Ondernemen met de beste ondersteuning

Nieuws

Interne rekenprijs op CO2 zet bedrijven aan tot energiebesparing

26 juli 2018 - Het Klimaatplein voerde een jaar geleden een testcase met CO2-beprijzing uit bij het Nederlandse MKB. Bedrijven kregen inzicht in hun CO2-voetafdruk én in het geldbedrag dat zij zouden moeten betalen wanneer er een prijs komt op veroorzaakte broeikasgassen.

Welke energie-bespaarmaatregelen hebben deze ondernemingen inmiddels genomen naar aanleiding van deze testcase?

Belasten van CO2-uitstoot
Het financieel belasten van het broeikasgas CO2 is nodig om de klimaatdoelen van Parijs te halen. Willen we de aarde leefbaar en vruchtbaar houden voor toekomstige generaties dan moet het verbranden van fossiele brandstoffen ontmoedigd worden. Uit de testcase is gebleken dat alleen al het aandacht geven aan de eigen CO2-uitstoot en het benoemen van mogelijke bespaarmaatregelen leidt tot het nemen van daadwerkelijke actie.

Ledverlichting en elekrtisch rijden
Zo werd onder andere conventionele verlichting in magazijnen vervangen door Ledverlichting. Groene stroom uit windenergie ingekocht en met nieuw te plaatsen zonnepanelen zelf duurzame energie opgewekt. Een elektrische bedrijfswagen is aangeschaft die wordt ingezet voor bezorgingen in de regio. Per afdeling is stroomverbruik inzichtelijk gemaakt waardoor een onderneming beter in staat is om te komen tot energiebesparende maatregelen. Bekijk hier het totale overzicht van genomen CO2-reducerende maatregelen.
 

Doorsturen  |  Reageer  |  Nieuwsbrief

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Reageren

http://
Ik wil bericht per e-mail ontvangen als er meer reacties op dit artikel verschijnen.
Als extra controle, om er zeker van te zijn dat dit een handmatige reactie is, typ onderstaande code over in het tekstveld ernaast. Is het niet te lezen? Klik hier om de
code te wijzigen.