Ondernemen met de beste ondersteuning

Nieuws

'Meer vertrouwen en vrouwen in de bouw'

21 mei 2012 - "Wantrouwen is de motor van faalkosten in de bouw. Gebrek aan onderling vertrouwen tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers leidt tot verspilling van tijd, geld en energie en gaat ten koste van de kwaliteit." Dat zei minister Melanie Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu op de manifestatie 'Makkers in de bouw'.

Ze voegde er aan toe dat meer vrouwen in de bouw goed zou zijn om de vereiste cultuurverandering voor elkaar te krijgen. Dat bezorgde haar ter plekke een knalroze bouwhelm. 

Faalkosten
Ramingen van faalkosten in de bouw lopen uiteen van tien tot wel 25 procent van de totale omzet wat neer komt op het gigantische bedrag van zes tot vijftien miljard euro per jaar. Schultz van Haegen vindt dat opdrachtgevers en opdrachtnemers samen aan de slag moeten om die kosten terug te dringen en er voor te zorgen dat dat geld beter besteed kan worden. Daartoe wil ze dat de overheid als opdrachtgever goed gedrag van opdrachtnemers gaat belonen, onder meer door hun kans op vervolgopdrachten te vergroten. In ruil verwacht ze van opdrachtnemers meer ondernemerschap, proactiviteit en innovatie. Opdrachtnemers zullen zich onderling meer van elkaar moeten gaan onderscheiden zodat er voor opdrachtgevers meer te kiezen valt dan op de laagste prijs. In haar pleidooi voor grotere diversiteit en onderling vertrouwen benadrukte ze dat juist vrouwen in de bouw daaraan kunnen bijdragen. Verscheidenheid in invalshoeken komt de kwaliteit van de besluitvorming ten goede en diversiteit in eigenschappen kan de projectcultuur aanzienlijk verbeteren. 

Bouwen aan vertrouwen
De Stichting Makkers in de Bouw wil bouwen aan vertrouwen en zet zich in voor een cultuurverandering van rakkers- naar makkersgedrag in de bouw. De praktijk leert dat traditioneel harde methoden voor het beheersen van tijd, kosten en kwaliteit dikwijls veel zachter zijn dan gedacht en dat met 'zachte' samenwerkingsvaardigheden juist veel hardere resultaten geboekt kunnen worden.

Doorsturen  |  2  |  Nieuwsbrief

Reacties

Henk

27-04-2021 12:35  |  

Zes tot vijftien miljard euro per jaar aan faalkosten is geen klein bedrag. Ik sluit me dan ook helemaal aan bij de oproep van de minister dat opdrachtgever en opdrachtnemer samen moeten kijken hoe ze deze faalkosten omlaag kunnen brengen. Ook denk ik dat meer vrouwen in de bouw daar een goede eerste stap voor is.

Karlijn Hardeman

5-05-2021 09:05  |  

Bedoelen ze met meer vrouwen in de bouw, vrouwen in topfuncties of ook op de bouwplaats zelf? Denk dat het fysieke werk veel vrouwen nog afschrikt.

Reageren

http://
Ik wil bericht per e-mail ontvangen als er meer reacties op dit artikel verschijnen.
Als extra controle, om er zeker van te zijn dat dit een handmatige reactie is, typ onderstaande code over in het tekstveld ernaast. Is het niet te lezen? Klik hier om de
code te wijzigen.