Ondernemen met de beste ondersteuning

Nieuws

Nieuwe EU promotieplannen: meer plantaardig voedsel

EU wil meer plantaardig voedsel promoten

Nieuwe EU promotieplannen: meer plantaardig voedsel

17 januari 2022 - De Europese Commissie heeft haar nieuwe werkprogramma gepubliceerd voor het promotieprogramma voor Europese landbouwproducten in 2022. Tot nu toe werd een groot deel van de subsidiepot, die tientallen miljoenen per jaar omvat, gebruikt voor reclamecampagnes om de consumptie van vlees en zuivelproducten te stimuleren.

Deze campagnes kwamen de EU al een aantal jaren op kritiek te staan van dierenwelzijns-, milieu- en gezondheidsorganisaties. Voor volgend jaar gooit de Europese Commissie het echter over een ander boeg, en stelt de verschuiving naar een meer plantaardig voedselpatroon te willen gaan promoten.

Minder vlees, meer plantaardig
Aanvragen zullen voortaan ook worden beoordeeld op het 'in lijn zijn met de doelstellingen van het Europese Beating Cancer Plan, in het bijzonder het aanmoedigen van de verschuiving naar een meer plantaardig voedselpatroon, met minder rood en verwerkt vlees en andere voedingsmiddelen die gekoppeld zijn aan kankerrisico’s (e.g. alcoholische dranken).'
ProVeg is blij met de nieuwe nadruk van het programma op minder vlees en meer plantaardig. "Voor het eerst vermeldt het werkprogramma expliciet de verschuiving naar meer plantaardige diëten, en het verminderen van de consumptie van kankerverwekkende producten, waaronder rood en bewerkt vlees. Dit is een veelbelovende stap in de goede richting," zegt Veerle Vrindts, directeur van ProVeg Nederland.
Tegelijkertijd blijft onduidelijk of het nieuwe criterium ook betekent dat de Europese Unie daadwerkelijk zal stoppen met het financieren van de promotie van rood en verwerkt vlees, of andere dierlijke producten. Vrindts: "Impliciet lijkt het werkprogramma deze mogelijkheid nog steeds toe te staan. We zullen dus volgend jaar in de praktijk moeten zien of aanvragen voor de promotie van rood of bewerkt vlees ook echt worden afgewezen. Daarnaast stelt het plan geen beperkingen aan de promotie van andere typen vlees of zuivelproducten, die ook onevenredig grote gevolgen hebben voor klimaatverandering en het verlies aan biodiversiteit."

Interne markt
ProVeg wijst er verder op dat het nieuwe plantaardige criterium zich beperkt tot promotiecampagnes die plaatsvinden binnen de Europese interne markt. "De EU financiert ook reclamecampagnes om haar landbouwproducten te promoten in landen waar ze naar exporteert. Deze campagnes zijn niet onderworpen aan dit criterium. Dit zou suggereren dat de Europese Commissie wel bezorgd is over het verminderen van het kankerrisico en de uitstoot van broeikasgassen binnen haar grenzen, maar tegelijk door wil gaan met het reclame maken voor Europees vlees en alcoholproducten buiten haar grenzen."
Vrindts: "Het blijft onlogisch dat de EU enerzijds streeft naar een verschuiving naar plantaardig eten in lijn met het Beating Cancer Plan en ambitieuze klimaatdoelen, en anderzijds overheidsgeld blijft uitgeven aan promotie van het tegenovergestelde. De Commissie kan dit echter nog verhelpen door dierlijke producten expliciet van het programma uit te sluiten, wanneer zij haar herziening van het promotiebeleid publiceert, die gepland staat voor het eerste kwartaal van 2022."
Eerder dit jaar voerde ProVeg campagne voor het stopzetten van de door de EU betaalde reclame voor vlees- en zuivelproducten. De internationale organisatie lanceerde een ‘crowdvertising-campagne’ die tegenwicht moest bieden tegen de door de EU gefinancierde campagnes. Op basis van vrijwillige donaties van EU-burgers werd een reeks billboard-advertenties in Brussel geplaatst, die de tegenstrijdigheid in het EU-beleid inzake de promotie van dierlijke producten benadrukten.
 

Doorsturen  |  Reageer  |  Nieuwsbrief

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Reageren

http://
Ik wil bericht per e-mail ontvangen als er meer reacties op dit artikel verschijnen.
Als extra controle, om er zeker van te zijn dat dit een handmatige reactie is, typ onderstaande code over in het tekstveld ernaast. Is het niet te lezen? Klik hier om de
code te wijzigen.