Ondernemen met de beste ondersteuning

Nieuws

Big Tech, Handelsdiensten en Informatietechnologiebedrijven vertegenwoordigen 35 procent financiële dienstverlening

Oliver Wyman verwacht een aanzienlijke consolidatie in het FIT-landschap

Big Tech, Handelsdiensten en Informatietechnologiebedrijven vertegenwoordigen 35 procent financiële dienstverlening

29 juni 2022 - Volgens Oliver Wyman vindt er een tektonische verschuiving plaats in de financiële dienstverlening, nu technologiebedrijven met gevestigde bedrijven strijden om een positie in een markt die zich snel uitbreidt naar nieuwe diensten. Gevestigde bedrijven die traditioneel georganiseerd zijn rond risicobeheer groeien nog steeds, maar het grootste deel van de waardecreatie in de sector wordt gedreven door bedrijven die actief zijn op het gebied van financiële infrastructuur, data en technologie (FIT).

In het 24e jaarlijkse rapport State of the Financial Services Industry (SOFS), getiteld A Tectonic Shift Between Risk, Data and Technology, stelt Oliver Wyman dat de belangrijkste kracht achter deze waardeverschuiving de vertragende groei is van kapitaalintensieve risicobemiddelingsdiensten. Deze dienstverlening groeide het afgelopen decennium ongeveer 3 procent. Ter vergelijking: kapitaalarme diensten gekoppeld aan data en technologie groeiden snel in de financiële sector, met ongeveer 8 procent per jaar.
 
Winnaars en verliezers
De winnaars en verliezers van deze verschuiving zijn duidelijk zichtbaar - bijna een derde van de 50 grootste financiële instellingen zijn nu FIT-bedrijven, tegenover slechts twee bedrijven tien jaar geleden.
"De financiële dienstverlening heeft een goed decennium achter de rug - geen grote crisis, enorme innovatie en een belangrijke maatschappelijke rol in Covid en klimaat," zegt Ted Moynihan, Partner en Global Head of Industries. "Het decennium laat ook een dramatische verandering zien in het landschap van de financiële dienstverlening. We gaan naar een bredere sector met meer bedrijven die samenwerken. En in het algemeen zien we een verschuiving in relatieve waarde van gevestigde partijen naar nieuwe spelers. Met stijgende rentes en volatiele markten verwachten we de komende jaren andere omstandigheden, waarbij bedrijven die anticiperen op bronnen van groei zullen profiteren."
 
Verschuiving zet voort
Het Oliver Wyman SOFS 2022-rapport stelt ook dat zonder ingrijpen deze verschuiving in relatieve waarde zich voort lijkt te zetten. De gevestigde orde binnen de financiële dienstverlening worstelt met het vinden van een goede manier zich te heroriënteren op en effectief te investeren in deze veranderende bronnen van waarde en groei. Naarmate de bedrijfsmodellen van Big Tech verder convergeren, zal ook hun beweging naar geïntegreerde financiering en hun marktaandeel prominenter worden, volgens rapport. Tegelijkertijd versterkt en versnelt de opkomst van digitale activa en digitale identificatie deze verschuiving.
Toch kunnen de huidige economische marktomstandigheden een kans bieden voor gevestigde bedrijven om marktaandeel terug te winnen. Stijgende rentetarieven zouden voor sommige banken en verzekeraars een winststijging moeten opleveren. Daarbij staan investeerders kritischer tegenover de bedrijfsmodellen van sommige grote technologie- en FIT-bedrijven. Als gevestigde partijen besluitvaardiger naar nieuwe bronnen zoeken en winsten zorgvuldig beleggen, zijn er aanzienlijke kansen.
Bovendien blijkt uit het SOFS-rapport 2022 dat de grootste gevestigde bedrijven in de sector hun marktwaarde de afgelopen tien jaar met 70 procent hebben zien toenemen en 1,3 biljoen dollar aan nieuwe waarde hebben gecreëerd, terwijl een combinatie van grote financiële infrastructuur-, data- en fintechbedrijven voor een waardegroei van 400 procent en bijna 2,3 biljoen dollar aan waarde hebben gezorgd.
Feitelijk wordt er meer totale waarde gecreëerd door nieuwe marktpartijen, door bedrijven die beweren in vergelijkbare ecosystemen actief te zijn. Ook is 7,0 biljoen dollar aan waarde gecreëerd door de grote technologiebedrijven, die eerst alleen betalingen faciliteerden maar in toenemende mate andere financiële diensten zijn gaan aanbieden.
 
Aanvullende belangrijke bevindingen:
 
  • Na de grote financiële crisis is het financiële systeem veel beter gepositioneerd om economische schokken op te vangen en beleidstransities te realiseren. Overheden nemen op zijn minst gedeeltelijk risico’s over – zoals blijkt uit de reacties op COVID-19, de oorlog in Oekraïne en klimaatverandering.
  • Grote technologiebedrijven willen in de financiële dienstverlening groei realiseren zonder al te ver uit te breiden in risicobemiddeling. Oliver Wyman verwacht een nieuwe golf aan partnerschappen omdat Big Tech zich richt op het verankeren van een onderneming in het leven van de klant, commercie, reclame en andere klantdiensten. Technologiebedrijven doen dit door verschillende toevoegingen van verbonden data en waardevolle technologie te leveren.
  • Oliver Wyman verwacht een aanzienlijke consolidatie in het FIT-landschap. Zeker omdat stijgende rentetarieven en volatiele markten leiden tot een verlies aan bedrijven zonder voldoende winststabiliteit.
  • Ondanks de recente volatiliteit in stablecoins, zullen gedecentraliseerde financiële en digitale activa waarschijnlijk zorgen voor ingrijpende veranderingen in de structuur van financiële diensten, vanwege de voordelen van een efficiëntere infrastructuur en ruimere toepassing. De timing en mate van verandering van digitale activa zal sterk afhangen van regulering.
  • Desintermediatie is niet het enige risico. Een steeds groter onjuist toezicht op de kosten van risicobeheer met de waardegroei van verbonden data en waardetechnologie in de industrie brengt onvermijdelijk risico's met zich mee. Andere industrieën kampen met dezelfde uitdagingen om een volwassen vermogensintensief pakket van traditionele producten en diensten te beheren terwijl ze proberen zich opnieuw te concentreren op waardegroei: Auto-industrie, Gezondheidszorg, Energiesector en Telecom.
  • Structuren waarmee particulieren kunnen investeren in kansen die gevestigde partijen zien, en public-to-private kan deel uitmaken van de toekomst van deze bedrijven.
 
Klik hier om het Oliver Wyman State of the Financial Services Industry 2022 rapport te raadplegen.
 

Doorsturen  |  Reageer  |  Nieuwsbrief

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Reageren

http://
Ik wil bericht per e-mail ontvangen als er meer reacties op dit artikel verschijnen.
Als extra controle, om er zeker van te zijn dat dit een handmatige reactie is, typ onderstaande code over in het tekstveld ernaast. Is het niet te lezen? Klik hier om de
code te wijzigen.