Ondernemen met de beste ondersteuning

Nieuws

Werkvereniging daagt Staat vanwege oneerlijke verdeling coronasteun

Vooral zzp'er hard getroffen door coronacrisis

Werkvereniging daagt Staat vanwege oneerlijke verdeling coronasteun

18 juli 2022 - De Werkvereniging, de belangenbehartiger van zzp’ers en andere Modern Werkenden heeft vandaag mede namens vier zzp’ers een dagvaarding gezonden aan de Staat der Nederlanden. De Werkvereniging houdt de Staat verantwoordelijk voor het feit dat zelfstandig werkenden door de corona contactbeperkende maatregelen oneigenlijk en onevenredig zwaarder getroffen zijn dan werkenden in loondienst.

Het meest in het oog springt dat de Staat werkenden in loondienst heeft gecompenseerd op draagkrachtniveau terwijl hij zelfstandig werkenden heeft gecompenseerd tot maximaal bijstandsniveau.
 
Geen normaal risico
Roos Wouters van de Werkvereniging: "De Staat heeft zelf uitdrukkelijk erkend dat de gevolgen van de pandemie niet als normaal ondernemersrisico zijn te beschouwen. Waar de gevolgen voor burgers (werkenden in loondienst en zelfstandig werkenden) zich in gelijke mate voelen, had de Staat in gelijke mate compensatie behoren te verlenen. Door dit na te laten, heeft de Staat in de eerste plaats in strijd met het gelijkheidsbeginsel gehandeld. Het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM) is hier wat dat betreft klip en klaar over. Er is inbreuk gemaakt op respectievelijke vrijheden en rechten op eigendom, professionele status, arbeid en ondernemerschap."
 
Zzp'er hard geraakt
Dat zzp’ers hard zijn getroffen blijkt wel uit het voorbeeld dat in de dagvaarding wordt aangehaald. Een zzp’er die het eerste coronajaar bijna 66 procent achteruit is gegaan in zijn netto besteedbaar inkomen, terwijl werkenden in loondienst hun netto besteedbare inkomen gelijk hielden.
Als de rechtbank de Werkvereniging en de eisers in het gelijk stelt, heeft dit in de eerste plaats gevolgen voor toekomstig overheidsbeleid bij pandemische omstandigheden. De Staat zal zelfstandig werkenden op dezelfde voet als werkenden in loondienst moeten behandelen en dus dezelfde uitgangspunten voor compensatie van inkomen uit arbeid moeten hanteren. In de tweede plaats kunnen zelfstandigen die menen onevenredig (financieel) te zijn benadeeld, met de uitspraak in de hand, alsnog aanvullende compensatie van hun misgelopen inkomen eisen. 
Omdat de Werkvereniging zelf niet over de benodigde financiële middelen beschikt om deze rechtszaak te bekostigen, is een crowdfundingcampagne opgezet. Hiermee is binnen twee weken tijd een bedrag van bijna 30.000 euro opgehaald.
 
 

Doorsturen  |  Reageer  |  Nieuwsbrief

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Reageren

http://
Ik wil bericht per e-mail ontvangen als er meer reacties op dit artikel verschijnen.
Als extra controle, om er zeker van te zijn dat dit een handmatige reactie is, typ onderstaande code over in het tekstveld ernaast. Is het niet te lezen? Klik hier om de
code te wijzigen.