Ondernemen met de beste ondersteuning

Nieuws

Bedrijven niet voorbereid op verduurzaming

Nieuw rapport geeft blik in de voorbereidheid op opkomende risico’s van bedrijfsbesturen

Bedrijven niet voorbereid op verduurzaming

17 januari 2023 - Terwijl de druk op bedrijven om te verduurzamen steeds groter en urgenter wordt, nemen veel bedrijfsdirecties klimaatrisico’s nog niet mee als een essentieel onderdeel in het besluitvormingsproces. Dat blijkt uit kwalitatief onderzoek van IMA® (Institute of Management Accountants) onder CFO’s en accountants in onder andere Nederland. Het onderzoek biedt inzicht in de status van risicomanagementprocessen binnen bedrijfsdirecties voor klimaatverandering en andere opkomende duurzame bedrijfsrisico’s.

Deze gedetailleerde inzichten scheppen een zorgwekkend beeld: veel bedrijfsdirecties reageren langzaam op de steeds grotere vraag om te verduurzamen.
 
Wat blijkt uit het rapport?

Het wereldwijde onderzoek is afgenomen door middel van een enquête*, waarbij deelnemers inzicht gaven in hun eigen werkwijze en het besluitvormingsproces van de directie van hun organisatie:
•              ruim een derde (37 procent) van de bedrijfsdirecties krijgt nooit rapporten waarin klimaat gerelateerde risico’s aangekaart worden;
•              bijna twee derde (63 procent) van de bedrijven heeft geen specifieke commissie binnen de directie om klimaatrisico’s te overzien;
•              bijna een derde (32 procent) van de bedrijven neemt klimaatrisico’s niet mee in zijn algemene risicoanalyse;
•              bijna twee derde (64 procent) van de bedrijven publiceert niet een specifiek duurzaamheidsrapport;
•              meer dan de helft (51 procent) van de bedrijven maakt geen gebruik van bedrijfsinformatie over duurzaamheid.
Ondanks de grote druk op bedrijven om te verduurzamen wijzen de resultaten van de enquête erop dat de meeste bedrijven traag reageren. Directies krijgen niet de nodige informatie, en financiële afdelingen worden niet voldoende gefaciliteerd in het aanleveren van deze informatie.
 
Grote uitdagingen én kansen
Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) rapporteert dat 8 op de 10 bedrijven in Nederland het afgelopen jaar maatregelen hebben genomen om hun bedrijfsvoering duurzamer te maken. Daarnaast zullen nieuwe regels zoals de Europese Corporate Sustainability Reporting Directive, die ook voor Nederland zal gelden vanaf 2024, bedrijven dwingen om veel meer over hun klimaatimpact te rapporteren. Het rapporteren en managen van deze duurzaamheidsdata – waar investeerders en beleidsmakers om vragen – is de verantwoordelijkheid van financieel managers. Echter, zowel het risicomanagement en de accountingprocessen van de financiële afdeling als de directie van bedrijven zijn hier nog niet op voorbereid.
 "Bedrijven die duurzaamheid nog niet meenemen in het besluitvormingsproces, hebben nu een grote kans," zei Brigitte de Graaff, voorzitter van IMA’s Sustainable Business Management Global Task Force. "Het identificeren van klimaatrisico’s is de eerste stap, maar nu moeten de meeste bedrijven deze risico’s ook echt gaan aanpakken en managen. Door besluitvormingsprocessen zo in te richten dat duurzaamheid vanaf het begin wordt meegenomen, kunnen bedrijven hun strategie aanscherpen en resultaten verbeteren."

 
 

Doorsturen  |  2  |  Nieuwsbrief

Reacties

Dakdekkersgids

18-01-2023 08:50  |  

Vroeg of laat zullen ze er toch aan moeten geloven. Het lijkt me slim om nu al na te denken over verduurzaming van de bedrijfsvoering dan het pas te doen als het echt nodig is.

Theo van der Zee

27-02-2023 17:54  |  

Reageren

http://
Ik wil bericht per e-mail ontvangen als er meer reacties op dit artikel verschijnen.
Als extra controle, om er zeker van te zijn dat dit een handmatige reactie is, typ onderstaande code over in het tekstveld ernaast. Is het niet te lezen? Klik hier om de
code te wijzigen.