Ondernemen met de beste ondersteuning

Nieuws

Puts (AWVN): ‘Verminder de vraag naar arbeid’

Werkgevers moeten maximaal investeren in mensen, technologie en innovatie

Puts (AWVN): ‘Verminder de vraag naar arbeid’

17 oktober 2022 - 'Nederlandse werkgevers moeten er alles aan doen om de vraag naar arbeid te verminderen. Ze moeten daarom maximaal investeren in mensen, technologie en innovatie.' Die oproep aan zijn achterban doet Raymond Puts van de Algemene Werkgeversvereniging Nederland (AWVN) tijdens het jaarcongres van zijn organisatie in het Spoorwegmuseum in Utrecht.

De manier om de vraag naar arbeid te verkleinen heet groei van de arbeidsproductiviteit, vindt Puts.  Daarvoor moeten bedrijven maximaal investeren in toepassing van nieuwe technologie, óók in de dienstensector waar productiviteitsgroei doorgaans moeilijker is dan in bijvoorbeeld de industrie. Daarnaast vindt de AWVN-voorman dat investeren in mensen – duurzame inzetbaarheid – ten onrechte naar de achtergrond is verdwenen in de arbeidsvoorwaardenonderhandelingen.
 
Belangrijkste probleemgebied
Puts noemt de arbeidsmarkt het belangrijkste probleemgebied van de Nederlandse economie van dit ogenblik. "Gelukkig is, dankzij de commissie-Borstlap en de SER, inmiddels duidelijk dat een lange-termijnaanpak noodzakelijk is. En laten we ons gelukkig prijzen dat we zo’n plan hebben. De realisatie ervan zal echter nog vele jaren in beslag nemen. De huidige arbeidsmarktproblematiek vraagt om oplossingen op korte termijn, passend binnen de lange-termijnaanpak. Die korte-termijnoplossingen moeten en kunnen we nu realiseren."
Volgens Puts past in het streven om de arbeidsmarkt vlot te trekken ook de erkenning dat de wens om steeds minder uren te werken een illusie blijkt. "Niet alles kan altijd maar open en meteen beschikbaar zijn als we alleen maar in deeltijd willen werken."

 Vakbonden en politiek
Puts richt zich ook tot de vakbonden - een aantal vakbondsleiders zit in de zaal – en tot de politiek. "Ik wil de vakbonden vragen de blik op de toekomst te richten, verder te kijken dan loon alleen en te werken aan wat nu nodig is. We moeten investeren en zorgen voor goede werkgelegenheid in 2023 en de jaren daarna. En als de politiek mag zeggen dat werkgevers de lonen moeten verhogen, dan mogen wij Den Haag ook iets vragen. En dat is dat de mensen die meer uren willen werken daar na aftrek van de belasting ook echt wijzer van moeten worden. En als we slimmer willen werken, moeten we dan ook niet wat slimmer naar ons onderwijsstelsel kijken? Moeten we de oneindige opleidingskeuzes niet wat vereenvoudigen door minder varianten aan te bieden en het aantrekkelijker maken voor jongeren om te kiezen voor opleidingen voor beroepen waarvoor we mensen tekort komen?"
 

Doorsturen  |  Reageer  |  Nieuwsbrief

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Reageren

http://
Ik wil bericht per e-mail ontvangen als er meer reacties op dit artikel verschijnen.
Als extra controle, om er zeker van te zijn dat dit een handmatige reactie is, typ onderstaande code over in het tekstveld ernaast. Is het niet te lezen? Klik hier om de
code te wijzigen.