Ondernemen met de beste ondersteuning

Nieuws

Cao-onderhandelingen komen weer op gang

Inhaalslag cao-onderhandelingen zet door

Cao-onderhandelingen komen weer op gang

22 september 2021 - Na een zeer rustige augustusmaand lijkt het er op dat in het najaar de eerder ingehaalde inhaalslag in de cao-onderhandelingen wordt voortgezet. In vrijwel alle sectoren van de economie wordt op dit ogenblik onderhandeld. In augustus werden slechts vijf nieuwe cao’s overeengekomen met een gemiddelde loonafspraak van 1,8 procent.

Dat stelt AWVN, de belangrijkste arbeidsvoorwaarden­adviseur van Nederlandse werkgevers, in haar cao-maandbericht. Tot en met augustus werden dit jaar 208 cao’s afgesloten met een gemiddelde loonafspraak van 1,9 procent. In 2021 438 cao’s zijn aan de beurt voor vernieuwing.
Augustus is altijd een erg rustige maand voor cao-onderhandelingen. Dat er veel in het vat zit, baseert AWVN vooral op de agenda’s van haar onderhandelaars. Daaruit blijkt dat bij veel bedrijven en bedrijfstakorganisaties weer onderhandelingsdata zijn ingepland. Dat zal in de loop van dit najaar tot een verdere inhaalslag leiden, voorziet de werkgeversvereniging.
De gemiddelde loonafspraak van de augustus-akkoorden past in de lijn van de afgelopen maanden. AWVN benadrukt dat de vijf afgesloten cao’s eigenlijk te weinig zijn om grote conclusies aan te verbinden.
 
 
Kerncijfers
 
 • Loonafspraken augustus gemiddeld 1,8 procent
 • Loonafspraken 2020 gemiddeld 2,3 procent
 • Loonafspraken 2021 gemiddeld 1,9 procent
 • Hoogste maandgemiddelde afgelopen jaren: 3,1 procent in december 2019
 • Laagste maandgemiddelde afgelopen jaren: 1,7 procent in november 2020
 • Aantal nieuwe cao-akkoorden in augustus 2021: 5
 • Gemiddeld aantal nieuwe cao-akkoorden in maand augustus: zeven
 • Aantal aflopende cao’s in 2021: 438 voor 4,3 miljoen werknemers
 • Aantal vernieuwde cao’s die in 2021 ingaan: 208 voor 2,5 miljoen werknemers
 • Aantal openstaande cao’s op dit moment (expiratie in 2021): 230 voor 1,8 miljoen werknemers
 • Aantal openstaande cao’s op dit moment met expiratie in 2020: 73 cao’s (400.000 werknemers)
Analyse: Grote verschillen in loonafspraken tussen sectoren
Ondanks het kleine aantal afgesloten cao’s en de schijnbare rust in  augustus is er onderhuids in een aantal sectoren sprake van opgelopen spanning en zelfs van actiedreiging. Vooral de hoge loonwensen van de vakbonden spelen hierin een rol. Zij baseren zich daarbij op de gunstige economische vooruitzichten. Werkgevers wijzen er op dat die vooruitzichten met veel (internationale) onzekerheden omgeven zijn en dat in sectoren waar het goed gaat en de onzekerheden kleiner, de loonafspraken ook het hoogst zijn. Voor de loonstijging per sector zie https://cao-kijker.awvn.nl/cao-seizoen-in-beeld/.
 

Doorsturen  |  Reageer  |  Nieuwsbrief

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Reageren

http://
Ik wil bericht per e-mail ontvangen als er meer reacties op dit artikel verschijnen.
Als extra controle, om er zeker van te zijn dat dit een handmatige reactie is, typ onderstaande code over in het tekstveld ernaast. Is het niet te lezen? Klik hier om de
code te wijzigen.