Ondernemen met de beste ondersteuning

Nieuws

Middenbedrijf verwacht verkoopprijzen te verhogen wegens stijgende inkoopprijzen en lonen

Stijgende inkoopprijzen, stijgende lonen

Middenbedrijf verwacht verkoopprijzen te verhogen wegens stijgende inkoopprijzen en lonen

15 december 2021 - Ruim driekwart (87 procent) van de Nederlandse middelgrote ondernemingen verwacht haar eigen verkoopprijzen te gaan verhogen in de komende zes maanden. Hiervoor worden als oorzaak de stijgende inkoopprijzen en loonkosten aangewezen. Dit blijkt uit een enquête door Kruger onder ondernemers, directie- en managementleden van middelgrote ondernemingen met een omzet tussen € 2,5 - € 500 miljoen, gehouden in de week van 8 november 2021.

Momenteel ondervindt meer dan de helft (60 procent) van de ondervraagde bedrijven problemen rondom de beschikbaarheid van producten en/of grondstoffen. Daarvan geeft de helft (29 procent) aan dat deze problemen de omzet en het verdienvermogen (op korte termijn) aantasten of in enkele gevallen zelfs dat dit de continuïteit van de onderneming potentieel bedreigt.
Driekwart (77 procent) van de ondervraagde ondernemingen verwacht bovendien dat deze toeleveringsproblemen de komende zes maanden blijven aanhouden of toenemen. Dit leidt tot hogere inkoopprijzen: 90 procentvan de ondervraagden verwacht het komende halfjaar meer te moeten gaan betalen voor hun producten en/of grondstoffen. Door de verstoringen in de (internationale) aanvoer- en productieketens, geeft een kwart (28 procent) aan hun inkoopstrategie te (willen) veranderen, waarbij de helft echter aangeeft dat dichter bij huis inkopen/produceren niet mogelijk is.
De toeleveringsproblematiek valt samen met een zeer krappe arbeidsmarkt (werkloosheidspercentage van 2,9 procentin oktober 2021). Van de ondervraagde ondernemingen verwacht daarom 91 procentstijgende lonen in de komende twaalf maanden. Met name binnen de dienstverlening en ICT & automatisering worden forse loonstijgingen verwacht volgend jaar.
 
Prijsstijgingen van meer dan vijf procent

Bedrijven binnen de (maak)industrie, transport & logistiek, detailhandel en de bouw, ondervinden in het bijzonder veel last van de toegenomen inkoopprijzen. Binnen de dienstensector en ICT & automatisering heeft men juist met name last van de loonstijgingen.
Als gevolg van deze ontwikkelingen verwacht 87 procentvan de ondervraagde middelgrote bedrijven haar eigen verkoopprijzen te gaan verhogen binnen het komende halfjaar. 37 procentverwacht de prijzen zelfs met meer dan vijf procentte verhogen.

Marges onder druk
"Een groot deel van het middelgrote bedrijf zal veel moeite hebben om voldoende en tijdig prijsverhogingen door te voeren," stelt Kees Lieve, partner bij Kruger. "Zij hebben immers vaak zeer grote klanten met veel inkoopmacht. Dit zal zeker gevolgen krijgen voor winstgevendheid en investeringsbereidheid."
"Nederland kent ca. 60.000 bedrijven met een omzet tussen € 2,5 - € 500 miljoen. Zij vertegenwoordigen ca. 2/3 van de werkgelegenheid en bestaan vaak al lang. Zij zullen vaak lagere marges accepteren, omdat continuïteit veelal belangrijker wordt gevonden dan aandeelhouderswaarde," zegt Guido Naafs, consultant bij Kruger. In de enquête gaf bijna de helft van de ondernemingen (44 procent) aan te verwachten dat de marges onder druk komen te staan door de stijgende kosten.
 

 

Doorsturen  |  1 reactie  |  Nieuwsbrief

Reacties

Jonathan

21-12-2021 13:22  |  

Ik snap het wel, loonstijgingen van 7-9%, stijgende energieprijzen en stijgende kosten van grondstoffen moeten ergens mee betaald worden.

Reageren

http://
Ik wil bericht per e-mail ontvangen als er meer reacties op dit artikel verschijnen.
Als extra controle, om er zeker van te zijn dat dit een handmatige reactie is, typ onderstaande code over in het tekstveld ernaast. Is het niet te lezen? Klik hier om de
code te wijzigen.