Ondernemen met de beste ondersteuning

Nieuws

Een verzuimapplicatie kan ook voor uw bedrijf verstandig zijn

Met wie moet u communiceren tijdens het verzuimproces?

Een verzuimapplicatie kan ook voor uw bedrijf verstandig zijn

6 mei 2021 - Als u nieuwe medewerkers aanneemt, verwacht u loyaliteit, kennis, kunde en een wil om hard te werken. Als een medewerker bij u in dienst treedt, verwacht deze prettige en gezonde arbeidsomstandigheden en mogelijkheden om talenten te ontplooien en wellicht door te groeien. Meestal is de match tussen uw bedrijf en uw medewerkers goed te noemen. Toch zult u ook een aantal medewerkers hebben die regelmatig verzuimen.

In veel gevallen is er sprake van ziekte of een ongelukje, in andere gevallen zit u toch met enige twijfel. Wat de reden voor verzuim ook is, op u rust de wettelijke verplichting om het verzuim in uw organisatie voortvarend en adequaat aan te pakken. Danny Bijl  vroeg het aan de heer Bruining van Visma Verzuim.

Met wie moet u communiceren tijdens het verzuimproces?
"Ook op uw medewerkers rust een verplichting. Verzuimende medewerkers moeten alles doen om herstel te bevorderen. Dit vraagt om een actieve houding, van zowel werknemer als werkgever. Afspraken moeten worden gemaakt en vastgelegd. Afspraken en wettelijke termijnen moeten in de gaten worden gehouden. Duurt het verzuim langer dan u verwacht, dan kan het voordelig zijn om uw verzuimverzekering aan te spreken. Immers, verzuim kan voor een organisatie, klein of groot, een meer dan behoorlijke kostenpost zijn. U zult regelmatig overleg voeren met uw bedrijfsarts of arbodienst. Duurt het verzuim lang, dan is ook het UWV aan zet. Heeft u één of twee verzuimende medewerkers, dan kunnen u en uw HR-afdeling waarschijnlijk zonder problemen alles in de gaten houden. Heeft u meerdere verzuimende medewerkers, dan raakt u al snel het spoort bijster. Goede verslaglegging in een betrouwbare online verzuimapplicatie zorgt dat u de regie behoudt en ook kunt behoude,n,"stelt Bruining.

Bent u altijd op de hoogte van de laatste regelgeving?
Bruining vervolgt: "Wet- en regelgeving met betrekking tot arbeidsverzuim wil nog wel eens wijzigen. Ook juridische procedures kunnen hun invloed hebben. Uw HR-afdeling zal goed op de hoogte zijn van de huidige stand van zaken, maar er is een kans dat ze het nog niet hebben vertaald in concrete acties of een aanpassing van procedures. Met een goede verzuimapplicatie heeft u daar geen last van. Een verzuimapplicatie is te allen tijde up-to-date. Zo loopt u nooit het risico dat u belangrijke acties mist en heeft u altijd de beschikking over de laatste informatie. Wie kunnen er in uw organisatie profiteren van een verzuimapplicatie? Allereerst uzelf, uw HR-mensen en de direct leidinggevenden van verzuimende medewerkers."

Effectief in verzuimaanpak
Bruining sluit af met: "Een verzuimapplicatie wordt gebruikt bij bedrijven, instellingen en instanties die tezamen meer dan 3,5 miljoen medewerkers hebben. Communicatie met het UWV, verzekeraars en arbodiensten gaat met een verzuimapplicatie snel, zeker en efficiënt. Arbeidsverzuim is nooit geheel te voorkomen. Met een verzuimapplicatie zorgt u wel dat het verzuim in uw organisatie overzichtelijk blijft, zodat u meer tijd over houdt voor concrete acties. Het is bekend dat een verzuimapplicatie zich heel snel terugverdient."
 

Doorsturen  |  Reageer  |  Nieuwsbrief

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Reageren

http://
Ik wil bericht per e-mail ontvangen als er meer reacties op dit artikel verschijnen.
Als extra controle, om er zeker van te zijn dat dit een handmatige reactie is, typ onderstaande code over in het tekstveld ernaast. Is het niet te lezen? Klik hier om de
code te wijzigen.