Ondernemen met de beste ondersteuning

Nieuws

Dit moet je weten over aansprakelijkheid bij een bedrijfsongeval

Personeel in dienst? Denk na over de aansprakelijkheid bij een ongeval

Dit moet je weten over aansprakelijkheid bij een bedrijfsongeval

8 november 2021 - Heb je een onderneming met personeel in dienst? Dan is het belangrijk om te weten dat je snel aansprakelijk gehouden kunt worden als personeel een ongeval op het werk overkomt. Maar ook in het verkeer kunnen je medewerkers gewond raken. Ook dan kun je aansprakelijk gehouden worden. En wist je dat een ongeval met een heftruck niet onder de AVB-verzekering valt?

Friso Brugman van Brugman Letselschade Advocaten vertelt meer over aansprakelijkheid bij een bedrijfsongeval en verschillende bedrijfsverzekeringen die dit risico kunnen afdekken.
 
De rechtsgrond voor aansprakelijkheid bij een bedrijfsongeval
Brugman benoemt dat de aansprakelijkheid voor werkgevers is geregeld in het Burgerlijk Wetboek (BW) en wel in artikel 7:658 BW. "Hierin is bepaalt dat een ondernemer als werkgever verplicht is om ervoor te zorgen dat de lokalen, werktuigen en gereedschappen waarin of waarmee hij de arbeid doet verrichten, op zodanige wijze ingericht zijn en moeten worden onderhouden, alsmede voor het verrichten van de arbeid zodanige maatregelen zijn getroffen en aanwijzingen verstrekt worden als redelijkerwijs nodig is om te voorkomen dat de werknemer in de uitoefening van zijn werkzaamheden schade lijdt".
Hij legt uit dat ondernemers hierdoor bepaalde verplichtingen hebben. "Denk hierbij onder andere aan voldoende schriftelijke instructies geven, ervoor zorgen dat mensen voldoende opgeleid zijn, zorgen dat de werkplek volkomen veilig is en toezicht houden op de werkzaamheden". Voldoet een ondernemer niet aan de eisen uit artikel 7:658 BW, dan is hij of zij aansprakelijk voor alle letselschade die de medewerker lijdt.
 
Werkgever is ook aansprakelijk voor fout medewerker
Je bent als ondernemer niet alleen aansprakelijk voor letselschade van je eigen medewerkers. Brugman: "Het betreft ook schade die een medewerker aan derden toebrengt. Bijvoorbeeld de serveerster die hete thee over de handen van een klant laat vallen. Houdt hier rekening mee als je een aansprakelijkheidsverzekering afsluit."
 
De WEGAM- en WEGAS-verzekering
De aansprakelijkheid voor werkgevers gaat verder dan veel ondernemers denken. Brugman: "Zo kan een ondernemer ook persoonlijk aansprakelijk gesteld worden voor letselschade veroorzaakt bij een auto-ongeval. Dit terwijl een ondernemer geen invloed op het ontstaan van dit ongeval heeft. Met een WEGAM-verzekering zijn werkgevers verzekerd tegen de schade die zijn of haar medewerkers bij een verkeersongeval met een motorrijtuig tijdens werktijd oplopen. De WEGAS-verzekering is eigenlijk hetzelfde als de WEGAM-verzekering maar van toepassing als medewerkers zich op een andere manier voortbewegen in het verkeer. Bijvoorbeeld met de fiets. Daarnaast kun je je medewerkers nog verzekeren tegen letselschade tijdens woon-werkverkeer. De WEGAM- of WEGAS-verzekering dekt deze schade namelijk niet."
 
De werkmaterieelverzekering
Een andere verzekering is volgens Brugman goed van pas kan komen is een werkmaterieelverzekering. "Deze verzekert schade aan of veroorzaakt met het werkmaterieel van ondernemers. Daarbij kan gedacht worden aan een heftruck, graafmachines, graaflaadcombinaties, mobiele kranen, vorkheftrucks, shovels, draglines, bouwkranen en tractoren."
 Hij vervolgt dat vrachtwagens en personenauto’s verplicht verzekerd zijn onder de WAM, de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorvoertuigen. "Bovengenoemde motorvoertuigen zijn dit niet en vallen daarom niet onder de WAM-verzekering. Daarnaast valt schade veroorzaakt door dit werkmaterieel ook niet onder de dekking van de standaard aansprakelijkheidsverzekering voor werkgeversaansprakelijkheid."
 
Werkgevers zijn bijna altijd aansprakelijk
Er is in het verleden veel geprocedeerd over werkgeversaansprakelijkheid en nog altijd wordt er veel geprocedeerd over de vraag of de werkgever aansprakelijk is voor de schade die een medewerker oploopt tijdens zijn of haar werk. Uit de rechtspraak (jurisprudentie) blijkt dat de zorgplicht uit het hiervoor besproken artikel 7:658 BW dermate streng is dat ondernemers als werkgever eigenlijk altijd aansprakelijk zijn voor de letselschade die een medewerker tijdens werk oploopt. Een goed verzekeringspakket tegen aansprakelijkheid is voor werkgevers daarom van groot belang.
 

Doorsturen  |  Reageer  |  Nieuwsbrief

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Reageren

http://
Ik wil bericht per e-mail ontvangen als er meer reacties op dit artikel verschijnen.
Als extra controle, om er zeker van te zijn dat dit een handmatige reactie is, typ onderstaande code over in het tekstveld ernaast. Is het niet te lezen? Klik hier om de
code te wijzigen.