Ondernemen met de beste ondersteuning

Nieuws

Kapper blijft betaalbaar in Miljoenennota

17 september 2015 - De kappersbranche is verheugd dat het kabinet alles in het werk stelt om de werkgelegenheid te bevorderen. Ook is het een goede zaak dat dankzij de lastenverlichting voor de burger er ruimte komt om meer bij de kapper te besteden.

Doordat er geen wijziging van het belastingstelsel in de rijksbegroting is opgenomen, staat het lage btw-tarief van zes procent op kappersdiensten niet ter discussie en blijft de kapper ook in 2016 betaalbaar. "Dat is positief voor de werkgelegenheid in de kappersbranche," stelt ANKO-directeur Rob Vos, "We hebben er alles aan gedaan om de politiek te overtuigen van het grote belang van de lage btw. En met succes. Maar we zijn er nog niet. De politiek zal een fundamentele keuze moeten maken voor het lage btw-tarief ten gunste van ondernemerschap en werkgelegenheid. Onze strijd zal doorgaan om te voorkomen dat minstens 5.500 banen verdwijnen in onze branche," aldus Vos.

Nieuwe loonkostensubsidie positief
De aangekondigde loonkostensubsidie is positief voor de kappersbranche, zeker voor werkgevers maar ook werknemers. De kappersbranche is immers zeer arbeidsintensief en er werken veel jongeren die daarmee een goede kans op de arbeidsmarkt wordt geboden. Ook deze maatregel is positief voor de werkgelegenheid in de branche. "Het is echter wel te hopen dat vervolgens niet het jeugdloon wordt opgetrokken naar het niveau van het minimumloon, want dan wordt deze positieve maatregel helaas teniet gedaan," waarschuwt Vos, "Dat zou funest zijn voor de positie van de ondernemers en de werkgelegenheid in de kappersbranche."

Beroepsonderwijs
De ANKO is bovendien blij dat het kabinet belang hecht aan hoogwaardig onderwijs, zoals in de Troonrede gisteren is uitgesproken. Minister Bussemaker maakt werk van een betere aansluiting tussen beroepsonderwijs en bedrijfsleven en dat is essentieel in de kappersbranche. De beroepsbegeleidende leerweg (BBL) staat momenteel sterk onder druk. Flexibilisering van de BBL is een goede ontwikkeling om deze leerweg te ondersteunen. De BBL is immers de beste garantie voor behoud van kwaliteit van het kappersambacht.

Doorsturen  |  Reageer  |  Nieuwsbrief

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Reageren

http://
Ik wil bericht per e-mail ontvangen als er meer reacties op dit artikel verschijnen.
Als extra controle, om er zeker van te zijn dat dit een handmatige reactie is, typ onderstaande code over in het tekstveld ernaast. Is het niet te lezen? Klik hier om de
code te wijzigen.