Ondernemen met de beste ondersteuning

Nieuws

Loonafspraken blijven op hoog niveau

De vanaf begin 2021 oplopende trend in de hoogte van loonafspraken is verder doorgetrokken

Loonafspraken blijven op hoog niveau

19 januari 2023 - Met een gemiddelde van 6,1 procent werd in december het hoge niveau van loonafspraken gehandhaafd. Het gemiddelde van alle loonafspraken in cao’s  in kalenderjaar 2022 komt daarmee uit op 3,8 procent – een historisch gezien uitzonderlijk hoog niveau. Dat meldt AWVN, de belangrijkste arbeidsvoorwaarden­adviseur van Nederlandse werkgevers, in haar cao-maandbericht over december.

In december werden 25 nieuwe cao’s afgesloten. In de maand december worden gemiddeld twaalf cao’s afgesloten. Het totale aantal nieuwe cao’s over geheel 2022 komt uit op 334. Deze 334 nieuwe akkoorden vormen 81 procent van de 416 cao’s die vorig jaar vernieuwd moesten worden. Dat is meer dan de 70 procent vernieuwde cao’s in een doorsneejaar. Overigens is het niet ongebruikelijk dat een cao pas na de einddatum wordt vernieuwd.  Onder de 334 afgesloten cao’s vallen 2,8 miljoen werknemers. Dat is 97 procent van de werknemers waarvan de cao in 2022 afliep.
Het AWVN-looncijfer geeft aan wat werknemers die onder de betreffende cao’s vallen in de komende periode aan loonsverhogingen kunnen verwachten. De periodieke cao-cijfers van het CBS kijken terug op de realisatie van de gemaakte cao-afspraken.
 
 
Kerncijfers
 
 • Loonafspraken december 2022: gemiddeld 6,1 procent
 • Loonafspraken kalenderjaar 2022: gemiddeld 3,8 procent
 • Loonafspraken kalenderjaar 2021: gemiddeld 2,1 procent
 • Laagste maandgemiddelde afgelopen jaren: 1,7 procent in november 2020
 • Hoogste maandgemiddelde afgelopen jaren: 6,1 procent in december 2022
 • Aantal nieuwe cao-akkoorden in december 2022: 25
 • Gemiddeld aantal nieuwe cao-akkoorden in maand december: twaalf
 • Aantal aflopende cao’s in 2022: 413 voor 2,9 miljoen werknemers
 • Aantal vernieuwde cao’s die in 2022 ingaan: 334 voor 2,8 miljoen werknemers
 • Aantal openstaande cao’s op dit moment met expiratie in 2022: 79 voor 85.000 werknemers
 • Aantal openstaande cao’s op dit moment met expiratie in 2021: 37 cao’s voor 90.000 werknemers
 
Analyse
De vanaf begin 2021 oplopende trend in de hoogte van loonafspraken is in december verder doorgetrokken. Het onderliggende patroon blijft normaal: na gunstige economische berichten volgen, met een vertraging van een jaar of meer, stijgende loonafspraken. De huidige stijging van de loonafspraken zoals die altijd volgt op economische groei, wordt versterkt door krapte op delen van de arbeidsmarkt en door maatschappelijke onrust over koopkracht.
Een dempend effect op de hoogte van de loonafspraken komt voort uit vaak sterk oplopende bedrijfskosten (onder meer energie- en andere grondstofprijzen), steeds onzekerder wordende (bedrijfs)economische vooruitzichten en de groeiende dreiging van een recessie.
Ondanks de verslechterde sfeer in de cao-onderhandelingen de afgelopen maanden is het aantal nieuwe akkoorden hoger dan in andere jaren. Dit betekent dat binnen de meeste bedrijfstakken en bedrijven de onderhandelaars het eens worden over wat wenselijk en mogelijk is qua loonsverhoging.
 
 

Doorsturen  |  Reageer  |  Nieuwsbrief

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Reageren

http://
Ik wil bericht per e-mail ontvangen als er meer reacties op dit artikel verschijnen.
Als extra controle, om er zeker van te zijn dat dit een handmatige reactie is, typ onderstaande code over in het tekstveld ernaast. Is het niet te lezen? Klik hier om de
code te wijzigen.