Ondernemen met de beste ondersteuning

Nieuws

Sociaal vangnet 800. 000 zzp'ers binnen bereik

7 december 2016 - Iedere zzp'er zou voortaan verplicht een basisverzekering moeten afsluiten voor het geval van ziekte of arbeidsongeschiktheid. Deze verzekering moet zonder intredekeuring en aan  alle zzp'ers worden aangeboden door verzekeraars.

Dit stelt Acture  die berekend heeft  dat een dergelijke verzekering kan worden aangeboden vanaf €100 per maand. Vanuit politiek Den Haag wordt met belangstelling gekeken naar dit voorstel omdat het een doorn in het oog is dat op dit moment van de 800 duizend zzp'ers met een hoofdinkomen uit ondernemerschap slechts een vijfde premie betaalt voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering (aov).
 
Ongewenste situatie
Maudie Derks, algemeen directeur van Acture: "Het zijn vooral de zzp'ers  met een hoger inkomen die een AOV afsluiten. Maar ruim 80 procent van de zzp'ers heeft dus niets. Deze zzp'ers die ziek worden en die geen verzekering hebben afgesloten komen bij ziekte nu in de bijstand. Dat is een ongewenste situatie. Je wilt deze terugval in inkomen voorkomen en je wilt dus ook dat de zzp'er daar maatregelen voor treft. Alleen is een AOV over het algemeen een forse kostenpost die maar beperkt aftrek vindt. Vandaar dat wij voor een verplicht stelsel zijn met een minimumverzekering om de terugval in inkomen te stoppen en om het beroep, wat anders op de samenleving wordt gedaan te beperken."
 
Breed gedragen belangstelling
Zij vervolgt: "De afgelopen maanden hebben we met alle politieke partijen ons idee besproken. De reacties zijn veelbelovend. Verzekeraars zien het ook wel zitten maar vinden een verzekeringsplicht wel voorwaarde willen zij een product aanbieden zonder intredekeuring. En ook ZZP Nederland is voor een oplossing/alternatief naast de AOV. Zij zijn het er mee eens dat er een sociaal vangnet moet komen voor de steeds nog stijgende groep van zzp'ers. Wat ons betreft zijn nu deze partijen aan zet om tot een daadwerkelijke oplossing komen. Dat kost tijd. Maar het is mogelijk en wij denken daarin graag mee."
 
De vijf kernpunten uit het zzp voorstel van Acture:
   

 
 
 • De basisverzekering verleent in de eerste twee jaar dekking op het niveau van het minimumloon. Dit komt overeen met de periode waarin een werknemer in het nieuwe stelsel recht heeft op loondoorbetaling.
 • Vanaf het derde ziekte jaar is de dekking 70 procent van het minimumloon. De uitkeringen lopen maximaal door tot aan de pensioengerechtigde leeftijd.
 • Bij melding van arbeidsongeschiktheid geldt een eigenrisicotermijn van zes weken. De uitkeringen gaan lopen nadat een bedrijfsarts in een eerste keuring de arbeidsongeschiktheid heeft beoordeeld (toetsing gelijk aan de Wet verbetering poortwachter).
 • De verzekering werkt met een nominale premie, analoog aan de ziektekostenverzekering. Premie-indicatie: circa 100 euro per maand, op basis van data-analyse van Acture
 • Begeleiding, keuring en sanctionering van de verzekerde zijn op dezelfde leest geschoeid als bij uitvoering van de Ziektewet. Bij melding van arbeidsongeschiktheid betaalt de zzp'er eenmalig een bijdrage van 100 euro om de begeleidingskosten te dekken.
 • Doorsturen  |  Reageer  |  Nieuwsbrief

  Reacties

  Er zijn nog geen reacties.

  Reageren

  http://
  Ik wil bericht per e-mail ontvangen als er meer reacties op dit artikel verschijnen.
  Als extra controle, om er zeker van te zijn dat dit een handmatige reactie is, typ onderstaande code over in het tekstveld ernaast. Is het niet te lezen? Klik hier om de
  code te wijzigen.