Ondernemen met de beste ondersteuning

Nieuws

Loonafspraken opnieuw boven inflatie

De vanaf begin 2021 oplopende trend in de hoogte van loonafspraken is in april verder doorgetrokken

Loonafspraken opnieuw boven inflatie

19 mei 2023 - Met een gemiddelde van 7,5 procent kwamen de loonafspraken in april opnieuw uit boven het niveau van de inflatie. Daarmee is april de 15e maand van een opwaartse trend in loonafspraken. Dat meldt AWVN, de belangrijkste arbeidsvoorwaarden­adviseur van Nederlandse werkgevers, in haar cao-maandbericht over april. Het aantal nieuwe cao’s was met 23 afgelopen maand lager dan in andere jaren in april. Dit heeft enerzijds te maken met het feit dat er in 2022 meer cao's zijn afgesloten dan gebruikelijk.

Anderzijds constateert AWVN dat de toon in de cao-onderhandelingen harder is geworden. Hierdoor duren cao-onderhandelingen momenteel langer dan normaal.
AWVN is bezorgd over de verharding van het onderhandelingsklimaat. De werkgeversvereniging stelt vast dat vakbonden sneller overgaan tot acties en stakingen of dreigingen daartoe, terwijl dit het uiterste middel is in een onderhandelingsproces. Ook valt op dat vakbonden extreem hoge loonwensen blijven uitspreken ongeacht de lagere inflatiecijfers en ongeacht de bedrijfseconomische situatie van de betreffende onderneming of sector.
Het AWVN-looncijfer geeft aan wat werknemers die onder de betreffende cao’s vallen in de komende 12 maanden aan collectieve loonsverhogingen kunnen verwachten. De periodieke cao-cijfers van het CBS kijken terug op de realisatie van de gemaakte cao-afspraken.
 
 Kerncijfers
 
 • Loonafspraken april: gemiddeld 7,5 procent
 • Loonafspraken kalenderjaar 2023: gemiddeld 6,9 procent
 • Loonafspraken kalenderjaar 2022: gemiddeld 3,8 procent
 • Loonafspraken kalenderjaar 2021: gemiddeld 2,1 procent
 • Laagste maandgemiddelde afgelopen jaren: 1,7 procent in november 2020
 • Aantal nieuwe cao-akkoorden in april 2023: 23
 • Gemiddeld aantal nieuwe cao-akkoorden in maand april: 36
 • Aantal aflopende cao’s in 2023: 414 voor 2,9 miljoen werknemers
 • Aantal vernieuwde cao’s die in 2023 ingaan: 163 voor 1,6 mln. werknemers
 • Aantal openstaande cao’s op dit moment (expiratie in 2023): 251 voor 1,3 mln. werknemers
 • Aantal openstaande cao’s op dit moment (expiratie in 2022): 43 voor 9.000 werknemers
 
Analyse
De vanaf begin 2021 oplopende trend in de hoogte van loonafspraken is in april verder doorgetrokken. Het onderliggende patroon blijft normaal: na gunstige economische berichten volgen, met een vertraging van een jaar of meer, stijgende loonafspraken. De huidige sterke stijging van de loonafspraken zoals die altijd volgt op economische groei, wordt versterkt door krapte op delen van de arbeidsmarkt en de vraag om koopkrachtherstel.
Een dempend effect op de hoogte van de loonafspraken komt voort uit vaak sterk opgelopen bedrijfskosten (onder meer energie- en andere grondstofprijzen) en onzekere (bedrijfs)economische vooruitzichten.
 

Doorsturen  |  Reageer  |  Nieuwsbrief

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Reageren

http://
Ik wil bericht per e-mail ontvangen als er meer reacties op dit artikel verschijnen.
Als extra controle, om er zeker van te zijn dat dit een handmatige reactie is, typ onderstaande code over in het tekstveld ernaast. Is het niet te lezen? Klik hier om de
code te wijzigen.