Ondernemen met de beste ondersteuning

ICT/Telecom

119 aanbieders onderzocht: zo toegankelijk zijn websites waar je belangrijke zaken regelt

7 september 2021 - Meer dan de helft van de websites van aanbieders van essentiële diensten heeft duidelijke tekortkomingen op het gebied van digitale toegankelijkheid. Veel websites van nutsbedrijven en andere aanbieders van vaste lasten zijn daardoor lastig te gebruiken voor mensen met een visuele of andere beperking.

Lees verder  |  1 reactie

Hoe bewapen je je als ondernemer tegen cybercrime?

1 september 2021 - Ondernemers maken zich vooral zorgen over cybercriminaliteit en de gevolgen van de coronapandemie, zo laat onze Ondernemersbarometer zien. In dit artikel richt Chris van der Feltz, Manager Sales en Distributie bij Allianz zich op de zorgen rondom cybercrime, die mede vanwege de uitbraak van corona de afgelopen periode flink is toegenomen. Daarbij laat hij ook zien hoe ondernemers de meeste zorgen op dat vlak zoveel mogelijk weg kunnen nemen.

Lees verder  |  Reageer

Kwart medewerkers kan nog inloggen bij voormalig werkgever

19 augustus 2021 - Beyond Identity heeft een onderzoek gedaan naar het gebruik van wachtwoorden op het werk. Meer dan duizend werknemers zijn aan de tand gevoeld over welke manieren zij gebruiken om wachtwoorden te onthouden en met wie en hoe zij wachtwoorden van zakelijke accounts delen. Dat gaat niet altijd volgens het boekje.

Lees verder  |  Reageer

Nederlander kwetsbaar voor phishing door vertrouwen in merken

23 juli 2021 - Cybercriminelen versturen op grote schaal phishingmails uit naam van bekende bedrijven. Maar liefst 70 procent van de Nederlanders ontving in het afgelopen jaar zo’n nepmail, blijkt uit een onderzoek van Mimecast onder 1.000 Nederlandse consumenten.

Lees verder  |  Reageer

Digitale transformatie - Hoe ver is ondernemend Nederland?

20 juli 2021 - Hoe staat het met de digitale transformatie van het mkb en de grootzakelijke markt in ons land? Wat zijn de ontwikkelingen ten opzichte van vorig jaar en wat zijn de toekomstverwachtingen? En is de coronapandemie van invloed geweest? Visma Software liet het in kaart brengen via een online steekproef door Kien Onderzoek.

Lees verder  |  Reageer

Nederlander gaat onzorgvuldig om met wachtwoorden

7 juli 2021 - Nederlanders gaan onzorgvuldig om het hun wachtwoorden. Dit blijkt uit onderzoek van Orange Cyberdefense onder bijna 1100 Nederlanders. Zo geeft bijna de helft (48 procent) procent toe dat ze wachtwoorden op papier bewaren. Ruim een kwart (27 procent) slaat wachtwoorden op in de telefoon en achttien procent bewaart zijn of haar wachtwoorden zelfs in een mapje op de computer of laptop. Nederlanders maken daarnaast op het werk nauwelijks gebruik van een wachtwoordkluis of -manager.

Lees verder  |  Reageer

Vier manieren waarop cobots en end-of-arm-tooling (EoAT) de logistieke en productiesector ondersteunen

6 juli 2021 - Het lijdt geen twijfel dat COVID-19 de veranderingen op het gebied van productie en logistiek hebben versneld, zoals in vele andere sectoren. Deze sector in het bijzonder heeft echter snel processen moeten aanpassen om tegemoet te komen aan de verminderde arbeidscapaciteit, sociale onthouding en in sommige gevallen de toegenomen vraag naar producten. De kwaliteit van de productie of de verpakking van producten, de tijd die nodig is om een taak te voltooien en veiligheid zijn allemaal aspecten waarbij co-bots kunnen helpen om de werkplekken van de toekomst efficiënter te maken. 

Lees verder  |  Reageer

Helft van de Nederlanders ziet eigen online kluis zitten

2 juli 2021 - De helft van de Nederlanders ziet heil in een eigen online kluis. Consumenten zijn exclusieve eigenaar van deze beveiligde omgeving, waarin ze belangrijke gegevens en informatie kunnen opslaan, zoals garantiebewijzen, hypotheekinformatie, foto’s, verzekeringspolissen of facturen. De kluis kan ook externe koppelingen bewerkstelligen met bijvoorbeeld banken, verzekeringen en energiebedrijven. 31 procent van de Nederlanders zou zo’n online kluis al direct in gebruik willen nemen.

Lees verder  |  Reageer

Zo tacklet u de vijf meest voorkomende problemen bij het automatiseren van uw organisatie

2 juli 2021 - Als vragen rondom trend of technologie van ‘wat als?’ naar ‘hoe dan?’ gaan, wéét u dat die technologie voor een doorbraak staat. Binnen de automatisering geldt dat ook: vroeger waren geautomatiseerde processen leuk om te hebben, tegenwoordig struikelen we over praktische vraagstukken omdat we automatisering over de hele organisatie uit willen rollen.  Deze reis bestaat over het algemeen en vijf stappen en uitdagingen.

Lees verder  |  Reageer

Mkb-bedrijven gebruiken automatisering, digitalisering en security om sterker uit de pandemie te komen

28 juni 2021 - Een jaar na de uitbraak van het coronavirus ervaren nog veel mkb-bedrijven moeilijkheden, maar uit een nieuw onderzoek van Xerox (NYSE: XRX) blijkt dat 80 procent van die bedrijven denkt sterker uit de pandemie te komen door taken en processen te automatiseren.

Lees verder  |  Reageer

Angst is een slechte raadgever, ook als het gaat om digitalisering

23 juni 2021 - Automatisering is de stille motor die veel ondernemingen door de crisis helpt. Door te automatiseren waar dat kan, kunnen bedrijven zich richten op hun klanten en kernactiviteiten; hun bestaansreden. Bovendien is enige digitalisering voor velen simpelweg noodzakelijk, aangezien thuiswerkers om nieuwe digitale ontwikkelingen vragen. Desondanks zijn ondernemers huiverig om te digitaliseren. Er heersen een aantal misvattingen die ondernemers om verschillende redenen bang maken voor digitalisering.

Lees verder  |  Reageer

Aantal cyberaanvallen stijgt explosief; risicobewustzijn bedrijven daalt

14 juni 2021 - Hoewel tijdens de coronacrisis sprake was van een explosieve toename van het aantal cyberaanvallen, schatten bedrijven het risico op cybercriminaliteit veel lager in dan vóór de crisis. In april van dit jaar zag slechts 34 procent cybercriminaliteit als een groot risico voor de eigen organisatie. Een zeer beperkte en niet significante stijging ten opzichte van een meting van bijna een jaar eerder, toen dit percentage op 31 procent lag.

Lees verder  |  Reageer

Eén op de zeven organisaties pas over vijf jaar datagedreven

8 juni 2021 - Vijftien procent van de organisaties zal pas over vijf jaar datagedreven zijn, aldus de finance professionals. Dit blijkt uit de Fintech Barometer 2021, het onderzoek dat Visma | Onguard. En dat terwijl finance professionals hoge verwachtingen hebben van Big Data: het merendeel (43 procent) geeft aan dat dit de trend binnen hun vakgebied is waar zij het meeste van verwachten.

Lees verder  |  Reageer

Bedrijven voldoen niet aan klantverwachtingen op het gebied van inlogervaringen

4 juni 2021 - Auth0 deelt de resultaten van zijn internationale onderzoek naar Customer Identity and Access Management (CIAM), ‘The Login Experience Customers Want’. Het onderzoek, dat werd uitgevoerd door Auth0 en marktonderzoeksbureau YouGov, laat zien dat de meeste organisaties niet voldoen aan de klantverwachtingen op het gebied van inlogtechnologie. Bovendien wordt in het onderzoek duidelijk welke impact een inlogervaring heeft op de algehele ervaring die een consument heeft met een bedrijf.  

Lees verder  |  Reageer
1  2  3  4  5  ...  46