Ondernemen met de beste ondersteuning

Nieuws

Dark data’ vormt risico voor verduurzaming bedrijfsleven

De opeenstapeling van dark data kan leiden tot regelgevings-, reputatie-, inlichtingen- en duurzaamheidsrisico's

Dark data’ vormt risico voor verduurzaming bedrijfsleven

14 februari 2022 - Bedrijven genereren naar schatting van dataspecialist Iron Mountain wereldwijd 2,5 exabytes aan data per dag. Van deze hoeveelheid is ongeveer 80 procent ongestructureerd, wat kan leiden tot een groot aantal onverwachte risico's op het gebied van regelgeving, reputatie en duurzaamheid.

Iron Mountain onderzocht welke factoren in overweging genomen moeten worden om de waarde van onzichtbare data beter te begrijpen en bedrijfsgroei te stimuleren door deze op de juiste manier te beheren.

Ondergewaardeerde data
Vandaag de dag bezitten bedrijven over een ongekende hoeveelheid data. Veel van deze data wordt echter gewoon op servers opgeslagen, waardoor de potentiële waarde ervan verloren gaat. Hierdoor ontstaat onzichtbare data, zogeheten ‘dark data’. Voor bedrijven biedt dark data enorm veel potentie omtrent het genereren van waarde, het vergemakkelijken van besluitvorming en het bevorderen van duurzame bedrijfsontwikkeling. Kennis en informatie leiden immers tot meer efficiëntie en, op hun beurt, tot meer winstgevendheid.
Volgens de Ellen MacArthur Foundation wordt tussen 60 procent en 72 procent van de data niet gebruikt voor analyse. Aangezien het vermogen om bruikbare inzichten uit deze data af te leiden een noodzaak voor de concurrentie is geworden, is het van belang dat organisaties zich inspannen om deze gegevens te identificeren, te beheren en te gebruiken.
Bovendien neemt, naarmate de hoeveelheid data blijft toenemen, het risico toe dat informatie geïsoleerd en gefragmenteerd raakt. Hierdoor wordt het moeilijker het te lokaliseren, te beheren, te beschermen en te gebruiken voor analyse. Anton Hijlkema, Commercieel Directeur Benelux & South Africa van Iron Mountain, "Bedrijven moeten daarom een strategische benadering van databeheer hanteren en beheerstrategieën ontwikkelen die geschikt zijn voor alle soorten data, ongeacht de oorsprong en opslagomgevingen."
 
Inzet databeheer voor een duurzamere bedrijfsvoering
Het aanpakken van dark data is een kans voor bedrijven om hun duurzaamheidsdoelstellingen te bereiken. Dark data vormt niet alleen een belasting voor de informatiebeveiliging en -governance, maar is ook verantwoordelijk voor de uitstoot van miljoenen tonnen CO2 in de atmosfeer per jaar.
Wanneer bedrijven meer zicht krijgen op hun data-omgevingen, kan dit inzicht gebruikt worden om de overgang naar een circulaire economie te meten. De sleutel daartoe is eerst een duurzamer beheer van de levenscyclus van data, vervolgens consolidatie van meerdere databases in één centraal beheerde omgeving, verkleining van de data footprint door dubbele records te elimineren en oude te archiveren en ten slotte het veilig en duurzaam buiten gebruik stellen van verouderde IT-systemen met de nadruk op hergebruik.
 
Beveiliging van data blijft een belangrijk aandachtspunt
Dark data vormen ook een bedreiging voor de veiligheid van bedrijven. Meer dan twee derde van de bedrijven beschouwt inbreuken op de privacy als een van de grootste risico's voor hun bedrijf2. Daarom is het belangrijk gevoelige data te lokaliseren, classificeren en beheren, ongeacht waar het is opgeslagen of in welk formaat.
Om de veiligheid van data te garanderen en te voldoen aan het regelgevend kader, is het belangrijk dat bedrijven hun dark data auditen. Bedrijven moeten een data mapping en catalogisering strategie toepassen om informatie op schaal te classificeren, structureren en beheren.
Daarnaast moeten bedrijven alle datamiddelen coderen. Er mogen geen onduidelijke data beschikbaar zijn voor toevallige inspectie. Ten slotte moeten bedrijven zich ervan bewust zijn dat dark data vaak gevoelige informatie bevatten die onderhevig is aan regelgeving, zoals bankrekening- of kaartnummers. Het gebrek aan zichtbaarheid van dergelijke verborgen informatie kan ertoe leiden dat bedrijven data langer bewaren dan nodig is, wat in strijd is met de wettelijke voorschriften.
 
Hoe kan de waarde van dark data worden ontsloten?
Om de kracht van dark data op een duurzame manier te benutten is het van belang dat bedrijven onaangeboorde waarde van dark data te 'ontsluiten'. Er zijn vier stappen die bedrijven kunnen zetten om hun databeheer te verduurzamen.
 
  • Identificeer bronnen van dark data
  • Creëer een strategie voor databeheer
  • Beleid inzake gegevensbeheer uitvoeren
  • Implementeer de juiste technologische systemen
Uitgebreidere informatie is te vinden in het eBook: Smart and Secure, Data Management in the Circular Economy
 

Doorsturen  |  Reageer  |  Nieuwsbrief

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Reageren

http://
Ik wil bericht per e-mail ontvangen als er meer reacties op dit artikel verschijnen.
Als extra controle, om er zeker van te zijn dat dit een handmatige reactie is, typ onderstaande code over in het tekstveld ernaast. Is het niet te lezen? Klik hier om de
code te wijzigen.