Ondernemen met de beste ondersteuning

Nieuws

Deurwaarder succesvoller met wisselende toonzetting

22 mei 2015 - Deurwaarders die de toon van hun oproep afstemmen op de situatie van de debiteur, krijgen openstaande rekeningen eerder betaald.

Een vriendelijke oproep is het effectiefst bij de eerste sommatie; een dringende toon werkt beter bij de overhandiging (betekening) van een uitspraak van de rechter. Debiteuren zoeken ook eerder hulp als de toon juist is. Ze nemen dan significant eerder contact op met het deurwaarders- en incassobureau om alsnog tot een betaaloplossing te komen.
Dat blijkt uit onderzoek van deurwaarders- en incassobureau Incassade en de Rijksuniversiteit Groningen (RUG), als vervolg op het onderzoek Message Framing. Daaruit bleek al dat een eerste aanmaning effectiever is als de toon vriendelijk is.

Focus op oplossing of sanctie
In het nieuwe onderzoek, waarin de toon van de boodschap in verschillende fases werd onderzocht, stuurde Incassade debiteuren een zogenaamde motivatiekaart met een positieve boodschap (winst-motivatiekaart) of een negatieve (verlies-motivatiekaart); de controlegroep ontving geen kaart. De winst-motivatiekaart schetste het uitzicht op de situatie waarbij het betaalprobleem zou zijn opgelost. De verlies-motivatiekaart hield de debiteur de consequenties van wanbetaling voor. Incassade varieerde ook de wijze van bezorging van de kaart: debiteuren kregen hem per post toegestuurd óf persoonlijk door de deurwaarder overhandigd.
Bij de eerste sommatie steeg het aantal debiteuren dat met Incassade contact opnam met tien procent nadat zij een winst-motivatiekaart hadden ontvangen; het aantal betalingen steeg met 28 procent. Bij de verlies-motivatiekaart was dat respectievelijk drie procent en 22 procent.
Bij debiteuren die van de deurwaarder een uitspraak van de rechter ontvingen, bleek een dringende toon het effectiefst. Daar leidde de winstkaart zelfs tot slechtere resultaten dan in de groep die geen kaart ontving. Persoonlijke overhandiging van de kaart door de deurwaarder bleek het meest effectief.

Juiste toon maakt het verschil
"Dit onderzoek laat zien dat een positieve boodschap niet altijd het effectiefst is in de communicatie naar debiteuren," stelt Paul Otter, Algemeen Directeur van Incassade. "One size doesn’t fit all; als de tijd voor een betaling begint te dringen, mag de toon ook dringender. Bijvoorbeeld door de sancties heel concreet te benoemen." Otter benadrukt dat een respectvolle benadering wel altijd het uitgangspunt moet blijven. Psychologisch onderzoek laat zien dat een negatievere boodschap alleen aankomt als er een positief, ‘zachter’ bericht aan voorafgaat én volgt. "Oplossingsgericht, respectvol communiceren blijft onze norm in al onze communicatie. Alleen als de situatie er echt om vraagt, kiezen we voor een strengere toon."

Doorsturen  |  Reageer  |  Nieuwsbrief

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Reageren

http://
Ik wil bericht per e-mail ontvangen als er meer reacties op dit artikel verschijnen.
Als extra controle, om er zeker van te zijn dat dit een handmatige reactie is, typ onderstaande code over in het tekstveld ernaast. Is het niet te lezen? Klik hier om de
code te wijzigen.