Ondernemen met de beste ondersteuning

Nieuws

71 procent van de werkgevers geeft iets extra’s aan werknemers

Werkgever doet moeite werknemer te ondersteunen

71 procent van de werkgevers geeft iets extra’s aan werknemers

19 december 2022 - Ruim tweederde van de werkgevers geeft iets extra’s aan zijn werknemers om mogelijke koopkrachtproblemen te verlichten. Het meest gebruikt is een eenmalige extra uitkering in geld. Het betreft financiële steun bovenop de structurele loonstijgingen en eenmalige uitkeringen die werkgevers in cao’s en arbeidsvoorwaardenreglementen afspreken. Dit blijkt uit onderzoek van werkgeversvereniging AWVN.

Werkgevers schatten in dat 24 procent van de werknemers te maken heeft met financiële problemen als gevolg van gestegen prijzen voor levensonderhoud. Zij zien dat werknemers het moeilijk hebben en willen daarom iets extra’s doen. Ondanks dat veel bedrijven zelf ook last hebben van hoge (energie)prijzen en hogere kosten voor bijvoorbeeld grondstoffen, nemen zij serieuze maatregelen om werknemers te ondersteunen. Veel werkgevers geven al iets extra’s (33 procent) of gaan dat (nogmaals) doen (38 procent). 
 
Eenmalige uitkering
40 procent van de werkgevers geeft een eenmalige uitkering. De helft hiervan is € 500 of meer. Bij de eenmalige uitkeringen gaat het in 62 procent van de gevallen om een uitkering aan alle medewerkers zonder onderscheid naar inkomensniveau. Werkgevers vinden het lastig om onderscheid te maken, omdat zij niet altijd precies weten welke werknemers het hard nodig hebben. Bovendien denken zij dat werknemers met het laagste inkomensniveau (deels) gecompenseerd worden door de koopkrachtmaatregelen van de overheid. Door brede ondersteuning te bieden, worden ook de middeninkomens geholpen die minder profiteren van de koopkrachtmaatregelen van de overheid.
 
Budgetcoaches
Behalve financiële uitkeringen faciliteren werkgevers de inzet van budgetcoaches, geven zij een hogere reiskostenvergoeding of wordt het loon verhoogd (voor alle of een deel van de medewerkers). Er worden meer werkuren aangeboden en op verzoek worden vakantiedagen eerder uitbetaald. Werkgevers noemen ook nog andere maatregelen die zij treffen, zoals bijdragen aan het verduurzamen van het huis, een leasefiets vanwege de hoge brandstofprijzen en het eerder uitbetalen van vakantiegeld.
 
WKR
Werkgevers willen dat werknemers zoveel mogelijk terugzien van de financiële tegemoetkomingen die zij als werkgever doen. Zij kiezen er nu vaak voor om de vergoeding niet aan het brutoloon toe te voegen, maar onder te brengen in de WKR. Dit voorkomt dat werknemers hun toeslagen verliezen. De vraag is of de vrije ruimte in de WKR voldoende mogelijkheden hiertoe biedt. Diverse werkgevers geven aan tegen dat zij tegen de grenzen lopen.

Loonbeslag
 Werkgevers merken dat werknemers het moeilijk hebben, doordat er op de werkvloer over gesproken wordt of doordat werknemers vragen om hoger loon of een hogere reiskostenvergoeding. Daarnaast geeft zestien procent van de werkgevers aan dat zij een toenemend aantal loonbeslagen ontvangen.
 
Aan het AWVN-onderzoek namen 170 bedrijven mee. Zij vormen een goede doorsnede van de marktsector in Nederland.
 
 

Doorsturen  |  Reageer  |  Nieuwsbrief

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Reageren

http://
Ik wil bericht per e-mail ontvangen als er meer reacties op dit artikel verschijnen.
Als extra controle, om er zeker van te zijn dat dit een handmatige reactie is, typ onderstaande code over in het tekstveld ernaast. Is het niet te lezen? Klik hier om de
code te wijzigen.