Ondernemen met de beste ondersteuning

Financieel

Loonsomheffing halveert kosten loonadministratie

21 december 2010 - Staatssecretaris Frank Heemskerk van Economische Zaken presenteerde een nieuw plan om de administratieve lasten voor kleine ondernemingen te verlichten. Hij stelt voor dat er voor werkgevers met minder dan tien werknemers een loonsomheffing komt.

Lees verder  |  Reageer

Zzp'ers in de mediasector willen een transparant pensioenproduct

17 december 2010 - Veel zzp'ers in de mediasector onderkennen het belang van een goede oudedags-voorziening, maar vinden het lastig om dit zelf te regelen. Deze paradox - wel veel behoefte, toch niets regelen - komt naar voren uit het onderzoek van Media Pensioen Diensten (MPD), de uitvoerder van Pensioenfonds PNO Media.

Lees verder  |  Reageer

MKB merkt nog niets van lastenverlichting

16 december 2010 - Administratieve lasten blijven zwaar drukken op ondernemers. Dit blijkt uit onderzoek van EIM. Slechts acht procent van de MKB-ers heeft daadwerkelijk iets gemerkt van het beleid van het vorige kabinet om de administratieve lasten met een kwart terug te dringen.

Lees verder  |  Reageer

MKB moet in beweging komen voor meer omzet

16 december 2010 - Het MKB is teveel bezig om de crisis te overleven en richt zich te weinig op de toekomst. Verschillende branches merken dat de vraag stabiliseert en bespeuren weer omzetstijging. Deze vroegcyclische branches vergeten echter om vooruit te kijken, anticiperen niet op de omgeving en verliezen onnodig marktaandeel.

Lees verder  |  Reageer

Overheid compenseert ondernemer bij late betaling

13 december 2010 - Ondernemers ontvangen een schadeloosstelling als de overheid hun rekening niet op tijd betaalt. Overheden die niet binnen 30 dagen hun facturen voldoen, moeten een vertragingsrente van acht procent betalen (was: zeven procent).

Lees verder  |  Reageer

Zorg juist nu voor tijdige betaling

13 december 2010 - Bedrijven moeten juist nu een extra inspanning doen om openstaande rekeningen te innen. Het VCMB waarschuwt ondernemingen dat betalingen als gevolg van Kerst en Oud & Nieuw een week of langer worden uitgesteld. De vakantieperiode is vaak een excuus om facturen langer te laten liggen.

Lees verder  |  Reageer

Overheid blijft garant staan voor 'kleine' MKB-lening

10 december 2010 - De overheid staat ook in 2011 voor 80 procent garant bij ‘kleine’ leningen voor MKB’ers (leningen tot 250.000 euro). Hierdoor blijft het relatief eenvoudig om krediet te krijgen.

Lees verder  |  Reageer

Belastingdienst loert op faillissementsfraudeurs

9 december 2010 - De Belastingdienst heeft samen met politie, justitie, de fiscale opsporingsdienst en de Kamer van Koophandel een speciaal team in het leven geroepen dat speurt naar faillissementsfraude.

Lees verder  |  Reageer

Vastgoed Kooistra levert 40 miljoen op

8 december 2010 - Het vastgoed van horecamagnaat Sjoerd Kooistra, die eind juni zelfmoord pleegde, is verkocht. Kooistra’s horecapanden en een deel van zijn privébezit zijn overgenomen door twee vastgoedondernemers uit Groningen.

Lees verder  |  Reageer

U krijgt pas krediet als de bank u mag

6 december 2010 - Vrijwel iedereen krijgt in zijn leven te maken met kredietverlening, ook ondernemers. Binnen banken wordt al jaren gediscussieerd over de vraag op welke manier kredietaanvragen worden beoordeeld.

Lees verder  |  Reageer

Late betalingen blijven problemen geven

2 december 2010 - Het aantal wanbetalers neemt nog steeds en bovendien snel toe. Het totaal aantal openstaande rekeningen steeg vorig kwartaal met een kwart tot 5,7 miljard euro. Vorig jaar in dezelfde periode was dat 4,5 miljard.

Lees verder  |  Reageer

Kleine zelfstandige tankt goedkoper

29 november 2010 - De ZZP'er en DGA tankt bewuster in vergelijking tot bedrijven die meerdere tankpassen in gebruik hebben. Dit blijkt uit onderzoek naar het tankgedrag onder de kaarthouders van MKB Brandstof.

Lees verder  |  Reageer

Nettoloon omhoog? Werkgeverslasten ook!

25 november 2010 - Alle Nederlandse werknemers zien hun nettoloon stijgen in 2011. Werkgevers worden daarentegen geconfronteerd met hogere lasten door stijgende kosten voor de zorgpremie, de sectorpremie en naar verwachting de pensioenpremie.

Lees verder  |  Reageer

Ondernemer is 134 uur kwijt aan belasting

23 november 2010 - Op dit moment neemt Nederland in Europa de tiende plaats in als het gaat om het aantal belastingen, de negende plaats als het gaat om het aantal uren dat besteed wordt aan de naleving van fiscale regels en de veertiende plaats als het gaat om de Total Tax Rate.

Lees verder  |  1 reactie
Vorige  |  
73  74  ...  75