Ondernemen met de beste ondersteuning

Personeel

Nederlandse organisaties worstelen met positionering als aantrekkelijke werkgever

26 augustus 2022 - 54 procent van de Nederlandse werkgevers heeft moeite om nieuwe medewerkers aan te trekken. Ook geeft meer dan de helft (52,6 procent) van de Nederlandse bedrijven aan dat ze het nog nooit zo moeilijk hadden om zich te positioneren als een aantrekkelijke werkgever. Dit blijkt uit onderzoek van SD Worx onder ruim 4.300 Europese bedrijven. De war for talent blijft de grootste uitdaging op de arbeidsmarkt, maar hoe vertaalt zich dat in concrete cijfers en aandachtspunten voor werkgevers?

Lees verder  |  Reageer

Executive search als antwoord op krappe de arbeidsmarkt

19 augustus 2022 - Als ondernemer wil je de beste werknemers op de beste posities krijgen om zo het optimale uit je werknemers te kunnen halen. Soms is het echter lastig om de juiste personen op de juiste plek te krijgen, zeker wanneer je een vacature voor een bepaalde functie maar niet ingevuld krijgt. Je vist vaak in dezelfde vijver als andere bedrijven en op een gegeven moment weet je gewoon niet meer waar je moet zoeken. Executive search kan dan een goede oplossing zijn om je verder te helpen.

Lees verder  |  Reageer

Vier tips om mentale weerbaarheid op werkvloer te vergroten

1 augustus 2022 - Steeds meer werknemers hebben last van ernstige stressklachten of burnouts. Wie mentaal weerbaar is, heeft een kleiner risico op deze psychische klachten. Daarom deelt Ellen Botman, stress-expert en CEO van Happy Brain® Clinics, vier tips waarmee de mentale weerbaarheid op de werkvloer vergroot kan worden.

Lees verder  |  Reageer

Werknemer wil fiets in arbeidsvoorwaardenpakket

26 juli 2022 - Slechts een derde (32 procent) van de werkgevers in Nederland biedt hun personeel een leasefiets of een fietsregeling aan. Dat terwijl acht op de tien werkende Nederlanders dit ziet als een mooie secundaire arbeidsvoorwaarde, die past in een modern en duurzaam mobiliteitsbeleid. Dat blijkt uit het onderzoek van ALD Automotive onder ruim 1.100 werkende Nederlanders.

Lees verder  |  Reageer

Loonafspraken op recordhoogte

19 juli 2022 - Het jaargemiddelde voor 2022 van de loonafspraken is boven de 3,0 procent gestegen. Door een record-maandgemiddelde van 3,8 procent in juni komt de gemiddelde afgesproken loonsverhoging voor de eerste jaarhelft op 3,1 procent uit.  Dat meldt AWVN, de belangrijkste arbeidsvoorwaarden­adviseur van Nederlandse werkgevers, in haar cao-maandbericht over juni.

Lees verder  |  Reageer

Goed pensioen hoger in rijtje belangrijke arbeidsvoorwaarden dan auto van de zaak

18 juli 2022 - De nieuwe pensioenwet treedt naar verwachting begin 2023 in werking. In samenwerking met Allianz onderzocht GfK hoe mkb’ers zich voorbereiden op de komst van het nieuwe pensioenstelsel. Uit dit onderzoek* blijkt dat het merendeel van de mkb’ers een goede pensioenregeling belangrijk vindt voor het aantrekken en behouden van medewerkers. Zo denkt 53 procent dat een goede regeling hieraan bijdraagt. Daarmee staat een goed pensioen hoger in het rijtje van arbeidsvoorwaarden dan een auto van de zaak.

Lees verder  |  Reageer

Werknemer vindt dat werkgevers moeten helpen met stijgende kosten levensonderhoud

15 juli 2022 - 60  procent van de Nederlandse werknemers vindt dat hun werkgever zou moeten helpen met de stijgende kosten van levensonderhoud, zo blijkt uit nieuw onderzoek, uitgevoerd in opdracht van Culture Amp. Uit dit onderzoek blijkt ook dat tweederde van de Nederlandse beroepsbevolking zich zorgen maakt over stijgende kosten voor levensonderhoud, zoals woonlasten, energieprijzen en boodschappen. Vrouwen maken zich er meer zorgen over (72 procent) dan mannen (62 procent).  

Lees verder  |  Reageer

Een derde van de bedrijven stelde afgelopen jaar eisen sollicitanten naar beneden

13 juli 2022 - Maar liefst 35 procent van de Nederlandse organisaties heeft in het afgelopen jaar minder geëist van potentiële medewerkers. Dit blijkt uit onderzoek van De Staffing Groep onder 1.088 Nederlandse HR-professionals, uitgevoerd door Panelwizard. Ook op financieel vlak doen Nederlandse bedrijven meer water bij de wijn: vier op de tien HR-specialisten gaven in het afgelopen jaar meer gehoor aan salariseisen van sollicitanten.

Lees verder  |  Reageer

Maak van de ondernemingsraad een Raad voor Duurzame Medezeggenschap

11 juli 2022 - Al sinds 1950 hebben grote bedrijven en instellingen een ondernemingsraad. In 1979 is de regelgeving voor het laatst fundamenteel gewijzigd. Op basis van onderzoek ziet Stichting SBI drie redenen om de medezeggenschap te overdenken. Vooral de positie van jongeren verdient heroverweging.

Lees verder  |  Reageer

De vijf meest originele stunts van bedrijven voor meer werkgeluk

7 juli 2022 - Per 100 werkzoekenden zijn er nu 133 vacatures. Bedrijven doen er dus alles aan om op te vallen op deze krappe arbeidsmarkt. Ook zoeken ze naar manieren om bestaande werknemers gelukkig te maken en houden. Juliette Zwagemakers, algemeen manager van Workplace Giving, deelt vijf originele acties voor meer werkgeluk, die bedrijven hopelijk inspireren.

Lees verder  |  Reageer

Personeelskrapte bij mkb-ondernemers: frustratie, doorzettingsvermogen en pragmatisme

6 juli 2022 - Ruim vier op de vijf mkb-ondernemers die medewerkers zoeken, kunnen die op dit moment moeilijk tot zeer moeilijk vinden. Dit blijkt uit een representatief KVK-onderzoek naar personeelskrapte onder 517 mkb-ondernemers. De overgrote meerderheid van deze ondernemingen (96 procent) bestaat uit twee tot negen werkzame personen. 60 procent daarvan was op zoek naar medewerkers.

Lees verder  |  Reageer

Oorlog Oekraïne verandert kijk op inzet vluchtelingen in bedrijfsleven

1 juli 2022 - Werkgevers staan sinds de oorlog in Oekraïne meer open voor het aanbieden van (tijdelijk) werk aan vluchtelingen dan voorheen. 44 procent zegt dat zijn of haar kijk op de inzet van een vluchteling op werkvloer is veranderd en 57 procent is bereid om een vluchteling uit Oekraïne een baan aan te bieden. Iets sceptischer is deze groep over mensen uit Rusland, al staat 46 procent hier ook voor open.

Lees verder  |  Reageer

Tussenstand cao-onderhandelingen

28 juni 2022 - Hoewel voor sommige bedrijven en bedrijfstakken de lonen harder oplopen dan wellicht gewenst is, is werkgeversvereniging AWVN tevreden over het verloop van het cao-overleg in het eerste halfjaar van 2022. ‘De krappe arbeidsmarkt, de hoge inflatie en de grote economische en politieke onzekerheden dwingen vakbonden en werkgevers tot grote flexibiliteit en compromisbereidheid’, zegt AWVN in een toelichting op de analyse ‘Spagaat. Tussenevaluatie cao-jaar 2022’.

Lees verder  |  Reageer

Loonafspraken opnieuw hoger

22 juni 2022 - Met een gemiddelde van 3,6 procent zijn de afgesproken loonsverhogingen in mei opnieuw hoger dan in de voorafgaande maand. In april werd met 3,4 procent al een nieuwe ‘record’ gezet. Het vorige hoogste maandgemiddelde dateert van onmiddellijk na het uitbreken van de crisis van 2008-2009. De in het voorjaar van 2021 ingezette opwaartse trend in de loonafspraken is hiermee versterkt doorgetrokken.

Lees verder  |  Reageer
Vorige  |  
1  2  3  4  5  ...  67