Ondernemen met de beste ondersteuning

Nieuws

Ingenieurs vrezen dat de problemen in de toeleveringsketen 'voor onbepaalde tijd' kunnen aanhouden

De wereldwijde onzekerheid heeft ook geleid tot kosteninflatie

Ingenieurs vrezen dat de problemen in de toeleveringsketen 'voor onbepaalde tijd' kunnen aanhouden

5 mei 2023 - Bijna acht van de tien ingenieurs (79 procent) die in Duitsland en Nederland in de industrie werken, melden dat hun bedrijf negatieve gevolgen heeft ondervonden van toeleveringsproblemen.
Nog zorgwekkender is echter dat meer dan een derde (39 procent) verwacht dat deze problemen tot vijf jaar zullen aanhouden, terwijl 22 procent denkt dat ze voor altijd kunnen aanhouden, volgens een nieuw State of Manufacturing 2023 Report, uitgevoerd in opdracht van Essentra Components.

De gebeurtenissen van de afgelopen jaren - met de wereldwijde pandemie en meer recentelijk de oorlog in Oekraïne - hebben de bevoorrading en de logistiek enorm onder druk gezet. Meer dan negen van de tien ingenieurs (94 procent) zegt bijvoorbeeld dat hun bedrijf is getroffen door wereldwijde prijsstijgingen.
Organisaties nemen verschillende maatregelen om de gevolgen van deze problemen te verzachten. Van het zoeken naar nieuwe leveranciers (43 procent van de respondenten) tot het verhogen van de prijzen (45 procent) en het zoeken naar manieren om de overheadkosten te verlagen (45 procent). Hoewel er weinig significante verschillen zijn tussen de twee onderzochte landen, lijken Duitse bedrijven meer prioriteit te geven aan het terugdringen van overheadkosten: 58 procent zegt dat hun organisatie hier een prioriteit van heeft gemaakt.
 
Polarisatie
Volgens Rob Baker, Chief Operating Officer bij Essentra PLC, ondersteunen de bevindingen het idee dat de wereldwijde toeleveringsketens blijven 'polariseren': "Dit polarisatie-effect markeert een verschuiving van goedkope wereldwijde toeleveringsketens naar regionale en clustergerichte toeleveringsketens, gedreven door de behoefte aan grotere betrouwbaarheid," legt hij uit. "Bedrijven gaan near shoren, waarbij de productie dichter bij de vraag wordt gebracht en het aanbod wordt gelokaliseerd. Door de wereldwijde onzekerheid wordt de focus van de toeleveringsketen snel verlegd van 'laagste kosten' naar service en betrouwbaarheid tegen optimale kosten."
 
Aanpassingen
Naarmate fabrikanten hun toeleveringsketens aanpassen, neemt de concurrentie om middelen en grondstoffen toe. De verandering in de mondiale vraag kan op middellange termijn leiden tot schaarste van middelen en hogere inkoopprijzen en dit betekent dat planning en een voorsprong hebben nog grotere en cruciale succesfactoren zullen zijn dan ooit tevoren.
"Het vinden van nieuwe 'lokale' bronnen is weliswaar niet gemakkelijk," geeft Baker toe. "In sommige industrieën - ook in de onze - is het niet eenvoudig om het ene materiaal of product te vervangen door een ander. Er zijn specificaties en voorschriften waaraan moet worden voldaan, evenals een aanzienlijke investering in het ombouwen en de daaruit voortvloeiende re-engineering van processen."
 De wereldwijde onzekerheid heeft ook geleid tot kosteninflatie: "Op korte termijn kan dit effect alleen worden beperkt door een ‘quick win’ in productiviteitsverbeteringen of prijsverhogingen," legt Baker uit. "Op langere termijn zullen klanten en consumenten wellicht moeten accepteren dat hogere supply chain-kosten een noodzaak zijn om een grotere betrouwbaarheid te bereiken; en dit zal zich waarschijnlijk vertalen in hogere prijzen. Daardoor zullen investeringen in automatisering een prominentere plaats innemen in de productie- en toeleveringsstrategie."
 

Doorsturen  |  Reageer  |  Nieuwsbrief

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Reageren

http://
Ik wil bericht per e-mail ontvangen als er meer reacties op dit artikel verschijnen.
Als extra controle, om er zeker van te zijn dat dit een handmatige reactie is, typ onderstaande code over in het tekstveld ernaast. Is het niet te lezen? Klik hier om de
code te wijzigen.