Ondernemen met de beste ondersteuning

Nieuws

Freelancers vrezen impact stijgende inflatie

Een derde heeft tarieven al verhoogd

Freelancers vrezen impact stijgende inflatie

14 juli 2022 - Hoewel bijna alle Nederlandse freelancers hun financiële spaarplannen goed op orde hebben, vreest een groot deel van hen de impact van de stijgende inflatie. Dat blijkt uit onderzoek uitgevoerd in opdracht van freelance platform Fiverr onder duizend Nederlandse freelancers. Slechts drie procent van de freelancers geeft aan geen financiële plannen te hebben voor hun pensioen. Zes procent heeft geen plan bij langdurige ziekte en arbeidsongeschiktheid of bij werkloosheid. 

"Het is opvallend hoe goed de Nederlandse freelancers op financieel vlak zijn voorbereid op het pensioen of een onverwacht ziekbed," zegt Peggy de Lange, verantwoordelijk voor de internationale expansie bij Fiverr. "Wie in loondienst werkt, bouwt doorgaans pensioen op en krijgt loon doorbetaald bij ziekte. Voor freelancers gaat een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering pas over een paar jaar in en van een pensioenregeling is überhaupt geen sprake. Freelancers moeten dit soort belangrijke zaken over het algemeen zelf regelen. Toch is hier voor de overheid nog ruimte om het groeiende aantal freelancers te helpen."
 
Tariefverhoging ter compensatie
Ondanks de getroffen financiële voorbereidingen, maakt meer dan de helft (55 procent) van de ondervraagde freelancers zich zorgen om de stijgende kosten voor levensonderhoud. Als reactie daarop heeft meer dan een derde (37 procent) van hen recentelijk zijn of haar tarieven verhoogd. Nog eens elf procent is zich op dit vlak aan het oriënteren.
"Net als bij iedere Nederlander heeft de inflatie ook bij zelfstandig ondernemers invloed op de portemonnee," zegt De Lange. "Een van de vele voordelen van het freelancebestaan is dat je relatief eenvoudig je tarieven kan corrigeren voor de inflatie. Bij iemand in loondienst gebeurt dit zelden."
De voornaamste reden om de tarieven te verhogen is in bijna dertig procent van de gevallen de stijgende kosten voor levensonderhoud. In bijna twee op de vijf (38 procent) van die gevallen is de tariefverhoging in lijn met de huidige inflatie (zo’n acht tot tien procent). Naast of in plaats van het verhogen van tarieven, kiest meer dan een kwart (26 procent) van de ondernemers ervoor om meer opdrachten aan te nemen, 22 procent zegt meer uren te gaan werken. 
 
Pensioenbeleggen populair
Bijna de helft (44 procent) van de ZZP’ers belegt zijn of haar geld op de beurs om zo een pensioen bij elkaar te sparen. De Lange: "Het hangt natuurlijk volledig af van de beleggingsstrategie hoe risicovol het beleggen van je pensioengeld is. Wel is het verstandig om goed te weten wat je doet en de risico’s te spreiden. Zo voorkom je eventuele problemen op een later moment." 
Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat het spreiden van de risico’s wel goed zit. 45 procent geeft aan voor zijn of haar pensioen een persoonlijk spaarplan te hebben, 37 procent maakt gebruik van een pensioenfonds. De Lange: "Dat dit op grote schaal gebeurt, getuigt van veel professionaliteit."
 
Arbeidsongeschiktheid en werkloos
Behalve financiële regelingen voor een toekomstig pensioen, blijkt meer dan de helft van de Nederlandse freelancers ook een spaarpot te hebben voor een eventueel langdurig ziekbed of arbeidsongeschiktheid (51 procent van de gevallen) of werkloosheid (55 procent). Verder maken zij gebruik van (collectieve) verzekeringen voor het geval zij arbeidsongeschikt raken (55 procent) en zonder werk komen te zitten (50 procent). Slechts zes procent heeft geen financiële back-up bij arbeidsongeschiktheid of werkloosheid. De Lange: "Dit percentage zie ik graag nog verder afnemen. Wel is duidelijk dat het een misvatting is dat freelancers hun financiële zaken totaal niet op orde zouden hebben." 
 

Doorsturen  |  Reageer  |  Nieuwsbrief

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Reageren

http://
Ik wil bericht per e-mail ontvangen als er meer reacties op dit artikel verschijnen.
Als extra controle, om er zeker van te zijn dat dit een handmatige reactie is, typ onderstaande code over in het tekstveld ernaast. Is het niet te lezen? Klik hier om de
code te wijzigen.