Ondernemen met de beste ondersteuning

Nieuws

Aanhoudende interesse in Nederlands vastgoed

1 december 2015 - De vooraf voorspelde beleggingspiek van 2015 op de Nederlandse vastgoedmarkt door JLL lijkt waarheid te worden. Medio november registreerde JLL al 8,3 miljard euro aan beleggingstransacties.

Met nog enkele grote portefeuilleverkopen in het verschiet kom het recordjaar 2007 in zicht. Dré van Leeuwen, Head of Capital Markets  bij JLL Nederland: "2015 is een uitzonderlijk jaar. De Nederlandse vastgoedmarkt profiteert van het verdere herstel van de algehele economie. Op de beleggingsmarkt zagen we al enige tijd toenemende volumes en stijgende prijsniveaus, waardoor 2015 het record van 2007 lijkt te gaan evenaren. Echter, we kunnen wel wezenlijke verschillen met het recordjaar 2007 aanwijzen. In 2007 had meer dan 60 procent van het beleggingsvolume betrekking op kantorenvastgoed, voor 2015 zal dit net boven de 30 procent liggen. Er is een grotere diversiteit aan transacties en het beleggingsvolume is meer gelijk verdeeld over de sectoren. Ook zien we dat anno 2015 de financieringsratio’s substantieel onder het niveau van 2007 liggen wat de vastgoedmarkt minder kwetsbaar maakt voor eventuele externe risico’s zoals renteschommelingen."

Beleggersonderzoek JLL
Uit het 24ste beleggersonderzoek van JLL blijkt dat de ondervraagde beleggers zeer positief zijn over de Nederlandse vastgoedmarkt. De komende twee jaar beogen de beleggers voor bijna  2,5 miljard aan vastgoed te verkopen, terwijl zij voor 10,8 miljard aan nieuw vastgoed willen acquireren. Hierdoor wordt een groei van de portefeuille verwacht van twintig procent naar circa 49,5 miljard aan het einde van 2017. Tevens geven zij aan dat de risicobereidheid in diverse sectoren verder toeneemt. De resultaten van dit onderzoek presenteerde JLL vanavond tijdens de eerste editie van Realwise in de Hermitage te Amsterdam.

Dré van Leeuwen, Head of Capital Markets  bij JLL Nederland, zegt over het onderzoek: "JLL zet echter vraagtekens bij het feit of de groeidoelstelling van de ondervraagde beleggers haalbaar is. In de huidige markt is er een tekort ontstaan aan core- en core-plus beleggingsproduct. Dit heeft mogelijk tot gevolg dat de ondervraagde beleggers hun beleggingsdoelstellingen voor dat type beleggingsproduct moeten bijstellen."
Van Leeuwen voegt hier aan toe: "Vanwege het tekort aan core en core-plus beleggingsproduct en de aanhoudende interesse ondersteunt JLL de visie op verdere yield compressie. Ook zien we dat de gebruikersmarkten herstel vertonen wat op termijn zal leiden tot huurgroei."

Actiever op vastgoedmarkt
In 2016 zullen institutionele nationale en internationale beleggers en beursgenoteerde vastgoedbedrijven langzaam terugkeren, ofwel actiever aanwezig zijn op de Nederlandse vastgoedmarkt. Deze geschetste ontwikkelingen zullen zich in ieder van de vastgoedsectoren voor doen. Echter, binnen iedere sector gaan deze ontwikkelingen zich in een ander tempo laten zien en zijn er andere aspecten die van invloed zijn. In het Dutch Capital Markets Outlook rapport geeft JLL zijn visie op de belangrijkste ontwikkelingen voor 2016 voor ieder van de vier traditionele vastgoedsectoren.

Doorsturen  |  4  |  Nieuwsbrief

Reacties

Johan

20-06-2017 12:39  |  

Bedrijvencentrum Kor...

17-05-2021 11:39  |  

Hoewel banken de afgelopen jaren strenge regels voor de financiering hebben gehanteerd, is beleggen in vastgoed nog steeds een goed alternatief voor sparen of aandelen. En de drempel is helemaal niet zo hoog als veel particulieren denken.

Sam

6-05-2021 14:02  |  

Begrijpelijk dat het Nederlandse vastgoed weer in trek is. De prijzen zijn hard gedaald en dus goedkoop. Ook staan de aandelen lager dan een paar jaar geleden.

Berekensite

19-06-2021 13:33  |  

Met de huidige lage rente en een tekort aan woningen en bedrijfspanden kan het niet anders dan dat de populariteit van Nederlands vastgoed verder toeneemt. Winkelvastgoed blijf momenteel lastig, maar een jaar na de lockdowns verwacht ik hier ook weinig leegstand meer.

Reageren

http://
Ik wil bericht per e-mail ontvangen als er meer reacties op dit artikel verschijnen.
Als extra controle, om er zeker van te zijn dat dit een handmatige reactie is, typ onderstaande code over in het tekstveld ernaast. Is het niet te lezen? Klik hier om de
code te wijzigen.