. Gemiddeld vraagt een freelancer 45 euro per uur. De nivellering wordt veroorzaakt door de toename van

Lees verder  |  Reageer

Ondersteun groeiondernemers beter

12 juni 2014 - ABCOUDE - Groeibedrijven gaan in Nederland na een fraaie start vaak aan hun eigen succes ten onder. Dat kost miljarden aan economische groei. De ondernemers missen vaak de praktische ondernemerservaring en de mogelijkheid van elkaar te leren om valkuilen te vermijden.

Lees verder  |  Reageer

Minder dan helft Nederlanders komt goed rond

12 juni 2014 - ABCOUDE - Nederlanders zijn positiever over hun persoonlijke economische situatie dan vorig jaar. In werkelijkheid zijn de geldproblemen echter toegenomen. Minder dan de helft van de Nederlanders zegt goed te kunnen rondkomen. Niet alleen mensen met een laag inkomen, maar ook

Lees verder  |  Reageer

De 6 meest gestelde vragen over ziekteverzuim

12 juni 2014 - ABCOUDE - Een zieke medewerker kan je als werkgever flink op kosten jagen. Daarom is het belangrijk om je zaken rond ziekteverzuim goed te regelen zodat je niet onnodig veel betaalt. Toch hebben veel ondernemers geen zicht op wat precies hun

Lees verder  |  Reageer

Prijzenoorlog te winnen met zorgvuldig strijdplan

11 juni 2014 - ABCOUDE - Als bedrijf hoef je niet per se de laagste kosten te hebben om een prijzenoorlog in jouw markt te winnen. Met een zorgvuldig strijdplan kun je namelijk ook zegevieren. Dat blijkt onder andere uit de supermarktoorlog tussen Ahold en

Lees verder  |  Reageer

ECB sluist geld naar het MKB

10 juni 2014 - ABCOUDE - De beurzen schoten omhoog toen vorige week president Mario Draghi van de ECB een pakket nieuwe maatregelen aankondigde. Het pakket houdt meer in dan alleen maar renteverlaging. De ECB heeft nadrukkelijk het doel geld via de banken naar het

Lees verder  |  Reageer

UWV: weer banengroei vanaf 2015

06 juni 2014 - ABCOUDE - Dankzij de aantrekkende economie zal de werkgelegenheid in 2015 weer licht groeien, na drie jaar van krimp. Dit jaar al zal het aantal vacatures gaan stijgen en komt er een einde aan de sterke toename van WW-uitkeringen. Het aantal

Lees verder  |  Reageer

8 redenen voor ruzie om huur bedrijfsruimte

06 juni 2014 - ABCOUDE - Helaas is de relatie tussen huurder en verhuurder niet altijd pais en vree. Beide partijen kunnen zich flink misdragen. Conflicten kunnen hoog oplopen, dus wees goed voorbereid.   • Gebrek aan overleg vaak oorzaak slechte relatie • Zowel huurder

Lees verder  |  Reageer

Aantal faillissementen in eurozone daalt sterkst in Nederland

05 juni 2014 - AMSTERDAM - Na de jarenlange groei van het aantal faillissementen in Nederland, lijkt het erop dat dit jaar het aantal bedrijfssluitingen in 2014 met maar liefst 10 procent gaat afnemen. Hiermee kent Nederland samen met Ierland en Denemarken de sterkste daling

Lees verder  |  Reageer

Kabinet verlaagt belasting op arbeid

04 juni 2014 - ABCOUDE - Het kabinet gaat de belasting op arbeid verlagen. Dit levert nieuwe banen op. Inkomsten uit meevallers moeten de belastingverlaging bekostigen. Voor ondernemers wordt het goedkoper en makkelijker om personeel in dienst te nemen. Dit bericht het Financieele Dagblad en

Lees verder  |  Reageer

Ondernemersorganisaties: accijnsverhoging terugdraaien

02 juni 2014 - ABCOUDE - VNO-NCW en MKB-Nederland vinden dat het kabinet te weinig oog heeft voor de omzetschade die pomphouders langs de grens lijden als gevolg van de accijnsverhoging. Het onderzoek van staatssecretaris Wiebes van Financiën laat duidelijk zien dat de daling van

Lees verder  |  Reageer

Oh nee! Je grootste talent neemt ontslag

28 mei 2014 - ABCOUDE - Ook al doe je nog zo je best, je kunt lang niet altijd voorkomen dat personeel vertrekt. Hier kunnen tal van redenen voor zijn. Als werkgever moet je deze momenten aangrijpen om van te leren.    • Klein MKB soms afhankelijk

Lees verder  |  Reageer

Zuinige auto voor Jan Modaal onbetaalbaar

27 mei 2014 - ABCOUDE - De autobezitters in Zeeland rijden in de minst energiezuinige auto's. Inwoners uit Flevoland hebben het vaakst een milieuvriendelijke auto aangeschaft. Bewust kiezen voor zuinig autorijden is anno 2014 bijna onmogelijk. Zuinige hybride auto’s zijn voor Jan Modaal niet betaalbaar.   Dat

Lees verder  |  Reageer

Nederlandse Investeringsinstelling ook voor MKB

23 mei 2014 - ABCOUDE - Dertien pensioenfondsen, pensioenuitvoeringsorganisaties en verzekeraars gaan gezamenlijk de Nederlandse Investeringsinstelling (NII) oprichten. Samen beheren zij een vermogen van 1400 miljard euro. De NII gaat Nederlandse investeringsprojecten in onder meer het MKB geschikter maken voor institutionele beleggers. De NII verstrekt

Lees verder  |  Reageer

Personeel is productiever thuis

23 mei 2014 - ABCOUDE - Het is de zakelijke trend van nu: Het Nieuwe Werken, waarbij personeel een groot deel van zijn werkzaamheden thuis, onderweg en op flexwerkplekken verricht. Veel grote bedrijven en overheden zijn er al op overgestapt. Bedrijven besparen hierdoor onder meer

Lees verder  |  Reageer

30 procent arbeid flexibel in 2020

21 mei 2014 - LIJNDEN - In 2020 zal 30 procent van het personeelsbestand van organisaties bestaan uit flexibele krachten. Op dit moment is dat 25 procent. Dit blijkt uit een onderzoek van TNO onder 900 ondernemingen in opdracht van de ABU (Algemene Bond Uitzendondernemingen). •

Lees verder  |  Reageer

Minder rechtszaken door hoge griffierechten

21 mei 2014 - ABCOUDE - De instroom handelszaken bij de kantonrechter nam evenals in 2011 en 2012, in 2013 sterk af met circa 9 procent tot circa 501.000. De grootste groep handelszaken vormen de dagvaardingszaken (waaronder veel incassozaken) en het volume daarvan nam met

Lees verder  |  Reageer

Beelden van boeven zelf publiceren

20 mei 2014 - ABCOUDE - Zelf meehelpen aan de jacht op inbrekers die je zaak leegroven, een Brabantse opticien deed het. Na de zoveelste inbraak zette hij bewakingsbeelden met de daders op Facebook. De voorwaarden waarop je dit als ondernemer mag doen zijn nu

Lees verder  |  Reageer

Veel schaamte over last van werkstress

16 mei 2014 - ABCOUDE - Een derde van het ziekteverzuim op de zaak wordt veroorzaakt door werkstress. Daarmee is stress op de werkvloer het grootste beroepsrisico in ons land. "Het is nu vaak nog een taboe om over werkstress te praten, daar schamen werknemers

Lees verder  |  Reageer

Openstaande facturen grootste uitdaging voor winst

15 mei 2014 - AMSTERDAM - Bijna één op de drie Nederlandse ondernemers denkt dat het innen van openstaande facturen dit jaar de grootste uitdaging is voor de winstgevendheid van hun bedrijf. Gemiddeld 55 procent van onbetaalde facturen is oninbaar indien deze niet binnen 90

Lees verder  |  Reageer

Aan de slag dankzij MKB-krediet

13 mei 2014 - ABCOUDE - Roetfilters voor dieselmotoren zijn duur als je ze moet vervangen. Het reinigen van gebruikte filters zodat ze weer als nieuw presteren - en dat voor een derde van de nieuwprijs - belooft dus een lucratieve en milieubewuste business. Eigenaar

Lees verder  |  Reageer

Veel starters stoppen binnen een jaar

12 mei 2014 - AMSTERDAM - Er zijn in 2013 veel nieuwe bedrijven opgericht, maar ook veel bedrijven opgeheven. Zo gaf bijna 30 procent van de starters uit 2012 er in 2013 alweer de brui aan. Vooral in de horeca is de uitval groot, terwijl

Lees verder  |  Reageer

Vrouwen aan de top vaker ontslagen

09 mei 2014 - ABCOUDE - Het is niet alleen moeilijker voor vrouwen om de top te bereiken, vrouwen aan de top worden ook vaker ontslagen. Slechts 5 procent van de CEO’s van ’s werelds grootste bedrijven is vrouw. Gedwongen ontslag komt bij topvrouwen veel

Lees verder  |  Reageer

Afname faillissementen, risico blijft groot

01 mei 2014 - AMSTERDAM - In het eerste kwartaal van 2014 zijn er 2672 bedrijven failliet gegaan. Dit is bijna een kwart minder faillissementen ten opzichte van het eerste kwartaal vorig jaar. Een enorme daling en een duidelijk teken van herstel van de economie

Lees verder  |  Reageer

Torenhoge retourkosten voor webwinkels

30 april 2014 - ABCOUDE - Een verkeerde maat, de kleur valt tegen of het artikel is kapot. Webwinkels kampen met grote aantallen retourzendingen. En ze doen vaak geheimzinnig over wat hen dat precies kost.    Zie ook: Regels voor webshophouders aangescherpt  18 miljard omzet, geen winst De Duitse

Lees verder  |  Reageer

Twee derde MKB wil van personeel af

29 april 2014 - ABCOUDE - Eén op de tien werknemers is bang dat hij binnen een half jaar zijn huidige baan kwijtraakt. Die angst lijkt terecht, want twee derde van het MKB (67 procent) neemt het liefst morgen nog afscheid van gemiddeld bijna tien

Lees verder  |  Reageer

ZZP Bashing 3. 0!

24 april 2014 - DEN HAAG - Ik kan u zeggen dat ik de afgelopen dagen chagrijnig rondloop. Nee, eigenlijk ben ik woest. Het onlangs gepubliceerde artikel in de Volkskrant (9 april jl.) was de aanleiding. Duizenden ZZP'ers kunnen de dupe worden van doorgeschoten belastingcontroles.

Lees verder  |  Reageer

MKB vindt ondanks crisis geen personeel

22 april 2014 - ABCOUDE - Ondanks de economische crisis en de gestegen werkloosheid kan het MKB moeilijk geschikt personeel vinden. 24 procent van de MKB-bedrijven met vacatures heeft moeite deze te vervullen. Vooral goed personeel voor productie, verkoop en commerciële functies is dun gezaaid.

Lees verder  |  Reageer

Nieuwe heffing voor eigenaren bedrijfspanden

22 april 2014 - ABCOUDE - Eigenaren van een bedrijfspand in een zogeheten bedrijveninvesteringszone (BIZ) kunnen vanaf volgend jaar worden aangeslagen voor een BIZ-heffing. De heffing wordt gebruikt voor bijvoorbeeld een betere beveiliging van het terrein of extra groenonderhoud. Deze heffing, die in samenspraak met

Lees verder  |  Reageer

Ondernemers profiteren volop van export

17 april 2014 - AMSTERDAM - Twee weken geleden heeft Atradius samen met Fenedex Trends in Export georganiseerd. In mijn vorige column heb ik daar al naar verwezen, maar als zo’n dag voorbij is, besef je dat er (zelfs na al die columns en artikelen)

Lees verder  |  Reageer

Opleving economische groei in Duitsland

17 april 2014 - AMSTERDAM - De economische groei in Duitsland trekt in 2014 aan door een opleving van de eurozone, een groeiende binnenlandse vraag en aantrekkende investeringen. Hierdoor versnelt de groei en is er een sterke stijging van de export. Zo zal de groei

Lees verder  |  Reageer

Wapen je tegen overvallers: gratis scan en subsidie

16 april 2014 - ABCOUDE -  Kleine ondernemers kunnen sinds gisteren weer een gratis veiligheidsscan aanvragen via www.ccv-veiligondernemen.nl. Ook krijg je je geld van de investering gedeeltelijk terug. Het advies wordt bekostigd door het ministerie van Veiligheid en Justitie als uitvloeisel van het succesvolle programma

Lees verder  |  Reageer

Ondernemers bereiden grote claim tegen banken voor

15 april 2014 - ABCOUDE - MKB’ers die ten onrechte een renteswap hebben aangeschaft gaan gezamenlijk een schadeclaim indienen bij de verantwoordelijke banken. Bij de verkoop hebben banken mogelijk negatieve kanten van deze producten verzwegen. Kleine ondernemers staan voor in totaal 4 miljard onder water. 

Lees verder  |  Reageer

Meer dan 200. 000 importeurs, vooral MKB'ers

15 april 2014 - ABCOUDE - Voor het eerst is het aantal importeurs in Nederland gestegen tot boven de 200.000. Deze groei zit vooral in het MKB. Verder verdient Nederland relatief het meest aan de handel met Italië. Italië koopt relatief veel in Nederland geproduceerde

Lees verder  |  Reageer

Hoeveel levert investeren in je personeel op?

15 april 2014 - ABCOUDE - Investeren in je personeel is iets dat door de crisis bij veel ondernemers op een laag pitje is komen te staan. Dat is jammer want de leuze is dat investeren in je personeel rendeert. Hoeveel dan, vraag je je

Lees verder  |  Reageer

Overheid steunt ondernemers die omgeving willen opknappen

11 april 2014 - .DEN HAAG - De overheid wil ondernemers meer ruimte geven om de kwaliteit van hun bedrijventerrein of winkelgebied te verbeteren. Een wetsvoorstel van Minister Kamp van Economische Zaken (EZ) is daartoe op 10 april 2014 aan de Tweede Kamer gestuurd. • Bedrijven

Lees verder  |  Reageer

Regeldruk blijft ondernemer tergen

09 april 2014 - ABCOUDE - Kleine ondernemers merken weinig van een verminderde regeldruk. Dit ondanks initiatieven van het kabinet om de regeldruk te verminderen. Dat blijkt uit onderzoek van regeldrukwaakhond Actal. MKB Nederland pleit voor extra inspanningen van het kabinet om regelgeving en toezicht

Lees verder  |  Reageer

Verzekering te duur voor ZZP'er

08 april 2014 - ABCOUDE - Bijna twee derde van de zelfstandigen zonder personeel is niet verzekerd voor arbeidsongeschiktheid. ZZP'ers zien vaak af van zo'n verzekering, omdat de premies te hoog zijn. ZZP'ers in de maaksectoren (landbouw, industrie en bouw) en ZZP'ers die goed verdienen

Lees verder  |  Reageer

Krap bij kas door vakantiegeld

07 april 2014 - ABCOUDE - Het uitbetalen van vakantiegeld en andere personeelskosten leidt bij drie op de tien MKB-bedrijven tot financiële problemen. Om toch aan hun verplichtingen te kunnen voldoen gaan ze naar de bank voor een extra lening of krediet. Ook betalen deze

Lees verder  |  Reageer

Grote vraag naar financieel specialisten

07 april 2014 - ABCOUDE - In het eerste kwartaal van 2014 is de vraag naar financieel specialisten gegroeid met 15 procent ten opzichte van het eerste kwartaal 2013. De groei die in het vierde kwartaal van 2013 voor het eerst weer werd geconstateerd zet

Lees verder  |  Reageer

Werk aan de winkel in belang van ZZP-schap!

04 april 2014 - DEN HAAG - U heeft het breed in de media vernomen, op 19 maart jongstleden ging circa 53,8 procent van de Nederlanders naar de stembus voor de gemeenteraadsverkiezingen. De belangen voor politiek Den Haag waren groot, immers straalt de uitkomst af

Lees verder  |  Reageer

Modernisering BTW leidt tot welvaartswinst

04 april 2014 - ABCOUDE - Het BTW-stelsel in Nederland verstoort de concurrentie en is ondoelmatig. Ten dele is dit te wijten aan achterhaalde Europese regels. Internationaal zijn er echter genoeg voorbeelden van moderne BTW-stelsels, zoals in Nieuw-Zeeland, die deze problemen niet hebben.     • Sectoren proberen

Lees verder  |  Reageer

De glans van export

03 april 2014 - AMSTERDAM - Vandaag presenteert Atradius samen met Fenedex het nieuwe Trends in Export rapport. Exporteurs zijn altijd al optimistisch ingesteld en ook dit jaar zijn de verwachtingen weer rooskleurig. Zie ook: Vertrouwen Nederlandse exporteurs op hoogste niveau sinds zes jaar Duitsland blijft

Lees verder  |  Reageer

Kansen voor hoogwaardige maakindustrie in Nederland

20 maart 2014 - ABCOUDE - Productieverplaatsingen nemen af, een trend die zich volgens de verwachtingen waarschijnlijk ook zal doorzetten in de komende jaren. Dit blijkt uit een studie van Panteia over de toekomst van de maakindustrie in Nederland. Op basis van de resultaten van

Lees verder  |  Reageer

Gemeenten betalen facturen MKB nog steeds te traag

19 maart 2014 - DEN HAAG - Het betaalgedrag van gemeenten richting ondernemers is vergeleken met 2012 maar weinig verbeterd. De gemiddelde vertraging bedroeg in 2013 8 dagen. Dat is er maar 1 minder dan het jaar ervoor. Bijna een kwart van alle rekeningen wordt

Lees verder  |  Reageer

Wind mee voor excellente startups en groeiers

19 maart 2014 - ABCOUDE - Als je bedrijf een ‘groeibriljant’ is, dan krijg je de komende tijd geheid de wind mee. Het recente rapport van de Adviesraad voor het Wetenschaps- en Technologiebeleid (AWT)  is al een lofzang op excellente ondernemers. Belangrijker is de verse

Lees verder  |  Reageer

Buitenlandse investeerders helpen economie op gang

18 maart 2014 - ABCOUDE - Buitenlandse investeerders hebben afgelopen jaar 1,7 miljard euro in de Nederlandse economie gepompt. De 193 projecten die zij startten leverden een recordaantal van 8500 banen op. Buitenlandse investeerders hebben ook meer waardering voor het Nederlandse vestigingsklimaat. Dit blijkt uit

Lees verder  |  Reageer

Uitstelregeling kost fiscus vermogen

14 maart 2014 - ABCOUDE - Nederlandse bedrijven die in de financiële problemen zitten hebben afgelopen jaren voor circa € 1 miljard aan uitstel van belastingbetaling gekregen. De fiscus loopt veel geld mis, omdat veel bedrijven alsnog failliet gaan. Dat meldt het FD op basis

Lees verder  |  Reageer

5 tips voor ZZP′ers ter verbetering van de financiën

14 maart 2014 - DELFT - Uit het laatste onderzoek van ZZP Nederland, mede-geïnitieerd door Exact, naar de financiën en administratie van zelfstandigen blijkt dat ondanks de slechtere economische omstandigheden, bijna driekwart (73 procent) hierdoor niet van plan is om in loondienst te gaan. Daarom

Lees verder  |  Reageer

Het ambacht nieuwe stijl is in opmars

13 maart 2014 - ABCOUDE - Ambachten zijn bezig met een inhaalslag als drijvende kracht achter een nieuwe vorm van kleinschalige economie, als inspiratiebron voor ontwerpers en als tegenhanger voor de consumptiemaatschappij. Ineke Strouken, directeur van het Nederlands Centrum voor Volkscultuur en Immaterieel Erfgoed (VIE):

Lees verder  |  Reageer

Versla concurrent met sociaal gezicht

13 maart 2014 - ABCOUDE - Overheden, ziekenhuizen en scholen wijzen een aanbesteding steeds vaker alleen toe aan bedrijven die arbeidsgehandicapten aan werk helpen. Aanbesteders nemen deze zogeheten Social Return meer en meer op in hun voorwaarden. Voor kleine ondernemers is er nu een gratis

Lees verder  |  Reageer

Lokale partijen leggen ondernemers in de watten

11 maart 2014 - ABCOUDE - 19 maart is het weer zover: de gemeenteraadsverkiezingen. Het is een eerste serieuze politieke peiling in 2014 en - goed getimed - zowaar komt ineens het zonnetje achter de crisiswolken vandaan. Waar staan de grote politieke partijen eigenlijk lokaal

Lees verder  |  Reageer

Portal voor bedrijven in zwaar weer

11 maart 2014 - ABCOUDE - Voor bedrijven die in de kern gezond zijn, maar een impuls nodig hebben om op koers te geraken, is MKB Doorstart gelanceerd. Een gratis portal voor MKB-bedrijven en ZZP’ers in zwaar weer. Voorlopig alleen voor ondernemers in Flevoland, maar

Lees verder  |  Reageer

12,6 miljoen m2 bedrijfsruimte staat leeg

07 maart 2014 - ABCOUDE - Het aanbod op de Nederlandse markt voor productie en logistieke ruimten is voor het vijfde jaar op rij toegenomen. Dit ondanks het toegenomen vertrouwen van ondernemers in 2013 en het feit dat de Nederlandse economie voorzichtig uit de recessie

Lees verder  |  Reageer

Brengen de nieuwe cijfers van het CPB voordelen voor ondernemers?

06 maart 2014 - AMSTERDAM - De gepubliceerde CPB cijfers over de groeiverwachting van de Nederlandse economie zijn een stuk beter dan die van half december. Volgend jaar zou het begrotingstekort dalen naar 2,1 procent, ruimschoots onder de Europese grens van 3 procent. Daarmee kan

Lees verder  |  Reageer

Meer dan 10. 000 nieuwe leerbedrijven

06 maart 2014 - ABCOUDE - De laatste vier maanden van 2013 zijn er ondanks de crisis ruim tienduizend nieuwe leerbedrijven bijgekomen. In dezelfde periode groeide het aantal vacatures voor mbo'ers met vijf procent en bleef het aantal bij UWV geregistreerde werkzoekende jongeren stabiel. Dit

Lees verder  |  Reageer

Malafide bedrijven meer achterna gezeten

27 februari 2014 - ABCOUDE - Bedrijven die de boel belazeren worden in de toekomst meer achterna gezeten. De Inspectie SZW, voorheen Arbeidsinspectie, gaat de inspectiegegevens van individuele bedrijven vaker openbaar maken. Werkgevers die zich schuldig hebben gemaakt aan uitbuiting, onderbetaling en illegale tewerkstelling zullen

Lees verder  |  Reageer

Communiceer handig over tariefsverhoging

26 februari 2014 - ABCOUDE - Je onkosten zijn gestegen of je bent beter geworden in je werk. De hoogste tijd om je uurtarief te verhogen. Maar je wilt voorkomen dat klanten weglopen. 6 tips om je prijsverhoging goed te communiceren. • Bepaal of je het

Lees verder  |  Reageer

PZO samen met VNO-NCW en MKB-Nederland

25 februari 2014 - DEN HAAG - Platform Zelfstandige Ondernemers (PZO) en ondernemingsorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland gaan de krachten bundelen om de groeiende positie van deze ondernemers in onze economie verder te versterken. Zie ook: Opinie Esther Raats: Professionele lobby helpt ZZP'ers PZO is al gevestigd

Lees verder  |  Reageer

Verander je uurtarief op juiste gronden

25 februari 2014 - ABCOUDE - De hoogte van je uurtarief bepaalt direct hoeveel je als ZZP´er verdient. Vraag je te weinig, dan ben je dief van eigen portemonnee. Maar wat is nou een goede reden om je tarief te verhogen? En wanneer is dit

Lees verder  |  Reageer

Wereldeconomie trekt aan, Nederlandse economie profiteert

20 februari 2014 - AMSTERDAM - De wereldeconomie herstelt. Ditmaal zijn het vooral de rijke landen waar de groei aantrekt en ook de Nederlandse economie pakt de groei weer op. Banken verwachten dat in 2014 de kredietvoorwaarden versoepelen en de vraag naar kredieten toeneemt. Dit

Lees verder  |  Reageer

Mannen halen meer omzet

19 februari 2014 - ABCOUDE - Het aandeel vrouwelijke en etnische ondernemers in Nederland groeit. Zowel vrouwen als allochtonen zijn vaak actief in de zakelijke dienstverlening. Maar hun bedrijven zijn kleiner dan die van mannen en autochtonen, en vooral vrouwelijke ondernemers genereren minder omzet dan

Lees verder  |  Reageer

Duurzaam winst maken met draaiende panelen

18 februari 2014 - ABCOUDE - Je moet het eigenlijk zien om te geloven, dit innovatieve staaltje draaiende panelen. Zo zie je een grasveld voor je en als je met je ogen knippert zie je op dezelfde plek zonnepanelen! Peter van Dommele (foto) staat met

Lees verder  |  Reageer

Ambassade helpt bij opstarten in buitenland

13 februari 2014 - ABCOUDE - De discussie over de ontbossing van de aarde en alle gevolgen van dien, wordt al vele jaren gevoerd. Paul Hol doet er wat aan. Als eigenaar van Form International in Hattem pioniert hij wereldwijd met het herbebossen van kaalgekapte

Lees verder  |  Reageer

Regelingen voor duurzame energie MKB

13 februari 2014 - ABCOUDE - Investeren in duurzame energie is aantrekkelijker als de overheid meebetaalt. Er zijn inmiddels aardig wat regelingen voor ondernemers in het leven geroepen. Twee grote ‘instrumenten’ van de overheid zijn de Energie Investeringsaftrek (EIA) en de SDE+. Kon je eerst

Lees verder  |  Reageer

Antwoord Belastingtelefoon vaak fout

07 februari 2014 - ABCOUDE - Onlangs regende het al klachten over de bereikbaarheid van de Belastingtelefoon. De Belastingtelefoon geeft echter ook in twee derde van de gevallen een verkeerd of onvolledig antwoord. Dat blijkt uit onderzoek door de Consumentenbond. • Belastingtelefoon krijgt rapportcijfer 4,6 • ‘Stel

Lees verder  |  Reageer

Je bedrijf verkopen doe je zo

07 februari 2014 - ABCOUDE - Een bedrijf verkopen is in deze tijd niet eenvoudig. Om de kans van slagen optimaal te maken is een goede voorbereiding van groot belang. Over hoe je je op een verkoop kunt voorbereiden verscheen onlangs het boek ‘Hoe verkoop

Lees verder  |  Reageer

Hoge griffierechten moedigen wanbetaling aan

06 februari 2014 - ABCOUDE - De Raad voor de rechtspraak pleit voor een verlaging van de griffierechten voor lage incasso-vorderingen. Met name kleinere bedrijven zien nu af van rechtsgang omdat de kosten te hoog zijn. Dit moedigt wanbetaling aan.   • Raad voor rechtspraak waarschuwt •

Lees verder  |  Reageer

Stabilisatie van de faillissementen in 2014 door groei economie

06 februari 2014 - AMSTERDAM - Het afgelopen jaar hebben we bij Atradius, een toename van 22 procent in het aantal uitbetaalde claims gezien. Bijna de helft van deze faillissementen komt uit de bouwsector. Maar ook andere sectoren hebben sterke stijgingen gehad zoals de agrarische

Lees verder  |  Reageer

De bekendste faillissementen uit 2013

06 februari 2014 - AMSTERDAM - Het is afgelopen weken al regelmatig in het nieuws geweest. Een recordaantal bedrijfsfaillissementen in Nederland in 2013. En afgelopen jaar waren het niet alleen de kleine ondernemingen en de starters, maar er zijn ook opvallend veel bekende namen omgevallen.

Lees verder  |  Reageer

Disfunctioneren personeel: bewijs dat maar eens

05 februari 2014 - ABCOUDE - Een medewerker levert slecht werk, is te traag en houdt zich niet aan de afspraken. Reden te over om de medewerker te ontslaan, dacht zijn werkgever. Maar de rechter floot hem terug. De recente zaak  onderstreept het belang van

Lees verder  |  Reageer

Toename werkloosheid: emigratie populair

04 februari 2014 - ABCOUDE - Werkgevers vinden weer langzaam de weg omhoog, maar dat vertaalt zich niet in meer werkgelegenheid. In tegendeel. Het UWV gaat voor dit jaar uit van een afname van het aantal banen met 66 duizend. Het aantal WW-uitkeringen zal verder

Lees verder  |  Reageer

Huizenverkoop in de lift

03 februari 2014 - ABCOUDE - Januari 2014 begint goed voor de huizenmarkt. Er werden ruim 12.000 huizen verkocht in heel Nederland. Sinds het uitbreken van de crisis werden in de eerste maand van een nieuw jaar niet eerder zoveel huizenverkopen gerealiseerd. Zie ook: Consument

Lees verder  |  Reageer

'Als het me lukt, geeft me dat een trots gevoel'

30 januari 2014 - ABCOUDE - "Het gaat mij uiteindelijk om het proces, om het internationaal zaken doen. Het leukste vind ik de enorme uitdaging om met alle culturen in de wereld om te gaan en samen te werken. Als me het dan lukt, dan

Lees verder  |  Reageer

Webwinkeliers komen maar lastig rond

28 januari 2014 - ABCOUDE - Eigenaren van webwinkels zijn vaak veel te rooskleurig over hun toekomst. Slechts 41 procent van de gestarte online ondernemers bestaat nog na vier jaar. Voor het gehele bedrijfsleven ligt dit percentage op 59 procent. Bijna één op de drie

Lees verder  |  Reageer

MKB verliest geld door faillissement klant

23 januari 2014 - AMSTERDAM - Kranten én online media stonden er afgelopen week bol van. MKB’ers die te maken hebben met oninbare vorderingen als gevolg van faillissementen. Acht op de tien kleine en middelgrote bedrijven hebben te maken met oninbare vorderingen als gevolg van

Lees verder  |  Reageer

Ondernemersplein.nl van start

22 januari 2014 - ABCOUDE - Ondernemers hebben vanaf nu altijd en overal toegang tot alle relevante informatie, transacties en diensten van de gehele overheid. De website die dit mogelijk maakt, www.ondernemersplein.nl, werd afgelopen maandag door minister Kamp van Economische Zaken officieel in gebruik gesteld "Eén

Lees verder  |  Reageer

Consument voelt zich dom gehouden door bank

21 januari 2014 - HOOFDDORP - De helft van de Nederlanders is van mening dat zij dom gehouden worden door hun bank (50 procent). Zo denkt het merendeel (55 procent) dat banken bewust informatie voor hen achterhouden en 65 procent dat banken producten of diensten

Lees verder  |  Reageer

Herken je personeel met geldproblemen

21 januari 2014 - ABCOUDE - De lichtpuntjes in de economie, kunnen niet maskeren dat er in 2014 nog veel armoede is, waarschijnlijk ook bij jouw werknemers. 79 procent van de bedrijven heeft er immers mee te maken. Velen hebben het niet in de gaten.

Lees verder  |  Reageer

Topmannen twijfelen over meerwaarde topvrouwen

20 januari 2014 - ABCOUDE - Bijna een derde van de leden van de raden van bestuur van grote bedrijven twijfelt over de meerwaarde van vrouwelijke bestuursleden. Dat blijkt uit onderzoek door Executives Online. Overigens vindt ruim twee derde genderdiversiteit in de bestuurskamer wél een

Lees verder  |  Reageer

Makkelijker steun aan MKB door overheid

16 januari 2014 - ABCOUDE - De Europese Commissie heeft het makkelijker gemaakt voor landen om MKB-bedrijven, die door de crisis in problemen verkeren, te hulp te schieten. Met ingang van 1 juli worden de regels rond staatssteun versoepeld. •    Banken terughoudend •    Overheden mogen meer van

Lees verder  |  Reageer

Verdubbeling opbrengst van crowdfunding in 2013

15 januari 2014 - ABCOUDE - De populariteit van crowdfunding is in 2013 flink toegenomen. Ondernemers en organisaties vergaren met deze manier van financiering een startkapitaal door via internet het publiek om een bijdrage te vragen. Er is in totaal een bedrag van 32 miljoen

Lees verder  |  Reageer

Winkelverkopen eurozone gestegen

09 januari 2014 - LUXEMBURG - De winkelverkopen in de eurozone zijn in november met 1,4 procent gestegen ten opzichte van de voorgaande maand. Dat maakte statistiekbureau Eurostat gisteren bekend. De stijging is sterker dan verwacht, meldt TV West op basis van het ANP. Door persbureau

Lees verder  |  Reageer

Zakelijke kansen in het beloofde land

20 december 2013 - ABCOUDE - Israël is al vele jaren een interessante markt voor Nederlandse ondernemers. Niet voor niets is er recent een handelsmissie naar afgereisd, geleid door minister-president Rutte en de ministers Timmermans en Ploumen. Debat over politieke en religieuze standpunten kun je

Lees verder  |  Reageer

Recordomzet online in 2013

19 december 2013 - ABCOUDE - Nederlanders kochten in 2013 voor meer dan 10 miljard bij online winkels. Dat is een record. Toch loopt Nederland achter bij veel andere Europese landen. • Verkopen online relatief laag • Nederlanders graag naar winkel in de straat • Steeds meer

Lees verder  |  Reageer

Opinie Tom Kaars Sijpesteijn: Stabilisatie of stagnatie?

19 december 2013 - AMSTERDAM - Op dit moment lijkt de economie langzaam te stabiliseren. De groei van de BRIC-landen is al lang niet meer zo overtuigend, maar in Europa lijkt de rust voorlopig teruggekeerd. In Nederland groeide de economie sinds begin jaren ’90 tot

Lees verder  |  Reageer

Voedingsindustrie stabiele sector

19 december 2013 - AMSTERDAM - Ondanks het langzaam toenemende consumentenvertrouwen blijft de omzet van de voedingsindustrie in eigen land onder druk staan. De oplopende werkloosheid en de bezuinigingsmaatregelen van de overheid hebben tot gevolg dat huishoudens voorzichtig blijven met hun aankopen. In de Market

Lees verder  |  Reageer

Bedrijven maken zich sterk voor biodiversiteit

17 december 2013 - ABCOUDE - "Het aardige is dat het uiteindelijk niet uitmaakt of iemand bij een groot concern of in een klein bedrijf werkt. Iedere deelnemer heeft min of meer dezelfde worsteling: hoe maak ik aan mijn collega’s, mijn omgeving het belang van

Lees verder  |  Reageer

'Graaien in snoepdoos werkgevers moet stoppen'

16 december 2013 - DEN HAAG - MKB-Nederland-voorzitter Michaël van Straalen is woest dat minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid het wettelijk vaderverlof bij geboorte van twee naar vijf dagen brengt. "De overheid moet eens stoppen met het eindeloos in de snoepdoos van de

Lees verder  |  Reageer

Zicht op hypotheken voor flexwerkers

13 december 2013 - ABCOUDE - In de toekomst moet het voor flexwerkers makkelijker worden om een huis te kopen. In januari start een proef waarbij een groep werkenden die een tijdelijk contract heeft een hypotheek kan krijgen. Het vooruitzicht op werk zal de doorslag

Lees verder  |  Reageer

Fiscus jaagt op foute zakelijke kosten

12 december 2013 - ABCOUDE - Veel ondernemers boeken kennelijk nogal veel privékosten op de zaak. Uit een steekproef onder 360 ondernemers werd door de fiscus al voor 1,3 miljoen euro (!) aan onterechte zakelijke kosten gecorrigeerd. Reden voor de fiscus om een grotere groep

Lees verder  |  Reageer

Opinie Esther Raats: ZZP′ers, de kracht voor onze economie

11 december 2013 - DEN HAAG - Heel recent is een Europees onderzoek uitgebracht naar de invloed van SME’s (Small, Micro & Medium Enterprises) voor Europa. Jaarlijks toetst de Europese Commissie de invloed van SME’s binnen Europa en enkele partnerlanden. Daarbij wordt gekeken naar de

Lees verder  |  Reageer

Verplicht vergroenen met landbouwgelden EU

09 december 2013 - ABCOUDE - Nederlandse boeren krijgen ruime mogelijkheden hun bedrijf te vergroenen voor premies uit landbouwgelden van de Europese Unie. Dat staat in de brief van staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken over de nationale invulling van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). •    Extra geld

Lees verder  |  Reageer

Zuid-Holland investeert in innovatieve bedrijven

06 december 2013 - ABCOUDE -  Ondernemers in Zuid-Holland krijgen er een nieuwe financieringsbron bij. Volgende week is de oprichting van een nieuwe  Regionale Ontwikkelingsmaatschappij - werktitel  Zuidvleugel - een feit. Voor innovatieve ondernemers zit er 28 miljoen euro in kas. •    ‘Zuid-Holland blijft achter’ •    Initiatief

Lees verder  |  Reageer

Zelfstandige wil best omscholen

04 december 2013 - ABCOUDE - Veel ZZP’ers zijn bereid zich om te scholen, zelfs tot een andere sector, als ze daarmee hun positie kunnen verbeteren. Om meer opdrachten te krijgen wil 64,7 procent aan scholing doen. 60,5 procent is hiertoe bereid als ze vervolgens

Lees verder  |  Reageer

Einde aan toename faillissementen

28 november 2013 - AMSTERDAM - Na een sterke stijging in de afgelopen jaren verwachten we dat het aantal faillissementen in Nederland in 2014 stabiliseert. Dit is een gevolg van het economisch herstel dat eindelijk zijn intrede heeft gedaan. In de gehele eurozone is volgend

Lees verder  |  Reageer

Beter bedrijf tegen minder kosten

19 november 2013 - ABCOUDE - "Het is eigenlijk the way of doing business zoals Toyota en General Electric doen", vat Tom Lindsen van The Lean Six Sigma Company de methodieken samen waarin zijn bedrijf trainingen geeft. Het uitgekiende franchiseconcept van het jonge bedrijf leent

Lees verder  |  Reageer

Opnieuw meer starters

19 november 2013 - ABCOUDE - Met 29.000 nieuwe starters in het derde kwartaal is er sprake van een stijging met drie procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Deze cijfers komen van het Economisch bureau van het ING. •    Toename dit jaar circa

Lees verder  |  Reageer

Opinie Tom Kaars Sijpesteijn: 80 procent ondernemers had failliete afnemer

14 november 2013 - AMSTERDAM - Vorige week was de Credit Expo. Het was voor ondernemers weer een interessant evenement waar de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van credit management producten weer werden gepresenteerd. Zie ook: Opinie Tom Kaars Sijpesteijn: Oprekken betalingstermijnen leidt tot problemen bij

Lees verder  |  Reageer

Politiek gaat klimaat starters verbeteren

14 november 2013 - ABCOUDE - Een ruime meerderheid van de Tweede Kamer heeft zich achter de VVD-plannen voor beter startupklimaat geschaard. Daarmee is een aantrekkelijker ondernemersklimaat voor startups een stuk dichterbij gekomen. De onlangs gepresenteerde agenda ‘StartupNL’ bevat ruim veertig maatregelen die het voor

Lees verder  |  Reageer

Kredietmarkt MKB verbetert

14 november 2013 - AMSTERDAM - Het gaat iets beter met de Nederlandse economie. Het vertrouwen neemt toe, het aantal faillissementen daalt en de kredietmarkt verbetert. De economische groei blijft echter broos. • Ondernemers positiever over toekomst • Economie blijft zwak ondanks groeiverwachting in 2014 • Versoepeling van

Lees verder  |  Reageer

Europees Hof: altijd recht op vrije keuze advocaat

13 november 2013 - ABCOUDE - Een rechtsbijstandsverzekerde moet bij een procedure zelf zijn advocaat kunnen kiezen. De verzekeraar kan deze keuze niet opleggen, ook niet als het om een procedure bij de kantonrechter gaat. Dat is de uitspraak van het Europese Hof van Justitie

Lees verder  |  Reageer

Selectie op basis van cv straks achterhaald

08 november 2013 - ABCOUDE - Internetgigant Google doet het al en jij als werkgever waarschijnlijk over een tijd ook: personeel aannemen zonder te letten op opleiding, cijferlijst of cv. Motivatie en beoordeling op wat de sollicitant écht kan geven straks de doorslag, blijkt uit

Lees verder  |  Reageer

'Maak het starters makkelijker'

04 november 2013 - ABCOUDE - Het ondernemersklimaat voor startups moet fors verbeteren. Dat vindt Tweede Kamerlid Anne-Wil Lucas (VVD). Om dit te bewerkstelligen presenteerde zij vrijdag de Agenda ‘StartupNL’ . Daarin staan voorstellen die het startups makkelijker moet maken om in Nederland te starten,

Lees verder  |  Reageer

Opinie Tom Kaars Sijpesteijn: Export profiteert als eerste van de economische groei

17 oktober 2013 - AMSTERDAM - Vorige week deelde Klaas Knot, de president van de Nederlandsche Bank, zijn gevoel dat Nederland al uit de recessie is. Ik kan het wel waarderen dat dit goede nieuws op deze manier naar buiten wordt gebracht. Bovendien vind ik

Lees verder  |  Reageer

Ondernemers: grotere gunfactor in kleinere gemeenten

16 oktober 2013 - ABCOUDE - Steeds meer gemeenten en provincies geven lokale ondernemers de kans een belangrijke rol te spelen bij aanbestedingen. MKB-ondernemers stellen dat naarmate de verstedelijkingsgraad afneemt de kans bij de eigen gemeente toeneemt bij het toekennen van aanbestedingen. Bij provinciale aanbestedingen

Lees verder  |  Reageer

Schade te verhalen op uw arbodienst?

16 oktober 2013 - NAALDWIJK - Als werkgever bent en blijft u altijd verantwoordelijk voor de re-integratie van zieke werknemers. Ook al laat u zich bijstaan door een arbodienst en leunt u voor uw re-integratieactiviteiten sterk op de expertise van deze instantie. Bovendien weet de

Lees verder  |  Reageer

Kansen voor kleine ondernemers dankzij leegstand kantoorruimte

15 oktober 2013 - ABCOUDE - Leegstaande winkelruimtes of kantoorgebouwen zijn vaak erg vervelend voor de directe omgeving. Het leidt tot verloedering en achteruitgang van de buurt, met nog meer lege gebouwen als gevolg. Voor kleine ondernemers betekent leegstand echter vooral goed nieuws. • Monumentaal

Lees verder  |  Reageer

Personeel werkt innovatie vaak tegen

14 oktober 2013 - ABCOUDE - Het vernieuwen van producten of diensten is erg belangrijk voor ondernemers. Het zorgt bij bijna 1 op de 10 MKB’ers voor 25 tot 50 procent van de omzet. Ook haalt bijna 1 op de 10 zelfs 50 procent of

Lees verder  |  Reageer

34. 500 mensen met een beperking aan de slag bij gewone werkgever

10 oktober 2013 - ABCOUDE - Via SW-bedrijven werkten in 2012 34.500 mensen met een beperking bij gewone werkgevers. Ongeveer een derde is aan de slag via een ‘groepsdetachering’. Bij een groepsdetachering gaan de medewerkers aan de slag bij een gewoon bedrijf, maar regelt het

Lees verder  |  Reageer

MKB'er helpt ook nog mee in het huishouden

08 oktober 2013 - ABCOUDE - De meeste Nederlandse MKB’ers lopen thuis niet weg voor huishoudelijke taken. Meer dan de helft (57 procent) steekt na het werk de handen uit de mouwen. Wel hebben mannelijke ondernemers hun voorkeuren. Zo maken vrouwelijke ondernemers veel vaker de

Lees verder  |  Reageer

Rijke vreemdeling mag blijven als hij investeert

24 september 2013 - ABCOUDE - Vermogende vreemdelingen kunnen vanaf 1 oktober van dit jaar makkelijker een tijdelijke verblijfsvergunning krijgen. Als zij beschikken over een vermogen van ten minste 1.250.000 euro en dit bedrag investeren in het Nederlands bedrijfsleven, kunnen ze een reguliere verblijfsvergunning voor

Lees verder  |  Reageer

Vliegende auto in 2015 op de markt

24 september 2013 - ABCOUDE - De overheid steunt ondernemers om goede innovaties ook daadwerkelijk te vermarkten. Een mooi voorbeeld hiervan is de vliegende auto PAL-V. Dit Personal Air and Land Vehicle zit nu in een fase waarin de commerciële versie wordt ontworpen en gecertificeerd.

Lees verder  |  Reageer

Groeifaciliteit: overheidsgarantie voor financiers

17 september 2013 - ABCOUDE - Voor bedrijven die verlies draaien, kan de Groeifaciliteit van Agentschap NL uitkomst bieden. Jurgen van Olphen van participatiemaatschappij TransEquity Network zet bedrijven ‘die in de kern gezond zijn’ op de rails en dekt zijn risico deels af met deze

Lees verder  |  Reageer

Online marketing ondergeschoven kindje voor MKB'er

13 september 2013 - ABCOUDE - Online marketing is voor veel MKB-ondernemers nog onbekend terrein. Slechts de helft van de MKB’ers maakt gebruik van marketing via internet. En 48 procent heeft bijvoorbeeld geen idee wat de aanduidingen SEO en SEA betekenen.  • Meer omzet door inzet van

Lees verder  |  Reageer

Bijna helft nieuwe ondernemingen overleeft eerste vijf jaar

13 september 2013 - ABCOUDE - Startende ondernemers zijn doorzetters. In het eerste jaar van oprichting blijkt slechts 7 procent van de bedrijven er weer mee te stoppen. Na het derde jaar van oprichting blijkt nog 67 procent van de bedrijven te bestaan. Na vijf

Lees verder  |  Reageer

Kwart bedrijven moet sluiten zonder opvolging

12 september 2013 - ABCOUDE - Ondernemers ondervinden nogal wat knelpunten bij bedrijfsopvolging. Economische Zaken (EZ) onderkent dit en wil deze bedrijven helpen. Het belang is groot. Jaarlijks leiden mislukte bedrijfsoverdrachten tot een verlies van naar schatting 50.000 tot 55.000 banen, 2,4 tot 3,2 miljard

Lees verder  |  Reageer

Kwart kandidaten voor vacature valt af vanwege online gedrag

09 september 2013 - ABCOUDE - Een kwart van de kandidaten die reageren op een vacature valt bij de selectie af vanwege uitlatingen op social media. Daarentegen vindt de helft van de werkgevers op social media een bevestiging van het positieve beeld dat ze van

Lees verder  |  Reageer

Column Tom Kaars Sijpesteijn: Meer steun voor het MKB

05 september 2013 - Vorige week zag ik een thema-uitzending van EenVandaag over het midden- en kleinbedrijf. Hierin werd onder meer aangegeven dat ruim vier op de 10 ondernemers in het midden- en kleinbedrijf er financieel niet al te goed voor staat. Volgens de uitzending

Lees verder  |  Reageer

MKB in gevaar door stijging wanbetalingen

05 september 2013 - ABCOUDE - Vrijwel alle MKB’ers in Nederland hebben te maken met wanbetalingen, terwijl slechts 2,2 procent is verzekerd tegen de gevolgen hiervan. Zo lopen veel bedrijven omzet mis en komt de continuïteit van bedrijven in gevaar. Dit zijn de conclusies uit

Lees verder  |  Reageer

Veel oudere ondernemers onzeker over hun pensioen

03 september 2013 - ABCOUDE  - Veel ondernemers die binnen nu en vijf jaar met pensioen gaan, verkeren in onzekerheid of ze wel genoeg geld hebben om van te leven. Slechts 59 procent van de oudere MKB’ers is er zeker van dat ze waarschijnlijk genoeg

Lees verder  |  Reageer

Vaker geschil over tweets personeel

02 september 2013 - ABCOUDE - Werkgevers storen zich mateloos aan personeel dat op sociale media los gaat over alles wat irriteert/misgaat op het werk. Het gevolg is dat er meer juridische geschillen voorkomen en dus is er inmiddels meer jurisprudentie. Hieruit blijkt dat rechters

Lees verder  |  Reageer

Telewerken stagneert in Nederland

30 augustus 2013 - ABCOUDE - Telewerken stagneert, constateert het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In de financiële sector en de ICT is telewerken populair. In 2012 bood 59 procent van de bedrijven met 10 of meer werknemers de mogelijkheid te telewerken. Het aandeel

Lees verder  |  Reageer

Inschrijving Oranje Handelsmissiefonds van start

29 augustus 2013 - ABCOUDE - MKB’ers met een internationale ambitie kunnen zich sinds deze week inschrijven voor het Oranje Handelsmissiefonds. Een deskundigenpanel beslist welke tien bedrijven dit jaar worden ondersteund met hun buitenlandse plannen. •    Inschrijving loopt tot 15 oktober •    Eerste Handelsmissiepakketten dit najaar •    Mede

Lees verder  |  Reageer

Zakelijke zonnepanelen: ook fiscaal rendement

28 augustus 2013 - WAGENINGEN - De ondernemersvraag van deze maand is afkomstig van de heer Beekman van Beekman Bedrijfs- en Overnamefinanciering uit Bennebroek. De vraag: "Ik werk als ZZP’er vanuit huis. Binnenkort worden er zonnepanelen op het dak van mijn woning gelegd. Kan ik

Lees verder  |  Reageer

CBP: kijkgedrag ligt met smart tv op straat

27 augustus 2013 - ABCOUDE - Het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) heeft TP Vision op de vingers getikt over het verzamelen en bewaren van gegevens over online kijkgedrag. Het bedrijf houdt van smart tv’s onder meer bij naar welke zenders je kijkt. Doel is om

Lees verder  |  Reageer

Ondernemers zien lichtpuntjes economie

26 augustus 2013 - ABCOUDE -  Signalen van een krachtig economisch herstel blijven nog uit, maar ondernemers zijn minder negatief dan in de voorgaande kwartalen. Dat blijkt uit de nieuwste Conjunctuurenquête Nederland, die elk kwartaal het beeld bij ondernemers meet. Mogelijk gaat de opleving in

Lees verder  |  Reageer

DNB: Hoge inflatie maar tijdelijk

16 augustus 2013 - ABCOUDE - De prijzen lopen in Nederland flink op. De afgelopen 10 maanden kwam de inflatie 9 keer boven de 3 procent uit, volgens de Europese gestandaardiseerde rekenmethode. Maar de hoge inflatie wordt gecreëerd door overheidsmaatregelen. Die hebben maar een tijdelijk

Lees verder  |  Reageer

Minder krimp, maar nog steeds in recessie

15 augustus 2013 - ABCOUDE - De nieuwste cijfers over de Nederlandse economie laten zien dat de krimp van de economie afvlakt maar dat Nederland zich nog steeds in een recessie bevindt. We zijn er dus nog niet. Dat stelt minister Kamp van Economische Zaken

Lees verder  |  Reageer

Personeel ontslaan probleem voor ondernemer

15 augustus 2013 - ABCOUDE - Personeel ontslaan is voor ondernemers bepaald geen geliefde bezigheid. Slechts 2 procent van de ondernemers met personeel heeft hier geen problemen mee. Ondernemers proberen voor beide partijen de beste oplossing te vinden of accepteren dat dit nu eenmaal bij

Lees verder  |  Reageer

Europese subsidies voor MKB

13 augustus 2013 - ABCOUDE - De Europese Commissie heeft zeer aantrekkelijke subsidies voor MKB’ers. "Alleen zit er een hoop werk omheen en het vergt best wat organisatie", zegt ondernemer Marc Grootjen van het Nederlandse innovatieve bedrijf Elitac. Adviseur Stan Francke van Enterprise Europe Network

Lees verder  |  Reageer

Energiekosten MKB drastisch omlaag

12 augustus 2013 - ABCOUDE - Energiebesparing leeft binnen het MKB. Ondernemers zijn volop bezig met het besparen op hun energiekosten. 70 procent gebruikt al spaar- of ledlampen in zijn bedrijf en meer dan de helft (53 procent) zegt gebruik te maken van zonnepanelen voor

Lees verder  |  Reageer

ZZP Netwerk Nederland: 'Verzwaar de lasten'

12 augustus 2013 - ABCOUDE - Het kabinet heeft plannen om de lasten voor ZZP’ers fors te verzwaren. Dit heeft tot verdeeldheid geleid onder ZZP-organisaties. Terwijl PZO en VZZP zich tegen de lastenverzwaringen verzetten, steunt ZZP Netwerk Nederland de kabinetsplannen juist van harte. ZZP Netwerk

Lees verder  |  Reageer

Misstanden individuele accountantskantoren openbaar in 2014

02 augustus 2013 - ABCOUDE - De kwaliteit van individuele accountantskantoren komt vanaf volgend jaar in de openbaarheid. Minister Dijsselbloem van Financiën komt hiermee tegemoet aan de behoefte aan meer transparantie. •    Behoefte aan transparante kwaliteitsinformatie •    Nederland loopt voor op Europese Commissie •    Wetswijziging ook voor zorgplicht

Lees verder  |  Reageer

Fiscale regelingen voor innovatie vaker gebruikt

31 juli 2013 - ABCOUDE - Het aantal ondernemingen dat in 2012 gebruik maakte van een fiscale regeling die onderzoek en vernieuwing bevordert bij bedrijven, is voor het vijfde jaar op rij toegenomen. In 2012 vielen 22.220 ondernemingen onder de Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk

Lees verder  |  Reageer

Steun voor vermarkten innovatief cool bed

30 juli 2013 - ABCOUDE - Thomas van den Groenendaal is een jonge innovatieveling die vanuit de schoolbanken een eigen product ontwikkelde. Met een revolutionair slaapsysteem ‘Evening Breeze’ bezorgt hij internationale klanten een comfortabele koele slaap tijdens zwoele nachten. "Maar noem het geen duurzaam alternatief

Lees verder  |  Reageer

Het nieuwe ontslaan is maatschappelijk verantwoord

29 juli 2013 - ABCOUDE - Iemand ontslaan: menig ondernemer ziet er als een berg tegenop. Vooral wanneer je jarenlang plezierig met iemand hebt samengewerkt is een slechtnieuwsgesprek moeilijk. Met een Van Werk Naar Werk-traject kun je als goede werkgever iets extra’s doen voor vertrekkend

Lees verder  |  Reageer

Provincies ondersteunen MKB in recreatie en toerisme

26 juli 2013 - WAGENINGEN - Ondernemers in de sector recreatie en toerisme kunnen vaak bij de provincie terecht voor een subsidiebijdrage. Enkele voorbeelden en nieuwe regelingen hebben we voor u op een rij gezet. •    Nieuwe subsidieregelingen Overijssel •    Friesland varen •    Uw mogelijkheden Tip: Doe nu de

Lees verder  |  Reageer

Een goedlopende business en je gezin op nummer 1!

26 juli 2013 - AMSTERDAM - Het hebben van een lekker lopend, gelukkig gezin kan soms hard werken zijn. Het vraagt een leven lang liefhebben, begrijpen, vergeven, ondersteunen en zorgen, zonder de garantie dat het brengt wat je verwacht. • Plan je business om je gezin heen •

Lees verder  |  Reageer

MKB teert op eigen vermogen

24 juli 2013 - ABCOUDE - MKB’ers moeten proberen het eigen vermogen op te vijzelen. De laatste jaren hebben zij door de crisis hierop ingeteerd. Uit onderzoek van Panteia/EIM blijkt dat het hard nodig is om als ondernemer minder financieel kwetsbaar te worden. •    Bescheiden herstel

Lees verder  |  Reageer

Vaste chauffeurs verdrongen door goedkope Esten

18 juli 2013 - ABCOUDE -  FNV Bondgenoten heeft een klacht ingediend tegen de handelwijze van het UWV. Deze keurde volgens de bond een massaontslag van vaste chauffeurs goed zodat het werk kon worden overgenomen door veel goedkopere chauffeurs uit Estland. De bond roept minister

Lees verder  |  Reageer

NBSO ondersteunt Nederlands MKB bij zakendoen met Britten

16 juli 2013 - ABCOUDE - Zaken doen met de Britten kan veel omzet opleveren. Angelique Meyer (foto), chief representative van het NBSO in Manchester, helpt Nederlandse MKB’ers voet op Britse grond te zetten. Deze hulp wordt vanuit de Nederlandse overheid aangeboden en is laagdrempelig

Lees verder  |  Reageer

ZZP'er wil samenwerken, maar niet voor innovatie

16 juli 2013 - ABCOUDE - Samenwerking tussen ZZP’ers zou innovatie begunstigen Het Ministerie van Economische Zaken en ZZP Netwerk Nederland werken intensief samen om het innovatiebewustzijn en de innovatiekracht van ZZP’ers te vergroten. "Ondernemende ZZP’ers dragen bij aan innovatie in Nederland, maar we moeten

Lees verder  |  Reageer

70. 000 minder banen, meer ondernemers in MKB

04 juli 2013 - ABCOUDE - Een bezuinigende overheid, terughoudende consumenten en een stagnerende woningmarkt zorgen voor achterblijvende bestedingen in ons land. Dit treft met name het MKB hard en zorgt voor een stijging in het aantal ontslagen werknemers. Tot eind 2014 zal het MKB

Lees verder  |  Reageer

Zakenauto nieuwe melkkoe voor MKB

25 juni 2013 - ABCOUDE - MKB’ers die cash nodig hebben, verkopen steeds vaker hun wagenpark aan een leasemaatschappij om deze auto’s vervolgens terug te leasen. Volgens Erik Staat, woordvoerder van LeasePlan Nederland, komt deze sale-and-lease-back de laatste tijd vaker voor. "Dat is voor ons

Lees verder  |  Reageer

Let op vervaltermijn van vakantiedagen

19 juni 2013 - ABCOUDE - De eerste wettelijke vakantiedagen met de nieuwe vervaltermijn van zes maanden vervallen per 1 juli. Niet alle werkgevers en werknemers zijn daarvan op de hoogte en dat kan ertoe leiden dat het doel van de wijzigingen van de vakantiewetgeving

Lees verder  |  Reageer

Laagdrempelige kostenbesparing voor ondernemers

18 juni 2013 - ABCOUDE - Investeren in duurzame energie is eenvoudig en voordelig voor bedrijven. De overheid spoort het bedrijfsleven hiertoe aan via diverse fiscale regelingen. Ook is decentrale energievoorziening een optie. "Vroeger had je het energiebedrijf aan de ene kant en de verbruiker

Lees verder  |  Reageer

Overheid stimuleert duurzaam ondernemen

14 juni 2013 - ABCOUDE - Om ondernemer te stimuleren duurzaam te ondernemen heeft de overheid diverse stimuleringsregelingen in het leven geroepen. Naast de verschillende subsidieregelingen zijn er twee relevante regelingen qua toepassing op dit moment, de Regeling Milieu-investeringsaftrek MIA-regeling en de Energie Investeringsaftrekregeling EIA-regeling.

Lees verder  |  Reageer

5 manieren om de expert te worden in jouw vakgebied

14 juni 2013 - AMSTERDAM - Bekend zijn als de expert in je vakgebied is marketingtechnisch een uitstekende positie om je in te bevinden. Mensen komen naar je toe als ze vragen of problemen tegenkomen die te maken hebben met jouw expertise, ze vertrouwen erop

Lees verder  |  Reageer

Tom Kaars Sijpesteijn : Voorkom openstaande facturen in de zomervakantie!

13 juni 2013 - AMSTERDAM - We zitten inmiddels halverwege juni en de zomervakantie komt er weer aan. Hier kijk ik zelf altijd wel naar uit. Lekker ontspannen, zonder dat je continu bezig bent met werk. Zie ook: Beter concurreren met leverancierskrediet Maar niet iedereen is

Lees verder  |  Reageer

Economie draait slechter dan verwacht

13 juni 2013 - AMSTERDAM - De Nederlandse economie heeft het afgelopen maanden een stuk slechter gedaan dan werd verwacht. Als gevolg zijn de belastinginkomsten lager en loopt het begrotingstekort op. De uitgaven bleven daarentegen op peil. Hierdoor heeft de Nederlandse regering 6 miljard euro

Lees verder  |  Reageer

Zuinig lettertype wint MKB Innovatie Top 100

13 juni 2013 - ABCOUDE - De hoogste notering van de MKB Innovatie Top 100 is voor het ‘groene’ lettertype van Ecofont uit Utrecht. Ecofont zorgt voor inktbesparing terwijl de kwaliteit van de afdruk behouden wordt. Het geheim is het schieten van kleine gaatjes in

Lees verder  |  Reageer

MKB houdt geen rekening met mobieltje

12 juni 2013 - ABCOUDE - Meer dan de helft van de bedrijven in het MKB houdt geen rekening met mobiele bezoekers op hun website. Slechts een derde van de ondernemers heeft een voor mobiel gebruik geoptimaliseerde website en minder dan 10 procent heeft een

Lees verder  |  Reageer

Slechte tijden om te scheiden?

12 juni 2013 - WAGENINGEN - Uit onderzoek zou blijken dat er in tijden van economische crisis minder echtscheidingen zijn. Het onderzoek vermeldt niet wat de oorzaak van die afnemende echtscheidingen is, maar geld zou daar wel eens een belangrijke rol bij kunnen spelen. Onlangs

Lees verder  |  Reageer

Franchisenemers draaien beter dan bedrijfsleiders

11 juni 2013 - ABCOUDE - De groei van het aantal franchiseformules zet door, blijkt uit onderzoek van Panteia/EIM. De onderzoekers: "Een opvallende trend is dat er enkele formules zijn, die al jarenlang bestaan maar pas nu het samenwerkingsmodel franchise hebben omarmd. Denk aan (retail)formules

Lees verder  |  Reageer

Webwinkel heeft de toekomst

10 juni 2013 - ABCOUDE - De online retailmarkt groeit veel sneller dan verwacht. De omzet van webwinkels zal tussen nu en 2030 met maar liefst 700 procent groeien. Dat is meer dan de hele groei van de retailmarkt. Fysieke winkels zullen hun omzet zien

Lees verder  |  Reageer

Alternatieven voor wanbetalers

10 juni 2013 - ABCOUDE - Debiteuren negeren massaal betalingstermijnen. Ruim een derde van de ZZP’ers heeft zelfs te maken met een structurele overschrijding van de betalingstermijn. Een populaire maatregel is vooruitbetaling. Andere oplossingen, zoals het scannen van de kredietwaardigheid van je klant en factoring 

Lees verder  |  Reageer

MKB: eenvoudig profiteren van SDE+ vergoeding

07 juni 2013 - ABCOUDE - Ondernemers die willen investeren in het opwekken van schone energie kunnen hiervoor een maandelijkse vergoeding krijgen via de SDE+. Er is maar liefst drie miljard euro beschikbaar en daar kun je ook als kleinere MKB’er eenvoudig van profiteren. "Het

Lees verder  |  Reageer

Meer liquiditeit voor klein MKB

06 juni 2013 - ABCOUDE - Nu banken veelal afhaken, is het lastig om als ondernemer je financiering rond te krijgen. Daarom is onderzoek gedaan naar een laagdrempelige financieringsoplossing voor het MKB. Ondernemers kunnen vanaf nu zonder businessplan, maar met recente jaarcijfers binnen 1 week

Lees verder  |  Reageer

ZZP'ers verwachten dit jaar lagere omzet

05 juni 2013 - ABCOUDE - Veel ZZP’ers hebben in 2012 fors minder omgezet. Een op de drie ondernemers heeft in 2012 een omzet die (veel) lager is dan men aan het begin van dat jaar had verwacht. Voor dit jaar hebben zij dan ook

Lees verder  |  Reageer

Toenemend aantal zelfstandigen noodgedwongen ZZP'er

04 juni 2013 - ABCOUDE - Een op de vijf zelfstandigen biedt zijn diensten noodgedwongen als ZZP’er aan, bijvoorbeeld vanwege ontslag. Dat is een verdubbeling ten opzichte van de situatie vroeger. Het zoeken van een nieuwe uitdaging, scoort overigens het beste. 40 procent noemt dit

Lees verder  |  Reageer

Heeft payrolling nog toekomst?

04 juni 2013 - NIJKERK - Langs de snelweg kan je tegenwoordig een groot billboard vinden van een payrollbureau met daarop de prikkelende tekst: "Uw medewerkers nog niet op onze loonlijst? Een beetje dom!" Het is echter de vraag of deze stelling klopt. • Wat is

Lees verder  |  Reageer

Winnares iPad vist de pareltjes eruit

03 juni 2013 - ABCOUDE - BusinessCompleet.nl heeft onder de deelnemers van het laatste onderzoek een iPad mini verloot. De gelukkige winnares is Agnes van Tulder, eigenaresse van Crossdocks te Houten. De ‘ontzettende Apple-fan’ zegt haar prijs zeker goed te kunnen gebruiken voor werkdoeleinden. "Heel

Lees verder  |  Reageer

Ondernemersklimaat verslechtert komende half jaar

31 mei 2013 - ABCOUDE - Het politieke ondernemersklimaat zal het komende half jaar verslechteren. Het merendeel van de ondernemers heeft ook niet het gevoel dat de huidige Nederlandse regering kansen creëert. •    Ondernemers familiebedrijven voelen pijn crisis •    52 procent positief over continuïteit eigen bedrijf •    MVO

Lees verder  |  Reageer

Kleine ondernemer laat subsidies liggen

28 mei 2013 - ABCOUDE - Kleine ondernemers laten veel geld liggen. 85 procent van de MKB’ers die investeren in innovatie of duurzaamheid betaalt de investering onnodig helemaal zelf. Van subsidies voor innovaties maakt slechts 3 procent van de ondernemers gebruik, voor duurzaamheid 2 procent.

Lees verder  |  Reageer

Ondernemers zetten mes in personeelskosten

27 mei 2013 - ABCOUDE - Bezuinigen op personeelskosten blijft in trek. Ondernemers zoeken het niet meteen in een loonoffer, zoals kortgeleden bij Capgemini. Bijna de helft van de ondernemers vindt wel dat er best kan worden bezuinigd op de reiskosten. Populaire maatregelen zijn een

Lees verder  |  Reageer

'Accountant moet meedenken'

24 mei 2013 - ABCOUDE - De meeste MKB’ers zien hun accountant meer als adviseur dan als controleur. Ondernemers verlangen ook dat de accountant als sparringpartner optreedt. Juist het duiden van de cijfers geeft toegevoegde waarde, vinden zij. •    Behoefte aan strategisch advies •    Kantoren moeten

Lees verder  |  Reageer

Twijfel over snelle invoering kredietunies

22 mei 2013 - ABCOUDE - De vorming van kredietunies in Nederland is nog geen gelopen race. Dit zegt Paul van Oyen van Kredietunie Nederland (KN). De verwachting is dat De Nederlandse Bank na de zomer KN een bankvergunning zal verlenen, maar Van Oyen is

Lees verder  |  Reageer

Te hard rijden met leaseauto aangepakt

15 mei 2013 - ABCOUDE - Leasemaatschappijen moeten gegevens van klanten doorspelen aan het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) als deze meer dan 30 km/u te hard hebben gereden. Naar verwachting wordt de maatregel nog dit jaar doorgevoerd. •    CJIB neemt contact op met werkgever •    Zorg voor

Lees verder  |  Reageer

Ziek melden, ik kijk wel uit!

13 mei 2013 - ABCOUDE - Tijdens een periode van economische tegenslag daalt het verzuim. Dat is tenminste de algemene stelling. En kijk je naar de verzuimcijfers dan klopt dat ook. In de meeste bedrijven is de afgelopen jaren het verzuim gedaald. Best opmerkelijk trouwens:

Lees verder  |  Reageer

10 tips van een heuse uitvinder/ondernemer

07 mei 2013 - ABCOUDE - Govert van Oord is techneut, uitvinder en ondernemer. Zijn revolutionaire manier van voedselbereiding - e-Cooking - staat aan de vooravond van een internationale doorbraak. Welke tips heeft hij voor collega-innovators? Van Oord: "Een hele praktische: kom niet in cash-problemen!

Lees verder  |  Reageer

Ondernemers in dorpen lopen groter risico op armoede

06 mei 2013 - ABCOUDE - De armoede onder ondernemers in kleine dorpen is relatief groter dan in grotere gemeenten. Volgens het Cultureel Planbureau (CPB) komt dit door het verhoogde armoederisico van de zelfstandig ondernemers. Het aandeel arme zelfstandigen onder de totale groep werkende armen

Lees verder  |  Reageer

Beter lokaal vindbaar via het web

06 mei 2013 - ABCOUDE - Met een website, een Facebookpagina en eventueel online advertenties doet u er als ondernemer alles aan om een zo groot mogelijke doelgroep te bereiken op het internet. Daarnaast wilt u uw bedrijf wellicht ook lokaal onder de aandacht brengen.

Lees verder  |  Reageer

Hofleveranciers betalen sneller

02 mei 2013 - ABCOUDE - Hofleveranciers blijken betrouwbare zakenpartners: ze betalen sneller en de kans op wanbetaling is uiterst klein, blijkt uit onderzoek. Er zijn nu ruim 450 hofleveranciers. De verwachting is dat we onder koning Willem-Alexander op weg gaan richting de 500. •    Zeer

Lees verder  |  Reageer

Recessiepsychologie

29 april 2013 - WADDINXVEEN - De politiek wil meer geld terwijl er minder wordt verdiend. Veel bedrijven investeren minder in opleidingen, terwijl juist die het verschil maken met de concurrentie. Mensen maken minder gebruik van psychologen, terwijl ze die harder nu nodig hebben dan

Lees verder  |  Reageer

Volle tarief voor oldtimer op diesel

26 april 2013 - ABCOUDE - Oldtimers op diesel of omgebouwd tot LPG gaan het volle tarief voor de motorrijtuigenbelasting betalen. Het Belastingplan 2014 voor oldtimers wordt hiervoor aangepast, meldt staatssecretaris Weekers van Financiën aan de Kamer. Benzineauto’s worden na 40 jaar vrijgesteld van motorrijtuigenbelasting.

Lees verder  |  Reageer

Netwerken: geven en geduld hebben

26 april 2013 - ABCOUDE - De eerste workshop bij BC.nl is een feit. Pedro van Helden (Solvid Ondernemen) gaf de deelnemers  afgelopen woensdag tips en informatie tijdens de interactieve workshop Netwerken. "Het was een prettige meeting, lekker ongedwongen en als oriëntatie heel interessant

Lees verder  |  Reageer

Kans op 10. 000 euro via Oranje Handelsmissiefonds

25 april 2013 - ABCOUDE - MKB-Nederland, ING en KLM introduceren het ‘Oranje Handelsmissiefonds’. Dit fonds zal de komende vijf jaar jaarlijks aan 10 middelgrote Nederlandse bedrijven de mogelijkheid bieden om buitenlandse markten te exploreren. • Laagdrempelige kans • Cheque van 10.000 euro • Aanmelden kan via

Lees verder  |  Reageer

Innovatiekrediet, een mooie niche-regeling

23 april 2013 - ABCOUDE - Voor de echte Willie Wortels met commercieel talent is er een aantal financieringen om ideeën te ontwikkelen tot een commercieel product, dienst of medicijn. Het Innovatiekrediet van de overheid is zo’n instrument. "Het is een mooie en uitdagende regeling",

Lees verder  |  Reageer

CPB: Ook aan deze dip komt een einde

22 april 2013 - ABCOUDE - "De huidige crisis is niet fundamenteel anders of erger dan voorgaande crises zoals die in de jaren dertig van de vorige eeuw", schrijft het Centraal Planbureau (CPB) in het essay ‘Is er nog hoop?’. Om je maar meteen gerust

Lees verder  |  Reageer

Meer ruimte voor zoekmachinemarketing

22 april 2013 - ABCOUDE - Mensen  die iets willen kopen en in hun zoektocht het internet raadplegen, vinden betaalde advertenties op zoekmachines als Google niet storend. Integendeel, er wordt juist flink op geklikt. Google speelt daar slim op in. •    SEA steeds belangrijker •    Resultaten

Lees verder  |  Reageer

Einde gunstige BTW-berekening zakenauto

16 april 2013 - ABCOUDE - De Hoge Raad heeft beslist dat ondernemers voor de berekening van de BTW over het privégebruik van een niet-milieuvriendelijke auto van de zaak geen beroep kunnen doen op de gunstiger regeling voor milieuvriendelijke auto's. •    Staatssecretaris vecht met succes uitspraak

Lees verder  |  Reageer

Het Nieuwe Werken: op kantoor graag

16 april 2013 - ABCOUDE - Het lijkt erop dat het gedaan is met de HR-hit van het vorige decennium: Het Nieuwe Werken. Veel MKB’ers spelen op zeker vanwege de crisis en zien het personeel liever op het werk verschijnen. Werknemers durven trouwens ook niet

Lees verder  |  Reageer

Veel regelingen voor innovatie MKB

09 april 2013 - ABCOUDE  -  De rijksoverheid steunt MKB’ers die innoveren. Ook startende ondernemers! Robert van Haaften, innovatieambassadeur bij Agentschap NL: "We hebben een aantal instrumenten waarmee we ondernemers die willen innoveren op weg kunnen helpen." De faciliteiten zijn sinds kort extra makkelijk te

Lees verder  |  Reageer

Angel uit Belastingplan 2013

04 april 2013 - ABCOUDE - Een gewraakte maatregel uit het Belastingplan 2013 is van de baan. De fiscale meldingsplicht, die op 1 januari werd ingevoerd, geldt niet bij aankoopfinanciering, vormen van leasing en huurkoop. De fiscus kan nu niet meer goederen vorderen die weliswaar

Lees verder  |  Reageer

Skimmen bankpas op z'n retour

03 april 2013 - ABCOUDE - De kans dat een bankpas wordt geskimd in winkels en de horeca is tot een minimum gedaald. De betaalautomaten in de 'bemande' retailmark zijn de laatste maanden niet meer aangevallen, meldt de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB). • Fraude

Lees verder  |  Reageer

Verplichte toets bij dividenduitkering flex-BV

03 april 2013 - WAGENINGEN - Op 1 oktober 2012 is de ‘Wet vereenvoudiging en flexibilisering BV-recht’ (‘flex-BV’) ingevoerd. In het nieuwe BV-recht wordt het bestuur van de vennootschap verplicht om bij elke vorm van uitkering van vermogen aan aandeelhouders te toetsen of deze, gelet

Lees verder  |  Reageer

Zwarte lijst met faillissementsfraudeurs

02 april 2013 - ABCOUDE - Ondernemers die zich schuldig maken aan faillissementsfraude worden harder aangepakt. De wetgeving wordt zo aangepast dat deze criminelen tot vijf jaar lang geen enkele rechtspersoon zoals een BV of NV kunnen besturen. Ook komt er een zwarte lijst met

Lees verder  |  Reageer

Betalingsproblemen dreigen voor ondernemers

27 maart 2013 - ABCOUDE -  Veel ondernemers komen volgend jaar in betalingsproblemen als de nieuwe Europese betalingsstandaard SEPA wordt ingevoerd. Dat vrezen VNO-NCW en MKB-Nederland. Al eerder werd er gewaarschuwd voor ‘files bij de banken’ . De invoering van de nieuwe betalingsstandaard is gepland

Lees verder  |  Reageer

Incasso's voor muziek aan banden

26 maart 2013 - ABCOUDE - Heb je wel eens een muziekje aan op het werk? Dan heb je al snel te maken met de soms gepeperde afrekeningen van auteursrechtorganisaties. Het kabinet wil een einde maken aan de vele klachten over deze incasso’s. Per 1

Lees verder  |  Reageer

Steunpakket voor werkgever Wajonger

21 maart 2013 - ABCOUDE - Jonggehandicapten hebben het in crisistijd extra moeilijk om werk te vinden. Het UWV heeft gisteren samen met werkgevers het project Wajong Werkt gelanceerd. Voor ondernemers die deze jongeren een kans gunnen, ligt er een pakket aan (financiële ) regelingen.

Lees verder  |  Reageer

EU blundert bij redding Cyprus

19 maart 2013 - ABCOUDE - De trojka EU-ECB-IMF heeft wellicht een grote blunder begaan bij de redding van Cyprus. Door het spaargeld van de Cyprioten aan te spreken breekt de trojka met het principe dat spaargeld beschermd wordt. De financiële crisis zou hierdoor weer

Lees verder  |  Reageer

Starter krijgt WW-uitkering cadeau

19 maart 2013 - ABCOUDE - Ondernemers die dit jaar een bedrijf beginnen vanuit de WW hoeven hun uitkering niet terug te betalen. Voor die tijd was de uitkering een voorschot dat, afhankelijk van de inkomsten, moest worden terug betaald. •    Starter krijgt 29 procent minder

Lees verder  |  Reageer

Helft ZZP'ers laat zich vooruitbetalen

18 maart 2013 - ABCOUDE - Om wanbetaling te voorkomen willen steeds meer ZZP’ers vooraf geld zien. Van alle ZZP’ers vraagt momenteel 47 procent om vooruitbetaling. Vooral andere ZZP’ers en het MKB worden niet erg vertrouwd. 58 procent van de ZZP’ers die voor andere ZZP’ers

Lees verder  |  Reageer

Gedupeerde MKB'er kan naar geld fluiten

18 maart 2013 - ABCOUDE - MKB’ers die slachtoffer worden van phishing mails – nepmails uit naam van een bank waarin om gegevens wordt gevraagd -  worden niet meer schadeloos gesteld. "Als zakelijke klanten zelf nalatig zijn, dus codes hebben afgegeven of blijven computeren via

Lees verder  |  Reageer

Alternatief voor de VAR: de BVO

15 maart 2013 - ABCOUDE - De gewraakte VAR-varianten moeten worden vervangen door één Bewijs van Ondernemerschap (BVO). Dit alternatief, bedacht door vier ZZP-organisaties, is gisteren toegelicht aan Kamerleden. De organisaties wijzen de door de minister bedachte VAR Webmodule af omdat deze de huidige nadelen

Lees verder  |  Reageer

Extra miljoenen voor werkervaring jeugd

12 maart 2013 - ABCOUDE - Het aantal werkloze jongeren loopt snel op: van 9,8 procent in 2011 tot 15 procent recent. Een zorgwekkende ontwikkeling. De regering steekt 50 miljoen euro extra in deze groep werkzoekenden. Ondernemers die hier hun voordeel mee willen doen, moeten

Lees verder  |  Reageer

Cookiewet wordt aangepast

07 maart 2013 - ABCOUDE - Analytische cookies mogen weer worden gebruikt zonder toestemming van de webbezoeker. Minister Kamp gaat de gewraakte ‘cookiewet’ aanpassen. VNO-NCW en MKB-Nederland zijn blij met de versoepeling en stellen dat hiermee de irritaties over de cookiewet weg zijn. •    Webstatistieken uit

Lees verder  |  Reageer

Meer animo voor brancheorganisaties

05 maart 2013 - ABCOUDE - Kleine branche- en beroepsorganisaties hebben nauwelijks last van de crisis. Ledenaantallen zijn stabiel en 84 procent van de deelnemende organisaties heeft vertrouwen in de toekomst van de eigen organisatie. •    ‘Elke maand een nieuwe organisatie’ •    Aandacht vooral gericht op profilering

Lees verder  |  Reageer

Schrap het woord crisis

05 maart 2013 - ABCOUDE - Afgaand op de nieuwe cijfers van het CBS, blijft het de komende jaren schraal voor veel ondernemers. Dat hoeft niet zo rampzalig te zijn als het klinkt. Het draait weer om creativiteit, het koesteren van diversiteit, vakmanschap én ondernemerschap,

Lees verder  |  Reageer

Benchmarken ook voor kleine ondernemer voordelig

01 maart 2013 - ABCOUDE - De inkoop van goederen en diensten doe je vast naar beste kunnen. Het geld dat je uitgeeft, is immers van directe invloed op de winstmarge. Toch zal het soms knagen of je het goed doet. Vooral als je concurrent

Lees verder  |  Reageer

Opinie Susanne Stolte: Triatletisch leiderschap

28 februari 2013 - DRIEBERGEN - Stel, je bent Amerikaans staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en je ziet je naam maar zelden op de voorpagina’s. Dan gaat de telefoon met de mededeling, dat in de Golf van Mexico het BP-booreiland Deep Horizon in lichterlaaie staat. Vervolgens

Lees verder  |  Reageer

Vijfde ZZP'ers stopt bij wegvallen zelfstandigenaftrek

28 februari 2013 - ABCOUDE - Als het kabinet de stekker trekt uit fiscale faciliteiten zoals de zelfstandigenaftrek dan stopt één op de vijf ZZP’ers met het ondernemerschap. Toch wordt rond 2020 de mijlpaal van één miljoen ZZP’ers verwacht. "De ZZP’er is geen tijdelijke trend,

Lees verder  |  Reageer

Verplichte registratie ZZP'ers aangekaart

26 februari 2013 - DEN HAAG - Belangenbehartiger voor ZZP’ers PZO onderneemt actie tegen de nieuwe wet Waadi. Door de wet moeten veel ZZP’ers hun inschrijving bij de Kamer van Koophandel aanpassen. ZZP’ers die dit nalaten, riskeren een boete die kan oplopen tot € 36.000.

Lees verder  |  Reageer

Nieuwe financiering voor MKB

26 februari 2013 - ABCOUDE - Verzekeraars maken er serieus werk van geld te investeren in het MKB. Volgens woordvoerder Paul Koopman van het Verbond van Verzekeraars komt er een gezamenlijk investeringsfonds waarin ‘enkele honderden miljoenen euro’s’ worden gestort. Ondernemers kunnen makkelijker dan bij banken

Lees verder  |  Reageer

Opinie Bert Bruning: Export blijft positief verrassen

25 februari 2013 - AMSTERDAM - Het consumentenvertrouwen blijft maar dalen, en inmiddels is de daling doorgezet tot een historisch dieptepunt. Natuurlijk nooit leuk om te lezen, en al helemaal niet leuk als je daar dagelijks de problemen van ondervindt. Onze internationale ondernemers zorgen echter

Lees verder  |  Reageer

Italiaanse regering moet hervormen

25 februari 2013 - AMSTERDAM - Italië staat in het teken van verkiezingen. De nieuwe regering zal de economie serieus moeten hervormen. In de laatste peilingen gaat het centrum-linkse blok aan kop, nipt gevolgd door Berlusconi. Zijn mogelijke terugkeer creëerde al onrust op de financiële

Lees verder  |  Reageer

36 procent MKB verwacht personele groei in 2013

22 februari 2013 - ABCOUDE - Een lichtpuntje in deze tijd van sombere economische data: 36 procent van de ondernemers verwacht dit jaar personele groei. Daarnaast geeft 47 procent van de ondernemers aan te verwachten dat hun personele bestand stabiel blijft. •    Vooral adviesbureaus verwachten

Lees verder  |  Reageer

De 5 valkuilen van een mobiele website

19 februari 2013 - ABCOUDE - Mobiele websites zijn geoptimaliseerd voor een smartphone of tablet. De doelgroep bevindt zich meestal in een andere situatie dan rustig zittend achter de computer. Dit kan betekenen dat uw bezoekers een minder snelle internetverbinding hebben, onderweg zijn en weinig

Lees verder  |  Reageer

Auteurswet geldt niet meer voor telefoongidsen

18 februari 2013 - ABCOUDE - De Auteurswet beschermt straks alleen nog geschriften waaraan een creatieve prestatie van de maker ten grondslag ligt. Telefoongidsen, dienstregelingen en dergelijke vallen straks niet meer onder de zogeheten geschriftenbescherming. •    Modernisering Auteurswet •    Meer ruimte voor innovatie •    Bescherming via civiele recht Zie

Lees verder  |  Reageer

Top 5 offline zakengadgets

18 februari 2013 - ABCOUDE - Het is tegenwoordig app voor en app na. Voor ondernemers die wel eens wat anders willen dan elke dag biefstuk, vijf offline gadgets die het leven als zakenman/vrouw zo veel aangenamer maken. •    Statisch papier als whiteboard •    Koffie voor de

Lees verder  |  Reageer

Prijs leidend bij aanschaf zakenauto

14 februari 2013 - ABCOUDE - Prijs en kwaliteit spelen bij de aanschaf van een zakenauto een veel grotere rol dan factoren als fiscale bijtelling. 27 procent van de MKB’ers noemt prijs als belangrijkste overweging, gevolgd door kwaliteit van de auto (21 procent). Met beide

Lees verder  |  Reageer

Snel omzet halen in onze buurlanden

13 februari 2013 - ABCOUDE - Ondernemers (starters op de exportmarkt) die willen verkopen in buurlanden, worden binnenkort op hun wenken bediend. Dit jaar gaan er handelsmissies naar de top 4-exportmarkten voor Nederland: Frankrijk, België, Engeland en Duitsland. Een handelsmissie is ideaal als je snel

Lees verder  |  Reageer

Waarom Griekenland economisch herstelt

08 februari 2013 - WADDINXVEEN - Iedere dag bereiken ons berichten dat Griekenland nog dieper in de problemen zit. Het lijkt dan ook schier onmogelijk dat dit land binnen enkele jaren uit dit dal komt. Dagelijks  zijn er stakingen en protesten en het land heeft

Lees verder  |  Reageer

Sterke stijging aantal arbeidsconflicten

07 februari 2013 - ABCOUDE - Het aantal arbeidszaken is sterk aan het stijgen. In 2012 steeg het aantal arbeidsconflicten met 14 procent ten opzichte van het jaar daarvoor. Ook dit jaar worden er weer volop arbeidszaken verwacht. De toename  blijkt uit gegevens van juridisch

Lees verder  |  Reageer

Bijtelling zakenauto op de schop

05 februari 2013 -  ABCOUDE - De bijtelling voor zakenauto’s met de gewraakte grens van 500 privékilometers heeft z’n langste tijd gehad. Frans Weekers, staatssecretaris van Financiën, komt met een ‘meer faire bijtellingsregeling’. Ook de bijtelling voor semi-elektrische auto’s ligt onder vuur. Binnenkort worden de

Lees verder  |  Reageer

Leasen alternatief voor starter

04 februari 2013 - ABCOUDE - Een heikel punt voor elke beginnende ondernemer is de financiering van zijn/haar bedrijf. Vooral als er dure bedrijfsmiddelen nodig zijn. Het is verstandig om van tevoren goed te onderzoeken welke kansen er liggen om je idee te financieren. Er

Lees verder  |  Reageer

Webwinkeliers aangepakt

23 januari 2013 - ABCOUDE - Het aantal klachten over webwinkeliers neemt flink toe. Leveringen komen bijvoorbeeld niet op tijd en/of het is slecht gesteld met de bereikbaarheid voor klachten. Er zijn echter regels waaraan webwinkeliers zich hebben te houden. De Consumentenautoriteit wil met de

Lees verder  |  Reageer

De valkuilen bij Facebook winacties

22 januari 2013 - ABCOUDE - Een veel gestelde vraag van ondernemers is: "Ik heb een Facebookpagina, maar hoe kom ik snel aan fans?" Een veel gebruikte strategie is het inzetten van acties, waarbij bezoekers iets kunnen winnen in ruil voor een like of een

Lees verder  |  Reageer

Buitenlandse omkoping harder aangepakt

21 januari 2013 - ABCOUDE - De straffen voor bedrijven die betrokken zijn bij buitenlandse omkopingszaken worden fors verhoogd. Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie wil onder meer de boete koppelen aan de omzet van het foute bedrijf. •    OM bereidt eerste rechtszaken voor •    Verdubbeling aantal

Lees verder  |  Reageer

'Schadevergoeding bedrijfsleven moet beter'

18 januari 2013 - ABCOUDE - Het wetsvoorstel Nadeelcompensatie & schadevergoeding, dat de schadevergoeding regelt voor ondernemers die getroffen zijn door overheidsbesluiten, lost problemen voor het bedrijfsleven niet op. Vooral de berekening van de nadeelcompensatie en de bewijslast zijn knelpunten voor ondernemers. •    Uniforme verzoekprocedures •  

Lees verder  |  Reageer

Pechhulp is meer dan wegslepen zakenauto

18 januari 2013 - ABCOUDE - De gevolgen van autopech zijn voor ondernemers te overzien als je weer snel op weg wordt geholpen. Dan heb je wel goede pechhulp nodig. Het aantal aanbieders van deze service is de laatste jaren flink toegenomen. Ze beconcurreren elkaar

Lees verder  |  Reageer

Ondernemers optimistisch ondanks langdurige crisis

17 januari 2013 - ABCOUDE - Telfort Zakelijk deed in samenwerking met BusinessCompleet een onderzoek naar de gevolgen van de economische crisis bij Nederlandse ondernemers. Hieruit blijkt dat een meerderheid van de ondernemers (60 procent) denkt dat de economische crisis voortduurt tot zeker na 2015.

Lees verder  |  Reageer

Ondernemers, de nieuwe helden

17 januari 2013 - ABCOUDE - Europa heeft de komende jaren hard meer ondernemers nodig om economisch niet verder af te glijden. Vice-voorzitter Antonio Tajani van de Europese Commissie noemt ondernemers zelfs ‘de helden van deze tijd’. Er zijn er echter steeds minder van. Een

Lees verder  |  Reageer

Zwak jaar voor ondernemers

14 januari 2013 - AMSTERDAM - Bedrijven hebben in 2013 niet alleen te maken met beperkte uitgaven van consumenten, maar ook met lage groei van de export en moeizame kredietverlening. Investeringen blijven gering en faillissementen hoog. Dat blijkt uit de publicatie ‘Nederland in 2013: Uitzicht

Lees verder  |  Reageer

2013: uitzicht op stagnatie

14 januari 2013 - AMSTERDAM - De Nederlandse economie raakt maar niet op stoom en stagneert in 2013. Mogelijk treedt er in de tweede helft van het jaar een licht herstel op, maar dit is met grote onzekerheid omgeven. Dat blijkt uit de publicatie ‘Nederland

Lees verder  |  Reageer

De elf opmerkelijkste pechgevallen

10 januari 2013 - DEN HAAG - U zit als ondernemer vaak op de weg en ziet vast geregeld auto’s langs de kant van de weg. Een technisch mankement of is er iets anders aan de hand? Naakte mannen, een lijk achter het stuur of

Lees verder  |  Reageer

Middelingsregeling ter ondersteuning van zelfstandige ondernemers

09 januari 2013 - DEN HAAG - Als zelfstandige ondernemer werkt u voor eigen rekening en risico. U werkt flexibele uren en ontvangt een sterk wisselend inkomen. Wist u dat u baat kunt hebben bij de middelingsregeling van de Belastingdienst? Onderzoek wijst uit dat jaarlijks

Lees verder  |  Reageer

Overtuigende advertentieteksten: 5 tips

08 januari 2013 - AMSTERDAM - Adverteren via Google vereist naast uitgebreide kennis van de techniek, van het biedingsproces en van de terminologie ook een creatieve en slimme schrijfstijl. Google hanteert hiervoor strenge advertentierichtlijnen. Wat zijn de regels van Google? 5 Inzichten om je aan

Lees verder  |  Reageer

Vermijd de valkuilen op Facebook

04 januari 2013 - ABCOUDE - U bent met uw bedrijf actief op Facebook of wilt dat worden. Dan is het belangrijk om de meest voorkomende valkuilen te omzeilen. •    Werf de juiste fans •    Luisteren, dan praten Zie ook: 8 fabels over sociale media die je moet

Lees verder  |  Reageer

Starten bedrijf begint met goed financieel plan

04 januari 2013 - ABCOUDE - Een goed begin is het halve werk en dat geldt zeker voor mensen die een eigen bedrijf beginnen. Wie zijn zaken meteen op orde heeft, maakt immers meer kans op een gezonde onderneming. De basis hiervoor wordt gelegd met

Lees verder  |  Reageer

Belastingplannen 2013

02 januari 2013 - WAGENINGEN - Op Prinsjesdag zijn de belastingplannen voor 2013 bekend gemaakt. Nederland moet fors bezuinigen en de maatregelen liegen er niet om. Inmiddels heeft het nieuwe kabinet Rutte II wat wijzigingen aangebracht in de Belastingplannen en nog wat extra maatregelen aangekondigd

Lees verder  |  Reageer

Nederland, exportland. . .

17 december 2012 - AMSTERDAM - Er wordt de laatste tijd nog wel eens flink gemopperd over de Nederlandse economie. En natuurlijk zijn de vooruitzichten lang niet allemaal even rooskleurig. Zo viel de export in het derde kwartaal enigszins tegen en stijgt het aantal werklozen.

Lees verder  |  Reageer

Als je blijft doen wat je deed. . .

13 december 2012 - WADDINXVEEN - Als je blijft doen wat je deed, dan blijf je krijgen wat je kreeg! Veel ondernemers hebben last van de crisis en doen er alles aan om daar uit te komen. Ze verbeteren hun producten, bedenken andere markten en

Lees verder  |  Reageer

Trends 2013: MKB'ers lenen elkaar geld

11 december 2012 - ABCOUDE - Bedrijven zullen elkaar volgend jaar steeds vaker geld lenen zonder tussenkomst van de bank. Dit peer2peerbanking is een van de trends die de bekende trendwatcher Adjiedj Bakas signaleert. Bakas voorziet in zijn trendrapport meer lichtpuntjes en bewegingen voor 2013. •  

Lees verder  |  Reageer

Gratis hogerop in zoekresultaten Google

06 december 2012 - ABCOUDE - Wie een website heeft of een tekst schrijft voor op internet wil graag zo hoog  mogelijk scoren op Google. U wilt tenslotte verkopen of informeren. De redactie heeft enkele tips en tools verzameld om uw boodschap gratis zo hoog

Lees verder  |  Reageer

Werknemer vertrouwt pensioenfonds werkgever niet

04 december 2012 - ABCOUDE - Werknemers maken zich steeds meer zorgen over hun pensioen en hebben steeds minder vertrouwen in hun pensioenfonds. Van de werknemers die via hun baas pensioen opbouwen, heeft meer dan de helft weinig of geen vertrouwen in zijn pensioenfonds. Dat

Lees verder  |  Reageer

Faillissementsfraude aangepakt

30 november 2012 - ABCOUDE - Faillissementsfraude wordt harder aangepakt. Ook moeten noodlijdende bedrijven makkelijker kunnen doorstarten en kan de faillissementsprocedure een stuk eenvoudiger. Dit schrijft minister Opstelten van Veiligheid en Justitie aan de Kamer. Hij kondigt aan de Faillissementswet aan te willen passen. •    Malafide

Lees verder  |  Reageer

Ondernemers somber over economie

28 november 2012 - ABCOUDE - Veel ondernemers somberen over de economie, blijkt uit de Conjunctuurenquête Nederland (COEN). Het ondernemersvertrouwen heeft zelfs een dieptepunt bereikt. Zo is het aantal ondernemingen dat verwacht met minder mensen te moeten doorgaan toegenomen van -3 procent voor 2012 naar

Lees verder  |  Reageer

Kleine ondernemer laks met invoering IBAN

26 november 2012 - ABCOUDE - Vooral kleine ondernemers maken geen haast met het overstappen op IBAN, het 18-tekens tellende internationale banknummer. Ze denken nog tijd genoeg te hebben omdat het pas vanaf 1 februari 2014 verplicht is. Het Nationaal Forum voor de SEPA-migratie (NFS)

Lees verder  |  Reageer

Laat uw kredietaanvraag toetsen

20 november 2012 - ABCOUDE - Het maken van een doortimmerd businessplan met daarin een puike financiële paragraaf is een hele klus, vooral als het een uitdaging in het buitenland betreft. Agentschap NL helpt ondernemers graag hierbij via de financieringsscan. "De aanvraag voor een krediet

Lees verder  |  Reageer

Kleine MKB'er innoveert met collega's

20 november 2012 - ABCOUDE - Innovatie is belangrijk als je als bedrijf wilt overleven dan wel wilt groeien. Innoveren is ook vaak een vast onderdeel van de bedrijfsstrategie, vooral bij kleine ondernemers. Uit recent onderzoek van Panteia/EIM blijkt dat twee derde van de MKB’ers

Lees verder  |  Reageer

Hoop voor de economie in 2013

19 november 2012 - AMSTERDAM - Het lijkt erop dat de storm op de financiële markten enigszins tot rust is gekomen. Door aangekondigde beleidsmaatregelen lijkt de kans op het uiteenvallen van de eurozone langzaam weg te ebben. Toch zijn de reële economische omstandigheden nog steeds

Lees verder  |  Reageer

CBS schetst somber beeld

16 november 2012 - ABCOUDE - Minder export, lagere investeringen, minder consumptie door huishoudens, een afnemend aantal banen. De eerste raming van het CBS over het derde kwartaal stemt niet optimistisch. "We moeten zowel in Nederland als in Europa werk maken van economisch herstel", stelt

Lees verder  |  Reageer

Zachte managers boeken beter resultaat

16 november 2012 - ABCOUDE - Het is voor veel bedrijven bikkelen in deze tijd. De focus van veel ondernemers ligt op zaken als kostenbeheersing en winstmaximalisatie. De knoet erover! Maar succesvolle bedrijven kunnen niet zonder een zachte hand en bevlogen medewerkers, blijkt uit onderzoek. •  

Lees verder  |  Reageer

Lekker groeien in crisistijd

16 november 2012 - ABCOUDE - Het is in crisistijd extra lastig om te groeien. Toch zijn er volop mogelijkheden voor kleine ondernemers. Er staan nu bijvoorbeeld veel bedrijfjes - dus omzet - te koop. In alle tijden zijn er ook groeikansen met innovaties. Tips

Lees verder  |  Reageer

Voorbeeldbrief: verzoek betalingsregeling

06 november 2012 - ABCOUDE - Veel bedrijven verkeren momenteel in zwaar weer. Wilt u uw hoofd boven water houden, dan is het van groot belang dat u erop let dat rekeningen tijdig worden betaald. Lukt dat niet en krijgt u een brief van een

Lees verder  |  Reageer

Kleine ondernemer duurder uit dan grootbedrijf

05 november 2012 - ABCOUDE - Het verschil tussen de rentetarieven die het MKB en het grootbedrijf voor een krediet moeten betalen is fors opgelopen. Was het verschil vier jaar geleden 0,5 procent, nu is dat opgelopen tot 1,75 procent. Oud-minister Verhagen geeft als mogelijke

Lees verder  |  Reageer

Nieuw kabinet hervormt drastisch

05 november 2012 - ABCOUDE - In het regeerakkoord van VVD en PvdA wordt eindelijk gekozen voor hervormingen op belangrijke beleidsterreinen zoals woningmarkt, arbeidsmarkt en pensioenen. De bezuinigingen van nieuwe kabinet kosten weinig economische groei. Momenteel daalt echter de huizenprijs, gaan veel bedrijven failliet, zijn

Lees verder  |  Reageer

Afsluitprovisie Borgstellingskrediet omhoog

29 oktober 2012 - ABCOUDE - De regeling Borgstelling MKBkredieten (BMKB) blijkt een effectieve regeling, maar kost de overheid te veel geld. Er moet steeds meer geld op worden toegelegd omdat vanwege de financiële crisis steeds meer bedrijven failliet gaan. Plan is nu om de

Lees verder  |  Reageer

Minder kosten door zuinig rijgedrag

24 oktober 2012 - ABCOUDE - Ondernemers kunnen veel geld besparen op hun wagenpark als het personeel zuinig en voorzichtig rijdt. De kosten op brandstofverbruik dalen gemiddeld met zo’n 10 procent en  de schade aan bedrijfsauto’s vermindert zelfs met 20 procent. Dat tikt aan. •    Veel

Lees verder  |  Reageer

Fiscale regelingen in trek bij MKB

23 oktober 2012 - ABCOUDE - Investeringen in energiebesparende maatregelen worden door de overheid financieel ondersteund via de Energie Investeringsaftrek (EIA). Andere fiscale regelingen zijn de Milieu Investeringsaftrek (MIA) en de willekeurige afschrijving milieu-investeringen (VAMIL) voor investeringen in duurzaamheid. Deze fiscale regelingen worden volop benut

Lees verder  |  Reageer

Gevolgen verhoging assurantiebelasting

19 oktober 2012 - WAGENINGEN - De vreugde over het mogelijk schrappen van de forensentaks is van korte duur geweest, want de politiek is op zoek gegaan naar alternatieven voor de broodnodige dekking van het financieringsgat in de begroting. Zo stijgt de assurantiebelasting volgend jaar

Lees verder  |  Reageer

Cookie-bepaling steeds beter nageleefd

15 oktober 2012 - ABCOUDE - Ondernemers beginnen zich zo langzamerhand te houden aan de nieuwe ‘cookiebepaling’. Zo informeren volgens OPTA nu 17 van de top 25 websites* bezoekers actief dat zij cookies plaatsen met een zichtbare banner/layer. De sector komt ‘zeer binnenkort’ met een

Lees verder  |  Reageer

Luisterboek collectief pensioen voor MKB'ers

15 oktober 2012 - ABCOUDE - U wilt ook als kleine ondernemer goed zorgen voor uw personeel en een collectieve pensioenregeling hoort daarbij. Het afsluiten hiervan wordt echter beleefd als zware kost en duur. MKB’ers willen graag duidelijke taal. Centraal Beheer Achmea neemt de handschoen

Lees verder  |  Reageer

Atradius: Kredietvoorwaarden blijven streng

08 oktober 2012 - AMSTERDAM - De economische krimp in 2012 valt mee. De kans dat grote bedrijven failliet gaan neemt af, maar MKB-bedrijven gaan juist vaker failliet. Banken moeten nog altijd hun balansen versterken en het risiconiveau is hoog door de eurocrisis. Daardoor zijn

Lees verder  |  Reageer

Serieuze zakenpartners via Enterprise Europe Network

25 september 2012 - ABCOUDE - Global Green Ice is een Nederlands bedrijf in opbouw en manoeuvreert voorzichtig in Europa om geen financiële zeperd te halen. Eigenaar Ruud Bloksma mijdt ‘allerlei avonturiers’ en werkt graag samen met Agentschap NL om agenten en distributeurs te zoeken.

Lees verder  |  Reageer

M-commerce gaat miljard euro opleveren

21 september 2012 - ABCOUDE - Mobiel ondernemen heeft de toekomst. M-commerce staat nu nog in de kinderschoenen, maar over 5 jaar gaat er in Nederland een miljard euro in om. MKB-ondernemers vinden dat mobiel ondernemen veel nieuwe kansen biedt. Alleen hebben zij hun strategie

Lees verder  |  Reageer

Verkiezingen: PvdA wil af van BTW-verhoging

11 september 2012 - ABCOUDE  - We mogen morgen weer eens naar de stembus.  De belangen van ondernemers wegen in de westerse wereld zwaar. Maar welke partij belooft het beste voor deze belangen op te komen?  "Als wij het voor het zeggen krijgen, dan draaien

Lees verder  |  Reageer

Opinie Bert Bruning: Stem op de Goed Nieuws Partij!

10 september 2012 - AMSTERDAM - In mijn vorige column pleitte ik voor meer focus op goed nieuws. Niet omdat we de ogen moeten sluiten voor de problemen die er nadrukkelijk zijn. Natuurlijk niet. De problemen zijn fors. Zie ook: Opinie Bert Bruning: Het gaat

Lees verder  |  Reageer

Atradius: Groei in 2013

10 september 2012 - AMSTERDAM - In 2012 krimpt de economie, neemt de consumptie af, groeit de export minder sterk en gaan er meer dan 8000 bedrijven failliet. Toch zit er wel degelijk weer een stijgende lijn in. Dat schrijft kredietverzekeraar Atradius in zijn Landenrapport

Lees verder  |  Reageer

Zakenpartners vinden in het buitenland

04 september 2012 - ABCOUDE -  Voor mkb'ers is het vaak lastig om een goede zakenpartner in het buitenland te vinden. Een flinke steun in de rug voor deze ondernemers is de zakenpartnerscan van Agentschap NL. Olivier Oliemans, directeur van FueraDentro, heeft vorig jaar een

Lees verder  |  Reageer

Ontslagbescherming schaadt ouderen

23 augustus 2012 - ABCOUDE - Oudere werknemers worden in Nederland ruim beschermd en genieten een van de langste WW-uitkeringen van alle rijke landen. Dit vermindert echter hun kansen op een baan. In Zweden bijvoorbeeld is de arbeidsdeelname van ouderen veel hoger. De Nederlandse Bank

Lees verder  |  Reageer

Goed nieuws trekt personeel aan

17 juli 2012 - ABCOUDE - Heeft u snel personeel nodig? Neem dan een voorbeeld aan de ‘grote jongens’.  Het kunstje is eenvoudig: haal  positief het nieuws en hordes mensen willen bij u aan de slag. "Als Nederland Europees kampioen was geworden, dan had de

Lees verder  |  Reageer

MKB: Meer kans op klus gemeente

16 juli 2012 - ABCOUDE  -  Kleine bedrijven en zzp’ers kunnen straks ‘voor  het echie’ meedingen naar een klus bij de overheid. Aan de soms extreem zware eisen voor een relatief eenvoudige opdracht komt een einde. Er zijn nieuwe spelregels opgesteld waaraan elke overheid zich

Lees verder  |  Reageer

Hulpfondsen voor zelfstandigen

09 juli 2012 - ABCOUDE - Voor ondernemers die -tijdelijk- te weinig verdienen om van te leven zijn er verschillende regelingen. Veruit de belangrijkste hiervan is het Besluit bijstandsverlening voor zelfstandigen (Bbz). Voordat u  zich zorgenvrij rekent: meer dan de helft van de aanvragen wordt

Lees verder  |  Reageer

Subsidie voor Wind op zee

06 juli 2012 - ABCOUDE - Onlangs is de nieuwe Subsidieregeling Wind op zee projecten gepubliceerd waarvoor 7 miljoen beschikbaar is gesteld.. Voor fundamenteel onderzoek tot en met demonstratieprojecten is subsidie mogelijk tot 100% van de kosten. Het gaat hierbij vooral om offshore wind projecten.

Lees verder  |  Reageer

MKB klimt uit dal

05 juli 2012 - ABCOUDE - Het aantal zelfstandigen dat bijstand heeft aangevraagd is het tweede kwartaal gedaald tot bijna het niveau van 2008. Het Instituut voor het Midden en Kleinbedrijf (IMK) concludeert dan ook voorzichtig dat het wat beter gaat. "Dat er bedrijven door

Lees verder  |  Reageer

Belgedrag bij ondernemers verandert sterk

05 juli 2012 - ABCOUDE - Het belgedrag van ondernemers verandert. Ondernemers maken steeds meer gebruik van mobiele apps en andere communicatievormen zoals VoIP, echter zonder dat de vaste telefoon zijn waarde verliest. • Apps aanvulling op vertrouwde bellen en sms'en • WhatsApp scoort hoog

Lees verder  |  Reageer

Minder opdrachten voor zzp'ers

03 juli 2012 - ABCOUDE - Zzp’ers moeten dit jaar rekening houden met minder opdrachten. Het aantal zelfstandigen zal dit jaar ook met 0,5% afnemen. Zeker in de bouw en de zakelijke dienstverlening staat de vraag naar diensten van zelfstandigen sterk onder druk. •    Volgend

Lees verder  |  Reageer

Zakenauto steeds vaker online geleased

02 juli 2012 - ABCOUDE -  Het aantal online bestellingen van leaseauto's is in het eerste half jaar van 2012 opnieuw gegroeid. Met name MKB’ers omarmen online autoleasen omdat het goedkoper is. Overigens daalt over de hele linie het aantal aanvragen voor leaseauto's. Zoals bekend

Lees verder  |  Reageer

Bijna 9000 bedrijven failliet

29 juni 2012 - ABCOUDE - Het aantal faillissementen in Nederland is in het tweede kwartaal hard opgelopen. En het houdt nog niet op. Volgens de cijfers van adviesbureau Dun & Bradstreet.gaan over heel 2012 maar liefst 8850 zaken over de kop: 27% meer dan

Lees verder  |  Reageer

FNV: Ontslagrondes verschuiven naar 2014

29 juni 2012 - ABCOUDE -  Het nieuwe ontslagrecht is koren op de molen van de grote bedrijven. Volgens de vakbond FNV stellen deze concerns grote ontslagrondes uit tot 2014, wanneer de hervorming van het ontslagrecht een feit zal zijn. Werknemers kunnen volgens de nieuwe

Lees verder  |  Reageer

'Je moet als bedrijf met de billen bloot'

28 juni 2012 - ABCOUDE -  Het opstarten van een bedrijf in een ontwikkelingsland vereist een gedegen voorbereiding. Zeker als ondernemers in aanmerking willen komen voor subsidie – tot maximaal 750.000 euro - uit het Private Sector Investeringsprogramma (PSI) van Agentschap NL. "Gelijk aan het

Lees verder  |  Reageer

Meeste zzp'ers zijn bedrijfsadviseur

26 juni 2012 - ABCOUDE - Tweederde van de bijna 1,1 miljoen zelfstandigen in Nederland heeft geen personeel. Het aantal eenpitters is de laatste jaren ook sterk toegenomen, mede doordat werknemers steeds vaker voor zichzelf zijn begonnen. Het meest voorkomende beroep is bedrijfsadviseur. Verder blijken

Lees verder  |  Reageer

Tips tegen spionage via smartphone

25 juni 2012 - ABCOUDE - Spionage is door de opmars van apps appeltje eitje. Criminelen kunnen vrij eenvoudig uw zakelijke telefoongesprek afluisteren of uw meeting met het salesteam notuleren. Allerlei spelletjes en ‘free levels’ met onzichtbare malware installeren, kan duur uitpakken. Een aantal tips

Lees verder  |  Reageer

Tips voor ondernemers met een laag inkomen

21 juni 2012 - ABCOUDE - Elke ondernemer heeft wel eens een periode dat het zakelijk tegenzit. Een groep van pakweg 6 à 7 procent van alle zelfstandigen in Nederland heeft echter structureel te maken met een laag inkomen. Dit heeft een enorme impact, zowel

Lees verder  |  Reageer

Top 5 apps: interne social media

21 juni 2012 - ABCOUDE - Als u personeel heeft, kunt u vriendelijk aan een medewerker vragen of er al schot zit in zijn werk. Zo ouderwets! Veel meer van deze tijd is het om er een Yammer of Chatter online op los te laten.

Lees verder  |  Reageer

Spoed achter desastreus ontslagrecht

20 juni 2012 - ABCOUDE - Minister Henk Kamp van Sociale Zaken zet haast achter het soepeler ontslagrecht. De minister wil de wetgeving al dit jaar afronden."Het UWV en de werkgevers hebben dan een jaar de tijd om zich voor te bereiden op te nieuwe

Lees verder  |  Reageer

Nieuwe procedure ontslag werknemer

19 juni 2012 - DEN HAAG/ABCOUDE  - Een soepeler ontslagrecht zorgt voor 0,4 procent meer arbeidsproductiviteit. Dit is omgerekend 2,5 miljard euro meer welvaart per jaar, schrijft minister Kamp aan de Kamer. De versoepeling houdt onder meer in dat er voor ontslag geen voorafgaande toestemming

Lees verder  |  Reageer

Griekenland kiest voor euro

18 juni 2012 - ABCOUDE - De verkiezingsoverwinning van gematigd rechts in Griekenland heeft tot opluchting geleid in de Europese Unie en op de financiële markten. De verkiezingsuitslag maakt een meerderheidsregering mogelijk van de gematigd rechtse ND en de sociaaldemocratische Pasok. Beide partijen steunen de

Lees verder  |  Reageer

MKB bespaart miljard euro

12 juni 2012 - ABCOUDE - Ondernemers zijn sinds het einde van 2010 950 miljoen euro minder kwijt aan het naleven van regels en het voldoen aan administratieve verplichtingen. Dat rapporteert minister Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) aan de Tweede Kamer. •    Administratieve

Lees verder  |  Reageer

Griekse exit deel 2: Risico's voor Nederland

11 juni 2012 - ABCOUDE - Eind juni is de Griekse kas leeg. Een faillissement dreigt. Wat zijn de kosten en risico’s voor Nederland als Griekenland failliet gaat? En hoeveel hulp is er per land gegeven? De redactie zet het voor u op een rij. •

Lees verder  |  Reageer

Tips voor aantrekken durfkapitaal

06 juni 2012 - ABCOUDE - Veel innovaties blijven op de plank liggen omdat er geen kapitaal is om het product of dienst op de markt te brengen. Banken geven namelijk vaak niet thuis, vooral niet als het briljante idee alleen nog maar op papier

Lees verder  |  Reageer

Roep om hulpfonds voor mkb'ers en zzp'ers.

31 mei 2012 - ABCOUDE - Mkb’ers en zzp’ers die door de crisis in geldnood verkeren, moeten een beroep kunnen doen op een landelijk geregeld steunfonds. De uitvoering van dit fonds moet in handen komen van één of meerdere banken. "Er is dringend behoefte aan

Lees verder  |  Reageer

Vraag naar diensten neemt af

30 mei 2012 - ABCOUDE - Ondernemers hebben veel last van een afnemende vraag naar producten en diensten. Uit een meting blijkt dat 31 procent hier hinder van heeft. Driekwart van de ondernemers verwacht niet dat de omzet komend kwartaal zal toenemen. •    Kwart meer faillissementen

Lees verder  |  Reageer

Meer bejaarden zzp'er uit noodzaak

21 mei 2012 - ABCOUDE - Het aantal 65-plussers met een eigen bedrijfje kan in Nederland behoorlijk toenemen. In Amerika is het allang de normaalste zaak dat het karige pensioen wordt aangevuld met inkomsten uit een eigen zaak. De vraag is of de Nederlandse bejaarden

Lees verder  |  Reageer

Bedrijf overleeft niet zonder social media

21 mei 2012 - ABCOUDE - Bedrijven die social media inzetten, zullen sneller groeien dan bedrijven die dat niet doen. Sterker nog: bedrijven die social media niet omarmen, overleven niet. Deze stellige overtuiging leeft bij een groot deel van de leidinggevenden bij bedrijven in Europa. 

Lees verder  |  Reageer

Veel armoede onder zzp'ers

14 mei 2012 - ABCOUDE - Van de huishoudens met een ondernemer als kostwinner leeft 12 procent  onder de armoedegrens *). Ter vergelijking: bij gezinnen met een kostwinner in loondienst is dat 3 procent. Veel zzp’ers hebben ook weinig zicht op hun financiën. De Kamer

Lees verder  |  Reageer

Tips voor het managen van uw personeel

07 mei 2012 - ABCOUDE - Waar veel zakenlui op stuklopen, is dat ze niet of nauwelijks een team kunnen managen. Gelukkig is heel veel aan te leren. Ook van vallen en weer opstaan kan veel worden opgestoken. •    Zet een vriendelijk gezicht op •    Type

Lees verder  |  Reageer

Werkgever betaalt eerste 6 maanden WW

02 mei 2012 - ABCOUDE - Het is recessie, de overheidsfinanciën moeten gesaneerd worden en iedereen krijgt een deel van de rekening gepresenteerd. VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie bereikten onlangs een akkoord over de rijksbegroting. Een overzicht van de meest ingrijpende maatregelen voor ondernemers.

Lees verder  |  Reageer

Meer wanbetalers door eurocrisis

01 mei 2012 - ABCOUDE - Ondernemers krijgen steeds meer te maken met bedrijven en consumenten die hun rekeningen niet meer kunnen betalen. Volgens kredietverzekeraar Atradius neemt het aantal insolventies toe door de zwakke economie in de eurozone. Daarbij maken krappe financieringen het steeds moeilijker

Lees verder  |  Reageer

Opinie Pauline Smeets: Kabinet, kom in actie!

11 april 2012 - DEN HAAG - Consumentenvertrouwen is de smeerolie van onze economie. En laat nu net die smeerolie steeds sneller weglekken. Het Centraal Planbureau meldde onlangs dat het gebrek aan vertrouwen bij consumenten de basis vormt van de achterblijvende economische groei in Nederland.

Lees verder  |  Reageer

Duitsers presteren beter dan Nederlanders

03 april 2012 - ABCOUDE - Terwijl het kabinet Rutte zwoegend op zoek is naar miljardenbesparingen, hoeft de Duitse regering amper te bezuinigen. Want de Duitse economie draait beter dan de Nederlandse, nadat dit jarenlang omgekeerd was. Waarom doen de Duitsers het beter dan wij?

Lees verder  |  Reageer

Eigen baas worden populair

29 maart 2012 - ABCOUDE - Zelfstandig ondernemer worden, staat kennelijk hoog op het wensenlijstje van veel Nederlanders. Het laten schrijven van een businessplan is in elk geval dit jaar een populaire opdracht aan freelancers, blijkt uit een Top 20 van Freelancematch.nl. •    Top 20 freelanceopdrachten •   

Lees verder  |  Reageer

Veel MKB'ers in ernstige geldproblemen

26 maart 2012 - ABCOUDE - Ondernemers met financiële problemen, trekken doorgaans te laat aan de bel. "Twee voor twaalf of zelfs twee over twaalf komen ze hier," zegt de kersverse Zakenvrouw van het Jaar 2012 Jacqueline Zuidweg hierover. Zij zit al 17 jaar in

Lees verder  |  Reageer

Malafide uitzendbureaus over de knie

23 maart 2012 - ABCOUDE  - De malafide uitzendbranche wordt hard aangepakt. De overheid heeft een speciaal meldpunt in het leven geroepen om wantoestanden bij uitzendbureaus door te geven. Bedrijven en burgers kunnen hier hun klachten en tips over slechte uitzendbureaus kwijt. Het speciale nummer

Lees verder  |  Reageer

Ondernemer uitgekeken op sociale media

19 maart 2012 - ABCOUDE - Het perspectief voor sociale media ziet er ongunstig uit bij ondernemers in het MKB. Ondernemers zijn goed op de hoogte van sociale media en gebruiken ze ook, maar geven aan dat zij deze sites minder willen bezoeken. Dat blijkt

Lees verder  |  Reageer

Beste en slechtste sectoren in 2012

17 februari 2012 - ABCOUDE - 2012 wordt een recessiejaar. Maar het gaat niet in alle economische sectoren even slecht. In welke sectoren vallen de hardste klappen en zijn er ook sectoren die groeien? Het ING Economisch Bureau maakte een verwachting voor de economische groei

Lees verder  |  Reageer

Huizenprijs onderuit in 2012

30 januari 2012 - ABCOUDE - De huizenprijs blijft in 2012 en 2013 onder druk staan van de slechte economie. De gemiddelde huizenprijs zal 5 procent dalen in 2012 en 2,5 procent in 2013. Dat verwacht het ING Economisch Bureau. Drie op de tien respondenten

Lees verder  |  Reageer

Tips voor een heldere boekhouding

09 januari 2012 - ABCOUDE -  Een eigen zaak is hartstikke leuk, maar van die vermaledijde administratie balen veel ondernemers. Uitbesteden is aantrekkelijk, maar aan wie vertrouwt u uw bedrijfsgegevens toe? Een aantal tips om uw administratie op orde te houden. Een advies: blijf altijd

Lees verder  |  Reageer

Gewone winkel staat onder druk

03 januari 2012 - ABCOUDE - Het koopgedrag van consumenten is onder invloed van het web sterk aan het veranderen. Vooral de gewone winkel staat onder druk. Uit een onderzoek onder 10.000 huishoudens blijkt  dat ondernemers met een  winkel zich meer moeten richten op de

Lees verder  |  Reageer

Peiling MKB: 2012 wordt mooi jaar

23 december 2011 - ABCOUDE - 2011 was voor ondernemers geen slecht jaar, ondanks de economische malaise. Dit jaar was wel minder goed dan verwacht, maar gemiddeld genomen wel beter dan 2010. Ondanks de zwakkere economie kijken ondernemers met veel vertrouwen naar 2012. Ze zien

Lees verder  |  Reageer

2012: Kwakkeljaar of rampjaar?

15 december 2011 - ABCOUDE - 2012 wordt een slecht jaar. Het CPB voorspelt in zijn Decemberraming een economische krimp van 0,5 procent en een stijging van de werkloosheid. Maar uit onderzoek van Manpower blijkt dat werkgevers positiever zijn over de werkgelegenheid. En moet er

Lees verder  |  Reageer

40 euro incassokosten voor u

17 november 2011 - ABCOUDE - De MKB’er mag straks minimaal 40 euro incasso rekenen als hij zelf extra moeite moet doen om zijn geld binnen te halen. Verder komt er een wettelijke basis dat de overheid binnen 30 dagen moet afrekenen. •    Wettelijke handelsrente

Lees verder  |  Reageer

Top 5 besparen op bedrijfskosten

04 november 2011 - ABCOUDE  - Nu het economisch tij opnieuw voor veel ondernemers tegenzit, is het aan te raden om nog eens te kijken naar de bedrijfskosten die u maakt. U zult er achter komen dat er nogal wat wordt verspild in uw bedrijf.

Lees verder  |  Reageer

'Ondernemers hebben last van politieke instabiliteit'

06 oktober 2011 - ABCOUDE - Ondernemers hebben last van de politieke instabiliteit in Europa, zegt Meiny Prins, algemeen directeur van hightechbedrijf Priva. "Misschien moeten we onze strategie bijstellen en ons meer gaan richten op de landen die niet zoveel last hebben van het geneuzel

Lees verder  |  Reageer

Wanbetalende MKB'ers nekken collega's

09 september 2011 - ABCOUDE - Kleine en middelgrote ondernemingen ondervinden veel hinder van laks betaalgedrag van collega-MKB'ers. Door rekeningen te laat te betalen, drukken ze elkaar sneller in de gevarenzone of zelfs in een faillissement. •    Een derde meer faillissementen in regio Den Haag •    Ondernemersvertrouwen

Lees verder  |  Reageer

Amerika gaat ten onder

15 augustus 2011 - ABCOUDE - Lang gevreesd, toch gekomen. Nadat de Amerikaanse politiek te laat een wankele overeenstemming bereikte over het financieringstekort, verlaagde Standard & Poor’s de kredietwaardigheid van de VS. Met beleggerspaniek als gevolg. Wat kunnen we nog meer verwachten en waar eindigt

Lees verder  |  Reageer

Herstel voor kleinbedrijf

12 juli 2011 - HUIZEN - De economische situatie voor kleine ondernemers is in het tweede kwartaal van 2011 sterk verbeterd. Dat blijkt uit de index van het Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf (IMK). De IMK-Index meet het aantal ondernemers dat in financiële moeilijkheden

Lees verder  |  Reageer

Kamer van Koophandel op de schop

04 juli 2011 - ABCOUDE - De Kamer van Koophandel wordt stevig gereorganiseerd en ondernemers gaan dat merken. Op 1 juli is het nieuwe vestigingsnummer ingevoerd. Op 18 juli volgt het nieuwe, verbeterde uittreksel uit het Handelsregister. Volgend jaar worden de heffingen van de KvK

Lees verder  |  Reageer

Veel winst te halen bij planning wegvervoer

30 juni 2011 - ABCOUDE - Sociale innovaties zijn een onmisbare succesfactor voor de toekomst van het wegvervoer en de logistiek. Tip van onderzoeker Jeroen Twiss: "Vooral in de planning is nog veel voordeel voor werkgever én werknemer te behalen." •    Nog veel voordeel uit planning

Lees verder  |  Reageer

Goede vooruitzichten omzet MKB in 2011

03 mei 2011 - ABCOUDE - In 2011 zal de afzet van het MKB eindelijk weer een gezonde groei laten zien. Onder meer de zakelijke dienstverlening kan rekenen op een voorspoedig 2011, met dank aan een groeiende binnenlandse vraag. Dat blijkt uit het rapport ‘Kleinschalig

Lees verder  |  Reageer

MKB kritisch over herstel economie

06 april 2011 - ABCOUDE -  Ondernemers in het midden- en kleinbedrijf zijn zeer voorzichtig in hun verwachtingen over het economisch herstel in Nederland. De meeste ondernemers verwachten namelijk dat het werkelijke herstel nog minstens 1 tot 3 jaar op zich laat wachten. Dat blijkt

Lees verder  |  Reageer

Europa verliest dik van Turkije

02 februari 2011 - ABCOUDE - Als het gaat over snelle economische groei, heeft iedereen het over China, Brazilië en India. Maar vorig jaar voegde Turkije zich bij de grote groeiers. De Turkse economie groeide in 2010 het snelst van alle Europese landen. Met een

Lees verder  |  Reageer

Checklist Valutakansen en -risico's

20 januari 2011 - ABCOUDE - Wie zaken doet met het buitenland, kan te maken krijgen met andere valuta. Dat is voor u een extra risico. Maar het kan ook kansen opleveren. Wat zijn valutarisico’s, welke soorten valutarisico zijn er, welke gevolgen hebben ze voor

Lees verder  |  Reageer

Zo vindt u een goede brancheorganisatie

10 januari 2011 - ABCOUDE - Goede ondernemerstips krijgt u misschien van uw collega’s, maar misschien ook niet. En dan is een goede brancheorganisatie goud waard. Bij een brancheorganisatie kunt u onder andere terecht voor advies, opleidingen en cursussen, dieper gaande informatie over uw branche

Lees verder  |  Reageer

2011: Nieuwe mogelijkheden voor ondernemers

29 december 2010 - DEN HAAG - De laatste dagen van het jaar balanceren wij mensen veelal tussen terugkijken en vooruitblikken. Terugkijken is op zich goed, je moet je immers bewust zijn van wat de succesfactoren waren en vooral ook welke niet. Maar om eerlijk

Lees verder  |  Reageer

Vooruitblik 2011 voor het MKB

13 december 2010 - ABCOUDE - De Nederlandse economie herstelt en Nederlandse ondernemers zien de toekomst met vertrouwen tegemoet. Toch is de economische groei in 2011 nog matig en blijven financiële markten onrustig. En een krediet krijgen van de bank blijft moeilijk, misschien wel voorgoed.

Lees verder  |  Reageer

Crisis geen grip op ondernemers

06 december 2010 - ABCOUDE - Nederland wordt steeds ondernemender en onze ondernemers worden steeds vaardiger. De crisis blijkt in 2010 geen grip te hebben gekregen op ondernemers, al moesten dga’s het wel met een lager besteedbaar inkomen doen. De redactie van BusinessCompleet.nl maakte voor

Lees verder  |  Reageer

Van Wijnbergen: Financiering mkb nooit meer vanzelfsprekend

02 december 2010 - ROTTERDAM - "West-Europese banken zijn zenuwachtig, zwak en ondergekapitaliseerd. Het mkb kan nooit meer rekenen op automatische financiering voor op zichzelf goede projecten." Dat zei topeconoom Sweder van Wijnbergen tijdens het Export Event 2010. Op het fraai verbouwde voormalige cruiseschip ‘Rotterdam’, aangemeerd

Lees verder  |  Reageer

70% MKB meer winst door innovatiesubsidie

15 november 2010 - ABCOUDE - Ondanks de bezuinigingen van het kabinet Rutte blijven succesvolle subsidies in 2011 onverminderd bestaan. De IPC-subsidie (maximaal € 50.000) voor innovatie leidt direct tot meer investeringen en in 70% van de gevallen tot meer winst. Vanwege deze positieve resultaten is door

Lees verder  |  Reageer

De beste brancheorganisaties

08 oktober 2010 - ABCOUDE - Tips van collega’s krijgt u via uw brancheorganisatie; meestal een vereniging of stichting op non-profit basis. Een goede brancheorganisatie behartigt uw belangen, maar u kunt er ook terecht voor opleidingen en cursussen, informatie over uw branche en ondernemersadvies. Soms

Lees verder  |  Reageer

Auto weer melkkoe, export trekt economie, zzp'ers verlagen werkloosheid

23 september 2010 - ABCOUDE - Het was maar nauwelijks ‘echt’ Prinsjesdag. Het huidige demissionaire kabinet kan immers maar in beperkte mate bepalen wat het beleid in 2011 zal zijn. Toch wordt er beleid gemaakt. De redactie zette het belangrijkste nieuws op een rij en

Lees verder  |  Reageer

Bedrijfsleven weer optimistisch

29 juli 2010 - AMERSFOORT/ABCOUDE - Ondernemers zijn optimistisch gestemd over de toekomst. Meer dan tweederde van de Nederlandse mkb-bedrijven verwacht over vijf jaar groter te zijn dan nu het geval is. Zij verwachten vooral een stijgende marktvraag en een beter economisch klimaat. Dat blijkt

Lees verder  |  Reageer

Schulden gevaarlijker dan ooit

01 juli 2010 - ABCOUDE - De Eurocrisis is een onbekend en onontgonnen terrein. Dat zei de president van Europa Herman van Rompuy in de Europalezing. Mede aan de hand daarvan behandelt de redactie de veranderende economische verhoudingen in de wereld, de eurocrisis, waarom financiële

Lees verder  |  Reageer

UWV: aantal banen groeit pas volgend jaar

04 juni 2010 - AMSTERDAM - Na een daling van het aantal banen in 2010, zal de arbeidsmarkt zich in 2011 voorzichtig herstellen. Dat voorspelt uitkeringsinstituut en werkbedrijf UWV, dat donderdag een arbeidsmarktprognose over 2010 en 2011 presenteerde. Voor dit jaar voorziet het UWV een afname

Lees verder  |  Reageer

PVDA, SP en PVV slecht voor MKB

04 juni 2010 - ABCOUDE –De PVDA, SP en PVV zijn slecht voor het ondernemersklimaat. De belangrijkste thema’s, zoals economie en overheidsfinanciën, worden door 44% van de zelfstandigen aan de VVD toevertrouwd. Het CDA lijkt bovendien verleden tijd. Schadelijke partijen voor MKB MKB portal BusinessCompleet.nl

Lees verder  |  Reageer

Opinie Van Steenis: It's the economy, stupid!

12 mei 2010 - DEN HAAG - 'It’s the economy, stupid' was de slogan waarmee Bill Clinton in 1992 de als onwinbaar gedachte presidentsverkiezingen glansrijk won van George Bush sr. Dat zou je kunnen toeschrijven aan slim campagnevoeren, en dat zal deels ook de waarheid

Lees verder  |  Reageer

Grieken kosten geld, hoe dan ook

06 mei 2010 - ABCOUDE - De Grieken reageren op de miljardenhulp met stakingen en protesten. Stank voor dank dus van het land dat maar liefst 110 miljard aan noodleningen krijgt van de EU en het IMF. Maar was een andere oplossing mogelijk? En wat

Lees verder  |  Reageer

ING beperkt bonus top

17 februari 2010 - AMSTERDAM - ING beperkt de variabele beloning van de top. De bestuurders krijgen vanaf dit jaar een bonus van maximaal één jaarsalaris. Bestuursvoorzitter Jan Hommen presenteerde woensdag in een toelichting op de jaarcijfers het nieuwe beloningsbeleid. Het basissalaris van de topman wordt

Lees verder  |  Reageer

Meer kredietgarantie voor het mkb

15 februari 2010 - ABCOUDE - De overheid gaat voor 80 procent borg staan voor leningen van het mkb bij een bank of andere financiële instelling. Dit garantiebedrag geldt voor kredieten tot 250.000 euro. De overheid staat ook garant voor 50 procent van kredieten tot

Lees verder  |  Reageer

Licht herstel economie in vierde kwartaal 2009

12 februari 2010 - DEN HAAG - Volgens de eerste, voorlopige raming van het CBS is de Nederlandse economie in het vierde kwartaal van 2009 met 2,2 procent gekrompen ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Deze krimp is aanzienlijk kleiner dan in de

Lees verder  |  Reageer

Balkenende betreurt vertraging crisiswet

08 februari 2010 - DEN HAAG - Premier Jan Peter Balkenende betreurt het zeer dat de crisis- en herstelwet vertraging oploopt, omdat de Eerste Kamer meer tijd neemt om de wet te behandelen. ,,Het duurt allemaal wel erg lang'', zei de premier vrijdag na afloop

Lees verder  |  Reageer

Financile experts: Nut commissie-De Wit nihil

08 februari 2010 - AMSTERDAM - Financiële experts hebben weinig goede woorden over voor het onderzoek van de commissie-De Wit naar de oorzaken van de financiële crisis. ,,Een stoomcursus financiële markten voor een handvol Kamerleden'', concludeerde financieel analist Paul Beijssens van vermogensbeheerder Theodoor Gilissen vrijdag.

Lees verder  |  Reageer

'Euro loopt gevaar instabiel te worden'

08 februari 2010 - BERLIJN - Het gevaar bestaat dat de euro een 'instabiele' munteenheid wordt. Het stabiliseren van de euro, te midden van de torenhoge schuldenlasten van een aantal Europese landen, is een van de grootste uitdagingen voor de Europese Unie. Dat heeft de

Lees verder  |  Reageer

Bijna kwart meer faillissementen West-Europa

04 februari 2010 - NEUSS - De economische crisis heeft vorig jaar geleid tot een golf aan bedrijfsfaillissementen in West-Europa. Het aantal bedrijven dat faillissement aanvroeg, steeg in vergelijking met 2008 met 22 procent, tot 185.000. Dat blijkt uit een woensdag gepubliceerd onderzoek van het

Lees verder  |  Reageer

'DNB en AFM niet samenvoegen'

02 februari 2010 - DEN HAAG - Toezichthouders De Nederlandsche Bank (DNB) en Autoriteit Financiële Markten (AFM) moeten niet worden samengevoegd. Dat ze afzonderlijk opereren, zoals dat nu geregeld is, is wat betreft het bankentoezicht het beste systeem.   Dat zei Tom de Swaan maandag tegen de

Lees verder  |  Reageer

Geen excuses of spijt Wellink

02 februari 2010 - DEN HAAG - Geen excuses, geen spijtbetuiging. Nout Wellink, de bekritiseerde president van De Nederlandsche Bank (DNB), erkende geen schuld maandag in zijn eerste gesprek met de parlementaire commissie-De Wit.   Wellink heeft het afgelopen jaar van banken, spaarders en politici veel kritiek

Lees verder  |  Reageer

Bos stuurt Obama steunbetuiging in bankenplan

25 januari 2010 - DEN HAAG - Minister Wouter Bos van Financiën stuurt een brief aan zijn Amerikaanse collega Timothy Geithner en de president Barack Obama, waarin hij zijn steun betuigt aan het plan om banken te verbieden risico's aan te gaan met spaargeld. Dat

Lees verder  |  Reageer

ING werd verrast door ernst crisis

25 januari 2010 - DEN HAAG - De bank en verzekeraar ING heeft de ernst van de kredietcrisis en de gevolgen die deze zou kunnen hebben op het eigen bedrijf onderschat. Verder groeide de Amerikaanse tak van de internetdochter ING Direct veel te hard. Het

Lees verder  |  Reageer

Commissie kredietcrisis aan de slag

18 januari 2010 - DEN HAAG - Maandag begint de parlementaire commissie onderzoek financieel stelsel onder leiding van SP-Kamerlid Jan de Wit aan een reeks openbare verhoren. De commissie is in het leven geroepen om te kijken naar de oorzaken van de kredietcrisis en de

Lees verder  |  Reageer

Zakelijke dienstverlening krijgt minder krediet van de bank

11 januari 2010 - ABCOUDE – Bepaalde sectoren hebben aanmerkelijk meer moeite een krediet van de bank te krijgen dan andere. Dat constateert het Economisch Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf (EIM) in een onderzoek naar de financieringsproblematiek van bedrijven in het mkb. In dienstverlenende

Lees verder  |  Reageer

De slechtste sectoren voor een ondernemend 2010

04 januari 2010 - ABCOUDE - Het Centraal Planbureau (CPB) verwacht in 2010 een economische groei van 1,5 procent. In september schatte het nog in dat de Nederlandse economische groei op een 0-stand zou blijven hangen. In juni daarvoor werd zelfs uitgegaan van een krimp

Lees verder  |  Reageer

De beste sectoren voor een ondernemend 2010

04 januari 2010 - ABCOUDE - Ondernemers en hun bedrijven staan aan de basis van economisch herstel. Om goed op de ontwikkelingen te kunnen inspelen, voor u een overzicht van de sectoren die naar alle waarschijnlijkheid zullen stabiliseren of groeien in 2010. Over het jaar 2009

Lees verder  |  Reageer

'Europese banken blijven kwetsbaar'

04 januari 2010 - AMSTERDAM - Europese banken zijn nog altijd kwetsbaar, maar hun problemen worden versluierd doordat ze goedkoop geld kunnen lenen van de Europese Centrale Bank (ECB). Dat zegt de Nederlandse topeconoom Willem Buiter donderdag in een interview met het Financieele Dagblad.   ,,De banken

Lees verder  |