Ondernemen met de beste ondersteuning

Weblog

Bedrijfsleven omarmt cloud steeds meer, maar innovatie blijft uit

Door: Mark Appel, 23 januari 2013 - Steeds meer Nederlandse bedrijven maken gebruik van cloud-oplossingen, vooral als opslag- of communicatiemiddel. De cloud wordt nog te weinig gezien als een manier om te innoveren. Dit blijkt uit onderzoek van de Nationale EuroCloud Monitor 2012.

 Onderzoeksbureau Gartner stelde in een recent rapport dat in 2013 meer dan 60 procent van alle ondernemingen gebruik maken van een bepaalde vorm van cloud computing. Bij de Nationale EuroCloud Monitor 2012 gaf 55 procent van de ondervraagde Nederlandse organisaties aan één of meerdere cloud-oplossingen te gebruiken. De komende twee jaar neemt het gebruik van cloud-toepassingen daarbij met 38 procent per jaar toe. Ook de Europese Commissie ziet de voordelen van cloud computing en stimuleert het gebruik. Eurocommissaris Neelie Kroes kwam onlangs met een voorstel voor uniforme regels op dit gebied. Het invoeren van standaarden en certificaten moet het gebruik van cloud-toepassingen in Europa versnellen. Volgens de vicepresident van de Europese Commissie is het van belang dat partijen meer vertrouwen krijgen in de systemen, omdat bedrijven fors kunnen snijden in kosten wanneer ze de overgang maken naar de cloud.

Gebruik van cloud
Kortom, cloud computing is doorgedrongen tot de kern van het bedrijfsleven. Hoe ziet deze adaptatie van de cloud er in Nederland uit? Een kort overzicht: 

• 79 procent van alle online Nederlanders ouder dan vijftien jaar maakt gebruik van webmail.
• 66 procent gebruikt cloud-diensten om bestanden op te slaan
• 7,3 miljoen Nederlanders maken gebruik van Facebook.
• 63 procent van alle organisaties is bewust met de cloud bezig.
• 36 procent van alle organisaties heeft een cloud-strategie

De meeste mensen gebruiken de cloud voor opslag of als communicatiemiddel, zoals webmail of LinkedIn. Flexibel werken, thuiswerken en mobiele toegang tot gegevens spelen hier een belangrijke rol in. De groep mensen in het bedrijfsleven met een concrete cloud-strategie is kleiner. De bewustwording en het kennisniveau over wat men kan met cloud-oplossingen blijkt nog relatief laag. Voor gebruikers is het lastig vast te stellen welke diensten passen bij het gewenste serviceniveau en hoe deze diensten in werkelijkheid presteren.

Innovatie
De functies van cloud computing zijn heel divers. Het kan gebruikt worden voor het optimaliseren van bedrijfsprocessen, het vervangen van oude systemen of een nieuwe dimensie creëren in de markt. Dit laatste wist Whatsapp te bewerkstelligen in de traditionele sms-markt. Het gebruik van cloud kan ook leiden tot innovatie. Er wordt vaak gekeken naar besparingen die worden gerealiseerd met de cloud, maar de techniek kan ook worden gezien als een businessmodel.
In de praktijk blijkt innovatie en het ontwrichten van de markt nog weinig als doel gesteld te worden. Maar liefst 29 procent van de ondervraagden in de Nationale EuroCloud Monitor 2012 gebruikt de cloud voor procesoptimalisatie. Slechts acht procent heeft als doel innovatie.

Remmingen gebruik
Een verklaring voor het feit dat bedrijven nog niet alle mogelijkheden van de cloud optimaal benutten zijn de risico’s die ervaren worden. Zo legt de EuroCloud Monitor bloot dat 36 procent van de organisaties zich beperkt voelt door risico’s rondom databeveiliging en 27 procent door privacywetgeving. Ook spelen kosten (28 procent) een belangrijke rol om het niet te doen. Daarnaast ervaart men complexiteit rondom het integreren van cloud-oplossingen onderling en met andere systemen (21 procent).
Uit de Monitor komt ook naar voren dat certificering door onafhankelijke instituten zeer gewenst is en hetzelfde geldt voor afspraken binnen de EU. Nu de Europese Commissie heeft aangekondigd actief beleid te gaan voeren, kan een belangrijke slag geslagen worden in deze behoefte en daarmee de adaptatie van cloud computing.

Transparantie
Dankzij deze nieuwe stimulans krijgen bedrijven langzaam meer vertrouwen in de cloud om de diensten niet alleen te gebruiken voor opslag en communicatie, maar ook een stapje verder te denken. Tevens vergroot de certificatie de transparantie in de markt. Behalve de overheid kan het bedrijfsleven zelf ook stappen ondernemen. Veel kleine bedrijven omarmden de cloud al, voor grote spelers is dit lastiger. Toch vindt ook hier langzaam een ommekeer plaats. Zo lanceerde KPN onlangs een portal met diverse cloud applicaties. Ziggo komt nog voor het einde van het jaar met een zelfde portal. Kortom, de markt voor cloud computing is volop in ontwikkeling. Dankzij de toename van het gebruik, de marktwerking en Europees toezicht worden belemmeringen weggewerkt en kunnen organisaties de cloud steeds breder inzetten binnen de organisatie.

Doorsturen  |  Reageer  |  Nieuwsbrief

Over de auteur:

Mark Appel is directeur marketing bij Exact. Vanuit zijn werkgebied kijkt hij met een scherp oog naar ontwikkelingen die het in zich hebben om de wereld van ondernemers te veranderen. Hier schrijft hij ook over op zijn persoonlijke blog preciesmark.nl.

Reacties

Jan de Vries

24-01-2013 10:37  |  

Reageren

http://
Ik wil bericht per e-mail ontvangen als er meer reacties op dit artikel verschijnen.
Als extra controle, om er zeker van te zijn dat dit een handmatige reactie is, typ onderstaande code over in het tekstveld ernaast. Is het niet te lezen? Klik hier om de
code te wijzigen.