Ondernemen met de beste ondersteuning

Nieuws

Koffie op de werkvloer verhoogt efficiëntie en productiviteit

17 januari 2018 - Meer dan de helft van de Nederlanders geeft aan zich productiever te voelen na het drinken van een kop koffie. De positieve invloed zou echter groter zijn bij jongeren dan bij ouderen, alhoewel de groep veertigjarigen een belangrijke uitzondering vormen.

Dat blijkt althans uit een onderzoek dat Kaldi liet uitvoeren bij 1.400 Nederlanders. Niet geheel verwonderlijk dat een koffieautomaat weelderig tooit in ieder kantoor?

Koffie en productiviteit
1.400 Nederlanders kregen de vraag of zij menen dat koffie een invloed heeft op hun productiviteit. 57 procent van hen gaf hierbij een positief antwoord, terwijl 42 procent aangaf geen noemenswaardig verschil op te merken. Slechts twee respondenten gaven expliciet aan dat koffie een negatieve invloed heeft op hun productiviteit.
Bijzonder is het feit dat de verschillen per leeftijdscategorie enorm zijn. "Bij de ondervraagden tot 20 jaar zegt iedereen productiever te worden van een kop koffie. In de leeftijdscategorie twintig tot 30 jaar zegt maar liefst 67 procent een boost te ervaren na het drinken van een kop koffi,"weet het onderzoek te vertellen. De dalende tendens moet wel gerelativeerd worden: in de leeftijdscategorieën 40 tot 50 jaar en 60+ is een lichte stijging waar te nemen. De tendens is en blijft er echter één in dalende lijn. "Het lijkt erop dat de invloed en productiviteit afneemt naarmate mensen ouder worden. Echter kunnen hier ook andere factoren van invloed zijn, zoals de perceptie en de mate van bewustwording."

Ontspannen gevoel primeert
Meer dan 70 procent van de ondervraagden geeft aan een ontspannen gevoel te ervaren na het drinken van een kop koffie. Vervolmaking, Even een moment voor mijzelf en een genietmomentje zijn de andere meest gehoorde uitspraken onder de deelnemers. Het mag niet verbazen dat de klassieke koffiepauze steeds meer plaats gemaakt heeft voor het kort keuvelen aan de automaat. In een eerder artikel werd ook reeds aangegeven dat de koffiecorner een aanzet vormt voor flirten op het werk. Koffie, het doet duidelijk wat.

Verschillen per sector
Lang niet in iedere sector zijn de reacties even positief. Vooral in financiële instellingen en in het onderwijs geeft men aan een productiviteitsboost te ervaren na het drinken van een kopje koffie (respectievelijk 75 procent en 68 procent). De exacte oorzaken van deze verschillen werden niet onderzocht. Wel is duidelijk dat bedrijven zoals Douwe Egberts en Goedkopekoffiebekers.nl al langer inzetten op deze sectoren. Naar alle waarschijnlijkheid hebben ook zij al talloze onderzoeken laten uitvoeren.

Representativiteit en foutenmarge
Het onderzoek werd gevoerd bij 1.400 respondenten. De totale populatie is de werkzame beroepsbevolking. Op basis van cijfers van het CBS wordt de werkzame beroepsbevolking geschat op 8,3 miljoen. Op basis van een betrouwbaarheidsniveau van 95 procent wordt de foutenmarge geschat op 2,62 procent. Per sector kan de foutenmarge echter andere afwijkingen vertonen.

In lijn met andere onderzoeken
Het onderzoek brengt geen wereldschokkende cijfers ten tonele. Meer zelfs: rekening houdend met de foutenmarge liggen ze geheel in de lijn der verwachtingen. Een eerder onderzoek van Ruigrok klokte bijvoorbeeld af op 58 procent respondenten die met koffie extra plezier ervaren in hun werk. Ook een onderzoek van Nescafé gaf reeds gelijkaardige cijfers aan, maar benadrukte wel het belang van kwalitatieve koffie om het effect te maximaliseren. Een ander onderzoek van Dutch Network Group gaf dan weer een negatieve correlatie aan tussen het aantal werknemers, de kwaliteit van de koffie en de productiviteit boost. "Dat is natuurlijk interessante informatie voor het bedrijfsleven, want dit is de reden om goede koffie op de werkvloer te hebben," repliceert Kaldi nog snel. Maar dat het laatste woord over koffie nog niet geschreven is, dat mag alvast duidelijk zijn.
 

Doorsturen  |  Reageer  |  Nieuwsbrief

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Reageren

http://
Ik wil bericht per e-mail ontvangen als er meer reacties op dit artikel verschijnen.
Als extra controle, om er zeker van te zijn dat dit een handmatige reactie is, typ onderstaande code over in het tekstveld ernaast. Is het niet te lezen? Klik hier om de
code te wijzigen.