Ondernemen met de beste ondersteuning

Nieuws

Positiever beeld schoonmaakbranche

9 januari 2014 - OSB (de brancheorganisatie van de professionele schoonmaak- en glazenwassersbedrijven) is blij om te zien dat uit verschillende onderzoeken van de laatste tijd blijkt dat het schoonmaakvak een positiever beeld krijgt in Nederland.

Zo scoort de schoonmaker samen met verpleegsters hoog als het gaat om waardering van de Nederlandse bevolking. OSB is niet verbaasd dat het beeld van de schoonmaakbranche positief verbetert. De invoering en communicatie rond de branche met de Code Verantwoordelijk Marktgedrag en het OSB-Keurmerk heeft daar duidelijk een bijdrage aan geleverd. Ook neemt de professionaliteit van de schoonmaakondernemers en schoonmakers toe door aanzienlijke investeringen in opleidingen van management en medewerkers en goede arbeidsvoorwaarden.

Positieve waardering
Voorzitter OSB Hans Simons: "We mogen trots zijn als je ziet dat onze schoonmaakondernemers en schoonmakers meer waardering krijgen. In een branche waar toch zo'n 80 procent parttime werkt is de gedrevenheid en passie waarmee iedereen zijn werk doet groot. Daar investeren we met zijn allen ook flink in. Zelfs in de huidige moeilijke economische omstandigheden. Het resultaat mag er zijn en geeft vertrouwen om door te blijven gaan op de ingeslagen weg. Samen voor een schone zaak."

Maatschappelijk belang
De schoonmaak levert een dienst van groot maatschappelijk belang. Schone werkplekken werken prettiger, houden gezond en verhogen de arbeidsproductiviteit. Blinkende bedrijfsruimtes zijn visitekaartjes voor klanten en medewerkers. Schone ruimtes worden als veilig ervaren en leiden tot minder vandalisme of agressie. En juist bij kwetsbare groepen en besmettelijke waren is hygiëne van vitaal belang. De schoonmaak zorgt daar allemaal voor.

Jonge bedrijfstak en grote werkgever
De schoonmaakbranche is een betrekkelijk jonge branche. Toch behoort ze met zo'n 150.000 (vooral parttime) medewerkers tot de grote werkgevers van Nederland. Met ruim 11.000 aanbieders genereert zij op jaarbasis een bruto omzet van ruim vier miljard euro. Daarmee is zij goed voor een procent van het Bruto Nationaal Product. De huidige economische crisis drukt op dit moment ook zwaar op de schoonmaakbranche. Er is sprake van krimp in de markt en de marges staan onder druk.

Schoonmaakbranche is een mensenbranche
De schoonmaak is één van de meest arbeidsintensieve bedrijfstakken in Nederland. Tweederde van de bedrijfslasten zijn directe personeelskosten. In de schoonmaakbranche staat dan ook de mens centraal. In de branche werkt ruim 80 procent van de mensen parttime. Een groot deel daarvan heeft een vast contract. Er werken meer vrouwen in de schoonmaak dan mannen. Bijna de helft van de schoonmakers is van niet-Nederlandse afkomst. De meesten hebben basisonderwijs of VMBO als opleiding. Ruim de helft is tussen de 25 en 45 jaar en ongeveer tien procent is aangesloten bij een vakbond.

Samen voor een schone zaak
Om te zorgen voor ruimte en waardering voor vakmanschap en professionaliteit en eerlijke concurrentie op een gelijk speelveld heeft OSB de afgelopen jaren baanbrekende initiatieven genomen. Als eerste met de introductie van de Code Verantwoordelijk Marktgedrag in 2011 en begin vorig jaar met de introductie van het OSB-Keurmerk.

Goed werk met faire arbeidsvoorwaarden
In de schoonmaak is het goed werken. Aangezien in de branche de mens centraal staat, wordt veel aandacht besteed aan goede en gezonde arbeidsvoorwaarden. Vergeleken met andere sectoren waar mensen veel parttime werken met een vergelijkbaar opleidingsniveau, biedt de schoonmaak gunstige arbeidsvoorwaarden.

Relatief hoog uurloon
Het niveau van het uurloon ligt relatief hoog. Werknemers krijgen aan het eind van het jaar een eindejaarsuitkering (1,6 procent) en bouwen pensioen op in een eigen bedrijfstakpensioenfonds. Ondanks de crisisjaren, krapte in de markt en druk op de marges heeft in de schoonmaakbranche vanaf 2010 een loonsverhoging plaatsgevonden van zo'n 6,75 procent.
Dit betekent dat een schoonmaker die fulltime werkt, elke vier weken een nettosalaris heeft van bijna 1.300 euro. Dit is exclusief eventuele werkgever gerelateerde inhoudingen zoals bijvoorbeeld een personeelsvereniging, eindejaarsuitkering en evt. toeslagen waar een beroep op kan worden gedaan. Een voorman of -vrouw in een vergelijkbare situatie houdt elke vier weken een nettosalaris over van bijna 1.400 euro

Doorsturen  |  Reageer  |  Nieuwsbrief

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Reageren

http://
Ik wil bericht per e-mail ontvangen als er meer reacties op dit artikel verschijnen.
Als extra controle, om er zeker van te zijn dat dit een handmatige reactie is, typ onderstaande code over in het tekstveld ernaast. Is het niet te lezen? Klik hier om de
code te wijzigen.