Ondernemen met de beste ondersteuning

Nieuws

Vier op de tien mkb’ers in zakelijke dienstverlening focussen in 2021 vooral op continuïteit

Gezonde financiële basis ondanks positief sentiment nog steeds topprioriteit

Vier op de tien mkb’ers in zakelijke dienstverlening focussen in 2021 vooral op continuïteit

28 juli 2021 - Hoewel bijna twee op de drie mkb-bedrijven in de zakelijke dienstverlening (zeer) positieve verwachtingen hebben over de toekomst van hun bedrijf en sector, benadrukt 41 procent dat het waarborgen van een gezonde financiële basis en het creëren van extra financiële buffers dit jaar de primaire focus heeft in hun bedrijfsstrategie.

Zo heeft corona – ondanks dat veel bedrijven de crisis goed hebben doorstaan en optimistisch zijn over de toekomst - ook gefungeerd als een wake-up call, blijkt uit de tweede editie van de MKB Barometer van Teamleader - leider in de markt voor Work Management-software - waarin ruim 220 Nederlandse mkb-ondernemers in zakelijke diensten hun visie geven op de toekomst van hun bedrijf na corona. 
Veel mkb-bedrijven in de zakelijke dienstverlening lijken zich goed te herstellen van de coronacrisis. Zo heeft ruim één op de vijf bedrijven in het tweede kwartaal meer omzet en winst gerealiseerd ten opzichte van het voorgaande kwartaal, terwijl dit voor ruim de helft van de bedrijven op een gelijk niveau is gebleven. Vooral bedrijven die actief zijn in Marketing en Communicatie lijkt het voor de wind te gaan. Tegelijkertijd zag bijna een kwart van de ondernemers hun omzet juist dalen. Dit geldt vooral voor de vriu  beroepen, zoals accountants, architecten en juridisch adviseurs . Desondanks ziet een grote meerderheid van de mkb’ers in de zakelijke dienstverlening (63 procent) de toekomst met vertrouwen tegemoet en is slechts 7 procent uitgesproken negatief. 
Uit eigen data van Teamleader - dat in Nederland ruim 3.500 bedrijven ondersteunt met CRM-, facturatie- en prou ctmanagement-software – is de positieve trend bij zakelijke dienstverleners ook duidelijk zichtbaar. Terwijl in het eerste kwartaal nog sprake was van een lichte omzetdaling ten opzichte van dezelfde periode in 2020, is dit beeld gekanteld sinds de economie weer open is gegaan. Zo deed zich zowel in mei (+41 procent) als in juni (+51 procent) een explosieve omzetstijging voor. Ook de betaaltermijnen laten een positieve ontwikkeling zien. Terwijl het in juli 2020 nog gemiddeld 32 dagen duurde voordat facturen werden betaald, gebeurt dit nu binnen 25 dagen. Bijna de helft van alle facturen (48 procent) wordt nu op tijd betaald; in juli 2020 gold dit nog voor 43 procent van de uitstaande rekeningen.
 
Sterke focus op financiële basis gaat ten koste van innovatie

Ondanks deze positieve ontwikkelingen blijft financiële continuïteit voor vier op de tien bedrijven de belangrijkste focus voor 2021. Het is volgens Teamleader opvallend dat voor een veel kleiner deel van de mkb’ers innovatie en productdiversificatie (achttien procent) en het ontwikkelen van nieuwe marketingactiviteiten (dertien procent) de belangrijkste focus is. "Hoewel uit ons onderzoek blijkt dat een grote meerderheid van de mkb’ers in de zakelijke dienstverlening de toekomst zeer rooskleurig ziet, heeft de coronacrisis ook in deze sector zijn sporen nagelaten. Zo zeggen bijna drie op de tien ondernemers dat hun financiële buffers verzwakt zijn. Ondernemers zijn daarom nog voorzichtig en focussen zich in hun plannen voor dit jaar vaak nog op de financiële gezondheid van hun bedrijf, in plaats van het doen van nieuwe investeringen. Hierbij speelt ongetwijfeld een rol dat sommige bedrijven nog NOW-steun moeten terugbetalen", vertelt U roen de Wit, CEO van Teamleader. "Gelukkig is 44 procent van de zakelijke dienstverleners inmiddels terug op een normaal operationeel niveau en verwacht 30 procent dit binnen een half jaar te zijn. Dit biedt mogelijkheden om vooruit te kijken en nieuwe doelen te stellen. Hoopgevend is verder dat marketingbedrijven een bovengemiddelde omzetstijging laten zien. Dit is vaak een indicator dat de rest van de economie ook zal opveren. We verwachten dan ook dat de zakelijke dienstverlening sneller dan verwacht uit deze crisis zal komen."
Veel mkb-ondernemers in de zakelijke dienstverlening zijn opvallend positief over de steunmaatregelen die de overheid ten tijde van corona voor het bedrijfsleven heeft getroffen. Zo vindt ruim de helft dat de overheid ondernemers voldoende heeft geholpen en slechts zeventien procent van niet. Bovendien is 45 procent van de ondernemers positief over de overheidsplannen gericht op het herstel van de economie. Dit is ook terug te zien in het personeelsbeleid. Ruim een kwart van de mkb-ondernemers in de zakelijke dienstverlening hebben in het eerste kwartaal weer nieuwe medewerkers in dienst genomen. Ruim één op de vijf van de bedrijven is er daarnaast zeker van dat zij óók in de komende zes maanden mensen zullen aannemen.
 
 
 

Doorsturen  |  1 reactie  |  Nieuwsbrief

Reacties

Verhuislift

4-08-2022 15:56  |  

Reageren

http://
Ik wil bericht per e-mail ontvangen als er meer reacties op dit artikel verschijnen.
Als extra controle, om er zeker van te zijn dat dit een handmatige reactie is, typ onderstaande code over in het tekstveld ernaast. Is het niet te lezen? Klik hier om de
code te wijzigen.