Ondernemen met de beste ondersteuning

Ondernemersklimaat

Aantal vrouwen met betaald werk vrij stabiel

-