Ondernemen met de beste ondersteuning

Nieuws

Werkgevers willen cao-overleg benutten om krapte aan te pakken

De krapte op de arbeidsmarkt is nijpend, en dat zal voorlopig zo blijven

Werkgevers willen cao-overleg benutten om krapte aan te pakken

31 december 2021 - De gezamenlijke werkgeversverenigingen AWVN, MKB-Nederland en VNO-NCW willen dat het cao-overleg van het komende jaar meer dan voorheen ook bijdraagt aan het tegengaan van krapte op de arbeidsmarkt. Daartoe moeten in de arbeidsvoorwaardenonderhandelingen afspraken komen die het aantrekkelijker maken om meer uren te werken, om mensen van de zijkant van de arbeidsmarkt te laten instromen en om medewerkers mee te laten profiteren van bedrijfswinsten.

Dat en meer schrijven de drie ondernemersorganisaties in de arbeidsvoorwaardennota 2022.  De krapte op de arbeidsmarkt is nijpend, en dat zal voorlopig zo blijven. Uit AWVN-onderzoek van eind november blijkt dat de krapte tot recordhoogte is gestegen. Negen op de tien werkgevers geven aan dat zij momenteel personeelstekorten ervaren en maar liefst 94 procent van de werkgevers verwacht dat deze tekorten aanblijven of toenemen het komende jaar. De krapte leidt tot grote problemen: hoge werkdruk, moeite om producten en diensten te leveren en om de kwaliteit op peil te houden.
 
Onzekerheid
In de agenda signaleren de ondernemersorganisaties een aantal zaken. Zo is de coronapandemie nog niet voorbij. Veel bedrijven zijn nog aan herstellen en ondanks de positieve economische vooruitzichten is de toekomst onzeker met de nieuwe beperkende maatregelen en wereldwijde verstoorde ketens. Cao-partijen moeten verder dus zorgen dat ook in het cao-overleg meer aandacht is voor het (meer) aan het werk krijgen en houden van medewerkers en welke rol arbeidsvoorwaarden daarin kunnen spelen. Met het SER-advies ligt er verder een agenda voor het beter in balans brengen van wendbaarheid en zekerheid op de arbeidsmarkt waar ook in het cao-overleg al mee gewerkt kan worden. 
 
Gezamenlijke toekomstvisie maken
Volgens de werkgeversorganisaties vragen de omstandigheden, in combinatie met de voorlopig voortdurende pandemie en de grote transities die op Nederland afkomen om een verbreding van de agenda van het arbeidsvoorwaardenoverleg. Werkgevers willen vaker samen met vakbonden en werknemers toekomstvisies opstellen om zo beter te kunnen bepalen hoe een toekomstgericht arbeidsvoorwaardenpakket eruitziet.
 
Aantrekkelijk werk
Om de krapte aan te pakken willen werkgeversorganisaties zorgen dat werk aantrekkelijker wordt, voor bestaand en nieuw personeel. Arbeidsvoorwaarden spelen daar een belangrijke rol in. Zaken die daarom veel aandacht krijgen in de nieuwe arbeidsvoorwaardennota zijn onder andere het verbeteren van de werk-privébalans, leren en ontwikkelen en inclusief werkgeven.
Wat de loonontwikkeling betreft, blijven AWVN, MKB-Nederland en VNO-NCW wijzen op de grote verschillen in het ‘welzijn’ van economische sectoren. In bedrijven en sectoren met een gunstige economische context, is meer ruimte voor hogere lonen. Maatwerk blijft daarbij het credo. Ook omdat veel prijsstijgingen door groepen ondernemers niet kunnen worden doorberekenen waardoor de winstgevendheid onder druk komt. Ten slotte roepen de werkgeverskoepels op om alle werkenden mee te laten delen in de winsten.

 
 

Doorsturen  |  Reageer  |  Nieuwsbrief

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Reageren

http://
Ik wil bericht per e-mail ontvangen als er meer reacties op dit artikel verschijnen.
Als extra controle, om er zeker van te zijn dat dit een handmatige reactie is, typ onderstaande code over in het tekstveld ernaast. Is het niet te lezen? Klik hier om de
code te wijzigen.