Ondernemen met de beste ondersteuning

Nieuws

Vijf misvattingen over succesvol ondernemerschap

Veel ondernemers missen de vaardigheden om de misvattingen voortvarend op te pakken

Vijf misvattingen over succesvol ondernemerschap

26 juli 2021 - MKB governance is voor de meeste MKB bedrijven een ‘ver van mijn bed show’. Maatregelen van goed bestuur zijn met andere woorden (nog) geen onderdeel van de dagelijkse praktijk. Vooral explosieve groei en/of eisen van buitenaf, bijvoorbeeld van een externe financier, vormen tot op heden aanleiding om dit te veranderen. Met name om kans op en impact van risico’s beheersbaar te maken.

Vreemd eigenlijk, want in de basis wil iedere ondernemer succesvol zijn en al zeker niet falen. Daarmee is MKB governance dus eigenlijk relevant voor iedere ondernemer: het gaat namelijk over het grip hebben op het realiseren van de ondernemersambitie. En daar komt nogal wat bij kijken. De komende tijd besteden wij daarom volop aandacht aan dit onontgonnen gebied in ondernemersland.
Vandaag het eerste artikel uit de reeks ‘Invulling MKB governance in de praktijk’: 'Vijf misvattingen over succesvol ondernemerschap' van Route ICR.

Vijf misvattingen over succesvol ondernemerschap
Ondernemen is simpel. Maar het moeilijkste wat er is, is simpel ondernemen. Wáárom is dat eigenlijk zo moeilijk? En kan het niet anders? In dit eerste artikel uit de reeks ‘Invulling MKB governance in de praktijk’ besteden we aandacht aan vijf misvattingen over succesvol ondernemerschap.
Er zijn nogal wat misvattingen over ondernemerschap. En vooral over succesvolle invulling daarvan. Laten we kijken naar de vijf meest in het oog springende misvattingen. Die op zichzelf maar vooral in onderlinge samenhang bepalend zijn voor succes.

Misvatting (1) Ik heb geen glasheldere ondernemersambitie nodig om succesvol te zijn
Om doelgericht te kunnen sturen hebt u  logischerwijs een doel nodig. Voor ondernemers is het ultieme doel gelijk aan hun ondernemersambitie. Daarmee is het tevens het vertrekpunt voor sturing en beheersing. Ofwel richting geven aan en grip hebben op de uitvoering.

Misvatting (2) Ik moet overal ja op zeggen, alles pakken wat voorbij komt
Het is misschien verleidelijk om overal ‘ja’ op te zeggen. Maar het helpt niet om de juiste focus te creëren. En daardoor is het haast onmogelijk om tot effectieve en efficiënte processen te komen in uw  bedrijf. En dat voelt u  op vele vlakken, maar het hardste in u  portemonnaie. Keuzes maken dus. ‘Nee’ is ook een woord.

Misvatting (3) Ik hoef geen strakke rapportages te gebruiken, mijn banksaldo checken is genoeg
Meten is weten. Dat is geen loos zinnetje , maar bittere ernst. Uw  banksaldo is natuurlijk wel belangrijk, maar geeft maar beperkte informatie. Het is eigenlijk de sluitpost van de prestaties van uw  bedrijf. De totstandkoming van de prestaties zijn daardoor echter niet zichtbaar. Daardoor kunt u  er niet op sturen en zijn processen niet beheersbaar.

Misvatting (4) Verwachtingen managen in mijn team is zonde van de tijd
In veel organisaties is er sprake van een verwachtingskloof tussen directiekamer en werkvloer. Hierdoor is er in even zovele organisaties veel verbeterpotentieel. Het leveren van topprestaties vraagt om een topteam met een hoogontwikkelde teamintuïtie. Het managen van verwachtingen is daarbij een heel belangrijk aspect.

Misvatting (5) Ons bedrijf heeft geen strategie nodig, want we zijn maar klein
Ook als u  weinig medewerkers hebt, heb u  meer kans op succes als u  een strategie volgt. En bij het volgen van een strategie, is focus weer enorm belangrijk. Maar om een strategie te kunnen volgen, moet u  dus eerst zorgen dat u  er een hebt.
Helaas geldt voor veel ondernemers dat zij de kennis en vaardigheden missen om de genoemde misvattingen voortvarend op te pakken. Mooie aanknopingspunten dus om invulling te geven aan MKB governance in de praktijk!
 

Doorsturen  |  1 reactie  |  Nieuwsbrief

Reacties

Jetske

2-08-2021 06:51  |  

Reageren

http://
Ik wil bericht per e-mail ontvangen als er meer reacties op dit artikel verschijnen.
Als extra controle, om er zeker van te zijn dat dit een handmatige reactie is, typ onderstaande code over in het tekstveld ernaast. Is het niet te lezen? Klik hier om de
code te wijzigen.