Ondernemen met de beste ondersteuning

Nieuws

Dit moet u als ondernemer weten over btw

Houd uw administratie overzichtelijk en up-to-date

Dit moet u als ondernemer weten over btw

12 juli 2019 - Levert u als ondernemer in Nederland goederen of diensten? Dan bent u verplicht hierover btw in rekening te brengen bij uw klant en deze af te dragen aan de fiscus. Dit is een vorm van omzetbelasting die de overheid heft als indirecte belasting op goederen of diensten.

De Belasting over de Toegevoegde Waarde wordt doorberekend aan klanten. Om een goede marge te kunnen behalen, is het dus belangrijk als ondernemer te bepalen welke prijzen u dient te hanteren. Daniel Hulsebosch van Berekenen.nl vertelt meer over het fenomeen btw.
 
De verschillende btw-tarieven in Nederland
Hulsebosch geeft eerst wat achtergrondinformatie over de btw-tarieven in ons land. "In Europees verband is er een richtlijn opgesteld voor de btw. EU-landen hebben binnen deze richtlijn ruimte om hun eigen btw-tarieven te bepalen. In Nederland worden drie verschillende btw-tarieven gehanteerd. Het algemene btw-tarief 21 procent. Daarnaast geldt voor bepaalde producten een andere btw-tarief, namelijk negen procent. Ook zijn er producten of diensten die vallen binnen de categorie met een btw-tarief van nul procent."
Welke goederen of diensten vallen in de afzonderlijke categorieën? Hij vervolgt: "De categorie waarover geen btw afgedragen hoeft te worden betreft accijnsgoederen, visvangst en export van goederen. Er dient sinds 1 januari 2019 negen procent afgedragen te worden bij levering van voedingsmiddelen, water, agrarische goederen, geneesmiddelen en hulpmiddelen, kunst, verzamelvoorwerpen en antiek, boeken en periodieken. Het 21 procent btw-tarief geldt voor alle overige producten en diensten."
 
Goederen of diensten leveren in het buitenland
Hulsebosch ziet steeds meer ondernemers internationaal opereren. "Gaat u producten of diensten leveren in andere landen, dan zijn er wel enkele zaken om aan te denken. Bij business-to-business wordt er over het algemeen geen btw in rekening gebracht bij de zakenpartner. Bij de export van goederen wordt het nultarief toegepast. Hebt u B2B-diensten geleverd in een ander EU-land, dan wordt de btw naar de klant verlegd. Indien u goederen of diensten levert aan particulieren in het buitenland, dan brengt u -afhankelijk van het toe te passen tarief- negen of 21 procent in rekening." Hij wil hier nog iets belangrijks aan toevoegen: "U bent verplicht een factuur te leveren aan iedere zakelijke of particuliere afnemer. Kijk goed welke aanvullende eisen er zijn met betrekking tot facturering bij het leveren van goederen of diensten in het buitenland."
 
Btw aftrekken
Het goede nieuws is dat u niet alleen btw hoeft af te dragen. Omdat het belasting over de toegevoegde waarde is, kunt u ook berekende btw aftrekken. Hulsebosch: "U mag als ondernemer de btw aftrekken die aan u is doorberekend. Dit wordt ook wel aftrekken van voorbelasting genoemd. Het betreft alle btw voor diensten en goederen die u gebruikt om uw belaste omzet te behalen. De omzet waarover u nul, negen of 21 procent btw in rekening brengt bij uw klant." Hij voegt hier nog aan toe er aparte btw-regels zijn voor goederen of diensten die u gemengd zakelijk en privé gebruikt.
 
Btw-aangifte doen
De administratie bijhouden is een belangrijk onderdeel van het ondernemerschap. Hulsebosch: "Door uw administratie overzichtelijk en up-to-date te houden, hebt u er het minste werk aan. Vooral bij de terugkerende btw-aangifte. Deze wordt meestal eens per kwartaal gedaan door ondernemers zelf of hun boekhouder. Maandelijks of jaarlijks is in sommige gevallen ook mogelijk."
Hulsebosch geeft een toelichting van de belangrijkste onderdelen van de btw-aangifte: "In de btw-aangifte geeft u bijvoorbeeld op hoeveel uw omzet met nul-, hoog- of laagtarief was, en of er verrekening dient plaats te vinden in verband met import of export. Ook geeft u hier op hoeveel btw u betaald hebt. Deze voorbelasting wordt vervolgens weer van het te betalen bedrag afgetrokken. Let er op wel dat u alle facturen verwerkt die u ontvangen of verstuurd hebt binnen het desbetreffende tijdvak. Een factuur hoeft nog niet betaald te zijn, of het kan zijn dat u de btw nog niet betaald hebt." 
 

Doorsturen  |  Reageer  |  Nieuwsbrief

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Reageren

http://
Ik wil bericht per e-mail ontvangen als er meer reacties op dit artikel verschijnen.
Als extra controle, om er zeker van te zijn dat dit een handmatige reactie is, typ onderstaande code over in het tekstveld ernaast. Is het niet te lezen? Klik hier om de
code te wijzigen.