Ondernemen met de beste ondersteuning

Nieuws

Prosecco bij de kapper: overtreding van de Drank- en Horecawet?

13 juni 2016 - Op 5 juli aanstaande behandelt de rechtbank Den Haag een door de Koninklijke SlijtersUnie aangespannen kort geding tegen de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), waarin gevorderd wordt dat de VNG burgemeesters oproept om met onmiddellijke ingang te stoppen met de door rechter en bestuur verboden 'pilot mengvormen winkel/horeca'.

In de door de VNG geïnitieerde pilot worden ondernemers door burgemeesters gevraagd de Drank- en Horecawet (DHW) te overtreden. Burgemeesters willen verboden mengfuncties toestaan door deze te inventariseren en te onderzoeken onder welke voorwaarden zij uitvoerbaar en handhaafbaar zijn. De pilot maakt het mogelijk wijn te kopen bij de boekhandel of een prosecco te drinken bij de kapper.

Niet toegestaan
De rechtbank Overijssel heeft onlangs bepaald dat wijnverkoop in een boekhandel niet is toegestaan. Daarbij is uitdrukkelijk overwogen dat de DHW geen ruimte biedt voor experimenten in het kader van een pilot. Ook staatsecretaris Van Rijn heeft de VNG hier meerdere malen op gewezen.
De VNG noch de deelnemende gemeenten willen gehoor geven aan de oproep van de SlijtersUnie om de piot te staken. De branche organisatie voor slijters heeft eerder al strafrechtelijk aangifte gedaan tegen de VNG voor het opzettelijk uitlokken van strafbare feiten. Die aangifte is nog in behandeling.

Risico op schade
Voorzitter van de SlijtersUnie, Ron Andes: "Het gaat in deze niet alleen om de schade die slijters lijden door de pilot, maar in veel belangrijkere mate, om het risico op schade bij het publiek. Daarbij kan dan in het bijzonder gedacht worden aan kwetsbare groepen, alcoholafhankelijken en jeugdigen.
De pilot creëert juist die risico's die de DHW probeert in te dammen. De DHW probeert zoveel mogelijk impulsaankopen van alcohol te voorkomen. Uitbreiding van het aantal verstrekkingspunten verdraagt zich niet met het gegeven dat op de huidige verstrekkingslocaties naleving van de wet - bijvoorbeeld op het gebied van de naleving van de alcoholleeftijd - al tekort schiet, en dat er ernstig rekening mee moet worden gehouden, dat dit bij uitbreiding alleen maar slechter zal worden.
Iedere dag dat de pilot voortduurt worden consumenten, jong en oud, blootgesteld aan productconfrontatie buiten de in DHW aangewezen situaties, hetgeen leidt tot een direct risico voor de volksgezondheid. Dat risico - ieder slachtoffer is er één teveel - brengt naar de mening van de SlijtersUnie uit de aard van het probleem met zich mee dat onverwijlde spoed vereist is bij handhaving en beëindiging van de gewraakte situatie."

Doorsturen  |  Reageer  |  Nieuwsbrief

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Reageren

http://
Ik wil bericht per e-mail ontvangen als er meer reacties op dit artikel verschijnen.
Als extra controle, om er zeker van te zijn dat dit een handmatige reactie is, typ onderstaande code over in het tekstveld ernaast. Is het niet te lezen? Klik hier om de
code te wijzigen.