Ondernemen met de beste ondersteuning

Nieuws

ZZP: Zelfstandigenaftrek onder vuur

10 augustus 2012 - Het Centraal Planbureau (CPB) neemt in een recente publicatie de Zelfstandigenaftrek onder vuur. Door de MKB winstvrijstelling en de Zelfstandigenaftrek betalen zelfstandigen minder belasting dan werknemers. De huidige Zelfstandigenaftrek moet eraan geloven als het aan het CPB ligt.

De VZZP herinnert in dit verband aan een actueel onderzoek van Panteia/EIM waaruit blijkt, dat onder zzp’ers meer voorstanders dan tegenstanders zijn van hantering van een omzetcriterium om de hoogte van de zelfstandigenaftrek te bepalen. 

Omzetcriterium
Momenteel heeft een zelfstandige recht op zelfstandigenaftrek wanneer deze minimaal 1.225 uur per jaar aan de onderneming besteedt. De Tweede Kamer heeft een motie aangenomen om alternatieven voor het urencriterium te bekijken. Daarin is voorgesteld om dit criterium te vervangen door bv. een omzetcriterium met een glijdende schaal. De VZZP steunt die opvatting. Men zou bij een omzet van meer dan 10.000 eurp  per jaar recht hebben op 100 procent zelfstandigenaftrek en bij een omzet van minder dan 10.000 euro naar rato. 

Zelfstandigen beter af?

Van een verdiende euro houden zzp’ers vijftien tot 25 cent meer over dan werknemers.
Is dit op economische gronden te rechtvaardigen? Ja en nee, aldus het CPB. Ja, want de MKB winstvrijstelling moedigt zelfstandigen aan om meer winst te maken (focus op ondernemerschap). En nee want een aantal mensen kiest voor zelfstandigheid vanweg de fiscale voordelen en niet zozeer omdat het ondernemerschap hen beter afgaat dan werken in loondienst. Dit is volgens de VZZP strijdig met ander recent onderzoek van Panteia/EIM. Daaruit is gebleken dat zzp’ers in algemene zin over een ondernemende houding beschikken. Op de meetpunten innovativiteit, risicobereidheid en pro-activiteit scoren zij bovengemiddeld.

Doorsturen  |  Reageer  |  Nieuwsbrief

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Reageren

http://
Ik wil bericht per e-mail ontvangen als er meer reacties op dit artikel verschijnen.
Als extra controle, om er zeker van te zijn dat dit een handmatige reactie is, typ onderstaande code over in het tekstveld ernaast. Is het niet te lezen? Klik hier om de
code te wijzigen.