Ondernemen met de beste ondersteuning

Nieuws

Zo realiseer je een veilige omgang met gevaarlijke (vloei)stoffen in productieomgevingen

Hoog explosiegevaar bij ongunstige meng- of luchtverhoudingen

Zo realiseer je een veilige omgang met gevaarlijke (vloei)stoffen in productieomgevingen

15 november 2021 - Wanneer wordt gesproken over gevaarlijke stoffen in productieomgevingen, denkt men al gauw aan olie of vet dat vlam kan vatten of letsel in de vorm van valpartijen veroorzaakt. Het zijn vanzelfsprekend risico’s waar werkgevers hun medewerkers niet aan willen blootstellen. "Minder bekend is dat het productieproces zélf – en dan met name het afvullen – ook een groot risico vormt voor de bedrijfsveiligheid," vertelt Anton Bouwkamp van abweegtechniek.nl.

Bouwkamp: "Bij productieprocessen waarbij poederachtige producten of ethanolhoudende vloeistoffen worden afgevuld, is waakzaamheid geboden. In dergelijke omgevingen is het zeer belangrijk om voorzorgsmaatregelen te nemen ten aanzien van explosiegevoeligheid. Bij hoge ethanol/water mengverhoudingen ligt ontbrandingsgevaar op de loer wanneer de vloeistof in aanraking komt met een hittebron. Maar ook stoffen die ergens doorheen geleid worden, denk aan het afvullen van plastic granulaat of ruwe grondstoffen, vormen een gevaar vanwege de opbouw van statische energie. Potentiële ontstekingsbronnen, zoals elektronica in de productiesystemen, kunnen bij opstuivende stofdeeltjes in combinatie met ongunstige luchtverhoudingen een explosie veroorzaken, met alle gevolgen van dien."
 
Veiliger werken met ATEX
Gevaarherkenning is belangrijk, maar is slechts één kant van het verhaal, stelt Bouwkamp. "Met het beveiligen van potentiële ontstekingsbronnen, denk aan de automatische uitschakeling van weeg- en afvulelektronica bij het constateren van gevaar, is het risico op explosies tot een minimum te beperken."
Ook de constructie van de productiesystemen zelf is elementair bij dit verhaal. Bouwkamp: "Door middel van een ATEX-certificering weten productiebedrijven dat de gebruikte systemen zijn geconstrueerd om veilig in een explosiegevaarlijke te kunnen worden gebruikt, in overeenstemming met de strenge, Europese wet- en regelgeving. ATEX is verplicht voor de meeste farmabedrijven en grondstoffenverwerkers."
 
ATEX-certificering vormt harde eis
Door middel van een gevarenzone-indeling wordt aangegeven of er in werk- en productieomgevingen sprake is van een (ver)hoog(d) risico op gasexplosies (ATEX-zone 0, 1 en 2), stofexplosies (ATEX-zone 20, 21 en 22) of beiden. De cijfers 0, 1 en 2 geven aan hoe reëel de kans is dat een explosief mengsel kan ontstaan. Bouwkamp besluit: "Het geheel aan productie-, afvul- en weegapparatuur en alle onderliggende componenten dat zich binnen een ATEX-zonering bevindt, moet minimaal gecertificeerd zijn volgens diezelfde ATEX-zone."
 
 

Doorsturen  |  Reageer  |  Nieuwsbrief

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Reageren

http://
Ik wil bericht per e-mail ontvangen als er meer reacties op dit artikel verschijnen.
Als extra controle, om er zeker van te zijn dat dit een handmatige reactie is, typ onderstaande code over in het tekstveld ernaast. Is het niet te lezen? Klik hier om de
code te wijzigen.