Ondernemen met de beste ondersteuning

Persberichten

Hoe kun je als professional een huisbezoek veiliger laten verlopen?

14 december 2020 - Tienduizenden professionals leggen voor hun werk dagelijks huisbezoeken af. Achter de voordeur van cliënten, patiënten, ouders, schuldenaren of klanten is de veiligheid niet altijd gewaarborgd. Daarom is het belangrijk dat een professional zo goed mogelijk is toegerust op het veilig laten verlopen van zo’n bezoek. Goede maatregelen en middelen dragen bij aan de directe veiligheid van de medewerker maar ook aan de dienstverlening en de klanttevredenheid. Niet in de laatste plaats is het veiligheidsgevoel van de huisbezoeker ook heel belangrijk. Iemand die zich veilig voelt is weerbaarder en zal minder vaak en langdurig met stress te maken hebben tijdens het werk.

Het begint met eenduidig beleid
Het is van grote waarde als de organisatie waarvoor de professional werkt, onderkent dat agressie kan voorkomen. Dan kan er namelijk werk gemaakt worden van een helder en uniform agressiebeleid dat medewerkers steunt in hun persoonlijke veiligheid. Stel bijvoorbeeld vast waar de grens ligt tussen gewenst- en ongewenst gedrag, bied een handelingsperspectief als die grens wordt overschreden en sta als organisatie achter de beslissingen die je werknemers tijdens hun werk nemen om hun persoonlijke veiligheid te waarborgen. Zorg er ook voor dat medewerkers door middel van training goed in staat zijn gedrag te duiden en ongewenst gedrag te benoemen en te de-escaleren. In veel gevallen zijn tijdens huisbezoeken emotionele reacties te verwachten en ook te begrijpen. Met eerlijke en empathische communicatie is het bijna altijd mogelijk om in gesprek te blijven.
 
Tref maatregelen, wees alert en neem een alarmknop mee
Alhoewel een professional veelal in staat is ongewenst gedrag te de-escaleren zal dat niet altijd lukken. Sommige mensen gebruiken agressie doelbewust als instrument of ze zijn door een ziektebeeld of het gebruik van drank of drug simpelweg niet in staat om rationeel te denken en te handelen. In deze situaties is het belangrijk dat je snel en onopvallend hulp kunt inroepen en tegelijkertijd in staat bent zo snel als mogelijk een veilige uitweg uit de situatie te creëren. Zorg er, als het spannend wordt, voor dat er geen obstakels tussen jou en de deur zijn en dat de deur niet achter je op slot wordt gedaan als je binnenkomt. Neem ook altijd een goed-werkende alarmknop mee. De wetenschap dat je snel contact kunt maken met iemand die hulp kan sturen geeft heel veel vertrouwen. Zo ben je nooit alleen.
 
Wie komt mij dan helpen als ik op de alarmknop druk?
Het bedrijf Secure2Go is in Nederland toonaangevend op het gebied van agressiealarmering. Zij rusten huisbezoekers uit met een kleine draadloze alarmknop die onopvallend meegedragen kan worden in de zak, de tas of aan de riem. Als een situatie escaleert en de persoonlijke veiligheid tijdens het huisbezoek in het geding komt dan is er een korte druk op de knop nodig om het alarm te versturen. Enkele seconden later wordt het alarm ontvangen in een gespecialiseerde alarmcentrale en opent een centralist automatisch een ‘meeluisterverbinding’ met de alarmknop. Vanaf dat moment wordt er live meegeluisterd met de situatie. Op basis van wat er wordt gehoord, kan razendsnel de juiste hulp -bijvoorbeeld de politie- worden aangestuurd. Bovendien wordt alles wat er wordt gehoord vanaf dat moment opgenomen in een gecertificeerde omgeving. Dit kan later door de politie als ondersteunend bewijs worden toegevoegd aan een proces-verbaal.
 
Hoe weten ze dan waar iemand precies is?
De alarmknop stuurt met de alarmmelding automatisch een gps-positie mee. Daarmee is goed te bepalen in welke plaats en in welke straat iemand is. Secure2Go biedt daarnaast de mogelijkheid om via een app op de telefoon, vooraf, heel eenvoudig, het exacte huisnummer en eventueel aanvullende informatie over het bezoek door te sturen naar de alarmcentrale. Zo weet de politie in geval van nood exact achter welke voordeur ze moeten zijn.
 
Is een mobiele alarmknop altijd nodig bij een huisbezoek?
Het is te hopen dat het nooit nodig is om tijdens een huisbezoek hulp te moeten inroepen. Net zoals je hoopt dat je de airbag van je auto niet hoeft te gebruiken maar het voor de zekerheid toch heel fijn is dat ze in je auto zitten. Net zoals bij de airbag geeft de wetenschap dat je altijd hulp kunt inroepen, wel een veilig gevoel. Mobiele persoonsalarmering levert daarmee een structurele bijdrage aan de weerbaarheid van een professional. Een alarmknop voorkomt agressie en geweld niet, maar zorgt ervoor dat de professional er bij een escalatie nooit helemaal alleen voor staat.
 
Volg agressie-incidenten tijdens huisbezoeken als organisatie altijd op
Een geëscaleerd huisbezoek heeft voor alle betrokkenen veel impact. Daarom is het van belang dat een werkgever of opdrachtgever een incident altijd zorgvuldig opvolgt. Allereerst is het geven van nazorg belangrijk. Onderdeel daarvan is een goede evaluatie van de gebeurtenissen. Als blijkt dat er grensoverschrijdend heeft plaatsgevonden, dan moet dat altijd consequenties hebben. Dat kan een officiële waarschuwing zijn vanuit de organisatie maar het kan ook een aangifte zijn als er sprake is van strafbare feiten zoals bedreiging met de dood of bij fysiek geweld. Een werkgever kan altijd namens de werknemer aangifte doen. De medewerker kan in dat geval als (anonieme) getuige worden opgevoerd. Bij gebruik van de mobiele alarmknop van Secure2Go kan de opgenomen geluidsregistratie ook worden toegevoegd als daarop verhelderende of strafbare feiten hoorbaar zijn. Kortom, zorg er als organisatie voor dat je professionals zich nooit alleen voelen tijdens een huisbezoek.
 

Doorsturen  |  Reageer

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Reageren

http://
Ik wil bericht per e-mail ontvangen als er meer reacties op dit artikel verschijnen.
Als extra controle, om er zeker van te zijn dat dit een handmatige reactie is, typ onderstaande code over in het tekstveld ernaast. Is het niet te lezen? Klik hier om de
code te wijzigen.