Ondernemen met de beste ondersteuning

Nieuws

MKB teert op eigen vermogen

22 juli 2013 - De economische crisis dwingt bedrijven om financieel minder kwetsbaar te worden. Voor het MKB is het belangrijk om dit jaar en volgend jaar een toename van het eigen vermogen te realiseren. Bovendien zijn banken terughoudender in het verstrekken van vreemd vermogen.

Groei van eigen vermogen kan gerealiseerd worden door verbetering van winst, waardoor ondernemers scherp letten op kostenbeheersing. Ter verbetering van de vermogenspositie wordt bovendien een groter deel van de winst ingehouden. Dit blijkt uit onderzoek van Panteia/EIM naar de huidige financieringsstructuur van het MKB.

Bescheiden herstel rentabiliteit MKB in 2014
De jaren 2013 en 2014 staan in het teken van respectievelijk de nasleep van twee jaren krimp en een bescheiden herstel. Het verwachte herstel dat in 2014 zal optreden, wordt hoofdzakelijk voortgestuwd door een aantrekkende uitvoer. De binnenlandse consumptie wordt nog gedrukt door achterblijvende looninkomsten, door de problemen op de woningmarkt, een gebrekkig consumentenvertrouwen en een restrictief uitgavenbeleid van de overheid. De rentabiliteit van het MKB zakt in 2013 iets weg (8,8 procent), maar trekt weer aan in het daaropvolgende jaar (10,6 procent). Het bescheiden herstel wordt vooral gedragen door de industriële sectoren die profiteren van hun sterke internationale verwevenheid. Tegen deze achtergrond weten zowel het MKB als het grootbedrijf een bescheiden groei van de bezittingen te realiseren. Toename van het eigen vermogen is vooral een gevolg van winstinhouding. Financiering met eigen vermogen wordt steeds meer een noodzaak voor het MKB, doordat financiering met vreemd vermogen steeds moeilijker wordt. Vooral banken zijn terughoudender zijn met het verstrekken van vreemd vermogen aan het MKB.

Doorsturen  |  1 reactie  |  Nieuwsbrief

Reacties

Sam

20-07-2021 12:44  |  

Begrijpelijk dat ondernemers minder kwetsbaar willen worden op financieel gebied. Als daar namelijk problemen ontstaan, kan de continuiteit van de onderneming in gevaar komen. Daarom is het verstandig voor ondernemers om geld opzij te zetten voor in de toekomst.

Reageren

http://
Ik wil bericht per e-mail ontvangen als er meer reacties op dit artikel verschijnen.
Als extra controle, om er zeker van te zijn dat dit een handmatige reactie is, typ onderstaande code over in het tekstveld ernaast. Is het niet te lezen? Klik hier om de
code te wijzigen.