Ondernemen met de beste ondersteuning

Nieuws

Recordaantal ziekmeldingen eerste kwartaal 2022

Werkgevers verwachten minder ziekteverzuim

Recordaantal ziekmeldingen eerste kwartaal 2022

15 april 2022 - Nationale-Nederlanden ziet in het eerste kwartaal van 2022 een recordaantal ziekmeldingen. De eerste drie maanden lag het ziekteverzuim ruim 75 procent hoger dan in 2021. Dit was aanleiding voor Nationale-Nederlanden om met werkgevers terug te kijken op de afgelopen twee coronajaren en hoe zij omgaan met de inzetbaarheid van werknemers in de huidige krappe arbeidsmarkt. Wat blijkt? Werkgevers verwachten dit niet.

Zij geven bijna allemaal (88 procent) aan op minder ziekteverzuim te rekenen sinds de versoepelingen van de coronamaatregelen. Volgens Igno Schings, directeur collectieve inkomensverzekeringen "is de krapte op de arbeidsmarkt een uitdaging voor werkgevers, het hoge ziekteverzuim vergroot dit. Werkgevers vinden goed werkgeverschap in deze tijden een uitdaging, maar ze staan er niet alleen voor."
Nationale-Nederlanden gaf onderzoeksbureau Kantar recent opdracht tot een onderzoek onder ruim duizend leidinggevenden. Hieruit blijkt dat bij 86 procent van de werkgevers die te maken kreeg met ziekteverzuim, corona de oorzaak was. Meer dan de helft van de werkgevers (53 procent) gaf aan dat er sprake was van meer indirect verzuim, door bijvoorbeeld een toename van de werkdruk bij collega’s. Werkgevers die aangeven meer aandacht te willen besteden aan het voorkomen van ziekteverzuim, doen dat graag samen met de arbodienst (43 procent) en de adviseurs (35 procent).
"Natuurlijk realiseren we ons dat de stijging van het aantal ziekmeldingen een forse impact heeft op de bedrijven en organisaties in Nederland. Tegelijkertijd zien wij als verzuimverzekeraar dat het record aantal ziekmeldingen voornamelijk kortdurend ziekteverzuim is. Wel zien we verschillen tussen sectoren. Zo volgt de gezondheidszorg de landelijke trend met steeds meer nieuwe meldingen, terwijl uit het onderzoek blijkt dat werkgevers op korte termijn minder verzuim verwachten. We maken werkgevers bewust van de aanhoudende stijging van het ziekteverzuim, zodat zij proactief hun werknemers aandacht kunnen geven en ze inzetbaar kunnen houden,"aldus Schings.
 
Corona en psychische klachten belangrijkste oorzaken van ziekteverzuim
Uit het onderzoek, dat het verlengde is van eerdere onderzoeken nn.nl/hoegaathet en nn.nl/hoegaathetals, blijkt dat de meest aangewezen reden voor de toename van indirect verzuim de hogere werkdruk is bij collega’s (44 procent), gevolgd door de disbalans werk-privé. Van de werkgevers met werknemers die langer dan een jaar verzuimden, had bijna een kwart (23 procent) corona als verzuimoorzaak. In 31 procent was de verzuimoorzaak ‘psychische verzuim door werkdruk of stress’. En werkgevers geven aan dat 87 procent van deze werknemers die langer dan een jaar verzuimden, nog steeds klachten hebben. "Natuurlijk kunnen we ziekteverzuim niet altijd voorkomen. Belangrijk is dat werkgevers weten dat er specialisten zijn die zowel de werkgever als de werknemer helpen het verzuim te verkorten. Voor die dienstverlening wordt op advies van de arboarts een passend plan gemaakt waarbij terugkeer naar werk haalbaar wordt," zegt Schings.

Uitdagingen voor de toekomst
Corona bracht bedrijven ook positieve ontwikkelingen, gaven werkgevers (44 procent) aan. Twee derde van de werkgevers die positieve ontwikkelingen ziet (67 procent) noemt het thuiswerken of hybride werken een verbetering. Werkgevers (56 procent) zien daarmee de tevredenheid van werknemers verhogen. Naast flexibelere werktijden (40 procent), wordt ook autonomie over invulling van de werkzaamheden (22 procent) als positief ervaren door werknemers. Maar er zijn ook uitdagingen. Een belangrijke uitdaging is het krijgen en behouden van goed personeel. Werkgevers geven het tekort van werknemers in de sector (72 procent) en de grote vraag naar werknemers (52 procent) als grootste oorzaken aan. Van de werkgevers die aangeven ondersteuning te willen om een nog aantrekkelijkere werkgever te worden, staat meer dan de helft (55 procent) open voor kansen om secundaire arbeidsvoorwaarden te verbeteren. Ongeveer een kwart van de werkgevers wenst ondersteuning van specialisten (26 procent) bij het vitaal en inzetbaar houden van werknemers of bij leeftijdsbewust personeelsbeleid (24 procent).
 
 

Doorsturen  |  Reageer  |  Nieuwsbrief

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Reageren

http://
Ik wil bericht per e-mail ontvangen als er meer reacties op dit artikel verschijnen.
Als extra controle, om er zeker van te zijn dat dit een handmatige reactie is, typ onderstaande code over in het tekstveld ernaast. Is het niet te lezen? Klik hier om de
code te wijzigen.