Ondernemen met de beste ondersteuning

Personeel

Zo help je werknemers met financiële zorgen

23 december 2022 - De dreigende recessie, inflatie en stijgende energiekosten maken dat veel Nederlandse werknemers financiële zorgen hebben. Als gevolg hiervan krijgen werknemers ook fysieke en mentale gezondheidsklachten en die impact is voelbaar op de werkvloer. Het probleem is groot; zo blijkt uit onderzoek van Deloitte, dat aantoont dat vier op de vijf werkgevers hiermee te maken heeft.

Lees verder  |  Reageer

Werkgevers: ‘Samen verdienvermogen vergroten’

23 december 2022 - De Nederlandse welvaart staat onder druk door hoge inflatie, laag consumentenvertrouwen en langdurig achterblijven van de arbeidsproductiviteitsgroei. We moeten vooral zorgen dat de loonontwikkeling de inflatie de komende periode niet verder opstuwt. Om de dreigende recessie op te vangen, moeten werkgevers en werknemers het arbeidsvoorwaardenoverleg gebruiken om samen het verdienvermogen van Nederland op peil te houden.

Lees verder  |  Reageer

Loonafspraken opnieuw hoger

20 december 2022 - In november werden opnieuw hogere loonafspraken gemaakt dan in eerdere maanden en jaren. Met 6,4 procent gemiddeld zijn de loonafspraken van de afgelopen maand op een nieuwe recordhoogte gekomen. De stijgende trend in cao-afspraken houdt nu al een jaar aan. In de cao-afspraken van november is ook het effect zichtbaar van de aanstaande verhoging van het minimumloon.

Lees verder  |  Reageer

71 procent van de werkgevers geeft iets extra’s aan werknemers

19 december 2022 - Ruim tweederde van de werkgevers geeft iets extra’s aan zijn werknemers om mogelijke koopkrachtproblemen te verlichten. Het meest gebruikt is een eenmalige extra uitkering in geld. Het betreft financiële steun bovenop de structurele loonstijgingen en eenmalige uitkeringen die werkgevers in cao’s en arbeidsvoorwaardenreglementen afspreken. Dit blijkt uit onderzoek van werkgeversvereniging AWVN.

Lees verder  |  Reageer

Flinke groei aantal medewerkers in de onderhoudsbranche

13 december 2022 - De onderhoudsbranche is het afgelopen jaar met 4,9 procent gegroeid naar ruim 17.000 medewerkers. Dat blijkt uit cijfers van PGGM, de pensioenuitvoerder van de bedrijfstak. Het is voor het achtste jaar op rij dat de branche groeit.Onder zowel het uitvoerende personeel, zoals schilders, glaszetters en timmerlieden, als het kantoorpersoneel is het aantal medewerkers toegenomen. Dit is de grootste groei sinds 2019.

Lees verder  |  Reageer

Ontevredenheid en zorgen onder mkb-medewerkers kunnen leiden tot meer ‘quiet quitting’

1 december 2022 - Ook in het Nederlandse mkb kan het fenomeen ‘quiet quitting’ steeds vaker voorkomen. In de nieuwste survey van Personio zegt bijna een op de drie (31 procent) mkb-medewerkers in Nederland niet gelukkig te zijn in hun huidige baan. Extra zorgelijk is dat ruim de helft (51 procent) van de respondenten zegt dat wanneer ze ontevreden zijn op hun werk, dit een negatief effect heeft op hun interacties met klanten en collega’s.

Lees verder  |  Reageer

Met volle kracht aan de slag

28 november 2022 - De overheid vindt het van groot belang dat zoveel mogelijk mensen gezond werkend hun pensioen kunnen bereiken. Sectoren kunnen hiervoor de speciale subsidieregeling MDIEU (Maatwerkregeling Duurzame Inzetbaarheid en Eerder Uittreden) aanvragen. Sociale partners in de sector TLN, VVT, FNV Transport & Logistiek en CNV Vakmensen zijn verheugd dat de minister 16,5 miljoen euro subsidie beschikbaar heeft gesteld aan de sector transport en logistiek voor twee jaar. Zo kan meer worden ingezet op duurzame inzetbaarheid.

Lees verder  |  Reageer

Loonafspraken opnieuw hoger

21 november 2022 - In oktober werden opnieuw hogere loonafspraken gemaakt dan in eerdere maanden en jaren. Met 4,7 procent gemiddeld zijn de loonafspraken van de afgelopen maand zelfs de hoogste in veertig jaar. De stijgende trend in cao-afspraken houdt daarmee nog steeds aan.

Lees verder  |  Reageer

Ouderen en mensen met een beperking meer in trek bij mkb’ers door krapte arbeidsmarkt

15 november 2022 - Bijna de helft van de mkb"ers geeft aan door de krapte op de arbeidsmarkt te zoeken in een bredere doelgroep om vacatures ingevuld te krijgen. Daarbij wordt gekeken naar kandidaten van een hogere leeftijd, kandidaten met minder relevante werkervaring en mensen met een beperking. Tegelijkertijd verwacht ruim een derde van de mkb"ers dat het aantal conflicten met huidige werknemers gaat toenemen door onder andere discussie over een hoger salaris.

Lees verder  |  Reageer

Uitdaging voor werkgevers in 2023: medewerkers behouden en binnenhalen

4 november 2022 - De coronapandemie heeft er de afgelopen twee jaar mede voor gezorgd dat medewerkers andere wensen en behoeften hebben. Online, thuis- en hybride werken zijn anno 2022 niet meer weg te denken begrippen. De employee journey experience is veranderd en vraagt om meer aandacht van HR Nederland. Onboarden, maar ook offboarden is belangrijker dan ooit. Organisaties moeten meer oog hebben voor nieuwe, bestaande én vertrekkende medewerkers. Zeker in deze tijden van enorme personeelstekorten.

Lees verder  |  Reageer

Gebrek aan overzicht bij werkgevers zorgt voor personeelstekort

1 november 2022 - 36 procent van de ondernemers geeft aan dat de werkdruk onder het personeel is toegenomen, door het aanhoudende tekort aan arbeidskrachten. Zo bleek uit de Conjunctuurenquête Nederland (COEN), die het Nederlandse bedrijfsleven vier keer per jaar gegevens levert. Vooral in de sectoren cultuur, de handel, de horeca en vervoer en opslag ervaren ondernemers extra werkdruk voor het personeel als belangrijkste gevolg van het personeelstekort.

Lees verder  |  1 reactie

Loonsverhoging 10,3 procent nodig voor toekomstbehendigheid onderhoudsbranche’

28 oktober 2022 - De leden van FNV, CNV en LBV hebben ingestemd met het principeakkoord over de prijscompensatie van 10,3 procent per 1 januari 2023. Daarmee is de loonsverhoging voor alle medewerkers onder cao voor het schilders-, afwerkings-, vastgoedonderhoud- en glaszetbedrijf (SAVG) een feit. "Het is een hoog percentage en we moeten hard werken om dit betaald te krijgen, maar we staan achter onze afspraken. Wij vinden dat dit past bij onze verantwoordelijkheid," aldus Henk den Boer, voorzitter Koninklijke OnderhoudNL.

Lees verder  |  Reageer

Opwaartse trend in lonen houdt aan

25 oktober 2022 - In september is de opwaartse trend in loonafspraken verder doorgetrokken met een maandgemiddelde van 4,4 procent. Daardoor komt het jaargemiddelde voor 2022 nu uit op 3,4 procent. Dat meldt AWVN in haar cao-maandbericht over september. AWVN concludeert dat de cao-onderhandelingen ondanks maatschappelijke onrust over koopkracht tot dusver over het algemeen vlot verlopen.

Lees verder  |  Reageer

Ziekteverzuim laat sinds augustus flinke toename zien

21 oktober 2022 - Het aantal ziekmeldingen door werknemers van mkb’ers in Nederland laat sinds augustus een flinke toename zien. Tussen augustus en de laatste week van september is er een stijging te zien van 58 procent. Gedurende de hele zomer van 2022, juni, juli en augustus, lag het totaal aantal ziekmeldingen 24 procent hoger vergeleken met de zomer van 2021. Dat blijkt uit cijfers van verzekeraar Interpolis. Het gaat voornamelijk om kortdurend verzuim.

Lees verder  |  Reageer
Vorige  |  
1  2  3  4  5  ...  68