Ondernemen met de beste ondersteuning

Reacties

UWV stelt gemiddelde WGA-premie voor 2011 vast

UWV stelt dat de premie WGA nagenoeg gelijk is gebleven. Laat u geen zand in de ogen strooien. De premie stijgt met 30 %!

De rekenpremie is weliswaar nagenoeg gelijk gebleven maar de correctie factor stijgt met ruim 30 procent van 1,5 naar 2.

Theo van Dillen  |    |  13 december 2010

Onrust over mega-tuinfeest Van der Most

Kennelijke belangenverstrengeling Stentor en louche ondernemer Van der Most

Louis van Overbeek

Dagblad de Stentor is dikke maatjes met Hennie van der Most, de bekende succesondernemer met zijn wat minder bekende schaduwzijde. Hoe kwam immers dat lijk in de door hem tot pretpark omgebouwde kerncentrale van Kalkar en wie had eigenlijk het vuile werk opgeknapt bij de sloop van de enorme installaties. (Zie: http://weblogs.vpro.nl/argos/2009/04/ ).

Hoe het ook zij, Van der Most is tegenwoordig VVD-raadslid in Lochem en eigenaar van het Gorsselse landgoed De Haar en wil daar mei volgend jaar (en de jaren daarop) een tweedaags ‘megafeest’ houden, met ‘gebrul van monstertrucks, hovercrafts, kermisattracties, muziek en een dansfeest’. Dat omwonenden zich massaal verzetten tegen de verstoring van hun rust, dat het landgoed in de ‘ecologische hoofdstructuur’ is gelegen en de herrie uitgerekend plaatsvindt in het broedseizoen zal onze Bul Super worst wezen.

In zijn proletenplannen wordt Van Most systematisch gesteund door het regionale sufferdje dat bekend staat onder de naam de Stentor. Onophoudelijk publiceert dit krantje hierover namelijk positieve berichten, waarin tegenstanders worden afgeschilderd als zeurpieten. Via zijn website (waarnaar in een bericht over zijn feest de Stentor de link vermeldt) kun je al kaartjes bestellen voor het festijn waarvoor de gemeente nog niet eens een vergunning heeft verleend. De krant ging zelfs zo ver in zijn online-editie een peilinkje te houden onder de lezers uit het hele verspreidingsgebied – die dus in grote meerderheid helemaal niet rond de betreffende plek wonen - wie er vóór het feest van Van der Most was en wie tegen. De voorspelbare uitslag – meerderheid vóór – wordt nu zelfs gepresenteerd als een soort van democratische legitimatie voor het natuuronvriendelijke herriefeest. Een reactie in de vorm van de vraag of er soms sprake was van belangenverstrengeling tussen Van der Most en de Stentor werd weggecensureerd. Zoals trouwens altijd alles wat ook maar de geringste zweem van kritiek ademt jegens de macht.

Van der Most lijkt inmiddels dus te lijden aan het Berlusconi-syndroom en behalve naar economische en politieke macht (pretparken-imperium en zetel in gemeenteraad) tevens te streven naar mediamacht: niet alleen heeft hij sinds enige tijd een eigen tv-programma bij de publieke omroep en de regionale zender Graafschap TV gekocht, maar heeft hij ook de Stentor, een van de drie grote spelers op het gebied van de lokale en regionale pers, in zijn zak.

Zie ook: http://www.destentor.nl/regio/lochem/7751560/Meerderheid-voor-feestje-Van-der-Most.eceLouis van Overbeek is freelance publicist. Dit bericht is in iets andere vorm eerder verschenen op de website Indymedia.

Louis van Overbeek  |    |  11 december 2010

Checklist: Marketingplan

Bij de organisatiebeschrijving staan de externe aspecten kansen en bedreigingen; deze horen thuis bij de externe analyse
Verder zitten er in deze checklist meerdere fouten
Het is dus niet aan te bevelen van dit lijstje gebruik te maken. Er zijn betere checklijstjes te vinden

Chris  |    |  8 december 2010

Bedrijven krijgen te maken met nieuwe bedreigingen

Wat een onzin zeg.
De grootste bedreiging voor onderneming
is kortzichtheid en het zich in de luren
laten leggen door gladde verkooppraatjes van allerlei consultants. En dan bedoel ik met name IT-consultants.

Lees liever iets over de ontwikkelingen op:
www.osnews.com
of
volg de discussie op forums van:
- Ubuntu,
- Mandriva
- Fedora

Daar zitten de echte computer hackers!!!
Kun je nog wat van leren...

Internetbankieren is echt niet
zo veilig als men denkt, maar
gelukkig maken er maar heel weinig
misbruik van!!!

FL  |    |  2 december 2010

Checklist: Beoordelingsgesprek

Zowel het aspect SMART als het onderscheid tussen beoordelingsgesprekken / functioneringsgesprekken ga ik kritisch onderzoeken op het nieuwe model
''Functioneringsgesprekken met medewerkers''
Persoonlijk geef ik de voorkeur aan een transparant en verhelderend formulier.
Beide partijen kunnen dan in een ''gesprek'' tot elkaar komen!

Joop  |    |  1 december 2010

Checklist: Beoordelingsgesprek

volgens mij worden in dit artikel beoordelingsgesprekken en functioneringsgesprekken door elkaar gehaald.

test  |    |  1 december 2010

Checklist: Beoordelingsgesprek

Ik mis het aspect SMART in het beoordelen van functioneren en het bekendmaken van doelstellingen in een functie. Dit voorkomt dat er op het gevoel wordt beoordeeld. het voorkomt ook dat er ineens nieuwe aspecten naar boven komen

D.  |    |  29 november 2010

Brisk Magazine is vernieuwd. Wat vindt u ervan?

Al dit soort informatiesites beginnen steeds meer op elkaar te lijken.
Qua lay-out is het net of het allemaal uit dezelfde koker van uitgevers / webdesigners komt.
Ook is er een grote overlap aan nieuwsitems. De grote diversiteit van het aanbod geeft een versnipperring van geïnteresseerde volgers (en dus dalende content / marktwaarde).
Zou zeggen; kijk waar je op lijkt en ga samenwerking (fusie / joint venture) aan.
Doek wat labels op, schuif redacties in elkaar en kom eens met iets verfrissends.
Voeg bijvoorbeeld Sprout, Brisk en managementonline samen in een nieuw businessmodel met gebruikmaking van nieuwe media en je heb een prachtige brede basis voor opinie- en informatie content.

Willem  |    |  24 november 2010

Onrust over mega-tuinfeest Van der Most

Wanneer u dergelijke berichtgeving plaatst, wilt u dan zo vriendelijk zijn ook even de organisatie te raadplegen? Uw bericht bevat namelijk onjuistheden. De belangrijksten zijn wel dat het geen feest van de heer Van der Most is en dat het niet aan de Deventerweg plaatsvindt. Uiteraard zijn wij als organisatie bereid een toelichting te geven en u van de juiste feiten te voorzien. Vriendelijke groet, Sabrina Barmentloo

Sabrina Barmentloo  |    |  24 november 2010
Vorige  |  
...  169