Ondernemen met de beste ondersteuning

Personeel

Zo houdt u uw thuiswerkende medewerkers betrokken

25 mei 2021 - Heeft uw personeel vanwege de coronamaatregelen het afgelopen jaar ook veel thuisgewerkt? Door het werken op afstand is een hele andere dynamiek ontstaan, dan wanneer u ze iedere dag op het werk gezien zou hebben. Werk is namelijk zoveel meer dan alleen het uitvoeren van taken. De werkvloer is voor veel mensen echt een plaats waar ze hun identiteit aan ophangen.

Lees verder  |  Reageer

Sinds coronacrisis onderhandelen sollicitanten over thuiswerken, flexibele uren en vaste aanstelling

25 mei 2021 - HR-professionals zien sinds de coronacrisis een verschuiving in de eisen van kandidaten rondom (secundaire) arbeidsvoorwaarden. De meest genoemde is dat de sollicitant vaker eisen stelt met betrekking tot thuiswerken. Ruim een derde (35 procent) geeft dit aan. Een kwart merkt op dat potentiële kandidaten meer waarde hechten aan flexibele werkuren.

Lees verder  |  Reageer

Thuiswerkend Nederland wordt liever gestuurd op output dan uren

19 mei 2021 - Twee derde van werkend Nederland vindt dat wanneer medewerkers thuiswerken, productiviteit leidend moet zijn in plaats van gewerkte uren. Dit blijkt uit onderzoek van XpertHR, juridische HR-kennispartner, onder 1.288 Nederlanders in loondienst voor minimaal 32 uur per week.

Lees verder  |  Reageer

Vier op de tien mkb’ers in zakelijke dienstverlening investeren meer in welzijn personeel

11 mei 2021 - Bijna vier op de tien mkb’ers in de zakelijke dienstverlening investeren sinds corona meer in het welzijn van hun werknemers, die als gevolg van de pandemie veel meer thuiswerken dan voorheen. Dit doen zij onder meer door het stimuleren van een dagelijkse wandeling (41 procent), het geven van kortingen op gezonde maaltijden (dertien procent) en door (online) sportlessen te organiseren (dertien procent).

Lees verder  |  Reageer

Een verzuimapplicatie kan ook voor uw bedrijf verstandig zijn

6 mei 2021 - Als u nieuwe medewerkers aanneemt, verwacht u loyaliteit, kennis, kunde en een wil om hard te werken. Als een medewerker bij u in dienst treedt, verwacht deze prettige en gezonde arbeidsomstandigheden en mogelijkheden om talenten te ontplooien en wellicht door te groeien. Meestal is de match tussen uw bedrijf en uw medewerkers goed te noemen. Toch zult u ook een aantal medewerkers hebben die regelmatig verzuimen.

Lees verder  |  Reageer

Flexibel bijverdienen in horecabranche onverminderd populair bij jongeren en studenten

4 mei 2021 - De horeca blijft vooralsnog een van de aantrekkelijkste branches voor jongeren en studenten om op flexibele basis bij te verdienen. Dat blijkt uit een enquête die NOWJOBS heeft afgenomen onder jongeren in het eigen bestand en externe potentiële ‘horecatoppers’. Wel is er bij mensen met horeca-ervaring veel behoefte aan een ‘opfriscursus’, en wil het merendeel van de geënquêteerden zonder horeca-ervaring graag eerst een horecatraining volgen. Hier liggen dus kansen voor horecaondernemers die nu en straks op zoek zijn naar schaars personeel.

Lees verder  |  Reageer

De grote impact van zoiets ‘kleins’ als een kop koffie

29 april 2021 - Het coronavirus heeft ervoor gezorgd dat de dagelijkse gang van zaken binnen bedrijven sterk is veranderd. Hoeven u en medewerkers niet perse aanwezig te zijn op het werk? Dan is het advies om thuis te werken om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Contact met medewerkers (en hun onderlinge contact) verloopt veelal via de telefoon, videobellen of mail.

Lees verder  |  Reageer

Werkgevers verwachten dit kwartaal drie procent stijging werkgelegenheid

22 april 2021 - Het Nederlandse netto werkgelegenheidscijfer voor het tweede kwartaal van 2021 komt uit op +drie procent. Dit is nagenoeg hetzelfde als het eerste kwartaal van dit jaar. Dit blijkt uit de ManpowerGroup Employment Outlook Survey. Een onderzoek van ManpowerGroup in 43 landen onder ruim 42.000 werkgevers, waarvan 512 in Nederland.

Lees verder  |  1 reactie

Meer cao-akkoorden, achterstand niet ingelopen

15 april 2021 - In de maand maart zijn 25 cao-akkoorden tot stand gekomen en dat zijn er iets meer dan in eerdere maart-maanden. Deze kleine versnelling compenseert het aantal akkoorden dat wacht op herziening echter niet. AWVN ziet dat werkgevers en vakbonden elkaar al een aantal maanden in een houdgreep hebben: vakbonden zien loonruimte, houden vast aan de vijf  procent-looneis en wijzen op sectoren die goed draaien terwijl werkgevers wijzen op de onzekere economische toekomst. Zij hebben weinig loonruimte, zeker in de sectoren die niet goed draaien.

Lees verder  |  Reageer

Driekwart jongeren vindt werkgever verantwoordelijk voor gezondheid medewerkers

14 april 2021 - Ruim driekwart (76 procent) van de werkenden onder de 30 jaar vindt dat de verantwoordelijkheid voor de gezondheid van medewerkers bij de werkgever ligt. Dit blijkt uit onderzoek van XpertHR, juridische HR-kennispartner, onder 1.288 Nederlanders in loondienst voor minimaal 32 uur per week. Kijkend naar heel werkend Nederland heeft 68 procent deze mening. 

Lees verder  |  Reageer

64 procent van de bedrijven vraagt niet naar diploma

29 maart 2021 - Het tijdperk waarin een diploma de beste baankans garandeert lijkt voorbij. Maar liefst 64 procent van de bedrijven vraagt nieuwe werknemers niet meer om een diploma. Dat blijkt uit de Lepaya Skills Index, een onderzoek uitgevoerd door Lepaya, onder de publiekelijke beschikbare vacatureteksten van de 100 snelst groeiende bedrijven in Nederland. Dertien procent geeft aan nog wel op zoek te zijn naar een bepaald denklevel dat bij een specifieke opleiding past, maar vraagt niet meer naar het papiertje.

Lees verder  |  1 reactie

Sectormonitor transport en logistiek: aantal vacatures voor chauffeurs neemt toe

26 maart 2021 - De arbeidsmarkt in de sector toont herstel in het vierde kwartaal. Het aantal vacatures voor vrachtwagenchauffeurs, en ook het aantal werknemers, nemen toe. In het beroepsgoederenvervoer is er weer sprake van omzetgroei, na omzetverlies in de twee voorgaande kwartalen door de coronacrisis. Wel blijft de WW-instroom hoger dan een jaar eerder. Ook de uitstroom naar pensioen loopt op. Dit blijkt uit de meest recente Sectormonitor transport en logistiek.

Lees verder  |  Reageer

Impasse in cao-overleg duurt voort

22 maart 2021 - In de maand februari zijn slechts veertien cao-akkoorden tot stand gekomen, minder dan in eerdere februarimaanden en dan in december 2020. Door het aflopen van cao’s en het lage aantal nieuwe akkoorden staan nu in totaal 300 cao’s open. Die betreffen 1,5 miljoen werknemers. Dat meldt AWVN in haar cao-maandbericht.

Lees verder  |  Reageer

Schaarste op de krappe ICT-arbeidsmarkt: zo vindt u wel professionals

19 maart 2021 - De vraag naar ICT-toepassingen neemt al jaren toe, met als gevolg een stijgend aantal vacatures. Hoewel het aantal ICT’ers ook stijgt, kan niet aan alle vraag worden voldaan. De schaarste op de ICT-arbeidsmarkt neemt daardoor alleen maar verder toe. Het is intussen al zo nijpend dat vier van de vijf openstaande functies niet kan worden gevuld door actieve werkzoekende, zo is gebleken uit onderzoek.

Lees verder  |  Reageer
Vorige  |  
1  2  3  4  5  ...  61