Ondernemen met de beste ondersteuning

Nieuws

Ondernemer is 134 uur kwijt aan belasting

23 november 2010 - Op dit moment neemt Nederland in Europa de tiende plaats in als het gaat om het aantal belastingen, de negende plaats als het gaat om het aantal uren dat besteed wordt aan de naleving van fiscale regels en de veertiende plaats als het gaat om de Total Tax Rate.

Gecombineerd staat Nederland hiermee net als vorig jaar op een Europese zevende plaats. Dat blijkt uit het onderzoek Paying Taxes 2011van PwC waarin de belastingdruk en fiscale systemen van 183 landen met elkaar vergeleken worden. Volgens PwC hoort Nederland in de Europese top vijf te staan. "Dat is haalbaar wanneer het aantal belastingen verminderd wordt en de uren die ondernemers kwijt zijn met het naleven van de fiscale regels omlaag gaan," aldus PwC. 

Dagenlang bezig met belasting
Een Nederlandse onderneming spendeerde vorig jaar gemiddeld 134 uur aan de naleving van fiscale regels, tegenover 164 uur het jaar ervoor. Toch kunnen ondernemers in veel West- en Noord-Europese landen het met minder tijd af, waaronder Frankrijk, Groot Brittannië, Ierland, Luxemburg, Noorwegen en Zweden. In Noorwegen is dezelfde onderneming bijvoorbeeld 87 uur kwijt aan fiscale regels. Bovendien bleef in Nederland het aantal belastingbetalingen ongewijzigd en nam de totale belastingdruk licht toe. Nederlandse bedrijven zijn gemiddeld vier werkdagen bezig met de administratieve afhandeling van vennootschapsbelasting, acht werkdagen met loonbelasting en sociale premies en bijna vijf werkdagen met btw. 

Drie stappen
Om een top vijf positie te bereiken moeten volgens PwC op drie fronten concrete stappen worden genomen: 

1. Het aantal belastingen moet omlaag
Op dit moment telt Nederland negen belastingen. Landen als Zweden, Noorwegen en Frankrijk hebben er respectievelijk twee, vier en zeven. De discussie moet worden gevoerd of het nog van deze tijd is dat belastingen worden geïnd door zowel de Belastingdienst als gemeenten en het waterschap. In Zweden kunnen ondernemers al hun belangrijke belastingen, zoals vennootschapsbelasting, loonbelasting, btw en onroerendgoedbelasting, in één enkele keer elektronisch voldoen 

2. De belastingen moeten worden vereenvoudigd
Denk bijvoorbeeld aan het - waar eenvoudig mogelijk - omlaag brengen van het aantal vrijstellingen in de btw. Uit eerder internationaal PwC onderzoek is gebleken dat landen gebaat zijn bij zo eenvoudig mogelijke btw-regels. Dit zorgt voor een grotere efficiëntie, een kleinere tijdsbesteding (een Nederlandse ondernemer besteedt per jaar 4,5 dag aan de btw) en is minder fraudegevoelig. 

3. De meest tijdrovende belastingen moeten vereenvoudigd
De loonbelasting en sociale premies. Hier is de grootste tijdswinst te halen aangezien bijna de helft van de 134 uur hieraan besteed wordt. PwC is voorstander van een uniformering van het loonbegrip, waarbij voor loonheffing en premies wordt uitgegaan van hetzelfde bedrag. Hiervoor is reeds een wetsvoorstel gedaan. Daarnaast vindt PwC dat de discussie gevoerd moet worden over het fiscaliseren van de sociale verzekeringspremies.

Doorsturen  |  1 reactie  |  Nieuwsbrief

Reacties

VDB Belastingadviseurs

10-09-2015 06:47  |  

De belofte dat de belastingaangifte makkelijker zou worden is vooralsnog niet aan de orde...

Reageren

http://
Ik wil bericht per e-mail ontvangen als er meer reacties op dit artikel verschijnen.
Als extra controle, om er zeker van te zijn dat dit een handmatige reactie is, typ onderstaande code over in het tekstveld ernaast. Is het niet te lezen? Klik hier om de
code te wijzigen.