Ondernemen met de beste ondersteuning

Personeel

Ouderen en mensen met een beperking meer in trek bij mkb’ers door krapte arbeidsmarkt

15 november 2022 - Bijna de helft van de mkb"ers geeft aan door de krapte op de arbeidsmarkt te zoeken in een bredere doelgroep om vacatures ingevuld te krijgen. Daarbij wordt gekeken naar kandidaten van een hogere leeftijd, kandidaten met minder relevante werkervaring en mensen met een beperking. Tegelijkertijd verwacht ruim een derde van de mkb"ers dat het aantal conflicten met huidige werknemers gaat toenemen door onder andere discussie over een hoger salaris.

Lees verder  |  Reageer

Uitdaging voor werkgevers in 2023: medewerkers behouden en binnenhalen

4 november 2022 - De coronapandemie heeft er de afgelopen twee jaar mede voor gezorgd dat medewerkers andere wensen en behoeften hebben. Online, thuis- en hybride werken zijn anno 2022 niet meer weg te denken begrippen. De employee journey experience is veranderd en vraagt om meer aandacht van HR Nederland. Onboarden, maar ook offboarden is belangrijker dan ooit. Organisaties moeten meer oog hebben voor nieuwe, bestaande én vertrekkende medewerkers. Zeker in deze tijden van enorme personeelstekorten.

Lees verder  |  Reageer

Gebrek aan overzicht bij werkgevers zorgt voor personeelstekort

1 november 2022 - 36 procent van de ondernemers geeft aan dat de werkdruk onder het personeel is toegenomen, door het aanhoudende tekort aan arbeidskrachten. Zo bleek uit de Conjunctuurenquête Nederland (COEN), die het Nederlandse bedrijfsleven vier keer per jaar gegevens levert. Vooral in de sectoren cultuur, de handel, de horeca en vervoer en opslag ervaren ondernemers extra werkdruk voor het personeel als belangrijkste gevolg van het personeelstekort.

Lees verder  |  1 reactie

Loonsverhoging 10,3 procent nodig voor toekomstbehendigheid onderhoudsbranche’

28 oktober 2022 - De leden van FNV, CNV en LBV hebben ingestemd met het principeakkoord over de prijscompensatie van 10,3 procent per 1 januari 2023. Daarmee is de loonsverhoging voor alle medewerkers onder cao voor het schilders-, afwerkings-, vastgoedonderhoud- en glaszetbedrijf (SAVG) een feit. "Het is een hoog percentage en we moeten hard werken om dit betaald te krijgen, maar we staan achter onze afspraken. Wij vinden dat dit past bij onze verantwoordelijkheid," aldus Henk den Boer, voorzitter Koninklijke OnderhoudNL.

Lees verder  |  Reageer

Opwaartse trend in lonen houdt aan

25 oktober 2022 - In september is de opwaartse trend in loonafspraken verder doorgetrokken met een maandgemiddelde van 4,4 procent. Daardoor komt het jaargemiddelde voor 2022 nu uit op 3,4 procent. Dat meldt AWVN in haar cao-maandbericht over september. AWVN concludeert dat de cao-onderhandelingen ondanks maatschappelijke onrust over koopkracht tot dusver over het algemeen vlot verlopen.

Lees verder  |  Reageer

Ziekteverzuim laat sinds augustus flinke toename zien

21 oktober 2022 - Het aantal ziekmeldingen door werknemers van mkb’ers in Nederland laat sinds augustus een flinke toename zien. Tussen augustus en de laatste week van september is er een stijging te zien van 58 procent. Gedurende de hele zomer van 2022, juni, juli en augustus, lag het totaal aantal ziekmeldingen 24 procent hoger vergeleken met de zomer van 2021. Dat blijkt uit cijfers van verzekeraar Interpolis. Het gaat voornamelijk om kortdurend verzuim.

Lees verder  |  Reageer

Puts (AWVN): ‘Verminder de vraag naar arbeid’

17 oktober 2022 - 'Nederlandse werkgevers moeten er alles aan doen om de vraag naar arbeid te verminderen. Ze moeten daarom maximaal investeren in mensen, technologie en innovatie.' Die oproep aan zijn achterban doet Raymond Puts van de Algemene Werkgeversvereniging Nederland (AWVN) tijdens het jaarcongres van zijn organisatie in het Spoorwegmuseum in Utrecht.

Lees verder  |  Reageer

Ontkrachting van mythes rond diversiteit, gelijkheid en inclusie op de werkplek

11 oktober 2022 - Het is voor elk bloeiend bedrijf essentieel om diversiteit te omarmen, een eerlijke werkwijze te ontwikkelen en een inclusieve werkcultuur te creëren. Sterker nog, onderzoek toont aan dat werkplekken die voor diversiteit zorgen succesvoller zijn en meer innovatieve medewerkers aantrekken dan werkplekken die dit niet doen. Er zijn de afgelopen jaren veel positieve ontwikkelingen geweest, maar toch blijven diverse mythes ons overtuigen dat discriminatie op de werkplek niet langer bestaat.

Lees verder  |  Reageer

Overheid en MKB zien automatisering over het hoofd als middel in strijd tegen personeelstekort

7 oktober 2022 - Ondernemers gaan al een tijdje gebukt onder een nijpend personeelstekort. Dat ziet ook Den Haag, maar politici dragen vooral oplossingen aan die voltijd werken stimuleren. Opvallend genoeg wordt over automatisering vaak niet gerept.. Bv Nederland moet meer doen met minder medewerkers en tijd. Automatisering maakt organisaties minder afhankelijk van de omvang van hun personeelsbestand, en zorgt ervoor dat mensen steeds kwalitatiever werk kunnen leveren. Dat is nodig door grote personeelstekorten. Dat schrijft Joep Hoeks, Chief Product Officer bij Exact.

Lees verder  |  Reageer

Werkgever moet steun van medewerker voor D&I-beleid beter organiseren

7 oktober 2022 - Waar veel werkgevers bang zijn voor weerstand tegen hun diversiteits- en inclusiebeleid (D&I), ligt er voor hen een grote kans bij het bereiken van de neutrale medewerker om meer steun voor het beleid te creëren. Dat blijkt uit het onderzoeksproject ‘Het Moet Wel Werken: inclusiviteit op de arbeidsmarkt door synergie tussen wetenschap en praktijk’ van de Universiteit Utrecht, Nederlandse Inclusiviteitsmonitor en SER Diversiteit in Bedrijf, mogelijk gemaakt door de Goldschmeding Foundation.

Lees verder  |  Reageer

Nederlandse mkb-werknemers bezorgd over mogelijke recessie

4 oktober 2022 - De dreiging van een mogelijke economische recessie in de komende maanden baart Nederlandse mkb-werknemers zorgen, zo blijkt uit een nieuwe survey van Personio. Bijna negen op de tien (88,3 procent) ondervraagde werknemers zegt zich hierover zorgen te maken of zich gestrest te voelen. Daarbij zijn veel werknemers (41,9 procent) er niet gerust op dat hun bedrijf ook tijdens een recessie zal blijven investeren in mensen. 

Lees verder  |  Reageer

Arbeidstekort in de horeca oplossen met ‘nieuw’ arbeidsmarktpotentieel

23 september 2022 - Net als in andere branches kampt de horeca met een groot personeelstekort dat alleen maar groter wordt nu de GGD weer een beroep op hetzelfde arbeidspotentieel maakt. Het aantal vacatures in de horeca ligt in de laatste maanden minimaal 30 procent hoger dan in dezelfde maanden in 2021. Om dit probleem het hoofd te bieden past de horeca haar arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden aan.

Lees verder  |  Reageer

Loonafspraken ook in augustus hoog

22 september 2022 - Net als in vorige maanden zijn in augustus opnieuw hoge cao-afspraken gemaakt. Het maandgemiddelde kwam uit op vier  procent. Daardoor komt het gemiddelde voor heel 2022 uit op 3,3 procent. Dat meldt AWVN, de belangrijkste arbeidsvoorwaarden­adviseur van Nederlandse werkgevers, in haar cao-maandbericht over augustus. In augustus werden slechts negen nieuwe cao’s afgesloten. Dat lage aantal is normaal voor de zomermaand.

Lees verder  |  Reageer

Hoge ziektecijfers maken preventie en verzuimbeleid belangrijker dan ooit

19 september 2022 - Het aanhoudend hoge ziekteverzuim in combinatie met de krappe arbeidsmarkt maakt inzet op preventie en goed verzuimbeleid door werkgevers belangrijker dan ooit, zeker in het mkb. Om ondernemers hiervan extra bewust te maken en te informeren over preventie, re-integratie en alles rond loondoorbetaling bij ziekte, zijn MKB-Nederland en het ministerie van SZW, in samenwerking met twintig aangesloten branches, het platform www.loondoorbetalingbijziekte.nl gestart.

Lees verder  |  Reageer
Vorige  |  
1  2  3  4  5  ...  67