Ondernemen met de beste ondersteuning

Nieuws

Crowdfunding haalt 300 miljoen euro op in Europa

31 oktober 2012 - De afgelopen jaren is de crowdfunding markt in Europa sterk gegroeid. Afgelopen jaar werd er 300 miljoen euro opgehaald via meer dan 200 platformen. Naar verwachting groeit dit aantal dit jaar met 50 procent.

In zo een snel groeiende markt is het belangrijk om heldere afspraken te maken om deze groei duurzaam te maken. Experts uit de crowdfunding sector hebben hiervoor in samenwerking met marktpartijen een framework opgesteld gebaseerd op drie pijlers: Wet- en regelgeving, educatie en onderzoek. 

Vertrouwen
In zo een snel groeiende markt is het belangrijk om het vertrouwen te behouden van de verschillende stakeholders. Niet alleen van de mogelijke donateurs / investeerders, maar ook van de overheden en financiële toezichthouders. Daarom heeft de crowdfunding sector het initiatief genomen om een sterk signaal af te geven dat zij zich in wil zetten voor een duurzame ontwikkeling van deze markt. 
Hiervoor is een framework uitgewerkt gebaseerd op drie pijlers: Wet- en regelgeving, educatie en onderzoek. 

1. Wet- en regelgeving

Op dit moment is er nog geen wet- en regelgeving specifiek gericht op crowdfunding. Binnen de huidige kaders van de Europese en nationale wetten voor de financiële markten is het mogelijk om crowdfunding legaal aan te bieden, echter met een aantal beperkingen, vooral voor crowdfunding platformen die leningen en aandelen aanbieden. 

• Zo is het niet mogelijk in veel landen om meer dan 100.000 euro op te halen voor een crowdfunding campagne, terwijl op Europees niveau deze grens is gelegd op 5.000.000 euro. Aanbevolen wordt om de regelgeving tot 5.000.000 euro te harmoniseren. 

• Daarnaast is het bij verschillende ondernemingsvormen lastig om aandelen eenvoudig te verhandelen. Aanbevolen wordt om deze mogelijkheid (die wel bij beursgenoteerde bedrijven aanwezig is) ook mogelijk te maken voor deze ondernemingsvormen. 

• Wanneer een crowdfunding platform geld inzamelt voor een crowdfunding campagne en pas later uitkeert aan de project eigenaar, dan zou het platform onder de huidige Europese regelgeving aangemerkt kunnen worden als een bank. Omdat deze platformen het geld dat zij verzamelen op een aparte rekening zetten (derdenrekening) en geen extra geld creëren, wordt gevraagd om voor platformen die deze diensten aanbieden, onder bovenstaande voorwaarden, hier lichtere eisen aan te stellen. 

• De huidige Europese wetgeving voor het handelen in aandelen (MiFID) en hier als tussenpersoon bij betrokken zijn (UCITS, AIFM) kan ook betrekking hebben op enkele van de activiteiten die crowdfunding platformen uitvoeren. Hier is op dit moment echter geen duidelijkheid over. Gevraagd wordt om hier duidelijke richtlijnen voor op te stellen, zodat platformen die Europees willen opereren, weten welke diensten zij wel en niet aan mogen bieden. 

Tot bovenstaande regelgeving is uitgewerkt in (nieuwe) regelgeving, is het belangrijk dat de crowdfunding sector haar eigen transparante ‘code of conduct’ opstelt waar iedereen zich aan dient te houden en waarin duidelijk wordt gemaakt hoe de organisatie gestructureerd is, op welke manier het geld en de persoonlijke gegevens veilig zijn gesteld en volgens welke procedures zij werkt. Daarnaast is het belangrijk dat er wordt aangegeven op welke manier het witwassen van geld wordt tegengegaan en de funders worden beschermd tegen malafide aanbieders. 

2. Educatie

Om crowdfunding verder te laten groeien is het belangrijk dat het publiek, de ondernemers en de overige belanghebbenden meer te weten komen over crowdfunding in het algemeen en de verschillende modellen van crowdfunding in het bijzonder.
Dit zorgt er voor dat er meer belangstelling komt voor deze manier van financieren, waarbij tevens de belangen van de donateurs en/of investeerders worden beschermd. 

3. Onderzoek

Nu deze industrie hard aan het groeien is, is het belangrijk dat er ook (academisch) onderzoek gedaan kan worden naar deze nieuwe financieringsvorm, waardoor de haalbaarheid van verschillende modellen en cijfers vergeleken kan worden tussen verschillende markten en landen, maar ook vergelijkingen met andere manieren van financieren getrokken kunnen worden.
Dit is dan ook een oproep aan alle crowdfunding platformen om hun data beschikbaar te stellen voor deze onderzoeken. Bij de onderzoekers wordt de uitdaging neergelegd op welke manier ze dit transparant kunnen doen en tevens de belangen van de platformen beschermen. 

Duidelijk signaal
Dit document is geschreven in samenwerking met een groot aantal experts en marktpartijen uit de crowdfunding sector. Door dit gezamenlijke initiatief wil de industrie een duidelijk signaal afgeven dat zij ook staan achter het verder professionaliseren van de markt.

Doorsturen  |  1 reactie  |  Nieuwsbrief

Reacties

Recherchebureau Heijm

1-11-2012 14:24  |  

www.recherchebureau-heijm.nl
Advies: Let hierbij op dat de Ondernemer waar u geld (weliswaar kleine bedragen) insteekt wel diegene is wie zegt dat hij/zij is te zijn. Het geven van geld gaat ook op basis van vertrouwen in de persoonlijkheid van de Ondernemer. Het is een kwestie van tijd dat criminele deze nieuwe methodiek om geld binnen te halen gaan gebruiken. Ook al is er overheidstoezicht!
Een achtergrond onderzoek is bij twijfel wellicht een goed idee!

Reageren

http://
Ik wil bericht per e-mail ontvangen als er meer reacties op dit artikel verschijnen.
Als extra controle, om er zeker van te zijn dat dit een handmatige reactie is, typ onderstaande code over in het tekstveld ernaast. Is het niet te lezen? Klik hier om de
code te wijzigen.