Ondernemen met de beste ondersteuning

Nieuws

Nieuwe code Telemarketing actief op 1 juli 2012

4 april 2012 - Per 1 juli 2012 wordt de herziene Code Telemarketing gehandhaafd door de Stichting Reclame Code. In de Code worden de regels voor telemarketing verduidelijkt en aangescherpt om de kwaliteit van ongevraagde commerciële telefoongesprekken te waarborgen. Bedrijven hebben drie maanden de tijd om de regels in de bedrijfsprocessen te implementeren.

De herziene Code geeft een eenduidige standaard voor het bellend bedrijfsleven. Indien een organisatie de regels niet naleeft kunnen consumenten een klachten indienen bij de Stichting Reclame Code. 

Regels
In de Code staat onder meer dat een telemarketeer duidelijk moet aangeven namens welke organisatie hij belt en dat hij geen aanbiedingen mag doen aan consumenten waarvan hij vermoedt dat zij onder de zestien jaar zijn. Ook worden de tijdstippen waarop men mag bellen aangeduid. Daarnaast geeft de Code aan wanneer en hoe een organisatie het Recht van Verzet en het Bel-me-niet-register moet aanbieden, bijvoorbeeld in het geval van een terugbelafspraak. En geeft de Code handvatten voor het aankondigen van het uitschrijfbandje (IVR) door de telemarketeer. "Met de code hebben we op een praktisch manier invulling gegeven aan het wettelijke kader. Wij krijgen veel vragen uit de branche over de toepassing en implementatie van de regels. Door helder in de Code Telemarketing toe te lichten hoe men in de praktijk de regels moet toepassen hopen wij deze onduidelijkheid weg te nemen," aldus Diana Janssen, directeur DDMA. 

Gedragscode
Naast de Reclamecode is er ook een Gedragscode opgenomen in de Code Telemarketing. Dit onderdeel zal worden gehandhaafd door brancheverenigingen DDMA en KSF. De gedragscode omvat onder andere technische standaarden als het gebruik van dialers, en is gericht op het verbeteren van de kwaliteit van gesprekken. Zo wordt verplicht gesteld dat in de opleiding van agents aandacht wordt besteed aan geldende wet- en regelgeving en aan het benaderen van mensen die handelings- of wilsonbekwaam blijken te zijn. 

Voorbereiding

Om organisaties te informeren over de herziene Code zal DDMA voor de sector een gratis voorlichtingsbijeenkomst organiseren op donderdag 26 april 2012. Voor meer informatie over de voorlichting kunt u terecht op de website van DDMA. Ook de Code Telemarketing is hier te downloaden.

Doorsturen  |  Reageer  |  Nieuwsbrief

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Reageren

http://
Ik wil bericht per e-mail ontvangen als er meer reacties op dit artikel verschijnen.
Als extra controle, om er zeker van te zijn dat dit een handmatige reactie is, typ onderstaande code over in het tekstveld ernaast. Is het niet te lezen? Klik hier om de
code te wijzigen.