Ondernemen met de beste ondersteuning

Ondernemersklimaat

88 procent Nederlandse bedrijven geconfronteerd met te late betalingen

-